Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 243 всичко

 6 посетители онлайн

Астралния свят - Душата в астрала 001

 


Душата в Астрала

 

Орис

 

 

Цикъл: Живот между Животите”.

 

 

Макар, че за етерните светове е написано вече твърде много, нищо от разказаното не съответства даже на една хилядна от това, КОЕТО В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ представляват тези етерни материални реалности, където попада и душата на човека след окончателното си освобождаване от тежката котва на физическото тяло. На Орис му бяха необходими години от Живота, за да може повече или по-малко свободно да започне да се ориентира сред безбройното множество на реалностите на т.нар. “друг свят”.

За тези свои наблюдения и извънтелесни изследвания на Астрала той щедро споделя с читателите на страниците на настоящата книга. По-подробна информация за това ще можете да почерпите  от петте книги на Орис съставящи цикъл под общото название “Изкуството да умираме”.

 

Втора страница от обложката:

= = = = = = = = =

Ние с вас живеем във времето на най-великите промени в човешката история – времето, което Исус Христос характеризира като “последно”. Цялата обкръжаваща среда и самата ни планета стремително се променят под разрушителното въздействие на обезумялото до краен предел човечество, което безпощадно унищожава животинския и растителен светове, безсмислено замърсява атмосферата с несъвършени мисли, технологии и ядрени изпитания, което нито за миг не прекратява братоубийствените войни и днес води цялата планета към самите врати на Трета световна война. Хората на Земята живеят само заради изгодата на днешния ден, като затварят очи за бъдещето си и изобщо не се замислят за смисъла на своето съществуване във Вселената.

Много от престъпленията на човечеството стават поради това, че повечето хора просто не знаят за съществуването редом със себе си на безбройно множество други разумни същества, за условията на съществуване и Живот, на които тяхната пагубна дейност се отразява доста осезателно.  И ако моите книги, макар и само на една йота, помогнат да се открият очите на някои части от ослепялото и оглушало за призивите на Разума човечество, значи аз ненапразно съм преживял своя сегашен живот сред вас, хората.

Да ви е на помощ...

Орис.

= =

 

 

Душата в Астрала

 

4-та страница:

= = = = = =

" С това искам да кажа: който сее скъдно, скъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне. Краят им ще бъде според делата им.

Коринтяни ІІ 9:6.

 

 

"Всяка душа ще заеме степента, която съответства на нейните деяния. Господ не оставя без внимание деянията им".

Коран.

= =

 Реалностите на Етерните Светове

 

Недейте се лъга: Бог поругаван не бива. Каквото посее човек, това и ще пожъне: който сее в плътта си, от плътта ще пожъне тление; а който сее в духа, от духа ще пожъне вечен живот. Като правим добро, да се не обезсърчаваме, защото ще пожънем в свое време, без да се уморяваме.

 

 

Галатяни 6.

 

Практически във всяка от нашите книги от цикъла “Живот между Животите” ние се стараем в една или друга степен да ви запознаем с невъобразимото разнообразие и трудни за представяне особености на  различните енергийни Планове и нива на Живота в Етерния Свят. Но както и да се опитваме, всички тези, макар и най-подробни описания, могат да ви дадат само най-бегла и призрачна представа за това, което В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ става зад невидимата другоизмерна черта, която ни разделя от присъстващата съвсем редом с нас “отвъдна” реалност.

Би било крайно неразумно да предполагаме, че Божествения Живот се проявява само във физическата Материя на нашето съвсем нищожно в сравнение с другите форми съществуване на Света и че се ограничава само с нашата земя, въздух и вода. Разбира се, Животът се облича в безброй разнообразни форми и последните никак се са ограничени само с нашия земен Свят и с тези видове Материя, в която сме в състояние да виждаме или чувстваме със своите сетивни органи.

И там, където за геолозите, астрономите и биолозите видимо минава границата на земната кора, там започва, по-точно, продължава, полето на активна дейност на милиарди невидими за хорските очи развъплътени човешки Души и множество други космически Съзнания, които реализират всяка на своето ниво безграничната жизнена потенция на Творението. Пресичайки тези условни граници във времето на астроизлизанията си, аз лично се убеждавах в реалното съществуване на това, което по мнението на болшинството хора просто не съществува дори и само защото не може да съществува изобщо.

Човечеството на Земята, достигайки границата на своето съществуване, живее само заради изгодата от днешния ден, като затваря очи за своето най-близко бъдеще и изобщо не се замисля нито за самото себе си, нито за своята космическа роля и истински смисъл на самото си съществуване във Вселената и с всеки изминат ден все повече унищожава своята планета, а заедно с нея – и самото себе си.

Много от престъпленията на човечеството стават поради това, че мнозинството от хората просто не знаят за съществуването редом със себе си на безбройно множество други разумни същества, върху чиито условия на съществуване и Живот неговата  пагубна дейност се отразява доста осезателно. По Божията Воля на мен това е разкрито малко повече, отколкото на другите и аз ще се постарая колкото може по-достъпно да ви разкажа за Живота, невидимо проявен съвсем редом с нас и паралелно на нашето земно съществуване.

На нашата планета едновременно съществуват абсолютно различни по своето устройство и по начина на своето проявление светове, за съществуването на които 99% от хората даже не подозират. Всички ние, хората, едновременно съществуваме и се намираме в различни измерения. Пространство-Времето им ние възприемаме (или изобщо никак не възприемаме) съвсем различно, често съвсем без да разбираме това как всички тези многобройни измерения на различните нива на Единната Реалност могат да присъстват винаги в нашия материален свят.

Всички те се намират “тук и сега” и са взаимосвързани както един с друг, така и с нас, извън зависимостта от това дали ние сме способни по някакъв начин да възприемаме или осъзнаваме тяхното съществуване.  Те просто винаги са били, са и ще бъдат, независимо дали хората искат това, или не. Но поради това, че бодърстващото Съзнание на нашата проявена обвивка-тяло е настроено на определена дължина на вълната, ние можем да уловим тяхното присъствие редом със себе си и “в себе си.

 

Единствената разлика между световете-реалности и различните типове измерения на Пространство-Времето се състои в дължината на вълната на частиците, които съставляват основата на Материята в техните светове и т.нар. “ъгъл на прелом  на Съзнанието”. В книгите от цикъла “Изкуството да умираме” ние вече достатъчно подробно ви разказахме за специфичната енергоструктура на Етерния Свят и затова тук ще разгледаме само по-фините подробности, които се отнасят непосредствено до Астрала.  

 

 

“Сфера на  Мьобиус” и дължина на вълната

Както вече отбелязахме, съществува такова изкривяване на Пространството, което е прието да се нарича “лентата на Мьобиус”. Ако някое двуизмерно същество, например мравка, може да се придвижи по тази “лента”, то тя ще бъде в състояние едновременно да възприема както външната, така и вътрешната част от тази пространствена повърхност. По тази “лента” всяко Съзнание може да се премести от Вътрешната повърхност на Сферата на Външната Сфера на Пространство-Времето, защото тази “лента” всъщност има само една повърхност с особен вид изкривяване.

Съществува също така и Сфера на Мьобиус – това е “кълбо в кълбото”, или т.нар. война-сфера", движейки се по която също можеш да попаднеш от Вътрешната повърхност на Сферата Пространство-Време на нейната Външна повърхност. Тази “Сфера на Мьобиус”, известна още като “пояс на ван Алън"(1) се намира сякаш между две взаимопресичащи се повърхности от Пространство-Времето, като обхваща цялата Земя под формата на “геврек”. Тя притежава много висока радиоактивност, защото съдържа в себе си цялата информация от “хроника Акаша”.

За да си представите по-нагледно такава “Сфера на Мьобиус” можете да си представите обикновен, леко извит по окръжност енергиен “геврек” и след това да си представите, че сте го свили до състояние на точка. Така вътрешната повърхност на този “геврек” ще започне произволно да преминава набързо около тази точка, а краищата на неговата външна повърхност някак си ще се съединят един с друг. Това ще бъде сфера в Сфератаили това, което подразбираме с израза “дуплекс-сфера”.

Ако вашето Съзнание започне да се движи по вътрешната повърхност на тази Сфера и успее да стигне до нейната централна точка, то чрез тази точка то може да излезе и на външната повърхност на Сферата, изчезвайки по такъв начин от нашия физически Свят. Намирайки се със своето Съзнание в самия център на “дуплекс-сферата”, вие ще можете да наблюдавате кълбото-Сфера както отвън, така и отвътре, тоест ще имате възможност да виждате и формата на всеки физически предмет и неговото вътрешно съдържание.

Между другото, именно към такъв начин често прибягвам аз, когато искам зад видимата част на своя физически събеседник  (даже ако общуването става по телефона или чрез негова снимка) да видя неговото истинско, тоест духовно съдържание. Щом със своето съзнание влезеш по определен начин в дуплекс-Сферата на Душата на всеки човек, вече си на една крачка от индивидуалната хроника-Акаша на човека – главната енергоинформационна съставляваща на всеки от въплътените или развъплътените Съзнания, които временно използват Земята за своето еволюционно развитие.

Всичко казано дотук има пряко отношение към по-дълбокото разбиране на специфичната организация на Етерните Светове, в които по време на Живота си на Земята ние творим на астрално и ментално нива. ВСИЧКО Е ЕДИННО и всички многобройни и многопланови реалности в обкръжаващия ни Космос са създадени от определени типове единна Енергия и структурно се отличават един от друг само по дължината на вълната. Дължината на вълната е главният ключ за всички Тайни и Светове на Вселената.

Като знаеш честотата на вибрация на всяка обусловена космическа реалност и естествено притежаваш нейните космически параметри в своята полева обвивка, можеш практически безпрепятствено да проникваш в тази реалност с това ниво на своето Съзнание, което съответства на дадената честота, независимо от това в каква Галактика или даже Вселена дадената реалност има възможност да бъде проявена.

Така например честотата на вибрациите, на която се извършва моето визуално и телепатично общуване (Контакт) с моите Духовни Учители от Плеядите – хуманоидни свръхразумни Същества от “водородната” реалност, се равнява на 21 см, което съответства на дължината на вълната на колебанията на свободния атом на водорода. Всички образи, възприемани от системата на чувстване и реагирането на моята полева обвивка придобиват своя вид съгласно дължината на вълната на този свят, в който се потопявам при едно или друго ниво на колебания на моето Съзнание.

Най-външните, тоест “най-материалните” обвивки на Моите Космически Братя и духовни Учители, се състоят от частици, приближени по качество към частиците, които съставляват Материята на 12-13 обертона на Менталния План и за да ги “видя” образно или да изляза на Лъча на ТП-контакт с Тях, аз - със своето личностно “аз”, трябва достатъчно здраво да се утвърдя в своето собствено Съзнание на качествено много близко по честота на вибрациите ниво.

(Да си призная, когато постоянно живееш сред хора и си интензивно подложен на грубоенергийното влияние на хиляди и хиляди форми на Съзнание, е много трудно да запазиш своето “аз” на такова високо (практически вече извънземно ниво) за достатъчно продължителен период от Време. Това е една от причините за моето нежелание да общувам творчески с човешки колективи и големи аудитории, всяка от които - невидимо за хората, но много осезаемо за мен, носи в себе си ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА НЕОБХОДИМОСТ за мен да разделя с даден временен колектив цялата му съвкупна Карма, много силно понижавайки с това активното ниво на своето собствено Съзнание, вибрациите на своето личностно “аз”. Простете ми за това – всеки човек трябва да се старае да изпълнява много добре СВОЯТА част от работата в общия План, без да се пилее по задачи, чието осъществяване е възложено на други Съзнания )

Освен разликата в дължината на вълната, както вече казахме, всяко от измеренията на Пространство-Времето е отделено от съседното също под ъгъл 90 градуса. Това означава, че ако се научите съзнателно да променяте дължината на вълната на своето съставено от много нива Съзнание и съзнателно направите в него завои под ъгъл 90 градуса, вие ще можете по свое усмотрение да се разтваряте в този свят и мигновено да се проявявате в реалностите на това измерение, на честотата на което сте настроили своето Съзнание.

Усреднените “размери” на реалностите на моите плеядиански и сириусиански Духовни Учители се колебаят в пределите на величини съотносими на нас с дължина, която се приближава към 21 см. За сравнение ще кажем, че дължината на вълната на нашия триизмерен свят е равна на само 7,23 см, затова и усреднените размери на всички физически обекти от нашата реалност се равняват на 7,23 см.

И така, можем да направим следния извод: всяко измерение от Пространство-Времето е отделено от реалностите на другите измерения само чрез дължината на вълната и енергопараметрите на движението на частиците, които съставляват дадените типове Материя. Условно, както отговори на моя въпрос командира на екипажа на звездолета “Сириус-Б” Брат Мекаарланд, това може да се сравни с разгръщащите се страни на едно ветрило или, да речем, на превключванията на каналите в телевизора или радиоприемника – като сменяте каналите, вие се настройвате на вълни с различна дължина и с това имате възможност осезателно да ги възприемате.

Но все пак лично на мен всички тези невъобразими измерения повече ми напомнят пространствена нотна музикална тетрадка, изписана с множество различни ноти, всяка от които, поради разликата в дължината на вълната, има само своето единствено звучене. Който макар и малко е запознат със свиренето на форте пиано или пианино знае, че тези инструменти имат осем бели и пет черни клавиша, които позволяват да се възпроизведе пълноценната хроматическа звукова гама.

Характерно е това, че между всяка от съседните ноти се намират дванадесет хармонически честоти или обертонове. Точно така са разделени помежду си и седемте основни Плана от Единната Реалност: нашият материален свят има своите дванадесет нива на плътност на веществото (от газообразно до твърдо); астралният План също е разделен на дванадесет качествено различаващи се един от друг енергийни нива-обертонове; световете на Ментала, които пронизват целия Астрал, имат своите дванадесет основни реалности-градации и т.н. За да опростим разбирането ние сведохме нивата на всеки от тези Планове до седем.

 

 

Мисъл и реалност

Както вече писахме, самото Пространство-Време, което обкръжава нас и нашата планета, представлява безкрайна огромна жива библиотека  с милиарди книги, на чиито страници  завинаги се запечатва всяко наше вдишване, шепот, всяка неволно промъкнала се в ума Мисъл или казана някога от нас дума. В тази извънвремева библиотека с безпогрешни букви надеждно са записани и внимателно съхранени всички наши несдържани клетви и неизпълнени обещания, всички наши явни пропуски и тайни пороци, увековечени в причудливи и хитри сплетения от астрална и ментална Материя, като безпристрастни свидетелства за човешкото несъвършенство.

Например достатъчно е да повишите честотата на вибрациите на своето Съзнание само с едно условно ниво и веднага ще откриете, че всяка ваша Мисъл или представа за нещо, например за някой конкретен обект или субект, веднага започват да се реализират и да се изменят в зависимост от направлението на вашите Мисли или желания. Тук, на триизмерно материално ниво, всички тези процеси, по силата на огромната инерция на грубата физическа материя, стават с голямо закъснение. И макар, че нашите Мисли, безусловно, и в тези грубоенергийни условия са способни да създават елементарни реалности, тяхната проява не може да бъде мигновена поради огромното количество енергия, която е необходима за реализация на дадения процес в условията на нашия физически Свят.

Всъщност, нашето астрално тяло няма определена форма и подобието на физическото тяло се създава от собственото безсъзнателно желание на развъплътения човек. В Астрала да мислиш – значи да бъдеш. В Астрала можеш да правиш удивителни неща – не само да се виждаш облечен във всякакви дрехи. Това се разглежда като част от фантасмагорията на Етерния Свят, реалността на който е такава, че не може да бъде изцяло и адекватно оценена дотогава, докато вие сами не овладеете до съвършенство начините за астроизлизане от своята физическа обвивка или в краен случай – при пресичането на прага на т.нар. “Смърт”.

Местонахождението на Астралния План не е лесно да се определи, но това изобщо не са определени места или “място”, или нещо такова, което ние, хората, сме свикнали да разбираме под тази дума. Това са не толкова някакви особени “места”, които заемат определена част от Пространството, колкото състояние на Съзнанието, различна степен на осъзнаване на друга реалност, в която се потопява всяка човешка Душа след временното или окончателното си излизане от физическото си тяло-проводник.

Астралният план, когато благодарение усвояването на предлаганите от нас методи за астроизлизане го “видите” за пръв път, може да ви се стори като плътна мъгла, бъркотия и смесване на всевъзможни форми, взаимопроникващи и взаимосмесващи се енергийни потоци във всички цветове и оттенъци. Това не е задължително да бъде ярка звездна или слънчева Светлина, както описват мнозина умиращи. По-скоро обратното – това може да бъде един недостижим по своето всепоглъщане безпорядък, непрекъснато сътворяван от жизнената активност на множеството противоположно насочени съзнателни и полусъзнателни Сили и енергии.

Тъй като Силите в нашето астрално тяло също се намират най-често в относителен безпорядък, то вие, в зависимост от степента на този безпорядък, можете веднага да се съедините с обкръжаващия астрален Хаос до такава степен, че за вас вече ще стане трудно ясно и уверено да отделите своето собствено ефирно тяло както от целия астрален механизъм на земното човечество, така и от астралната Сфера  на конкретния Свят, в който се окажете. Затова най-важното за новака в “астралните пътешествия” ще бъде в началото да се научи да различава и разпознава (в емоционален смисъл) собствената си Аура от обкръжаващата го Аура на дадения астрален подплан.

Астралните Светове, които обкръжават Земята, са съвсем “реални” Светове Илюзии, които обгръщат и хипнотизират с чар, безкрайно вълшебство и напълно изкривена представа за нашата т.нар. “непоклатима реалност”. Като причина за това служи онова, което всеки човек в течение на целия си съзнателен Живот на работа с Материята на този План и могъществото на човешкото и световно желание, създава това постоянно “пораждане на Форми” и всевъзможни картини, които създават постоянно КОНКРЕТНО изменение на материята на Астрала.

Всяко човешко конкретно-индивидуално, национално или расово, или инстинктивно, или каквото и да е друго желание, мигновено предизвиква постоянно преместване и изменение на субстанцията на Астралната Материя. Благодарение на тези желания се построяват всички временни Форми – както наистина божествените, така и чудовищно уродливите, които се оживяват от астралната Енергия на своите създатели.

Тук следва да добавим този постоянно  обогатяващ се сценарий – “Хроника Акаша”, която отразява цялата емоционално-ментална История на миналото човечество, многобройните земни цивилизации и разнообразната творческа дейност на развъплътените Животи и Сили, които преминават през Астралния План или от въплъщение на въплъщениие. Добавете към това и мощният и очистен от вибрации интелектуален стремеж на множеството свръхчовешки Същества и Космически Йерарси от различни нива и полярности и ще видите, че сумата от астрални Сили, които въздействат на всеки човек, е наистина изключително могъща и грандиозна.

Както вече казахме, Етерните Светове не са определени страни в географския смисъл на думата и не са различни нива, като да речем етажите на небостъргач, през които свободно може да преминаваш като по стълба, да се спускаш или издигаш като с асансьор, или да комуникираш по някакъв друг начин. Тези Светове не се “намират под прав ъгъл” спрямо нашия Физически Свят, а принадлежат към опит от съвсем друг порядък, енергетика и направление, отколкото нашия физически свят.

Но макар, че различните Етерни Планове все пак съществуват “някъде”, при все това те едновременно и постоянно са и “тук” и всичките им измерения присъстват в нас самите и пронизват всичките ни тела-обвивки, които се явяват енергоинформационни проводници за енергиите на тези Планове. Те повсеместно и много активно се пресичат с нашия Физически План и макар, че ние не ги виждаме, не ги чуваме и не ги усещаме, при все това ние сме отделени от тях с такава условна граница, която е много по-тънка от острието и на най-острия бръснач. Понастоящем дори най-консервативните учени вече не отричат съществуването на други, “нематериални” Сфери, смесени с нашия Свят, но функциониращи на други честоти, за които знаем малко.

Всички тези Планове, взети заедно, образуват единно продължение на обширния Свят, като представят богатите и многообразни “ландшафти”, населени с обитатели, които по родството на своите ментално-чувствени вибрации и идентичност на духовно-културните стремежи, са обединени в многобройни духовни съобщества. Ако вземем поотделно обитатели от различни съобщества, то те значително повече се отличават един от друг по своя характер, свойства и видове дейност, отколкото жителите на Физическия План на Земята.

Освен това, Астралните Планове включват също така и жилища (имаме предвид и места за повече или по-малко постоянно обитаване) на свръхестествени същности, места за дейност на т.нар. богове, Ангели и демони; някои Пространства представляват “активен” и “пасивен” вакуум, където обитават главно всевъзможни чувствени Идеи и Мисълформи, има и области изцяло населени от духовете на въздуха, водата, огъня, земята и други полусъзнателни елементали на различни стихии; има също така и различни типове “небеса” и “Рай”, “Ад” и “Преизподня” с населяващите ги войнства от Ангели, демони и други.

Всеки План представлява постоянно променящо се и непрекъснато усъвършенстващо се подобие на някакъв частен свят и всяко жизнено състояние на Съзнанието с неговата особена форма на възприятие отваря - посредством честотата на своите вибрации, вратата към различните видове и типове астрална реалност. От тази гледна точка ние винаги живеем в различните Планове и “реалност” на нашия Физически Свят – това е само тънък слой в поредиците безкрайни напластявания или в най-добрия случай – много ограничена степен на Единната Реалност.

Ние с вас се намираме в постоянно съприкосновение с другите измерения и най-простото изменение на техните структури изменя и нашето собствено възприятие. Не само опитните сензитиви, но даже и най-обикновените хора понякога, при определени психодинамични обстоятелства, възприемат влиянието на тези Сфери. Тогава плътните предмети около тях започват да проблясват и чезнат, да изглеждат полупрозрачни  и тези Планове влизат във фокуса на възприятието на човека, или започват да се проявяват по някакъв друг начин. Тогава именно човек започва да ги забелязва или да чувства тяхното незримо присъствие.

Подсъзнанието на човека винаги знае за съществуването на друг Свят отвъд хоризонтите на видимата реалност. Съзнателното преживяване на астралните Сфери и подпланове може да бъде обяснено различно; като внезапен изблик на космическо Съзнание в ежедневния Живот; като отделни отзвуци от колективната и генетична памет; като не се поддават на никакво логическо тълкуване, като символично осъществяване на желания и страхове.

Това може да бъде предизвикано и от психологическата реакция на неврони или нервни клетки под въздействие на напрежение, умора или токсини, от глад, прекомерни претоварвания, самота, болест, лишаване от сън, наркотици и други подобни причини.

Съществуват Планове на Божествени видения на Ангели и екстазен опит. Именно “там” се намира зоната на измерението, към което дълбокото медитативно съзерцание привежда мистиците и духовно устремените. Бълнуването при висока температура, неистовите въртения на шамана, страстта към убийство на ревнивеца – всички тези неща създават известни състояния на преднамерено или произволно разединение на телата-обвивки, които лишават индивида от неговите привични качества и го потопяват в друг диапазон или вибрационно ниво на неговото Съзнание.

Лунатикът, влюбеният и поетът често се намират в такъв контакт с Етерните Планове, както медиумът по време на транс или светецът – по време на екстаз. Внезапното непроизволно виждане от човека на едни или други участъци от Живота на фините (етерни) Светове – това в същото време са и НЕ материални неща и НЕ ментални халюцинации. То е нещо средно между  тях двете. В това отношение земният Астрал се явява най-лесно достъпният от всички Етерни Планове – именно тук повечето хора извършват своите астрални пътешествия насън.
Астралът е не само спектрално
(за нашето възприятие повече подобно на мираж, отколкото на реалност) точно копие на нашата земя, което е  малко “извън фокус” с нея; това копие се отличава от материалния Свят не само с голямата живост на пейзажа и полупрозрачното си по характер усещане, но и с много, твърде много други неща, за които сред привичните земни реалности липсват даже приблизителни сравнения.
 

Астралният План е вместилище на неизброимо множество неповторими жизнени зони, които имат само свои Сфери на проявление и особености за самореализация. Всяка от тях притежава свое и само свое неповторимо разнообразие от свойства и специфика на тяхното проявление. В тези Планове практически повсеместно и много активно присъстват всевъзможни парадоксални ситуации от гледна точка на човешката логика изобщо лишени от каквато и да било рационалност, съгласуваност и изобщо здрав смисъл, както и от наличие на причинни връзки, материалности, Време и Пространство в този смисъл, в който сме свикнали да разбираме това. И за тези, които изпитат ТОВА непосредствено на себе си, това не е някаква мъглява "кукувича земя", а действителност значително по-“реална”, отколкото даже най-най-“реалният” Свят около нас....

Астралният План е План, на който действат и взаимодействат помежду си двойки от активни противоположности и на който най-силно се чувства непреодолимото притегляне на всички велики двойствености. Преди всичко взаимодействие се осъществява между Душата и нейния астрален проводник, както и между тях и самата Материя на Астрала. Тук взаимодействат Тъмнината със Светлината, Доброто със Злото, Удоволствието – с Болката, Бедността - с Богатството, които постоянно безжалостно изясняват помежду си своите взаимоотношения и непрекъснато разчистват личните си сметки.

Астралният План е план, на който многопластовото Съзнание на човека преминава през три основни фази. Първо, тук Душата придобива Съзнание за Света на пластичните Ментални Форми и развива своята способност мъдро и интелектуално да се отнася към различните проявления на тези Форми. Второ, тук Душата придобива чувствителност и осъзнава чувствата, настроенията и емоциите, стремежите и желанията, които се зараждат в нея. И трето, тук се заражда нейното духовно осъзнаване или нейната възприемчивост към духовния План, тоест, чувстващият аспект на Висшето Съзнание.

Субстанцията на Астралния План, казано символично, се оживява от три типа Божествени Сили, които при своето непрекъснато взаимодействие, по пътя на енергийното присъединяване или разединяване, създават това, което ние разбираме под думата “Илюзия”. Една от тези Сили е Силата на егоистичното желание, инволюционната Енергия, която играе голяма роля в човешката Еволюция. Егоизмът е като “яслите” за младенческите човешки Души, през който задължително трябва да се премине под внимателния надзор на опитни наставници и възпитатели.

Другата такава Сила е силата на Страха, която се проявява основно като продукт на незнанието и невежеството, който на началния стадий на човешката Еволюция изобщо не е плод от неправилно мислене, а е бил (и засега все още е) само следствие, анахронизъм, който се проявява инстинктивно и доминира в Животинското Царство на Природата и преминава по “наследство” към Човешкото Царство. Благодарение на свойствата на човешкия Ум, който скрупульозно  пази паметта за минали болки и обиди, както и в резултат от постоянното очакване и боязън от повторението на тези болки и обиди, тази Сила в Човешкото Царство колосално се е увеличила за сметка на Мисъл-формите, които ние сами построяваме от своите собствени индивидуални страхове, безпокойства, опасения и фобии.

Доколкото човек постоянно отъждествява себе си със своето астрално тяло, като реагира неадекватно ту на внезапните  пориви на страст, ту на пълното им отсъствие, то естествено на него трябва да му бъдат присъщи моменти на отчаяние и депресия, тъмнина и неудовлетвореност, съмнения и жестоко страдание и т.н. и т.н. Всички тези наши емоционални състояния се определят от заблуждения и Илюзии на Астралния План, които изкривяват, лъжат и изопачават Истината. Третата Сила е Силата на сексуалната привлекателност и половата притегателност. Това притегляне на Физическия План означава преход на определен тип инволюционна енергия на пътя на завръщането. Тази Сила се проявява като притегляне между Духа и Материята, като стремеж на въплътената Душа да доведе своя низш “аз” към пълна реализация, както стремежът на мъжете и жените към съвкупление с цел създаване на потомство или получаване на сексуално наслаждение.

Именно последното – желанието за наслада, за получаване на чисто физическо удоволствие, е станало в началото на човешката Еволюция причината за така нареченото “грехопадение”. Когато човекът все още е бил предимно животно, не е имало никакъв грях, тъй като неговата естествена потребност от периодично съвкупление с представители от противоположен пол е била основана само на еволюционния инстинкт свързан с необходимостта от продължаване на рода.

Когато благодарение на внедряването във физическото тяло на хората на свръхчовешки Съзнания, към тази естествена потребност се прибавило и емоционалното желание, което подбуждало първобитния човек с цел получаване на наслада да се съвкупява не само със себеподобните си, но даже и с представители от Царството на животните – тогава се е появил грехът, последствията на който ние с вас жънем и досега под формата на гени  с основно видоизменено и мутирало ДНК.

Както всяка астрална Енергия се явява част от астралната Енергия на Слънчевата система, така, както вече беше казано, и астросомът на всеки човек се явява атом от субстанцията в чувстващото тяло на нашия Планетарен Логос, което на свой ред се явява аспект (а не атом) на Тялото на Желанията на нашия Слънчев Логос. Последният, на свой ред, също се обуславя и явява канал на всички чувствителни или астрални Сили, които се излъчват от грандиозните енергийни центрове, които се намират извън Пространство-Времето на нашата Слънчева система.

Да изброим накратко типовете Енергии, които съставляват и функционират в Астралния План на Земята. Първо, това са Енергии от астралното тяло на Планетарния Дух на Земята. Не следва да се отъждествява тази Същност с Планетарния Логос, тъй като това огромно и могъщо Същество, което стои на инволюционната дъга, има към Планетарния Логос такова отношение, каквото има Съзнанието на астралното тяло към Съзнанието на въплътената човешка личност. Неговият Живот представлява съвкупност от огромен брой Животи и на тези Лунни Питри, които образуват астралния и чувствен Живот на личностния аспект на Планетарния Логос – по-могъщата Сила на Доброто, а също и на Злото в този ограничен и изкривен смисъл, в какъвто сме свикнали да употребяваме думата “зло”.

Енергиите на Духа на Земята оказват могъщо (и най-често отрицателно) въздействие върху астросома на човека и единственото, което ни предпазва от пълното чувствено отъждествяване с тази огромна инволюционна Същност, е нашият индивидуален Дух, нашият Висш “Аз”, който обезпечава силата на нашата бързо координираща личност. Човекът е индивид, която се явява следствие от други фактори, съединяването на които обезпечава нашата защита от окончателно поглъщане на чувствения Живот на Духа на Земята, както това се случи с животните.

Освен Енергиите на Духа на Земята, Астралът е пронизван и от някои астрални излъчвания от другите планетарни Форми, които вече не съществуват (или засега все още) нито на Физическия План, нито в Етерната Сфера, но се намират в пределите на нашата Слънчева система. Това са астрални тела-черупки на разпадащи се и постепенно разлагащи се планети, както и астрални форми на други малки Животи на еволюционната дъга, които все още не са придобили свои етерни тела-обвивки.

Близо до нашата планета има две такива Форми, които имат достатъчно могъщо влияние на всички Форми на Живот на Земята. Една от тези Форми се явява източник на излъчвания на инстинктивната склонност към жестокост, която е така свойствена на децата и на някои от възрастното население. Друга оказва огромно влияние върху чувствената сфера на хората, сексуалните отношения между половете, като предизвиква в хората на Земята прекомерно влечение към секса, желание за всевъзможни садистични полови извращения – гнусни, зловещи и ужасни в своите крайни проявления. Също близо до нашата планета се намира още един велик Живот, който сега приема своята етерна Форма и търси Път към Възраждане. Именно той реално определя идването на Новия Век на Земята. Благодарение на еманациите, които излизат от астралното тяло на тази могъща Космическа Същност, сега се провежда работа по разрушаването на разделящата стена на индивидуализма, която във всеки човек се проявява като егоизъм, а във всяка конкретна нация или народ – като национализъм, шовинизъм, фашизъм.

Тази могъща Космическа Същност може символично да се сравни с християнския светец Йоан Кръстител, тъй като това високо духовно Свръхразумно Същество всъщност е Предтеча на Аватарите от слънцето Сириус, Който, както Иисус на Физически План, ще дойде много скоро, за да окаже интензивно духовно въздействие върху планетата ни и върху цялото човечество като общо. А засега Небесният “Предтеча” привежда етерното тяло на нашата планета в състояние на повишена вибрация, като “кръщава” човечеството с “вода” (астрални еманации), огън - (ментални еманации) и Светия Дух.

Освен изброените по-горе Енергии, Астралът на Земята е пронизван и от еманациите на новия зодиакален Знак – ВОДОЛЕЯ, в който сега се повече и все по-дълбоко навлиза нашата планета и качествата на който й предстои да усвои. “Водолеят”, както вече беше казано, е знак на водоносеца, жив емоционален Знак, призван да съедини цялото човечество с нова братска и дружеска връзка, която ще доведе Живота на хората към чувствен синтез и духовно единство, а чрез тях – към квантов скок на цялото Колективно Съзнание на земното човечество.

Енергиите на този високо духовен Знак ще призоват такъв мощен прилив на обединяващ Живот, който от началото на третото хилядолетие за хиляда години ще обедини цялото човечество в съвършено братство. Благодарение на очистващото и одухотворяващо качество на високочестотните енергии на този Знак астралните тела на хората много бързо се очистват от низшите вибрации дотолкова, че материалният Свят напълно ще прекрати своето влияние над хората. Трябва също така да осъзнаваме, че загубването на интерес на Физическия План неизбежно ще доведе до пълно  изместване  на вниманието на човека върху чувствения астрален План, което при недостатъчна духовна проработка ще има  големи отрицателни последствия.

Както вече беше посочено, стадиите на всеки Знак се характеризират с допълнително развитие  на тези качества, над които човекът (или Планетарният Логос) най-много работи. Понастоящем на пионерите на Шестата Раса знакът на Водолея оказва конструктивно влияние, а на основната маса от човечеството – разрушително. На това много подробно се спряхме в нашите книги “Контакти в навечерието на 2000” ("В навечерието на Армагедон", “Началото на Армагедон”, “Камо грядеши”, “Словото на Преображението” и др.)

И така, връщайки се към нашата тема ще отбележим, че повечето умрели, отишли си от Физическия Свят, продължават да водят в новия Свят, където са попаднали след Смъртта си, такъв Живот, какъвто са водили и преди, като често отначало даже не осъзнават напълно, че са преминали в друг Свят. Всеки умрял човек автоматически бива въвлечен в породения от него самия Етерен Свят и в такова психодинамично състояние, което също е било породено от самия него още по време на земния му Живот. Абсолютно всички усещания, способности и емоции на умрелия човек, които адекватно се отразяват в свръхпластичната Материя на Астралния Свят, изцяло зависят от развитието и състоянието на неговото Съзнание в момента на Смъртта, затова всеки сам намира своя Ад, своето Чистилище, или своя Рай. Както Физическия Свят, така и всички други сфери на живата Природа, Светът на Желанията има седем основни подразделения, наричани от нас “слоеве” или “Сфери” и съответстващи им различни степени на духовно и интелектуално развитие на човека. Но за разлика от Физическия Свят той няма големи дялове, които съответстват на Химическия и Етерния Слоеве (подробности за това ще намерите в нашите книги от цикъла “Изкуството да умираме”).

Материята на желанията в Астрала продължава да съществува във всичките му седем основни подразделения в диапазона на дванадесетте честотни обертона като материал за въплъщение на желанията. Ако химическият Слой се явява Сферата на формите, а Етерният Слой – обиталището на Силите, които обезпечават жизнената дейност в тези форми и им дават възможност да живеят, да се движат и да се размножават, то Силите в Астрала, действайки в оживеното физическо тяло, го заставят посредством възбуждането на едни или други импулси наричани “желания”, да се движи в едно или друго направление.

Ако съществуваше дейност на Сили само в химическия и етерния Слоеве на Физическия Свят, то формите в такъв тип реалност, макар че са били “живи”, тоест, способни да се движат, биха били лишени от всякакви подбуждащи за действие мотиви. Тези чувствени стимули се дават на хората от Земята и на Висшите Космически Съзнания, активно се проявяват и творчески действат в Света на Желанията, и без тази дейност, която подбужда въплътеното Съзнание да действа в едно или друго направление не би имало нито еволюционен опит, нито духовно израстване на човешката Душа. 

Функциите на различните нива на Етера даже биха обезпечавали физическото израстване на материалната форма, но при това духовен и интелектуален растеж напълно би отсъствал. Еволюцията в такъв тип реалност би била абсолютно невъзможна както за формите, така и за Живота като цяло, тъй като всякакви форми на въплъщение на Съзнанието са способни да се издигат на по-висока еволюционна степен само в резултат от своя морален и нравствен растеж. Това говори за тази огромна важност, която играят всички подразделения на Астрала в човешката Еволюция.

Започвайки от самото начало на своята поява за Земята, хората непрекъснато творят: с всяко свое вдишване, с всяко движение на Мисълта, те по собствена Воля или несъзнателно изменят течението на космическите вълни. Човекът със своите Мисли материализира Пространство-Време около себе си и го насища със субстанциите (вибрациите) на своите чувства, емоции и стремежи.

Мечтите, желанията, чувствата и страстите, които днес са станали още по-занижени, чувствено-животински и материални, отколкото са били, да речем, преди сто или двеста години, изразяват себе си в Материята на различните Слоеве от Света на Желанията така, както формите и чертите изразяват себе си в химическия Слой на Физическия План. Те приемат формите, които съществуват повече или по-малко продължително, в зависимост от волевия импулс, интензивността на желанията или чувствата, въплътени в тях.

Земната повърхност и низшия земен Астрал се зарежда както “позитивно”, така и “негативно”, както с Добро, така и със Зло не от някого “свише” или “отстрани”, а от самото земно човечество. Всяко жизнено явление оставя свои отлагания върху качеството на вибрациите на цялото Пространство на Земята. Още веднъж ми позволете да ви напомня Истината, че само по себе си зло няма, както няма и Добро в смисъл на двойка противоположности. Само във Времето и Пространството съществуват различни състояния на Съзнанието, които предизвикват различни външни проявления, които винаги се оценяват от различните хора различно.

Всяко човешко несъвършенство на въплътената Душа отравя и затъмнява не само съвършенството на Космическия Дух, но и самия Физически Свят. Така всеки подплан на Етерния Свят представлява Сфера от вибрации, наситена с човешки чувства, стремежи, въжделения, пороци и преживелици.

В Астрала различията между Силите и Материята се възприемат и проявяват не толкова определено и очевидно, както в нашия Физически Свят. Може да се каже, че тук такива различни от общоприетата сред хората гледна точка понятия като “сила” и “материя” са абсолютно идентични и напълно взаимозаменими, макар, че Материята на този План се отличава по своята плътност (честота на вибрациите) от Материята на Физическия План само с една вибрационна степен. Но (!) както цветът на розата не бива да се нарече по-ефирна форма на, да речем, желязото или камъка, точно така невъзможно е и с помощта на думите да се изрази разликата във физическата Материя, която се появява при пречупването й в различните вибрации на Материята на Света на Желанията. Същото това цветче на по-ниските нива на Астрала малко се отличава от земния свят, но с повишаване на качеството на астралната Материя то става все по-прекрасно, живо и одушевено, като губи присъщите за него земни очертания и придобива безкрайно много възможности за своето индивидуално проявление.

Законът за Материята на химическия Слой на Земята е законът на инерцията, който диктува и здраво налага  всяка проявена на Физическия План на нашата планета форма на тенденция към запазване на собствения “статус кво”. Нужна е определена, често достатъчно мощна психическа Сила, целенасочен волеви импулс, за да съумееш да преодолееш тази инерция, макар и само за да принудиш тялото, което се намира в състояние на покой да се движи нанякъде или да заставиш да се спре тяло, което се намира в движение.

 

С материята на Астрала всичко стои по друг начин. Самата тази Материя е “почти жива”, тя се намира в постоянно движение, непрекъснато тече, като изменя образите и ракурсите, видоизменя се с непостижима лекота и скорост и приема всички въображаеми невъобразими форми, като едновременно с това се разширява и свива, блести и искри в хиляди постоянно менящи се оттенъци и цветове, несравнима с нищо известно ни в това физическо състояние на Съзнанието.

В Астралния Свят всяко истинско и цялостно чувство на човешката Душа се състои от цяла гама най-нежни оттенъци и най-фини краски. Когато умрелият човек  се намира на достатъчно ниво на развитие, за да обхване със своето Съзнание всички приливи на своето чувство изцяло, то след своя Преход той може така активно да преживява и отделните му стадии, леко и свободно преминавайки от една градация на своите чувства към друга, по-възвишена и фина, премествайки се в Астрала без страдания, страх и болка, които само придават многостранност  на неговото общо чувство.

Когато се освободи от своя физическа тежест и по един или друг начин попадне в Астрала, човек започва да разбира, че всяко негово чувство, желание или емоция вече носят в себе си и своето отрицание: антипатията се строи върху изначалната симпатия, любовта лесно преминава в ненавист, доброто веднага може да се обърне на зло – тоест,   бидейки конкретна форма на общото чувство, всяко чувстване на развъплътената Душа е неразривно свързано с другото й чувство, което е пряко противоположно на него.

Това е Светът на Желанията – постоянно изменящи се цвят и светлина, в които силите на животното и човека тясно се преплитат със силите на безбройните Йерархии от Духовни Същности, които макар и да не се проявяват зримо в нашия Физически Свят, в етерния свят са така активни, както и ние – в нашия. Силите, изпратени от тези войнства от разнообразни Космически Същности, формират постоянно изменящата се материя на Астрала в безброй форми, повече или по-малко дълговечни и живеещи, в зависимост от потенциала от кинетична Енергия на породилия ги импулс.

Ако в плътния Свят човек, преструвайки се, може да скрива своята истинска същност и благодарение на това да заема във властните, научни, културни и други обществени структури място, което изобщо не съответства на неговото истинско развитие, то в Астрала това е напълно невъзможно – развъплътявайки се, всеки човек по закона за привличането на подобното от подобно попада в тази  Сфера, която е достигнал в своето духовно, интелектуално и културно развитие. Тук, ако си негодник, по никакъв начин не може да обличаш своите подли Мисли с покрова на лъжливото лицемерие, да изиграваш добродетелност и любов към правенето на добро.

Ако във времето на своя земен Живот човекът може внимателно да маскира под израза на своето лице своето истинско вътрешно съдържание, то в Етерния Свят неговият вътрешен истински характер веднага изцяло ще се отразява не само на неговата външност, но и на неговото обкръжение: той или постоянно сияе с притегателна Светлина и красота, ако Душата му е чиста и благородна, или е чудовищно безобразен, ако Душата му е низка и пълна със завист. По същият начин и неговото обкръжение ще съответства на качеството на излъчваните от него самия вибрации: колкото по-несъвършен е човек, толкова обкръжението му ще бъде все по-угнетяващо, мрачно, уродливо и също така несъвършено.

В Астрала всяко желание, чувство или стремеж на развъплътения човек веднага, практически мигновено, предизвиква съответстващото му по вибрации изменение на външния вид или форма на самия човек: животинските инстинкти преобразуват астралното тяло в страшен зверски облик, като го обезобразяват до степен на пълна неузнаваемост и нечовечност; при това такова ужасно преобразяване изобщо не се забелязва от самия човек и той остава в пълно неведение относно това защо тези, към които започва да изпитва злоба или ненавист, веднага проявяват по отношение на него още по-силна ответна агресивност и при това сами се превръщат в страшни чудовища и стават подобни на зверове.

При това следва да се отбележи пълното отсъствие в астралния Свят на каквито и да било неизменни размери и даже постоянна форма на един и същи обект: буквално за броени мигове той може да израсне до невероятни гигантски величини или обратно – веднага, пред очите ви, да се смали до микроскопични размери. За всички Мисловни образи от Финия Свят е характерна безграничната деформация на техните относителни размери: някаква част от вашето тяло или друг обект може изведнъж да започне стремително да се увеличава и да стане огромна, докато друга да започне рязко да намалява.

В низшите слоеве на Астрала неведнъж ми се е случвало да се натъквам на умрели, които напълно са изгубили своя човешки облик, вместо лица, глави или туловища в тяхната форма са се разраснали до неимоверни размери онези части на тялото или вътрешни органи, на чиито функции човек по време на живота си е отделял най-голямо внимание. В така наречената “Сфера на гладните духове” като обичайно явление се считат разхождащите се на тънички крачка мъжки и женски детеродни органи: огромни и безобразни “фалоси” и “влагалища”, ловуващи едно за друго; непрекъснато мляскащи и ужасно  клокочещи, неимоверно издути кореми, поглъщащи  в своите неимоверни стомаси всичко, което попада на пътя им и т.н. Тези фантастични изроди се намират в постоянното обкръжение на такива ужасни на вид Мисълформи – вечно суетящи се,  биещи се, врещящи, грухтящи и поглъщащи се една друга. Всичко това са струпвания на умрели хора и техните ментално-чувствени творения, които неотстъпно следват и съпровождат своите “творци” навсякъде в тяхното следсмъртно съществуване.

Мъжът, безгранично увлечен на Земята по секса в цялото му многообразие и извращения, след смъртта си много бързо губи своя човешки облик и увличан от своите неизживени прекомерни желания в сферата на тяхното най-голямо благоприятстване, се преобразява в тази част от своето тяло, на която приживе е обръщал най-голямо внимание. Самият той, в безкрайна гонитба за неудовлетворени от нищо сексуални въжделения, изобщо не забелязва своето ужасно преображение, което се вижда само от страничен обитател или изследовател на Астрала.

Същото се отнася и за жените, които приживе са търсили все по-извратени и необичайни начини за удовлетворяване на своите сексуални фантазии. Всяка такава фантазия, зареждайки се с психическа енергия, се формира в локално устойчива астрална “реалност”, която нито на  крачка не изостава от източника на своето укрепване както по време на Живота, така и след Смъртта на човека. Смъртта не унищожава, а само още повече усилва фиксацията на Съзнанието в органа, който дава сексуално удоволствие и затова след Прехода жената придобива формата, която й дава възможност да придобива колкото може повече сексуални удоволствия.

Аналогична следсмъртна трансформация очаква и тези фанатици, които като цел на своя живот са си поставили удовлетворяването на една или друга своя животинска страст: било то ненаситност (лакомия), било пиянство (алкохолизъм), било насилие или друг порок, присъщ не на човека, а на най-низшето животно. Всичко, абсолютно всичко, на което най-много е фокусирано Съзнанието на умиращия, след Смъртта му става зрима и осезаема реалност, която преобразува и пречупва привичните човешки форми в специфични за всяка дадена реалност много пластични, подвижни и непрекъснато изменящи се образи.

В Етрения Свят са неизменни само най-общите топологични характеристики на обектите, докато привичните за материалния Свят постоянни размери и устойчива форма могат едновременно да се трансформират в много широки граници. Освен това, в Астрала повсеместно съществуват и най-силни нееднородности на Материята и различни “топологични слепвания”, които позволяват на обитателите на двете гранични нива или на живите изследователи на Астрала да извършат мигновен преход от една геометрия на Пространството в друга.

В такова място е достатъчно и най-малкото движение на Мисълта, за да се преместиш на едно ниво нагоре или обратно – още по-ниско. Там има множество Пространства с различна геометрия, които са съединени с хиперпространствени тунели и образуват подобие на лабиринт – много сложна и разклонена мрежа от локални “входове” и “изходи” в други измерения. Без опитен наставник и водач, без да си се изчистил напълно ментално и астрално, би било равносилно на самоубийство да се хвърляш в самостоятелно астрално пътешествие по низките нива на Астрала.

С други думи, един и същи обект, или Мисловен образ, може свободно да се проектира в различни области на Астрала, който моделира в съответствие с неговите вибрации най-разнообразни аспекти от “реалността” на Пространството, които притежават не само различна енергоструктура и геометрия, но даже и измерност. Пространството на Астрала представлява непостижима за човешкия ум хитро оплетена мрежа, която се състои от “реалностите” на сравнително независими области и Сфери, съединени помежду си чрез т.нар. “точки на сингулярност”. “Влизайки” с определено ниво на вибрации на своето Съзнание в дадена “точка” можеш достатъчно свободно да се преместваш от една астрална “реалност” в друга.

Всички чувства, желания и емоции на обитателите на Ефирните Светове се намират под неотслабващото ръководство на две велики Сили – Притегляне и Отблъскване (Симпатии и Антипатии), които качествено въздействат на Съзнанието в трите най-низши и по-плътни Слоеве на Астрала съвсем различно, отколкото действат в трите по-фини или висши Слоя.

Слоят, който незабелязано ги разделя и едновременно с това ги пронизва – това е Слоят на чувствата (усещанията). Тук заинтересоваността на Съзнанието или неговото безразличие към обекта или Идеята непременно го претеглят в полза на едната от двете споменати Сили, като с това направляват Съзнанието или Идеята на качествено по-съответстващо им енергийно ниво: или в трите низши подразделения на Астрала (т.н. “Ад”), или в трите му висши Слоя (т.н. “Рай”), а могат да го спуснат и на самото Дъно, ако деструктивността (асинхронността) на вибрациите на обекта е постигнала своята най-висока степен. Ще отбележим, че обект на Астрала се явява и Душата на умрелия човек.

Този “избор” става по следния начин. В най-фината и най-рядка субстанция на трите висши подразделения на Астрала царства само едната от двете Сили, която може да се определи като Привлекателност  (Симпатия, притегляне), но тя, макар и вече в по-извратена форма, присъства в известна степен и в уплътнената Материя на трите низши Слоя, където противодейства на доминиращата в Ада Сила на Отблъскване (Антипатия, Отвращение). Ако нямаше подобно благоприятно присъствие и ако не беше нейното противодействие, Силата на Антипатията много бързо би унищожила всяка форма, попаднала в тези три низши Слоеве на Астрала.

В най-плътния и низш Слой (виждеветте кръга на Ада”), където тази Сила действа най-силно, енергиите на Отвращение и Антипатии в буквалния смисъл на думата рушат, деформират, късат и трошат попадналите там обекти и Мисълформи така, че за страничния наблюдател е страшно да гледа това безпощадно и безжалостно кърваво сражение. Проводници на тези разрушителни Сили на най-низшите нива на Астрала се явяват всевъзможните и многобройни демонични същности на Антисвета.

Но колкото и неугледно и жестоко да изглеждат отстрани тези трансмутационни процеси, при все това деструктивните Сили, които ги осъществяват, не бива да се считат за нещо варварско и безсмислено жестоко, както например такива полезни и незаменими в строителството инструменти като чука, брадвата или пилата не бива да се наричат “садистични” само заради това, защото те просто изпълняват своите функции, заради които са ги създали: да чукат, секат и изпиляват. 

Точно така е и в Космоса: всичко работи за Бога-Творец и за Неговото безкрайно строителство на Мирозданието. Функцията на разрушителните Сили в проявеното Тяло на Бога е асинизаторска, очистителна и трансформираща работа с Материята в низшите Слоеве на Астрала. Мисълформите, пораждани тук са наистина чудовищни, демонически създания, породени от най-грубите страсти и желания на човека и животните.

В Етерния Свят безусловна тенденция за всяка форма на Съзнанието се явява стремежът към привличане към себе си на всичко, което дадената форма на Съзнанието може да привлече от всеки обект сходен с нея по енергийната си природа и така - натрупвайки своя енергетика и мощ, да расте. Ако тази тенденция към притегляне на подобното от подобно доминираше навсякъде (в това число и в Адските Сфери), то Злото във всичките му неизчислими форми обилно щеше да израства като мощен плевел, а в Космоса вместо Реда на Светлината щеше да управлява Анархията на Хаоса. Тази тенденция към нарастване  на несъвършените форми в низшите астрални Сфери се предотвратява от преобладаването на Силите на Отблъскване над Силите на Притегляне.

Когато формата на някакво низше чувство или желание се привлича към друга форма на същото качествено ниво, то в резултат от тенденцията към поглъщане на по-слабата форма от по-силната, в техните вибрации се появяват разпад и дисонанс, вследствие на което те оказват една на друга разрушително въздействие. По такъв начин вместо обединение и сливане на злото със зло, те действат една на друга взаиморазрушаващо, благодарение на което цялото Зло в несъвършените Светове се държи в определени допустими и контролируеми граници.

Законът за обратния  удар също е построен именно на силата на чувствата и има в най-пряко отношение към Астрала.  Той гласи, че всяка относителна, а поради това и  несъвършена, група усещания, трябва неминуемо да доведе до самоотричане и връщане на цялата вложена в нея Енергия. И само в този случай, когато такава група усещания  е насочена навън, тя няма да се развие до своя естествен максимум, или ако тя се храни за сметка на аналогични на нея  по качество Енергии, излъчвани от самия обект на чувстването, този възвратен удар може и да не настъпи.

Това означава, че всяко зло чувство може да не се върне към своя източник в случай, че човекът, към когото е насочено това чувство, сам се явява генератор на такива низши вибрации, а значи и магнит, който постоянно притегля  от Пространството на Астрала идентични по качество груби Енергии.

Напоени с еманации егоистични човешки действия и наситени с мътните и мрачни кристали на нашето невежо мислене, низшите астрални слоеве представляват (на фино енергийно ниво) съпротивление още по-устойчиво, отколкото съпротивлението на камъка в нашия материален Свят.

Имаме предвид съпротивлението на Съзнанието спрямо всички тези висши, жизнени и други благородни токове, които хранят нашата планета и без които кората на Земята изчезва. По такъв начин човечеството само, със своето отрицателно мислене и действия, готви за себе си тази горчива участ, за която по-подробно говорим в книгите от цикъла “Контакти в навечерието на 2000”.

Могъщи и мощни потоци от всевъзможни типове Енергии бушуват около нас и ние, хората от земята, сме плътно обкръжени от тях като от мини, способни във всяка секунда да избухнат и да унищожат целия Физически Свят. Само вибрациите на доброто Сърце и високия Дух, които насищат Пространството с чисти Огньове и Светлина, очистват тежките пространствени наслоения от всевъзможна астрална мръсотия и слуз. Само по такъв начин на духовното очистване човечеството ще успее още известно време да поддържа неустойчиво равновесие на този отиващ си Свят.

Енергиите с ниски честоти във вид на груби материални и груби астрални еманации постоянно се натрупват ту на едно, ту на друго място от земното кълбо и когато достигнат точката на критичната маса, избухват в астралните Сфери, като се проявяват на плътния План под формата на катаклизми, екологични бедствия, изригване на вулкани, земетресения, кръвопролитни войни и социални революции.

Етерният Свят се явява възвишена сублимация на земния Физически План. В наше време той пределно се  е приближил към материалния Свят и Пространственият Космически Огън мощно пронизва всички сфери на физическото Битие. Днес вече се отстраняват последните препятствия и контактите с Етерния Свят са облекчени до краен предел ; в най-близко обозримо бъдеще те ще станат просто редовно и обичайно явление. Но това изобщо не се явява заслуга на хората и резултат от развитието на техните духовни центрове – дошло е новото време, на вибрационното ниво на което човечеството от Земята тепърва ще трябва да се изкачва. Хората ги очакват най-сериозни изпитания, които понякога могат да доведат  и до загуба на душевно равновесие и разстройство на психиката, ако те стихийно , "дръзко" започнат да нахлуват в огнеопасните области от Етерния Свят, за овладяването на които те засега все още не са готови. Всичко, което се случва във Физическия Свят, неминуемо се отразява във всички останали Сфери на Природата и - както вече казахме, създава съответстваща си форма в Астрала. Когато на някакво събитие се дава правилна оценка, тук се създава още една форма, която напълно повтаря, по-точно дублира първата. След това те и двете се привличат една към друга и се сливат в едно, като с това взаимно се допълват и едновременно с това се усилват.

Но ако на някакво събитие или обект се дава неправилна оценка, то в Пространството също се създава още една форма, която ще бъде много различна и антагонистична по отношение на първата и вярната. А доколкото старата и новата форми се отнасят към едно и също събитие или обект, то те взаимно се притеглят, но те се усилват взаимно както в първия случай, а поради различията в типа на вибрациите започват да влизат в дисонанс и взаимно се разрушават. Тези процеси на анихилиране сега са погълнали целия Физически План на Земята.

Ако разглеждате работата на двойките Сили – Симпатии и Антипатии именно в такъв аспект, то за вас ще стане понятен древният афоризъм “Лъжата е убийство и самоубийство в Света на Желанията”. Злото и злонамерената лъжа могат действително да погубят всяко добро дело, ако на астрално ниво са достатъчно силни и често се повтарят.

Но и обратно – ако търсим доброто и позитивното даже в най-отвратителната проявена форма на злото, то по този начин можем с времето да превърнем злото в добро, а тъмнината – в Светлина. За това е говорил на хората Иисус в Своите Заповеди.

Ако астралната форма на Доброто, целенасочено създадена за намаляване и неутрализация на злото сама по себе си е слаба, то тя няма да има никакъв ефект и сама бива унищожена от това зло; но ако добрата форма  е силна и се повтаря често, то тя ще има разрушителен за злото ефект и постепенно ще го изтласка от себе си. Това става не благодарение на лъжата или отрицанието на злото, а в резултат от търсенето на Доброто във всяко проявление на Бога посредством все още несъвършените творения.

С какво е обкръжило себе си човечеството за милионите години от своето съществуване? В етерния план най-дебел е слоят на  Сферата на себето; най-нищожна е Сферата, образувана от червея на завистта; най-погубваща е  Сферата на  самомнението. Именно тези астрални Сфери разрушават не само Земята, но и семейства, държави, църкви и цели общества.

Всички хора ежедневно в една или друга степен на осъзнато управление на своите действия прекарват няколко часа на Астрален План не само по време на Медитации, но и когато спят. Сънищата са кармични свидетелства на Душата за действията на Съзнанията на Етерния План, частично съхраняващи се в паметта. Много често сънищата остават в паметта само като произволно съединени (и поради това слабо понятни) откъси.

Провалите в паметта възникват в събуждащия се в момента на прехода на Съзнанието от по-високите Планове на съществуването в низшите Планове. Същите тези разриви се случват и  при движение на Съзнанието в обратен ред – от низшите Планове към по-високите.

В един от следващите томове от нашето издание ("Духът на Мисълта") подробно ще ви опишем методите, които позволяват на всеки човек да развива в себе си способността да запомня сънищата си напълно, като отстранява тези разриви, а също така, което е още по-важно, да правят човека по време на неговия сън толкова съзнателен, колкото и по време на бодърстване на Физическия План. Тези методи, както и техниките за астроизлизания, дадени от нас, могат да изиграят решаваща роля в следсмъртното съществуване на човека и значително да опростят неговия път към Дома във Висшите Светове.

Благодарение на прижизненото усвояване на методиката “джати-смаран”, вие вече няма да имате прекъсвания и смени поради прехода на своето Съзнание от бодърстващо състояние в сън и ще можете напълно съзнателно да използвате възможностите на Астралния План за решаването на задачите, които стоят пред вас във вашия Живот. Но развиването на такава способност изисква не само голям труд, но и определена морално-психическа подготовка, за което ще бъде казано още нещо когато му дойде времето.

И така, земният Астрал е енергиен Свят край нас, който е по-фин, сложен и многопластов, отколкото обичайният за нас материален Свят. Делението на Астрала на Слоеве, подробно описвани от нас по нататък, е чисто условно и не отразява същността, тъй като все пак всеки от тези Слоеве се явява едно от състоянията на Съзнанието на човека във всеки текущ момент.

Висшите Слоеве на Астрала се явяват най-чисти, тъй като Същностите на този Свят са преминали енергийно очистване на долу лежащите нива и затова в една или друга степен са лишени от животински програми. Те са способни да влияят на действията на хората, имат право да се инкарнират във всеки момент от времето, да избират мястото и условията за своето  бъдещо раждане.

Въздействието на астралните Същности като общо може да бъде както положително, така и отрицателно, негативно. Първото свойство е присъщо основно на Висшите Слоеве, а второто – на низшите подразделения, обхванати от животински страсти и инстинкти. Средното ниво на Астрала е нивото на действията и реакциите на “усредненото” Съзнание на човека.

Този Свят се явява отражение на действеното мисъл-творчество на човека и другите Същности, които населяват нашата планета. Всички действия, Мисли, постъпки, се фиксират в информационното поле на Земята. Материя на Астралния План се явяват гравитационното поле на Луната (както го наричаме ние), което по своите свойства и параметри е не по-бедно от Материята на триизмерното Пространство. В тази Материя съществуват всички състояния на веществата, атомите, молекулите, елементарните частици и други, присъщи на Физическия План, но с по-изтънени вибрации.

 

 

Структура на Астрала

Както вече споменахме, Астралът, с неговите безбройни обитатели, прониква Физическия Свят така, както силовите линии пронизват водата – невидими, но вездесъщи и могъщи, като Причина за всичко, което се провява на Физически План. Тъй като атомите, които съставляват астралното тяло на човека и всички обекти на Астрала имат скорости, които превишават скоростта на Светлината,  то те са и по-малко “плътни”, отколкото атомите, които съставляват Материята на Физическия Свят. Затова всички обекти и субекти на Финия Свят не се подчиняват на закона на земното притегляне.

Астралните обекти се явяват комбинации от астрална Материя така, както и физическите обекти са комбинации от физическа Материя. Затова там, както и тук, също съществуват свои безбройни съчетания от Материя, които образуват “твърди” , “течни”, “газообразни” и етерни части от астрална Материя. Така, както и при нас, те имат свои морета, облаци, мъгли и планини, но материалната им структура е различна от тази на Земята.

Скрежът, който украсява с витиевати плетеници прозорците на нашите домове, се явява не нещо друго, а проявление на Физическия План на невидимите в обичайни условия силови линии, по които се образуват кристали лед и застиваща влага от кондензат. Така и невидимите причини, които възникват в Астрала, проникват нашия плътен Свят и ни подбуждат към действия, независимо накъде са насочени тези подбуди. Точно така, както твърдите тела, течности и газове се намират заедно в нашето тяло, като проникват  един  в друг без да си пречат, така и различните Слоеве на Астрала се намират вътре в нас. В който от тези Слоеве по-продължително пребиваваме със своето Съзнание още приживе, в този Слой ще попаднем веднага след избавлението от товара на физическото тяло.

Етерният Свят има от 3,5 до 4,0-4,5 измерения на Пространството, затова и възможностите на съществата в Астрала доста превъзхождат възможностите на съществата в триизмерния Физически Свят. В емоционален план те са значително по-еволюционно развити (затова този Свят се нарича и витален, тоест чувствен). В този Свят не се губи време за физически движения, но биологичните явления се усещат във Времето.

Земният Астрал се простира до границите на гравитационното поле на планетите, до лунната орбита и по-надалеч, като се съединява чрез “точки на сингулярност” с астралната Материя на цялата Слънчева система, която на свой ред, чрез системата за хиперпространствени тунели и портали, се обединява с Астралните Планове на нашата Галактика и Вселената.

Вече споменахме, че земният Астрал е условно разделен на седем основни Сфери – подпланове, които по вибрационен признак също са разделени на голямо множество сектори, нива и пояси-етажи. Астралът – това са цели Светове със свои обитатели, проблеми, възможности и препятствия. Бойкият и интензивен Живот на този Свят протича съвсем недалеч от земния, но в друга плоскост и в друго измерение.

Четири от най-низшите подпланове ние считаме за много трудни за съществуване, два – по-малко удобни и един подплан представлява отделна Зона – неутрална. Вибрациите на два от най-низшите подпланове (седми и шести) много плътно се преплитат и свързват с гравитационното поле на Земята и практически не се отнасят към Луната.

Най-ниското, най-тежкото и най-плътно ниво на Астрала не излиза извън пределите на височината на земната биосфера. Образувани в резултат от хоризонталното и вертикално деление, секторите на земния Астрал имат формата на шестоъгълници със сферични основи. Дължината, височината и други параметри на етажа-пояс или сектора, са величини непостоянни, нехарактерни, изменящи се с времето и зависещи от състоянието на полюсите и насочеността на магнитните полета на Земята.

Различните астрални поднива на Вселената, обаче, се разполагат не като концентрични окръжности наложени една над друга. В многоизмерния Астрален Свят по-актуално е изменението на състоянието на Съзнанието, което не задължително влече след себе си изменения в Пространство-Времето.

Законите на Астрала се отличават също така и по отношение на Светлината, която там има съвсем други свойства, отколкото привичната за нас физическа светлина: тя се явява само отражение на разсеяната слънчева светлина, нейното меко светене не е толкова ослепително, не е по-ярко от лунната светлина, не гори и не дава сянка. Такива физически понятия като студ и топлина, Пространство и Време, ден и нощ, зима и лято в Астрала също отсъстват. Цифрите там се разполагат обратно в сравнение с привичния за нас Физически Свят. Например вместо 1996 ще видите 9661, а вместо 999 – 666...

Както етерът прониква и най-твърдата Материя, така и Материята на Астрала прониква всичко живо. Астралните Светове се намират над нас, под нас, около и вътре в нас; ние живеем и се движим в тях, невидими и недоловими за нас, заковани в бронята на Физическата Материя. Астралът, както и астралното тяло на човека, служи само като посредник между Физическите и Менталните Светове.

Астралният Свят е Свят на Желанията, които могат да се осъществяват или във висшия Ментален Свят, или в низшия Физически. Този План – по аналогия с Физическия Свят, се явява част от едно от състоянията на Съзнанието на човека, а не някакво конкретно място на обитаване.

Но това не е само наше състояние, както ние сега поради собствената си ограниченост разбираме – това наистина е целият Свят с всички свои атрибути, възможности  и граници. Всичко там става точно така “реално”, както и всичко, което става на Земята, но в друга плоскост.

Щом Физическият Свят с цялата му обстановка и население изчезне, пред “очите” на умрелия се появява нов, Астрален Свят от по-фин характер. Всичко заработено и развито на Земята след Смъртта не само не изчезва, но се и умножава. И когато, умирайки, човекът пренася желанията на своята физическа природа и своите страсти в новия Свят, то той неизбежно ще продължава да страда и по-нататък.

Множество обитатели на Астрала имат удивителната способност да изменят с неимоверна бързина своите форми и да приемат най-неочаквани образи – на роднини, богове, любими, познати и др. – които те могат да черпят направо от паметта на още неизкушения новопристигнал. И колкото по-високо стоят те в своето развитие, с толкова по-голяма лекота са способни да манипулират формата, конструкцията, плътността; впечатлението е такова, сякаш няма твърди скелети, всички тела са необичайно пластични и гъвкави, изглежда сякаш аха-аха ще потекат.

Но следва да добавим, че такава виртуозност в  превръщанията носи временен характер. В това изкуство обитателите на Ефирния Свят се упражняват най-често за собствено удоволствие, за тях това е нещо като гимнастика, спортна форма, нещо за прекарване на свободното време. В нормално, обичайно състояние, телата имат достатъчно устойчиви форми, те са почти твърди на пипане. Колкото е по-силен и спортен човек, толкова по-“стоманена” мускулна система” притежава.

Всичко това е възможно защото астралната Материя приема нова форма под влиянието на всяко въздействие на Мислите или желанията. Това касае особено тези форми, които не са свързани с Физическия План. Продължителността на проявление на формите зависи от силата на импулса, на който дължат своето възникване; ясността и точността на техните очертания зависи от отчетливостта на Мислите, а окраската – от качеството на създалата я Мисъл или желание.

В Астрала, по силата на различието в строежа на Материята, съществуват свои собствени закони, в това число и закон за привличането: както вече казахме, там подобното привлича подобно. Затова където и да се намира умрелият, неговото обкръжение винаги ще съответства на това, с което той е “изпълнен” в дадения момент: ако е подтиснат и угнетен от нещо, то и обстановката около него ще съответства на неговото душевно състояние; неговата злоба и ненавист също на първо място ще се обърне против самия него - не само от страна на останалите обитатели на Астрала, но и от страна на всичко останало – растения, релеф, птици и животни.

Етерният Свят има многообразни явления от земния Свят. Ще отбележим, че всички първообрази от времената на годината на Земята преминават през Съзнанието на Етерния Свят. Образите на растенията, планините, водните повърхности – разбира се в преобразено състояние, се явяват преди всичко принадлежност на Астрала, а не на Физическия Свят.

Тук има всичко, което съществува и на Земята: цветя, планини, снегове, дъждове и морета ... Само че цветовете се отличават с богатство на формите, а цветът им е несравнимо по-богат от земните цветове. Снегът е по-кристален, по-бял, пухкав и по-гъст, отколкото на Земята, чиято груба Материя неимоверно деформира и изкривява истинския образ на едно или друго природно явление.

Тук няма да говорим за относителността на земните явления, немалък дял от които умрелият отнася и в Етерния Свят заедно със своето астрално тяло. Оттук и тази несъобразност, доведена до абсурд, която проявяват много обитатели на различните слоеве на Астрала при устройството на своя живот след Смъртта, това уродство на Мислите, целите и вкусовете, проявявани от умрелите в Света, където всичко, което в земния Живот е било предмет на стремежи и мечти, може да се превърне в осезаема “реалност”. Затова Астралът, особено неговите долни подпланове, могат смело да се нарекат гробище на реализирани страшилища, уродливи и фантастични, както и на невежите умове на техните “ваятели”.

Ако Духът, още докато пребивава на Земята, не се освободи своевременно от земните притежания и прищевки, то неговото етерно тяло няма да може да се отдели в своя чист вид. Такъв човек след Смъртта дълго още ще се запази като чучело, облепено като с пера с умопомрачителни Мисълформи – с черупка от своите бивши привързаности, наклонности и навици.

С такъв мизерен вид награждава прекрасният Етерен Свят устойчивото човешко невежество. Колкото по-различна ниско астрална черупка носи със себе си умрелият, толкова по-продължително, по-болезнено и по-мъчително  ще бъде за него издигането във Висшите Сфери, където очистващото действие на Пространствения Огън е по-силно. Ето откъде хората имат понятие и сведения за “адския пламък”.

Не знаейки това, че в етерния Свят можеш да твориш и притежаваш съкровища несравнимо по-прекрасни, отколкото което и да е творение на  човешките ръце на Земята, хората се страхуват да се разделят със своята собственост, длъжност, автомобил, пари... Така те стават жертви на уговорките на низшите паднали духове и роби на своя низш “аз”. Низшите слоеве на Астрала са изпълнени с разложение и смърдяща смрад. Обвивките на умрелите, ако се задържат в низшите слоеве, също започват да се разлагат и да гноят. Затова още веднъж ви съветваме още приживе да ориентирате своето Съзнание към стремително излитане към по-високите слоеве, като не се задържате над нищо земно, колкото и привлекателно да изглежда то. Тази подготовка се състои преди всичко в очистване на Съзнанието и развитие на Живота на Сърцето. Но за съжаление хората помнят това само сред безделието и покоя на земния Живот, а когато трябва да го приложат на практика, забравят за всичко на света и стремежа към висините заменят с раздразнение, където веднага ги отнася надолу, където царят воня и ужас.

Най-низшият слой на Астрала, където са разположени Сферите на Ада, най-ужасните Камери на Чистилището, Сферата на “гладните духове”, ние наричаме “Слой на Страстите и Чувствените Желания”. След него следва Слоят “Неутрална Зона”, който най-добре може да се характеризира като “Слой на Впечатлителността”. В тази Зона действието на противоположно насочените Сили – Привлекателност и Отвращение, почти изцяло се уравновесява, защото всички впечатления на Душата, попаднала в този Слой, се строят от неговата Материя и затова те са неутрални – нито добри, нито лоши. И само когато в действие влизат чувствата-близнаци, зараждащи се в четвъртия отдолу нагоре Слой, то в играта на Съзнанието на Душата биват въведени Силите-близнаци.

Но следва да разбираме, че впечатлението за нещо е напълно отделено от чувствата, които се пораждат от него. Самото впечатление е неутрално и се отнася към дейността на Същностите на Неутралната Зона, където Силите на чувственото възприятие създават изображение върху етерното тяло на човека. 

В третото поред от външната граница навътре подразделение на Астрала обединяващата Сила на Симпатията вече е победила в борбата с разрушаващата Сила на Антипатията. Ако разберете, че главна движеща пружина на тази Сила на Отвращението се явява самоуверената напористост, отблъскването на всички други с цел да се освободи място само и единствено за себе си, то вие ще разберете, че тя много лесно отстъпва място на желанието единодушно да се притежават други неща. Така че субстанцията на този Слой основно се доминира от Силата на Влечение към други неща, но с користна за Душата цел и затова като цяло това астрално подразделение може да се нарече “Слой на Желанията”.

На Земята няма аналогия, която да позволява поне приблизително да си представим външния вид и структура на изброените типове Материя, но много приблизително и условно Слоят на грубите Желания би могъл да се сравнява с твърдите тела на Физическия Свят; Слоят на Впечатленията – с течностите; а неустойчивият, нетраен характер на Слоя на Желанията – с газообразната част на нашия плътен материален Свят.

Тези три Слоя дават материал за създаване на грубо астралните форми, които се отразяват положително на опита на Душата, нейният духовен растеж и Еволюция, като своевременно ликвидира разрушителните сили и съхранява това, което все още може да бъде продуктивно използвано за прогреса на Духа.

Четвъртото от границата на Външната Сфера подразделение на Астрала е Слоят на Чувствата. Оттук идва чувството, което се отнася до вече описаните форми и от роденото от тях чувство зависи не само самият Живот, който те ни носят, но също така и качеството на тяхното влияние върху въплътените Съзнания.

Въпрос: дали разглежданите обекти или Идеи се явяват лоши или добри сами по себе си на даденият етап на развитие на Душата няма никакво значение. Определящ фактор в понататъшната следсмъртна Съдба на Душата се явява нейното чувстване – или интерес, или безразличие към обектите от материален характер.

В този централен Слой Душата бива овладяна или от стимул към действие за да реализира своя материален интерес, или от решение да се въздържи от такова действие. На днешния стадий на развитие на човека тази двойка чувства – Интерес и Безразличие, се явяват подбудителни причини за Силите, които движат всички Съзнания, проявени във Физическия Свят. Интересът дава началото на Силите на Привлекателността и Отвращението, а Безразличието на Душата просто унищожава обекта или Идеята против която е насочено, доколкото то има отношение към самата Душа.

Ако интересът на Душата към обекта или Идеята поражда в нея Отблъскване, то това, естествено, я подбужда да прекрати всякаква връзка с тях. Но не трябва да смесваме действията, предизвикани от Силите на Отвращението и Антипатията с чувството на Безразличие – между тях има голяма качествена разлика.

Когато чувството на Интереса възбужда в Душата Силата на Привлекателността и тя е насочена към низши обекти и желания, то те могат да проявят себе си само в низшите Сфери на Астрала, където господства противодействащата й Сила на Отвращението. Резултат от борбата на тази двойка Сили непременно ще станат болката и страданията на Душата, съпътстващи лошите постъпки или невярно насочените усилия – както осъзнатите, така и неосъзнатите и непреднамерените.

За Душата на умрелия е извънредно важно Чувството, което изпитва към нещо или някого, тъй като от качеството на това Чувство зависи атмосферата, в която ще се намира тя и в което вече се намира. Ако приживе Душата е обичала доброто, тя и след Смъртта ще пази и копнее за всичко добро и светло, което срещне на пътя си; и обратно – самата тя ще засели своя Астрален Свят с демони, които е наплодила още приживе.

Названията на трите Висши Слоя на Астрала са “Слой на Духовния Живот”, “Слой на Духовната Светлина”, “Слой на Духовните Сили”. Тези подразделения са местопребиваването на Изкуството, Алтруизма и всички аналогични по вибрации видове висша дейност на Душата. Ако разберете тези Слоеве като източници на качествата, указани в техните названия, дадени  за формите на трите низши подразделения на Чистилището, то считайте, че правилно сте разбрали принципите на Висшата и низшата Дейности.

 

Обитателите на Астрала

В нашите предидущи книги, касаещи “изкуството да умираме” и особеностите на “Живота между Животите”, ние вече достатъчно подробно и разностранно разгледахме въпросите на организацията, структурата  и другите отличителни свойства на Астралния План на Земята, затова тук само накратко ще преговорим това, което ви е известно, като се стараем в по-голяма степен да се спрем на спецификата на взаимоотношенията между обитателите на различните етерни Светове и особеностите на тяхното взаимодействие с обкръжаващата среда.

Всяко разглеждане на Етерните Планове за абсолютното мнозинство хора са съвършено недостъпни за целенасочено изследване и само поради това не са получили от тях право на съществуване; неизменно възниква въпроса относно техните обитатели – явява ли се практически възможно съществуването на Разум във форма различна от тази, която съществува на Физическия План на Земята.

Би било съвсем неразумно да предполагаме, че Божественият Живот се проявява само във физическата Материя на нашия нищожен в сравнение с другите типове Единна Реалност Свят и да се ограничава само с нашата земя, въздух и вода. Животът се облича в безбройно разнообразие от форми и последните не са ограничени само до нашия земен Свят и до тези видове Материя, които сме в състояние да виждаме или усещаме със своите сетивни органи.

Разумните Същества от всички степени на Еволюцията – както свръхчовешки, така и подчовешки (приемайки като мерило за сравнение нашата собствена Раса), - отразяват Божествения Образ във вечно изменящи се пропорции. Плодотворните милиарди Животи се разпределят по стъпалата на необозрима стълба, основата на която е потопена в тъмнината на видимите Светове, а върхът се губи във величието на сиянието на духовните Сфери.

Астралът е абсолютно друг Свят, непредаваемо отличаващ се от Физическия Свят не само с взаимоотношенията между пребиваващите в него Съзнания, но и със значително по-големи потенциални възможности както за духовен растеж, така и за духовно падение на развъплътената човешка Душа. Той се явява едновременно ваша помощ и ваше наказание.

Библиотеките на Астрала и информационното поле на Земята пазят множество интересни материали, отнасящи се към най-различни области на знанието и нива на развитието на цивилизацията. Но човечеството не се е научило да ползва разумно тези знания, пример за което се явяват маговете на  Атлантида. Оттогава достъпът до съкровищницата на този Свят е открит само за избрани.

Астралният Свят е преди всичко по-реално, отколкото физическата личност, изображение на вашата собствена духовна същност. В това отношение Физическият Свят може да се сравни само с отразяващата способност на леко полиран камък, докато способността за отразяване на пластичната Материя на Астрала може да се сравни с повърхността на застояла  вода: колкото са по-високи вибрациите, толкова отражението е по-ярко и по-отчетливо, макар и да продължава да остава много изкривено и несъвършено.

Външната граница на Астрала, по измерност на Пространството приближаваща се към +3,5, е населена от Същности с различно ниво на развитие, които могат да подтикват живите хора както към добри, така и към лоши постъпки, с това проявявайки в човека неговите слаби низши страни, или обратно – максимално осветявайки и усилвайки неговите зрели духовни качества.

В зависимост от навиците и начина на Живот на човека, при решаването на ежеминутните задачи винаги има възможност да го склонят към вземането на едно или друго решение. Ето, Астралните Същности помагат на човека в отработване не само на неговите качества, но и на кармичните възли: възелът може да се възпламени и веднага да се завърже още по-стегнато, а може и да се разбере, прости и пусне с Бога, с това успешно разплащайки се за някоя от милионите минали дългове на своята Душа.

Само като премине на по-високо ниво на Съзнание, човекът ще бъде способен да прави такива всеопрощаващи крачки самостоятелно и без нечии подсказки. Като се придвижва по-високо по пътя на своето духовно развитие, човекът сам започва да разбира цялата безсмисленост на бившата си агресивност и измислена войнственост.

Обитателите на многобройните Сфери, области и вибрационни слоеве на Ефирния План на нашата планета включват в себе си множество различни същества, които се отнасят към широк диапазон  класове и типове на проявление на Разума, които, подчинявайки се на закона за притеглянето на подобното от подобно, образуват в Астрала неизброими съобщества, изразяващи една или друга част от традициите на земния човек, като се започне от самото начало на неговото развитие.

Описанията и характеристиките на много от тези развъплътени същества ние намираме практически във всички религиозни вероизповедания, в митологията и фолклора на всяка нация или народ на света. Всички тези фини същности се намират на различни степени на Еволюция и притежават различна степен на Съзнание в зависимост от нивото на тяхното духовно развитие.

Понякога някои от тях, по едни или други причини, встъпват в различни форми на контакт с хората, което е придобило особено голяма масовост точно сега, когато енергийните граници между Физическия и Финия Свят стават все по-размити. Стоим на прага на събития с огромна еволюционна важност, в навечерието на сливане на два типа Реалност и рязък преход на Колективното Съзнание на човечеството на Земята на по-високо енергийно ниво на съществуване. Контактите на Много хора с обитателите на другоизмерните Светове вече стават не изключение, а привична форма на общуване между различните форми на Разума.

Подобни контакти не се ограничават с мащабите на нашата слънчева система или нашата Галактика “Млечен Път”, а се разпространяват даже на Космическите Съзнания, които принадлежат на други Вселени. Разумните същества на различна степен на развитие на Съзнанието си населяват не само цялото пространство на Земята и всички измерения на нашата звездна система, но и многоизмерните реалности на други Вселени – безкрайните Пространства, заселени от тях до Безкрайност с различна степен на плътност. Около нас постоянно – и денем и нощем, ги има онези от тях, които не само наблюдават нас, но по един или начин ни въздействат без ние да знаем това.

Същностите с низше духовно ниво лесно и с охота излизат на всякакви контакти с живи хора, тъй като те имат какво да почерпят от всяко общуване с човека, но поради своето ниско еволюционно развитие те им причиняват най-често безпокойства и грижи, привличани от крайно егоистични цели – да се хранят с нискочестотната енергетика на живите хора.

Същностите с Високо ниво правят преки контакти с въплътеното Съзнание на духовно познати им Души много рядко и не винаги охотно, като предпочитат да предоставят на всеки от своите подопечни възможността сам да прави избор във всяка конкретна ситуация и с това или самостоятелно да се издигне на още едно стъпало по-нагоре, или като килимче да се смъкне с няколко стъпала по-надолу.

Но тези високо-духовни Същности се стараят не да навредят, а напротив – да помогнат на човека в неговия еволюционен възход и затова Те остават много доброжелателни по отношение на нас даже в своята принудителна забавеност, защото всеки самостоятелно направен правилен избор открива през човека неизмеримо по-големи възможности, отколкото и най-невинното подсказване.

Безкрайното множество обитатели на Етерните Светове включва и тези същества, чието родословие води своето начало от древните религии и митологии (особено широко “там” са представени езическите богове на римляните и гърците), както и намиращите се в по-зловещ аспект небесни божества на египтяните, вавилонците, индусите и др. Към обитателите на Етерните Светове могат да бъдат отнесени и определени апокалиптични фигури, завладени от гняв и жажда за разрушение демонични същности, Духове-покровители, които помагат на човечеството, както и по-малко значителни същества и хералдични животни, известни на гностиците и кабалистите.

Развъплътените Съзнания (“духовете”) са една от съставните и неотменими части от Силата на Природата, с помощта на които Първотворецът осъществява на всички нива на Своето Битие Своя Божествен Промисъл. Но не всеки от тях може да пребивава там, където му хрумне да прави това, което му се прииска – всичко в Етерния Свят е строго подчинено на Космическите Закони на Реда и Хармонията. Колкото по-високо в своето еволюционно и духовно развитие се намира Съзнанието, толкова по-висока степен на допуск до Съкровищницата на Божествената Мъдрост в Космическата Йерархия има то и толкова по-голяма степен на свобода на действията и преместването притежава. За Съзнанията, които засега са все още слабо развити, съществуват строго ограничени възможности и твърде тясна сфера на дейност.

Съществуват също така и многобройни съобщества от Души на умрели в различни исторически времена и епохи хора, блуждаещи астрални “двойници”, разлагащи се астрални форми и “черупки” на умрели, етерни призраци  на животни, елементали или природни духове на стихиите. Тук се отнасят фантазиите на нездравата психика, нощните кошмари на хората, склонни към употребяване на алкохол и наркотици, както и мисълформите на животните и демоничните същности – помощниците на вещици и магьосници, както впрочем и всички други многобройни мисълформи, създадени от неукротимата страст, чувственост и неистовост. 

 

Мислечувственната основа на Астрала

Астралните Планове на Земята са нефизически (в нашето разбиране) Планове и техните обитатели изобщо не принадлежат към нашия материален Свят макар, че това не означава, че някои от тези обитатели не могат да пребивават известно време и в нашата физическа среда. В резултат от насочената коцентрация на Съзнанието могат да възникват определени, видими от хората с фина психика образи, които имат съвсем друг психоенергиен източник, отколкото съзнателната или подсъзнателна памет на човека.

Такива предизвикани от съзнателната или неосъзната дейност на човешкото Съзнание образи, ако са енергийно достатъчно силни и фиксирани, могат да се превърнат в Мисълформи – напълно “реални” астрални създания, които придобиват свое местожителство на долните подпланове, при което могат да станат крайно натрапливи и прилепчиви към своите одушевени обитатели – Душите на умрелите хора, които за тези създания представляват само източници на нужната им енергетика от определен тип и качество.

Мисълта е крайно индивидуален продукт, възпроизводим от човешкото Съзнание с помощта на мозъка. Както е известно, тези проявления на дейността на Съзнанието, които преминават през многобройни капани на синтаксиса, могат да се изразяват със звук под формата на дума, или да се изливат в конкретни форми на разнообразни видове изкуства, или се насочват към друга, по-малко конкретна, но достатъчно активна творческа дейност. Литературата, философията, живопистта, архитектурата, музиката, науката представляват подобие на менталните резултати от работата на човешкото Съзнание.

Мисълта е отразен чрез човешкото Съзнание ментален образ, способен при определени условия да съществува сам по себе си, а нашите Мисловни импулси могат при съответните обстоятелства да станат видими и даже достатъчно материални и енергоемки, за да въздействат активно на някои физически предмети (това прекрасно се демонстрира от явленията телепатия, телекинеза, целенасочена телепортация, левитация, ясновиждане и т.н.).

Съвместните и съзвучни по смисъл Мисли на големи групи хора, които живеят в различни краища на планетата, по закона за привличането на подобното от подобно се обединяват в етерния слой на Земята в големи групови образувания идентични по качество Мисълформи, използвани от многобройните Егрегори и могъщи астрални Архетипи за собствени еволюционни цели. Именно Мислите на хората дават на атмосферата на Земята възможност да действа по съответен начин там, където избухват велики страсти или възникват глобални изблици на радост или обратно  - избухват в черно-червени облаци еманациите на човешка ненавист.

На писателите и романистите често се налага да спорят с характерите на създаваните от тях персонажи, с героите на своите произведения, които възникват от техните Мисли. Те разговарят с тях, стараят се да се опознаят по-отблизо, даже да се отъждествят със своите персонажи, като поставят в конкретните ситуации самите себе си на тяхно място. Те могат напълно реално да обичат измислените от тях образи, похотливо да желаят, безмерно да презират, да ненавиждат или да се боят от тях.

Тези, оформени в думи литературни образи, проявени с помощта на тяхното Въображение, представляват различни качествени нива от тяхното собствено Съзнание, тяхната собствена неопозната индивидуалност, понякога щателно и срамежливо скривана от странични погледи. За много писатели техните произведения се явяват единствената форма на самоизражение на тяхната вътрешна същност, която практически никога в никого от нас не е идеална и безгрешна.

Често те откриват, че техните мислени и чувствени създания, укрепнали, формирани и окончателно утвърдили се с помощта на фантазията и въображението в своето Съзнание, се стремят да излязат от тяхната власт и да тръгнат по свой път, при това въпреки волята и желанията на своя създател, отказвайки да се държат, самоизразяват, чувстват и говорят в съответствие със замисъла на самия писател, като настойчиво се стремят към някакво подобие на собствения си “независим живот”.

Художниците, които са дарени с живо зрително Въображение, могат да бъдат подложени точно на такова влияние от страна на създадените от тях портрети и измислени картини, особено ако внасят в своята работа страстна любов, искрена убеденост и жара на своята Душа. Понякога, при фина организация на психиката, те също стават жертви на персонажите в своите картини, особено ако тези произведения са били продиктувани от ужасни нощни кошмари, страхове и други отрицателни емоции.

В древноизточния окултизъм художникът, отговорен за живописното или скулптурно създаване на образа, който обикновено се използва в заклинанията, има статуса на свещеник и напълно основателно му се приписвала магическа власт. Портретът, който в буквалния смисъл на думата “излиза от рамката”, е типичен пример за това какво се случва с изобразителните магически творения във вибрациите на чувствата и Мислите.

Мисъл формите могат да станат и стават напълно “реални” същества в различните слоеве на Астрала, в зависимост от качеството на създалата ги енергетика. Те се създават от потоци енергия, която възниква от съвместните действия на Мисълта, Волята и Въображението. Мисълта, ясно представена, наситена с емоции и насочено управлявана от нечия могъща Воля, може да бъде заключена в дълго съхраняема форма и да живее в Астрала напълно самостоятелен “живот”. (Виж “Архетипите на Финия Свят”).

Пластичната субстанция на Мисъл формата, която се формира от Въображението и става активна с помощта на такава кондензирана Мисъл, се превръща в една от разновидностите на “реалността” и отделяйки се от породилият я субект, придобива независимо астрално съществуване, тоест става самостоятелно астрално същество.

Съвременните учени охотно допускат, че условията, необходими за поддържане на Живота, не са ограничени от земната Сфера и много от тях съвсем не отричат съществуването на разумни същества в другите части на Космоса. Външният вид, физическото устройство, функции и жизнени цикли на тези форми могат значително да се отличават от нашите в зависимост от обстоятелствата.

Някои от тях са с нещо подобни на земните същества и сходни с нас, други – по силата на тези специфични условия, които определят Еволюцията и условията на живот на разумните същества в техния особен Свят, изобщо не приличат на нас. И все пак тези въображаеми същности напълно могат да имат визуални характеристики на форми на Живот от други планети в Космоса.

Така по време на едно от астроизлизанията ми на мен ми се случи да се срещна с най-добрите по природа и много развити по своето еволюционно ниво разумни същества от Юпитер, които чисто външно напомнят на малки зелени “дракончета” с височина 5 до 10 метра, които внимателно развиват и пазят своята юпитерианска култура, изчислявана на милиони години. Общуването с тези весели и добродушни, независимо от непривичната си и малко плашеща за нашите възприятия форма същества ми достави огромно удоволствие.

В беседата с мен те се държаха без ни най-малки признаци на високомерие или превъзходство, като равни с равен, защото над външната форма на моя човешки астросом те отлично виждаха многомилионните еволюционни натрупвания на моя Разум, активно проявяващ се по множество начини чрез огромното многообразие на външните форми. Същото мога да кажа и за своето общуване с високо духовните насекомообразни същества, населяващи духовните Сфери на Марс, както и с всевъзможните по енергийната си окраска “топки-хуманоиди” от други звездни системи и Галактики.

Абсолютно всички без изключение религии признават съществуването на свръхчовешки невидими Космически Духове, макар, че ги наричат с различни имена. Индусите и будистите ги наричат Деви, Лъчезарни; евреите, християните и мюсюлманите ги наричат Ангели и Архангели; последователите на Заратустра им дават названието седемте Амшаспента (Архангели) с безкрайно количество подчинени на тях изпълнители. Повечето религии признават съществуването и на низши духове, в голямата си част от човешки порядък.

Съществата, които се намират на по-високо ниво на развитие, отколкото човека и постоянно (или периодически) населяват Астралния План на Земята (или нашата Слънчева система), могат да се разделят на три основни категории. Към първата се отнасят всички онези, които проявяват себе си по отношение на човека исторически враждебно, като го считат за една от причините, които заплашват тяхната собствена безопасност.

От космическите цивилизации, които не принадлежат към нашия Млечен Път, особено от онези, които са агресивно настроени спрямо нас, за щастие има само две. Подчинявайки се на мнението на разумното космическо болшинство те вече не предприемат явни опити за унищожаване на човечеството изобщо като опасен и непоправим носител на деструктивни форми на енергия.

Вторите, които по нивото на своето еволюционно развитие се явяват висши по отношение към нас са Тези, Които се отнасят към човечеството доброжелателно и с всички достъпни за Тях сили и начини се стараят да помагат на земните хора н тяхната Еволюция. Те само периодически се проявяват в Астрала, като действат основно чрез Менталния План и внушават на хората Идеи и Мисли, които, независимо от разликата в индивидуалното им възприемане от много хора, водят, в крайна сметка, към всеобщ духовен растеж и благо. Това изобщо не означава, че те поощряват  всички желания на човека – напротив, те го предпазват от това, което би навредило на него и на обкръжаващия Космос.

Към тях се отнасят всички цивилизации от Светлия Кръг и мнозинството цивилизации от Обединението на Суперпръстена или Пръстена на Великата Светлина, за които подробно разказваме в книгата “Еволюция на човечеството”. Всички те са заинтересувани от духовния растеж и развитие на човека като разумен и перспективен вид, който, благодарение на придобиването на уникални свойства, а също изначално заложен в неговата полева обвивка от духовни програми, би могъл да внесе в развитието на тези цивилизации свежа и крайно полезна за тях струя.

Трети – това са същества с различна степен на разумност и духовност, които по един или друг начин паразитират на фините тела на човека - както на живия, така и на развъплътения, като отнемат психическата му Енергия и егоистично я използват за собствени еволюционни нужди.

Към тях се отнасят всички цивилизации от Тъмния Кръг и Черния Конус на Тъмнината, които искат колкото може по-бързо да присъединят към себе си Земята с всичките й обитатели като своя трета физическа колония, но приближаващото се Преображение на Земята и човечеството коренно нарушава всичките им окупационни планове.

Следва продължение(1)       радиационни пояси - два пояса от заредени частици, които се намират в магнитосферата (вж.) и се задържат от геомагнитното поле; открити са през 1958 г. от Ж. Ван Алън.


Създадено: 16/09/2011 : 09:53
Обновено : 28/08/2020 : 12:05
Категория : Астралния свят
Страницата е посетена 9543 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^