Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 254 всичко

 4 посетители онлайн

Чакрамните личности - Чакрамните личности 6

 
Иисус е казал: " Ако плътта е дошла заради духа, това е мистерия.
Но ако духът е дошъл заради тялото, това е удивително чудо.
Чудя се как такова богатство е заключено в такава бедност?"
Евангелие от Тома
 
"Защото всички, водени от Духа Божий, са Синове Божии."
                                             На Римляните
 
Във всеки от нас съществува Сила, която може да издигне нашия Живот до най-високото, непредставимо за днешното състояние на нашето Съзнание, ниво; Сила, способна безкрайно да обогати нашия Живот не само в бъдеще, но и сега; Сила, изцеляваща недъзи, помагаща да се придобият вътрешен покой и равновесие сред несгодите на суетния Свят, превръщаща неуспеха в успех, а поражението – в победа, избавяща ни от самота, даряваща щастие и радост от общуването. Тази сила е нашата безсмъртна Душа.
От нашата книга „Дух и Душа” вие ще узнаете, че ВСЯКА Душа (било то “аналог” или “аспект”) – е едно от многобройните и  многоизмерни проявления на Активността и Творчеството на т. нар. “Космическо Тяло на Духа”, позволяващо да се разпространят милиарди холографски отлагания на еволюционна информация, натрупана от Космическия Дух в безкрайното Съществуване, в различните Планове на Единната Реалност и безбройните нива на Енерго-Материята. Но, едновременно с това, ВСЯКА Душа е вибрационен пазител на Космическата Памет на Духа, потенциално съвместявайки в себе си както Неговата Първична Реалност, така и Пространство-Времето на другите многобройни Светове, които налагат на Първичната Материя на Индивидуалния Космически Дух своите холографски информационни кодировки. Първичната Материя на Духа еедновременно и общата ИдеалнаПървоформа за всички Светове на Единната Реалност и потенциална Форма на всеки отделен Свят и Първо Тяло на всички Светове, в което, едновременно с развитието и конкретизацията на Съдържанието на всеки от Световете, се заражда също така и Илюзия - като конкретни предложения на Световете на самите себе си и на всички, развиващи се в тях, Форми.
Поради това следва щателно да пазите Душата си от натрапливо проникване и безконтролно разпространяване в нея на многобройни безусловни Илюзии за реалността на нашето временно проявление. Тогава и висококачествените нива на пазената в нас Памет на Духа няма да могат да се подменят от временността на несъществуващите алтернативи, интензивно натрапвани ни от физическия Свят. Всяка Илюзия е пречупено отражение на информацията пораждана от Колективното Съзнание за реалност от някакъв грубоматериален тип. Активно съединявайки се с Енергията на дадения Свят, всяка Илюзия образува специфично структурирано информационно-енергийно поле на Света т. нар. “Вторична Материя”.
ВСЯКО Колективно Съзнание (Колективна Душа), като носител на Съдържанието и Качествата на собствения си Свят, с помощта на своите специфични Енергии се разгръща и разделя, вътре в самото себе си, на множество отделни енергоинформационни Същности, всяка от които, на свой ред, също започва интензивно да генерира и разпространява, в тази Вторична Материя, своето собствено информационно-енергийно поле  (своята "индивидуално-колективна" Душа). Тези полета, сливайки се с Полето на Вторичната Материя, образуват Мислещата Субстанция на Третичната Материя, която именно епълното завършване на развитието на Илюзията в самата себе синай-плътното ниво вибрации на Физическия План, в който, с помощта на нашите физически тела, периодически и осъзнато се проявяват многобройни еволюиращи Съзнания от реалности от други типове (нашите чакрамни личности).
“Космическото тяло” на Душата, или това, което обикновено (и не съвсем правилно!) се подразбира под думата “Аура”, представлява многослойна, по целия свой вибрационен диапазон, енергоинформационна “решетка”, състояща се от повече от29 магнитни и други типове полета. ВСЯКА Душа – е съвършено особен видинформационно-енергийно полеислеща субстанция), генерируемо от всеки тип Материя (реалност) в резултат от интензивно облъчване на нейните целенасочени потоци от специално кодирани видове Енергии. Цялата тази многоизмерна пространствена структура непрекъснато се премества в Пространство-Времето в пределите, индивидуално обозначени като Висш “Азна човека или като негова Душа-аналог.
Енергиите, излъчвани от структурната решетка на всяка Душа-аспект, пронизват със себе си наведнъж няколко еволюционни реда от Хиперпространството на Вселената и могат, с една или друга степен на активност, осъзнато и КАТО ЧЕ ЛИ напълно автономно,да творят в едно и също локално жизнено Пространство (например, нашата планета), но проявявайки се в различни негови измерения. На всеки от тези типове енергия, проявявани от Душата-аспект, съответства изключително свое ниво на разумност или съзнателност, облечено в условията на съществуващите типове реалности в характерни само за тези типове форми и методи на проявление.
Така физическата форма на човека съществуваизключително само на молекулярно-биологични нива и по силата на това всички резонансно-функционални структури нанейната плътноматериална решетка притежават много ограничени възможности, използвани от човека само за повече или по-малко нормална дейност на аминокиселините – основния строителен материал на физическия Живот. Но затова пък всички останали финоматериални нива на разумна активност на Съзнанието на физически въплътената на Земята личност не се подчиняват на законите на физическата еволюция, тъй като притежават собствена енергия от значително по-висок порядък.
На нивото на Душите-аналози всички тези силови полета са информационно взаимосвързани помежду си с многобройни междузвездни и междугалактически линии за връзка, а на нивото на Душите-аспекти – със съзнателни планетарни нива на Материя с различна плътност, съставляващи енергоинформационната структура на нашата Слънчева система. Всеки от типовете на индивидуално-съзнателната магнитна енергия съществува КАТО ЧЕ ЛИ независимо от своето модулиращо Съзнание или Висш „Аз”, но, при все това, постоянно се нуждае от неговото ръководство.
Всеки висш тип съзнателна (разумна) енергиясе явява носител на информация със строго определено качество и може да въздейства само на енергоинформационни системи вибриращи на съответстваща му честота. Биологически-мислещите системи, активно функциониращи само в пределите на други, по-ниски диапазони, за енергиите от дадения тип КАТО ЧЕ ЛИ не съществуват.
Поради това високочестотните Потоци от преобразяващи типове енергия, бомбардиращи Пространство-Времето на Земята в навечерието на Акта на Преображението, са способни активно да въздействат само на напълно конкретна категория земляни, чиито Съзнания вибрират в дадения еволюционен диапазон, в частност, на честотите на съзидаващата Любов. Тези Божествени Потоци (Лъчи на Чисти Космически Качества) създават в Пространство-Времето на Земята условия, способстващи за де­кодиране нанамиращата се в тях информация и за нейния преносна повърхността на нашата реалност, където тя намира възможност за изразяване на себе си посредством призмата на милионите човешки Съзнания готови за този процес.  
Главнитеприемници и преобразуватели (дешифровчици) на информацията, намираща се в Лъчите на Качествата, се явяват дванадесет информационни центъра (чакри), седем от които са разположени КАТО ЧЕ ЛИ вътре във физическото тяло, а пет – отвъд неговите предели, в други системи от реалността.
Но освен тези индивидуални 12 центъравъв всеки човек съществуват също така т.нар. “комплиментарни” или паралелни 12-нивови информационни системи, с помощта на които, при активизация на собствената си енергосистема, човек може да се включи към енергиите и информациите на значително по-висококачествено ниво, значително разширявайки своя интелектуално-духовен потенциал, развивайки нервната си система и ускорявайки по такъв начин своето еволюционно развитие.
Менталното тяло има в своята структура тринадесет енергийни вихъра (подчакри) с различна мощност и качество, всяка от които играе своята роля в процеса на мисленето и внася своята лепта в укрепването и развиването на менталната обвивка. Най-голямо влияние на общото състояние на интелектуалното тяло оказва подчакрата на Нирвана (САХАСРАРА), която, по същността си, е основен генератор на енергиите на синтеза.
За степента на функциониране на дадения подцентър свидетелстват такива характеристики на личността като способността на човека да обединява и стремежа да синтезира в себе си най-отдалечените области от Знанието, умението да виждаш единството в проявленията на всякакви двойки противоположности, стабилни логически навици, подтикващи към изучаването на най-различни философски течения и енергийни знания.
Втора по важност, за въплътената във физическата реалност личност, се явява земната подчакра. Нейното развитие и стабилност определят скоростта и качеството на заложените в Съзнанието основи на елементарните знания, свързани с жизнената дейност на човека в условията на действието на законите в плътноматериалната реалност. В нея също така се обработва и цялата постъпваща информация, засягаща въпросите на икономиката, политиката, приложната наука, различните видове изкуства, медицина, психология, религии и т.н.
Почти същото по своята значимост влияние върху развитието на менталното тяло оказва неговата ментална подчакра, от активността и интензивността на развитието на която зависят способностите за бърза обработка и манипулиране на постъпващата в мозъка информация, навиците в точността на реакциите и скоростта на вземане, от човека, на оптималното логическо решение в едни или други ситуации.
Една от най-важните е супраменталната подчакра, тясно свързана с гърлената чакра Вишудха. Именно тя е функционално отговорна за чистотата на звучене, ясността и правилната постановка на речта, умението да владееш своя глас и всевъзможните звукови вибрации с цел осъзнато взаимодействие и внасяне на съответните изменения в енергийните структури и многобройни реалности на земното Пространство-Време.
Освен това, например, енергийната подчакра е отговорна за своевременното постъпване във физическия организъм на сведенията за състоянието на здравето като цяло, както и на централната и вегетативната нервни системи на човека. Недоразвитото състояние на астралната подчакра притъпява остроумието или въобще лишава човека от чувство за хумор, като снижава неговата съобразителност и отслабя остротата на неговия Ум.
Кармичната подчакра стимулира адекватността на възприятията на личността спрямо действието на закона за Кармата и другите важни Космически Закони, спомагащи за духовното развитие на човека, повишават неговата способност за самоконтрол, неговото умение за прилагане на вътрешна стабилизация и проявявление на волевите качества с цел духовна самореализация. Интуитивната подчакра определя творческите наклонности на личността към едни или други видове изкуства, неговите способности за хармонично развитие.
Останалите пет подчакри на менталния проводник играят по-малка роля и оказват по-слабо влияние върху общото състояние на всички структури на менталното тяло, но тяхното развитие по никакъв начин не трябва да се пренебрегва, тъй като недоразвитостта на тези вихри енергия може да доведе до нарушаване на някои важни функции на главния мозък.
Характерните индивидуални свойства и общото ниво на развитие на менталното тяло на всяка личност зависят, преди всичко, от качествата на всички предишни натрупвания на нейните Души-аспекти и се самоорганизират, основно, по време на периодичните пребивавания на Съзнанията в реалностите на Менталния План. Материалите, от които се образува то, както и сложността на конфигурацията на конструкцията на всички съставляващи го структури, изцяло зависят от интензивносттана качествата, които Съзнанието е натрупало и изработило в резултат от всички свои минали опити от съществуване в различни типове реалности.
Често ми задават въпроси по повод на т. нар. „възраст” на Душите: истина ли е, че при хора неопитни и недоразвити интелектуално „Душата е млада”, в духовно устремените има „стара Душа”? Или, говорейки за Духа, употребявят такива абсурдни изрази като „млад” и „стар” (тоест опитен) Дух.
За това аз вече достатъчно подробно съм писал в своите книги, но отново ще ви напомня, че подобни словосъчетания са просто неприемливи, тъй като всички ние, имам предвид нивото на Съзнание на нашите Висши Космически Индивидуалности (Духът и съставляващите основата на неговото Колективно Съзнание 12 Души-аналози) са били сътворени едномоментно едно и също манвантарно “време”), в едно-единно Излияние от Първоизточника, в един и същ мигна дадения Цикъл на Творението.
Не трябва да смесваме и отъждествяваме Колективното Съзнание на Индивидуалния Космически Дух (нашият ИСТИНСКИ ВисшАз”) с това, което подразбираме под думата “Душа”. Духовната Същност на всеки човек е имала свое Съществуване още дълго преди появата на най-фините от реалностите на Земята.
Но, заедно с много други духовни Космически Същности, тя също така е била духовен инструмент при изначалното внедряване на енергиите на Космическия Разум във физическата форма на дадената планетарна система, снабдявайки най-първите цивилизации на земляните с чисти ментално-астрални Образи и високодуховни Идеи, за да може на основата на тези съвършени Мислесъщности хората постепенно да се усъвършенстват сами и да се учат да формират свой собствен свят.
Зад всеки от нашите личностни „аз” винаги стои още един, по-висок, регламентиращ и духовно направляващ предходния, а на самия връх на тази йерархическа Стълбица се намира обединяващия „Висш Аз”, който може да се осъзнава „реално” само от немного от хората, защото в нашия Свят няма средства, нито възможности, за да Го усетим и да Го предадем вербално, или да Го преведем в наши човешки понятия.
Немислимо е изобщо някак да отъждествяваме или дори приблизително да сравняваме такива несъвместими понятия като „Индивидуален Космически Дух” и „индивидуална личност”. Само на нивото на Космическия Дух е възможно да проявим и познаем своята ИСТИНСКА индивидуалност и „единственост” по рода си (макар че не следва също така да забравяме и това, че всеки Индивидуален Космически Дух, на свой ред, също така е самосъзнаваща съставна част на друг Космически Колективен Разум, да речем от Галактически или даже от Вселенски мащаб).
В Посланията на нашите Учители се казва:
Много опростената схема на строеж на Индивидуалния Космически Дух може да се представи по следния начин. Висшият „Аз” проецира на Плана на своето Съществуване Триадата високодуховни Същности, условно наричани от нас „Души-аналози”. По своите отделни качества, изразявани от хората с понятията Отецисш Разум, Воля), Син (Любов-Мъдрост) и Свети Дух (Творческа духовна активност) и отразяващи в своята съвкупностцялата БожественаСъщност на Висшия „Аз”, Душите-аналози са обединени в Духовната Космическа Триада по четири Същности.
Обръщам вашето внимание на това, че във всяка точка на всеки от членовете на Триадата съществува строга периодичност, обуславяща и отделните качества на Самия Дух: Неговите функционални възможности на векторно развитие, пространствено-времевото разгръщане за въплъщаване на Неговото творческо съзидание на нещо и т.н. Всяко от основните качества на всяка от четирите Души-аналози, образуващи една от страните на квадрата на един от членовете на Триадата се явява едновременно и една от страните, съставляващи квадрата на всяка от четирите триади.
Подчертавам, че НЯМА паралелност в проявленията на всяка от Душите-аналози на една Триада, а има многослойно, обемно въплъщение на външни и вътрешни признаци, защото всичко в Космоса е взаимосвързано, взаимопресекаемо и взаимопроницаемо.
Схематично тази сложна за разбиране пространствено-времева конструкция можем да си представим като три големи пирамиди с равностранни триъгълници в основата, съединени със своите върхове един с друг. Всяка страна на всяка от тези пирамиди е една от 12те Души-аналози на Триадата на Духа.
Четири такива Души, съединени помежду си в една пирамида, носят в себе си всички признаци на Качествата на Волята на „Отеца”, или Висшия Разум; четири други - Качествата Любов-Мъдрост на „Сина”; а третата пирамида представлява Космическото Качество на творчеството на „Светия Дух”. От върха на всяка голяма пирамида, под формата на такива вторични пирамидални Триади с по-малка интензивност и набори от по-груби качества, в различни нива на измерността на Пространството на Мирозданието, съединявайки се помежду си вътре в себе си) с характерните за всяка Душа-аналог енерго-информационни нишки, се простират пространствените конструкции на дванадесетте нейни Души-аспекти.
Цялата тази 36 измерна Космическа Структура, саморазвиваема и самосъзидаема от Единния Колективен Разум, се намира в постоянно движение, в нея през цялото време нещо се изменя: едно “пропада” на едно място, друго се “проявявана друго място, трето се „премества”  по-близо до общия Център, четвърто се „движи” от своя Индивидуален център и т.н.
В историята на човечеството винаги е имало и има хора, за които ПОТЕНЦИАЛНОТО наличие на Свръхсъзнание във всяка земна личност се явява неоспорим факт. Те с всички свои вътрешни сили се стараят да поддържат в себе си интензивното чувство за собствената си цялостност и непрекъснатост на Космическото Съществуване на своя Висш „Аз”. За такива хора вече е просто невъзможно напълно да идентифицират себе си с проявленията на тези от своите Съзнания, които съставляват грубоастралната основа на всяка земна личност.
Тяхното разширено Съзнание не се ограничава със строгите рамки на Земята  и нейното Пространство, защото всеки от тях осъзнава себе си като НЕЩО значително повече от просто физическа обвивка или т. нар. „биологически-мислеща система”. Когато такова Космическо Самосъзнание напълно се утвърждава и укрепява на всички чакрамни нива на съществуване на една Душа-аспект, тогава нейното високодуховно влияние започва интензивно да въздейства (енергоинформационно да се разширява) и на качеството самопознаниена Съзнанията на останалите Души-аспекти, съставляващи вторичната верига на Триадитена Космическия Дух.”
И понататък:
Има също така две на пръв погледнапълно противоречиви забележки,в които вие, въпреки всичко, следва самостоятелно да се ориентирате:
1) - между Индивидуалния Дух и проецираните от Него в различни нива на Единната Реалност от Душите-аналози НЕ МОЖЕ да се постави знак на равенство, защото всяка от тези 12 духовни Същности в по-голяма степен АКТИВНО отговаря само на някакви особени отенъци от вибрациите на своя Висш „Аз” или Дух;
2) - между Индивидуалния Дух и Неговите 12 Души-аналози МОЖЕ да се сложи знак на равенство, защото на по-ниски нива на Реалността Светлината на тези нива просветва, осветява, или дава възможност за проявление само на някакви отделни качества на ЕДНА ДУХОВНА СЪЩНОСТ, а на висшите нива на вибрации всички те представляват   ЕДНА И СЪЩА СЪЩНОСТ”.
И така, ние с вас вече изяснихме, че Духовната Същност на всеки човек е съставена от многобройни личности, всяка от които притежава собствена самоидентичност и много от които едновременно работят от Семейството на Светлината не само в реалностите на Земята, но и в множество други Светове на Вселената, опитвайки се индивидуално да усвоят, опознаят и разшифроват енерго-информационната база на всяка от тези реалности, за да може след това да преведат придобитото Знание в символи и кодове, които ще станат основа на новия опит на Индивидуалния Дух.
Космическият Дух има възможност да изразява Своята съзидателно-творческа активност посредством дванадесетте свои Души-аналози, всяка от които, в периода на своето целенасочено проявление и разпространение в различните реалности на Мирозданието, също така има възможност да създава още 12 други гещалти – Души-аспекти  (холографски дубли за разширяване на своите Качества) на трите низши Плана на Единнната Реалност – физическа, астрална и ментална.
Всяка от тях, живеейкиКАТО ЧЕ ЛИ свой собствен Живот, ограничена от условията на различните нива на Единната Реалност, периодически свалясумирания опит от своето съществуване в индилвидуалната килийка на Паметта на Душата-аналог, която, на свой ред, също така периодически дели цялата постъпваща и преработена от нея информация с останалите три Души-аналози от своята Космическа Триада, което именно обезпечава постепенната еволюция на Разума на всяка от тридесет и шестте измерности на Пространството, образуващо НАШИЯ тип Мироздание.
Така всеки от нас, хората, на висшите нива на своето Космическо Съществуване еволюира не в едно-единствено число, а под формата на 144 нива на ЕДИННОТО колективно-личностно Съзнание. Това, което от нас се разбира като “Индивидуален Космически Дух” - е монолитно, цялостно и единно Духовно Семейство, състоящо се от 144 Души-аспекти или 1728 (12 х 144) фрагментирани Съзнания с различно космическо ниво на развитие, започвайки от най-низшето - физическото, и завършвайки с висшето - галактическо, ниво на проявление на Висшия Разум.  
И далеч не всички от тези 1728 Съзнания осъзнават себе си като личности, едновременно развиващи се в множество типове измерения, макар че всеки от членовете на “семейството на Душите” има реални възможности да проявява себе си в многобройните реалности на другите измерения на много планети и звездни системи не само на своите Галактики, но и в другите системи на нашата Вселена.
Земната “личност” само в една илидруга степен представлява само тези от многобройните аспекти на Духа, които са създадениот фрагментираните Съзнания навсяка от 12-теНегови Души-аналози за възможност за получаване на опит и за реализация на някои от Своите  (най-несъвършени) аспекти в пределите на условията натриизмерната реалност (и то – само с конфигурацията на Пространство-Времето отдадения ТИП, тъй като в условията на триизмерните реалности с друго количество времеви ординати т.нар. “индивидуални личности” имат съвършено различна, в сравнение с тази на земляните, форма, енергопараметри, психогенетични качества и интелектуално-психически потенциал).
В многобройните вътрешни (многоизмерни) реалности навсеки от нас,повече или по-малко активно, манипулира нашият Висш “Аз”, Който -с помощта наедна от 12-те Свои Души-аналози, привлича, моделира и използва за Своите еволюционни цели т. нар. “безсъзнателен” материал – фрагментирани Съзнания с различно ниво на развитие.
Всяка от Душите-аналози на Индивидуалния Космически Дух, посредством постоянни духовни усилия смного висока Интензивност и Качество, активно сътрудничи с други Себе подобни Космически Същности за формиране и поддържане на съществуванието на многоизмерните реалности на Вселената, в това число и на “нашата” физическа реалност. Те организират, инициират, проецират и управляват трансформацията на потоците на психическата енергия във физическата Материя и обектите на другите триизмерни реалности.
Посредством Колективното Съзнание на Космическия Дух Те савключени към практически безкраен резервоар, от който черпят духовно Знание и еволюционен Опит. За избиране на сфера за своята творческа дейност и направление за индивидуално развитие на Тях са им достъпни всякакви варианти и цялото многообразие от Форми на Живот, в това число и физическата, която е само бледо отражение на безпределните дълбини наПървоизточника.
Именно Душата-аналог, а не видимата земна личност, изхождайки от огромните запаси от Знание, космически опит и неограничени (по земните мащаби) възможности на Своето Висше Съзнание, формира по Свое усмотрение Душа-аспект (СЪВКУПНО Съзнание) за всяка от въплъщаващите се в този физически Свят земни личности и стимулиравъншните (фрагментирани) Свои проявления, или чакрамни Съзнания за активно и неотклонно натрупване на информация посредством тези личностниаз”.
Ето защо следва ясно да се разбере, чевътре в  енергоинформационната матрица на всеки от нас, в едно или друго състояние на активност, намира начини за свое проявление (посредством фрагментираните Съзнания на чакрамните личности) не нашата първична, главна индивидуалност (т.нар. “Висш “Аз”” или Космически Дух), а самоЕДИН от 12-те аспекта на нашата Душа-аналог. Ние наричаме тази “малка част” на Колективното Съзнание на Космическия Дух “Душа-аспект”. Основа на енергоинформационната структура на всяка Душа-аспект съставляват Материята на Мисълта и Материята на Чувствата (за разлика от Душата-аналог, състояща се от Енергии от по-качествени нива).
Тази Душа-аспект съзнателно изменя своите многобройни лица и форми, при това винаги оставайки като Единно Цяло. Много от нейните фрагментирани аззасега все още не са били призовавани от нея към проявлениевъв физическата реалност за развитие на своите качествачрез “внедряване” във физическа плът. В известен смисъл тя едномоментно като че ли е „посяла” самата себе си в множество Светове на Вселената и сега едновременно жъне своя еволюционен опит от Космическото Съществуване.
Именно тя, Душата-аспект, е “преживялабезбройно множество Животи НА ЗЕМЯТА и именно тя, при всяко свое поредно въплъщение на нивото на физическата реалност на Земята, е формирала от многобройните фрагментирани Съзнания ТОВА, което сме свикнали да наричамеземна човешка личност”.
Всяка от тези личности може да бъде формирана от Душата-аспект по силата на различни кармични и исторически обстоятелства, създадени или използвани от нея за проработка и развитие наедни или други аспекти на свойствените за нея качества. При всяко от тези въплъщения Душата-аспект винаги използва резюмиращ, сумарен опит от предишните свои инкарнации, привличайки за това от различните финоматериални реалностиСАМО НЕОБХОДИМИТЕ, строго съответстващи на нейния ПЛАН, фрагментирани Съзнания, които, бидейки вече формирани и привързани към чакрамната система на човека, изпълняват ролята на чакрамни личности.
Именно тя, Душата-аспект (а не Духът, кактопредполагат мнозина) всеки път се формира и облича със Съзнанието на своята Душа-аналог в плътно материално тяло -както космонавта или водолаза преди изследване на чужда за тях среда на обитание, се обличат в съответния скафандър, обезпечаващ на изследователя определена степен на активност” (отПослания на Брат Албеллик”).
Итака, това проявление на Космическия Разум, което ние подразбираме под общоприетия термин “Душа”, във всеки даден момент от времето на всяко от своите земни въплъщения, представлява само една от из безбройното множество съставни части на Висшия „Аз”, която -бидейки проявена във физическата реалност, носи в себе си известна група индивидуални свойства и качества, използвани от Космическия Дух за решаване на различни свои еволюционни задачи. Тази главна (информационно-натрупваща) съставна част отвсяка от 12-те Души-аналози на Космическия Дух както по време на всяко от своите въплъщения, така и в междуреинкарнационните цикли, постоянно качествено се изменя.
Енергията (и информацията) на всяка от Душите-аспекти също така се използва за формиране наняколко материални дубли-двойници, въплъщаващи се и в други плътноматериални реалности, имащи друго количество времеви ординати в сравнение с “нашата”. Всяка от тези личности, имайки работа с физическата реалност от своя тип, активно я формира и моделира (разработва) своята собствена творческа роля  в нея. Всяка от тези личности е способна да контактува със своя вътрешенАз” и да получава от него информацияпод формата на Мисли, чувства и емоции само в тази степен, в която тя е способна да смели цялото това Знание в индивидуален опит. За съжаление, повечето хора са все още недостатъчно разумни, за да вместят в себе си поне малко от това огромно  Знание, което принадлежи на техния Висш “Аз”.
Всяка от Душите-аспекти има потенциална еволюционна възможност даразширява себе си (посредством постепенно разширяване на всяко от своите фрагментирани Съзнания) до нивото на вибрации на всяка от двенадесетте Души-аналози на своя Космически Дух.
Всяко от фрагментираните Съзнания носи в себе си информация за своето ниво на самопознание. Така всички реинкарниращи фрагментирани Съзнания, всяко със своя собствена енерго-информационна база, формират еволюционния опит за всяка въплъщаваща се Душа-аспект – колкото повече чакрамни въплъщения има Съзнанието в различните реинкарнационни цикли, толкова по-богат и качествен е неговия личен еволюционен опит, който то дублира със своята Душа-аналог, която, напомняме, явявайки се само една дванадесета част от Колективния Разум на своя Индивидуален Космически Дух, интегрира в Него всички свои енергии.
Благодарение на нейния опит и по силата на присъщите само на нея индивидуални особености и качествени характеристики, Духът осъзнава и изпитва различни възможности за едни и същи космически събития в напълно друга степен и мярка, отколкото това става на вътрешните планове на другите отНеговите Души-аналози.
Всяко от чакрамните Съзнания, на нивото на качество на вибрациите на собствената си реалност, едновременно изследва и реализира цялото огромно множество алтернативни варианти навсяко събитие, ставащо в Живота на въплътената земна личност, за да може след това да внесе своя личностен опит в общата касичкана Душата. Всеки от нас, в своитесънища, нерядко е изпитвал тези фрагменти на вероятни събития, ставащи „като че ли с нас” в условията на други реалности.  
Всеки от тези нашитеаз”, действащи в други системи реалности, не е идентичен на нас и не енещо като наш “близнак”, а представлявасъвкупното Съзнание на нашата въплътена личност) някаква друга част от нашатацялостна Космическа Същност, развиваща своите способности и качествени характеристики по съвършено други способи и методи, отколкото това може да се направи в нашия физически Свят.
Всяко от тези чакрамни (фрагментирани) личностни Съзнания изследва и изпитватриизмерното Пространство-Време само по свой собствен, присъщ само на него начин, постъпвайки и реагирайки на всяко преживявано от нас събитие само в съответствие с нивото и природата на своето личностно възприятие. Техният разнообразен опит, извън зависимостта от оценката на нашия морал и нашето „лично” отношение към него, се смесва в общото натрупване на опит и така разширява възможностите за възприемане на нашия Космически Дух.
Дотогава, докато Духът проявява способността давъзприема и осъзнава Себе си едновременно и като самостоятелна Индивидуалност и като индивидуалност, явяваща се обща част за всяко от другите 1728 свои  Съзнания, всеки от тези личностни „аз”, в плана на “разделнотовъзприемане на самия себе си в своята реалност, съществува КАТО ЧЕ ЛИ „изолирано” и „обособено”. Но на нивото на това, което ние наричаме „подсъзнание”, всяка Душа-аналог поддържа „вътре в себе си” постоянен енергоинформационен обмен -както между всички свои проявления (Души-аспекти), така и между съставляващите ги фрагментирани Съзнания, с цел разширяване на Съзнанието навсеки от тези „аз” до разбиране и приемане на факта на едновременното свое съ-съществуване с другите нива на своя Висш „Аз” и своето единство с тях.
За съжаление, преобладаващото мнозинство хора, поради ниското ниво на своето развитие, изобщо не усеща своята „цялостност”с висшата Природа и не е способно да постигне потенциалната божественост на своето проявление. Когато ни обхващат силни емоции или когато буквално с „пяна на устата” отстояваме своя индивидуализъм, ние напълно губим самите себе си, изцяло отъждествявайки се с обземащите ни Мисли и чувства и не сме в състояние да усещаме своята цялостност, своето единство с останалите части на нашия АЗ”.
Според това как всяко от низкочакрамните Съзнания, като се самореализира интензивно посредством желанията и усещанията на физически въплътената личност, все повече се развива, те - на нивото на Материята наМислите и Материята на чувствата, привличаткъм активно творчествоот по-висококачествени реалности други, по-развити, фрагменти на самите себе си. Тези фрагментирани личности проявяват пълна независимост в това, което се отнася до действията и вземането на решения отръководената от тях физическа личност, но всяка от тях, на свой ред, посредством кармичните канали на своите чакри, има постоянно енергоинформационно влияние от страна на още по-развита чакрамна личност.
Тези “фрагментирани Съзнания”, веднъж появили се, започват  самостоятелно да растат, да се развиват и, започвайки от определено ниво, също така могат да формират свои собствени същества или, както ги наричат нашите Учители, “гешталти на личностите”. Тези части от Съзнания, интуитивно, на разстояние позволяват на отделните части-Сознания на Душите-аналози, въплътени в телата на хора, информативно или чрез внушения, да си влияят едно на друго, създавайки по такъв начинвъв всеки от типовете реалности все по-нови и обширни възможности за активна проработка на едни или други качества на различни вибрационни нива.
 
(следва)

 

Създадено: 22/09/2012 : 02:48
Обновено : 22/09/2012 : 03:49
Категория : Чакрамните личности
Страницата е посетена 3847 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^