Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 423 всичко

 3 посетители онлайн

Орис - Отговори от 2000 - 24
Орис - Отговори на въпроси от 2000 година - 24
 
 
Как да проработваме многобройните инволюционни качества, които пречат на духовния ни растеж – например гордостта? Много хора я смятат даже за движещ инструмент в своето развитие – защо тя е инволюционна и как да я трансмутираме?
 
Първо понятието гордост не се разбира съвсем правилно, защото гордостта включва в себе си толкова аспекти на различни качества – както еволюционни така и инволюционни, че това е просто понятие, което може да се сравни с понятието любов, например. Има любов сексуална, любов на по-ниски нива, любов на по-високи нива, има любов божествена и т.н. Така може да се разложи и гордостта. Първо не трябва да се забравя, че всички качества представляват проявление на нашите чакрамни личности, на техния стремеж към реализация и заработка на опит за човека, в това число и на обобщените съзнания на въплътената личност. Затова да се говори просто как да се избавим от гордостта е неправилно.
Трябва да подразделим гордостта поне на няколко такива елемента. Първо – агресията, това е гордост от това, че аз съм прав а ти не си прав. Щом не си прав, аз трябва да те задуша по всякакви начини и или ти ще се смириш и ще признаеш моята правота, моята гледна точка, или ти не си достоен нито за съществуване, нито за моето внимание към теб.
Втори вариант – завист: това също е гордост, защото човекът, който завижда на някого преди всичко счита себе си за по-добър от този, в когото има нещо. Едно момиченце в училище през цялото време завиждало на друго защото то имало по-големи способности, възможности, макар че те растат в един дом, учат в едно училище, но то по някакви кармични или други причини не разбира това и не вижда защо. Друго момиченце – нейната приятелка, притежава именно тези свойства макар, че самата тя има милион други качества, за които първата също би могла да й завиди. Това също е едно от проявленията на гордостта, защото човек счита себе си достоен за нещо, а не го получава. Не го получава по различни причини – или това качество в човека в даденото въплъщение е изместено – както се измества информацията в компютъра, архивира се, опакова се и се прави недостъпно без определен шифър, който е известен само на финоматериалните същности, които водят тази личност по даденото въплъщение и могат да разкрият тези способности едва тогава, когато това бъде необходимо. Тоест човек може да живее само с най-мощната вибрация на любовта, но да изпусне някои неща, за които говорихме, например борим се, борим се да достигнем анахатно състояние, но много неща сме пропуснали. Да се проработят тези неща чрез анахата е невъзможно. Или да речем, че манипура е проработена, получени са мощни знания за манипурните личности а другите – муладхарните личности, не са проработени. За да бъдат проработени и те трябва да се отключи манипура, или да се сведе до минимум и тогава човекът в даденото въплъщение ще се проявява чисто като муладхарно съзнание и ще бъде такъв и такъв, но това не значи, че в него не са развити тези личностните, вишудховите съзнания, аджновите съзнания - може да са развити, но поради това, че преди 3000 години личността е направила грешка при прилагането на своите способности, в следващото й въплъщение – за да проработи качествата, които са й позволили да направи тази грешка, тоест – отсъствието на опит, тези качества трябва да се проработят. Тоест да, ти умееш и знаеш всичко това, но виждаш какви грешки могат да възникнат, ако нямаш опит в това, това и това. Затова като кажеш „моля ти се, не се обиждай” - и тя е съгласна.
Преди въплъщението винаги висшите съзнания, които водят въплътените личности се отнасят с еволюционно разбиране към това.  Не че части от заработените способности се орязват, те си остават при дадената въплътена личност, но остават в недостъпно състояние, тоест личността постъпва така, сякаш тези способности ги няма. Само защото има способности, тя е могла да проработи низшите си качества. Същите тези муладхарни, същите тези свадхисханни, същите тези манипурни качества. Защото те се проработват при пълна отдаденост, например проработвайки някакви свадхисханни качества, да речем, човек трябва да проработи някакви низши качества – втората, третата свадхисханни личности и при това да си мисли, че – „ето, така не трябва”. Иска му се например нещо разгулно, но си казва: „да, аз ще направя това, ще си фантазирам това, но не така грубо, не така некрасиво, в не такива крайни степени, както това, което ми харесва” – така обаче не се получава проработка на качествата от този тип, на дадената низка свадхисханна личност. Това пресяване вече върви на по-високото ниво. А ти при това положение отново оставаш встрани. Никакъв резултат няма да се постигне, ако не бъде създадена ситуация за сексуална проработка. И край. Само защото човек няма напълно да се отдаде на тези качества, ще се получи непроработка на даденото качество. Ето защо се отнемат тези способности. Мощната анахатна личност не може да проработи грубите манипурни неща, защото тя се отнася към тези неща съвършено по друг начин, отколкото диапазоните на тези качества, които се проработва. Тоест имаш желание да се отдадеш напълно на жаждата за слава, интелекта, парите, гордостта към науката, отношението към конкурентите, за да се добереш до най-високите нива и да бъдеш светило на науката. Ще кажете – какво му е лошото на това, нали? Но това е манипурно качество. Да се постигне това е невъзможно при добре развита анахата, защото никога анахатният човек няма да се държи така. Поради това тези качества са архивирани и се намират в определено състояние на биоса (разбиращите от компютри ще ме разберат). Това е за завистта, за ревността.
Ревността също е качество на гордостта – много страшен и тежък аспект, през който преминават всички хора. При нас в човешкото общество е прието да се мисли, че „ревнува – значи обича”. Това са глупости. Никой, който обича истински, няма да започне да ревнува своя любим, защото любовта е преди всичко алтруистично чувство. Щом започне да присъства ревността, влиза гордостта. Това означава, че този човек по отношение на любимия започва да си мисли „защо той или тя се проявява така добре по отношение на друг, а не към мен. Мен никога не ме е гледала така, никога не се е обличала така; когато аз закусвам, всичко е както падне, а когато е друг – всичко е подредено, цялата маса и нищо не е така, както обикновено. Защо? Значи тя се отнася към него по-добре, отколкото към мен”. И така тръгва – и вече и най-обикновената проява на внимание възбужда такива мисли, които изобщо не са характерни за състоянието на любов, когато обичаш човека изцяло и се грижиш само за това любимия човек да има радост, спокойствие, хармония и т.н.
Какво означава да се даде възможност на човека да се чувства комфортно? Това също е качество на много мощна гордост. В какво е същността? – Как да се проработи всичко това? Това се проработва не в един живот. Защо? Защото докато не бъде постигната вътрешна хармония на низшите чакрамни личности с анахатните личности, човек просто не достига до осъзнаването на необходимостта да се работи с това. Защото той смята тези качества за нормални. „Да, аз завиждам, но това е защото ми въздейства такъв аспект, че искам да бъда пръв, да стана по-добър към другите” – в науката и политиката това се изразява много ярко, тоест – желанието е да застана над другите, да бъда лидер, да привличам вниманието и да се наслаждавам на това внимание. За мнозина нямат значение нито парите, нито друго – само това, че стоят на пиедестал, че могат да говорят така, а не иначе и всички да ги гледат и питат – е как да постъпим, ти се нашето светило. Колко въпроси се задават на Орис – как да постъпим. Аз разбирам, че това е стремеж да се постъпи правилно, за да бъдат полезни за делото. Но много пъти такива хора, когато не знаят как да отговорят, започват да използват своя авторитет и да лавират – като например този, който само защото е бил близък на Сталин, без да разбира нищо от наука, е тласнал в тази посока съветската наука – това също е гордост. Ще кажете: „да, но човекът се движи напред и израства”, но това е страшна гордост. Как да се борим с всичко това? Можем да посветим цели томове на тази тема, затова по-добре да се опитам да отговоря на въпроса без да излизам извън пределите на взаимотношенията на двама души, които ще наречем семейство. Да започнем с това.
Как да се борим с гордостта и нейните прояви?
Да допуснем, че единият е постъпил в разрез с мнението на другия – мъжът е купил нещо, което определя само неговото мнение, а жената е искала да използва тези пари за нещо друго. Първата реакция на жената е недоволство. Ама как така – защото те никога не са ходили нито на почивка, нито на санаториуми и т.н. – а той взел, че за тези пари купил компютър. Компютър, който ще му позволи да си помага в работата, но как е посмял, как така не се е посъветвал с всички? Създадена е критична ситуация. Да, мъжът по своему правилно доказва, че: „виж сега, без това аз няма да мога в бъдеще да заработвам повече пари, защото посредством компютъра и Интернет ще мога това, това и това и ще имам повече възможности да намеря клиенти, или пари, и т.н., и за семейството ще има повече”, но жената това не я вълнува – на нея й е нужно тук и сега. Паричките ги е имало, а сега ги няма. Мислели да отидат там и там, а сега парите ги няма и ще трябва да ходят в отпуска пак както винаги – никакви санаториуми, никакъв отдих. Край. Тя е възмутена, той също се надува. Какво ще стане по нататък?  Той е в гордостта, защото мисли, че е прав, тя – също. Тя заради семейството, заради децата, заради всички,  а той – само за лични нужди, макар, че той твърди, че също го е направил за семейството, за децата и т.н. Настъпва противоборство. Как да се излезе от тази ситуация? Този, който вече е разбрал, че тази ситуация и това напрежения не трябва да я има в семейството, който иска да поддържа любовта в семейството, а не просто съвместното съжителство; да поддържа любовта, вместо да се грижи за децата и толкова и да плюе на любовта и на всичко останало, на техните отношения, които са имали преди, когато са се оженили. Първият, който разбере тази дилема, трябва да принесе в жертва всички тези санаториуми или компютър и т.н. Действието така или иначе е вече извършено.
Защо казвам, че трябва да се принесе в жертва? Защото те са имали планирана ситуация – да се даде възможност на всеки да застане на алтруистична позиция по отношение на другите. Тази ситуация е планирана. Всеки конфликт е урок, който да определи нивото на поведение на всеки от тях в дадената конфликтна ситуация. Посредством конфликтите човек идва до разбирането на нещо по-високо. Та този, който се намира по-близо до любовта, той махва с ръка на всичко – добре де, не сме ходили на санаториум от десет години, може пък за него сега действително да е по-добре, че е направил това, може още повече да спестим, отколкото за тези няколко години, край, добре, браво на теб и прочие. Тя пристъпва към своя мъж, който също е обзет от гордост – как така не са го разбрали, та той е главата на семейството и започва, да, той е взел такова решение, той така смята, така, че тук изобщо не би трябвало да има никакви мнения. Жената започва: „Любими, хайде да не продължаваме всичко това, разбрах те, аз не бях права, следващия път ще отидем, ще отложим още малко, ще бъде по-добре. По-добре да отидем на вилата и да прекараме заедно времето, да се насладим на нашата любов един към друг”. Той веднага започва – ама да, а имало и съмнения даже, значи край – той е прав. И в осъзнаването на своята правота той възвисява в своето мнение дотолкова, че вече не реагира на това поведение позитивно и с положителни емоции. Как де се постъпи по-нататък? Жената също не е готова да предприеме такова поведение и веднага, щом вижда, че той противоречи, започва – ама как така, аз направих над себе си такова усилие, той трябва да пълзи на колене пред мен и да ме моли да му простя – моля те, прости ми, аз пожертвах парите, не знам какво ми стана.. Как така – аз правя крачка към него, а той се надува. Отново ситуацията става напрегната. Та е направила крачка, но не е намерила в себе си сили да направи следващата крачка. И в отговор на неговия каприз, на неговата гордост - да отговори с още по-голямо самоунищожение. И когато той започва в още по-голяма степен – ами ти си такава и такава, ето тогава и тогава също говореше така, а виждаш ли какво стана... Не, направи втората крачка – не се връщай назад, отиди при него и кажи: „Да, любими, ти винаги си бил прав, ти винаги си прав – аз съм тази, която не съм далновидна, моля те, не се обиждай, аз те обичам, нали виждаш, добричкият ми, моето котараче”, да му целуне нослето, да използва цялото си женско обаяние, край – обикновено с това конфликтът се унищожава.
Но има и толкова зациклени на себе си горделивци, че когато се промени ситуацията още повече обиди си спомнят – жената е имала някакви поводи за ревност и ето сега, за да й отмъсти, той иска да я унижи още повече, защото колко приятно е всичко това - унижението приятно се разлива по неговата манипура, разпръсква се по всичките долни чакри, всички тези низши личности са доволни, че ето на, ние я заставихме така да се унижи, Когато той проявява още по-голяма подобна горделивост, аз мисля, че 70% от жените могат да се отвърнат и да изпаднат отново в своята гордост. Това ще бъде още по-конфликтна ситуация. Защото – ама как така, никоя жена не би постъпила така – да бъде права и да тръгне към сближаване и да получи такава реакция. Та той все едно ме заплю и ме стъпка с крака, той нищо не разбира, той се надсмива над мен, над моята любов, той е такъв и такъв, по-добре да сядам да пиша молба за развод, защото повече не мога да живея с такъв човек. Той е глупак, егоист, тиранин, терорист в семейството. Край. Ситуацията отново е същата.
Аз ви казвам, първата крачка е към самоунищожение, след което се предполага още по-голямо самоунищожение, и когато няма изход – край, ситуацията увисва, ако не се предприеме следващата крачка към самоунищожение, и ако има нужда - да се направят още 20 такива крачки, все повече и повече самоунижавайки се, заставяйки се да вървиш противно на своята гордост, в противовес на това, което клокочи вътре във вас, но задължително с любов, а значи с алтруизъм, всяка ситуация ще бъде изведена от конфликта – ВСЯКА. Даже ако той - след като тя започне да го ласкае, даже ако той започне отново започне – ами ти с Иван Иванич тогава – аз видях, аз зная, на мен ми казаха, - следващата крачка трябва да бъде не отстъпване обратно, а още повече любов. Аз ще ви кажа, че всички конфликтни ситуации – семейни, трябва да се решават в леглото. Ако искате, критикувайте ме за това, правете каквото искате, но такива мощни конфликтни ситуации трябва да завършват в леглото. И в леглото да не се прави разбор след като се наситите на своята любов - да речем, когато единият отново започне да настоява на своето, да му се каже - да, да, да – ти си прав, ние вече решихме това, край, край. Ти си ми умен, прекрасен, красив, ти си най-добрия, не знам какво бих правила без теб, как изобщо бих живял без твоите съвети, без ... Край. Така ситуацията се разрежда, а гордостта претърпява поражение. 
Както ситуацията с Фироксанта, която искаше да гладува 22 дни, за да си оправи проблемите със здравето, а беше стигнала до 18-тия ден, но започна самоотравяне в организма й, тя се почувства зле, аз видях това и прекратих нейното гладуване. И тя каза – „не, ще отида до край”. Тогава аз й казах – „в такъв случай избирай, или оставаш с нас и правиш както ти казах, или продължаваш да гладуваш, но си тръгваш оттук, защото аз виждам, а ти не виждаш какво става с теб”. Какво направи тя, когато се убеди, че аз съм твърд в своето намерение. Падна на колене и започна да ме моли. Цялата ситуация беше разиграна от мен. Но когато тя реши да се самоунижи, като падне на колене, според нея беше някакъв предел на постъпките на човека. Да падна пред някого на колене и да моля за извинение особено, ако смятам, че съм прав. За какво да падам на колене, когато съм прав – и то пред всички, а не един пред един – например там, където има и външни лица – на обществено място – да паднеш на колене и да започнеш да молиш за извинение. Малко са тези, които след това няма да отстъпят, но доколкото това беше урок, аз отидох по-далеч – а какво ще направи тя по-нататък, ако създам още по-конфликтна ситуация? И след това, когато тя ми донесе това, което исках да ям и аз се обърнах и го отхвърлих, тя – край. Постоя, постоя, поплака, поплака и се оттегли. А конфликтната ситуация, специално проектирана от мен заради проработката на качеството, остана. Аз исках да видя до каква степен даденият човек ще е готов да се самоунищожи, за да разреди тази ситуация. След това тя трябваше отново да моли за извинение, да целува ръце и крака – извинявайте, но на своя мъж, когото обичате, трябва да целувате ръцете и краката, ако искате конфликтът да изчезне. Ако наистина искате до доведете всичко де неутрализация, до снемане на напрежението. А ако действително не искате – то не е било нужно изобщо да предприемате такива крачки. Тоест, ако сте направили крачка към примирение, вие трябва да знаете, че сте готови да го доведете до положителен край и до неутрализация. За вас не трябва да има нищо неосъществимо за неутрализирането на тази ситуация. А ако очаквате благодарност в отговор на своето самоунищожение, то това е гордост. Ако сте тръгнали към самоунищожение - във вашето съзнание не трябва да има граници за това самоунищожение. Ще има много хора, които ще казват, че той не е достоен за такова самоунищожение, но вие трябва да разберете, че това самоунищожение е нужно не на него, а на вас. За вашата работа над себе си, за вашето духовно израстване. За да можете да познаете себе си в това качество и преминавайки веднъж през такова самоунищожение да разберете, че да, вие можете и това. Следващата ситуация може и да е по-сложна, но вие вече знаете: аз постъпих така и така, излязох от тази ситуация. Тези спорове са глупости. И започвате да вървите към самоунищожение и в новата, по-сложна ситуация и знаете, че трябва да доведете всичко до край. Каквото и да ви струва това. След изчерпването на всички други средства на самоунищожението, доказателствата, доводите и пр. моят съвет е – леглото. В леглото хората се отпускат, стават по-добри, не мислят за собствения си манипурен егоизъм – да, има егоизъм муладхарен, сексуален, но това е съвсем друго ниво. Забравяйки за своя егоизъм, хората излизат от това състояние, което им е позволявало да се намират в такова самомнение. Това е един от начините за отстраняване на появата на гордостта и конфликтните ситуации.
Всички такива ситуации по принцип са стъпка към духовния възход на всеки човек. Всяка конфликтна ситуация предполага мощна концентрация на вътрешните енергии за решаването й. За решаването на някакъв въпрос, който е довел до дадената конфликтна ситуация. Всички конфликтни ситуации са построени на непроработени енергии, на отричане на опита в един или друг аспект не само на духовния живот, но и на битието изобщо – физическото, законите на развитието, обществото, космоса като цяло. Всяка конфликтна ситуация трябва да възприемате с разбиране на нейната полезност, на нейната необходимост в дадения момент. Ако конфликтът е назрял, той е нещо като цирей на вашето тяло, който трябва да избие, защото се е натрупало нещо такова, което пречи на развитието на вашия организъм, така и конфликтът е цирей на вашето духовно тяло, който трябва да избие, за да можете да се развивате по-нататък. Но много зависи от това какво ще направите при това пробиване – правилно ли ще приемете начините за лечение или решаване в дадения момент. Ако всичко бъде построено на предишните позиции – ако не разгледате защо и къде е възникнала тази ситуация, къде не съм бил прав, как е трябвало да постъпя, как трябва да се постъпва, то конфликтът ще се повтори, но на по-високо ниво. Конфликтът е еволюционен стрес за духовната същност, за всяка въплътена личност, защото стресът е своеобразен котел, в който - за да се получи хармоничност, се слага всичко, каквото се сетите – морковче, чушчица, и т.н., тоест това, което познавате за дадения момент. Същото е и в котела на конфликта – в стресовата ситуация вие хвърляте всичко, което имате. Различните качества, проявявани вътре във вас от чакрамните личности. Всички непроработки, които имате в дадения момент и всичко, което имате, за да подправите цялото това вариво, за да го доведете до готов вид. Така и това духовно вариво, преобразувайки се с вашите качества, като преварявате всичко вътре в себе си – стресът, конфликтната ситуация се преваряват – нещо се утаява на дъното, нещо изплува нагоре, нещо се съединява и поражда нещо ново, всичко това поражда съвършено друго качества на продукта, тоест - на вашето вътрешно съдържание. Затова винаги трябва да се отнасяте към конфликтите не с негативност, а от гледна точка на позитивизма, с разбиране. Ето - съзрява такава конфликтна ситуация и това е добре – в това време вашата въплътена личност с всички сили няма да желае това, но доколкото конфликтът вече е станал, се включват вътрешните резерви и в конфликтната ситуация се проявява единството на всички ваши вътрешни чакрамни личности. Когато мощен стрес и опасност даже от смърт заплашва човека, всички идват, всички муладхарни, свадхисханни, манипурни личности са в единство. Ако е опасност, муладхарните чакрамни личности се изплашват – ето, сега може нашата въплътена личност да изчезне от физическия план и ние няма да можем да се реализираме  и т.н. и действат единно, не знаят какво да предприемат, какво правилно решение да вземат в дадената ситуация, муладхарните се обръщат към свадхисханните, те – към манипурните, а манипурните – къде гледат те – към анахатните. И тогава, когато човекът  се издига до нивото на съзнанието на своето сърце и взема всички решения на базата на любовта и светлината, отблъсквайки се, ограждайки се от възможните егоистични подбуди, тогава стресът се превръща в благо, във великолепен урок. В прекрасно цвете, в проява на най-добрите качества на човека – неговите най-еволюционни проявления, а не низост, страх, злоба, ненавист, нито алчност, нито ревност изобщо всичко, което е съществувало в човека до този момент.
И след това, излизайки от стреса и от мощния конфликт, този предишен човек вече го няма и се появява личност по-осъзнаваема, по-опитна, по-духовно устремена и насочена към собственото си духовно развитие, както и по-осъзнаваща пътищата, чрез които трябва да върви, преодолявайки някакъв стрес, получавайки от това неочаквани позитивни резултати. Вие вече имате опит – аха, аз постъпих така и стана добре, значи могат да ви бъдат дадени още по-сложни конфликти от тези същности, които ви водят в живота. Вие също ще постъпите така във връзка с този опит и отново ще почувствате, че да, това беше най-прекрасното решение. Тогава, с понататъшните си действия, след няколко такива урока проблемите ще се решават само по такъв начин. И ще се убедите, че конфликти няма да останат, защото всеки назряващ и готов да се разрази конфликт ще бъде решаван от вашата любов и светлина и то веднага - преди да е успял да прерасне в нещо по-сложно. Вие ще го угасите със своята любов. Всички груби енергии се изгарят от енергиите на сърцето, от енергиите на любовта, от енергиите на светлината. Затова ви предлагам да се отнасяте към конфликтните ситуации като към възможности да станете нещо повече от самите себе си. Не нещо повече от друг, като го засрамите за неговата гордост – това ще стане от само себе си, не е нужно да злорадствате по този повод - обратно, съжалете го и с времето му подскажете – ето виж, аз постъпих така и какво се получи – виж колко добре се развърза всичко, а ако продължавахме ...
Но най-мощната ябълка на раздора между двама обичащи се хора се явява ревността. Това е най-сложният и коварен враг на любовта и изобщо на чувствата и на отношенията на човека към другия. Прието е да се смята – „щом ревнува, значи – обича”. Как да се избавим от тази неправилна позиция. Никога ревността не е довеждала друг до добро. Никога ревността не е помагала на любовта. Ако е спомагала, това е само за израстването на егоизма, за растежа на самомнението – на всичко, но не и на добрите алтруистични отношения. Как да се борим с проявлението на тези качества. Ревността е муладхарно качество – качество на муладхарните низши личности, което е прикрепено към манипурните низши личности. Защо – защото е завързано за най-високото самомнение. Как да се избавим от това качество? Да погледнем на въпроса от гледната точка на жената, за да бъдем по-конкретни.
Да допуснем, че жената ревнува своя мъж. Не е важно основателно или не. Но най-важното е, че има любов. Те се обичат. Тях ги устройват чувствата, които имат и те не искат да ги сменят за други чувства. Може би в този момент някои от свадхисханните личности в някои от съпрузите преобладава желанието за флирт, желанието да привлече вниманието върху себе си. Не говоря за желание за измяна. Това е желание, което се базира на кармични взаимоотношения – то не е просто така. Човек ревнува другия, защото той си позволява някакви волности във флирта с другите. Какво да прави жената, ако иска да се избави от това? Най-голямата ефективност в дадения случай настъпва, когато жената сама започва за себе си да устройва такива ситуации, които в още по-голяма степен да й дават повод за ревност. Ако тук няма пълен алтруизъм по отношение на своя мъж, своя любим, този въпрос няма и да възникне. Ако започне да ревнува като последната глупачка, отношенията ще се задълбочават в негативизъм и в един от моментите ще установят, че са напълно разделени и любовта и предишните им отношения са отишли някъде. Къде? Тези низши чакрамни личности, които са провокирали това чувство, което наричаме ревност – те са се реализирали в това качество (дай Боже реализацията им да е пълна, защото трябва твърде много опит и целеустремено движение, за да реализираш всичко това, и край – те са се наситили, а вие сте останали с нищо. Вие сте се разделили със своите чувства, които не сте могли да запазите). Значи, ако ревнувате за нещо, постарайте се сами да създадете ситуация, без да говорите за това на мъжа си, а ситуация, в която е предизвикана още по-голяма степен проява на вашата ревност. Тогава това низше качество, по-низкото чувство на ревност, което сте изпитвали по-рано, то просто ще се разтвори в този огромен порив на негативни чувства. Вие знаете, че ревността е нещо лошо и искате да се освободите от нея и вече да живеете без ревност, още повече, че вие сте сигурни, че вашият съпруг ви е верен – той не ви предава, не предава сърцето. Ако той прави нещо, прави го само на свадхисханно ниво, давайки възможност на някои от своите свадхисханни личности да се проявят и реализират, прави това на подсъзнателно ниво, но това не означава, че той не ви обича. Ако той се е усмихнал на някого, това е чиста вътрешна потребност във връзка с тези непроработени енергии. Разберете това, ако го обичате – ще разберете, че то не е в ущърб на вашата любов. Или ако той по време на танца може малко по-откровено да се е притиснал към чуждата жена, а не към вас – също се постарайте да разберете това и да определите дали това чувство е било анахатно или сърдечно, желание да се хареса на красива жена, да се почувства мъж, да се почувства отново достоен в своето мъжко достойнство, да се почувства привлекателен, защото може би именно вие спомагате за това той да е забравил, че е мъж, защото вие не му давате възможност с думи или поведение да осъзнае, че ти си най-добрия, най-любимия, най-красивия, ти си истински мъж, и т.н., тоест да похвалите неговото его. Какво значи това? Това означава да дадете възможност на тези личности, които са го принудили на лек флирт, да се реализират. Така, давайки им възможност да се реализират чрез вас, вие ще дадете възможност на своя любим и просто ще го предпазите от желанието да прояви такива качества по отношение на друга жена. Тоест, преди всичко търсете вината в себе си за всички измени и флиртове на вашия любим. Тази ситуация може да се развива без предел – пределът е границата, до която сте готови на самоунищожение и жертвеност за вашата любов, което зависи от вашето ниво на развитие, вашата духовност, вашата сърдечност и е мерило за вашите чувства към дадения човек. Ако то се ограничи с такива нива, че преживеете някакъв флирт, създайте му възможност в още по-голяма степен да прояви своите свадхисханни личности, но вие ще знаете, ще предвидите неговата реакция в дадения тип ситуации и влизайки в ревността, вие вече ще бъдете готови за това, че да, ето той сега ще направи това и аз ще го ревнувам. Но когато осъзнаете това, вашата ревност ще се промени, защото вие вече правите това осъзнато. Защото така няма кого да обвинявате – освен себе си. Именно това сте искали – получете го. Искали сте да преживеете това – моля. В зависимост от това колко го обичате – дотолкова ще предприемете действия, чрез които тези низши степени просто ще се разтварят.  Но важното е, че вие самите трябва да създавате тези ситуации, а не да се сблъсквате с тях – пак поради вашите недоработки, затова, че сте твърде горделиви и гордостта ви е твърде голяма, за да проявите към любимия най-елементарните чувства и качества, които той намира в другите жени.
Помислете. Тази жена не го обича като вас. Тя даже може да е значително по-малко красива отколкото вас, но тя умее да дава възможност за реализация на всички тези негови чакрамни личности, а вие не умеете. Цялото ви достойнство и красота, любов, чувства, се възпрепятстват от вашата горделивост. Как така вие ще го ласкаете, когато той може да започне да ходи насам натам и да си мисли: ах, колко съм красив, колко съм добър, да си помисли, че е единствен в света и че вие не сте достойна за него, мислите си вие. Нищо подобно няма да се случи. Просто тук него го владеят неговите свадхисханни личности, които го тласкат към една или друга постъпка за да могат да се реализират. Друга жена може да им помогне да реализират това и те го тласкат към тази жена, която е способна да отговори на това и да ги удовлетвори като реализация. А вие си стойте със своята гордост и й се любувайте, докато вашия любим мъж го отвеждат. Позамислете се над това, че във вас има всичко – абсолютно всичко от това, което той търси в другата жена. Или изобщо не търси, а то просто го привлича. В другите жени го привлича това, което го има и във вас. Ами станете тези жени! Поместете всички тях в себе си. За целта трябва да сринете рамките, които вие самите сте поставили – и сексуални и манипурни – всички рамки, с които сте се оградили, за да бъдете такава, каквато той ви е издигнал на пиедестал и всичко, в което той не ви познава. Ами ако изведнъж не му харесам? Глупости – на него му харесва всичко, което нямате вие, което не можете да му дадете вие. Затова мъжете ходят при проститутки, привличат вниманието на куртизанки и затова съществува измяната. Но няма нито една жена, макар и най-некрасивата, която да не може да намери в себе си всичко това, което съществува в най-красивата, най-идеалната жена, по която мъжете са способни да се загледат. За свадхисханните личности не винаги главната роля играе красотата. Не винаги главна роля играе фигурата и някакви чисто външни качества. За свадхисханните личности главна е енергетиката, защото взаимодействието между вашият любим и другата жена се извършва на нивото на тези личности. Ако те се привличат, въплътената личност не знае защо те се привличат взаимно – защото са се спуснали до нивото на осъзнаване на тези личности, станали са тях и край. Нека той бива привличан от вас и да забрави останалите жени. Първо, вие имате най-добрата позиция, най-изгодната – вие се обичате. Докато се обичате, постарайте се да направите така, че всички жени в света да се въплътят във вас за вашия любим. Всички негови желания не са лоши – просто това са непроработени енергии и вие знаете – трябва да знаете, че колкото по-бързо той ги проработи, толкова по-бързо това чувство ще премине и в анахата и изобщо толкова по-бързо ще получи реализация. После вече той няма да има желание за това – а може би това не устройва по някаква причина самите вас. Ами опитайте се по някакъв начин  да направите анализ на себе си – а може би на вас това наистина ви харесва – това, което отначалото ви се е струвало недопустимо. Много семейства се разпадат именно заради това. Но и чувствата отлитат именно поради това. Заради тези отношения, заради ненужния срам, който хората си слагат като маска и не искат да я свалят. Ама как така, аз съм самата непорочност, аз съм такава правилна, такава скромна, как да покажа, че ми се иска съвсем друго. Какво ще си помислят хората, какво ще си помисли мъжът ми за мен?       
Главният стимул за освобождаването от ревността е първо желанието да се освободиш от нея, да разбереш, че това е лошо, че ревността ще доведе семейството ви до крах, и да започнеш да работиш в началото над своята ревност. Постепенно гледайки вашето отношение към ревността и вашият любим също ще започне да съпоставя своите желания и емоции с вашите постъпки. Леле, тя постъпи така, а аз защо направих така, за какво ревнувам. Той ще си спомни ситуации, в които вашият алтруизъм е бил непостижим за него. Ще си спомни какво сте направила за него – това задължително се отлага в подсъзнанието. И ще си каже – виж какво прави тя – а аз? Защо правя така? Побъркан ли съм или какво?
 
                                                                                             www.iskri.net/zefira


 
 

Създадено: 26/11/2012 : 11:40
Обновено : 17/02/2015 : 21:43
Категория : Орис
Страницата е посетена 3119 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^