Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 829 всичко

 10 посетители онлайн

Тайните на изцелението - Лекция 8 от 10
 

Тайните на изцелението 8

Къри Блейк

 

Лекция 8 от 10
 

Ето една от характеристиките на военните лидери: 

1. всички те имали големи библиотеки състоящи се от биографии на други лидери, а не от ръководства от типа „Как да...”, защото повечето не искат да им се казва как да направят нещо - искат те да казват;

2. те изучавали живота на другите лидери - тогава забелязах, че Библията почти изцяло се състои от биографии - само в края има няколко послания, в които се казва как да правим - защото Бог се опитва да създаде лидери.


                  Всеки християнин е лидер - на всеки е казано да обучава някого, всеки християнин трябва да учи на Божието слово някого другиго. Твоята задача не е да събираш много хора, да ги доведеш до спасението и да ги събереш в църквата и да сложиш това на коленете на пастора. Твоята задача - ти си ги родил, ти ги възпитавай. За целта трябва да бъдете само съвсем малко преди хората, които обучавате. Вие растете, когато учите, вие се учите, когато учите някого, защото има отговорност. Не трябва цял живот да сте бебета и пасторът да ви сменя памперсите. Ако ви сменя памперсите, той може и да ви плесне, затова вие трябва да сменяте памперсите на другите. Пораснете - в Христа. Във всичко, за да може, когато светът погледне към вас, да види Христос.

Моята работа е да ви помогна да изпълните Божието слово, но и да ви говоря за стандарта на Словото божие. Дори да не сте достигнали до това, аз трябва да ви давам стандарта на словото и това ви дава цел, към която да се стремите. И помнете, може да не изцелите всеки човек моментално, но вие започвате и колкото повече правите това, толкова по-силен ще бъдете и толкова по-добре ще ви се получават нещата, защото се научавате как да позволявате на Духа да прави това. Същото е и с изучаването на словото божие и на стандартите, които Словото има за вас. И стандартът не е нещо, за което да се надявате, а нещо, което достигате. И не в далечното бъдеще - вие трябва да растете, да достигате ръста и да вървите в това.

Има 4 стадия на растеж.  Има неспасени хора. След това има спасени младенци християни. След това има спасени християни, които все още са много плътски в своето мислене - те вече не са младенци, но са много плътски, има и духовни християни, тоест зрели християни. Бог е предоставил път за всеки човек да се изцели независимо от нивото на духовния си растеж.

Неспасените хора: ние се учим как да спасяваме неспасените хора в Марк 16:15: 

15. И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар. 

Той говори на християните - не просто се събирайте на групи, а се разпръснете. Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието. На кого да проповядвате - ако проповядвате „на света”, значи проповядвате на неспасени хора. След това им казва: 

17. И тия знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят; 

Знаменията не са за вярващите - на тях те не са им нужни. Вярващите сами трябва да дават знамения. И едно от тези знамения е полагането на ръце върху болните и това, че те ще се възстановяват. Това е изцелението за невярващите. Ако човек не е спасен, то това е пътя, който Бог е предназначил за тяхното изцеление.

И така, първата категория - неспасените. Лекарството за техните болести - да се полагат ръце на тях. Проблемът е, че те не са спасени, болни са, отговорът - да се полагат ръце на тях. 

Втората категория - току-що повярвалите. Как Бог е замислил изцелението на новоповярвалите, виждаме в Яков 4 - това послание е за новоповярвалите. Когато привеждам някого към спасение, веднага им казвам да прочетат Посланието на Яков. Не ги изпращам при Евангелието от Йоан. Защото Йоан казва: „Аз написах тези неща, за да повярвате в това, че Иисус е Христос”. Тоест Евангелието на Йоан е прекрасно, за да могат хората да повярват в спасението. Но когато вече са спасени, Евангелието от Йоан е голяма книга особено за новоповярвали. Те не искат да четат повече от 20 глави. Те в началото имат нужда от малка книга. Те вече са повярвали, затова нямат нужда от Евангелието на Йоан, затова им казвам: в началото четете Яков - там се говори всичко, което ви трябва, за да знаете как да водите християнски живот. Там се говори за това как да постъпвате с хората, как да се отнасяте към богатите, към бедните, как да наблюдавате устата си и да не говорите неправилни неща. Там е написано „Ако някой от вас е весел и щастлив, пейте песни. Ако си тъжен, или ако скърбиш - молú се”. Казва се: „Ако си болен и ако си новоповярвал, не се очаква да имаш изцеление на вяра”. Казва се: „Ако някой от вас е болен” - не би трябвало, но ако има - „повикайте старейшините - те ще дойдат и ще ви помажат с масло в името Господне и ще се помолят с молитва на вярата”. Те трябва да се молят с молитва на вяра - не болния човек. Задачата на болния е да извика старейшините, а задачата на старейшините е да отидат при него, да го помажат с елей - това дава на човека осезателно съприкосновение, молят се с молитва на вяра и Господ ще вдигне този човек. Това е една крачка от онова, което четохме в Марк 16. (ще полагат ръце на хората и те ще оздравяват). Новопорявалият току-що е влязъл. От него не се очаква да има собствена вяра за изцеление.

В първите времена на църквата, за да може някой да е старейшина, едно от изискванията било да умее да изцелява болните. Това се среща в ранните исторически документи, но можете да го намерите и в посланието на Яков. Повикайте старейшините, те трябва да могат да се помолят за състоянието ви с вяра и Господ ще вдигне болния. От новоповярвалия не се очаква да има вяра. Това е втората категория.

Да видим третата категория. Това са плътските вярващи, плътските християни. Той е все още младенец в Христа, но се управлява от своите чувства. Той се ръководи от онова, което вижда, чувства и чува и Бог му е дал възможност да се изцели. Това го срещаме в Коринтяни I, гл. 11.  Там Павел говори за тази нощ, когато Иисус дал на учениците вечеря и им казал: „вие сте плътски, но ето как можете да се изцелите. Много от вас са болни и немощни, някои даже умират рано, защото участвате в вечерята без да разбирате защо го правите”. Но всеки християнин знае какво представлява виното - то символизира кръвта на Иисус пролята за нашите грехове. Не можеш да станеш християнин без да знаеш, че кръвта Му е пролята за нас. Но много християни участват във вечерята, ядат хляб и понятие нямат какво означава това. Неговото тяло е било разкъсано заради твоето изцеление. Първите 400 години на църквата няма нито една записана служба за изцеление. Християните изцеляват болните по улиците, но християните не се молели един за друг. Старейшините се молели за изцелението на новите християни, но всяка седмица, когато се събирали заедно, приемали вечеря. Събирали се заедно, ядели хляб и още тогава знаели, че този хляб символизира Неговото тяло, което било разчупено за мен и заради Неговите рани аз съм изцелен. Те ядели хляба и били веднага изцелявани. Много свидетелства има за това на тези вечери-причастия. Но Коринтяните не знаели това. Те правели причастия и превърнали това в ритуал. Павел казва: „много от вас са болни, немощни и умират рано, защото неправилно приемате причастие.” Ако приемате правилно причастие, можете да бъдете изцелени - но това не ставало. Бог е обезпечил това причастие за плътските християни, за да могат да чувстват и вкусят нещо - те имали нещо физическо, което можело да се използва като точка на съприкосновение - това е третият начин, по който хората се изцеляват.

Да видим четвъртата категория. С повечето от тези неща вече сте запознати. Ще ви прочета посланието към Римляните гл. 8 . Павел казва: 

1. Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът но по Дух]

След това говори за плътското мислене и да видим стих 4. Иисус дойде, 

 4. за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които живеем, не по плът, но по Дух.

  5. Защото тия, които са плътски, копнеят за плътското; а тия, които са духовни - за духовното. 

Когато вярваш на онова, което казва тялото ти повече, отколкото на това, което казва Словото Божие, значи смърт, но копнежът към Словото Божие е повече, отколкото това, което тялото ти казва - това е живот и мир. Никой духовно мислещ християнин не е умрял от болест или немощ. Писанието казва, че за да умреш от болест или немощ, трябва да бъдеш плътояден.

 7. Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може; 

Плътският разум никога няма да склони колене пред Словото Божие. Затова трябва твоят разум да е обновен в словото божие и когато обновяваш разума си, той става по-малко плътски и по-духовен.  

  8. и тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога.

  9. Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов. 

Вие сте в Отеца и Той е във вас, вие сте в Иисус и Иисус е във вас. Разбирате ли колко е трудно за дявола да ви намери? Виждали сте играта „тука има - тука - няма”. Използват се три чашки (Отец, Син и Свети Дух) - слагат нещо под едната. Това сте вие - и след това Бог започва да ги разбърква, а дяволът гледа, и в някакъв момент казва: ето тук е, а Бог я вдига и казва „Опа-а”. И пак ги разбърква. Виждате ли колко е трудно за дявола да ви намери? Просто оставайте скрити. Знаете ли какво казва Иисус? Аз съм в Отеца, Отецът е в мен, вие сте в мен, аз съм във вас, нали? Дяволът не знае кого да избере. Избира една чашка и мисли, че сте под нея, но изведнъж - Иисус е там. Опа! Дяволът не иска да избере Иисус. Иисус вече веднъж го победи. Дяволът не иска това да стане отново. Амин? Ето колко просто е. Ще кажете: „Този пастор говори глупости.” Така ли? Доведете децата тук. Ако им разкажа това - те ще го разберат. Защо? Защото е просто. Вие сте твърде образовани, твърде много знаете. Мислите, че ще трябва да узнаете много повече. Но за някои неща по-добре да се върнете малко назад. Да станете като децата, защото децата разбират.   

  10. Обаче, ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата.

  11. И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.

 Ето как духовният, зрелият  християнин се изцелява. Той няма нужда някой да полага ръце на него. Той признава, че духът Христос е в мен - той оживява моето смъртно тяло, прави го живо, част от него умира, но духът, който е в мен, преминава в плътта и я оживява. Същият този дух е в теб. Често ви казвам, че аз не съм особен, няма нищо особено в моите ръце. Те са точно като вашите. Това, което прави разликата е, че аз вярвам, че христовият дух живее в мен и поради това, когато полагам на вас ръце, Неговият дух излиза - когато ти решиш да повярваш в това, ти ще правиш същото и ще видиш точно същите резултати. Забавно е. Лесно е. Няма нужда да се напрягаме. Ако аз правех това, щеше да е необходимо да се напрягам. Но това го прави Отецът, който е в мен. Затова аз не е напрягам, аз съм в покой, защото вярата е покой. Виждате ли колко лесно е? Това е този, който си ти.

Четвъртият път, четвъртата категория на духовния християнин - той се изцелява като позволява на Духа Божий, който да влияе на неговото тяло. Ако не си спасен, даже ти можеш да получиш изцеление. И даже да си съвсем нов вярващ, има начин да се изцелиш. Ако си плътски вярващ, и ако вярваш на всичко, което ти казва твоето тяло и за теб има надежда да се изцелиш. Но ако си духовен, зрял християнин и за теб има начин да се изцелиш. Ако Бог е подготвил път за всекиго да се изцели, това трябва да означава, че всеки може да се излекува от каквото и да е. Това означава, че Бог иска всички да са изцелени. Пет пъти за Иисус се казва: „И той ги изцели всичките” - не е казано, че някой не е бил изцелен. Веднъж даже се казва, че е изцелявал всички, които са имали нужда от изцеление - не само онези, които са имали достатъчно вяра, не само онези, които са живели достатъчно добре. Ако просто си имал нужда от изцеление, е можело да го получиш от Иисус. Той да не би да се е променил? Не е ли Той същият вчера, днес и вовеки?  Но не е важно на какво ниво се намираш или даже ако все още не си в Христа, все едно, ти можеш да бъдеш изцелен. Бог иска да си здрав. Амин?

Докато днес говоря, в даден момент, помислете върху това, което съм казал, и просто вземете решение да вярвате. И вие можете да се изцелите още преди да започнат да се молят за вас. Аз правя това през цялото време. Аз постоянно се моля от тук за всички. Аз не съм против да полагам ръце на вас. На мен ми харесва да се срещам с вас. Мен никога не ме безпокои това, че трябва да се моля за вас. Но колкото и да ми харесва да се срещам с вас лично и да се моля за вас, моята задача не е в това да привлека вниманието към себе си, а в това да помогна на вас да се приближите до Него и да осъзнаете, че Той живее във вас. Моята най-голяма радост не е, когато полагам ръце и ти се изцеляваш, но даже когато седите все още в залата, за миг да се включи светлината за вас и внезапно да осъзнаете истината, че сте съединени с Него, че има божествена връзка между вас и в тази секунда вие приемате Него като свой изцелител, а не мен - като ваш изцелител. В този миг внезапно - живот - и ти си изцелен, получаваш го направо от Него.

Същността на християнството се заключава в това, че между нас и Бога няма посредник. В Стария завет те трябвало да ходят при свещеник, който стоял между хората и Бога. Но прелестта на Новия завет е в това, че ние сме съединени с Бога, че сме едно с Бога и че няма посредник между нас и Бога. Моето желание е да осъзнаете това и да вземете участие в неговия божествен живот. И когато правите това, вие отваряте този поток и ще бъдете изцелени моментално. И от този момент нататък, ще поддържате този поток отворен и просто ще давате живот навсякъде, където отидете. Това е християнство, а не религия - взаимоотношения, общуване с Бога, най-великото нещо във Вселената.

Апостол Павел казва: „Обрязването не означава нищо, необрязването не означава нищо, изпълнението на закона не означава нищо. Единственото, което означава нещо в Христа, е новото творение” - това ново творение е всичко, което има значение - този миг, когато ставаш ново творение - този вид, който никога преди това не е съществувал. В Този, който очертава божествен живот - вечния живот. Ето защо ние не молим Бога да се яви или да дойде - ние сме съединени. Той няма нужда да се явява. Аз живея в Неговото присъствие.

Веднъж с жена ми си говорехме за състоянието на църквата и аз започнах да използвам това като илюстрация. Ние винаги казваме: искаме да отидем в църквата, за да влезем в Неговото присъствие. И ние искаме да се потопим в Неговото присъствие и смятаме, че има нещо особено в самото място - в Стария завет е имало особени места. Но в Новия завет ние ставаме особените места - храмът не е направен от Неговите ръце като жилище на Духа. Хората често казват: Ще отида в църквата, за да съм в Неговото присъствие. Библията използва брака като пример как църквата е свързана с Бога. И аз видях мислено този човек, който обича своята жена - той става сутрин, гледа я и има същите чувства в сърцето си, каквито имате вие по време на поклонение - преизпълваща любов и казва на своята жена: „Толкова много те обичам, че не мога да изразя колко много те обичам. Не искам да те напускам, да излизам от твоето присъствие, искам да остана с теб през целия ден - няма да отида на работа, ще седя тук. Докато миеш чинии, ще бъда в краката ти и просто ще бъда до теб, защото те обичам толкова много!” И това ще продължи 30 минути и през цялото време ще е в краката ú и тя ще се спъва в него и ще го пита: „Какво правиш?” - „Ами аз седя в твоето присъствие, защото толкова много те обичам”. А тя ще му каже: „Ако ме обичаш, стани и отиди на работа, изкарай пари, купи ми цветя или нещо друго. Направи каквото ти казвам, а не стой по цял ден да ме гледаш. Направи нещо!” Амин? Ами и Бог казва същото: „Ако ме обичате, спазвайте Моите заповеди. Ако Ме обичате - правете каквото ви казвам”. Как можете да казвате „Господи, Господи, а да не правите каквото ви казвам?” Той не е казал да стоим в краката Му. Той казва: Върви работи в полето. Вървете и изцелявайте болните. Гонете бесовете от тях. Проповядвайте Евангелието, правете каквото ви казвам да правите. Не ми говорете, че Ме обичате, покажете Ми го. Яков казва същото: Не ми разказвайте за своята вяра - покажете ми своята вяра.

Вярата може да се види - това не е нещо мистично. Вярата е когато протягаш ръка и се докосваш до някого. Вярата е, когато бръкваш в джоба си и изваждаш пари и ги даваш на нуждаещия се. Вярата е, когато се докосваш до живота. Никога не си по-духовен, освен когато свидетелстваш пред загиващия, отколкото, когато се молиш за болните. Не са важни вашите сънища, вашите визии, нито пророчествата, които давате, или колко пророчества ви биват казвани - това не означава нищо. Онова, което има значение, е дали говориш на хората за Иисус със слово, или - с дела. Ето какво има значение. Амин? Амин.

Разказвах ви как да получите изцеление независимо от това къде сте в Христа, но може би се питате с какво ще се сблъскате, или ще кажете: „Не искам да влизам в духовна война, защото нали знаеш как е - щом нещата започнат да ми се получават, веднага дяволът нанася удар. Винаги, когато направиш нещо добро, идват атаките”. Това може да е истина, но защо ви е да използвате дявола като мерило за това, което правиш за Бога. Не използвайте дявола като мерило - използвайте Словото Божие като мерило - можеш да кажеш какво правиш. Докато използвате дявола като мерило за своето развитие в Бога, никога няма да можете да влезете в това, за което ви говоря днес - то е това в какво състояние е живял Иисус.

Послание към Ефесяните, глава 6. - това е глава за духовната война, говори се за снаряжението Божие - изредено от стих 13, но след това казва: 

6:16 А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;

6:17 вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;                              

Казано е „ще можете да угасите всички огнени стрели” - не някои от тях, не една на всеки три, а всичките. Помислете за това: ако вземете вашия щит на вярата, Павел е писал на цялата църква - не на един човек, на когото да каже: „Знам, че си толкова духовен, че ако вземеш твоя щит на вярата, ще можеш да угасиш всички огнени стрели.”  Той е писал на цялата църква - това означава, че всички могат да вземат за щит вярата. Ако всички те могат да вземат за щит вярата, вие също можете. „Всеки” значи всички вие. Вие можете да решите да вземете за щит вярата. И ако вземеш този щит на вярата, тя ще угаси всички огнени стрели.

Нека да опишем това - в дните на Павел са имали определено всеоръжие. Павел говори за римското всеоръжие. Ефес бил далеч от Рим, но там е имало римляни. Но трябва да разберете, че както във всяко друго царство и империя, колкото по-близо сте до столицата, толкова по-добре изглежда всичко, толкова по-чисто е всичко. Войниците в Рим имали най-доброто, най-новото, най-блестящото снаряжение и най-добрите щитове, но колкото повече се отдалечавате от Рим, толкова по-слабо и по-евтино било снаряжението - то било втора ръка. А докато стигнеш до Ефес, там нямали и особено снаряжение, но техните щитове били дървени с метална лента, която държала дървените ивици заедно. Но Павел казва на ефесяните: „Вижте римляните, вижте щитовете им и дървените щитове и щом те вземели тези щитове за да влязат в битка, враговете знаели, че техните щитове са дървени, затова вземали стрели и ги запалвали и ги изстрелвали към дървените щитове, за да ги запалят, та запаления щит да бъде захвърлен и войникът да остане незащитен. Но Павел наблюдавал римляните - римляните умеели да преодоляват това. Всяка вечер те киснели щитовете си във вода. И той казва: точно както римските щитове накиснати във вода отразяват тези стрели, вашият щит на вярата ще отразява стрелите на дявола.

На какво трябва да се базира нашата вяра? На Словото Божие. А какво казва Библията за Словото Божие? Тя казва, че Словото Божие е като вода. Библията говори за умиване във водата на Словото Божие. Това Слово е вода - когато ти пропиваш своята вяра с водата на това Слово, ще угасиш всяка запалена стрела на лукавия и тя няма да те докосне - твоята вяра ще получава удари, но по-добре те да попадат на щита, а не на теб. Казано е „всички стрели” - това означава „пълна защита”. Това означава, че врагът не може да те докосне докато държиш щита си вдигнат, пропит със Словото Божие - не просто надявайки се, не както когато вадиш лист от кутията с обещания. Божието Слово не е като сладките с късметчета, не е като да отвориш Библията и да посочиш където попадне пръста ти. Веднъж един човек направил това - казал Господи, води ме - отворил Библията, сложил си напосоки пръста и там прочел история за някой, който отишъл и се обесил и си казал: това не е добре. Отворил друго място и прочел: Отиди и постъпи по същия начин. :) Не, Библията не е гадаене - тя е за целия ни живот.

Второ послание на Петър, гл. 1:

 1:1 Симон Петър, слуга и апостол Исус Христов, на вас, които чрез правдата на нашия Бог и Спасител Исус Христос сте получили еднаква с нас скъпоценна вяра:

1:2 Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Иисуса, нашия Господ. 

 

как се преумножава тази вяра - чрез познаването на Бога. 

1:3 Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко що е потребно за живота и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила;

 Тоест това е нещо, което ние вече имаме, което ни е дарено независимо дали знаем това или не - всичко, не някои неща. Бог нищо не задържа - Той ти е дал Иисус. Когато Иисус е влязъл в теб, Той е внесъл всичко със себе си. Дал ни е всичко потребно за живот и благочестие. Силата Божия отнася ли се към живота и благочестието? Ти си получил това, когато си се родил отново. Когато имаш това, то е дошло заедно с Иисус. Ето как активирате, как влизате в това: чрез познаването на Този, Който е познал славата и благостта, чрез които са ни дадени тези скъпоценни дарове. Всички обещания в Христа са „Така да бъде” - тоест всяко обещание, което виждаш, вече е твое. Ти просто трябва да вземеш решение да вярваш без да очакваш внезапно и незабавно зареждане. Не трябва да чакаш да ти го изпратят по пощата, него вече го има. 

 1:4 чрез които се подариха скъпоценните нам и твърде големи обещания, за да станете чрез тях участници на божественото естество, като сте избягали от произлязлото от страстите разтление в света; 

И така, вие имате всичко това - затова „положете всяко старание”, направете това главен предмет за изучаване, четете, прибавете към вярата си добродетел, а към добродетелта - прибавете разсъдителност, благоразумие. Към разбирането и знанието приложете въздържание, към самоконтрола приложете търпение и постоянство, към постоянството приложете благочестие, а към благочестието - братолюбие, бъдете добри, бъдете щедри един към друг, не мислете, че сте някакви особени и че вярата ви е свършила нещо. Постъпвайте с другите добре и към братолюбието приложете любов, която не очаква нищо в замяна. Защо трябва да направите това? 

1:8 Защото ако тия добродетели се намират у вас и изобилват, те ви правят да не сте безделни нито безплодни в познанието на нашия Господ Исус Христос.

 Виждате ли - ако правите тези неща, ще бъдете плодовити, няма да работите за нищо, ще създавате плодове 

1:9 Но оня, у когото те не се намират, е сляп, късоглед, и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. 

защото докато мислиш, че имаш тези неща, няма да смяташ, че можеш да ги прибавяш, ще мислиш, че всичко ще бъде достъпно едва от другата страна, но то е от тази страна - вечният живот не започва, когато тялото ти изстине, вечният живот е започнал, когато сте склонили колене. Той казва - чуйте това обещание: 

1:10 Затова, братя, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране; защото, като вършите тия добродетели, никога няма да изпаднете. 

„Никога няма да изпаднете” - това обещание ли е? Не е ли удивително? Никога няма да изпаднете, да претърпите неуспех, никога няма да се върнете към стария си живот, ще стоите силни в Христа и ще изпълнявате Неговата воля. Не е ли удивително това обещание? Вече назовах две: едното е : можеш да отразиш всички атаки на врага, Второто: никога няма да изпаднеш. Говорим за абсолютно побèден живот. Ще ви кажа и трето: 

Йоан 1, гл. 5:17

5:17 Всяка неправда е грях; и има грях, който не е смъртен.

5:18 Знаем, че всеки роден от Бога не съгрешава; но оня, който се е родил от Бога, пази себе си, и лукавият не се докосва до него.

 Ние знаем, че ако се отдадем на Бога, Бог ни пази, но тук се говори не за това. Тук се говори за това, че ако си роден от Бога, ти пазиш себе си. Значи има нещо, което ти можеш да направиш, за да не изпаднеш; какво става, когато пазиш себе си?  - „и лукавият не се докосва до него” - не е ли това обещание? Не е ли удивително? Колко от вас искат да живеят в състояние такова, че дяволът никога да не ги докосне? О, това е много добро състояние. Аз ви показах как, ако дяволът ви атакува, как да защитите себе си и да го победите. След това ви показах как никога да не изпаднете - не трябва да се връщаш обратно в греха, можеш да оставаш в сила и в праведни отношения с Бога и след това ви показах как да се пазите, за да може лукавия никога да не ви докосне. Помислете за това - ако сте в такова състояние, че лукавия да не може да ви докосне, там е казано как да направите това - вие сте родени от Бога и не грешите, не изпадате, защото прибавяте към себе си това, за което четохме във второто послание на Петър. Ако правите всичко това и пазите себе си, то лукавият няма да се докосне до вас. Това означава, че Бог е замислил да живеете така, че лукавият да не може да ви докосне. И когато преминавате през изпитания, когато изпитвате атаки, когато ви се оказва натиск, вие добре разбирате, че не трябва да казвате „Господи, защо допусна това? Защо позволи да ми се случи това - аз правех всичко, което мога. Защо допусна да ми се случи това? Какво съм направил? Защо на мен? „

Но когато казвате „Господи, защо допусна това?”, Бог казва: „Защо ти допусна това? Дал съм ти цялото си всеоръжие, за да можеш да угасиш всички запалени стрели. Казал съм ти какво трябва да прибавяш към себе си, за да не изпаднеш, казах ти как да живееш, та врагът да не може да те докосне - защо не живееш така? Защо излезе там, където дяволът да може да те достигне? ”

Осъзнавате ли, че дяволът не може да се докосне до Иисус? Библията казва, че Иисус е правел това, което е правел и дяволът не е можел да му направи нищо. Дяволът е достигал дори много религиозни хора, дори в собствения им град, за да вдигнат въстание против Иисус, те така се ядосали на това, което Иисус говорел, че Го отвели извън града, на една скала и искали да Го хвърлят от скалата, а Иисус минал през тях, дори не трябвало да се сражава с тях - защо? Защо минал през тях, защо им позволил да го заведат до това място? По същата причина, поради която Бог чакал Авраам да вдигне ръка, за да убие Исак - за да им покаже сърце, за да им даде възможност да видят къде се намират. Те се канели да Го убият и когато стигнали до края на скалата, Той казал Не, аз няма да умра така” и минал през тях и те не могли да го докоснат - Той живеел в състояние, в което лукавият не можел да го докосне. Когато Той снел тази защита и накрая врагът Го хванал и Го разпънал, дяволът мислел, че е победил, но ако е знаел какво прави, ако е знаел какво ще му струва разпятието, той никога не би Го убил.  Какво е направил Иисус, казано на военен език? - Той направил засада на дявола - накарал го да помисли, че побеждава, в резултат на което го сразил. Но дяволът не е можел да направи това преди това. Същото е и с вас. Вие сте тук за определена цел. Трябва да преживеете 70-80 години - Смит Уигълсуърт го питали: „Колко ще живееш?” Той казвал: „Обещани са ми 70 години”. След това го питали: „Ккакво стана, вече си над 70?” Той казал: „Открих нов стих, който казва 70 или 80 - при по-голяма твърдост”. Но след като минал 80, го питали: „Кога ще умреш?” Той казал: „Господ ми даде нов стих в Псалми „докато се насити” и казал: „Когато се наситя, тогава ще си отида.” Амин?

Трябва да разберете, че в такова положение трябва да живеете. Аз живея своя живот сега като противостоя и поразявам болестите - ние побеждаваме болестите навсякъде, където отидем. Сега, когато имаме такова голямо количество свидетелства за победа над болестите, когато стана на 90 и когато вече съм готов да си отида, защо да позволявам дяволът да ме порази чрез болест? Ако цял живот съм го побеждавал, да го оставя накрая той да победи? „Ами тогава как ще умреш?” „А какво ви безпокои вас как ще умра аз? Просто лягаш, събираш всички деца и внуци и ги благославяш, затваряш очи, отдаваш духа си на Бога и диханието ти излиза. И си с Бога. Няма нужда да боледуваш, никъде не е казано, че трябва да умираш болен - не вярвайте на тези лъжи, умирайте здрави, живейте силни, живейте дълго.

Небето за мен е много реално. Имам дъщеря на небето. Много пъти в годините опознах Бога по-отблизо и по-добре - понякога небето е толкова близо. Трябва да разберете - то не е някъде там - до него има само една крачка. То е толкова близо, колкото последното ти дихание. Понякога е толкова лесно просто да прекрачиш. Честно казано, понякога съм предпочитал да бъда там, вместо тук, но аз съм по-ценен за Царството небесно тук, отколкото там. Църквата има нужда от мен тук за известно време, затова скоро не се каня да преминавам отвъд. Имам малки внуци - трябва да пораснат и да ги изпратя да проповядват, преди аз да спра. Затова за никъде не бързам - аз вече съм загубил възможността да умра млад, но ако умра на сегашната си възраст, особено ако това стане от болест, то съмняващите се и невярващите, враговете на кръста Христов, биха имали празник и биха казали: „Ето - всичко, което той проповядваше, не е истина.” Те биха се опитали да използват мен като пример за това какво не е вярно. Но ние никога не трябва да основаваме своето учение на опита на един човек. Но въпреки всичко, те биха направили това - затова за проповедта е важно да не умирам. Важно е, защото това доказва Евангелието. Ние можем да живеем дълго и да сме здрави. Амин? И да докажем тази истина - изцелението е за всички. И освен изцелението, има здраве. Амин?

Посочих ви четири пътя, по които хората получават изцеление и три пункта как да живеете. Това беше проповед по 7 пункта. Затова всички вие можете да кажете: слушахте идеалната проповед - 7 е божествено число. :)      

Какво да направим ли - ще започнем да служим. Но може би някои не са чували онова, което се каза тук за помазването. Затова аз сега просто ще го напомня.

Помазването е вътре във вас. Не е задължително да чувствате нещо. Помазването не е чувство, а факт във вас.

Помолиха ме да разкажа за един случай от моя живот как Бог ме учеше за помазването. Ние искаме да служим на онези, които са болни и които страдат. Ето какво ще направим. Днес ще имате възможност да служите. Ще ви дам инструкции точно как да го направите - то може да ви се стори малко механично, но всичко е наред, защото Божията сила също е механична.  Хората, които са преминали цялото обучение, ще помолим да служат на останалите, да се молят за тях. И тези, които се нуждаят от изцеление и тези, които служат на другите. Когато ви служим [тоест „когато се молим, за да се изцелите” б.пр.], вие самите не се молете. Ние ще ви се представим, ще ви попитаме как се казвате, ще се ръкуваме с вас и ще ви попитаме какъв е проблема ви. Ако ви е поставена диагноза, ще ни кажете името на заболяването. Ако е рак, просто кажете „рак” - не разказвайте историята на болестта, ако е определен вид рак, кажете ни какъв вид рак имате. Но чуйте - ние не работим както лекарите, на нас не ни е нужно да знаем вашата медицинска история, няма нужда да знаем всички подробности - не ни е нужно да знаем колко дълго продължава тя, защото каквото и да ни кажете няма да промени онова, което ще направим ние. Ако отговорът на Бога е винаги еднакъв, самият проблем вече не е важен. Ние ще ви питаме, а вие ще ни отговорите - това не е време за общуване, нито за дискусии - колкото повече говорите - толкова по-малко резултати ще постигнете.

Ние искаме да се обърнете към проблема - ако това е рак, да говорите на рака като на личност и да му кажете: „Рак, в името на Иисус, напусни този човек” - и чуйте тона на моя глас - това не е време да сте пасивен, а агресивен - това е война! Вие трябва да говорите така, че да убедите тази болест, че трябва да ви се подчини. Насочете своята воля, своите намерения и своята вяра, за да изгоните тази болест. И така, вие казвате: „Рак, в името на Иисус, ти повелявам: напусни този човек  ВЕДНАГА!

Забележете - има три начина да говорите. Чрез устата, чрез дробовете, или чрез вашия Дух - през устата е най-слабо, през дробовете - по-мощно, но от вашия дух - това е нещо повече от въздух - това е силата на Духа и затова казвате рязко и властно: Напусни! Това не е просто звук - това е силата на Духа. Когато говорите така, вие освобождавате вяра, Духът Божий - той върви заедно с тази вяра. Той изгонва тази болест от човека. Затова говорете така, сякаш имате това предвид. Вие трябва да желаете тази болест да напусне този човек така, както бихте го искали, ако това беше вашето дете. Тоест, трябва да се отнесете сериозно към това. Вие не гадаете, не се надявате, това не е просто пожелание - вие действате във вяра. Разбирате ли? Вие освобождавате тази вяра и вашата вяра няма да ви подведе, защото вие действате в любовта на Иисус. Но вие казвате: „Как мога да го обичам - та аз даже не познавам този човек?” Ако го познавахте, може би тогава това щеше да бъде човешка любов. Но понеже не познавате този човек, това вече е любовта на Иисус, който обича всички. Амин?

След като повелиш болестта да си отиде, ти трябва да накараш този човек да направи това, което той до този момент не е можел да направи. Ако не е можел да си вдигне ръката, накарайте го да я вдигне. Кажете му: „Направи нещо, което не си можел да направиш.” И човекът трябва да го направи и ще бъде изцелен. Амин? Нима не е просто това? Ще кажете: „Откъде знаеш, че това ще сработи така?” Ами аз съм правил това вече десетки хиляди пъти и Божието Слово е предсказуемо, то е достойно за доверие и то работи всеки път.

Хората, които са преминали обучение и искат да служат, нека станат и дойдат тук - обърнете се към залата. Когато започнете да служите на хората (тоест да изцелявате с молитви), вие не умолявате болестта, не я молите да си отиде - вие й повелявате да си отиде, вие й заповядвате да си отиде.

Смит Уигълсуърт бил на гарата и до него имало една жена, а с нея - кученце. Тя казвала: „Тичай към къщи”, но кучето стояло и махало с опашка. Влакът се приближавал и тя казала: „Тичай към къщи, отивай си”, но кучето не правело нищо. Влакът спрял, жената погледнала кучето и казала: „Казах - тръгвай!” - и кучето веднага хукнало. Смит Уигълсуърт казал: „Ето как трябва да се действа с дявола!”

Затова ви казвам да повелявате решително - като да тропнете с крак, в името на Иисус. И болестта ще ви се подчини. Искаш дяволът да се страхува от теб така, че да има чувството, че ще го удариш, ако остане - тогава ще ти се подчини. Той се бои повече от вас, отколкото вие - от него. Амин? Бог знае кой си, дяволът знае кой си, само ти се съмняваш в това - е, може и твоите роднини да се съмняват. :) Бог знае. Амин?

 

                                                                                                                                            www.iskri.net/zefira
Създадено: 07/07/2015 : 17:23
Обновено : 10/06/2020 : 01:25
Категория : Тайните на изцелението
Страницата е посетена 2322 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^