Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 698 всичко

 4 посетители онлайн

Чакрамните личности - Чакрамните личности 7

7. ЗНАЧЕНИЕ НА ВИБРАЦИИТЕ НА ТОНОВИТЕ ИМЕНА
НА ЗВЕЗДНО-РОДЕНИТЕ
ЗА УСКОРЯВАНЕ НА ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ
 
Иисус е казал: "Блажени са единствените и избраните, защото вие ще намерите Царството, защото сте от него и отново там ще се върнете".
Евангелие от Тома.
 
Когато Съзнанията на Душите-аналози, с помощта на дълбока Транскосмическа Медитация, са проектирали множество различни Души-аспекти на самите себе си в различните по плътност слоеве на Енерго-Материята на Пространство-Времето на дадена планета, тези Звездно-Родени Съзнания, които са се оказали най-„уплътнени”, са били принудени да започнат своята земна дейност в „допотопни” форми на биологически мислещи същества, в чиято 12-спирална ДНК са били активирани само две нишки. Такава „орязана” генетична специфика на формите на проявление е позволявала на първите Звездно-Родени Посланици само примитивно да оцеляват като полуразумни същества, постоянно приспособявайки се към непрекъснато променящите се неблагоприятни условия на окръжаващата среда.
Това обстоятелство е дало мощен тласък за саморазвитие само на фрагментираните чакрамни Съзнания, проявяващи се във физическата реалност с помощта на трите низши центъра, което се е отразило отрицателно на интелектуалното и духовно развитие на първите хора на планетата. Двуспиралното развитиене давало възможности за по-висок достъп на съвкупното Съзнание до хранилището на генетичнапамет на НАШАТА хуманоидна клонка. Затова ние напълно сме забравили КОИ ВСЪЩНОСТ СМЕ.
Всеки от нас, Звездно-Родените, се е проявил на различни нива на реалността на дадената планета с напълно конкретна изначална кодировка, с вибрационен шифър, който му позволява да изпълни задачата на своето въплъщение както в плътноматериалните, така и в астралните реалности. Главната наша ОБЩА ЗАДАЧА е да носим Светлина и информация във всички слоеве на Материята, с цел да дадем мощен импулс за трансформация на Планетарното Съзнание на Земята и човечеството като съставна част на Разума на нейния Логос. Ние ще трябва да се движим в това направление дотогава, докато не достигнем в своето самопознание и самопросветление пълно Съвършенство и Хармония – само тогава нашата кармична мисия може да се смята за изпълнена, защото заедно с нас достигат определено ниво на Хармония и окръжаващите ни Светове сътворени при нашето непосредствено участие.
Та нали ние „сега” пребиваваме не само в дадения физически свят, но също така едновременно и в други четири-петизмерни реалности на Пространство-Времето на Земята. Пребивавайки в тях, ние никого и никога не се опитваме да обърнем в нашата вяра, защото нашата вяра е Светлина и Любов! Ние с вас, по своята най-висша Природа – сме великолепна Светлина, притежаваща собствено индивидуално Съзнание, Разум и Творчески Импулс. Заедно с вибрациите на Светлината и Любовта ние привнасяме във всяка от интензивно изучаваните и проработвани от нас реалности също така и информация с много висока, за даденото ниво на съществуване, честота. И не ние с вас, а вече самата тази информация постепенно разклаща и разрушава отвътре всички несъвършени устои на дадената система.
В книгата “Новата Земя” ние вечеразказвахме за специалните алели, внедрени по генетичен път в плътните човешки обвивки. Но, освен това, във всеки от вас е все още заложен и определен Космически Код, който - под въздействието на преобразуващите енергии, започва да се развива, разгръща, размотава, активизира и продуцира в Съзнанието информация отподсъзнателните нива. Благодарение на това Съзнанието започва постепенно да се активизира до определено устойчиво ниво на вибрации, от което вече няма накъде по-надолу да се спусне.
Ние просто се вливаме в нужния енерго-информационен поток и позволяваме на запланувания ДУХОВЕН процес да става ЦЕЛЕНАСОЧЕНО. Намирайки се непрекъснато със своето съвкупно Съзнание в този СВЕТОНОСЕН поток от ЗНАНИЯ, ние - със своите елекромагнитни пулсации,сме способни да влияем на всеки човек, приближил се до даденото ниво на вибрации, за да можем с високочестотните електромагнитни пулсации на всички наши тела-обвивки да повишим активното ниво на неговото Съзнание.
Именно тези наши високочестотни модулации оказват постепенно одухотворяващо и трансмутиращо въздействие на ЦЯЛАТАчовешка раса, активизирайки „отключените” светлинно кодирани нишки на 12-спиралното ДНК на човека. Но при развитие в условията на пълна свобода на проявяване на волята и избора, допускаща АБСОЛЮТНО ВСИЧКО, КОЕТО СПОМАГА ЗА ИНДИВИДУАЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ, вътре в  съвкупното Съзнание навсяка въплътена личност (на нивото на низкоразвитите чакрамни личности, интегриращини качествата на своите реалности) могат да възникват всевъзможни противоречия. Тези противостояния възникват не защото някой от наствърде добре”, а някойтвърде злесе справя с поръчаната му в даденото въплъщение задача, а по силата на спецификата на функционирането на Материята на Мисълта и Материята на Чувствата, характерни само за физическия План на Земята.
Някои от Звездно-Родените космически Посланици са успели по-бързо да се адаптират към условията на дадената реалност, други засега все още остават достатъчно активно въвлечени в заплетената игра на планетарните илюзии и мистериина този удивителен свят. Но благодарение на това, че Космическия Закон за Жертватазапочнал да призовава към въплъщение на Земятавсе по-голям брой Звездно-Родени Съзнания, в чиито специално синтезирани форми  хромозомните нишки на ДНК са активизирани значително по-интензивно, отколкото в основната маса на „следпотопното” човечество, техният достъп до по-високи нива на своето вътрешно Знание и Разбиране е станал по-свободен.
Вече изначално притежавайки разширено качество и достоверно знаейки КОИ се явяват теВ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ, те можели значително по-активно да пристъпят към изпълнението на своята просветителска мисия на Земята. За тези Звездно-Родени лъжливостта на тяхната физическа форма става вече толкова очевидна, че те могат значително по-лесно да отъждествяват самите себе си със своите по-развити финоматериални Прототипи, отколкото с проявените физически личности. Ясно осъзнавайки кои трябва да станат след освобождаването от своята физическа форма, повечето от тях не дават да бъдат въвлечени в интригитена материалните илюзии и бързо се включват в работата на своята група, носейки посредством себе си на другите хора на планетата съзидаващата честота на вибрациите на Любовта и Знанията на Светлината.
Благодарение на по-разширеното самосъзнание на тези Звездно-Родени вече им е значително по-леко без осъждане и предубеждение да  се сливат със своите чакрамни личности, които, представлявайки най-малко проработената част на нашето съвкупно Съзнание, в началото могат да изглеждат като някакви “врагове”, съществуващи КАТО ЧЕ ЛИ “отделно от нас” в най-разнообразни форми. Но нали ние именно заради това сме се “разделили” в самите себе си на множество части, за да ни бъде по-удобно да събираме информация (еволюционен опит) от различнитенива на земната реалност, чрез Познаването на която ние отново ще стигнем до осъзнаване на собствената си цялостност.
Човешкото Съзнание има много специфични, тоест свойствени само за хората на Земята, вибрационни (енергоинформационни) нива, които може грубо да се разделят на три основни области: съзнателен Разум, подсъзнателен Разум и безсъзнателен Разум. Повтаряме: тези УСЛОВНИ области на разделяне съществуват в нашето Съзнание само в рамките на физическата триизмерна реалност от дадения тип.
Съзнателният Разум много опростено може да се сравни с компютърни дискети, на които има множество всевъзможни файлове (блокове данни) с различна информация. Това е най-стабилната, в условията на физическата реалност, част от нашето съвкупно Съзнание, която формира нашето отношение към едни или други религиозни течения, определя ширината и дълбочината на нашите възгледи за Живота, влияе на качеството на нашето възприемане на дадената реалност и на това по какви начини имаме възможност да се развиваме.  
Тези блокове данни се състоят от вече проработен в минали инкарнации опит и навици за творческо опериране със системи от представи и възприятия в дадена конкретна реалност, базиращи се на познаването на различните мирогледни системи използвани от Душата-аспект във всяко от нейните въплъщения. С всеки от изначално програмираните файлове човек се сблъсквасъобразно своето физическо (пространствено-времево) придвижване по основните етапи отсвоя земен Живот.
Сблъсквайки се с нещо ново, непонятно или неизвестно за него, човекът автоматически (интуитивно) „отваря” файл след файл от дадения „диск” и усвоява тази информация, която е записана на него, все повече запълвайки по такъв начин вместимостта на своя съзнателен Разум.
Еволюцията на човека, като разумен вид, е неразривно свързана с развитието и разширяването на възможностите за функциониране на неговия главен мозък, използващ за своето физическо оцеляване диапазоните от най-примитивните вибрации, които се отнасят към типа на бета-вълните. Именно мозъкът на човека е и приемник и предавател на универсалната ментално-астрална енергия.
Творческите Лъчи на Космоса, направлявани от Първотвореца, се промъква през нискочестотния “печат” на Земята, като бомбардира нейните алфа- и тета-ритми. Този, когото сме свикнали да наричаме “земна личност”, съществува, основно, на честотата на бета-вибрациите, докато всяко от нейните фрагментирани Съзнания е самостоятелно активно на съвършено друго, свойствено само на НЕГОВАТА реалност, енерго-информационно ниво.
Като обща основа за взаимовъзприемане и общуване между въплътената личност (човека) и всяка от неговите чакрамни личности служат не грубите бета-вибрации, а алфа- и тета-вълните, съставляващи вибрационната основа на всеки отдванадесетте главни чакрамни вихри. Именно тези високочестотни Лъчи Знание и Светлина вие трябва да се научите да възприемате, да конвертирате в достъпни за хората архетипи и форми, за да можете след това да внедрявате новата честота сред останалото население, като разсейвате това Знание по цялата планета, разпространявайки на нея новия образ за Живота и мисленето, с това изцяло изменяйки цялата енерго-информационна структура на нашата планета.
Но вие трябва също така да знаете, че прехода на вашето съвкупно Съзнание към работа в режим алфа- и тета-ритми изисква много внимателна и грижлива подготовка, за която ще ви разкажем много подробно понататък.
Нивото на духовно общуване, душевно взаиморазбиране, а също така склонността към телепатична връзка между хората (а също така между физическата личност и многоизмерните нива на Висшия Космически Разум) се осъществяват в съвкупното човешко Съзнание с помощта на т. нар. „система за подсъзнателен Разум”, активността и ефективността на която в огромна степен зависят от способностите на човешкия ум (спецификата на индивидуалния строеж на нервната система и мозъка) да реагира на тези вълни на алфа- и тета-ритмите. Трябва да отбележим, че даже при средноразвития човек способностите за възприемане на вибрациите на даденото ниво са практически нищожни.
Системата за подсъзнателен Разум функционира благодарение на чакрамната активизация на фрагментираните Съзнания от определеното за всяка въплътена личност ниво. В съвкупното Съзнание на човека те изпълняват ролята на „сортировачи на информацията”, които отбират, обработват и анализират от безкрайния поток възприятия на външния и вътрешния свят само онези, които за дадения момент от времето не се явяват приоритетни за дадената личност (например такива постоянни дразнители като вкусовите усещания, миризмите, звуците, вибрациите, информацията и т.н.)
В зависимост от достигнатото от Душата-аспект еволюционно ниво и качествата на развитите от нея тела-обвивки (набора фрагментирани Съзнания), въплътената от нея личност, в един или друг период от своя земен Живот ще бъде способна за възприемане само на тези сигнали (под формата на знания, опит, прерогатив на ценности и т.н.), които във всеки момент от времето ù изпращат нейните собствени, АКТИВИЗИРАНИ чакрамни личности, стремящи се към активна самореализация в дадената физическа реалност чрез посредничеството на ДАДЕНАТА биологически-мислеща система, тоест „човека”.
 Ако активизираните фрагментирани личности, съставляващи „УМА” (системата за възприемане и реагиране) на конкретния човек, засега са все още толкова неразвити, че се намират на противоположните краища на вибрационния спектър със Съзнанията на високоеволюционните нива, то даденият човек няма да е способен за възприемане на информация от по-фините Планове, тъй като цялото му внимание (ментално-астрална активност) ще бъде изцяло заето само с работата с нискоразвитите Съзнания.
Ето защо само много малко от хората имат възможност осъзнато да контактуват с духовни Съзнания от много високо космическо ниво. Тяхната уникална информационна и творческа активност във физическия свят са обусловени от развитието, в техните системи за възприятие, именно на вълни с алфа- и тета-ритми.
Обикновено при хората най-„отзивчивите” и „контактните”, сред фрагментираните Съзнания, са онези, чийто еволюционен опит се състои от незначителни и маловажни блокове данни, изискващи допълнителна проверка и обработка посредством повторна реализация, тоест от всичко това, което - в случай на прилагане, може да навлече на човека маса всевъзможни проблеми и усложнения. Именно това е нещото, което наричаме „проработка на грубите качества”. Всички най-груби и дисониращи енергии (страх, отчаяние, неувереност в себе си и др), пораждани от физически, морални и психически травми, се концентрират върху цялостните информационни блокове в муладхарните канали (в най-дълбоките недра на безсъзнателния Разум).
С все по-пълната самореализация на нискочакрамните личности, те постепенно се трансмутират в по-високи нива и КАТО ЧЕ ЛИ напълно изчезват от Аурата на човека. Заедно с трансмутацията на всяка от тези чакрамни личности всички, свързани с нея блокове негативни данни, също така все повече се освобождават от подсъзнанието. Такъв човек започва изведнъж явно да се очиства от предишните консервативни рамки и остарели възгледи за света, ставайки все по-открит и достъпен за реализация и използване от фрагментираните Съзнания от по-високо информационно ниво.
Когато каналите за връзка между съвкупното Съзнание и отделните анахатни личности се очистят достатъчно от ненужния муладхарно-манипурен боклук, системата за отбиране и обработка напо-високата постъпваща информация ще стане значително по-ефективна, благодарение на което повечето от получаваните от човека данни вече няма да се  складират в резервните файлове на подсъзнанието, а ще могат веднага да се разшифроват и привличат към към реализация от съвкупния Разум. По време наВисшия Контакт на първо място започват да се активизират чакрамните канали за връзка, осъществявани чрез НАДдиафрагмените нива на Съзнанието (най-низшите енерго-информационни слоеве на т.нар. “безсъзнателен Разум”, които се явяват свързваща нишка на личността с нейния Висш „Аз”).
За всекивисокоразвит човек, в който низкочакрамните Съзнания вече в достатъчна степен са реализирани и проработени презминалите въплъщения на неговата Душа-аспект, по-важно място в Животазапочват да заемат анализа на неговите взаимоотношения със собствената си система от възгледи, подхранвана от постоянните и настойчиви опити изцяло да разбере защо той е точно такъв, какъвто е. Затова, ако желаете да постигнете истински Контакт с Космически Същности с високо ниво на развитие, вие трябва ясно да осъзнавате КОЙ в действителност СТЕ  истинскиятвие - без измислените илюзии и привичните земни ограничения. Без това вие никак няма да можете да се научите временно да напускате вибрациите на присъщия за хората от Земята бета-ритъм, за да можете свободно да влизате в еволюционно по-високите реалности на  алфа- и тета-ритмите.
Изглежда в това - в интеграцията на всяка въплътена личност от нивото на тясноограниченото фрагментирано Съзнание към общото духовно осъзнаване на себе си като единна част от ВСИЧКО – се заключава целия главен смисъл на зараждането и саморазвитието на онова, което подразбираме под думите „земно съществуване на Душата”.
Главно условие за най-бързата, най-скорошна духовна интеграция наСЪВКУПНИТЕ Съзнания на всяка въплътена личност на по-качественинива на Космическо Съществуване се явяванелеката и грижлива работа по преодоляването на упоритото съпротивление на Съзнанията на низшите чакрамни личности (муладхарно-свадхистханни и низкоманипурни), ограничени отвъзприятието и качествената проработка само на грубоастралните вибрации пронизващи физическата реалност.
Във връзка с това, както никога преди, излиза на преден план необходимостта от разбиране, от всеки Звездно-Роден, на важността на духовното значение от разкриването за него на могъщите вибрации на ТОНОВОТО Име на неговото АНАЛОГОВО Съзнание, особено за преодоляването от всяка въплътена личност, на собствената кармична предопределеност и качественото изпълнение от нея на задачата на даденото въплъщение. Конфигурацията от вибрации на тета-ритъма на всяко тоново Име носи в себе си проявлениетона висококачествените енергии, свойствени за дадената Душа-аналог, на всяка от дванадесетте съставляващи я Души-аспекти, а също така на няколко десетки въплътени Съзнания на земни личности, всяко от които е привързано в Пространство-Времето към бета-вибрациите на своето земно име-код.
По силата на някои вибрационни особености, специфично действащи само в пределите на триизмерната реалност отдадения тип, името на всеки човек е енергоинформационно свързано с много психофизически характеристики на дадената личност и трябва да се разбира като качествен показател за духовни постижения на дадената конкретна личност в дадената точка от Пространство-Времето. Това качество на Материята наМисълта и Материята на чувствата всеповечегуби своето значение след физическото развъплъщаване, съобразно придвижването на Съзнанието по възходящата спирала на индивидуалната духовна еволюция, в реалностите с по-висока измерност на Пространството.
Както подчертаваше, в едно от своите Послания, Брат Албеллик, “нито едно от земните имена, даже за един живот теда са няколко, не се дава на човека случайно – всяко е обусловено от особеностите на сценария за индивидуалното въплъщение на Душата”.
 От въплъщение към въплъщение на всяка Душа-аспект честотатана вибрациите и индивидуалната конфигурация на енергиите, съставляващи информационно-наследствената база на всяко от нейните проявляващи се във физическия тип реалности съвкупни Съзнания, забележимо се видоизменят. Доколкото името на всеки човек също така се явява и определен енергоинформационен КОД, то честотата на неговото звучене, кармично много тясно свързана само с вибрациите на низкочакрамните личности, вече няма да съвпада с повишената честота, произвеждана от разширилото се Съзнание на човека (на значително активизиралите се анахатно-вишудхови чакрамни личности). Затова земното име вече няма да удовлетворява нарасналите душевни качества на Звездно-Родената личност, създавайки с това вътрешен дискомфорт и усещане за обща душевна опустошеност (състояние на апатия, депресия, творческа неудовлетвореност, загуба на разбирането на смисъла на своя живот, на целта на собственото си предназначение и т. н.).
“Остарелите” вибрации на предишното земно име вече не са способни да възбудят в съвкупното Съзнание на личността да привлекат към човека от окръжаващото Пространство) необходимото ниво на вибрации за неговата по-висока духовна ориентация, доколкото твърде много от качествата на това име-код на дадената личност са вече кармично и духовно проработени. В такива случаи нашите Учителиизпращат на въплътените в дадения тип реалност съвкупни Звездно-Родени Съзнаниятехните нови вибрационни кодове – т. нар. “ДУХОВНИ ТОНОВИ ИМЕНА”, които енергоинформационно по-качествено отразяват в Съзнанието главните духовни ориентири, като помагат на човека значително по-бързо и успешно да проработи своите зрели кармични връзки.
Вибрациите на духовното Име привличат към Съзнанието на Звездно-Родения вече не кармични и многобройни твърде земни енергоинформационни комбинации, а активизират най-високите проявления на висшата духовна Същност на всеки човек, помагайки му с това да изпълнява нелеките задачи, възложени на всеки от нас в даденото земно въплъщение. Ето защо всички тези, на които вече са станали известни техните духовни Имена, трябва да се научат не само да назовават себе си с тях, но и да мислят за себе си не с предишните остарели представи, ограничаващи ги в духовното им самоизразяване, представлявайки самите себе си вече в по-високи вибрации, енергийно и вибрационно в по-голяма степен съответстващи на техния качествено нов духовен код.   
Обръщам се към тези от нашите Звездно-Родени Братя и Сестри, на които вече са се открили своите духовни Имена:
Забравете своите предишни земни имена!
И колкото по-бързо стане това,
толкова по-скоро вие ще се освободите от своите земни кармични окови и ще пристъпите към изпълнението на Главната Цел на своето въплъщение!!!
Запознавайки се или просто разговаряйки с някого, реагирайте само на своето ново име, тогава и вашите решения ще се вземат не изхождайки от капризите и желанията на вашата земна личност, а от позицията на по-разширеното и духовно възвисено ваше Съзнание.
Нашите Учители се обръщат към нас: “Вашето ново духовно Иметова е вашата обновена духовна Същност, постепенно освобождаваща се от плена на илюзиите на материалния Свят, именно това е ОНОВА, ПОРАДИ КОЕТО вие сте лесно познаваеми за всеки от нас във всяка точка на Вселената”.
И понататък: “Тези, които смятат, че вече са достигнали определено духовно ниво и биха могли да получат знание за своето духовно име, нека не се отчайват и продължат своя духовен Път. Всяко нещо с времето си. Ако целта на вашето духовно търсене е само разкриване на своето истинско име-код, то вие няма да го получите скоро, тъй като продължавате да се намирате във властта на илюзиите”.
ЧАКРАМНА МЕДИТАЦИЯ
 
Всички ние – в своята еволюираща духовна Същност, сме многоизмерни и всеки от нас едновременно има множество разнокачествени и разнопланови версии на “самия себе си” на различните енергоинформационни нива на Вселената. Това действително е много труден за разбиране въпроспо силата на това, че активното Съзнание на повечето хора се намира в пълната власт на ограниченията на триизмерната физическа реалност.
Всеки, съумял да постигне и осъзнае тази Истина, трябва да се постарае да разпознае „вътре в самия себе си” тези варианти на собствената си личност, с които на него най-малко от всичко му се е искало да има работа и да се отъждествява, целенасочено установявайки колкото може по-тесни контакти с по-развитите от своите чакрамни личности и стараейки се по-бързо да разбере ПО КАКЪВ НАЧИН другите версии на неговия Висш „Аз” решават своите собствени кармически задачи и еволюционни дилеми в други точки на Пространството на Вселената.
За облекчаване на това индивидуално духовно Търсене аз създадох своите Медитации, които нарекох: “Медитация на Светлината”, “Медитация на Смъртта” и “Медитация на минали Животи”. На вас ви остава само, научавайки се вътрешно да се отпускате, да позволите на Светлината свободно да навлиза във вас, помнейки за това, че вашето вътрешно състояние се проецира в окръжаващото Пространство и, независимо от това какво може да бъде то, се самореализира не само в системата на нашата физическа реалност, но и на другите нива на многоизмерното Битие.
Във всяка от медитациите се старайте преди всичко внимателно да разберете тези фрагментирани Съзнания, които обезпечават функциониране на каналите за връзка за вашите три низши чакри. Това е необходимо, за да можете без лъжерелигиозна превзетост и лицемерно-морална черупка, по-скоро да осъзнаете кои В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ сте.  
За това е нужно да се постараете да намерите и приведете в съгласие с останалите Съзнания тези от вашите муладхарни личности, които по една или друга причина ви ненавиждат. Придобивайки по такъв начин покой и съгласие в самия себе си, вие ще можете по най-добър начин да обезпечите собственото си физическо здраве и жизнеспособност, необходими за вашето понататъшно духовно саморазкриване.
Всички вие трябва да приучите себе си ежедневнода "притихвате" и измествате своето Съзнание в Медитация и да се учите самостоятелно да възприемате информацията, възникваща в съвкупното Съзнание на вашата личност. Този индивидуален духовен процес е равнозначен на много внимателно и много тихо вглеждане в огледалото на собствената си Душа, с надеждата да видите ТАМ всичко, което съставлява вашата духовно-времева същност – и Светлина, и Любов, и засега все още непроработените елементи на енергиите на Хаоса. С помощта наподоборедовно “вглеждане” в невидимата дълбочина на собственатаси личност, вие много скоро ще се доберете до това ниво на безсъзнателен Разум, където е скрита Тайната на вашия истински „АЗ”.
Посредствомредовно прослушване назаписаните от мен Медитациивие скоро ще се научите бързо, лесно и много дълбоко да навлизате вътре в себе си. Това е нужно, за да може в дълбините на своя безсъзнателен Разум да можете да откриете и неутрализирате своите лични „демони”, да можете да намерите и обезвредите в себе си тези многобройни негативни архетипи, които пораждат във вашата Душа безброй страхове и призраци, смачкващи вашето Съзнание в менгемето на депресията.
Освен това, дадените Медитациище ви помогнат в очистителната работа с тези от фрагментираните същности на вашето подсъзнание, които установяват и ви натрапват строги и безкомпромисни възгледиза всякакви видове реалности, които вкарват вашето мислене и светоглед в много ограничените рамки на невежеството, превзетостта и осъждането. След всяка от Медитациите вие ще чувствате в себе си нови способности и сили за замяна на вашите предишни консервативни възгледи с нови, по-широки и мащабни гледни точки.
Отначало трябва да установите КАКВО ИМЕННО вие сами мислите подсъзнателно за себе си. Ако намерите в себе си като цяло позитивен образ, то вие и понататък ще можете достатъчно лесно и свободно все повече да разширявате границите на неговото положително влияние върху непроработените качества на вашите низкочакрамни личности. Е, а ако вие откриете в себе си преобладаването на жалък и духовно осакатен образ, то не следва даотъждествявате себе си с него и да възприемате този образ като даденост – това не е вашето истинско състояние, а се явява само вашето преходно мнение за някаква част от самия себе си.
Медитирайте не на тази част от своите фрагментирани Съзнания, която отразява само кармичната закодираност на вашата Душа-аспект на даденото въплъщение обусловено от не съвсем удачната последователност на нейните предишни инкарнации, а на тази изпълнена с цялостна и безпределна Любов Същност, която също така се намира вътре във вас и спокойно наблюдававсички опити, провеждани от фрагментираните личности.
Избавете се от необуздания стремежнезабавно да унищожавате всичко, открито в себе си, и нелицеприятните - според вас, образи насобствените ви личности, поддържащи вътре във вас състояние на негативност и дисонанс. Без да отъждествявате себе си с тях, постарайте се посредством тях да разберете тази част от вашата собствена същност, която засега все още няма достатъчно опит в земното физическо съществуване. Постарайте се, на тази примирителна основа, да се запознаете по-отблизо и да се сприятелите с тях.
За много хора това се оказва най-сложното. Но всички вие ТРЯБВА да се справите с всичко това, иначе Вратите, водещи към вашия Висш „Аз”, просто няма да се отворят пред вас. Вие не можете да оставите отвъд прага на своето Съзнание нещото, което не ви устройва или което ви компрометира и просто да се откажете от тази несъвършена част отсамия себе си. Не забравяйте, че вие сте ЦЯЛОСТНИ в своята Същност и затова носитепълна отговорност за всяко проявление на своите фрагментирани Съзнания, не успели В ПЪЛНА МЯРА да реализират себе си в този тип физическа реалност.
По време на „Медитацията на Светлината” се старайте да почувствате енергиите на Светлина и Любов, изпълващи със себе си Пространството. Мислено разполагайте своето тяло в стълб от Светлина, влизащ във вас през горната част на главата и като че ли омиващ ви от всички страни. Представяйте си как Светлината излиза от вашия слънчев сплит и създава около вас щит под формата на Сфера от Светлина. След излизането от Медитацията Мисълформата на тази сфера, както и преди, ще ви обкръжава и всичко, което влиза в енергийно съприкосновение с вас, в началото ще удря не вашата Аура, а ще се раздробява на вълни с висока честота или просто ще се отразява от Сферата.
Постарайте се дълбоко да почувствате в своята Душа Светлината, а в Сърцето си – осъзнаване на постоянното присъствие във вас на вашия Висш „Аз”, който ви отваря Вратата за изливане на вашето Съзнание в света на Светлината на вашата собствена Душа. Почувствайте как Красотата, Любовта и Хармонията на висшите измерения ви окръжават.
За вашия Висш „Аз” няма и не може да има по-важна задача от повишаването на вашия (а значи и на Неговия!) еволюционен и духовен ръст. Затова редовната медитативна работа с Него ще ви помогне, като личност, да намирате правилни решения за възникващите пред вас жизнени проблеми, за да може с голяма продуктивност и по най-добрия начин да развързвате не само „своите”, но и „чуждите” кармични възли.
Съединявайки се посредством своето Съзнание със своя Висш „Аз” вие значително ще ускорите темповете на своето духовно развитие и ще можете по-пълно да усетите потока на Живота по-добре разбирайки целта, уроците и задачите на вашето земно въплъщение. Моите Медитации ще дадат на вашите фрагментирани Съзнания възможността да пребивават във високодуховни енергопотоци, благодарение на което вие скоро ще откриете, че все по-често се стараете и да бъдете и да живеете и да мислите на по-алтруистично и по-любвеобвилно ниво - така, както ви предлага това вашият Висш „Аз”.  
В Медитациите вие трябва да се научите посредством Светлината да въвеждате своето Съзнание в състояние на енергийно ускорение и още повече да обогатявате своя жизнен опит с нови духовни възможности и високи Идеи. Развитието на нервната система спомага за усилено насищане с кислород на всички останали системи на организма и спомага за образуването на Светлинното Тяло.
Енергията на Светлината носи в себе си кодирана информацияот високите нива на Финия План, затова колкото повече енергии с висши вибрации успеете да привлечете към себе си и да натрупате, толкова по-информиран и пробуден ще станете, тъй като плътната завеса на тъмнината ще падне от вашите муладхарно-манипурни фрагментирани Съзнания. Съзнателно и всецяло отдавайки себе си на служене на Светлината, вие от корен изменяте своята основна честота на съществуване, значително повишавайки я и по такъв начин преставате да бъдете просто храна за могъщите астрални същности, хранещи се с вибрациите на страха и хаоса, безпокойството и глада, депресията и унинието.
Пренастройването на Съзнанието на по-високата честота на Любовта и Светлината автоматически води до качествени изменения на атомно-молекулярно ниво дотолкова изменяйки структурата на вашето физическо тяло, че впоследствие достатъчно лесно ще можете да се освобождавате от това тяло за дълго време. Издигайки се в своите Мисли и Чувства във Висшите Планове, вие по-пълно и качествено се съединявате със своя Висш „Аз”, по-хармонично образувайки с него Едно Цяло.
Но не при всеки човек резултатите могат да се проявят веднага: посредством множество промеждутъчни етапи на синтез на низшите типове енергии с висшите трябва да премине всеки, докато не се образува Светлинно Тяло и не се осъществи тържество на Душата над Съзнанието на въплътената личност, еволюционно готова за Акта на Преображението.  
По време на “Медитация над Миналите Животисе постарайте много ясно и точно да си представите главния смисъл на своя Живот и на всичко онова, което съставлява неговата същност. Старайте се колкото може по-често да си повтаряте: „всеки миг, преживявайки в Радост, Красота и Хармония, аз усвоявам неизвестното”. Така вие декларирате за самите себе си цялата най-добра част от земния опит на вашата Душа, своевременно изпреварвайки възможността за проникване във вашия Живот на всевъзможни деструктивни потоци енергия, които не се съгласуват по своите качества нито с намеренията, нито с условията на вашето съществуване. Така вие осъзнато принуждавате обстоятелствата на  ежедневието да се приспособяват към тази ваша главна цел.
НО! Даже най-съвършената по техника Медитация няма да може да донесе очакваните резултати, ако предварително (или паралелно) не се води целенасочена, и нито за минута не отслабваща, работа на вашето Съзнание по очистване на самото себе си от негативността във всичките й многообразни и многобройни проявления. За целта ви е нужно винаги да помните и никога да не забравяте, че човек, в своя обичаен живот, е способен да се намира само в едно от ДВЕ психически състояния: или в Любовта, или ИЗВЪН Любовта. Трето положение не е дадено!
Ако НЕ се намирате в Любовта – къде сте? В негативизма, който в нас се изгражда преди всичко върху горделивостта. Трябва ден след ден непрекъснато, скрупульозно, самокритично и целенасочено да се освобождавате от дори най-малките признаци на раздразнителност, нетърпимост към другите, критицизъм, самонадеяност, самовлюбеност, жалост към себе си и други качества, които ви извеждат от състоянието на Любов и предизвикват във вас поне някакво негативно отношение към окръжаващия свят и към хората, които живеят в него.
Нашият Свят като цяло, както и личнияЖивот на всеки от нас, са моделирани като точно копие (ментално-астрално клише) на нашите собствени Мисли, думи, желания и подбуди. Енергията наМисълта – това е квинтесенцията на цялото наше Мироздание. За каквото мислите и си представяте, това скоро и получавате! Много от хората мислят своето въображение за илюзия без да разбират това, че именно то лежи в основата на разбирането, манипулирането и реализацията, на Земята, на всички движения на Разума.
ЗАПОМНЕТЕ: вашият духовен ръст и придобиването на свръхчувствени способности зависи изцяло от качеството и насочеността на вашите Мисли. Всеки от нас е резултат от собствените си Мисли. Благодарение на своите позитивни и съзидателни Мисли вие физически растете и духовно се развивате. Мислете широкомащабно и ще постигнете велики, наистина глобални цели.
Благодарение на ВСЯКАКВИ съмнения и отрицания, вие дълго тъпчете на място без да реализирате предоставяните ви възможности за разширяване на границите на собствения си светоглед. Всеки момент на съмнения или на установяване на някакви строги рамки за себе си, много силно пречи на разширяването на вашето Съзнание и на постигането на замисленото.
Съмнявайки се в нещо, вие давате възможност на Мисълформата на вашето съмнение да се реализира, та нали съмнението е тази Мисъл, която всячески се стреми да възпроизведе себе си и да се самореализира в дадения тип реалност. Съмненията са най-тежката част от духовния път, тъй като човекът започва усилено да размисля съществува ли в действителност всичко това, за което аз пиша в своите книги. Но без този етап няма да има пробуждане на вашето осъзнаване на Този, Който се намира вътре във вас.
Ето защо следва особено внимателно да се направлява и строго да се контролира дейността на нашето въображение без да се забравя, че цялото ваше обкръжение и обстоятелствата на нашия земен Живот се явяват непосредствено следствие на нашите собствениочаквания. Всяка наша осъзната Мисъл за нещо, или целенасочени размишления за някакво конкретно събитие, с разглеждане на множество негови вероятностни варианти, мигновено създават в Пространството на Земята съответстващата на вибрациите на дадения тип мислене реалност, или, ако щете, специфичен паралелен свят, в който РЕАЛНО става всичко онова, за което вие размишлявате или, изразявайки се по-точно, за което творчески мислите.
Всяко мислене е съзидателно. Всеки път, когато ние самите ярко и конкретно фантазираме за нещо, произволно моделираме или, макар и отвлечено, предполагаме една или друга възможност за развитие на едно или друго събитие, ние - от своите ментални еманации и Материя на чувствата, активно създаваме и съответен паралелен свят, населвайки го с любимите си същества и строго програмирайки сценариите на едни или други събития.
Всяка от нашитеМисли и желания, сами по себе си, тоест по силата на особеностите на нашата енергийна природа, внасят в нашия Живот именно тези обстоятелства, които им дават възможност така или иначе да се реализират посредством нас в условията на физическите термини и параметри. Това свойство на ментално-астралните енергии е приложимо към цялата земна реалност и към всеки човек.
Ако човек е способен да види в окръжаващия го свят само негативни моменти: зло, мъка, болка и несправедливост – то това става с него само защото той сам, в цялата съвкупност на своите активизирани чакрамни Съзнания, е обхванат от зло и отчаяние и проецира само тези деструктивни енергийни качества в окръжаващото го Пространство, с това затваряйки за себе си възможностите за пребиваване на други, по-хармонични и уравновесени аспекти на физическата реалност.
Ако ние във всяка сложна жизнена ситуация създаваме в окръжаващото ни Пространство само позитивни Мисли за нея, то ние по такъв начин ставаме активен източник на телепатични заряди на позитивно действие, привличащо към нас, по Закона за Подобието, само хармонични (благоприятни за нашата въплътена личност) енергии и обстоятелства. В колкото по-голяма вътрешна положителност (хармоничност) се намираме във всеки момент от времето, с толкова по-хармонични енергийни потоци обграждаме себе си.
Ние трябва да се научим бързо да разпознаваме и да се стараем навреме да гасим всякакви, импулсивно възникващи в нашия ум негативни Мисли, желания или образни картини, като колкото може по-скоро ги заменяме с противоположни и не позволяваме на плътната паяжина на формираната от нас Карма плътно да оплете нашия астросом и значително да усложни нашия собствен Живот. В противен случайнай-„тежките” кармични енергии,отработени в другите инкарнации на нашите муладхарно-манипурни Съзнания, развиващи се на най-грубите енергоинформационни нива, автоматически ще спуснат активната част на нашето СЪВКУПНО Съзнание в най-плътните (деструктивни) слоеве на трето измерение. Този еволюционен механизъм сработва, за да може по-развитите чакрамни Съзнания на нашата Душа-аспект да могат да окажат помощ на своите по-малко развити СЪБРАТЯ ПО РАЗУМ успешно да проработят тези инволюционни Качества и да преминем към синтез на еволюционните качества.
За да помогнем в това на тях (и на нас), изобщо не се изисква постоянно да прилагаме в своето постоянно мислене на някакви прекомерни усилия: достатъчно е само да се постараем в ежедневния си Живот да фокусираме своето Съзнание не на материалните проблеми и низкочувствените си потребности, а на своята вътрешна духовна Светлина и на колкото може по-голямо излъчване, от нашето Сърце, на непрекъснат поток от безусловна Любов към ВСИЧКО.
Запомнете: негативното, недоверчиво, изплашено, унижено или  раболепно, сервилно отношение към някого винаги работи против вас, против ускоряването на еволюцията на Съзнанието на вашите чакрамни  личности. Не неутрализираната от фрагментираното Съзнание на съответстващото ниво негативна Мисъл, деструктивно-емоционален взрив, или твърде егоистично желание, винаги привеждат вашия ум в състояние на негативност и той веднага започва да моделира от енергията със съответно качество всевъзможни конфликтни обстоятелства, проявяващи се след това във вашия Живот.
Никога не забравяйте, че вие само ПОТЕНЦИАЛНО притежавате сложен многокачествен набор от всевъзможни емоции и желания, които всеки миг са старае да ви натрапи всяка от вашите чакрамни личности, но винаги сте в правото си (макар че не винаги сте в състояние) да отделите себе си от тези свои Мисли и емоции, които вече в достатъчна степен сте проработили и които вие ВЕЧЕ не се явявате. За това е нужно само здраво да се утвърдите в своето осъзнаване, че ВЕЧЕ сте напълно независими от периодически възникващите във вашия Ум негативности, а използвате в своите ментални композиции само хармоничните проявления на своите високоразвити чакрамни Съзнания.  
НО! Никогда не се опитвайте грубо да отричате всички свои негативни Мисли и груби емоции, защото със всяко свое отрицание (т.е. НЕЛЮБОВ към него!) вие интензивно ги подхранвате, докато те действително не станат за вас сериозен често - опасен) проблем. Вие трябва само да усещате тяхното възникване и това как те внезапно  се вклиняват, втурват във вашето Съзнание от някаква бездънна и неведома дълбочина на вашата неизследвана до край Същност.
Те винаги възникват неочаквано, като нахлули във вашия дом неканени гости, с които, в първите минути на тяхната поява, не знаеш какво да правиш – не ти се иска да се занимаваш с тях, а да ги изгониш ти е неудобно. Само с насочваните позитивни потоци и трансмутируемите висококачествени сърдечни енергии на вашите БЛАГИ и ДОБРОДУШНИ Мисли всеки от тези негативизми постепенно изчезва от сферата на вашето внимание.
Всеки опит за тяхното чисто волево и принудително сдържане или изгонване от своето Съзнание, без сложния и постепенен процес на познаване, разбиране и съзнателно разотъждествяване на себе си със стихийното проявление в себе си на тези низкокачествени енергии, не спомага за избавяне от тях (т.е. за съзнателна проработка на дадените качества), а обратно - води само до тяхното натрупване и до заздравяване на дадената грубоастрална вибрация в обвивката на вашия астросом.
Ето защо не следва да подтискаме в себе си такива негативни Мисли като всевъзможните видове страх, злоба, ревност, завист или обида. И когато те започват буквално да ви раздират отвътре, на вас ви е нужно преди всичко да не се поддавате на тяхната мощна стихийност, а да се научите веднага да разпознавате в себе си тези деструктивни състояния и да се разотъждествявате от тях, за да може, при поредното им възникване, веднага да се постараете колкото може по-спокойно и конструктивно да ги разгледате и замените с позитивно и уравновесено състояние на ума.
С помощта на сърдечна мотивация (цялостно оправдаванена всякакви постъпки на човека, станал причина за възникването на вашата негативност), можем достатъчно бързо да разсеем или астрално да анихилиираме всяка своя негативна Мисъл, било то ревност, обида, озлобеност, отчаяние, депресия, алчност, високомерие, лакомия и т.н.). НО! В никакъв случай не трябва да причисляваме чакрамните Създания с нискоастрална природа, предизвикващи във вас тези отрицателни емоции, към категорията на „най-злите врагове на човечеството” и да окачваме на тях позорни етикети от типа на “дяволски сили” или “изчадия на ада”, с които така охотно и безразборно са склонни да награждават представителите на ортодоксалните религии и конфесии всяка проява в човека на силите с грубоастрална природа.
Да, засега все още недостатъчния опит от съществуването в условията на Физическия План на Земята пробужда в Съзнанията от това ниво неудържим интерес към дълбоко познаване на истинските източници на изключителна човешка емоционалност и чувственост, насочвайки цялото им внимание към търсене и изучаване на всякакви възможности за системно проявление на тези непознати енергии с цел тяхното детайлно изучаване, усвояване и творческа проработка. Не следва да забравяме, че благодарение на неуморната ментално-астрална дейност на фрагментираните Съзнания с муладхарно-манипурно ниво на развитие, всички типове земно човечество (в това число и ние с вас!) имат възможност да включват в своята творческа дейност безкрайни модели на грубоастрална Материя, от която хората формират за самите себе си най-разнообразни условия за собственото си съществуване, творейки със своите Мисли и желания окръжаващата реалност и индивидуалната осезаемост на всяка физическа вещ.
Аз не говоря за тази еволюционна ценност, която ни дава опита, който получаваме благодарение на дълбокото и подробно потопяване на Съзнанията на нашите низкочакрамни личности в астралните вибрации на силните чувствени преживявания и неудържими емоции. Без този безценен опит да Познаем Физическия План и духовно да оплодотворим Материята със Силите на Висшия Разум би било просто невъзможно.
Помнете, че вашата индивидуална Духовна Трансмутация започва преди всичко с неотклонно повишаване на качеството на вибрациите на енергията, произвеждана във вашето съвкупно Съзнание  от фрагментираните личности на низшите чакри. Този духовен процес се стимулира от вашия неудържим вътрешен порив към творческо познаване на своя Висш „Аз” с цел пълно и цялостно сливане с него. Такъв постоянен духовен стремеж ще ви направи по-хармоничен, позволявайки не само да преодолявате собствения си спонтанен негативизам, но и да се възнесете от несъвършеното личностно ниво на Висшите Планове на самоосъзнаване с цел последователното възсъединяване със своя Духовен Източник.
Благодарение на получаваното от нас Знание на Истината и редовно практикуване на целенасочени Медитации вие ще можете да постигнете в своето Съзнание оптимално ниво на балансиране на Силите, съставляващи основата на астралните и ментални честоти на вибрациите на вашата Душа. Така ще бъде извършена преориентация на някои електромагнитни съставляващи на вашето Поле на Времето, която ще ви помогне да осъществите прехода на вашето Съзнание към по-високите Планове, с които вие, на безсъзнателно и подсъзнателно нива, взаимодействате по време на Медитациите си.
Духовният растеж е дълбоко интимен и вътрешен процес, разтегнат не само във Времето, но и в Пространството. Всяко строго подтискане на своите разнообразни непозитивни емоционални прояви и стихийни низкочувствени пориви надеждно откъсва вашите муладхарно-свадхистханни фрагментирани Съзнания не само от възможността за проработка и придобиване на опит от самопознание, но и от получаване на висококачествени Знания от чакрамните Учители от висшите духовни реалности.
         Познавайте себе си не само в цялата своя пълнота и многогранност, в цялата ваша любвеобилност и душевна щедрост, но и в цялата ваша непредсказуемост, невежество и примитивност. Вместо безразборно и срамежливо отричане на наличието в себе си на инволюционни качества, постарайте се смело да признаете на самия себе си своето временно несъвършенство и още по-дълбоко да познаете онези свои фрагментирани Съзнания, които ви пречат да усетите в пълна степен себе си като пълноценна духовна Същност без всякакви признаци на негативизъм. По такъв начин, чрез безмилостно самоочистване и внимателно вътрешно самоизучаване, постепенно отмятайки по трошички всичко дребнаво и възприето отвън, постарайте се, в крайна сметка, да откриете в себе си изначално богоподобие и да осветите окръжаващия ви Свят със своето духовно великолепие. 
 
٭ ٭ ٭
 
 

Създадено: 22/09/2012 : 03:05
Обновено : 22/09/2012 : 03:39
Категория : Чакрамните личности
Страницата е посетена 4345 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^