Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 624 всичко

 3 посетители онлайн

Орис - Квантовият скок


Квантовият скок
21-03-10
/текстът е свален от аудио изказване на Орис/
 
Орис:  Ето такова мутационно въздействе - много деликатно, даже приятно. Тоест поразяващ фактор, като такъв, ще отсъства - даже тези форми, които изчезнат, които се анихилиират и т.н., те няма да знаят това. Те няма да страдат и да пребивават в някакви войни и други подобни, защото това не е нужно. Новият свят не може да се строи на негативните реакции на тези, които са останали живи - новият, по-качествен свят. Както ви казвах - седим в ресторанта и хоп, хоп, хоп - и тях ги няма, ние вървяхме и улиците бяха опустели - къде са се бяха дянали хората - не зная, Тоест, за някакъв период се извършва изменение на честотата и изпадане от континуума.
 
Тоест това е свързано най-малко с физиката - с тривиалната физика?
 
Разбира се, само със съзнанието.  
 
Тоест, разсинхронизация на някакви времеви потоци.
 
Да, нали ви казвам - хоп, хоп, хоп - те изпаднаха в своите реалности и останаха там, където ние седим в ресторанта и с тях нищо не става.
 
Това става с нас, нали - ние можем да изпаднем.
В техните светове ли?
 
Можем, да, ние можем и там да останем, но там ще останат тези ние, които не сме изменили своите низши или по-високи центрове. Въпросът е само във фокуса. Може да съм видял това само с астралното си зрение - може физически то да не се е възприемало така. Но при все това вие бяхте спокойни и всичко беше нормално. Никой не се удиви, никой не започна „О, виж, хората изчезват, виж, виж - това е, за което ти разказваше”
 
Значи филми на ужаса не се очакват?
 
Не, в това е въпросът, този момент ще се окаже - по силата на това, че той е вече описан от мен, тоест когато стане всичко това, коментарът ще бъдe: „да, това вече е описано, това навярно е станало, вероятно тук това е някакъв феномен”. Но въпреки това нас никой не ни освобождава от задължението да живеем понататък, да творим в своето съобщество и т.н.
 
А хората ще се променят ли?
 
Всичко ще се промени - икономиката, политиката.
 
Не, населението дали ще се промени?
 
Да,
 
Защото регистрацията на смъртите никъде няма да изчезвне.
 
Не, те просто ще изчезнат - хоп - и го няма човека.
 
Ама как така?
Ами така.
Според мен ще стане както в бермудския триъгълник.
Орис: Да, там хората изчезват, а материалното остава - изчезва само екипажа. Остава всичко - чиниите, от които са щели да се хранят - а хората са изпаднали в друго пространство. Материалните неща - самолетите падат, но хората продължават да летят понататък, в друг пространствено-времеви континуум и дори не подозират, че са в друго време, в друг сценарий.
 
Както маите - цялата цивилизация изчезва и никой не може да каже къде са отишли.
 
Да, погребения, нищо няма. Защо ви казвам, че вниманието към ииссиидиологията ще се усили - защото много неща ще бъдат обяснени именно само от позицията на ииссиидиологията. Други опити да бъде обяснено това няма да са ефективни. Само ако физиката започне да отчита тези моменти, тогава - да, те ще започнат да притеглят към това в най-добрия случай неутрино. В най-добрия случай. Неутрино има три вида - мюоново неутрино, електронно и .... Защото с тези два типа ще можем да го обясним.
Затова не си правете никакви шеги.
 
Ама ти сам ни разказа отначало.
 
Аз отначало започнах да виждам сценарии на великолепен преход.
 
За ресторанта ни разказа и ние останахме с впечатление, че...
 
Аз ви казах, че са изчезнали - в съзнанието ми изобщо не са останали впечатления за някакви трупове, така че за трупове аз изобщо не съм ви говорил.
 
Ама каза, че на него му станало зле
 
И при вас това веднага с трупове се свързва :) В това е работата, че те започнаха да изчезват - докато излязохме на улицата трупове там нямаше, но хора имаше - нормални, добри, добродушни хора, какво е станало? Ние вървим, усмихваме се, всичко е нормално. Питаме някого защо има малко хора.
 
Може би по-добре е цунами в такъв случай - то да, ще рапзруши структурата, икономиката ..
 
Не, не и още веднъж - не. Казвам ви, няма нито време нито сили за всички тези погребения и т.н. Започва нов свят. И толкова. Просто започва нов свят - като от нова страница. Премахнати са агресивните военни, бандитите, обрани са в друг свят - всичко е изчистено и са оставени само хората, които искрено се стремят - да, и при тях има нещо непроработено, но този момент отсича при тях не само низшите центрове, а всичко до 5-тата Арглаамуни (петото ниво на 1-ва чакра, б.пр.) и петата Инглимиллисса (петото ниво на 2-ра чакра, б.пр.).
 
Нива ли?
 
Да, нива. Не канали, а нива. Тоест - отсичат се до позитивизма, до състоянието на позитивизъм, а има формосистеми, където са оставени и четвъртото ниво и третото ниво, но това вече е в други сценарии. Това не са лъчевите сценарии. Лъчите отсичат именно моментите на деструкция. Тоест всяко проявленише на негативизма моментално се възприема даже на астрален план, като мощна деструкция - рязко изразено изменение в състоянието на човека. Това е признака, по който ще се извърши разделението.
 
Да, логично е с по-ниските нива да има стандартни катаклизми.
Да. Различни са степените на тежест. Аз ви казах - думата „деликатно” подхожда. Аз се чудех как да го опиша - хората напомнят на децата в поликлиниката, които трябва да бъдат ваксинирани против някакво тежко заболяване. Те не искат да се разболеят, но много силно е страхуват от инжекцията, а след като ваксинацията вече е направена - драскотинка. И те вървят, и се усмихват, и са доволни, и радостни, и казват: „Пък аз не се и страхувах” - нещо такова, разбирате ли, отначало като че ли разбирате, но аз ви казвам - това изобщо няма да предизвика никакви негативни моменти; първо, защото повечето хора ще започнат да разбират, че смърт няма, че всички останали не са загинали, а просто са останали там, където на тях сега им е по-добре и по-удобно да съществуват, отколкото тук. Тук те не биха се чувствали в свои води.
 
Да, значи няма да ги има тези атрибути на смъртта - мъртвите тела и те ще са изчезнали, а не умрели.
 
Не е това обяснението - ииссиидиологията е единственото знание, което ще обясни - аз там в два абзаца давам съвет как зобщо да се държите, за да не ме питате - „как да се държа, ако почувствам приближаването на това”; там има мъничка инструкция - много ясна; съветвам всички да започнах да слушат айфааровските песни. Това наистина е най-успокояващия и хармонизиращ фактор във всяка ситуация, конфликт и криза.
 
Апаратурата ще работи ли?
 
Да, ще работи - няма да работи само това - всичко, което е на батерии - някои ще спорят, че батериите ще се разредят - няма да се разредят.
 
А, ще има срив.
 
Да, а след това тези, които са живи - а те са много, момчета, - те са много, още повече, че това е такава територия - изчезването ще стане за сметка на тези територии, които сега в най-малка степен се стремят към развитие, така бих казал, - в най-малка степен. Ето, ние живеем тук и в северната част също има много хора, които са негативно настроени. На тях този симулиращ лъч ще оказва индивидуално въздействие - ако няма за какво да се захване, то личността - хоп - ще изчезва. Ако има за какво да се залови - ако я има първата чакрамна личност от Айгллиллиаа (4-та чакра),  горните 7-ма и 6-та Арглаамуни (1-ва чакра) и Инглимилисса (2-ра чакра), то личността просто ще губи всичко низше и ще се проявява на тези нива.
Да, тя може да не е толкова интелектуална, но в нея има потенциал - има база да обърне внимание на бъдещите знания, да прояви към тях интерес, защото всички низши интереси - ако фокусът на съсредоточеното внимание е съсредоточен в низшите диапазони, - тази личност хоп - и си отива оттук.
Преди това е бил най-отвличащия фактор, тоест сега за тях - сега те трябва да оцеляват, трябва с някого да се борят, в нещо да се реализират в нещо деструктивно, и те правят това. Тогава няма да им бъде нужно да го правят. Всичко в техните стремежи ще се промени. Тоест не е задължително всички хора там да са умни - да останат само Орисовци. Не, ще има всякакви, само че ще бъдат дезактивирани гените на агресията, но това е условно, и гените на грубата сексуалност. И биологическата форма постепенно ще придобие - постепенно, за около 9 месеца ще придобие напълно нови свойства. Ще придобие тези свойства, за които вие така жадувате, към които така се стремите, но в тези биологически тела просто не можете да получите. Поради затормозващата дейност на Арглаамуни и Инглимиллисса. Това няма да бъде рай, но ще бъде вече конструктивно съобщество, където хората ще могат да намерят - да, хората, развиващи се в различни направления в различни протоформи, ще могат да намерят общ език и тенденции и ще могат да вървят към една цел по-организирано, а не както сега. Тоест това няма да бъдат само нуу-вву форми. Няма да бъдат. Макар че те ще са мнозинство. Отчитайки, че такива форми ще са примерно 30%, ако от 7 милиарда оставим 30%, но от тях ще има и много деца - огромно количество индиго, но всички те са умни - от тях също всичко друго се отсича - обира се от родителите, обира се и от децата.
 
Тогава децата ще започнат да възпитават родителите.
 
Те (децата) няма да бъдат такива като сега - няма да им бъде нужно да възпитават, разбираш ли? Те ще разбират. Това ще бъдат други деца, други отношения - никой никого няма да възпитава, ще има друг подход и мироглед към отношенията. Децата ще са като самостоятелни граждани - и при тях този процес няма да бъде еднодневен или месечен. За около 9 месеца формите ще се стабилизират. А в началото ще има всичко освен негативизъм. Вземете всички творчески проявления, махнете от тях негативните тенденции - другото ще остане. Всичко ще правят каквото правят, но ще осъзнават, че това е нужно, че го правят за себе си, а не за друг. Повечето старци и старици, които са с такива възгледи, просто ще се префокусират кой където - ще има много големи възможности при това - ще има активизация на подчакрамните центрове в този момент, и всичко ще стане за сметка именно на префокусировки именно чрез подчакрамните центрове, а не линейно - по нивото на двата низши центрове. В подчакрамния център хоп - а там вече - в тези сценарии формите са вече готови - с отсъствие на тези низшите нива.
 
Масови подчакрамни префокусировки?
 
Да, можем и така да ги наречем. Да. Просто от тази маса хора, които ги има сега, две трети - фактически, ако от тях отсечем низшите центрове, те никак не могат да се проявят. Тоест - те не познават даже елементарен алтруизъм, или ако тези нива - 5то, 6-то нива на Арглаамуни и Инглимиллисса са проработени, то как може човек с тези две нива да съществува? В по-висшите светове той не може да се провява в достатъчно широко резонационно творческо взаимодействие с останалите, неговият потенциал не позволява в тези по-малко качествени системи той да може да остане. Да, той може да се проявява позитивно, но не задълго.
 
При децата като правило не са развити горните нива на първата, втората Орлаактор, като правило при тях Арглаамуни ..
 
А ти откъде знаеш какво в тяхното ДНК е достъпно и какво - не е достъпно?
 
Не знам, но активност, така проявена, при тях - като правило, няма.
 
Да, защото сега те са съсредоточени на именно тези енергии, но те са изобщо с други спирали, активизирани на други нива. Тази степен на активизация сега не може да се прояви, защото съществува момент на оцеляемост. Момент на проявяване на себе си и на утвърждаване на себе си - вземи Мишка - умен мъж, всичко разбира, но понеже чувства в себе си желание да поставя другите на място по отношение на себе си, той използва тези свои качества именно за тези цели. А колко такива има. А след това на тях няма да им бъде нужно да поставят някого на мястото му - всичко това по времевите етерни напълващи, вече е записано, всичко вече го има - ако ние попадаме там, то ние автоматически започваме да разопаковаме и разгръщаме - нищо повече.  
Просто този момент трябва да се очаква като празник - както като чакате нова година и нямате търпение, иска ви се да скъсате преждевременно листата на календара. така и тук - само ако знаехте какво ще означава това за вас, щяхте да изпитвате огромно нетърпение и то трябва да стимулира във вас тези състояния колкото може повече да се приближите, да се утвърдите в този позитивизъм, в който трябва да ходите, за да имате възможност за всеки пожарен случай още и това, и това, но това може само ако нивелирате сложните конфликтни ситуации - да ги нивелирате в положителна посока и то за всяка ситуация; ако се хващате в това, то за останалите години ще ви се отдаде доста солидно да се префокусирате.
 
А можем ли да се префокусираме дори без вмешателството на лъчите.
 
Да, за това говоря. Постепенно, като че ли избягвайки негативните решения, вие автоматично постепенно ще се издигате, издигате, и толкова повече способности ще се разкрият във вас за понататъшна творцеска реализация в новото общество.
 
Като в сериала „Противостояние”, където оставаха лошите -
 
Но тук няма да има лоши. Аз ви казах - водя ви към добри сценарии. Ето защо и тези бактерии ги няма - те се отсичат, защото те няма да има какво да ядат, няма да има какво да разлагат. Тези бактерии ги няма, защото иначе бактериите биха си отишли а труповете щяха да останат - какво да правим с тези трупове?
 
И много животни изчезват.
 
Да, хищните изчезват; ще ви кажа - там огромно количество животни остават, но те изобщо не се страхуват - идват в градовете, държат се без страх - заекът - няма да свива уши, а разглежда, разглежда - не се опитва да изскочи или нещо такова - просто е дошъл отнякъде.
 
И комари ли няма?
 
Не, няма го това, което провокира неприятни моменти, защото в голяма степен вече в луу-вву комплексите започват да въздействат, да взаимодействат с нас. Това все още няма да бъдат флакс-форми, но вече няма да бъдат и иркк-форми. А след това ще бъде значително по-лесто да се построява цялата тази наука и да се манипулира енерго-плазмата.
Веднага ще възникне холографията - защо? - защото това ще е друго пространство, други начини за материализация на всичко. Ето аз ви казвам - над стои този материализатор - колко енергия трябва, колко мощен компютър, за да може всичко, до тънкости, помолекулярно да се запише и помолекулярно да се възстанови. А ние вече четем, че се приближава времето и се намират такива материали за създаване даже при информационните носители, които в главата не е побират. И ето я базата за това - и множество нанотехнологии ще навлязат за тези години, а след това хоп - условията ще се променят и това, което не се е получавало преди това, ще стане лесно достъпно. Защо такъв стремителен ръст? Защото пространсството е друго и нашите форми са други - взаимодействат с пространството значително по-лесно, по-просто, стават по-единни с пространството.   
 
Усещанията ще бъдат различни, нали?
 
Абсолютно. Всичко ще е различно. Дори не можете да се представите как ще се чувствате, когато във вас няма никакъв негативизъм. Какво е негативизъм - подтиснато състояние, съмнения в нещо, - а вие сте постоянно в това, непрекънато - не говоря за някакви знания, а вие непрекъснато - заради оцеляването си, вие в нещо се съмнявате, от нещо се боите - подсъзнателно. Може да не се ядосвате, но не сте и радостни; не можете да почувствате радост, защото сте заземени. Вас всичките там ви има, само че трябва да се фокусирате в това, а не някъде там. Ето най-големия проблем. Но това, че там ви има - за тези от вас с по-малко качествените конфигурации, изобщо нищо не означава.
А момента на осъзнаването на вечността - ето скока в космоса, перспективите, развитието, откъдето ще започне да се появява всичко, технологиите, контактите с извънземните цивилизации веднага ще започнат - защо? Защото ще престанем да бъдем агресивни. Защо те не установяват контакт - защото навсякъде има военно-промишлен комплекс, агресия, президентите нямат никаква власт, защото военните са навсякъде и в даден момент са готови да премахнат всеки президент, ако той им се противопостави. Системата вече не може да се справи с положението, в което е притисната. Това може да стане само чрез влияние отвън. Самата система няма да се измени - тези генерали, които ги има, няма да станат по-добри, няма да станат по-хуманни, защото - както и в живота - това тяхната реализация. Без война те не се чувстват хора, изобщо не се чувстват индивиди. А колко стотици милиони хора не се чувстват живи без убийства, без постоянни убийства, без войните, които тези наемници постоянно водят - за тях това е удоволствие; за тях не е важно кого убиват - стига само да убиват; Те какво - ще се изменят само защото са прочели ииссдиологията ли? Смешно.
Аз не бих писал ииссиидиологията, ако не знаех тези неща - щях да си кажа - а кому е нужно това знание - на тези пияници, на тези насилници, на тези военни, на тези учени, които това изобщо не ги интересува - но край - те ще си останат там. Аз пиша за бъдещето - моите читатели са индиговите хора, защото фактически именно всички те ще преминат там.   
 
Трябва да помислим с какво ще се занимаваме там, да се подготвим.
 
Във времевата етерна напълваща всичко съществува - с какво да се подготвяте - само с позитивизъм и с по-голяма степен на разбиране на ииссиидиологията, защото там тя е основа на всички бъдещи процеси. Да, науката ще започне да намира своите пътища, но те ще се базират на това по-обширно знание и ако това не го разберете и усвоите сега (това, което се дава в ииссиидиологията), там може да попаднете в тези сценарии, където вие в по-малка степен се реализирате в творчество, отколкото бихте могли.
Там всичко ще започне, когато на английски бъдат преведени всички книги на ииссиидиологията - те ще лежат на рафта - двадесет руски тома и двадесет тома - на английски - а те много си приличат по цвят, но са малко по-тъмни, формата им е същия, така че преценете още колко време. Аз все още работя над 12-ти том - завършвам го. [Към настоящия момент има вече 15 книги на руски и 2 - на английски, бел.пр.] Тук привързвания към 2012 година може просто да няма. Дванадесета година просто ще се разсее, защото на рафта на Орис все още няма 40 тома от неговата ииссиидиология. Бих казал така - не пречете на Орис, защото 19 тома - не са това. За мен това е като ориентир. Това е най-основополагащо учение - след това вече книги няма да трябват, защото понататък вие самите ще творите ииссиидиологията. Сами - със своите способности и прочие.
 
Значи отначало 20 книги ще прочетем.
 
Да, няма къде да се денете, ще дойдат инопланетяните и ще потвърдят тези неща - всичко все още предстои. Всичко предстои - вие още не сте живели, дори не сте започнали да живеете - вие сега все още само се готвите за живота, защото това, което аз наричам живот, е осъзнаването на своята вечност, безсмъртие, когато не се обръщаш назад и не поглеждаш напред колко ти е останало, защото главната ти задача е да намериш такова дело, да се вкопчиш в такава цел, която да ти стигне за поне 1000 години, а да я реализираш макар и за 500, да се постараеш, а в процеса на тази реализация - да намериш още по-висока. Ние излизаме в космическите пространства - ще има такъв нисък старт и стометровка, дори бих казал - 60 метра.
Просто главното е сега да не изпадате в общата паника, породена от отсъствието на информация. Защо информацията в настоящия момент не се разпространява както ни се иска? Аз гледам на това позитивно - не се разпространява, значи сега в тези светове трябва да влязат част от хората, трябва да влязат в други континууми - тези, които трябва да живеят в това бъдеще, в тези сценарии, те ще дойдат, тях не трябва да ги каниш, или чрез някакви реклами да стане - всичко ще бъде; ето, той преживява, че не изпълнява своята мисия да предупреди хората за евакуация, да се запасяват .. - е, запасявайте се, но трябва да знаете, че това не е за вас, на които тези запаси просто няма да им трябват.   
 
Но на мен ми се струва, че ако тази информация я има...
 
Не ти се разпореждаш с това - времевата етерна напълваща се разпорежда, тоест - зависи от изборите на всеки индивид поотделно. И те не са привързани към .... Те в по-голяма степен са привързани към инидивидуалните светове на Орис, следователно те влизат в моите индивидуални светове и трябва да се проявят тук. Тези, които трябва да се проявят тук, те се проявяват. Щом се проявяват, те ще отидат там, накъдето отивам аз. А който не тръгне - ще тръгне по свой път и ще излезе от моите светове. За Бога, колко такива се проявиха и изчезнаха. Отидоха си. Но някои аз ги пазя в своята памет, защото знам - там тях ги има. Значи ще се проявят. И аз не ги изпускам от собственото си внимание. Просто наблюдавам. Защото нямам право да влияя на техните решения. Иначе сложете кръст на Орис изобщо. Всичко ще стане така, както трябва да стане. И ще бъде много добре. Много добре - в моите светове. Ще бъде необходимо още известно време, за да може информацията да се развърти.
Референтна точка - 20 преведени на английски тома от ииссиидиологията и време, за да може тази информация да се насити. Паралелно ще се превежда и на други езици, но това е текущ момент, а това, което аз от себе си съм определил от моя индивидуален свят, е това обстоятелство - всичките 40 тома на руски и английски трябва да стоят на рафта. Аз даже знам къде е този рафт.    
 
Орис, www.ayfaar.org
 www.iskri.net/zefira
 
 

Създадено: 14/09/2012 : 02:09
Обновено : 29/04/2020 : 07:14
Категория : Орис
Страницата е посетена 4125 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^