Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 399 всичко

 6 посетители онлайн

Орис - Преход в друго тяло след смъртта
 

Преход в друго тяло след смъртта
 


Орис

 

За различните „учители” и други подобни не е изгодно всички хора да имат тези способности и да знаят за това.

Разбира се, за да се извърши след смъртта преход от твоето тяло в друго, трябва да бъдеш поне настроен на някакви подобни неща, трябва просто да знаеш за съществуването на тези неща - трябва да си не просто като някой, който цял живот е работил при бетонобъркачката и освен нея не е знаел нищо друго и не е искал да знае; когато има някаква вътрешна тенденция, някакви духовни, душевни неща, когато човек се стреми към някакво духовно знание - ето на такива именно хора се дава това знание.

Защо само ламите използват това? Та нали това е способ, който използват ламите. При тях има нов ред - те влизат в нова форма чрез  раждане или чрез малки деца.

Ако аз искам да направя това, преди да си отида, бих намерил дете, което в най-голяма степен има склонност към духовно развитие - по своята аура, по своите тенденции (сега то може да не проявява това, но за което е явно, че има склонност към духовно развитие). И толкова - към момента на моята смърт аз бих бил привързан със своето съзнание към него, макар че то няма да е имало и представа за това. Както и друг човек, който в настоящия момент най-голяма степен резонира с мен - той остава в позитивен момент в моето съзнание, а винаги позитивните или негативните моменти се явяват два фокуса на разотъждествяване на съзнанията след загубата на формата: или-или, но доколкото моят фокус в най-голяма степен и фокусите на тези, които се стремят към духовно развитие, той е изместен към позитивната страна, към страната на енергията на алтруизма, любовта, разбирането, радостта, то следователно и изместването на съзнанието ще стане към тези хора, които също имат склонност към такива чувства, стремежи, към такива усещания даже, ако това е станало неочаквано и ако човек не е мислил за това докато е бил жив. Но такава възможност има. Нужен е единствено избор - цялата работа е в избора.

Веднага след смъртта хората се губят и не познават хората, които се появяват пред тях - първо, ако човекът е в отчаяние, тогава се появяват само служители на финия свят - утешители, които са вече развъплътени; но в същото време се появяват и астросомите на живи хора и ако човек се намира в състояние на депресия, отчаяние, то той няма да притегли към себе си нищо добро.

Ето защо е нужно разбиране на процеса, който ние наричаме смърт. Нужно е дълбоко разбиране на това, че никаква смърт и край на нещо и начало на нещо няма. Всичко става непрекъснато. До такава степен непрекъснато, че даже не може да се сравни с това: вечер заспивам и сутринта се събуждам. В този смисъл сънят е много по-голяма смърт по впечатления, защото ти си откъснат напълно от физическия план - заспиваш и не усещаш себе си тук, а там ти напълно усещаш и напълно се явяваш субект на всевъзможни преживявания и всевъзможни движения на физически план, при това на това място, където си жив, на това място, за което мислиш - ако да речем смъртта е станала на път, то елементарно ще се появят дома, близките ти, хората, с които те свързват някакви отношения - елементарно, трябва само да помислиш за това, да го пожелаеш, да направиш избор - дали да останеш там, на мястото на катастрофата, или да бъдеш редом с близките си. Нещо повече - може, ако има тенденция към някакви идентични мисли, подбуди и прочие, можеш лесно да останеш на физически план като брат или сестра - това е много лесно. Това обаче обикновено не става, защото умиращите не знаят за тези възможности - досега не са знаели за тях.     

Може това мое изявление, разкриването на тази тайна, да предизвика някакви нападки от страна на тези, които владеят тези знания и които не искат да ги разгласяват само от егоистичните си подбуди и наричат себе си безсмъртни - да, има такива, които владеят това знание и които възприемат смъртта като преход към следващата форма - те приживе си избират форма и още приживе общувайки стази форма, с този човек - мъж, жена или дете, вече си представят себе си като него и завършвайки своето съществуване - даже ако това съществуване е прекъснато насилствено - ако например вземат таблетка с циан, спокойно сядат и я поглъщат знаейки, че когато умрат ще загубят формата си и след това вече правят осъзнато това, което трябва да направят - просто влизат във формата на този, който в най-голяма степен е избран от тях - и край. Поради това, че всичко това става при тях напълно естествено, и не предизвиква в тях никакви съмнения - те използват това. Останалите хора нищо не знаят за това, защото за тях смъртта е прекратяване на съществуването - за половината от човечеството, за другата половина - там оттатък става нещо, но аз не знам какво и това тяхно незнаене ги обрича на някакво заключване вътре в смъртта, заключване вътре в съзнанието. В първата част на Ииссиидите има пасажи посветени на смъртта, на следсмъртието и аз задължително ще осветля този въпрос.

Така че какво има да се боите, какво има да се съмнявате - това ще бъде само еволюционен момент за всички хора. Еволюционен момент - първо, ще изчезне страха от смъртта - ще изчезне главният двигател на всички войни; страхът от смъртта е основният двигател на всички войни, конфликти, на всичко най-агресивно, кръвопролитно, смъртоносно. Но трябва да разбирате това в по-разширен вид - в смисъл, че страхът пред глада също е страх от смъртта, защото човекът разбира, че ако гладува - ще умре, а като умре - край; същото важи и за другите човешки страдания, а страхът пред глада тласка хората на всевъзможни завоевания на други територии, на това да убие някого и да го ограби и да получи възможност за собственото си понататъшно оцеляване - всичко това е страх от смъртта и ако се измени парадигмата на човешкото съзнание дори просто на на нивото на индивидуалността, колкото повече хора възприемат процеса на смъртта просто като заминаване за друга страна, - много хора възприемат нормално преместването си от едно на друго място - в това няма нищо страшно; те знаят, че да, там ще има други условия и възможности, нови хора, но нищо - човекът е готов за това, нещо повече - стреми се към това. И той оставя досегашните места, отива на ново място и нищо - там продължава отново - нищо страшно в това няма.

В този план смъртта е още по-малко страшна от тези премествания. Просто трябва да я организирате и това е - просто трябва да знаете всичко. Вие не се страхувмате от преместването в друга страна, защото знаете, че с това животът не свършва. Да, ще има нещо ново, някакви трудности, но нищо - ще ги преживеем: нов бизнес, нови увлечения, нови стремежи - човек строи планове тук, но вие не си строите планове за следсмъртното си съществуване - ето в какво е целият проблем. Вашите планове прекъсват - всички те отиват само до смъртта. А аз живея, има го Айфаар, има ви вас, да - във всеки момент на смърт, всички тези мои планове са продължени в следсмъртното ми съществуване - аз никъде няма да отида, нищо няма да изоставя, трябва да доведа всичко това до край - чувството ми за отговорност е толкова силно, че няма да избера такива състояния с повече духовност и по-големи възможности за творческо проявление, защото това дело, с което съм се захванал тук, аз по всякакви начини - да речем, чрез преход в която и да е друга активно действаща физическа форма, тоест не да се раждам, а да направя преход вече в човек, който съществува - това е един вариант; друг вариант - от астралния план достатъчно мощно да участвам във всичко това и оттам - един от своите прототипи да оставя там и, така да се каже, да въздействам на събитията, които стават тук, тоест аз със сигурност знам, че всичките ми знания, всичко, което съм натрупал, ще остане при мен. И понеже тези знания са толкова мощни и изискват реализация, то този човек, който ще се съгласи да продължи заедно с мен съвместното си съществуване в едно тяло, той също ще бъде достатъчно активен в това направление.

Може да се зададе такъв въпрос - добре, вие ще се преселите в друг, но какво, ако разума, съзнанието на това тяло се окаже толкова невъзприемчиво към вашето знание, че да не можете да се реализирате чрез дадената обвивка?

Това не може да стане, защото ако аз избирам ново тяло, ще избера такова, което най-много съответства на моето ниво на развитие - ще избера това, което в най-малка степен е подложено на въздействията на всевъзможни материалности и т.н. - това, което има мощен стремеж към духовно развитие, а най-главното - което има нужната степен на отговорност; степента на отговорност определя, така да се каже, доколко човекът ще е съгласен да го водят - това води доверие: съгласен си на всичко, за да получиш знания, развитие, да получиш нещо, което при теб е свързано с духовния растеж.

Ако това стане случайно - когато след смъртта или след раждането детето започва да си спомня, че е живяло в седемнадесети век и т.н., това също ще се засегне в Ииссиидите - как става това в полето на времето, какво е карма от гледна точка на чакрамните личности - всичко това става в полетата на времето и всичко това е обяснимо. Аз ще обясня всичко това на страниците на допълнената Ииссииди. Говоря за това, което наричаме въплъщения - минали въплъщения, бъдещи въплъщения - не се страхувайте да качите в Интернет информация за тези възможности за преход в нова форма на съществуване - за осъзнат преход. Трябва да се радвате и да се възхищавате на това и да го използвате.

Постарайте се колкото може по-бързо да осъзнаете това, та в случай на внезапен преход това вече да е част от твоето съзнание, част от твоя опит. Когато ти приемаш това не само с ума си, но и със сърцето и душата си, започваш да осъзнаваш какво става, имаш матрицата на опита. Ти опита все още не си получил, но ментално-астрално чувствено клише на този опит ти вече си създал, следователно това клише ще остане като част от твоето съзнание, след смъртта ти и ти ще имаш тази информация - тя няма да остане заедно с мозъка като част от някаква физическа памет.         

Излиза, че можем да строим тези матрици в този живот не само след смъртта, но и текущо.

Разбира се, когато четете такива неща като Ииссиидите, които не дават практически опит, а само ментално-чувствена реализация и вярвайки, обмисляйки и осъзнавайки тази информация, по този начин вие я оставяте в своето следсмъртно съществуване, оставяте я като ваш информационен багаж за след смъртта си. И това знание, което се дава в Ииссиидите, при наличието на множеството чакрамни личности във вас, ще ви бъде от огромна полза след развъплъщението, за да можете да отъждествявате себе си с тези чакрамни личности, които ти именно искаш, а не с тези, които ги има, които не са се реализирали, които отново биха те тикали към доста по-груби реализации.    

– Когато след смъртта се предоставят възможности за преход в други тела (в някое от 143те ни тела), живота от кърмаческа възраст ли трябва да се започва, или можем да се прехвърлим веднага в зряла възраст, или в юношество и т.н.?  

  Разбира се, ти преминаваш в готова форма. Когато напускаш своето физическо тяло, първият от най-близките ти прототипи, който се приближава, е този, който съответства най-много на състоянието, в което се намираш в дадения момент. Ако тази форма те устройва, ако се намираш в радост, в някакъв духовен възторг - никой няма да ти забрани да преминеш в това физическо тяло, за да можеш именно него да използваш, за да получиш понататъшния си опит и фактически да станеш точно този човек - именно този мъж, тази жена, това момиче, този юноша, този дядо, тази баба, този възрастен човек и т.н.

Ако искаш, може и от кърмаческа възраст да започнеш, но по принцип детето няма да ти се яви, тъй като съзнанието, манипурата на детето, все още не отговаря в достатъчна степен на тези вибрации, които в момента на смъртта може да изпитваш, тоест детето в голяма степен все още живее на чисто интуитивен, на чувствен план и това ниво на менталност, в което вие преминавате след смъртта и с което резонира вашето етерно тяло (та нали основата на прехода я съставлява етерната обвивка). Ако при вас именно този диапазон от вибрации на етерното тяло в най-голяма степен е активен, то най-лесно ще бъде нужно и възможно да преминете във формата, в която етерната обвивка (съответстваща на тези честоти) в най-голяма степен е активна. Именно това е критерият, по който може да се съди за хармоничното сливане на хората.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   www.iskri.net/zefiraСъздадено: 17/12/2015 : 16:15
Обновено : 09/06/2020 : 22:46
Категория : Орис
Страницата е посетена 2074 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^