Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 823 всичко

 6 посетители онлайн

Орис - Отговори от 2000 - 29
 
Отговори на въпроси от 2000 - 29
 
Как се осъществява общуването в другите светове?
 
На нивото на 4, 5та измерност не се общува с помощта на език, а със символи на по-високо космическо ниво - т. нар. телепатеми. Блокът на телепатемата, съдържащ в себе си най-мощен пакет с достоверна информация за дадената Вселена или Галактика, който не е свързан с никакви акпекти на привързаностите към средния или плътноматериални символи, архетипи. Не може да се вярва на това ниво на самосъзнание, което казва: „аз съм така съвършен, че съм създал една такава нация.”
Умира например човек с достатъчно високо ниво – в неговия ментален атом с едни или други символи са записани едни или други категории. Задължително по закона за привличането на подобното от подобно той ще бъде привлечен към това съобщество и постепенно ще бъде притеглян към тези нива на духовните реалности, където неговите интереси в най-голяма степен биха намерили своя творческа реализация. Но всеки път, попадайки в това или друго съобщество – например попада в съобщество с по-ниско ниво и той става по своите вибрации в определен малък диапазон такъв, каквито са всички, тоест, ако това е гений в даден план, той попада там, където практически всички са гении, защото съзнанието на по-заземеното мислене не би издържало там – тези вибрации, тези интереси, този човек не би разбирал нищо от над средното ниво на развитие и този човек не би могъл да е прояви като творческа личност, като съзнание, ориентирано към самостоятелно индивидуално творчество – както астрално, така и ментално.
Затова  във всяко съобщество всички са равни – така се обезпечава най-голям обмен на енергии и най-голям обмен на опит. Защото всеки опит е иднивидуален. Ако на едно място са събрани съзнания с еднаква степен на ориентация, то между тях върви мощен обмен на енергия, която носи информация, следователно са обезпечени условия за възможно най-бързо духовно развитие на всяко съзнание пребиваващо в дадено духовно съобщество. Постепенно някои съзнания надрастват това ниво – например Сен Жермен. Аз уважавам тази същност, която кодира себе си под тоновото име Сен Жемен. Но ако той се беше назовал по друг начин, това не променя същността. Под това се скрива достатъчно развита астрална развъплътена същност, тоест нееднократно проецираща своите аспекти на физически план, получавайки чрез тях опит. Но ако тази същност в своето развъплътено състояние започне да мисли – „ето аз извършвам колективно творчество” - защото съзнанията се обединени за колективно творчество на това ниво на вибрации, щом той започне да мисли: „аз играя по-голяма роля в това творчество, тоест аз съм по-добър или по-лош”, това зависи от неговото ниво, останалите обаче – поради този нехармоничен изблик, го изваждат от този диапазон на вибрации и той задължително трябва да отиде в друга реалност, където даденото самомнение или повишена самооценка съществуват, където са събрани точно такива съзнания, които смятат, че могат да водят развитието на човечеството самостоятелно, без участието на някакви сили от по-високо космическо ниво.
Но това е техният път на развитие – не бива нито да ги осъждаме, нито да ги обвиняваме, защото знанията, които те дават за определеното ниво съзнание на въплътени хора, са полезни. На колко много хора например ченелингът е помогнал да се откъснат от физическата реалност и да се ориентират към това, което наричаме фин план. Благодарение на тези знания, предадени посредством тези средно-астрални същности, наричащи себе си Висарион, Павел и т.н.
Но не бива да се мисли, че това са същности на нивото на Слънчевата система, които регулират отношенията между хората. Това са бивши хора, в определен момент на своето въплъщение познали повече от останалите, но иначе не много отличаващи се от обикновените хора.
На нивата над средните нива на астрала аз знам и някои свои прототипа – ако след смъртта си, след развъплъщението си, пожелая да стана един от тях, бих станал Алджелис – това е нивото на христовото съзнание, той се отнася към 11-12 обертон на астрала – това е преходът между вибрациите на менталните реалности. С каквото ниво на своето самосъзнание се отъждествяваш, това и ставаш. Затова, когато става дума за земни учители, които са се явили тук с някаква мисия, преди всичко трябва да гледате каква е мисията им и доколко ефективна е ролята, която изпълняват на Земята.
На нивото на средния астрал ръководят – курират съзнанията, които нашият брат Албелик нарече нашите тъмни братя. Той казва, че там не съществуват такива понятия като тъмни или светли в това разбиране, в което го определят хората, защото в работата над духовния растеж на колективното съзнание на човечеството вземат участие различни космически нива. Едни - по-малко развитите, са поели задачата да доведат човечеството от слаборазвито състояние до средно развито – както учителите в детската градина.
После, довеждайки хората до това състояние, те предават тези хора на следващите учители, които условно могат да бъдат наречени тъмни братя, които довеждат съзнанието с помощта на едни или други начини, възприемани от нас както позитивно така и негативно, които - посредством опита и ориентацията на съзнанието на човека към различни типове материалност, го довеждат до по-високо ниво – както учителите от средното училище. След като те са довели определени съзнания до това ниво, над което вече самите те нямат информация, те вече предават нещата на преподаватели, които могат да се сравнят с института за висше образование, и т.н. По нататък това може да се сравнява с нашата земна верига.
Въплъщението на Майтрея – ако под това разбираме Слънчевия Логос, неговите анахатни съзнания, въплътени в човека, който тихичко си живее там, без никой да знае за него и влиянието на неговата мисия не се чувства от никого, защото физическите въплъщения никога не се осъществяват просто така – високите физически въплъщения, мисионерските. Значи какво излиза – че дадено високо съзнание е живяло на земята за самото себе си, хранило се, ходило в тоалетната, ходило на работа и т.н. - без да проработва никакви свои качества. Нещата не стоят точно така.
Всяко физическо въплъщение се отдава много трудно. Много наставници учители работят над мисионерските въплъщения. Случва се така, че опитът на много други съзнания се влага в постоянните атоми на дадената въплътена личност, за да може тя да апелира към по-високи знания и енергии, за да могат каналите, по които минава информацията, да бъдат по-чисти и защитени от дезинформация на различни нива. Затова аз се отнасям скептично към това и по принцип е достатъчно да се погледне аурата на човека – особено будхическата аура, защото астралната и ментална аура може да бъде заработена в достатъчна степен, но най-главното за определяне нивото на въплътена същност е будхическата – така може да се каже дали действително това е аватарно въплъщение, или това е поредната готвеща се за различни общества и ордени – като този на розенкройцерите, масонската ложа, която се явява тайното правителство на планетата. Може би те подготвят някаква общопланетарна акция и за целта се обработва колективното съзнание на хората, привличайки вниманието към една или друга личност. Щом започне това, веднага трябва да се облягате на усещанията на своето сърце, защото в този свят лъжеучителите и различните специално подготвени личности, които изпълняват достатъчно съмнителни мисии на нашите тъмни братя, те много силно се рекламират тук – имат огромна възможност за реклама и за това колкото може повече хора да узнаят за тях. Готвят се специални институти, цели купища екстрасенси и хора с необичайни способности, за да създадат около тези хора ореол на тайнственост, на мистицизъм, чудотворчество и т.н.
Да вземем Саи Баба. За да узнаете по-достоверно същността на човека и нивото на неговото развитие, закрийте му лицето и оставете открити само очите и помедитирайте на този поглед. Носиха ми портрета на Саи Баба – показах на хората как да направят това и не беше необходима допълнителна информация – хората се ужасиха от това доколко твърд и неодухотворен от любов поглед се крие зад очите на този човек. Всички чудеса, които прави той - не трябва да се поддавате на тези външни ефекти, които лесно се моделират на ниско ниво. За масонската ложа и правителството работят хиляди съзнания, които са преминали обучение като мощни магове, магьосници, жреци, включително и информацията, получавана за тези неща от Атлантида, от жреческите форми от различни нива, които позволяват да се манифестира и оперира с енергиите на силите на низшия астрал - стихиали, зигоси, архонти на съдбата. Това обаче е моето лично мнение – не настоявам никоя моя лекция да се приема за даденост. Поставяйте всичко под съмнението на собственото си сърце. За всичко трябва да имате свое мнение. Това, което казва Орис не значи, че е така. На някакво ниво тази информация се явява достоверна, но ако се издигнете до по-високите ментални реалности това, за което ви говоря, няма никакъв смисъл, защото то е привързано към чисто човешките астрално-ментални форми, които на високите планове на реалността просто не съществуват  и да се говори за тях там няма никакъв смисъл.


 

Създадено: 30/11/2012 : 14:33
Обновено : 21/02/2015 : 05:20
Категория : Орис
Страницата е посетена 3143 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^