Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 423 всичко

 3 посетители онлайн

Орис - Отговори от 2000 - 02

Орис - Отговори на въпроси от 2000 година - 02
 
Има ли някакви особености по преодоляването на рамките във връзка със звездно родените?
 
Има, защото нашите физически форми са били синтезирани по особен начин и то така, че съзнания от по-малко развити цивилизации не могат да влязат в дадената форма, тоест звезднородеността обезпечава ниво с достатъчно високо еволюционно развитие, но когато попадаме в тази среда, а тя е преситена с всевъзможни животински форми и груби желания, през които човек задължително трябва да премине, еволюционният ни път върви по такъв обичаен път: „това не е хубаво”. Именно това “това не е хубаво”, е заложено в самите нас – значи ние вече сме имали някъде опит в това “не е хубаво” – ние знаем, че това нарушава космическият закон и му противоречи. И затова го отхвърляме и се движим по нивото на развитие на своите по-високи обвивки, по-високи вибрации, като го отхвърляме. Но се получава така, че с това ние ограничаваме себе си. Ние изпълняваме задачата на своето въплъщение, която се заключава в това да познаем себе си в творението в дадената реалност и така да познаем творението за себе си. Тоест, ние се опитваме да опознаем творението, но само онова от него, което ни харесва. А излишното, за което знаем, че е лошо, негативно - греховността например, ние отхвърляме и така съкращаваме своя опит.
- Може ли да се каже, че звездно родените съзнания вървят по такъв път, за да отработят в себе си отначало анахатните качества и от висотата на анахатния фундамент да отработват низшите енергии с оглед безопасност на своя еволюционен растеж?
- Естествено, даже същината не е в него, а в това, че звезднородеността предполага светлоносимост. Тоест, смисълът на нашето съществуване тук, е да носим светлина на по-малко развитите съзнания. Светлината е информация. В зависимост от информираността, която той носи в себе си, тя може да е неясна, светлината – става дума за светлината на душата, а не за тази, с която грее лампата. Колкото по-високо ниво на информация можем да носим, толкова повече светлина даваме, толкова повече любов се развива в нашето сърце, тоест в нашата анахата - толкова повече се отдаваме във властта на високоанахатните си личности. Но когато това ниво на светлоносност е достигнато – ние сме го съхранили, въплътили сме се тук, и в нас има импулс да се стремим към светлината, затова се получава така: а, това пречи на светлината, значи трябва да се махне, това също пречи – да се махне и махаме, махаме, махаме, катерим се към светлината, защото този импулс е заложен в нас. Щом се доберем, уф, можем да си отдъхнем, да седнем. Да, ние осветяваме пространството около себе си, да, от тази наша светлина се ползват други хора, които нямат такава светлина, но те могат да се приобщят към информацията, която е в нас, но същевременно ние сега вече можем да погледнем какво има там долу – да, ние сме се добрали до това ниво на светлоносност, но дайте да погледнем как сме се добрали до тази планина. И когато започнем да гледаме надолу, ние се ужасяваме: Боже, ама там имало стъпало - как съм стигнал без онова стъпало там, как съм го пропуснал? Оказва се, че не зная пътя, през който съм минал, за да стигна до това ниво. Да, аз съм анахатен, да, аз съм светлоносен, да, обичам хората, обичам човечеството, искам да им отдам всичко свое, но в същото време - не познавам себе си. Ако бях вървял бавно през всички тези неща, но ето това стъпало – тогава съм стъпил встрани и едва не съм паднал. А през онзи праг там също съм преминал, искам да мина по друг път, но е трябвало да направя това тогава – сега аз зная, че ако стане така и така, ще се случи това и това. А когато, да речем, съм се добрал скоропостижно до върха, до нивото на анахата, аз просто седя и не знам как съм се оказал тук. Момчета, хайде, аз искам да се позная, хайде, аз ще мина още веднъж, защото наистина – щом съм на това ниво и искам да светна на онези момчета, които са останали там долу, аз трябва да се спусна до техните нива, а аз не знам как да се спусна, защото тези нива са били преминати от мен така, набързо, аз съм притичал и край. Е, имало е там нещо, мяркало се там в моята еволюция, това, това, това – но тогава аз не съм обръщал внимание. Сега светя с това, но какво им светя, ако те се намират на едно ниво с мен – та те имат същата светлина? И казвам: момчета, та ние на онези, които са там долу - ние не им светим, хайде да се спуснем и да им посветим и на тях; та те не разбират от тази светлина, не разбират за какво говорим, не възприемат информацията, с която ние общуваме. А те казват – ама как ще се спуснем там – ще трябва да скачаме. Та там е тъмно, там е страшно, ние също не знаем как сме стигнали тук. Момчета, хайде да се спускаме полека и да изучаваме как сме стигнали до тук. И със спускането ние първо ще осветяваме по-високите нива, защото светлината, чието ниво сме достигнали, си остава в нас, няма никъде да отиде, това е лампа, която е вътре в нас, това е прожектор, който сияе в са отвътре – това светлинно тяло, което сме отработили няма къде да се дене, то не се влияе от тези типове енергии. Момчета, дайте да се спуснем спокойно и да осветим с тази светлина тези, които останаха там долу и край които тогава притичахме – те ни ловяха за ръцете, а ние притичахме, значи по-скоро трябва да стигнем до това ниво. Край. Сега сме длъжни да се спуснем до нивото на
вибрации, на които преди това не сме обръщали внимание и ................... на който сме се оказали неизвестно как, започваме да осветяваме пространствата по-ниско от нас; но отново ги осветяваме с тази светлина, която имаме - според това ниво на информираност, което сме достигнали. Нека те да не разбират, те възприемат това по своему: А, Орис говори за секса; е, значи сексът е нещо хубаво, нашият Орис, нашият боец, нашият предводител, ето той е такъв значи духовен, значи всичко, което е казал, всичко е добро. И се започва, тоест, ако не осветим тяхното ниво, те са там в тъмнината и творят Бог знае какво, защото те не виждат същността на всичко онова, което говоря; тази информация, която ви нося - тя има свой светлина. Но доколкото те виждат всичко това отдолу и не достигат изцяло до всичко, до същността, те по своему извращават всичко това и започват да творят, затова трябва да се спуснем до техните нива и тогава – Боже мой, та ние сме голи! Как сме стигнали до това ниво, как изобщо е могло да си представим това и изобщо да се занимаваме с това, та ние съвсем не така сме разбрали всичко! Боже мой, какво да правим сега?
Така че и звезднородеността предполага задължително преминаване на всички тези качества и когато ние изпълним всичко това, включително и това място, което сме си набелязали, и се върнем на това ниво като космически творци, ние пак ще натворим всичките тези несъвършени творения. Пак на галактическо ниво ще творим светове, които ще притежават същите тези недостатъци, които притежават тези реалности физически и нискоастрални.  
Ето защо сме тук – за това да знаем по какъв начин можем да ускорим развитието на съзнанието. За да не го водим по този път.  
            Ето ви два вида кварц и кристал. Всичко това е кварц – една вибрация. Но в зависимост от това колко включения има във всеки от тях – ето, единият има много включения, но пак е кварц. В този пък има по-малко включения и той е по-светъл. В кристала има най-малко включения, но той също е от семейството на кварца и е най-чистият кристал. Той няма никакви включения, той е прозрачен и пропуска светлината напълно свободно. В него светлината на губи своите качества. Да, пречупва се на множество лъчи чрез дефракция, но всеки от тях е също така чист, а ако пропуснеш светлина през този, малко нещо ще премине през него. За да го изсветлиш, са нужни много години влияние на светлината - за да може светлината да го осветли отвътре. Тогава той ще стане ето такъв кварц. И нужни са още толкова милиона години, за да може светлината да очисти този кварц до нивото на кристала. Същото е и с хората. Колкото повече неопознато има в нас, колкото повече примеси има в нас, които за нас като за космически същества са нехарактерни, толкова по-малко имаме възможност по-продуктивно и чисто да пренасяме светлината през себе си и да осветяваме с чисти знания и чиста любов пространството около себе си.       

Създадено: 14/10/2012 : 16:50
Обновено : 10/06/2020 : 00:15
Категория : Орис
Страницата е посетена 3566 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^