Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 732 всичко

 2 посетители онлайн

Съвременна метаистория - Войната в Ирак - метаисторически причини
 

ВОЙНАТА В ИРАК: ПОЛИТИЧЕСКИ АБСУРД
И МЕТАИСТОРИЧЕСКИ ПРИЧИНИ
 
Игор Потапов

Качен на адрес: http://www.rodon.org/potapov/vvipaimp.htm
Дата на написване: 02.05.2007;  
Дата на качване на файла: 18.08.2010
 
 Значението на непознатите окултни термини е достъпно на: http://rodon-bg.org/?p=767
 
Войната в Ирак през 2003 г. е много трудно да се разбере и обясни само от гледна точка на политиката. Още преди войната стана ясно на мнозина, че Ирак няма съществена връзка с радикалния ислямизъм (идеология декларираща ценностите на световния халифат и използваща като политически инструмент тероризма).
Обратно, светската власт в Ирак, макар и да проявява агресивност, я проявява само в рамките на своята идеология - Панарабизма, претендиращ за обединение на всички арабски държави под ръководството на Ирак и никога не предявяваща някакви глобални претенции. Напротив, иракският панарабизъм сдържаше проявленията на радикалния ислямизъм и беше негов противник.
Защо на САЩ, с патос деклариращ борба с радикалния ислямизъм, му трябваше да воюва с Ирак? Защо им беше необходим именно Хюсеин? Искаха да "отстранят тиранина"? "Да построят демокрация"? Но сега е наистина ясно за всички, че тези фрази бяха просто прикритие на агресията, че в Ирак няма да има никаква демокрация. Освен това, ако е налице загриженост относно тиранията и липсата на демокрация, то уместно е да се използват преди всичко демократични мерки за външно въздействие? Имаше вероятност политическият режим на Хюсеин да може да бъде смекчен, но не посредством икономически блокади, провокации и революции, а чрез международен диалог и участие на този режим в преговорния процес, чрез икономическо стимулиране на иракските власти за провеждане на разумни и приемливи за тях реформи. Независимо от това, този балансиран подход беше отхвърлен в полза на най-радикалния вариант на военно нахлуване, вероятно защото резултатите от процеса на постепенни реформи по принцип не устройваха САЩ, искащ да постигне не реформа, а пълно унищожаване на държавността на Ирак.
И накрая, самите резултати от тази американска агресия просто от политическа гледна точка, очевидно, са напълно противоположни на декларираните. Сега формираното правителството се състои до голяма степен от шиитското мнозинство - основната политическа сила на настоящия режим. Но това шиитско мнозинство е послушно само докато се нуждае от САЩ, за да подпомогне борбата им срещу иракските сунити от бившето иракско ръководство. Та нали сега е напълно очевидно, че оставено на себе си, без окупационни войски, това правителство веднага ще стане същото като шиитското правителство на Иран. Т.е. така възниква невиждан в съвременната история прецедент на сближаване на Ирак и Иран на почвата на сходни държавни идеологии. Ще се случи това, което нито САЩ, нито Израел, не са сънували и в най-страшните си сънища.
Какво да се направи? Да се разчлени Ирак? Да се състави правителство от сунити, шиити и кюрди? Но това ще усили Иран и едновременно с това ще превърне Турция (кюрдска държава - това е заплаха за територията на Турция) от съюзник на САЩ в региона - в негов враг.
Именно така обгарят хълбока си в нагорещен собственоръчно тиган: да изтеглят войските си, значи след това ще трябва да подкрепят правителството на шиитите, значи просто ще трябва да наблюдават как то все повече и повече ще клони към иранското правителство, което никак не трябва да се поддържа, а напротив, трябва да се обвинява и представя като аутсайдер, "ос на злото". Да не оттегли войските, значи да затъне в хаоса на Ирак с последици още по-тежки, отколкото последиците от войната във Виетнам.
Така от гледна точка на политиката, никакви обяснения на всичко това не бяха намерени. Както не бяха открити доказателства за наличието на иракски оръжия за масово унищожение, с което, като че ли, се и обясняваше спешното провеждане на военна операция. На спецслужбите на САЩ и Великобритания се наложи да признаят, че техните доклади за наличието на подобни оръжия в Ирак са били грешка. Буш и Блеър, уверяващи всички за спешната необходимост от военна операция, опирайки се на тези "данни на спецслужбите," сега изглеждат просто като лъжци, които въвличат своите държави в с нищо не оправдано военно клане, краят на което не се вижда.
От гледна точка на метаисторията е ясно, че главна задача на американския уицраор е унищожаването на арабския уицраор като заплаха на главния съюзник на региона - Израел. Ясно е, че за тази цел не е достатъчно просто да се смени човекооръдието (Хюсеин) и да се сложи друго, че е необходимо именно унищожаването на уицраора. Въпросът за възможностите на американския уицраор да осъществява нахлувания в шрастра на друга метакултура вече е разглеждан подробно (на http://www.iskri.net/zefira/articles.php?lng=bg&pg=386) и са описани различни трансфизически възможности за уицраора на САЩ да осъществява нахлувания в шрастрите на други метакултури. Тези трансфизически възможности придобиват в нашия свят различни политически и исторически форми: или военна инвазия на американската армия, или инспирирана от американските спецслужби "революция."
Заслужава да се отбележи тук, че на възможностите за организиране на "народна революция", разчитаха и по време на военната операция на САЩ срещу Ирак "Пустинна буря" през 1991 година. Тогава Буш-старши се ограничи, основно, само с въздушни удари и ракетни атаки, а пълномащабна сухопътна операция не беше извършена, предвид именно това, че Хюсеин скоро ще бъде свален чрез "народна революция ", но властта на Хюсеин се оказа по-силна отколкото предполагаха. Трансфизически това можеше да означава, че американският уицраор не е могъл в този исторически момент, както е посочено в „Розата на света": „да развие такава сила в своите необозримо дълги пипалца", "за да стисне в смъртоносна прегръдка уицраорите на другите метакултури." Въпреки че вече по време на военните действия против Югославия (1999 г.), тази тактика (въздушни удари, след това "революция ") беше успешна и югославският уицраор беше разрушен.
Но, доколкото опитите да организира "народна революция " в Ирак от страна на американското разузнаване не доведоха до желаните резултати, в резултат остана само една възможност за отстраняване на новоарабския уицраор - с помощта на пълномащабно военно нахлуване.
Ето защо всички рационални мотиви и обяснения на войната в Ирак бледнеят и остават само подсъзнателните внушения от американския уицраор на своето човекооръдие и неговото най-близко обкръжение - игнорирайки всичко, да започне агресия. Същото важи и по отношение на Англия, където така и никой не може да разбере защо са дошли в Ирак. Цялата останала част от коалицията на "освободителите" се ръководеше единствено от своя статут на марионетка и никакви други алтернативи за тях не можеше да има.
Възникналият и непрекъсван до наши дни хаос в Ирак стана следствие от унищожаването на уицраора и от активизацията на силите на Велгата на метакултурата и на демонизирания егрегор на исляма. Тяхната съвместна инволтация се излива в противопоставяне на въоръжените групи и терористични актове както против окупационните войски, така и против мирното население, което само потвърждава демоничната причина за възникналата в Ирак ситуация.
На това може да се възрази, че с помощта на инвазия и военна операция САЩ са си обезпечили контрол над най-богатите запаси на иракски петрол и с това се предполага, че изчерпателно се обяснява американската политика. Някои дори очакваха, че, в резултат на иракската военна армия, в началото на 90-те години цените на петрола ще паднат до минимум. Виждаме, обаче, напълно различен резултат. Та нали в такъв случай от ниските цени биха могли да се възползват не само самите САЩ, но и техните икономически конкуренти като Китай, ЕС, Индия, и съвсем не е сигурно, че именно Съединените щати ще могат да получат в тази ситуация най-голямото предимство. Поради това, за разлика от ситуацията през 80-те, когато подобни икономически конкуренти на САЩ все още нямаше дори на хоризонта, и когато САЩ решиха да понижат цените на петрола на световния пазар, с цел да се подкопае съветската икономика, сега САЩ трябва да ограничават икономическия растеж на своите конкуренти, включително с помощта на цените на енергоносителите, удържайки ги в приемлив за своята икономика коридор и недопускайки нито повишаване, нито спадане.
Та нали при това САЩ имат над всичко едно ясно икономическо предимство - че всички енергоносители се продават на световните пазари в щатски долари, а не в евро, юани, или рупии. Именно това - изчисляването на енергията в американска валута - е предмет на особена загриженост за Съединените щати в много по-голяма степен, отколкото самите цени, или възможността на други страни да продават енергоносители на световния пазар. И това е напълно разбираемо, тъй като страните вносителки на енергоносители са принудени при това да купуват долари като международен финансов инструмент и да връщат печалбите си в долари обратно в САЩ, под формата на инвестиции в американската икономика или в ценни книжа.
Разбира се, високите цени на петрола спомогнаха за възхода на руската икономика, но нейната икономика към времето на началото на войната (март 2003) беше все още твърде слаба, за да се конкурира със САЩ. При това, инструментите на политиката на САЩ, призвани ефективно да сдържат растежа на икономическото и политическото влияние на Русия, бяха различни, както показаха предхождащите американската инвазия в Ирак събития, не свързани с цените на енергоносителите. Това са опитите за изолиране на Русия и на политическото пространство на бившия СССР и в отношенията на Русия с ЕС, опитите за създаване на алтернативни пътища за доставка на енергоносители от Средна Азия през закавказието в Европа, под контрола на американските петролни компании, заобикаляйки територията на Русия.
Не много убедителни изглеждат също така и опитите за обяснение на внезапното, без всякаква битка, предаване на Багдад с това, че Хюсеин са го предали неговите генерали. Защо това предателство се оказа напълно невъзможно по-рано, още преди началото на военната кампания? Макар да е добре известно, че американските разузнавателни служби са правили опити и подкупи и организиране на политическата опозиция, всички те претърпяха пълен провал.
От метаисторическа гледна точка разпадането на иракската армия стана възможно като следствие от гибелта на новоарабския уицраор в трансфизическа схватка с уицраора на САЩ. С гибелта на уицраора се прекратиха и техните излъчвания в Енроф на психическа енергия, която се проявява в съзнанието на хората под формата на комплекс от национално-държавнически чувства. Психоизлъчванията на уицраора, готвещ се за борба със своя съперник, обезпечаваха по-рано висока интензивност на тези чувства както сред мнозинството от населението, така и сред политическия елит. Гибелта на уицраора веднага повлия на състоянието на съзнанието на иракчаните: страх, предателство, бягство от бойното поле, само отразиха в нашия слой този трансфизически факт.
За трансфизическата причина за цялата ситуация с войната в Ирак говори също и това, че президентът Буш вижда себе си просто като политически деец, но и като носител на някаква мисия на "добро", за което сам нееднократно публично е заявявал, позовавайки се на факта, че решението да се започне война отначало в Афганистан, а след това и в Ирак, е било взето от него след като "Бог" му възложил тази задача. Гласът на "Бога" - ето какво, както се твърди, води президента на САЩ. Не е изключено сега същият този "Бог" властно да изисква от президента на САЩ нанасяне на въздушни удари срещу Иран. И в тази ситуация, няма гаранция за това, че тази война няма да бъде разпалена въпреки всички аргументи на разума.
Та нали точно този "Бог" на американското великодържавие, напълно подчинил на себе си волята на американския президент, никога няма да се спре пред доводите на човешкия разум, ако този разум стои на пътя на неговите агресивни планове за преустройство на света.
 
 
 
 

Създадено: 20/04/2015 : 13:59
Обновено : 10/06/2020 : 01:20
Категория : Съвременна метаистория
Страницата е посетена 2597 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^