Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 961 всичко

 7 посетители онлайн

Вълнова генетика (П. Гаряев) - Генетиката - нова гледна точка

Генетиката - нова гледна точка
 
Гаряев П.П.
 
Биотехнологията, базирана на представата на гениите с линейно едноизмерно мислене смята, че ако вземем гена като вещество (например гена на хормона на растежа) и го сложим на кокошка или свиня, предполага, че ще се получи кокошка с размерите на слон и това би било много хубаво. В главата на такива хора има представи, че в резултат на това ще има много месо, огромни яйца, крава с огромно виме, а на практика става друго. Този доклад беше изумителен - Калашников го направи - така наплодили трансгенни крави, прасета, кокошки, зайци с чудовищни образувания. По правило всички те измират още на ранните стадии на ембрионалното си развитие, но тези, които се раждат, представляват умопомрачително зрелище - изместени органи, бъбрек стърчи от гърба, на опашката - очи, на крака - лапа, осем крака и т.н.
- Според преданията, именно заради това е била унищожена Атлантида - тези русалки и кентаври са нейни рожби.
- Трансгенните животни са химера - влезли сме без да си изтрием краката, без да сме се помолили на Бога, започнали сме да оперираме със свещените текстове, внедрявайки ги, смятайки себе си за богове. Нашият грях е гордостта - помислихме се за Бог. Сега тези опити повсеместно се прекратиха - заради тях имаше огромна загуба на пари - една трансгенна крава струва половин милион, което е пълна катастрофа. Всичко е закрито и прикрито. Защо? Защото генетическият код, който ни е предложен като панацея, като върхово постижение, се оказа блъф.
Всяко клетъчно ядро се явява източник на лазерно излъчване - обединено излъчване, което работи с цел клетките да знаят една за друга всичко и във всеки момент от времето. За да прочитат сами в себе си и да предават информация, те излъчват особен вид звук. Този звук - под формата на такива плътни пакети, също се предава между клетките.
- Тоест всички клетки на нашия организъм сякаш разговарят помежду си и си обменят картинки.
- Напълно вярно. Върви разговор на нивото на някакви речеви структури, акустика, те блещукат и подават светлинни сигнали - но не просто блещукане, а светлинни сигнали под формата на образи. Например, раковата клетка - какво е характерно за нея? - Това, че за нея няма забрани; тя може да расте - тумора, клетките му - всички те са тъпи в смисъл, че всички си приличат една на друга; всички те са еднакви и имат само една програма: да оцелеят, да се размножат и така те заемат все повече място в пространството и биха запълнили целия човек. Но те не успяват да запълнят целия човек и дори да излязат извън неговите предели, защото човекът умира от продуктите от жизнената дейност на тези клетки. Какво е характерно за раковите клетки? При тях времето е занулено, те не умират, те са безсмъртни - те се делят, делят и делят - стареене за тях не съществува, те имат нулево време.
Така задачата на генетичния апарат, задачата на клетките, е да създадат такива структури, отвъд които не трябва да излизаме. Това е една от страните от работата на генетичния апарат, която ние някак отворихме. Как направихме това отдавна е публикувано - така нареченото непорочно зачатие. Наистина ние доказахме, че гените могат да съществуват под формата на електромагнитно и акустично поле. Сегашната ни беседа се осъществява с помощта на думи, с помощта на речта - по вашите сведения речта е като генетична структура, като гени. Всички граматики на всички езици в света, а те са стотици, са универсални. Граматиките на всички езици (в своите стратегии, не в своята тактика), са универсални.
- Тоест това, което е било до Вавилонската кула.
- Да. И ако генетичният апарат използва също речеви построения - говори се за текстове на ДНК, текстове на РНК - тези текстове се подчиняват на същите закони на граматиката, а това е много практично. Направихме електронна апаратура, която се моделира от тази знакова динамика, електродинамика, имитира, накратко казано, речта на ДНК и хромозомите; И ето - нашата апаратура, ако се съчетае, така да се каже, в „законен брак с нашето съзнание”; и ако тази апаратура излъчва съответстващо електромагнитно поле, ако там се въведе човешка реч, а тя може да се въведе
- Тоест вие влизате в разговор с ДНК на човешки език.
- Малко изпреварвате, но уловихте същността. И така, ако човешка реч се въведе в такова електронно устройство, то започва да излъчва поле, което е промодулирано от човешка реч. И когато такова поле попада на генетичния апарат на растения, животни, човек, протичат фантастични неща. Така на нас ни се отдаде да създадем с такива речеви алгоритми - вербални, да възстановим радиационно увредени семена на пшеница и ечемик - с добра статистика, при десетки хиляди клетки.
- Тоест вие сте поговорили с тях.
- Да, ние си поговорихме с тях. Има праезик. Гриневич е създал концепция, където доказва, че древнославянският език се явява универсален. От него, като от семенце, е израсъл храста на всички - романогермански, тюркски и т.н. езици. Което също говори в полза на това, че растенията ни разбират. Тези кълнове от семената разбират - ние говорихме с тях (това не е просто реч, тя има съвсем определено, така да се каже, настроение и ако сте нарушили правилото - нищо не се получава) на английски, немски, руски и като контрола - на безсмислен език. 
Когато говорите на руски, английски, немски - вас ви разбират, а ако говорите на лишен от смисъл език - не ви разбират и ефект от казаното няма.
- А какво означава „вас ви разбират”?
- Какво означават смисловите резонанси, с които ние работим с растенията? На човека можеш да му крещиш, опитвайки се да го убедиш в нещо - да тропаш с крака, да говориш много силно и той няма да те слуша, но ако му кажеш няколко думи - или даже една единствена дума, която, обаче, го е поразила до дълбините на душата му, от която той може дори да умре - ето това е смислов резонанс. Ако сте съобщили на някого, че майка му е умряла, за него това има смислов резонанс. Именно с такива смислови резонанси работи нашата апаратура, но в тесен контакт с нашата психика.
Имали сме и други контроли - не само на безсмислен език говорихме, за да докажем на себе си и на другите, че е необходим смисъл - без смисъл не може. Ако думите са несвързани, макар и граматически правилно построени, или ако говорите безсмислени, но граматически правилни фрази, то растенията не чувстват това.
А другата контрола се заключаваше в следното: давахме нашата реч, построена по определени строги правила, да я прочете човек, който е далеч от всичко това, който нищо не знае - момиче след десети клас, което току-що е постъпило на работа; наивно, чисто момиче - тя чете този текст, модулира тези електромагнитни полета, а растенията не я разбират и не я чуват, защото нейното ниво е ниско - нивото, степента на вашето развитие, на вашата духовност и т.н., това са неща, които науката трудно усеща, но при все това, тези неща сработват.
- Кой е първоизточника - кой залага тази програма?
- Първият вълнови генетик е бил Бог. Нашата концепция се базира на това, че генетичният апарат оперира с образни структури. А какво е словото? Словото е образ. Това е образна свръзка от реалността, свита в знак, слово.
„В началото бе словото” - може да се преведе и другояче: „В началото беше изчислението”, „В началото беше мисленето”. Господ, вакуумният мозък, мисленето - това са синоними. На мен лично ми харесва „пантеизъм”. Всичко е Бог. Природата е причина от самата себе си - няма такова същество, което е породил - това го е имало изначално. Мисленето е съществувало изначално, само че то е дало слово. Това е бил първият тласък, импулс. И така, начинът за предаване на такава информация е полето - словото чрез полето. Даже написаното слово - вие го виждате с очите си, а това е фотонно, светлинно поле. Или произнесеното слово - това е звук. Този прийом се използва от нашите клетки. Клетките беседват помежду си така, както ние с вас беседваме - те нямат уши, не трябва да примитизираме, че там седят малки човечета. Не. Те имат определени устройства, възприемащи звука, светлината и т.н.
- И, за разлика от нас, вероятно те разговарят само по работа - ние много често бъбрим.
- Не. Когато клетките започнат да разговарят помежду си не по работа, човекът започва да дебелее, или да слабее, или да боледува, - възниква шум в разговора помежду им. Или ако се въведе нещо външно, отравящо - например химия, външни полета.
- Някой ще си каже - къде навлизаме, това може да ни донесе повече беди
- О, това е стар въпрос - в чии ръце е скалпела? Ние открихме друг инструмент - много по-мощен от скалпела. Ако той е в честни ръце - всичко е наред. Ако попадне в други ръце - лошо. Но има система за предупреждение - ако такава логика, такъв инструментарий и такава логика попаднат в нечестни ръце, то това просто спира да работи. Или ако си създал такива устройства, може просто да заболееш и дори да си отидеш от този свят - такива случаи вече имаше.
- Тоест теб ще те спрат.
- Ще те спрат. Такива случаи имаше в Молдавия с двама учени, които стигнаха близо до това, до което и ние, имат написана книга „Електромагнитен солитон - те даже стигнаха до трактовка на мисълта като предположиха, че тя въздейства чрез елементарни частици - интелектони. Аз лично не се познавам с тях - един от тях вече загина, но те са наши колеги - те започнаха да работят с ембриони и то именно с недобра цел и така се свърши. Ние се движим по острието на бръснач - крачка вляво, крачка вдясно - разстрел, или подскочиш и може да бъдеш разрязан на две, затова тук се иска..
- Както се казва, разрешение от Бога на всяка крачка.
- Да.
    Какво означава по време да се върнат обратно? Освен всичко друго, генетичният апарат е и машина на времето. Това е невероятно, фантастично и кой знае защо остава извън полезрението ни. Например ембрионът и майката. Майката ражда - малкото дете е по-младо от нея. Защо - нали е от същите клетки?
Виждате - получават се два вектора на времето. Единият организъм е много по-млад. Това означава, че тъканите могат да отидат един вид на нулата. Та това е чудо! Могат да се използват тези механизми. Може да се спре стареенето - аз съм убеден. Може да се вкара човека в такъв цикъл, да повтаря - остарял с някакви секунди и да започне движение обратно и това да продължи достатъчно дълго. Например, ние имаме клетки, които не стареят - бактериите не стареят, раковите клетки не стареят.
Генетичният апарат е машина на времето. Той гледа назад, помни миналото. И когато много силно го тревожат, както сега, израства например котка с крила - показваха го по централната телевизия преди пет години. Старата памет, еволюционно закрита, забравена, залепена, се е разтворила като книжка и започва да прочита тези страници, които по време на ембриогенезата трябва бързичко да премине. Този фокус ви е показван - че можем да помним миналото. Нещо повече - можем да правим това с нашия минал живот, така наречените инкарнации и прочие - за това има конкретна молекулярна основа; и не само молекулярна - аз не се внедрявам в теорията на физическия вакуум - вакуумът помни всичко, вакуумът и молекулата на ДНК - оказва се, нашите хромозоми са обърнати .17.27.. във вакуума - и когато умираме, всичко това си остава.
- Какви експерименти доказват, че съществува не само генетична памет от родителите, а че има включения и към информация от висш порядък?
- Що се отнася до информацията, която идва до ембриона, то има много прости експерименти. Ако създадете всички необходими условия за ембриона и го сложите в металическа многослойна бомба, където има всичко - хранене, въздушна фаза, всичко има, освен едно - външните полета, висшите - ако те са изкривени или изключени. Какво става? В процеса на развитието ембрионът за известно време се отзовава нормално, а след това се получава деградация на хромозомите, разпад, ембрионът се превръща в изрод и след това загива.
А това означава, че даже на стадия на развитие на ембриона е необходимо участието на още някакви неведоми за нас сили, на които е подвластно и миналото и бъдещето. Изглежда, че теорията за кармата придобива научна обосновка.
- А като личност ние съхраняваме ли се, съзнанието съхранява ли се?
- Съхранява се - само да завърша предишната си мисъл. Значи генетичният апарат помни миналото и се запазва и бъдещето - в двете посоки - той е машина на времето.
Имаше великолепни снимки на това, което правеше Ури Гелер. Аз не мисля, че това е постановка, защото то много добре съответства на нашите концепции, на общата логика, така а се каже, на развитието на мисленето, на разбирането на самите себе си. Той за две-три минути показва израстване на семенце на върха на пръста си. Излизат коренче и първите листчета. От гледна точка на биолога, какъвто съм аз, това е глупост, такова нещо е невъзможно.
- Но аз съм виждала това.
- Ето - вие сте го виждали, а аз виждах снимки. Като биолог би ми се струвало невъзможно, защото обменните процеси и реакции имат строго определени скорости, извън които не може да се излезе, а там се получава така, че щом това пораства така бързо, значи там всичко протича милиарди пъти по-бързо. Има обмен на веществата, цялата, така да се каже, биохимия и физика, всичко това отлита някъде си. 
- Но нали ние сме направени по образ и подобие.
- Тук има един изход. Господ го е предвидил - многоизмерност на времето. Какво означава това? Това означава, че когато Ури Гелер кара семенцето на пръста му да расте, той със своето съзнание (и със съзнанието на всички присъстващи в залата зрители, които също участват), тук се променя времевата метрика, или казано по-просто - там, на върха на пръста му, времето тече по-бързо. Ето в това семенце времето протича по-бързо - това е - то е в друго измерение; там всичко е същото, само че времето е свито, сгъстено. Ето ви опериране с времето.
- Вероятно и при филипинските хилъри става така?
- Напълно вярно - разтварят коремната кухина, изваждат тумора, притискат с ръце двете страни на отвора, прекарват ръка там, където трябва да стане срастването, и тъканта в течение на няколко минути зараства; това са същите процеси - бърза регенерация, многоизмерност на времето.
Така че Господ е измислил всичко мъдро и ни е поставил през свобода на избора - моля, можете да тръгнете по този път. Той е измислил всичко правилно, Той е хармоничен. Нищо не се нарушава, когато използвате мъдростта на собственото си тяло, а не измисляте някакви страшни неща и технологии, които ни отравят.
- Тоест ние като че ли сме тръгнали по външния път, макар че имаме възможност да тръгнем по по-краткия вътрешен път.
- Нужно е да четем мъдростта в самите себе си, да изучаваме своето тяло. А ние превръщаме своето тяло в боклуджийска кофа, замърсяваме го с всичко, с което ни хрумне, за да се учим. Ако започнем да се учим от самото него, бихме тръгнали по друго клонче на развитието - не техногенната, а бихме започнали да копираме милиардногодишната мъдрост на нашето тяло, което е резултат от продължилата милиарди години еволюция.
Първоначално били създадени информационните молекули, на които била записана реч - божествената реч. И след това те започнали да се самоорганизират и тръгнала тази Дарвиновска еволюция, естествен отбор, и прочие, и прочие за стотици милиони години и ето в какво сме се превърнали.
Има свобода на избора. Ако я нямаше, всички щяхме да се превърнем в роботи, а природата или Бог са устроили от векове нещата така, че има някаква свобода на избор.
Имали сме свобода на избора и все още я имаме - можем да тръгнем по този път или по онзи път. Избрали сме пътя на техногенната еволюция, всъщност - деградация.
Лазерът за ДНК е добър не само с това, че лекува рак, СПИН по съвсем друг начин - той се явява и клетка на паметта и съвременните компютри не могат да се сравнят по обема на паметта си с молекулите - там има милиарди години еволюция, всичко е отработено, можем да създадем супер компютър на основата на генетични молекули (по този повод даже написах специална статия) с размер колкото главичката на карфица, който ще превишава цялата памет на всички компютри в света и ще притежава способността не само да оперира с информацията и да я запомня, а и да може да прави както клетката - да разпознава образи. Съвременният компютър е неспособен да разпознава образи, което е проблем.
Такъв компютър, като страничен ефект, ще бъде и биологически активен. Ако използваме молекулите на ДНК, ние можем - поисквайки разрешение от висшите сили, да създаваме вече сами такива редове ДНК - синтезът на ДНК вече е нещо просто. Друг е въпросът какво ще запишете там. Едно нещо е грамотността на човека, а друго - да напише нещо по-сложно.
И контролът на висшите сили и на нашия Господ Бог сега се заключава в това, че Той не на всички позволява да работят в областта на вълновата генетика. Аз ви казах: когато момичето чете, нищо не се получава - изисква се да се премине определен път.
Аз съм дълбоко убеден - без да смятам себе си за идеал, че в тази област може да работи само някой преминал много тежък определен път, загуби и т.н. и който е с чиста съвест; щом нещо ти се завърти в главата - а всички ние сме смъртни - край. Експериментите отлитат, нищо не се получава, тоест трябва през цялото време да чистиш себе си. Казваха „аз под Ленин се чистя, за да плувам в революцията по-нататък” - така и ние трябва (но не под Ленин, а под Бога) да чистим себе си. Трябва да изкачим Монблан, който води нагоре - към слънцето, към Бога - натам трябва да вървим, изучавайки биосистемата - тя ни дава всичко - здраве, храна, енергия, духовна сила.

 
 

Създадено: 21/01/2015 : 01:45
Обновено : 11/07/2017 : 10:22
Категория : Вълнова генетика (П. Гаряев)
Страницата е посетена 3470 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^