Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Контакти
Брояч

 2 153 562 всичко

 9 посетители онлайн

Чакрамните личности - Чакрамните личности 5

5. "НЯМА ДА УМРЕТЕ, НО ЩЕ СЕ ИЗМЕНИТЕ"
Иисус е казал: " Тези Небеса ще преминат и онова НАД тях ще премине и тези, които са мъртви - не са живи и тези, които са живи - няма да умрат."
                                      Евангелие от Тома
 
Ние с вас вече изяснихме, че физическатасистема на Мирозданието е обширна саморазвиваща се система, която ние наричаме „Илюзия”. Но докато ние с вас сме заети с детайлно изучаване както на нея самата, така и на поддържащите нейното проявление закони, ние трябва да я приемаме такава, каквато е, за да може от позицията на всяка от съставляващите ни чакрамни личности да се опитаме да разберем тези реалности, които съществуват зад тази Илюзия и се саморазвиват благодарение на нея.
Това, което хората обикновено подразбират под понятието „физически живот на личността” всъщност не е нещо задължително, като правило или модус, за космическото съществуване на еволюиращото Съзнание. Физическото проявление, по-скоро, се явява изключение от общите правила на еволюционното развитие. Всички разумни Космически Съзнания, временно одухотворяващи сега човешките биологични мислещи системи, самоидентично са съществували и са се развивали още дълго преди да са били моделирани във висшите типове Единна Реалност и формирани във физическата Материя на световете на нашата материална Вселена.
Напускайки Глобусите на Земята след като в своите многобройни земни реинкарнации от чакрамните Съзнания бъдат изчерпани АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ възможности за духовна интеграция в по-високо качество, всяка от тези „чакрамни личности”, като многоизмерна космическа индивидуалност, получава възможност за своето понататъшно съществуване във всяка друга форма, която може много силно да се отличава от хуманоидната, а още повече – от човешката.
Ние принадлежим към човечеството само дотогава, докато не изчерпим напълно кармичните връзки, притеглящи Съзнанията на нашите чакрамни личности към вибрации с подобен род и качество. Във „видимия” Живот на т.нар. „земна личност” активно са задействани само тези от нейните чакрамни Съзнания, които са способни да осъзнават (отъждествяват) себе си в дадения тип реалност като отделен „аз” (Съзнания отмуладхарно-манипурнотониво), други, по-развити части на нашата многоизмерна индивидуалност, едновременно съществуващи в други системи на реалността, са способни да проявяват себе си само на нивата, които ние наричаме „интуиция”, „подсъзнание”, „Висш Аз” и т.н. Само немного единици хора са способни ОСЪЗНАТО да отъждествяват себе си с тези високоразвити личности, автоматически придобивайки способността, по свое желание, да се проявяват в духовните Светове с подобно енергоинформационно ниво.
Духовната творческа сила и разумно съзидаващата мощ на Съзнанието на всяка от земните личности никога не са се коренили във физическикте параметри и в онова, което съставлява грубоастралната природа на Света, в който сме принудени сега да премиваваме. Повярвайте, пребивавайки със своето Съзнание в световете на будхичната реалност, аз срещах само немного такива, които са поне приблизително способни да си представят какво представлява физическата система на съществуване подобна на тази, която сега усвояват и изучават чакрамните Съзнания на нашите земни личности.
Всеки, който смята, че всяка личност е ДЛЪЖНА да се проявява само във физически понятия и критерии, много дълбоко греши. Личността, като частно проявление на Космическата Индивидуалност, в своето еволюционно развитие изобщо не зависи от физическата форма. За това можете да съдите по собствените си многобройни чакрамни личности, които активно проявяват себе си в дадената плътноматериална реалност чрез посредничеството на различни системи на организма на вашето физическо тяло, но в РЕАЛНОТО съществувание на които на мен ми се налага постоянно да ви убеждавам на страниците на своите книги.
Истинските сила и мощ на всяко саморазвиващо се Съзнание се издигат далеч отвъд пределите на Материята на чувствата и Материята на мисълта, като едномоментно качествено формират в другите измерения на Пространство-Времето, освен физическата, и много други реалности.
Всяко чакрамно Съзнание не е нещо съществуващо отделно от всичко или от самото себе си – това е по-скоро частно проявление на едни или други качества на измерението, в което се фокусира в Единната Реалност някаква част от съвкупното Сэъзнание на конкретната земна личност. Всяко действие на човека и даже всяка негова Мисъл веднага се проявяват и едномоментно се реализират - чрез посредничеството на едни или други от неговите чакрамни личности, във всяка от измерностите на т.нар. „битие” и „небитие”, като с това представляват безкрайните възможности за качествена фокусировка в дадената точка на Пространството на Съзнанието на Душата-аналог (а посредством него - и на Колективното Съзнание на Космическия Дух).
Пълно овладяване на изкуството за опериране с грубата Материя – именно това е основният опит, който придобива всяка от чакрамните личности, съставляващи многоизмерното Космическо Съзнание, внедрявайки се по свое желание в триизмерната система на Битието. Целият смисъл на такова последователно внедряване на чакрамните личности в условията на триизмерната реалност се заключава в това – чрез постоянно преобразуване на Мислите и емоциите във физически форми и събития, с последваща активизация на осъзната работа на все по-голям брой Чакрамни Съзнания с Материята от дадения тип, да обучат тези Съзнания на навиците за творческа дейност с Материята на чувствата и Материята на мисълта, за да могат след това те правилно да използват в своето понататъшно Космическо сътворчество тези придобити на Земята способности.
Понякога читателите в своите писма ме питат: „Защо човека го наричат „малък космос” или „микрокосмос”? Отговарям: защото той, посредством разклонената енергоструктура на своите чакрамни личности, има свои „персонални” Представители практически на всяко от основните енергоинформационни нива на Вселената. Така например, всяка от 12-те муладхарни личности на въплътения на Физическия План човек, е способна да изведе неговото СЪВКУПНО Съзнание (посредством сън, Медитация, Смърт) на нивото на своята собствена реалност, в която тазиразвъплътена личност постоянно пребивава по силата на достигнатото от нея еволюционно ниво.
И доколкото дадения „муладхарен” енергоинформационен тип реалности вибрационно се разпространява над цялата част от физическата Вселена (от дадения честотен диапазон), то, следователно, човекът, чрез посредничеството на своите муладхарни фрагментирани Съзнания, може едновременно активно да проявява себе си и във Физическия Свят и във всяка от астралните реалности на даденото нискокачествено ниво, получавайки и ТУК и ТАМ опит от Космическото Съществуване. Аналогично можем да говорим и за всякаотдванадесетте личности навсякаотдванадесетте главни чакри, съставляващи енергоинформационната базова структура на т.нар. “Човек Небесен”.
Това също така означава, че всяко Съзнание, намиращо се във всяка точка от Вселената, качествено въздействайки на всяко тяло (Съзнание) или система, едновременно въздейства и на цялата останала Вселена, незабавно получавайки, чрез своите чакрамни личности, ответна реакция с АНАЛОГИЧНО КАЧЕСТВО на всяко от своите въздействия. Да речем, когато вие изливате на някого своята злоба, агресия или раздразнение, то на първо място тази отрицателна енергетика „всмукват” вашите собствени муладхарни Прототипи, за които даденият тип вибрации е жизненоважен.
И доколкото Муладхара-чакра, посредством която активно се самоизразяват в нашия свят тези Прототипи, е енергийно „привързана” към конкретни физически органи и системи на организма (бъбречнополова, черен дроб, жлъчен мехур), то постоянното перенасищане на тези органи с груби енергии, в края на краищата, води до тяхната кристализация (материализация), развиване на патология и нарушаване на нормалното функциониране на целия физически организъм.
Какво, в такива случаи, става на микроскопичното ниво на физическия организъм? Както вече отбелязахме, ядрата на здравата клетка винаги се намират всвободно (творческо) състояние, благодарение накоето във физическия организъм на човека се обезпечава синтез на Светлина, акумулиране на топлина, свободно преминаване на гравитационните сили, електромагнетичните заряди, потоците жизнена Енергия и т.н. Докато атомните ядра пребивават в такова активно състояние, Силите, транслиращи се в системата на физическия организъм посредством високоразвитите Съзнания на активизираните чакрамни личности(Анахата-Сахасрара), продължават непрекъснато да действат, стигат до ядрото, преминават през ядрото и оттам, като от Слънце-център, озаряват със жизнетворяща Светлина цялата клетка.
Когато гранулите (низшият разум на клетката!) -поради постоянно пребиваване в деструктивните енергии, започнат да се израждат, жизнените потоци транслируеми, посредством ядрото, от високоразвитите чакрамни Съзнаниякъм цялото съдържание на дадената клеткарязко се намаляват или напълно се прекратяват, „сянката” на енергиен глад покрива цялото ядро, в резултат на което клетката или умира, или напълно спира да изпълнява своите функции.
На нивото на човешкия организъм, постоянно препълван с еманациите на злото или с груби вибрации, низшият разум на клетките започва да деградира, като надвишава потока жизнени Сили и Светлина, излизащ от ВисшияАз”. Такъв човек започва не само да забелязва активизация на болезнени проявления в своя организъм, но и буквално физически да чувства как неговата „звезда” помръква, късметът се отвръща от него, душевното му състояние става подтиснато, а разсъдъкът му като че ли се размътил.
Ето защо ДА ОБИЧАШ ВИНАГИ Е ПО-ИЗГОДНООТКОЛКОТО ДА НЕНАВИЖДАШ!
Иисус е казал: " Ако ви попитат за вашия произход, отговорете:
Ние идваме от Светлината,
където Светлината дойде от Себе Си.
Тя почива появявайки се в техния образ.
Ако ви попитат за вашата самоличност, отговорете:
Ние сме Негови Синове, и Избрани от Живия Отец.
Ако ви попитат за знака на вашия Отец, отговорете:
Движение и покой. (Хармония)".
 
Евангелие от Тома.
 
Ето защо всеки от нас, преди да стигне до разбиране на еволюционната необходимост да се научи да уважава другите живи същества, трябва да почувства уважение към самия себе си и - посредством формиране на позитивни проявления в множество от своите чакрамни личности, да се научи да вижда вътре в себе си вечно съществуващия и потенциално присъстващ във всеки от нас Космически Дух. Поради тази причина ние трябва да уважаваме и всяка друга индивидуалност, защото е възможно всяко от Съзнанията, самоизразяващи себе си чрез посредничеството на физически личности да се явява също така и искра на Живота на ЕДНА И СЪЩА Космическа Същност.
Ето защо на Земята не може да има такова понятие като „ненавиждащ човек”, защото в условията на дадената реалност може да има само НЕНАВИСТ, която отразявайки се от такъв човек в окръжаващото Пространство, става буквално до болка физически осезаема. Поради тази причина няма и „любящ човек”, но има БОЖЕСТВЕНА ЛЮБОВ, Която, отразявайки се от любящото Сърце навън,  също така става просто физически осезаема.
Всеки, който мислено или чувствено поощрявавсеки вид насилие над личността, непременно и сам качествено се изменя и енергоинформационно се приобщава към деструктивния кармичен поток, обединяващ всички насилници. Това включване автоматически се осъществява на нивото на Съзнанията на муладхарните (или в най-добрия случайна низкоманипурните) чакрамни личности, познаващи себе си в дадените качества посредством въвеждането ви в деструктивни обстоятелства.
По такъв начин, когато извършвате насилие или проклинате някого, или просто ненавиждате, вие винаги насилвате, проклинате или ненавиждате самия себе си. И това негативно действие, посредством общия енергоинформационен поток, задължително някога ще се върне при вас, за да стане ваша собствена болка, ваше лично унижение и „незаслужена” обида. Запомнете: не самият човек завързва Кармата, но посредством съвкупното Съзнание на човека и неговите чакрамни личности проработват своите качества!
Сега, в навечерието на Акта на Преображението, всеки човек трябва да се научи да живее, мисли и действа само в съответствие с Универсалните Космически Закони, за което е нужно да умееш да се разотъждествяваш в собственото си самосъзнание с качествено несъвършените и ограничени чакрамни личности, проявяващи и реализиращи себе си посредством вашето съвкупно Съзнание.
Съединявайте вашите емоции със своя духовен „Аз”, пораждайки само високодуховни чувства. Като Вестители на Светлината, вие трябва със собствения си пример да показвате на хората, че В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ никойот нищо не е отделен, че всички хора на Земята, населяващи нейните физически и финоматериални реалности, като неразделна част от Същността на Твореца, както клонка (хуманоидна) на едно Дърво на Познанието, са Едно Цяло. Всички хора, които ви познават и ви поддържат, трябва да се обединят около вас за съвместна духовна работа.
Вие трябва колкото може по-скоро да се научите да РАЗПОЗНАВАТЕ в себе си Тази уникална духовна Индивидуалност, Която формира не само вашето физическо, но и цялото ваше астрално обкръжение. Приемайте Живота радостно, като позитивна причина за всичко, което става вътре във вас; приемайте го такъв, какъвто е и не изисквайте той да се държи по отношение на вас само по удобен за вас начин. Разберете, че Животът сам по себе си не е хаотичен и деструктивен, а хармоничен, щедър и изобилен, пълен с вибрациите на висшите енергии и силен с уникалните си възможности за дълбоко самопознаване.
Ако и понататък продължите да използвате себе си само в качеството на физическа личност, която живее в безпросветната тъмнина на настроените от вашия ум ограничения, то вие много бързо ще се изтощите духовно, така и не използвали тези уникални еволюционни възможности, които предоставят на всяко, въплътено на Земята, Съзнание предстоящия Акт на Преображението.   
Нито в една от изучаваните от мен финоматериални реалности, чиято измерност на Пространството надвишава честотата +3,75, аз нито веднъж не можах да наблюдавам пълно изчезване на каквото и да било. „Там” изобщо не съществува това, което ние разбираме под думата „разрушение”, било някаква форма или пък нечий Живот. Постоянна интеграция и трансформация на едни форми и методи за самопознание в съвършено други ПО КАЧЕСТВО форми на съществуване – това го има, но „разрушаване”, „безследно изчезване” – няма.
В нашия тип реалност човекът, със своите невежество и ненавист, твори „разрушения” само в своя собствен ум (койтосъщо така е съставна част на общата система от Илюзии). В нашата “система за тренинг” ние сме свикнали да фокусираме своето внимание самовърху физически обекти, които ни изглеждат напълно реални, защото сега съществуваме в дадената система от координати и всеки обект разглеждаме от позицията на привидната му перспектива. В действителност, достатъчно е само да се превключим на т.нар. „астрално виждане” и привичните за нас обекти веднага започват да придобиват съвсем различни очертания и форми, по-приближени към техните ментални Прототипи.  
Цялата тази илюзия е нужна за обучение на възходящото Съзнание от „азовете” на някои от Универсалните Космически Закони, за да можем - посредством постоянно разрушаване, в края на краищата да се научим да създаваме нещо по-качествено и съвършено. Посредством Илюзията на разрушаването ние се обучаваме на самодисциплина, самообладание, проявяващо се след това като състрадание към ближния. Но главният изпит се заключава в изработването на позитивен стремеж към духовно творчество и проявяване на Любов към ВСИЧКО, в противовес на все по-малко и по-малко проявявящи се ненавист и желание за разрушаване.
Между другото, Смъртта ние също така поставяме редом с „разрушаването” единствено защото хората вярват в съществуването на Смъртта като алтернатива на Живота. Само по силата на това, че физическият човек не може с очите си да се убеди в самостоятелното съществуване, в самия себе си, на другите духовни части на своята собствена личност(чакрамните Съзнания), той изобщо не ги възприема и се отказва да им признае правото на равноправно самостоятелно съществуване.
Именно изработването на подобно качество творческо моделиране е част от нашия с вас земен Урок на Живота. Но главната цел на нашето земно съществуване се състои изобщо не в това, от инкарнация в инкарнация да се научим не да разрушаваме, а да съзидаваме, понеже разрушаване в действителност не съществува. Истинският Смисъл на Урока на всяко от нашите земни въплъщения се заключава в това, че ние трябва да се научим да ТВОРИМ ОТГОВОРНО: от човека трябва да бъде ясно разбрана и до край осъзната неговата лична отговорност за всяко от неговите земни творения.
Тъй като в по-развитите финоматериални реалности, благодарение на активното посредничество на нашите чакрамни личности, всички Мисли и емоции, произвеждани от нас в окръжаващото Пространство, автоматически и незабавно се привеждат в действие в тази форма на проявление на Материята, която съществува там. А да не говорим за това, че всички наши сънища, Мисли, мечти, вярвания и чувства, в най-буквалния смисъл, се трансформират в потоците енергия, образуваща физическата Материя, по неясен начин вплитайки се в сложната дантела на нашите земни Съдби. По такъв начин всичко онова, което ни обкръжава в нашето физическо съществуване – това е такава част от нас самите, както и наша собствена физическа обвивка.
Всяко от обективните конкретни събития, които съставляват основата на нашия ежедневен Живот и които, по наше твърдо убеждение, по никакъв начин не могат да зависят от нас, а се проявяват „случайно”, в действителност са материализации на нашите собствени емоции, ментални енергии и подбуди. Абсолютно всички събития, ставащи на Земята и всички обекти на нея – това в действителност са фокусни точки, където високо заредени психически импулси се преобразуват в нещо, поддаващо се на физическо възприемане. Именно това свойство на Материята на Мисълта и Материята на Чувствата дава възможност на множество чакрамни личности да извършат пробиви в своите Съзнания в плътна физическа Материя, като по този начин качествено я одухотворяват и информационно я оживяват.
Целият наш т.нар. „личен земен Живот” много силно се доближава на играта на актьори в “спектакъл”, като че ли разиграван вътре в друг, още по-обширен “спектакъл”, със задействане на други “партньори” и “актьори”, едновременно заети в още по-глобален “Спектакъл”. Всяка от вашите многобройни чакрамни личности, в едно и също време, се явява не само Наблюдател, но също така и Изпълнител на множество роли в земния Спектакъл под названието “ЖИВОТ”, талантливото или бездарно изпълнение на които, чрез посредничеството на ръководената от тях въплътена личност, им дава възможност да получават обилен земен опит, който те веднага качествено интегрират в условията на своите собствени реалности.
И тази, от Някого щателно планирана и режисирана последователност от роли, актьори и спектакли - “една вътре в много други” - няма предел, както няма и явни граници, условно разделящистотицимилиони Вселениедна от друга. Ето защо, стараейки се творчески да изпълните своята собствена роля в дадения “Спектакъл на Живота”, не се опитвайте с ненавист и негодувание да отхвърляте тези негативни и “греховни” Мисли, които понякога се провокиратвъв вашия Ум от вашите низкочакрамни същности.
Не се отнасяйте към тях грубо-осъдително, критично или предубедено затова, защото за вас са неведоми Целите на Твореца по отношение на ВАС ИСТИНСКИТЕ и вие не сте в състояние да осъзнаете цялата целесъобразност на избраните от Него методи, използвани за постигането на тези Цели. Благодарение на непрекъснато протичащите през вас съзидателно-творчески ментални потоци, всеки от вас се явява активна творческа единица в Съзнанието на Първотвореца.
Цялото наше обкръжение проявява само това, което ние самите качествено представляваме цялата многоизмерна съвкупност на нашето Съзнание) в дадения момент от Времето - физическа материализация надейността на най-активните от нашите многобройни вътрешни „аз”, на които ние доброволно сме отстъпили правото на управление на нашето съвкупно Съзнание, а значи и сме дали възможност да формират със своите енергии контура на нашата собствена Съдба. Подобно на това както ние, със своите Мисли и чувства, формираме нашите собственисънища, по такъв начин моделираме и окръжаващата ни физическа реалност.
Затова, когато във вас възникне желание радикално да измените окръжаващия ви свят с по-съвършен, вие трябва преди всичко сами индивидуално да се измените в по-добра посока, тоест да перенесете своята ментална и чувствена дейност на по-качествено вибрационно ниво - тогава и светът около вас (хора, събития, прерогативи, ценности и т.н.) също така ще се измени в своята маса. Ето защо и отговорността за нашия Живот, за нашия собствен Свят,лежи изцяло на нас самите, а не на някоиуправители и несъвършено “висше ръководство с оскъден ум и Сърце.
Повярвайте, чеколкото по-близо се намирате до Целта, толкова по-малко вашият Разум ще бъде способен да откликва на подобни провокации на всевъзможните деструктивни енергии, които неканено идват във вашия ум не някъде отвън”, а преди всичко затова, защото намират средсъставящите ви чакрамни личности свои верни единомишленици и съратници. И затова, в колкото по-малка степен отъждествявате себе си с видимите форми на проявление на тези енергии, в толкова по-голяма степен вие ще можете, вместо безразборно, недобре аргументирано отрицание и осъждане, да им противопоставите своето сърдечно разбиране.
Научете се да се отнасяте към всичко, което става във вашия Ум, или във вашия Живот, само с позитивни астрално-ментални проявления. В случаите, когато във вашия ум започнат да се проявяват негативни Мисли и желания, научете се да им позволявате просто да протичат край вас като  постепенно разтварящи се в Пространството сиви сенки. Тогава, ако пребивавате в спокойно-разбиращо състояние, те не могат да ви окажат никакво влияние.  
Запомнете:КАКВОТОмислите, ТОВА и заслужавате. А значи -именно ТОВА вие, рано или късно, ще получите. Ето защо ви съветваме колкото може по-бързо да внедрите във вашия начин на Живот самоустановка постоянно предупреждаваща ви за товапо КАКЪВ ИМЕННО начин мислите вие във всеки момент от своя Живот. Тази ера на ментална предпазливост ще сработвавъв вашия Ум всеки път, когато ви хрумне да реагирате отрицателно на нещо или някого, обезпечавайки във всички последващи ваши ментално-чувственипроявлениясамо вибрации на позитивно утвърждаване или отношение.
Ако към някакви неблагоприятни събития, ставащи във вашия Живот, или към някакви болезнени проявления, възникващи във вашия организъм, вие се отнасяте с подозрителност или отрицателност, то с това много силно вредите не само на самите себе си, но и значително усложнявате Живота на много други хора, принудени, по силата на обстоятелствата, да общуват с вас... Макар че не - НЕ С ВАС, а с онези ваши низши проявления, на които доброволно сте връчили юздите на управлението на своето Съзнание. Постоянното, или често, излъчване на всевъзможни непозитивни твърдения привлича към източника на подобни излъчвания деструктивни потоци енергия, които са много вредни за духовната еволюция на личността и я ограничават в нейното духовно саморазвитие.
При все това множество хора постоянно и интензивно генерират в окръжаващото Пространство Мисли и чувства, които внасят в техния жизнен поток страх, недоволство, безпокойство и енергии на хаоса, разрушаващи не само техния физически организъм, но и утежняващи съществуването на множеството хора, които контактуват с тях. Те даже не подозират, че биха могли с успех да използват своите психически сили по-конструктивно и за всеобща полза, излъчвайки повече позитивни енергии, които биха им помогнали да избягват множество ненужни неприятности и максимално лесно да отработят както своята, така и ретранслиланата им от останалите членове на рода Карма.
В своите Послания нашите духовни Учители от Плеядите постоянно ни молят: „Нека всички ваши думи и Мисли бъдат изпълнени само с позитивно утвърждаване на Истината и Хармонията, Красотата и Любовта, Светлината и Изобилието и тогава няма да имате абсолютно никакви проблеми в Живота. Постарайте се никога да не прилагате, по отношение на себе си или по отношение на другите хора, думи и мисли формирани от отрицателни или дисхармонични установки.
Създавайте своята собствена реалност и позволете просто да се случва всичко, което се случва с вас в Живота ви, защото опитвайки се активно да управлявате процес, за който нямате ни най-малка представа, вие най-често просто не давате на позитивните неща възможност да се развиват. Винаги помнете, че както всеки от вас поотделно, така и всички вие заедно, със своите думи и мисли, създавате и съ-творите своята собствена реалност: каквото мислите - това и получавате. Вие самите творите всичко, което искате, а в частност и всичко онова, което всъщност не желаете. 
Вие сте нашите Вестители и носители на информация, именно вие сте разрушителите на всички базови енергосистеми на тъмните сили. Носейки на хората Послания на Светлината, вие изпълвате техните енергийни тела със съвършено новото качество Любов, изменяйки тяхната честота и действайки подобно на резервоари, съдържащи и даващи живителна влага от Източника на Живата Истина. Вътрешната памет на тези, които са приели вашата информация, постепенно се прояснява и те започват осъзнато да откликват на вибрациите на Светлината и Любовта.”
                                                                   "Неговите ученици помолиха:Научи ни за МЯСТОТО
където Ти живееш, за да го търсим.
Той каза: Този, който има уши нека слуша.
Има Светлина в човека на Светлината,
и тойосветява целия свят.
Ако той не осветява - има само Тъмнина.".
Евангелие от Тома.
 
 
НОВ ВЪЗГЛЕД
ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ТЯЛО НА ЧОВЕКА
 
Иисус e казал: " Аз трябва да избера един от хиляда, и двама от десет хиляди,
и те ще бъдат в единство.".
Евангелие от Тома.
 
И така, ние вече изяснихме, че спектралният (финоматериален) състав на човека, започвайки с неговото етерно тяло и свършвайки с неговия индивидуален (Висш)„Аз”, принадлежи на неговата вечна Същност – на Космическия Дух, разгръщащ се в процеса на Еволюцията с помощта на 12 свои външни аналога – Съзнанията на Космическите Същности, наричани от нас „Души-аналози”. Всяка от тях - точно както и Космическия Дух, използва за възникване и разширяване на своето Съзнание други форми на Колективни Съзнания, които ние наричаме „Души-аспекти”. При всяка Душа-аналог те също са дванадесет.
При завършване на Еволюцията всичките 144 Души-аналози и Души-аспекти, усвоили и вместили в себе си висшите вибрации на всичките 12 Чисти Космически Качества, се сливат със своята изначална Същност – със своя Космически Дух. Покрай всичко споменато по-горе, още КАТО ЧЕ ЛИ „съществува” и това, което сме свикнали да наричаме „личност” или „човек”, който е само форма, строително скеле за еволюционното развитие на отделните съставляващи на Колективното Съзнание на Душите-аспекти. 
Към личността ние отнасяме такива начала: „его” (егоизъм) и пелената от невежество, закриваща Пътя към Познаването на Истината; низш Ум, характеризиращ се със заземено-ограничен ум и формализъм на логиката; чувственост, пронизана от егоистични желания и необузданост на страстите; физическо тяло.
Не физическото тяло, оживено от жизнената Енергия, е ръководител на биомеханичното устройство, наричано от нас „човешки организъм”. Физическото тяло може да се сравни с КОЛЕКТИВЕН пулт за управление, използван за натрупване на опит и проработка на Космическите Качества от най-активните от Съзнанията на чакрамните личности.
Човекът, по своята същност, е колективно информационно-енергийно образувание: собствено "човекът" е колектив от развъплътени личностни Съзнания, които съвместно „изследват” този физически Свят с помощта на астрално-менталното въздействие на системата от механизми на физическото тяло. Самото тяло практически не се взема предвид от тези Съзнания, тъй като то ЛИЧНО не принадлежи на никого от числото на тези, които го управляват. Физическата обвивка служи само като средство за пропускане „през себе си” на външни обекти. Тук е уместна аналогията с цялата гама наши отношения с автомобила.
Физическото тяло, бидейки 70% съставено от вода, се намира под контрола на Съзнанията, чието местообитание е Луната, която управлява всички течности на Земята. Луната е била последното тяло за въплаване на нашия Планетарен Логос, затова целия стадий на животинското Съзнание на земното човечество е преминал в Неговото етерно тяло. Именно лунните същности (Питри), чиито Съзнания представлват енергоинформационната база на трите наши низши психически центъра  (на Муладхара, Свадхистхана и Манипура), са нашите преки „предци”. Те и сега напълно контролират и представляват възпроизводителните Сили не само на хората, но и на животните. По-точно, те самите се явяват в нас тези Сили.  
Ние вече говорихме за връзката между Аджна-чакра и епифизата, сега си струва да напомним, че положението на другите енергийни центрове също така съответства на местонахождението на важни производители на хормони. Яйчниците и тестисите са разположени в основата на гръбначния стълб и пъпа (Муладхара), надбъбречните жлезинад бъбреците (Свадхистхана), тимусната железа - над сърцето (Анахата), а щитовидната - на гърлото (Вишудха). Всички тези жлези контролират и регулират соматичните процеси.
Тук е мястото да кажем, че половата система на съвременния човек (Свадхистхана) енергийно все повече и повече се поглъща от мозъка  (от Манипура и Вишудха). Хората на Шестата (синтетическа) Расавече ще създават проводници за своето потомство с помощта на Вишудха – гърления център: посредством дълбока Медитация и произнасянето на специални мантри тук постепенно ще се образува и след това ще се "отделя " малко етерно тяло, което ще дава началото на нов проводник за внедряване в него на части от Съзнанията на чакрамните личности.
Тези от хората, които към момента на Преображението на Земята няма да са способни осъзнато да манипулират поне пет от своите енергийни центрове, ще бъдат отделени на друга планета в отделно Царство, където ще бъдат принудени още дълго, дълго да продължават своята физическа Еволюция.
Легендите на нашите древни предци, които интуитивно са разбирали това, ни разказват за множество малки разумни същества невидимо обитаващи във всеки човек. Знаменитата статуя на отец Нил го показва покрит с малки човешки фигурки, представляващи в човека едни или други негови качества (чакрамни личности).
Анатомичните търсения на много народи са изпълнени с  цветисти колоритни описания на фантастични реалности под формата на градове и местности, които - по твърдото убеждение на древните, не съществуват никъде, освен  в самия човек. Именно това са първите описания на тези финоматериални Светове, които въздействат на човека посредством многобройните представителства на неговите чакрамни личности. Дванадесетте врати на най-известното от описанията на такъв „Свещен град” – това са 12-те психически центъра, разположени в човешкия организъм; седем от тях са видими и открити напълно, докато петте други отверстия остават, в това време, плътно затворени и „запечатани”.
По време на сън нашите очи се затварят, ушите престават да чуват, устата не е способна да изпълнява своите преки функции, обонянието спира и само дишането продължава да поддържа жизнената дейност на целия физически организъм. Следователно, всички тези седем отверстия и органи не са подвластни лично на нас, а се намират в разпореждане на множеството „Съзнания, които ни „заселват” и всяко от тези невидими същества има за своя задача да установи пълен контрол над едни или други от психичните центрове на нашия физически организъм.
Общувайки с други представители на физическия Свят (хора, растения, минерали), ние почти не участваме във физически контакт; цялата енергия и информация, получавани от нас в резаултат от такива взаимодействия, ние получаваме от по-фините нива на единната реалност. Нашият истински контакт със Съзнанията на другите живи системи и организми се извършва основно на финоенергийните (астрално и ментално) нива.
Както е известно, физическото тяло на човека се състои от огромно количествосъзнания на клетки, всяко от които изпълнява две задачи – поддържа своето собствено временно съществуване във физическия организъм и част от своята енергия отдава за поддържане на целия организъм като цяло, изпълнявайки функцията на специализация. Комплексътсъзнания на еднородни клетки се групира в колективното съзнание на тъканта или органа.  
Всички органи са пронизани от група съзнания, управляващи клетките, обезпечаващи дихателната или хранителната функции. Съзнанието на всяка клетка съществува в своята физическа обвивка определен срок, след което напуска дадената обвивка, след това - след получаването на нов опит, отново преминава в нова клетка и т.н. – до момента на пълното разлагане на физическото тяло.
Когато след т.нар. „Смърт” чакрамните личности напуснат физическата обвивка, тя веднага започва да се разлага и скоро напълно или частично се разрушава. Праната си отива от нея, груповите съзнания на клетките се лишават от ръководство и започват едно след друго да напускат своите плътни обвивки, което автоматически пуска в действие механизма на процеса на разпад на самите клетки на съставните им елементи ъзнания на молекули и атоми), които понататък отново ще се присъединят към групата на минералния, растителния, а след това- и на животинския вид.
Физическата Смърт, както вече изяснихме, е само една от формите на Вечния Живот, а разрушаването на една материална форма е енергоинформационната база за началото на построяване на друга, по-фина по своята структура, форма. След смъртта Съзнанията на множеството финоматериални същества, съставляващи физическото тяло на човека, се разпадат и встъпват в нови съчетания помежду си, съставяйки нови форми за въплъщаващите се носители на Разума.
 
 
(следва)

Създадено: 22/09/2012 : 02:37
Обновено : 22/09/2012 : 02:50
Категория : Чакрамните личности
Страницата е посетена 3875 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^