Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 829 всичко

 7 посетители онлайн

Тайните на изцелението - Лекция 4 от 10

ТАЙНИТЕ НА ИЗЦЕЛЕНИЕТО
 
Лекция 4 от 10

 
Какъвто и проблем да имаш - силата на Бога е много по-голяма от него.
Когато Бог и Адам вървели и Бог казал „Това е добро”, Адам не бил болен. Добре е да не си болен.
Когато Бог сътворил всичко, нямало храм, скиния, олтар, жертвеник, принасяне на жертви. Имало само общуване с Бога; и Бог казал: „Това е добро” Давате ли си сметка за това? Бог не казал на Адам да построи жертвеник, да се моли и да пее; той просто общувал с него, защото имали взаимоотношения; нямало нищо - нито жертвеник, нито храм - докато не нарушили връзката и взаимоотношенията с Бога; и Бог трябвало да отиде да живее в ковчега на завета - отделно от тези, които сътворил. В храма трябвало да живее зад завесата - отделен от хората, които създал, през цялото време чакайки, докато не дошъл Иисус, за да възсъздаде тези взаимоотношения и да каже „Сега е даже по-добре, защото вече няма да вървя с вас, а във вас. Няма да вървя до вас, а ще живея във вас; мога да ви възсъздам, за да сме едно в духа”;
Иисус принесъл в жертва себе си, за да може Бог да има ново тяло, в което да живее; сега Бог живее в храм неръкотворен и ние носим това съкровище; когато излезете от това здание, то вече не е свято - то е свято, защото вие сте в него, защото Бог е във вас; където отидете и стоите - там е свято;
Не разделяйте това, което Бог е съединил. Когато се жените, не ставате едно същество с две глави, а имате общи цели, заедно се развивате, работите за един и същи краен резултат; имате едни и същи амбиции, желания и мечти; ето как ставате едно с Бога; „ако положите низкия си живот и низките си амбиции и желания и вземете моя живот и амбиции, мечти и желания, тогава сте мои ученици”; много хора, обаче, не искат да са едно с Бога; те просто искат религия; просто искат да знаят, че няма да отидат в ада; но трябва да разберете, че вашият разум трябва да бъде обновен така, че да мислите и говорите като Иисус; и целите и амбициите ви да бъдат като при него - тогава вашият живот се изменя;
Аз пътувам много и съм отделен от децата и внуците си - предпочитам да съм с тях, но не мога, защото има по-важни неща - има хора, които умират, молят за помощ, боледуват, а аз имам това, което им трябва. Не мога да си стоя в къщи и да си играя с внуците и да пренебрегна зова на хората - затова съм тук; за да ви обуча, за да можете вие да отговаряте на тези вопли, защото аз не мога да се справя с това - вие ще срещнете хора, които аз никога няма да срещна; аз трябва да ви предам сърцето на Иисус, за да може неговата любов към хората да се прояви чрез вас.
Не става дума за супер святост, за многочасови молитви, а за това да познавате Бога; не по-добре от другите; християнин е този, който с едната си ръка се държи за ръката Божия, а с другата се протяга и докосва другите, за да могат и те да преживеят Бога; религията толкова много е усложнила нещата;
Иисус е дошъл да върне обратно това, което Адам е имал и дори повече, за да може Бог да излезе иззад завесата и отново да върви с нас, за да имаме взаимоотношения с Него; Той казва: „Аз не желая жертви, просто искам послушание ; как можеш да твърдиш, че Ме обичаш, ако не изпълняваш това, което съм повелил; ако казваш, че Ме обичаш - обичай ближните си”.
Първата заповед е: обичай Бога с цялото си сърце, а втората е като първата - обичай съседа си като себе си; как да направим това - ами правете на другите така, както искате те да постъпват с вас; ако сте болен и край вас мине някой изпълнен със силата Божия, какво ще искате да направи - ами ще искате да ви изцели; тогава повелята на Иисус е да отидеш да изцеляваш болните; не да чакаш друга повеля, а да го направиш, подтикнат от любов и състрадание, и да постъпваш с другите така, както искаш те да постъпят с теб;
„Но аз не знам имам ли в себе си христовата сила” - Иисус явява ли се Христос, Помазаният; има ли Той силата Божия? Разбира се; Кога Иисус е губил силата си? Глупав въпрос. Той никога не я е губил. Тогава защо мислите, че премествайки се във вас Той я е изгубил? Той още е Христос. Той не само се е заселил във вас като Иисус - Той е донесъл със себе си силата Божия. Амин?
За да може силата Божия да живее във вас. Ще кажете: „аз не знам какво да правя”. Ами просто правете каквото казва Библията. Марк 16: „Вярващите ще полагат ръце на болните и те ще оздравяват. „Но аз не знам как да се моля”. Това е добре. Библията не казва да се молиш - тя казва „полагай ръце”. „Ама как да го правя?” Ами така - просто е. Когато докосваш болния, защото го обичаш, а ти го обичаш, защото Господ го обича.
На погребение какво казваш, за да накараш хората да се почувстват по-добре? Нищо. Какво правиш - просто слагаш ръка на рамото им и не казваш нищо. Тогава те знаят всичко, което чувстваш към тях - то се освобождава с докосването. Това е докосване с любов; Именно то изцелява болния; няма нужда да знаеш всичко - нужно е само да знаеш, че Бог обича хората; Той иска те да са здрави. Няма нужда да знаете как работи това - просто трябва да знаете, че когато правите това, което Той е казал да правите, Той ще направи това, което Той може да прави; аз не мога да изцелявам - това е хубавото; а Иисус не може да докосне човека, но ако аз докосна болния, то Иисус може да направи това, което може - и човека се подобрява, и ние работим заедно, за да свършим работата; Амин?
 
Марк гл. 5, стих 3 до 25; Иисус не казва да имате вяра - Лазар не е имал вяра, конят няма вяра, но се изцелява, когато се молите за него; ако вярвате че ще се изцелите - чудесно, но ако нямате вяра - ние имаме вяра и за вас; да вярваш в Бога и вярваш за другите, значи да гледаш на хората както Бог и да правиш така, сякаш Бог е там;
 
Лука гл. 6, стих 17-19, - всички се стараели да Го докоснат - не Той да ги докосне, защото силата излизала от Него и те се изцелявали; изцелявала всички; Божията воля не е само някои да се изцелят;
Йоан глава 5 стих 1; за къпалнята; Бог Го е грижа за вас, но не Го е грижа кой точно се изцелява, или кога, или от каква болест; казано е: „първият влязъл ще се изцери от всичко” - значи, всеки може да се изцели от всичко по всяко време; не Бог избира времето за вашето изцеление - ВИЕ го определяте; времето е определено само от случилото се на кръста - тогава сте били изцелени; тогава Той е платил за всяка болест; Бог не е на небесата, натискайки бутон и не върти колело, за да види чий ред е днес - Той вече е казал, че с раните му ти си изцелен; Той просто чака кога ти ще повярваш това; ако повярваш, можеш да го получиш точно там, където седиш в момента; а ако не можеш да повярваш това, протегни се, като минавам и докосни дрехите ми, или по-късно, или може да намериш някой да ти даде изцеление - можеш да чакаш колкото искаш - това зависи от теб; аз мисля, че най-добре да получите изцеление сега; колкото повече отлагате, толкова по-дълго страдате за нещо, за което Иисус вече е страдал; ако не получиш изцеление, значи Иисус е страдал за нищо; това не е правилно; Той е страдал - няма нужда и ти да страдаш - вземи решение сега; защо вярата променя всичко; как да повярвам, че вярата ще ме изцели; а как да ви изцели Бог?
Да не мислите, че Бог стои в небето и казва - „Как да ги изцеля?” - „Като дадат по 1000 долара” - „Ами тези, които нямат?” „Да, не става”; „Ами тези, които отидат в Йерусалим?” - „Ами тези, които не могат?” „О, не става”; „Ами ако кажем: който е болен, да си вдигне дясната ръка и ще бъде изцелен?”; „А които нямат дясна ръка?” „О, ще намеря най-лесното нещо. Какво може всеки - да реши да повярва; тогава така го записваме - ако повярваш, всичко е възможно за вярващия”. Амин? Ето колко лесно е - за вярващия.
Коринтяни 1 гл 2 : „Аз съм тук за да ви науча” - не само да ви изцеля, а да ви разкрия какво вече ви е дадено, да ви дам вяра в Бога, за да стане изцелението; ако Бог иска да му угодиш като вярваш, трябва да направи вярата достъпна - Той няма да ви обвини за нещо, което не можете да имате; ако повярваш и се изцелиш, това е угодно Богу; Ние гледаме на вярата като на валута - ако имаме достатъчно вяра, можем да си купим изцеление; това не е така; ние използваме вярата, за да угодим на Бога; всичко, за което можеш да получиш вяра и да го имаш, радва Бога; ако получиш вяра и се изцелиш - това Го радва; ако си използвал вяра, за да го постигнеш - не Го интересува за какво използваш вярата - Той се радва, когато я използваш;
Вярата не е нещо, което измъкваш от Бога и което Той не иска да ти даде; ние можем да я използваме, за да си помогнем - не за да трупаме богатства, а за да станем благословия за човечеството; не да имаме вяра за нови къщи и коли - можете да направите това, но на нас ни трябва вяра, за да намерим финанси, за да построим църкви, библейски курсове, мисионерски училища; не става въпрос за добри коли - Бог няма нищо против да имаш хубава кола или вещи, но Той ти е дал вяра и казва: „Покажи ми какво можеш с нея; приятно ми е, когато я използваш”. И, като децата, ние я използваме за себе си, за да получим нещо самите ние; а трябва просто да я отдаваш - искаш повече вяра - давай вяра, искаш повече сила - давай каквото имаш; колкото повече даваш, толкова повече получаваш. Това се нарича сеене и жътва; то работи не само за парите, а и за силата, вярата, изцелението - работи за всичко; ако си болен, не чакай да оздравееш, за да се молиш за другите; един сигурен път за изцеление - моли се за болните; не можеш да отдаваш изцеление без то да се върне обратно към теб; заболееш ли - определено търси болни, за да се молиш за тях;
Каквото посееш - това ще пожънеш - работи за всичко; ти се грижиш за сеенето, а Бог - за жъненето; ако си болен - търси болни, за да се молиш за тях, тогава и по теб ще полепне;
Религията прави нещата да изглеждат сякаш не си достатъчно добър и сякаш Бог е някъде там - Той е в нас. Сигурно не съм се молил достатъчно, не съм постил достатъчно, не съм давал достатъчно пожертвувания; ти не заразяваш Иисус - Той го прави; ти не Го правиш лош, Той те прави добър; говорите с жена си, защото живеете с нея; имате отношения, връзка, обичате се; аз нямам време за молитви към Бога; Библията казва да се молим непрекъснато; вие мислите, че молитвата е разговор, но тя не винаги е говорене, както и разговор, защото ако винаги говориш - значи никога не слушаш; „Никога не съм чувал нещо от Бога” - ами може би трябва да млъкнеш - Той е учтив и няма да те прекъсне; просто общувайте; сутрин не казвам „Добро утро, Свети Дух”, защото на Него му е все едно дали е сутрин или вечер; когато си лягам аз не се отделям от Него; ходя с Него и говоря с Него;
Когато четете Библията и нещо не разбирате, се запитвайте и изчаквайте секунда - Той ще ви каже какво означава.
Ако осъзнаете това, че вървите с Него, може би ще престанете да казвате глупостите, които понякога говорите - защото ще знаете, че Той ви слуша; то даже не е като молитва - просто да Му говорите;
Библията е много ясна; казано е „Къде мога да отида от Твоето присъствие?” Псалмописецът, написал това, даже не е имал Неговия дух в себе си, както го имаме ние.
Ние се събираме и правим поклонение и казваме, че влизаме в Неговото присъствие, но всъщност ние никога не сме излизали от това присъствие. Разбирате ли? Вие сте влезли в Неговото присъствие, когато сте се родили и не излизате от него. Даже, когато правите най-големите глупости, той е Там и наблюдава, не му е приятно, тогава не живее живота си чрез теб, но е все още там ; време е да признаем Неговото присъствие; иначе поклонението става нещо като психологически трик - като хипноза, но поклонението не е хипноза, а времето, когато си решил да признаеш Неговото присъствие; тайната на християнския живот е, че се учиш да признаваш Неговото присъствие все повече и повече; в резултат започваш да се отнасяш с хората така, сякаш Той винаги те наблюдава; и започваш да постъпваш с хората така, както Той би постъпил; така като докоснеш някого не трябва да викаш Бога да слезе - ти знаеш, че Той се излива от теб. Духът е във вас и е готов да се излива от вас като река - не като поток, не като капещ кран, а като река; като река, която отмива болестите; ето кой живее във вас, кой мисли толкова много за вас, че е решил да живее във вас - разбирате ли каква привилегия е това?
Ние превръщаме моленето в работа, в манипулация, която правиш, за да получиш нещо, а не като привилегия.
Мойсей казва: „Бог показа на хората своите дела, а на мен - начина, по който ги прави”.
Ако искаш да знаеш, каквото знае Бог, трябва да прекарваш време с Него; да говориш с Него и Той ще ти покаже нещо от онова, което е зад завесата - хората ще видят изцеления, и ти ще ги видиш, и ще кажеш - „Уау, това е потресаващо!” А Той ще каже: „Искаш ли да знаеш как го правя?” - „Да!” - „Ще ти покажа.” -  Защо? Защото прекарваш време с Него. Не отиваш в църквата, за да се изцелиш и да си тръгнеш, а идваш, за да се научиш и да отнесеш наученото в къщи; и го изучаваш, докато стане част от теб; и то вече не е мисъл, а начин на живот; тогава си християнин - когато живееш като Христос, когато му позволяваш да живее чрез теб;
Коринтяни 1, гл. 2
Тази църква имала много проблеми - Павел пише до нея във връзка с тях, в опит да ги разреши; дойдох да ви кажа едно - за Иисус Христос разпънатия, защото в това има сила, та вашата вяра да се утвърждава в силата Божия, а не в мъдростта човешка; не само добри думи - сила. Ние трябва да сме в състояние да правим неща, които неспасените хора не могат;
Ако правим само каквото те могат да правят, как знаем, че имаме нещо, което те нямат? И защо те да поискат да бъдат като нас, ако нямаме нещо, което те нямат? Вие сте създадени, за да бъдете различни. В църквата обикновено говорят загледани нагоре, като че ли виждат нещо, което ти не виждаш, като че ли то е толкова свято, а ти си толкова незначителен, че не го виждаш и стават толкова духовни - а след това събират пожертвуванията.
Стих 10 - сега имаме нещо, което в Стария завет не го е имало - Бог ни е открил някои неща в Духа; „Бог действа мистериозно, кой може да познае Божия разум..” - да, Бог остава тайна - за онези, които не Го познават; но когато Го познаваш, Неговите начини са най-предсказуемите във Вселената - написал е цяла книга за това, което смята да прави; казал е на дявола какво смята да направи. Защо му е казал? Защото знае, че дяволът не може да направи нищо за това, не може да попречи, не е достатъчно силен, за да спре Бога;
Хората често ме питат - „Кой е най-святият дух над нашия град?” Казвам им: „Светият Дух”.
Християните така се боят от дявола и не разбират - той се бои от вас повече, отколкото вие - от него.  Всеки път, когато произнесете името Иисус, Библията казва, че бесовете треперят; защото след това ще чуят: „Върви си!” и ще трябва да се тръгнат. И те очакват това - а вие никога не го казвате; затова те си стоят; трябва да се научите да го казвате; Дявол, болест, неразположение - в името на Иисус - Върви си! Махай се! - и тя ще си отиде. Защо? Защото, когато божий син или дъщеря говорят, небето чува и се съгласява; Адът чува - и се подчинява; Затова! Ето кои сте вие; Амин?
Знаете ли колко е лесно да намерите дявола - той е под краката ви. Не е зад гърба ви; ако сте християнин и влезете в стая и сте единствения там, вие сте най-силното духовно същество в стаята; разбирате ли? Никой не е по-силен от вас; Амин?
Сутрин правете така: обличате се и заставате пред огледалото и казвате: „Бог е в този човек и където ходи той, Бог е с него; и няма нещо, с което Ти, Боже и аз, да не се справим днес”. И след това отидете на работа;
стих.14 Естественият човек не разбира Божиите неща, защото те се разбират духовно, но духовният съди за всичко; ама не трябва да съдиш - не трябва да съдиш хората, но съди всички неща; не казвате на човека - „ти ще отидеш в Ада”, защото така не му оставяте никаква надежда, но можеш да съдиш каквото прави и да му кажеш: „Ако продължаваш така ще отидеш в ада. Не трябва да живееш така, защото Бог не те е създал, за да живееш така”.
Дяволът потиска и принизява човека, а Бог му дава достойнство; дяволът кара човека да ходи с наведена глава, а Бог му дава възможност да ходи с високо вдигната глава, с достойнство - той е поместил своя Син в теб - човека, създаден по образ и подобие Божие;
Ето защо помагаме на пияницата - защото е създаден по образ Божий; дяволът иска те да живеят така; Бог иска човека да има причина да живее, да даде свой принос в света;
Ако се изпълниш с Божия Ду,х - това би било зрелище; да накараш дявола да бяга встрани от теб, вместо към теб
... но - така беше, а сега не е е така - сега имаме ума Христов, можем да го познаем. Оставете Го да живее във вас... - ако Неговите пътища не са твои - ти не си спасен;
Сега имате един ум - Христовия; трябва да започнете да мислите различно - донякъде вече го правите. Тук сте, за да се научите как да изцелявате болните.
Вие сте родени отново, различни сте и дяволът ще ви изпраща хора - обикновено ваши роднини, които да ви казват - „Абе ти си същия, не си се променил” и да ти казват всичко лошо, което някога си направил; но Бог казва: „Ако взема греховете ти, вече няма да се върнат” - затова, ако някой връща греховете ви, в едно можете да сте сигурни - той не работи за Бога; той работи за дявола - само той помни греховете ви; игнорирайте такива хора - не им обръщайте внимание и продължавайте да вървите с Бога; „Ама ти беше вчера там, аз видях” - кажете: „ОК, да, но вече ми е простено”; така ги нервирайте - като се нервират силно, религиозния дявол в тях излиза на повърхността - щом видите това, изгонете го. Амин? :)
гл. 3, стих 1 - не мога да говоря с вас като с възрастни, а трябва да ви говоря като на бебета - плътското мнение е типично за неспасените души; ако нещо ги боли, те знаят че това е тялото - не мислят, че те не са тялото - чуват лоши новини - „акциите падат, какво ще правим, как ще си плащаме сметките?”, те действат в системата на света и мислят, че светът се грижи за тях; те са подвласни на милостта на света, но не там иска да те види Бог - Той иска да управляваш, затова, когато акциите падат, кажете: „Не падайте, връщайте се, където трябва и се качете още два пункта отгоре за компенсация. Нямам предвид „може би” - ще го направите”! Амин?
Трябва да се научите кои сте. ВИЕ диктувате обстоятелствата и им казвате какво да направят; Бог казва: вие сте благословени, не казва - вие сте фалирали, бедни, казва „Имам добри планове за Вас”, а не”Моите планове за вас са да умрете от глад”. Той казва „искам да нахраните множеството” - не можете да направите това, ако самите вие умирате от глад; Амин?
Има хора там, на които трябва да помогнете, но ние прекарваме твърде много време, за да мислим за самите себе си - помислете за другите хора; когато гледате техните проблеми, вашите изчезват; вие им помагате да посрещнат нуждите си, Бог помага на вас да посрещнете нуждите си; винаги можете да намерите хора с по-големи проблеми от вашите; трябва да ги намерите и да им помогнете;
Коринтяни 1, гл. 3 стих 2; „2. С мляко ви нахраних, а не с твърда храна, защото не бяхте в сила да я приемете, а и сега още не сте, понеже сте все още плътски. И наистина, щом има помежду ви завист, раздори и разногласия, не сте ли плътски и не постъпвате ли по човешки?” - тук има само мляко; то те кара да растеш; „вие сте плътски и постъпвате като човек”; светът е плътски - ръководи се от това, което вижда, пипа, чувства; вие сте християни - не ви е казвано да ходите като хора, казано ви е да ходите като Божии синове; как - като Иисус;
Аз съм вярващ - значи всички неща са възможни; „Трябват ни пари, за да платим данъците”, и какво правят - Той изпраща рибарите за риба (ако бяха фермери може би щеше да ги изпрати на полето и да каже - „Първата зелка, която ще изтръгнеш, ще има пари под нея”);
Павел казва: „мога да ви дам само мляко, защото сте младенци” - в глава 3; след 9 глави - Коринтяни 1, глава 12, темата е духовни дарове; Павел казва какви дарове са това - само тук се посочват подробно духовните дарове - той обяснява на духовни младенци, не на зрели хора, а ние какво правим - ако правя това и това, ако се моля, .. може Бог ще ми даде дар слово, или дар да изцелявам - всичко е обърнато обратно - вие не получавате дарове, защото сте духовни, когато си духовен, не ти трябва дар, дарове ти трябват, когато си плътски, защото даровете са, когато Бог дава поток от енергия, сила, за да запълни нуждата, или за да направи нещо, което ти не знаеш как да направиш; тогава Бог се явява, за да запълни твоя недостатък; това е написано за коринтянската църква - там тези неща вече се случват; ако Бог ти даде дар, ти нямаш нищо общо с това, защо Павел им казва как да регулират даровете и да ги ползват - защото вие сте съработници с Бога; Той ни дава сила, за да направим каквото Той иска да направим; но ние обикновено се фокусираме върху даровете, вместо върху Оня, който ги дава;
Евреи, гл. 5, стих 11 - говори се за разликата между Иисус и Мойсей/Мелхиседек
Зрелостта е свързана повече с това, което правим, отколкото с това, което знаем.
Йоан, гл. 4, стих 5 - все още говорим за плътски, духовен, мляко и месо; - Иисус можеше да отговори на самарянката - „Да, Аз съм по-велик”, но не го прави, защото няма его, не привлича вниманието върху себе си, пренебрегва казаното от нея и казва - „всеки, който пие от водата от кладенеца, ще има жажда отново, но който пие от водата, която аз му дам, никога вече няма да ожаднее”; водата, за която Той говори, е Духът Божий и за новото раждане. Това е вярно, защото Иисус го казва; тогава защо християни се събират всяка неделя и пеят: „Господи, колко Те жадуваме?” Какво чува Бог? Или, че не сме родени отново, че отхвърляме Христа, или: „Господи, какъв си лъжец”.
Един християнин винаги трябва да е наситен и да благодари на Бога за това, никога не трябва да гладува и жадува за нещо - тоест трябва да казва: „Благодаря ти Господи, че от мен тече река от твоята вода; ще Ти покажа колко съм ти благодарен - ще намеря някои неспасени жадни хора и нека онова, което изтича от мен прелее в тях и ги напълни”; но по-лесно е да молиш, отколкото да си послушен и да изпълняваш Божията воля, а и на улицата е трудно да изглеждаш духовен, защото там никого не впечатляваш, докато в църквата е лесно да впечатляваш и да си духовен.
Казваме: „Господи, жаден съм, аз съм по-жаден от теб, по-духовен.” - и продължаваме да молим Бога да направи това, което вече е направил, а самите ние не искаме да направим това, което Той ни е казал да правим.
Затова, ако продължите да пеете песен, в която се говори за жадуване, този до вас може да ви попита: „Ти какво, отстъпил си от Бога ли? Не си ли спасен?”
Не се опозорявайте, бъдете послушни на Божието слово; поклонявайте се, благодарете Му за това, което е направил, Амин?
Нима Бог е толкова лош баща, че оставя децата си да са бедни и да се молят? Колко време вие карате децата си да ви се молят, преди да ги нахраните? Не го правите. Добрият баща е осигурил храна и децата могат да ядат когато искат. Това е вашият Небесен Отец - той ви изпълва до преливане, аз не жадувам, не гладувам, не търся оживяване - само мъртвите търсят оживяване - вие сте Били мъртви, вече сте живи, духът на живота е във вас. В Новия завет няма да намерите нищо за оживяването - там се казва: „Пробуди се, използвай дадения ти дар - не се казва: „Моли се да бъдеш събуден”, ТИ се събуди, не чакай Бога - Той чака ТЕБ! Той те е напълнил вече - ТИ си този, който спи. Събуди се, върви на работа! Върши си работата! ТОВА е пробуждане! Амин?
стих 14 - „който пие водата, която му дам, .. „  - говори за раждането свише ; не казва, че трябва да получим още дух, а говори за раждане свише - стих 15, .. „моето месо” означава не знаенето, а правенето; моята храна е да изпълнявам волята на моя Отец; и да върша Неговата работа. Това - Библията - е млякото и когато повярваш в това мляко и започнеш да го вършиш, то това слово в действие става месо. Когато изучаваш млякото, ти си бебе в Христос, но когато започнеш да изпълняваш това - порастваш и то става месо; изпълнението на волята Божия е духовно съзряване;
Не съзряваш духовно като седиш и слушаш Божието Слово; учиш, учиш, но когато решиш да пораснеш, ти започваш да изпълняваш това; зрелост е изпълняването на волята Божия; в Тимотей се казва - „винаги учещи се, но не постигащи знание” - защо? Защото не започват да изпълняват волята Божия; може да седиш в най-добрата църква, на всеки семинар, и да научаваш по нещо ново всяка седмица, но така ще станете само дебели бебета, които само пият ли пият мляко, докато не решите да станете и излезете навън в света и да го докоснете с това, което сте научили и да промените този живот. Искате да пораснете - ами станете и излезте навън;
Аз се преситих с това да бъда нормален, реших да бъда различен; когато започнах, ми казваха - „Къри, грешиш и даже няма да те слушаме”; когато започнах да получавам резултати, същите хора започнаха да ми казват: „Къри, ти си специален, надарен!” Каква е истината? Не греша и не съм специален. Аз съм различен, но нормален по отношение на това [сочи Библията Б.пр.] - това [Библията Б.пр.] е нормата.
Когато се преситите, ще решите да сте други. Не мислете, че сте особени, вие сте син Божий. В Галатяни се казва: „Вие вече не сте слуги и роби, а синове.”
Често казват - „раб Божий” - разберете, аз не съм роб - аз съм СИН Божий, който служи - има разлика.
В един ресторант винаги можете да кажете кои са наемните работници и кой е сина на собственика. Наемните казват: „Може ли да си взема почивка?”, а синът му казва: „Татко, излизам в почивка”. Защото слугата не знае делата на своя господар, а синът знае.
Иисус казва: „Аз върша делото на моя Отец”. Това е разликата - Мойсей е слуга над своя дом, а Иисус е син над своя дом. Трудно е да си слуга и велико - да си син. Ние сме синове, които служат. Ако искаш да служиш на Бога - служи на хората.
Ще ви кажа нещо - повторете го толкова силно, че да изплашите дявола. Амин? Кажете го сякаш наистина го имате предвид. Ако сте родени свише, можете да кажете това нещо, защото то е абсолютна истина. Това са три части:
Аз съм Божий син
Аз съм господар на дявола
Аз съм слуга на хората
Не можеш да служиш на хората като гониш дявола от тях, освен ако си господар на дявола. За да изцеляваш хората и да ги освобождаваш от дявола, трябва да си негов господар, та като му кажеш да си върви - да ти се подчини. А за да си негов господар, трябва да си Божий син - това те прави негов господар - не постите, не светите думи, не светият живот.
Учениците казали на Иисус - „Даже бесовете ни се подчиняват в Твое име”. Той им казва: „Не се радвайте на това, а че имената ви са написани на небето”. Защото бесовете могат да ти се подчиняват - и толкова, а когато името ти е написано на небето - царството е твое, изцелението е твое, изгонването на бесовете е твое.
Ако сте жена, не казвайте „аз съм Божия дъщеря” - не разделяйте това, което Бог е съединил - Той казва, че няма мъжки и женски пол - Христос живее във вас, божият син. Не си подавайте главата - стойте скрити. Ако си подавате главата, дяволът може да я види и да ви зашлеви. Затова стойте скрити. Стойте скрити в Христа. Така дяволът не може да ви намери. Ето кои сте вие. Дяволът няма да знае за вас повече, отколкото вие самите му кажете. Вие сте включени в Божествената програма за защита на свидетелите. :) Той ви е дал ново име, което е трудно да се намери, дал ви е нова идентичност и дяволът дори не знае как да ви намери, докато не започнете да правите контакт със стария си живот, затова оставайте скрити в Христа. Това е добро място, в което да бъдете. Амин?
 
Божий син.
Господар на дявола.
Слуга на хората.
 
Бог да ви благослови.
                                                                                                                              www.iskri.net/zefira
    

Създадено: 08/04/2015 : 23:01
Обновено : 10/06/2020 : 01:17
Категория : Тайните на изцелението
Страницата е посетена 2648 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^