Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 694 всичко

 4 посетители онлайн

Адът съществува - Адът съществува - Анджелика Замбрано
АДЪТ СЪЩЕСТВУВА
 
свидетелство на Анджелика Замбрано
 
http://www.youtube.com/watch?v=aPJurLzhsvM - Свидетелство 1 на Анджелика за Ада
 
Анджелика Замбрано, 18 годишна, Еквадор. Тя е обикновено момиче, което Бог е използвал, за да предаде Своето послание до човечеството.
 
Анджелика: „На 28 април казах: „Господи, чувствам се зле, аз съм грешница, прости ми” и споделих с Бога как се чувствам, като Му казах: „Запиши ме в книгата на живота и ме приеми като Твое дете. Господи, искам да ме промениш”.
Плаках от сърце и помолих Бога да ме промени, но нищо не се случи, освен, че започнах да посещавам църквата, да чета Библията и да се моля. Това беше единствената промяна в живота ми.
През август реших да се присъединя към 15-дневния пост, като преди това молех Бога да установи връзка с мен. По време на постите, обаче, Той говореше на всички, освен на мен - сякаш не ме забелязваше и аз се чувствах засегната от това; плачех насаме и питах: „Господи, обичаш ли ме? Тук ли си? Защо не ми говориш, както говориш на другите?”
Помолих Бога да ми даде знак и той ми даде Еремия 33:3(„Извикай към Мене, и ще ти отговоря, И ще ти покажа велики и тайни неща, Които не знаеш”) - чух гласа Му и имах видения за думите, записани в Еремия 33:3, и казах: „Господи, това за мен ли е?”
Запазих това за себе си - другите говореха за това какво са видели и какво им е дал Господ. Медитирах над думите „извикай към Мене” - те означаваха да се молиш, но какво означаваше „велки и тайни неща”? Мислех си: Това може да означава само „Рая и Ада”.
Казах: „Господи, искам да ми покажеш Рая, но не и Ада, защото съм чувала, че това е ужасно място. Господи, ако твоята воля е да ми покажеш каквото трябва, направи го, но първо ме промени.” Молих се от сърце и след това приключих поста.
Имаше трудности и понякога се чувствах слаба, неспособна да следвам Бога, но Той ми даде сили, започнах да чувам Неговия глас и да го опознавам по-добре, станахме добри приятели. Бог е най-добрият ни приятел, Светия Дух.
Молих се през Август - през Ноември един божи служител дойде в дома ни и каза: „Бог да ви благослови”, аз отговорих „Амин”. Той поиска да влезе и каза: „Имам за теб послание от Бога. Трябва да се приготвиш, защото Бог ще ти покаже велки и тайни неща, които ти не познаваш. Ще ти покаже Рая и Ада, понеже си искала - както пише в Еремия 33:3”.
Попитах го: „Вие как разбрахте? Аз не съм казвала на никого освен на Бога.”  Той отговори: „Същият този Бог ми каза”.  
Започнахме да се молим и аз започнах да виждам с духовното си зрение и видях, че небесата са отворени, затова казах: „Виждам, че небесата се отварят и виждам двама ангели да слизат”. Той ми каза: „Питай ги защо са тук, питай ги за колкото можеш повече неща”.
Единият беше отляво, а другият - отдясно. Погледнах ги с физическите си очи - бяха високи и красиви, с големи блестящи криле, които изглеждаха като прозрачни и блестящи като от злато, носеха кристални сандали и одежди като на светците. Попитах ги защо са тук, а те се усмихнаха и казаха: „Защото имаме да изпълним една задача. Тук сме, защото ти трябва да посетиш Рая и Ада и докато стане това, ще сме тук.” Казах им: „Добре, но искам да посетя само Рая, а не Ада.” Те се усмихнаха и останаха, но не казаха нищо повече. Продължих да ги виждам и след като свършихме молитвата, започнах да виждам с духовното си зрение и посетителите и Светия Дух, който е най-добрият ми приятел. Той е свят, всеприсъстващ и всезнаещ. Виждах го едновременно прозрачен и бестящ, виждах неговата усмивка и изпълнен с обич поглед. Не мога да го опиша - той е по-красив от ангелите - те имат своя красота, но той е по-красив от тях. Чувах гласа му изпълнен с обич. Не мога да опиша и гласа му - той прилича на гръмотевица, но в същото време каза: „Аз съм с теб!”
И аз продължих да следвам Бога въпреки изпитанията. Преминахме през много трудни, но същевременно и изпълнени с победа моменти. Казах: „Господи, да бъде волята ти”. Продължих да виждам ангелите в училище и по време на часовете ми в училище. Бях толкова щастлива и радостна, че ги виждам. Човекът, който дойде в дома ни, ми каза да се приготвя, защото ще видя Рая и Ада и ми каза, че ще умра. Не беше лесно да се чуе това. Казах: „Как така ще умра? Толкова съм млада.” Той каза: „Не се безпокой за нищо. Всичко, което прави Бог, е съвършено - Той ще те върне отново към живота, за да можеш да разкажеш какво си видяла, защото Бог иска да знаем какво има там”. Казах: „Но кола ли ще ме сгази, как ще умра?” Главата ми беше пълна с въпроси, но Бог ми каза да не се тревожа, защото всичко е под контрол. Благодарих на Бога.
На 6-ти ноември, като се върнах от училище, ангелите продължаваха да са с мен и докато се молех, и докато си пишех домашните.  Те не казваха нищо освен: „Слава, слава, слава, алелуя” - славеха и отдаваха почит на нашия Небесен Отец. Светият Дух беше с тях и аз се радвах.
Мнозина казват, че Евангелието е скучно, но това е голяма лъжа от дявола, за да попречи на хората да търсят Божието присъствие. Преди и аз смятах така, но след като видях анелите и Светия Дух знам, че това не е вярно и че това е най-прекрасното преживяване тук на Земята. Аз дори говорех на Светия Дух, но ангелите не ми отговаряха, а само славеха Бога. Казвах: „Свети Дух, ела с мен да направя това или онова” - и той беше там. Можех да го почувствам и да кажа какво прави докато се моля, обядвам или говоря. Виждах го когато се изправя и дори му подготвях място за сядане. Макар мнозина да не могат да го видят, Той е тук и тази връзка продължава - няма как да я спреш и след като веднъж вече си я преживял, не можеш да се оттеглиш. Като знам къде бях преди, аз съм много благодарна за Неговата милост и любов към човечеството и към мен.
На 7ми ноември се връщах от училище и на пет метра от къщи чух глас: „Приготви се, защото ще умреш днес.” Знаех, че това е Светия Дух, защото Го виждах. Пренебрегнах Неговия глас и казах: „Господи, не искам да умирам днес”. Но Той каза: „Приготви се, защото ще умреш днес.” Този път го каза по-силно и с по-голяма сила. Казах: „Господи, знам, че Ти ми говориш - исках само потвърждение - да бъде волята Ти.  ще направя каквото искаш. Ще се подчиня, макар да ме е страх, защото знам, че си с мен и си реален.” И се помолих: „Нека човекът, който ми предаде Твоето послание преди, да дойде пак и да ми каже това. Нека бъде в къщи щом пристигна и да ми каже, че днес ще умра”. По някакъв начин, Бог знае нашето минало, настояще и бъдеще. Той знаеше, че ще поискам това, така че, когато стигнах до дома, човекът вече беше там.
Майката на Анджелика: Когато тя се прибра, бяхме в кухнята, тя влезе и каза на божия служител: „Бог да ви благослови”, а той й каза: „Бог да те благослови. Готова ли си - защото днес Бог ще те вземе в 4 часа след обяд”. Тя стоеше безмълвна, удивена, че Бог е изпълнил желанието й.
Анджелика: Когато той каза това, казах „Амин”, но бях уплашена от смъртта. „Но аз не искам да умирам, не мога да умра! Не, Господи, страх ме е, много ме е страх, ужасена съм”. Тогава човекът каза: „Нека се помолим страха да те напусне в името на нашия Бог”. Помолихме се и скоро страхът ме напусна и се замени с радост, сякаш смъртта беше най-доброто, което можеше да ми се случи. Започнах да се радвам и да се усмихвам и всички ме гледаха и видяха как се промених. Скачах и се радвах и татко донесе шоколад и бонбони - казах: ще хапна по малко от всичко” и като свърших, казах: „Е, Господи, ако не се върна, поне съм опитала от всичко”.
Майката на Анджелика: Дъщеря ми се зарадва и започна да яде, хапна от всичко и каза: „Е, ако не се върна, поне се нахраних”.
Анджелика: Всички се засмяха. Малкото момиче, което живееше с нас и сестрите от църквата питаха: „Защо се радваш, вместо да ти е тъжно?” казах им: „Защото ще видя Бога и ще бъда с Него, но за в случай, че не се върна, искам да направя нещо - да ви раздам нещата си. Всички се изненадаха, включително и майка ми.
Майката на Анджелика: Дъщеря ми започна да си раздава нещата - раздаде всичко. даде по нещо на всяка от сестрите от църквата, които бяха у нас и каза: „Ако се върна, ще ми върнат нещата, но ако не се върна - нека ги заържат”.
Анджелика: Представям си колко й е било тъжно на майка ми, но аз бях радостна и раздадох всичко - дрехите си, леглото си, мобилния си телефон - при едно условие: ако се върна, да ми ги върнат. Те се смееха. Казах им, че Бог прави каквото си иска и ако не се върна - да им бъдат за спомен и всички се смеехме. Майка ми само ме гледше, защото не й оставих нищо.
Майката на Анджелика: Много тъжно и трудно ми беше. Приготвях нещата в къщата и се питах: „Господи, когато моментът дойде, какво ще стане?” Не разбирах. Те започнаха да се молят и ми казаха - присъедини се към нас. Аз подреждах из къщата и им казах: „Ей, сега, само да свърша това. Вие продължавайте.” Беше 2:30.
Анджелика: Докато се молеха, всички ме гледаха. Казах: „Господи, ще изпълня каквото ми каза. Ти казваш винаги истината и аз знам, че те има. Ако не си изпълня обещанието, вземи ме със себе си, но ако направя каквото се уговорихме, тогава ме върни обратно, но ми помогни да казвам истината, подготви ме и ми помогни, за да проповядвам на хората и да ги накарам да се покаят. Господи, не искам да ходя в Ада, но искам да изпълня волята ти, затова ако я изпълня, върни ме обратно.” Казах на пастора: Не казвай на майка ми какво съм казала на Бога” - и той ми обеща, но каза: „Няма да й кажа сега, но след като Бог те вземе, ще й кажа.” Казах: „Амин.” Продължихме да се молим.
Майката на Анджелика: В 3:30 Бог каза на своя служител да помаже дъщеря ми. Някои от нас влязоха в стаята и я помазаха. Той ни даде две минути да я помажем цялата - от косата до долу - цялата я помазахме.
Анджелика: Бог каза на своя служител да ме помажат веднага. Майка ми и другите сестри от църквата ме помазаха с масло. Докато го правеха, чувствах как нещо като стъкло ме покрива - трудно ми е да го обясня - нещо като броня - след това те вече не можеха да ме докоснат.
Майката на Анджелика: Божият служител дойде докато се молехме над Анджелика. Бяхме в спалнята с още една от сестрите. Докато се молехме, се опитвах да положа ръце на нея, но не можех да я докосна - като че имаше някакво покритие. Беше много странно - никой не можеше да я докосне. Покритието започваше от главата й до краката - на около 30 сантиметра. Това най-много ме шокира. Никога преди това не ми се беше случвало, макар че - когато сме обслужвали мъртви хора, съм полагала ръце върху тях. Започнах да се моля и да благодря на Бога. Изведнъж почувствах голяма радост, а не тъга. Продължихме да се молим и към 4:00 часа дъщеря ми падна на пода.
Анджелика: По време на молитвата ми стана трудно да дишам и почувствах болки в корема и сърцето, като че ли кръвта ми застиваше. Почувствах огромна болка по цялото тяло и можах да кажа само: „Господи, дай ми сили, дай ми сили!” Нямах сила - животът ме напускаше. Погледнах към небето с духовното си зрение и видях как небесата се отварят, видях ангели, но не един или два - милиони от тях се събираха. В средата на милионите ангели видях Светлина десет хиляди пъти по-силна от слънцето и казах: „Господи, това явно си Ти”.
Майката на Анджелика: „Когато тя падна, се опитах да я изправя, но това беше невъзможно - тя не можеше да стои изправена - в този момент можехме да я докоснем. Каза ми: „Моли се, мамо, аз нямам сили и чувствам силни болки”. Болеше я сърцето и корема.  Продължихме да се молим. Бог взе живота й. Дотогава не бях виждала някой да умира. Винаги бях казвала: Не искам да виждам как някой умира. В този момент бях сама с нея. Наложи се да видя как умира дъщеря ми - тя агонизираше. Ужасно беше. Не успях да разбера последните й думи и тя замлъкна. Сложих ръка на лицето й и огледалце пред устата й, за да видя дали диша. Не дишаше, лежеше напълно неподвижна. Въздишаше и стенеше и това беше краят. Прегърнях я - беше топла, както обикновено. Увих я в един чаршаф и тя започна постепенно да изстива. Тялото й беше студено, косата й - отметната назад като на умрял човек и тялото й беше студено като лед.
Анджелика: Иисус слизаше към мен и чувствах как тялото ми умира. Когато Той и ангелите се доближиха, почувствах, че си тръгвам, че вече не съм себе си, че вече не съм жива, че умирам, и това беше като агония! Когато тялото ми падна на пода, те вече бяха при мен. Къщата се изпълни с ангели, а в средата на тези ангели видях Светлина по-силна от слънцето. Беше много трудно, чувствах огромна болка, сякаш нещо ме разкъсваше, сяхаш душата и духа ми се разкъсваха. Плаках и крещях, когато видях тялото си на пода, казах: „Господи, какво става? Какво става?” Бях отчаяна, необяснимо беше.„Господи, какво става? Какво става?” - исках да си докосна тялото, да вляза отново в него, но когато се опитвах, хващах въздух и не можех да го пипна - ръката ми минаваше направо през него. Плачех, но онези, които се молеха в стаята, не ме чуваха. А аз виках „Господи, помогни ми!” Бях отчаяна.
Майката на Анджелика: Съпругът ми дойде, когато се молехме и я видя там. Бог ми даде сили в оня момент, защото аз не знаех какво да правя, докато я гледах как лежи там. Беше като в кома. Но аз знаех, че всичко е наред, защото това го правеше Бог. Затова казах: „Господи, да бъде волята ти”.
Анджелика: В този момент чух гласа на Бога - красив глас като гръмотевица, но изпълнен с любов, който каза: „Не се плаши, дъще, защото аз съм Йехова, твоят Бог и съм дошъл да ти покажа каквото обещах. Стани, защото аз съм Йехова, който те държи за дясната ти ръка и ти говори. Не се плаши, аз ще ти помогна.”
Внезапно станах - преди това бях коленичила, гледах си тялото и се опитвах да вляза в него, но не успявах. Щом тръгнах, ангелите започнаха да отварят път. Имаше много силна светлина и докато гледах към нея, се чувствах умиротворена. Когато чух гласа, страхът ме беше напуснал и вече не се боях. Погледнах и видях красив, висок, елегантен и мускулест мъж, от когото струеше светлина. Светлината беше твърде силна за мен - не можех да видя лицето му, но виждах красивата му коса от блестящо злато и бели одежди; носеше пояс, на който пишеше: „Цар на царете и Бог на Боговете”; беше с блестящи златни сандали и беше толкова красив! Протегна ръка към мен и когато хванах ръката му, усещането не беше както когато докосвах тялото си - ръката ми не мина през неговата, но не мога да го обясня точно, защото това са духовни неща. Попитах: „Какво става?” Каза ми: „Ще ти покажа Ада, за да се върнеш и кажеш на хората, че Адът е нeщо реално - нещо, което съществува. Ще ти покажа и Моята слава, за да бъдат подготвени Моите хора, защото Моята слава е реална и аз съм нещо реално.”  Той повтори: „Дъще, не се плаши”. Повтори го, а аз казах: „Господи, искам да видя Рая, но не искам да ходя в Ада, защото съм чувала, че е нещо ужасно.” Той каза: „Дъще, Аз ще съм с теб - няма да те оставя там, но ще ти покажа това място, защото мнозина знаят, че то съществува, но не се страхуват от него. Те вярват, че това е някаква игра, нещо като шега, а мнозина дори не знаят, че съществува наистина. Затова ще ти го покажа, защото повечето попадат тук, а не в Моите светове. Когато каза това, видях сълзи да се стичат по дрехата Му. Попитах: Господи, защо плачеш, а Той каза: Защото са много тези, които загиват. Ще ти покажа какво е, за да им кажеш истината и за да не се върнеш на това място. Внезапно, докато Той говореше, земята се разтърси и се разтвори - погледнах надолу и видях огромна черна дупка - стояхме на нещо като скала и ангелите бяха около нас. Казах: „Господи, не искам да ходя на това място”, а Той каза: „Дъще, не се плаши, Аз съм с теб.
За части от секундата потънахме в дупката - опитвах се да видя нещо, но беше съвсем тъмно - видях само огромен кръг с остри ръбове и чух милиони гласове. Беше много горещо - кожата ми сякаш изгаряше. Казах: „Господи, какво е това, не искам да ходя на това място!” Бог ми каза, че това е само тунела към Ада. Казах: „Господи, имай милост към мен, не искам да ходя на това място”. Не можех да дишам, защото миризмата беше отвратителна и от нея ми прилошаваше. Умолявах Иисус да не ме води там. Той каза: „Дъще, налага се да дойдеш и опознаеш това място”. Питах: „Защо, Господи, защо?” А Той каза: „За да можеш да кажеш истината на човечеството; човечеството загива. „Понеже тясна е портата и тесен е пътят, който води към живот, и малцина са онези, които ги намират”. (Матей 7:14). И като казваше това, Той плачеше. Думите Му ме окуражиха и аз продължих да вървя. Стигнахме края на тунела - погледнах надолу - видях покрита с пламъци бездна. Казах: „Господи, не искам да ходя там”. Той ми каза: „Дъще, давам ти това” - и ми подаде сноп бели листа със златни ръбове; даде ми и молив и каза: „Дъще, вземи този молив, за да записваш това, което ще ти покажа, което ще чуеш и видиш. Опиши всичко, което видиш така, както си го преживяла. Казах: „Господи, ще го направя, аз вече виждам толкова много - виждам как измъчват душите обгърнати в пламъци - виждам само огромните пламъци.
Майката на Анджелика: времето минаваше, а дъщеря ми лежеше неподвижна. „Господи, какво става?” Сълзи се стичаха от очите й - като видях сълзите й, аз ги избърсвах, но те се появяваха отново. Попитах пастора: „Какво става?” Проверих дъха й с огледалце, но тя не дишаше, нямаше пулс, не помръдваше. Пасторът ми каза: „Мястото, на което е тя, не е радостно, а е място за мъчения.
Анджелика: Казах на Иисус: „Ще свидетелствам, че Адът е реален, че съществува, само ме измъкни от тук”. Той каза: „Дъще, ние още не сме влезли там, още нищо не съм ти показал, а ти искаш да излезеш оттук. Казах: „Моля те, Господи, измъкни ме оттук”. След това започнахме да слизаме в бездната. Започнах да плача и да викам: „Не, не, Господи, не искам да ходя там!” Той каза: „Трябва да видиш това.”
Видях ужасни демони - всякакви - и големи и малки, те тичаха и то много бързо, и носеха нещо в ръце. Попитах: „Господи, защо тичат и какво носят?” Той каза: „Дъще, тичат, защото знаят, че времето изтича, защото им остава малко време да унищожат човечеството и особено - Моите хора. Носят копия, за да унищожат човечеството, защото на всеки демон е дадено име и според името му е дадено и копие да унищожи съответния човек и да го докара тук. Целта им е да унищожат и вкарат човека в Ада”.
Анджелика: Гледах как демоните тичат към земята и Той ми каза: „Тичат нагоре към Земята, за да докарат хората тук”. Докато казваше това, Той ридаеше, аз също плачех. Не беше лесно да се преживее това. Да слушаш за него и да говориш за тези неща е едно, а да ги преживееш - съвсем друго. Беше много трудно - не може да се опише.
Майката на Анджелика: Дъщеря ми беше мъртва от 23 часа, но аз не уведомих властите, не повиках лекар. Молех се: „Господи, ще чакам 24 часа и ако дъщеря ми не се върне - ще повикам лекар”. Но не се наложи, защото Бог върна дъщеря ми още преди да изминат 24 часа.
Анджелика: Господ  каза: „Готова ли си да видиш онова, което смятам да ти покажа?” Казах: „Да, Господи”. Господ ми показа килия с млад мъж измъчван в пламъци.  Видях, че килията е номерирана и макар да не разбирах числата, те изглеждаха обърнати - на челото му видях „666” - той имаше и голяма метална пластина инкрустирана в кожата му. Червеи го ядяха, но без да увреждат пластината и пламъците не я изгаряха. Той викаше: „Господи, имай милост към мен. Измъкни ме оттук. Прости ми, Господи!” Той пищеше, умолявайки Бога да го измъкне оттам. Но Иисус каза: „Късно е, твърде късно. Дадох ти шансове, но ти не се покая. Попитах: „Господи, защо е тук този човек?” Беше ми тъжно, защото го познавах. На земята той проповядваше Божието Слово, но се беше отвърнал от Бога - предпочете наркотиците, алкохола и тръгна по лош път. Не искаше да следва Божия път, Иисус многократно го беше предупреждавал какво може да му се случи. Той каза: „Дъще, той е тук, защото всеки, който отхвърли Моето Слово, вече има съдия. Словото, което съм изрекъл, ще го съди в последния ден”. И Иисус изхлипа - когато Той го прави, то е различно от нашето хлипане - Той го прави от цялото си сърце и е нещо много дълбоко. Той каза: „Аз не създадох Ада за хората”. Попитах: „Тогава защо човечеството е тук?” Той каза: „Дъще, създадох го за Сатана и неговите ангели, които са демони, но поради греховете и липсата на покаяние, човечеството попада тук и тук гинат повече, отколкото са онези, които попадат в Моите светове. И той продължи да ридае - много ме болеше да го гледам как скърби. Той каза: „Дъще, дадох живота си за хората, за да не умират, за да не попадат тук. Дадох им живота си поради своята любов и милост, за да може човечеството да се покае и да влезе в Божието Царство”. Иисус скърбеше като някой, който не може да понесе повече болката, която изпитваше, като гледаше хората в Ада. Попитах: „Господи, имам ли роднини на това място?” Той ме погледна докато плачех и каза: „Дъще, аз съм с теб” - защото аз бях много изплашена. Докато бях с Иисус, се чувствах в безопасност. Мислех си: „Ако се пусна от Бога, ще остана тук”. Когато попитах за роднини, Той ме заведе в друга килия. Не можех дори да си представя да видя свой роднина в тази клетка. Видях една жена, която измъчваха и червеи изяждаха лицето й. Демоните бяха забили копие в тялото й. Тя пищеше: „Господи, имай милост над мен, прости ми, моля те, измъкни ме оттук поне за минута”.
В Ада хората се измъчват от спомените за онова, което са направили на Земята. Демоните се подиграваха с тях и им казваха: „Въздавайте слава и боготворете, защото това е вашето царство!” А хората пищяха, спомняйки си че са познавали Бога и Словото Му. Тези, които бяха познавали Бога, бяха измъчвани двойно. Господ каза: „Няма алтернатива за онези, които са тук. Има алтернатива само за онези, които се все още живи”.
Попитах: „Господи, защо прабаба ми е тук, в Ада?  Той каза: „Дъще, тя е тук, защото не прощаваше. А на онези, които не прощават, и аз не прощавам. Казах: „Господи, но Ти прощаваш, Ти си милостив”. Той каза: „Така е, дъще, но е необходимо да прощаваш, за да получиш тази милост.  Те не са простили на много хора и са на това място, защото не са простили. Иди и кажи на хората, че е време да простят и особено на Моите хора, защото мнозина от Моите хора не са простили. Кажи им да се отърват от злобата, омразата и недоволството в сърцата си, защото ако смъртта изненада някого, който не е простил, той може да отиде в Ада, защото никой не може да си купи живот”.
Когато напуснахме това място, прабаба ми потъна в пламъците с писъци и започна да хули Божието име. Всеки в ада хули Божието Име. Когато напуснхме това място видях, че Адът е пълен с измъчвани души. Мнозина протягаха ръце и молеха Иисус да ги измъкне оттам, но Той не можеше да направи нищо за тях и те хулеха Името Му. Иисус казваше: „Болно Ми е да ги слушам, болно ми е да ги гледам какво правят, защото вече не мога да направя нищо за тях. Това, което ти казвам, е възможност само за живите, които са все още на Земята, които са все още живи, които още не са умрели - те все още имат време да се покаят”.
Бог ми каза, че в Ада има много на брой известни личности и мнозина от онези, които са познавали Бога. Каза: „Ще ти покажа друга част от пещта”. Отидохме на място където една жена беше обгърната в пламъци - тя много се мъчеше и пищеше и молеше Бога за милост. Той я посочи и каза: „Дъще, тази жена е Селена”. Приближихме се, а тя започна да вика: „Господи, имай милост над мен, измъкни ме от тук, покайвам се!” Но Той я погледна и каза: „Късно е, твърде късно. Не можеш да се покаеш сега”. Тя ме видя и ми каза: „Умолявам те, отиди и кажи на хората да не идват на това място, кажи им да не слушат песните ми и да не ги пеят”. Питах я: „Защо искаш да им кажа това”? Тя каза: „Защото всеки път, когато слушат песните ми и ги пеят, тук ме измъчат още повече и защото който слуша и пее песните ми, ще се попадне след това тук. Моля те, иди и им кажи да не идват тук, кажи им, че Адът е реален”. Тя пищеше, а демоните я пронизваха от разстояние със стрели и тя плачеше и казваше: „Моля те, Господи, имай милост над мен”, но Бог й каза: „Твърде късно е”. Огледах се - беше пълно с певци и артисти, които на Земята вече бяха мъртви. Те само пееха, пееха и не спираха да пеят. Бог ми каза: „Дъще, който попадне тук, ако не се е покаял, тук е длъжен да продължи да прави каквото е правил докато е бил жив”. Видях демони, които изсипваха нещо отгоре - нещо подобно на дъжд - помислих, че вали, но забелязах, че хората в пламъците бягаха от този дъжд и крещяха: „Не, Господи, помогни ми”, защото не чуваха Бога от такова разстояние, а демоните се смееха. Видях как пламъците се увеличиха и червеите по хората станаха още повече. Там няма вода и сярата, която демоните изсипваха, увеличаваше пламъците и страданията на хората. Демоните се смееха и казваха: „Славете и се покланяйте, защото това е вашето царство за вечни времена”. Господ каза: „Ето какво получават онези, които не са се покаяли”. После ме заведе ня място, където видях един много известен човек. Преди това аз живеех като колеблива и нерешителна млада християнка - мислех, че който умира, отива в Рая и че всички, които отслужват меси, също отиват там, но се оказа, че не е така. Когато папа Йоан Павел втори умря, всички ми казваха, че е оишъл в Рая. По медиите казваха: „Папата умря, нека почива в мир, сега той се радва с Бога и на Неговите ангели в Рая” - аз вярвах в това, но съм се заблуждавала - видях го в Ада, обгърнат и измъчван в пламъци. видях лицето му и го познах, Бог също потвърди, че е той. Той беше в Ада, защото не се беше покаял. Попитах: „Господи, защо е тук, нали проповядваше в църквата?” Той каза: „Дъще, никой прелюбодеец, идолопоклонник, алчен и лъжец няма да наследи Моето Царство. Той казваше много неща, но не казваше истината такава, каквато е, макар да я знаеше и предпочиташе парите пред спасението”. (илюстрация: Папа Йоан павел втори целува Корана, манипулирайки истината, за да угоди на хората. б.пр.) Той не им предлагаше реалността, не им казваше, че Адът и Раят съществуват”. Погледнах го - имаше голяма змия с игли увита около гърлото му - той се опитваше да я махне. Помолих Иисус: „Господи, помогни му”. Човекът пищеше: „Господи, помогни ми, имай милост над мен, измъкни ме оттук, прости ми! Разкайвам се, Господи! Искам да се върна на Земята, за да се покая!”  Господ му каза: „Ти знаеше много добре, че това място съществува. Късно е вече. Няма друга алтернатива за теб”. Бог каза: „Дъще, ще ти покажа живота на този човек”. Наблюдавах го на нещо като голям екран, гледах как много хора боготворяха други неща, а не Бога. Бог ми каза: „Дъще, никой извън Мен не спасява, единствено Аз спасявам. Аз обичам и грешника, но мразя греха”. Иди и кажи на хората, че Аз ги обичам и искам да дойдат при Мен. Докато Той говореше, аз виждах как този човек вземаше много пари - той имаше толкова много пари. Видях изображения на този човек, седнал на трон, но виждах и отвъд това. Макар да е вярно, че тези хора не се женят, уверявам ви, че не си измислям това - тези хора спят с много монахини и с много жени - те живееха в прелюбодейство, а прелюбодейците няма да наследят Неговото Царство. Господ ми каза: „Виж, дъще, това, което ти показвам, е онова, което ставаше с него и което продължава да става и с мнозина други проповедници и попове. Иди и кажи на човечеството, че е време да се обърне към Мен”.
Бог ми показа място, където много хора вървяха към ада - Той ми показа как много хора преминават през един тунел - те бяха оковани във вериги от главата до петите, бяха облечени в черно и с товар на гърба. Бог каза: „Дъще, това са хората, които още не Ме познават. На гърба си носят греха - отиди и им кажи да предадат своя товар на Мен и аз ще им дам да си отдъхнат, защото Аз съм този, който опрощава греховете им. Дъще, иди кажи на тези хора да дойдат при Мен, защото Аз ги чакам с отворени обятия, иди им кажи, че вървят към това място тук”.
Докато ги гледах как вървяха, видях сред тях мой братовчед, както и моя братовчедка и казах: „Господи, семейството ми идва към това място”. Той каза: „Дъще, иди им го кажи, кажи им, че съм те избрал за Мой страж”. Попитах какво означава това, а Той ми каза „Означава, че трябва да разкажеш истината и да разкажеш за всичко, което ти показах. Ако не го направиш и с тези хора стане нещо, вината ще се излее върху теб, но ако им кажеш, човекът ще трябва да отговаря лично пред Мен. Ако човекът не се покае, ти няма да носиш отговорност за това - той сам ще си носи отговорността и кръвта му няма да се изле върху теб”. Иисус ми каза, че много известни хора са попаднали тук и продължават да вървят насам. Например Майкъл Джексън - той беше много известен, но беше сатанист, той е имал договор с дявола, за да постигне огромна слава и да има много почитатели. Те се плъзгат назад, а не напредват [лунната походка. б.пр.]. Всеки, който слуша и пее песните му и е негов почитател, предупреждавам ви, Сатана ви обвързва в своите мрежи и ще попаднете в Ада. Веднага се отречете в името на Иисус! Иисус иска да ви види свободни, за да не се изгубите. Дяволът иска да попаднете и загинете в Ада”. Господ каза: „Дъще, има и хора, които Ме познават, но вървят към това място. Попитах: „Господи, как така хора, които Те познават също идват насам?” Той каза: „Като живеят двойствен живот”. Той ми показа такива хора - вървяха насам напълно оковани, в бели одежди, които обаче бяха разкъсани, покрити с петна и смачкани. Господ каза: „Дъще, виж колко много хора се отвръщат от мен. Аз не мога да се доближа до тези хора - идвам само за светите хора, при които няма гънки, които не са опетнени и замърсени. Иди им кажи да се върнат към старите пътища (Ефесяни 5:26-27).
Иди им кажи, че ги очаквам да предадат товара си на Мен и ще им дам да си отдъхнат. Дъще, иди кажи на своите роднини, че идват насам. Мнозина няма да ти повярват, но Аз ще съм твой свидетел. Дори да не ти повярват, иди им кажи истината, защото Аз съм с теб. Ще ти покажа как хората идват тук”.
Отидохме при един тунел, от който много хора падаха в бездната - безброй много хора. Падаха бързо долу, като захвърлени. Иисус каза: „Дъще, ето как човечеството загива и се погубва”.
Иисус каза: „Демоните тук си правят срещи - срещат се, за да планират какво да направят на човечеството - всеки ден имат тайни срещи”. Той ме заведе на място, където видях дървена маса със столове край нея - имаше всякакъв вид демони. Иисус каза: „Ето, сега планират да отидат и унищожат семействата на пасторите, мисионерите, евангелистите и всички онези, които Ме познават - искат да ги унищожат. Те имат много стрели”.
Демоните се смееха и казваха: „Хайде да унищожим човечеството и да ги докараме тук”. Иисус каза: отиди им кажи да не оставят отворени врати, да не оставят място за Сатана, защото той обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне (1Петр 5:8). Но словото гласи: „той върви като”, защото „единственият истински Лъв е от юдовото племе, Иисус Христос от Назарет”. (Откровение 5:5).
Докато демоните се подиграваха, Иисус ми каза: „Дъще, те особено държат да разрушат семействата на пасторите, защото те са свързани с много хора и са овцете от стадото, дадено им от Бога. Те искат тези хора да свършат в Ада. „Иди и кажи на пасторите да говорят истината и да казват всичко, което съм им казал, а не да го задържат за себе си”.
Искам да ти покажа още нещо - тук има и деца. „Деца ли?” - изненадах се аз. - „Та нали Твоето Слово казва: „нека децата дойдат при Мен, не ги спирайте - защото Царството Божие принадлежи и на тях.” „Така е, дъще, но това дете трябва да дойде при Мен, защото който дойде при Мен аз няма да го отхвърля”. И ми показа осем годишно момченце, което гореше в пламъци и се мъчеше и плачеше:  „Господи, имай милост към мен, измъкни ме от това място, не искам да съм тук. То плачеше и пищеше, а около него видях демони които приличаха на мултипликационни герои. Видях героите Дракон, BoyZ, Покемон, Дорал и др. На един екран Иисус ми показа живота на това дете: видях как си прекарваше по-голямата част от живота пред телевизионния екран да гледа тези мултипликационни филмчета. Иисус каза: „Дъще, тези филмчета, филми, сапунени опери, които дават всеки ден по телевизията, са инструменти на Сатана, за да унищожи човечеството - виж как стана всичко”. Видях как детето се бунтуваше срещу родителите си и беше непокорно спрямо тях - когато му говореха, то бягаше, хвърляше неща и не им се покоряваше. След това го сгази кола и оттогава беше на това място. Господ каза: „Дъще, иди и кажи на родителите да съветват своите деца според написаното в Моето Слово (Притчи 22:6) „Възпитавай детето в пътя, по който трябва да върви”.  
Божието Слово е истинско, то учи детето да се коригира дори чрез пръчка, но не непрекъснато, а само, когато не се покорява на родителите си. Бог ми каза нещо, което беше много тъжно и болезнено: „Дъще, тук има много деца поради това, че са гледали мултипликационни филмчета и не са се покорявали на родителите си”. Попитах: „Защо мултипликационните филмчета имат вина за това?” Той каза: „Защото това са демони, които внасят бунтарство, непокорство, горчивина и омраза в децата - други демони обладават тези деца и те заповат да правят не добри, а лоши неща - децата започват да правят в живота си каквото виждат по телевизията. Адът съществува, Адът е реален и даже децата трябва да решат кого искат да следват. Щом узнаят, че има Рай и Ад, децата вече могат да избират”.
Иисус каза: „Дъще, ще ти покажа и какво съм приготвил за Моите хора”. Анджелика: За Ада може да се говори още много, но аз искам да споделя и нещо за онова, което видях в Рая. Тръгнахме по един тунел и напуснахме това място. Попаднахме на място изпълнено със светлина - вече нямаше мрак, мъчения и пламъци. Започнахме да се възнасяме към Рая. Стигнахме до врата с огромни златни букви на нея: „Добре дошли в Рая”. Иисус каза: Дъще, влез, защото Аз съм Портата и който влезе през Мен, ще влезе и открие пасищата.  Портата се отвори и ние влязохме. Видях ангели, които славеха нашия Небесен Отец. Стигнахме до маса, където можех да видя началото, но не и края. Видях голям трон и един по-маък трон, заобиколени от хиляди столове. Между столовете имаше одежди и корони. Бог каза: „Дъще, короната, която виждаш, е короната на живота. Масата беше покрита с бяла покривка със златен ръб. Имаше чинии, златни чаши, плодове - всичко беше сложено, беше много красиво. Имаше голям съд в средата на масата, в който беше сложено виното.
Иисус каза: „Дъще, всичко е готово за пристигането на Моята Църква”. Отидохме на друго място - там имаше много хора в една градина - сред тях бяха хора известни от Библията, но те не бяха стари - на възраст бяха между 15, 17 или 18. Един такъв млад мъж танцуваше и славеше Бога - това беше Давид. Видях също и Йешуа, Мойсей, Авраам.  Иисус ги наричаше по име - всички бяха с еднакви дрехи, видях Мария Магдалена, Сара, Мария, която е родила Иисус Христос. Той каза: „Иди и кажи на хората, че идолопоклонниците няма да наследят Моето Царство, но им кажи, че ако се покаят, ще могат да влязат в Моето Царство. Никой освен Мен не може да ги спаси” - Той повтори това три пъти. Човечеството е заблуждавано да повярва в самозван светец, който всъщност не е светец, а демон, който работи посредством един идол, направен от човешка ръка, но Бог иска най-доброто за вас. Той иска да влезете в божието Царство, иска да се покаете и да се откажете от идолопоклонството, защото то няма да ви спаси. Единствено Иисус спасява, защото само Той е отдал живота си за човечеството. Иисус има послание за човечеството: „Дъще, иди им кажи, недей да си мълчиш; кажи им истината и им разкажи какво съм ти показал”.
Видях как Мария слави Бога и видях жени с дълги красиви коси. Бог ми каза, че това е воал. Той каза: „Дъще, иди и им кажи да полагат грижи за воала, който съм им дал”. Той каза: „Ще ти покажа нещо много важно”. Видях един бляскав град от злато и Бог ми обясни, че виждам Божията обител - „небесната обител, подготвена за Моите хора”.
Започнахме да се отдалечаваме от хората, които славеха Бога и стигнахме до златен мост - минахме през него и там имаше улици от чисто злато. Всичко беше толкова красиво, блестящо, като блестящо стъкло - беше свръхестествено, беше нещо, което не може да се опише.
Видях небесната обител и хилядите ангели, които я строяха.  Някои от тях строяха много бързо, други - бавно, а трети не строяха изобщо. Попитах защо. Бог каза: „Дъще, това зависи от Моите хора, които работят на Земята. Моите хора вече не разпространяват Евангелието, не постят, не ходят по улиците и не разпространяват истината, те се срамуват. Иди и им кажи да се върнат към старите пътища (Еремия 6:16).  „Застанете на пътищата и вижте, и попитайте за древните пътеки - къде е добрият път, и ходете по него, и ще намерите покой за душите си; но те казаха: Не искаме да ходим по него.Ангелите, които не работят, принадлежат към онези, които са се отвърнали от Моите пътища. Чух химна „Алелуя”. Един хор пееше „А-а-”, а друг: „-лелуя”.
Помолих Бога да ме заведе там, където хората пееха. Иисус ме гледаше - не виждах лицето му, само движението на лицето му. Стигнахме до красива градина сред небесната обител, видях поклащащи се цветя - може би това беше пеенето, което чух. Бог каза: „Дъще, те ми се покланят, а Моите хора вече не Ме търсят, както преди. Иди и кажи на Моите хора да Ме търсят в духа и истината и Аз ще се отзова на тези, които Ме търсят, които са готови, които са свети. Ридаейки Той каза „Идвам! Идвам!” Тогава разбрах защо ридаеше - защото Той идваше, но за тези, които се стремят с цялото си сърце към Него, а не само с половината си сърце. Той ще се върне само за онези, които Го търсят в духа и истината. Тогава Той ми каза, че трябва да се върна на Земята. Казах: „Не искам да се връщам там. Искам да остана при Теб”.
Той каза: „Дъще, трябва да се върнеш и да свидетелстваш, че Моята слава е реална, че това, което си видяла е реално и че човечеството трябва да дойде при Мен и да се покае, а не да загине. Паднах на колене пред Него - видях раните на краката му - белезите от деня, в който е дал живота си за човечеството; показа ми белезите и по ръцете си. Попитах Го дали някога ще изчезнат и Той ми обясни, че ще изчезнат, когато всички светци се присъединят тук към Него. Каза ми: „Дъще, трябва да те върна на Земята. Твоите близки те очакват - тялото, което виждаш там, е тялото, в което трябва да се върнеш. Време е да напуснеш това място”. След това ме поведе по красива кристално чиста река и ми каза: Дъще, потопи се във водата. Преди да се потопя в живата вода се радвах, но след като се потопих, бях напълно обнадеждена. Мислех, че няма да е необходимо да се връщам в къщи, но Бог ми каза: „Дъще, трябва да се върнеш на Земята. ще ти покажа какво ще бъде когато се върна на Земята за светите хора”. Отидохме до един гигантски екран и видях хора в него. Виждах целия свят. След това видях как хиляди хора внезапно изчезнаха. Бременността на бременните жени изчезна и те пищяха като луди, децата бяха изчезнали, мнозина тичаха насам-натам с писъци. „Това е невъзможно! Какво става?” Тези, които са познавали Бога, но бяха отстъпили от  Него, казваха, че Бог е дошъл, пищяха и искаха да се самоубият, но беше невъзможно. Бог каза: „Дъще, в онези дни смъртта ще изчезне. Тогава Светият Дух вече няма да е на земята”. Видях невероятен трафик и хиляди хора. Бог каза: „Дъще, виж как ще стане всичко”.
Видях тичащи хора и много катастрофи, но никой не умираше макар да имаше ранени. видях хора да тичат от едно място на друго и викаха: „Христос дойде! Христос дойде!” Те се молеха: „Господи, прости ми, прости ми, вземи ме със себе си!” Но за съжаление, Бог каза: „Твърде късно е”. Той ми каза: „Дъще, кажи на хората да Ме търсят сега, защото тогава вече няма да имат тази възможност. Тогава ще е твърде късно. Аз ще се върна на Земята, както е казано в 1 Тессал 4:16-17. „  Мъртвите в Христа ще станат първи, а след това ние, които сме живи и останем, ще бъдем събрани в облаците, за да посрещнем Бога във въздуха и така ще бъдем завинаги с Него”. Но не всеки ще отиде с Него, а само тези, които изпълнявах волята Му и живеят праведен живот, защото Той ми каза, че само светите ще влязат в Божието Царство. Никой не знае нито деня, нито часа, дори ангелите. На екрана видях хора, които тичат. Във вестниците и по телевизията заглавията гласяха: „Христос е дошъл”.
Екранът се затвори и Христос каза: „Аз ще се върна за светите хора”.  След това ме върна на Земята.  
 
http://www.youtube.com/watch?v=2WexriDwxBE - рисунки на видяното в Ада от корейско момиче

ДОПЪЛНЕНИЕ
 
Над 50 звезди са продали душите си на дявола:
списъкът по-долу не е изчерпателен - има още много имена. В клиповете от линковете по-долу има по-подробни илюстрации и снимки, доказващи твърденията
 
Бионсе, нейният съпруг и приятелката ù Риана (http://www.youtube.com/watch?v=48dNc1ndaSs Artists Who Sold Their Soul To The Devil (Part III) by J. Parra)
Roseanne Barr
(Roseanne Barr Says She Made a Deal With Satan - http://www.youtube.com/watch?v=GfkCjYVs0is)
 
Oprah Winfrey
(http://www.youtube.com/watch?v=aJahV_AJqUU
Satan's Spokeperson: Oprah Winfrey)
 
http://www.youtube.com/watch?v=CibgZAvYEtM Expose Pt1: Celebrities who sold their souls and channel spirits
Katy Perry
James Dean
Jimi Hendrix
Tori Amos
Queen
Peter Sellers
Lucille Ball
Robbin Williams
http://www.youtube.com/watch?v=aMNscVh8JeU Expose Pt2: Celebrities who sold their souls and channel spirits
Keanu Reeves
Joan Crawford
Beach Boys
Julliette Lewis
AC/DC
Carlos Santana
Rudolph Valentino
Black Sabbath
Oprah
http://www.youtube.com/watch?v=MJnzqDKxnGg Expose Pt3: Celebrities who sold their souls and channel spirits
Kanye West
Oasis
Bon Jovi
Suicide Tendencies
Lady Gaga
Alan Alda
Easy-E
Metallica
Bob Dylan
Robert Johnson
Willie Brown
Snoop Dog
 
http://www.youtube.com/watch?v=T-8vLu1yuLI Expose Pt4: Celebrities who sold their souls and channel spirits
Vin Diesel
Shirley Maclaine
River Phoenix
Joe Cocker
Deep Purple
Meat Loaf
Denzel Washington
 
http://www.youtube.com/watch?v=vdcdpgoVR94 Expose Pt5: Celebrities who sold their souls and channel spirits
Leonardo DiCapio
Kevin Bacon
Meryl Streep
Marilyn Monroe
Ceasar Pink
Roseanne Arnold
Johnny Depp
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=eBsNtLrVPWE Expose Pt6: Celebrities who sold their souls and channel spirits
Jay-Z
Ginger Baker
Judas Priest
Joni Michell
Alice Cooper
Jim Morrisson
Halle Berry
Winona Ryder
Christina Aguilera
Beyonce
Eminem
Britney Spears
Beatles
DIO
Kim Kardashin
Justin Bieber  
 
 
 
Пример: Албумите на ДИО - шокиращото е, че дори само от обложките и заглавията на песните за Ада може да се научи едва ли не повече, отколкото дори от горното свидетелство.
 
DioTheLastInLine.jpg

Dio_InfernoLastInLive.jpg

DioMasterOfTheMoon.jpg

DioMagica.jpg

DioLockUpTheWolves.jpg

DioKillingTheDragon.jpg

DioHolyDiver.jpg

DioDreamEvil.jpg

DiamondsTheBestOfDio.jpg

Ако все още се съмнявате в истинността на горното, вижте внимателно - вече с други очи, първите 5 минути от: https://www.youtube.com/watch?v=Sofbb2gIpxU Бива си я рекламата на Ада - та те направо са го пренесли тук!
 
Запитайте се колко човека са били насочени към Ада само с този концерт, само на тази група? ( Важно: да се отречете изрично от тях - и от всички подобни, които досега сте гледали и вероятно - дори харесвали./
 
http://www.youtube.com/watch?v=7IoYimtcscA - откъде са инспирирани картините към този клип? (Важно: не е нужно да слушате музиката или да изчакате автоматичната им смяна, прегледайте само картините, като движите надлъжно мишката и спирате на съответните места)
 
Вгледайте се в заглавието и илюстрацията - коментарът е излишен.


Black_Sabbath_Heaven_and_Hell.jpg

http://www.youtube.com/watch?v=UYsLcvX9aDA

                                                                                              www.iskri.net/zefira

                                                                             

Създадено: 20/02/2013 : 16:05
Обновено : 20/10/2016 : 12:44
Категория : Адът съществува
Страницата е посетена 4299 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^