Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 420 всичко

 1 посетители

Чакрамните личности - Чакрамните личности 1 - книга
ЧАКРАМНИТЕ ЛИЧНОСТИ
И ТЯХНОТО ВЛИЯНИЕ
ВЪРХУ ЧОВЕКА
 
Иисус видя да хранят малки дечица. Той се обърна към учениците си:
Тези бебета, които сучат мляко, са като онези, които влизат в Царството.
Те го попитаха: Ще влезем ли и ние в Царството? Ние сме малки.
Иисус каза: Когато направите двете едно, и когато направите вътрешната страна като външната, и външната страна като вътрешната, и горната страна като долната страна, и когато обедините мъжа и жената в едно, така, че мъжкото да не е вече мъжко и женското да не е вече женско, когато направите око на мястото на око, и ръка на мястото на ръка, и крак на мястото на крак, и образ на мястото на образ, тогава вие ще влезете в Царството
Евангелие от Тома.


[Названия на чакрите:
1. муладхара,
2. свадхистхана, 3. манипура, 4. анахата,
5. вишудха, 6. аджна, 7. сахасрара. Бел.пр.]

 
Много хора наивно предполагат, че всяка разумна личност задължително трябва да се проявява във физически форми и че само тези форми са „реални”. Това, което от нас се подразбира под думите „физически Живот на човека”, е по-скоро изключение от общите правила на Космическото Съществуване на Съзнанието, а не повсеместно приета в Космоса, завършена форма на еволюционно развитие на Разума.
Всяка от съставните части на Единния Висш Разум, чрез целенасочени и характерни явления на безбройно множество на своите самоидентични нива на Разума, позволява на всяка въплътена личност да съ-изпитва на себе си специфичното влияние на всяка от своите структури. Така НАШАТА Вселена - чрез съвкупното Съзнание на човека милиарди други форми на осъзнанато самоизражение на Разума), познава и еволюционно развива самата себе си.
Ние с вас току-що изяснихме, че всеки човек представлява (чрез себе си) множество личности, едновременно реинкарниращи се в множество различни системи на многоизмерната реалност. Всяка физическа личност, с нейния характер и индивидуални външни признаци, представлява резултат от съвместната дейност на множество фрагментирани Съзнания, интензивно проработващи, ЧРЕЗ СЪВКУПНОТО СЪЗНАНИЕ НА ЧОВЕКА, целия спектър от присъщите за техните собствени реалности енергии.
Личността на всеки земен човек, по аналогия с Висшата Индивидуална Космическа Същност, на финоенергийното ниво на своето съществуване, е съставена от множество сложноенергийни гещалти – Съзнания на фрагментирани или чакрамни личности, благодарение на което всеки от хората едномоментно има възможност да съществува не само в пределите на физическия Свят, но и в други реалности и в други измерения. Всяка от нас, т. нар. „физически личности”, се състои от множество финоматериални личности с различно ниво на развитие, сред които все още има немалко непросветени, невежи Съзнания, зациклени на проработката на едни или други низши аспекти на Космическите Качества.
Тези личности, паралелно с нас, също водят свое индивидуално съществуване в своите финоматериални реалности, общувайки с войнства други, идентични им по ниво и качество на развитието, финоматериални личности. Нашата физическа личност отразява само някаква съвкупност от проявления и проработки на несъвършените фрагментирани Съзнания на определени низши астрално-ментални енергии посредством тяхното постоянно обогатяване с информация, тоест със Светлина, от страна на по-развитите Космически Същества.
Този наш „аз”, който ние във всеки момент от времето сме свикнали да отъждествяваме със „себе си”, в действителност е само неголям фрагмент от СЪВКУПНОТО СЪЗНАНИЕ на нашата обща Космическа Индивидуалност. Затова ВСЯКО от вземаните от човека решения е резултат от „гласуването” и свободното волеизявление на абсолютно всички активизирани в него, за дадения момент от Времето, типове от неговите фрагментирани Съзнания.
Качеството на всяко вземано от нас решение изцяло зависи от това доколко активно са задействани във всяко съответно всеобщо „гласуване” най-развитите и просветлени от нашите чакрамни личности, съставляващи нашето СЪВКУПНО или КОЛЕКТИВНО Съзнание. На свой ред тяхната активност в голяма степен зависи от това доколко внимателно и всестранно са проработени и очистени от груби астрални енергии порталите (кармичните канали) на трите ни главни низши чакри, осигуряващи многостранни функционални взаимовръзки на фрагментираните Съзнания на дадените центрове с реалностите на съответстващите им по качество нива на Астрала.
Колкото по-малко опит има съвкупната физическа личност при оперирането с дадения тип енергии, толкова по-голямо влияние върху взетото от нея конкретно решение ще има тази от нейните чакрамни личности, която в най-голяма степен съответства на качеството на дадения тип вибрации. Нито една от високоразвитите чакрамни личности няма да може активно да участва в колективното „гласуване” по даден конкретен въпрос, ако вибрациите на високите енергии, представлявани чрез тази чакрамна личност, все още не са усвоени от въплътената личност като обобщен индивидуален опит.
Вземайки решение под „убедителния натиск” на една или друга от чакрамните личности трябва да не забравяме, че на всяка от финоматериалните реалности, чиито енергии са представени в нашето Съзнание чрез посредничеството на активираните кармични канали, съответства не само свое качествено ниво, но и СВОЯ степен на достоверност (приближеност към Истината) на Знанието, своя чистота на информацията. Активна роля (функция) за нейното разпространяване и установяване в нашето съвкупно Съзнаниеизпълняват чакрамните личности.
Така например, наличието на мощно активизирана в човека Муладхара-чакра говори предивсичко за това, че дадената личност - в своя Живот и във вземането на своите ежесекундни решения, е активно ръководена и внушаема от развъплътените Съзнания на всевъзможни антики, мафлоци, маклаци, глумиди и други нехора. При недоразвита Манипура даже на чисто егоистичния ум не е по силите да преубеди такъв „човек” в явната опасност за самия него от продължителното пребиваване в подобно състояние на всепоглъщащ негативизъм, позволяващо на цяла тълпа разярени муладхарно-чакрамни личности свободно да манипулират неговото зомбирано Съзнание, превръщайки дадения човек в послушно оръдие на развъплътени нехора. Такъв „човек”, докато не усети „на собствен гръб” целият горчив опит от своята озлобеност и негативизъм, без сам да подозира това, ще бъде активен проводник, в Колективното Съзнание на въплътеното човечество, на мощните деструктивни енергии на Хаоса или, както е прието да се нарича това сред хората – ще стане „служител на злото”.
С течение на времето горчивият опит от негативния му начин на Живот ще му даде обилна храна за размишления за собствената си безопасност, което - на свой ред, ще приведе в движение енергиите на Манипура-чакра. При разтварянето на манипурния канал човекът, посредством последователно активизируемите Съзнания на 12-те развъплътени личности на дадената чакра, получава достъп до информацията от по-качествевните нива на Финия План, която постепенно, с помощта на дълга верига от логически размишления и заключения, ще „убеди” въплътената личност в това доколко нецелесъобразно и неизгодно за нея самата, е продължаването на подобен начин на Живот.
Същият този процес се извършва и в съвкупното Съзнание на личности, при които е налице явно доминиране на Свадхистханния център, само че излизането на Съзнанието на по-качествени нива на съществуването става не толкова по линията на развитие на Манипурния център, колкото благодарение на трансмутацията на сексуалнота енергия в Анахата и мощно подхранване на нейните най-низши аспекти на енергията на Божествената Любов, което в края на краищата едно от поредните въплъщения на Душата-аспект) задължително ще доведе до активизация и постепенно разтваряне при въплътената личност на 12-те хиперпространствени канала на сърдечния център.
Подобно „разтваряне” става не изведнъж, „за един Живот”, а много бавно: в хода на все по-голямото насищане (проработка) на Свадхистханас най-грубите сексуални енергии и тяхната постепенна трансформация в падмата на Анахата-чакра, където тези енергии се трансмутират в по-качествени, се извършва естествена активизация (последователноразвъртане) на най-грубите от 12-те канала на Анахата. Дадените енергии “пробуждат” идентични по качество Съзнания на развъплътени анахатни личности и, благодарение на всепо-интензивното въздействие на съвкупното Съзнание на въплътената личност, ги подбуждат към астрална активност на Физически План. Интензивно влияейки на ежесекундните избори на човека и активно участвайки във всички ментално-емоционални процеси, изпреварвайки вземането от тях именно на „анахатни” решения, тези развъплътени Съзнания получават солиден опит от съществуването си във физическата реалност от дадения тип и така придвижват напред собствената си еволюция.
 На развитието на личностните Съзнания на Манипура-чакра в огромна степен влияят развъплътените Съзнания, куриращи 12-каналния хиперпространствен тунел на гърления център на човека – Вишудха-чакра. Най-грубочестотните от тези канали започват да се активизират едва когато Манипура-чакра, вече в достатъчна степен, се пренасити с мощни високоментални енергии, което ще позволи на съвкупното Съзнание на въплътената личност активно да задейства в своите ментални процеси всичките 12 манипурно-чакрамни Съзнания. Стабилната проява на качествата на тези енергии на по-високи нива на съвкупното Съзнание автоматически „пробужда” вишудхо-чакрамните Съзнания и ги подбужда към действие  На свой ред интензификацията на дейността на анахатно-чакрамните личности и постепенното повишаване на качествата и мощта на енергиите, циркулиращи в сърдечната Чаша, привежда в активно състояние аджно-чакрамните Съзнания, Които, постепенно разтваряйки своите канали за двустранния поток (обмен) на високочестотни енергии, даряват високоразвитата въплътена личност - надеждно вкоренявайки се със своето съвкупно Съзнание в най-качествените канали на анахатния енерго-информационен поток, с различни свръхчувствени способности, като например асновиждане, ясночуване, телепатия и др.
Трябва постоянно да помним, че нищо „отделно”-  както в Мирозданието, така и в човешката Природа, не съществува: всичко е взаимосвързано и всичко е взаимопроникваемо. Нашите чакрамни личности, непрекъснато сменяйки се една друга, всеки миг мигновено се самопроявяват в нашата реалност чрез посредничеството на ментално-чувствената творческа дейност на нашето съвкупно Съзнание. Понякога това влияние се изразява ненатрапливо, като че ли постепенно, а понякога може да има агресивен, спонтанен характер, рязко отразявайки се на психичното състояние на човека. Всичко зависи от степента и нивото на еволюционното развитие на Колективното Съзнание на въплътилата ви Душа-аспект.
Всяка от тези реални финоматериални личности, макар и да живее свой собствен Живот на менталното и емоционалното нива, достатъчно силно и активно влияе на живота и на качеството на вземаните от земната (въплътена) личнострешения. Те именно са ГЛАВНАТА част от нашия многолик “Аз”, проявявана в много измерения и те, по своему, СЪЩО служат на Светлината, както служим на Нея и „ние”, явявайки се, благодарение на тях, вместилища и носители на Светлината.
Всички те са, привидно многобройни, посредници между физическия, личностен „аз” и Колективното Съзнание на общата за тях Душа-аналог. Много хора са се сблъсквали с такива явления, но обикновено са приемали различните високоразвити чакрамни личности на своя „Аз” за Ангели-Хранители или други „богоподобни” същества.
Функционалното взаимодействие на активизираните фрагментирани Съзнания на всяка от 12-те чакри, по всяко от 12-те енергоинформационни нива със съвкупното Съзнание на въплътената на физическия план на Земята личност, се осъществява с помощта на многослойната и разклонена система от т.нар. „кармични канали”, които по своята същност представляват персонални хиперпространствени тунели, ДВУСТРАННО свързващи ни с едни или други финоматериални светове.
В течение на много хилядолетия философите спорят помежду си за това КЪДЕ в човешкото тяло пребивава Душата. Това е напълно невеж и глупав спор. Кармичните канали – ето „мястото”, където се срещат вътрешните причини за всички наши постъпки и техните външни следствия, отразяващи реалностите на физическия Свят. Когато това множество от причини и следствия започват дълбоко да проникват една в друга, неизбежно се проявява ъзниква) Истината, която винаги скрито присъства във всяка точка от тяхното съприкосновение. Ето защо казват: „В спора се ражда Истината” – по време на взаимообмена на енергии (истинските причини и следствия от всички наши ментално-чувствени и физически действия) се осъществява тяхното постепенно изравняване, което, при достигане на точка на устойчиво равновесие, пуска механизма за СИНТЕЗ на тези енергии.
Затова може да се каже, че всеки психически център, чрез чиито кармически канали, в дадения момент от Времето, активно се осъществява духовно проникване, автоматически се превръща в местопребиваване на нашата Душа. Съзнателно усилвайки, или интуитивно подбуждайки към творческа активност фрагментираните Съзнания на една или друга чакра, ние самите интензивно одухотворяваме и преобразуваме - психически и качествено, цялата си Душа.
ПОВТАРЯМЕ: кармичните канали не са някакви физически объекти на физиологическия организъм и не са някакви "точки" от Пространство-Времето, а мощни двунасочени двупосочни  информационни вихри от енергия на СЪЗНАТЕЛНИТЕ Космически Сили, които за своето Творчество целенасочено и осъзнато привличат етерни, астрални и ментални частици Материя във взаимовъртелива активност от подобен род. Във всеки от тях духовно-психическите функции на няколко фрагментирани Съзнания с еднакъв диапазон на вибрации и качество на енергията, съставляващи основата на материалния Свят на Енергията, се събират за дълбоко проникване и детайлно взаимно изучаване.
Кармичните канали са средоточие на психически и космически Сили (Качества на Енергията), кристализирали във Времето и Пространството с цел тяхното понататъшно качествено преобразуване, съвместна психическа трансформация и последваща трансмутация в Космически Сили от по-високо еволюционно ниво.
В течение на многоеони безвремие, когатовсе ощене са били формирани нито физическия, нито даже астралния Глобуси на нашата земя, Съзнанията на Космическите Същности, съставляващи днес енергоинформационната основа на нашите чакрамни личности, ВЕЧЕ са съществували на най-високите вибрационни нива, където чрез висшите типове енергия те активно познавали собствената си космическа самоидентичност.
Техният Източник на Знания и духовна мощ никога не са се вкоренявали нито в нискоастралния, нито в подобен на нашия физически Свят и Тяхната Космическа Индивидуалност никога не е зависела от формата на Тяхното проявление, още повече – физическо. Високоразвитото чакрамно Съзнание е Космическа Сила, възхождаща далеч отвъд пределите на разпространяване на Материята на чувствата и Материята на Мисълта и то САМÒ формира ЗА СЕБЕ СИ множество типове Реалности, в това число и физическа.
Енергоинформационната структура и качествата, проработвани от човека чрез цялото множество от неговите фрагментирани Съзнания, напълно съответстват на структурата и свойствата, проявявани в Макрокосмоса на Вселената с дадения тип и ниво. Това, което от хората се подразбира под думата „МАКРОКОСМОС”, за Колективния Разум на Вселената ъстояща се от милиарди типове Съзнания на Космически Същества подобни на нашите чакрамни личности) се явява това, за което - за фрагментираните Съзнания, служи физическото тяло на човека. Именно в такъв ракурс следва да се разбират думите на Библията, утвърждаващи, че "Бог е създал човека по Свой образ и подобие".
Но истинско “богоподобие” на всяка въплътена личност придават не тези фрагментирани Съзнания, които осигуряват нейното активно съществуване в условията на Физическия План (муладхарни, свадхистханни и манипурни), а онези високоразвити чакрамни личности, които - в по-голяма или по-малка степен, са способни да се проявяват в човека чрез посредничеството на неговите висши психически центрове, започвайки от сърдечния (Анахата), гърления (Вишудха), този на главата (Аджна) и завършвайки стеменния сакрален център (Сахасрара).
Най-голямо подобие с Първотвореца (разбира се, крайно условно!) човек придобива, когато в неговото съвкупно Съзнание започнат да се активизират аспектите на Учителите от най-високодуховните Планове, проявяващи Себе си  чрез 8-11 чакри. По принцип мощна активизация на Съзнанията на развъплътените личности в тези центровесе явява това, което сме свикнали да отнасяме към т. нар. „проявление на Духа” в човека, когато той в действителност е образ и подобие на Единния Бог – нашият Първотворец.
Напомняме, че привичната за хората дума „тяло, по отношение насамоосъзнаващифиноматериални структури, образуващи психо-космическите ЦЕНТРОВЕ НА СЪВКУПНОТО СЪЗНАНИЕ на човека (чакрите), има крайно относителен смисъл, доколкото покрай множеството нови особености, уникални свойства и невероятни възможности, напълно отсъстващи в привичния за нашето разбиране Физически Свят, етерното, астралното, менталното и още по-високи (по нивото си на разреденост на съставляващата ги Материя) „тела”, съществуват в абсолютно друга измерностна Пространството като ИНДИВИДУАЛНО СЪЗНАНИЕ.
Ето защо употребяваните от нас по-нататък думияло" или "обвивка" в никакъв случай не следва да се разбират в традиционния за нашата физическа реалност смисъл, представлявайки НЕЩО приличащо на нашата плътноматериална форма.Всяка от висококачественитефини “обвивкина нашето интегрално "Тяло", запреобладаващото мнозинство хора, е само труднодостъпна възможност, ЗАСЕГА ВСЕ ОЩЕнеосъзнаванапотенция за разкриване на себе си в индивидуално-колективната творческа дейност на другитенива на Космическото Битие, даваща способност за съзнателно сътрудничество на въплътената личност със Съзнанията навсякакви разумни същества, развиващи се на финоматериалните Планове не само на Земята, но и в целия Космос.
Например, етерното тяло (обвивка) на човека изпълнява ролята на необходим и много важенпосредник между физическия организъм и цялата съвкупностот активизирани на Астралния и Менталния Планове фрагментирани Съзнания нададената Душа-аспект. Именно благодарение на наличието в човека на такъв етерен проводник стававъзможно постоянно да се приемат и фокусират в Аурата (чрез въртящите се вихри на най-активизираните кармически канали на чакрамните центрове) различни типовеЕнергии, постъпващи от Космоса от различните фрагментирани Съзнания. Тези импулсислед това се преразпределят към съответстващите им по качество вибрации системи, желези и органи на физическото тяло.
Активизацията на самостоятелното творчество наетерния “двойник” спомага за развитиетовъввъплътената личност на способностиза осъзнати астроизлизания, благодарение на което рязко ориентира неговата творческа активност към други Планове на Реалността, освобождава човека от неговите връзки с материалния Свят, трансмутирайки качествата, удържащи човека във физическо въплъщение (умствена ограниченност и невежество), в по-високодуховни. Освобождаването от тези качества дава възможност начовека бързо да разпознае в себе си своя истински Висш “Аз” и духовно да се развива в резултат от общите усилия на Духовното Сърце (анахатните личности) и центъра на хипофизата (аджновите личности).

(следва)

 
 

Създадено: 21/09/2012 : 21:46
Обновено : 14/10/2012 : 22:13
Категория : Чакрамните личности
Страницата е посетена 5387 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^