Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 524 всичко

 8 посетители онлайн

Орис - Орис, лекция
 Орис - видеолекция в Рига, 2009

 

Ситуацията е такава: Степента на нашето духовно развитие зависи от степента на синтез на две спирали: Все-Воля-Все-Разум и Все-Любов-Все-Мъдрост. Все-Воля-Все-Разум аз сега ще ви дам като знания и отговори на вашите въпроси, а Все-Любов-Все-Мъдрост е изразена в голяма степен, тоест на тези нива енергоплазма, на каквито ви се дава знанието в песните от книгите „Моят завет”. Това са вторите, трети нива на Айглилиаа, но частично синтезирани с Орлаактор.

Целта ми е вие, мислейки в началото над моите думи и разбирайки че сте пълен глупак, както се оказва, защото не разбирате казаното, но същевременно знаейки, че не сте пълна глупачка, да се опитате или да свалите всичко на мен, значи или да си кажете: „Орис е глупак”, или да се опитате да достигнете с мисълта си до някакви други нива по-високи, по-дълбоки и така да се настроите, поне мъничко, на тези нива на енергоплазмата, на тези нива на ментала, на които аз максимално ще ви спускам своите мисли, опитвайки се да формулирам знанията, заради които сте дошли тук.

По същия начин стои въпроса с „Благата вест” – докато не прочетеш един абзац десет пъти, докато стигнеш до средата на абзаца и трябва да препрочиташ началото, за да разбереш какво съм казал. Така ви ловя на примамка – аз не ви баламосвам, но ловя вашия ум, за да може той да се опитва все повече и повече да се задълбочава в качеството на мислене. Да се каже това просто, това би било такава неправда, че даже би ми прилошало от това. Това ниво на информация, която аз се постарах да вложа в думите, то е това минимално ниво на лъжа, до което е възможно да се спусне тази информация - иначе изобщо не би имало смисъл тя да се предава на Земята, на вас и на много други милиони хора, които скоро много бързо ще се заинтересуват от цялата тази информация.

Ще дойде време и ще ви кажа: „Момчета, тези, които са усвоили тази информация, забравете всичко – ето ви нова информация.” Но ако не ви бях дал тази стълбичка - всичко, което четете сега, е лъжа, но това е най-качествената лъжа от това, което сега можете да почерпите в Интернет на езотерична тема като по-дълбинни знания”. И аз ви я давам само защото зная, че след това ще дойде още по-качествена лъжа, след това - още по-качествена и сами няма да забележите как вече сами ще можете да черпите от пространството информация, която няма да ви е нужно да превеждате с думи. Аз ви „лъжа” само затова, защото ми е нужно да преведа всички мои знания, всичко, което аз разбирам, трябва да се преведе в някаква вербална форма, а това е много сложно. В дадения момент не съществуват СФУУРММ-форми, към които да можем да се привържем – даже описвайки техническите страни на тези знания, на мен ми се налага да се привързвам към това, което на дадения момент го има - да речем към теорията за суперструните. Но това емаксимално възможното от всичко онова, което съществува в квантовата механика, на което мога да навися цялата тази „лъжа” и да се опитам да задълбоча вашите знания така, че да се опитам до доведа вашите знания до там, че да си кажете: „А, значи ето какво било”.

След това - като се научите да медитирате на космическите кодове - ето сега всички, които четат „Благата вест Ииссиидиология”, казват – „колко много непонятни думи има”. А след това, като се научите да медитирате на космическите кодове и да получавате знания непосредствено, но благодарение само на тези кодове, ще си мислите „Колко малко са тези кодове. Защо Орис не е дал повече, по-подробни неща?” Но в същност това е първото впечатление, защото когато вие започнете да влизате в тази информация, вие сами ще започнете да получавате тези космически кодове и на техните вибрации ще получавате практически цялата информация, която искате, в даденото направление на знанието. На това ниво на ментално-чувствена дейност, на което сте способни – от това ниво ще получавате своята лъжа. Когато се издигнете по-нагоре, това ще бъде по-истинна лъжа, а ако още по-дълбоко започнете да прониквате със своето самосъзнание – това ще бъде още по-истинна лъжа. Ето защо се опитвам да ви объркам. 

Какво е фокусът на съсредоточено внимание, на кого принадлежи – защо са така много, как става изместването, при префокусировка от един стереотип на друг стереотип, става префокусировка по група стерео-дубли; има един стереотип мигновено при всяко изместване става префокусировка в стереодубли? 

Дувуйллерртна група стереодубли тоест НУУ-ВУУ-формите. 

Да. Получава се така, че е имало един фокус на съсредоточеното внимание, а в групите стереодубли се получават много, тоест получава се така, че нашият фокус на съсредоточено внимание става практически безкрайно много. Тогава кои сме ние и ва кого принадлежи този фокус на съсредоточено внимание? 

По принцип аз съм засягал този въпрос. Когато се фокусираме на НУУ-ВУУ формите, тоест имайки възможност, по системата на своето възприятие, да общуваме, да взаимодействаме само с група степреотипи – наведнъж с 328 наши стереотипа, то ние представляваме набор от УУ-ВВУ форми, при което общуването става на някаква конкретна група УУ-ВВУ-форми, тоест на база някакви наши конкретни представи за предмета на нашето общуване, нашия разговор, нашето силово взаимодействие. При това останалите СФУУРММ-форми при това не участват, а ако участват – това е фоново. Например ние говорим за нещо, а ако човекът не ни разбира - към това жизнено творчество веднага се приобщават други УУ-ВВУ-форми и ние започваме да се ядосваме. Тоест включват се унги или арглаамури и в някакъв момент от своите реакции ние укрепваме или разнообразяваме нашите силови взаимодействия, за да получим по-обширен и по-дълбок опит от дадената сфера на нашето жизнено творчество в дадения момент.

УУ-формите представляват набор от СФУУРММ-форми в дадения диапазон на творчество на енергоплазмата. СФУУРММ-формите представляват значително по-тесен диапазон на творческа активност, който има организационен източник ОЛАк и ДРУОТ система, а вие знаете, че тези ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ- системи се състоят от дуплекс сфери. Дуплекс сфери, конфигурируеми и структурируеми в чакрамни личности в много тесен диапазон. Чакрамни личности, активизируеми, които в своето жизнено творчество постоятнно се стимулират от СЛУИ-СЛУУ.

СЛУИ-СЛУУ са някакви полета съзнание, които преминават еволюция в даден тип реалности като синтезират в своя колективен разум някакви конкретни аспекти на качествата. Да речем, чрез НУУ-ВУУ формите, човешките форми, се синтезират основно две доминантни качества на Все-Любов-Все-Мъдрост и Все-Воля-Все-Разум и десет фонови качества, които се намират в рецесивно състояние и в зависимост от това какъв опит се изработва, човекът е склонен да се фокусира върху някаква група или върху някакво едно от фоновите качества.

Да допуснем че все-единството при нас е като фон и ако нашият опит ни дава възможност да проявяваме своя интерес в по-голяма степен към направлението на все-единството, то ние започваме да отделяме аспектите на това качество в своето самосъзнание и колкото повече го използваме, колкото повече и по-често се обръщаме към него в своя жизнен опит - в толкова по-голяма степен ние, като 4-5 измерни форми, се изместваме и префокусираме по посока на развитието, по посока на все-единството.

Ако синтезираме в себе си други качества, то точно така ние се изместваме, префокусираме в НУУ-ВУУ-форми, които в 3-4 мерностните реалности имат 3 доминанти – все-устременост, все-любов все-разум, все-любов все-мъдрост – и така нататък, по останалите фонови аспекти.

И така, СЛУИ-СЛУУ – стигаме до СЛУИ-СЛУУ.  Фактически СЛУИ-СЛУУ са творци, представляващи СФУУРММ-същности, колективни разуми на космически СФУУРММ-същности. Тези, които преминават процес на синтез по няколко космически качества. Ако ще повече се задълбочим, то колективните разуми на СВОО-УУ същностите се състои от колективните разуми на ТОО-УУ същностите – тези, които се синтезират по две качества. ОО-УУ-същностите са вече чистите космически качества, но в първичната енергоплазма преминали през колективните разуми на СМИИ-СМАА и придобили някакъв момент на субективно възприятие, ако може да се говори за това на нивото на първичната енергоплазма , тоест чрез СМИИ-СМАА се появяват ОО-УУ -същностите; чисти качества, съвкупни качества преминавайки през съзнанието на СМИИ-СМАА.

СМИИ-СМАА са аспекти на качествата на космическия дух. Така стигаме до разбирането на това, че ето тези фокуси, които ние тук представляваме - в тези форми и в други форми изобщо, в други типове реалности, всичко това са представители и колективни представителства на ОО-УУ-същности. За това ниво на разбиране, в което ние с вас сега се намираме, това са най-първичните елементи на Айфаар – Висшия Космически Разум. Това е онова, с което можем да съотнесем понятието Бог, тоест Висшия Космически Разум - огромно количество вселени, творими в плана на синтез по различните 36 направления на космическите качества – това в нашите разбирания е най-истинната версия на Бога.

Разбира се онова, което аз подразбирам под Бога, това е само ограничено от нашите представи форма на божествено проявление на Абсолюта, но ние не знаем какво е Абсолют. Ако сега говорим само за 36 основни измерности – не тези, които учените разбират, а 36 измерности, които сме в състояние някак изобщо да си представим, то представете си каква е формата на колективния космически разум на нивото 10 624 измерност – и това далеч не е предел. Така изяснихме какво е фокус. Фокусът са ОО-УУ-същности . ОО-УУ-същностите са Бог в нашата система на възприятие.

Следователно, ние - в своето жизнено творчество фокусирайки се на нещо, проявяваме някакъв божествен интерес, някакъв аспект на божествения интерес. И когато Иисус е казал „Вие сте богове”, а аз перефразирам неговите думи в „Вие сте ОО-УУ-същности”, то това би било едно и също. Може да е казал ОО-УУ-същности, но простите рибари и земеделци не са знаели какво е ОО-УУ-същности, са си помислили – а, това навярно е Бог и затова може би са превели думите на Иисус така.

И така, ние тук сме представители на ОО-УУ-същностите. Богове. Богове на нивото на 36 измерности на пространството и времето, защото космическите същности на времето проницават и тези нива на измерност.

Всеки фокус възбужда в един стереотип, а един стереотип принадлежи на един свят. НУУ-ВУУ формата принадлежи на 328 свята. Един стереотип е една/328 НУУ-ВУУ форма.. Това е квант съзнание. Когато се фокусираме на един квант съзнание , на един квант разумна енергоплазма, то ние се фокусираме с помощта на някаква инерция на мислечувствена дейност , тоест нашите мисли – ние за нещо сме помислили и това има място да бъде.

да започнем с физиката. Цялото окръжаващо ни пространство представлява динамика на квантовите последователности. Какво е квант. квант енергия – според представите на нашите учени квант енергия е неделим енергиен потенциал – понататък материалностт а не се разпространява по никакъв начин, но цялата вселена е представена под формата на този квант. Цялата вселена е холография и принципът на холографията, както прекрасно знаете, е че всяка част представлява цялата информация за цялото творение. Когато концентрираме своето внимание на някакво ниво на енергоплазмата, а това става за 1/328 част от секундата, това е този квант енергия, който сме в състояние да обхванем със своята нервна дейност на мозъка си - тогава се извършва някаква модификация на окръжаващото пространство – ако си представим цялото пространство като суперструна, но не така, както си го представят учените. Това, което те си представят, е схема много далеч от действителната реалност – те си я представят като струни - аз ще ви разкажа, аз ще започна, а след това... 

А възможно ли е без суперструните? 

Тогава няма да има към какво да се привърже. Ако говоря за това как се образуват индивидуалните светове на всеки от нас - ето сега всеки от вас ме гледа и ме възприема по своему, в замисимост от тези нива на ментално-чувствено взаимодействие, на които всяка от формите, фокусирани от вас, е способна, затова е невъзможно да наслага всичко това там. 

Всъщност, всичко не изглежда като струни - да, чисто схематично можем да го приемем, но тогава струните няма да вървят в едно направление и при ментално-чувствено взаимодействие - както това понякога се рисува, че пространството ни отговаря с такива вибрации. В действителност не, защото квантът енергия се разпространява в цялата вселена. Именно Вселената е този квант, който ние сме означили като Вселена и който е пространство във всеки миг от времето, наблюдавана от нас, усещана, преживявана във всеки миг от времето.

Още веднъж повтарям за който не знае. Мигът е условно привързан към 1/328 част от секундата. И так, щом сме се фиксирали върху някакъв квант от нашшето текущо съществуване, ние със своя фокус, а фокусът е насоченият поток енергоплазма, астро- и менто-плазма, вече синтезиран, ние сме привлекли към своето самосъзнание ето тази, да речем, суперструна - вселенска.

Практически, разбирате ли, квант на вселената, фактически цялата вселена сме привлекли със своето внимание към себе си, и - доколкото преди да обърнем внимание на дадения аспект на съществуването на вселената този квант информация, този квант енергия се е намирал в спокойно и абстрактно непривързано към нищо състояние, а по-точно - привързано към всеки от вас, към всяка форма от вас - до мравките, които също мислят за нещо и паяка, който нещо е поискал и който се е концентрирал също на това ниво - цялата енергоплазма се състои от различни качествени нива. И ето - на някое от тези нива съм концентрирал своите мисли, извършило се е запримчване на този квант - на нивото на моето мислене и моето психическо състояние - фактически на моето разбиране, защото разбирането е вече проявен синтез. Синтез на астроплазма с ментоплазма. Аз съм привлякъл цялата вселена, която до тогава е абсолютно абстрактна и като че ли не е имала никакво отношение към мен, докато аз не съм засегнал даденото ниво на вселената с динамиката на своето мислене или докато със своя психизъм съм привлякъл това към себе си. Защото аз се състоя от СФУУРММ-форми - от специфични представи за себе си и света.

Някой си представя себе си от позицията на 17 век, да речем, или от позицият ана 15 век, когато Земята се намира на три кита, някой - от позициите на други научни достижения, някой вече, слава Богу, е дошъл до нютоновските представи за това, че Земята е кръгла и т.н.

С качеството на своето мислене аз съм привлякъл вселената към себе си и съм моделирал себе си в това пространство - в квантите на това пространство; фактически аз, с полето на своята мисъл и своите чуства, съм заквантовал собствената си реалност. Щом моята мисъл е извършила тази операция, се е образувала гравитация, доколкото тези мисли, които ние сме способни да владеем, които са достъпни на нашето мислене, или - ако това е идея, все едно ние я спускаме до нивото на собственото си мислене, това означава - до нивото на третата-четвърта измерност на пространството: аз съм образувал собствено пространство - от милиардите хора някой, в този момент, мислейки на същото това ниво - не задължително ЗА същото, но на същото това ниво - до същото това квантче се е докоснал, със своето мислене и чувстване, и го е запримчил на собственото си самосъзнание, на собствените си СФУУРММ-форми, на собствените си представи за света и за себе си и ние, използвайки едни и същи кванти - аз имам свои представи, а другата форма има свои представи - ние разглеждаме тези сили различно - от различни гледни точки.

И така, щом се е образувало това заквантовано прострасство, са се образували гравитоните. Заедно с гравитоните, които ни дават възможност да проявим гравитационни свойства в този свят, тоест ние фактически с нашите с мисли и чувства сме заквантовали маса - мислите и чувствата са започнали да имат - дотогава това е било електромагнитно поле, било е част от фотонната енергия, светлинната енергия, електромагнитно поле. Щом сме го спуснали със своите мисли и сме го запримчили на собствените си представи, ние фактически електромагнитното поле сме го превърнали в частици. Тоест ние сме превърнали бозонните взаимоотношения, бозонните полета - във формионни частици. В резултат от това образуване на маса и покой веднага са се образували гравитони. Гравитоните са резултати - фактически частици, които дават представи за формата на трета-четвърта измерност. Аз не говоря за трета измерност, защото трета измерност няма. Но заедно с гравитоните веднага са се образували гравитино, които принадлежат на следващото пространство. Не могат да се образуват гравитони, не може да се образува едно единствено пространство. Инерцията на мисленето, доколкото ние не можем да помислим нещо само за 1/328 от секундата и да прекратим мисленето, 1/328-ма от секундата - и да прекратим чувстването - не можем. Нашето мислене и чувстване много силно е податливо на инерцията. И тази инерция принуждава пространството да се движи по-нататък, да се разгръща в следващи, свойствени на моето самосъзнание, геометрични форми.

И така, гравитоните веднага пораждат гравитино, гравитино вече са гравитоните, принадлежащи на следващото пространство, запримчено на инерцията на нашите мисли, когато са се образували две пространства, между тях се е появило нещо, което се отличава - вече квант от кванта започват да се отличават. С какво се отличават? - С известна продължителност, с някакво междуквантово взаимодействие, но това ще бъде казано неправилно, защото между квантите няма взаимодействие - ние активизираме квантите енергия с квантите на своите мисли и квантите на своите чувства. Ние фактически строим, квантоваме всяко пространство и по такъв начин образуваме някаква реалност - реалност, която се намира между тези две закпримчени пространства. Тази реалност се нарича дебрани.  

Нашият окръжаващ свят, светът на всеки, моят свят се състои от постоянно запримчваните от мен пространства, между които се намира това разстояние, тази продължителност, която - именно в своята съвкупност, дава времето.  Когато събираме заедно едно пространство на моя свят, проявяващ се в моето въображение, в моето самосъзнание се вклинява в това, което всеки от вас си представя и по такъв начин всички светове - световете на всички хора, присъстващи тук, и намиращи се изобщо отвъд пределите на тази сграда, образуват някакъв пространствено-времеви континуум, където всички представи - представите на всеки от хората за света и за себе си, имат възможност да взаимодействат - да взаимодействат именно на такова квантово ниво.  

Аз, променяйки нещо - ето сега вие седите тук, а аз ви квантовам - вашето въображение, със своите СФУУРММ-форми, със своите представи, тоест - квантовам ви с това ниво на мислене, на което аз съм свикнал, което за мен е свойствено. Аз се опитвам ето тази мисле-чувствена психическа активност да стоваря на вас, за да може вие също да започнете да квантовате окръжаващия ви свят, окръжаващото ви пространство, на същите тези нива. Защото, ако аз квантовам ето по такъв начин, а някой квантова свой пространствено-времеви континуум от нивото на „земята стои на три кита”, ние просто няма да се разберем един друг. Просто няма да можем да намерим точки на съприкосновение. Аз ще твърдя едно, вие ще твърдите друго и няма да стигнем до никъде.

Затова вие въздействате на мен, опитвайки се да ме убедите в това, че аз съм глупак, аз пък ви въздействам опитвайки се да ви убедя, че вие сте глупаци и някъде помежду се образува нещо средно - вие започвате да се съгласявате в нещо с мен, докато аз се опитвам да ви убедя, вие - докато се опитвате да ме убедите, може би също успявате да ме убедите в нещо, но не - няма да ме убедите. И така се образува някакво пространство на общо взаимодействие, където ние използваме общи СФУУРММ-форми, общи представи за себе си и за окръжаващия свят. Дотогава - до появата на моята информация, вие сте мислели, че сте сами, че сте в един екземпляр - но идвам аз и ви казвам: момчета това, което аз виждам, са 328 такива човека - защото един аз не мога да видя - системата ни за възприятие работи именно по такъв начин в дадения тип реалности. В друг тип реалности - огромно, безкрайно множество, ние имаме други свойства и там има, да речем, не 328 едновременни стереотипа, които се проявяват, а 300 или 500 - в зависимост от плътността на информационните потоци, с които са структурирани световете, окръжаващи нашата форма; ние взаимодействаме на различни честоти, на различни качествени проявления. 

Как фокусът на вниманието се размножава, условно казано, защото един фокус има сега в моите стереотипи 

Всъщност стерео-формата, в цикъла на своите направления, всичкото това е еди фокус на творческата активност на стерео-формата. Но, доколкото всеки от ротационните цикли, всяко от направленията на развитие на стерео-формата, дава собствен аспект на творческо възприятие, изобщо на жизнено възприятие, то в зависимост от това кой от фокусите в дадения момент теб повече от всичко не че те привлича, а структурира конфигурациите на стереотипите, фокусирани от теб, и ти се фокусираш само в това, което ти е интересно - само това, върху което ти си в състояние да се фокусираш.

Например възможно е в твоята стерео-форма да има стереотипи с такъв потенциал, каквито, да допуснем, има в мен сега. Но ти не можеш да скочиш там и да се префокусираш само поради това, че си погледнал Орис и си си казал - „ето, искам да бъда такъв като него”. Не - има принцип на дувуйллерртността. Има принцип на преход от едно качество - в друго и ти не можеш да прескочиш. Ето ти структурираш, запримчваш пространството, - запримчваш, запримчваш, запримчваш - и в колкото по-голяма степен - тоест ти не можеш тук да запримчваш - да създаваш свои светове - индивидуален свят, и да бъдеш там, в достатъчно голям качествен отрив от този, който сега се явяваш. Това ще бъде възможно само тогава, когато структурата на фокусираните от теб стереотипи ще притежава специални механизми за излизане на на стерео-формата на общия фокус на творческа активност, която ти се явяваш. И тогава ти ще можеш чрез ЛУУ-ВВУ - главната времева ос, така нареченото поле на времето на дадената същност, да се фокусира ту на един качествен аспект на изучаваното от теб пространство, ту на друг.  А за това са нужни способности.

Тоест дотогава, докато ти манипулираш енергоплазмата на ниските нива, за теб са достъпни механизмите на възприятие и изобщо организация на пространствата, свойствени за тези нива. На теб не ти е нужно останалото, няма смисъл да се дават способности за манипулиране с енергиите и енергоплазмата от друго качествено ниво. Защо? Защото тук при теб има интервали, промеждутъци. И тези промеждутъци на теб са ти интересни. В тези промеждутъци, доколкото ти нямаш опит от самопознаване на себе си именно в тези форми, ти искаш да се реализираш - просто по други причини ти можеш да принуждаваш себе си - не, аз не искам това, но в действителност всички конфигурации на форми, в които ти се фокусираш, като във фокус, те имат тенденция към тази реализация.

Ето защо аз винаги казвам: „Момчета, не пропускайте, не пропускайте низините, старайте се всичко да синтезирате, защото в хода на синтеза ти вземаш купа, своя хълм, - и хоп, с лопатата си хвърлил някакъв опит и вече хълма на твоя фокус е станал с една лопата повече. Отново си получил някакъв опит - отново си хвърлил повече опит - и така, хвърляйки опит, ти се издигаш по тази купчина, повдигаш се, повдигаш се, и ставаш способен да видиш, че „О, я виж - тук редом има още един куп” , „О, Улак също - не, това не е Улак, това е Андрей Красовски - не, на мен там не ми е интересно”. „А тук какво е това - а, този куп на мен ми е интересен” - и пак опит - и този куп започва да се слива с твоя куп.

Тези стереотипи, които изучават в едно направление на живота и окръжаващото пространство, опитвайки се също да повишат своя фокус на творческа активност,  те хвърлят отгоре, хвърлят, хвърлят и ето вие - такова огромно количество такива Уларги, са се получили - трикор голям и какво да се прави - на върха може да се окаже само един. И всичките вие се съединявате на върха - целият опит на всички вас се обединява на този общ куп творческа активност. И по такъв начин се извършва сливане, тоест - ти сега живееш ; доколкото осъзнаваш себе си жив, то тези, които излизат от световете на твоята фокусировка, които като че ли умират - те стоварват върху тези, които остават да живеят, стоварват своя опит, защото опитът преминава през горните УУ-ВВУ форми - най-качествените УУ-ВВУ форми.

И по такъв начин ти оставаш на купчината - всички останали хвърлят с лопатите на своя куп, тези купове в своето време се сливат и, доколкото ти оставаш жив - постоянно осъзнаващ себе си жив, то ти оставаш на този куп. А останалите - за другите, за окръжаващите твоята форма хора, те като че ли си отиват, умират - трупове, трупове, трупове, твоят куп расте, расте, расте, а около този куп има субективни, така да се каже, трупове - тези Уларги, тези твои стереотипи, които са имали по-малко качествено мислене, които са имали по-малко качествено чувстване, по-малко качествени стремежи и ето ги като трупове, трупове, трупове, а ти се издигаш на своя куп, издигаш се на върха на своето творчество по труповете на тези от самите себе си, които са били в по-малка степен способни да манипулират по-качествените нива на енергоплазмата. Те никъде не са умрели - те са останали в своите светове. Те са останали да живеят, но тази картинка, която аз условно бих нарисувал, ако опитът, който не ти дава възможност да правиш неправилни избори - не ти дава възможности, ти не ги правиш до определен момент - когато ти направиш тези неправилни избори, критичното количество ще нарасне и ти също ще станеш един от тези трупове.  Но ще станеш един от труповете на тази НУУ-ВУУ форма, която е по-качествена.

И така, всички фокуси постепенно се сливат в твоя фокус. Заради какво се прави това - заради това да можеш да видиш - ето, например аз съм седял така, но постепенно другите Орисовци започват да ми слагат отдолу възглавнички, възглавнички, възглавнички [надига се постепенно от стола, б.пр.] и аз съм вече тук - вече могя да видя [оглежда се към далечината около него, бел.пр.- „А-а, там по тревата ходи някой” - а докато съм бил тук, на по-ниското, аз не съм го виждал - „Така, там той краде чужда кола - един от тези, които седят тук, да-да, Мерцедес Бенц - кой е дошъл с Мерцедес :) сега вече няма да го имате, - а докато съм бил тук долу, аз не съм виждал всичко това - смейте се, а след това ще излезете и ще кажете: „Орис, ама защо не каза, че това е истина?” :)

Ето този момент разбра ли го, или не го разбра? Тоест, всички тези Уларги и Андреевци Красовски, които образуват една стереоформа с теб, те - със своите смърти, със своите неправилни избори, ти дават възможност да получиш ето този опит, който ти имаш. И на нивото на подсъзнанието ти не правиш някакви избори, които са направили те, защото има такъв опит. Ти вече няма да изпревариш колата, която видиш пред себе си и няма да си мислиш - а, аз ще се промъкна. Не, един от твоите стереотипи вече се е опитал да се промъкне и се е получил труп. Но той е завършил своя живот на 30 години и ти е дал възможност на 30 години и един ден ти да не правиш този избор. Щом той е направил това - ти вече го имаш. Ти си жив, а той е умрял в тази автомобилкна катастрофа - ти си жив само благодарение на това, че той - с цената на своята смърт, вече е получил този опит. 

Значи той, с всичкия свой опит се е фокусирал в мен. 

А целият опит какво е - това са най-качествените УУ-ВВУ форми, стуктуриращи конфигурацията на формите, на които ти се фокусираш. И тези УУ-ВВУ форми - заедно с опита, стават твои - разбираш ли, и виж - ние говорихме за пространството - как то се запримчва и прочие, нали? Всеки от тези твои стереотипи, които ти се явяваш във всеки момент, той е запримчил вселената на себе си и я е представял именно в съоветствие със своите възможности - с възможностите на своята конфигурация, на тези НУУ-ВУУ форми, които са групите стереотипи, в които той е в състояние да се фокусира.

И така ти си изплувал и изплуваш, оставайки жив, изплуваш от все по-малко и по-малко качествените нива на вселената в по-качествена вселена, в още по-качествена, в още по-качествена [показва нагоре, б.пр.] и в края на краищата, когато видиш, че не съществуваш - нито под формата на тези трупове, нито даже под формата на някаква съвкупност от формотипи на твоята ЛУУ-ВВУ - ето тагава ще разереш, че си нещо повече от човек. Доколкото на теб ще ти станат достъпни всички твои съществувания, всички съществувания на твоята ЛУУ-ВВУ. Всички форми. И всичко това ще бъде независимо от това било ли е това, по отношение на нас, преди милиони години, било ли е то преди сто хиляди години, било ли е то, или ще бъде след сто хиляди години - разлика няма. Защото ти ще можеш просто да бъдеш тези форми.

Защо е значително по-трудно да се фокусираш на бъдещето - още повече - на отдалеченото бъдеще, отколкото на миналото? Ами от миналото ние теглим цяла камара СФУУРММ-форми - всички създадени от нас представи за света и за себе си. Домъкнали сме това и ни е значително по-лесно да се фокусираме на тези СФУУРММ-форми и задължително ще попаднем в някой от собствените си стереотипи проявен в един или друг светове. Тоест НУУ-ВУУ формите, които се проявават преди 2000 години.

Край - тези представи, тези чувства, доколкото в нас още съществуват и кармични канали, Арглаамуни, Инглимиллисса, Айгллилиаа. Ние тук сме като риба във вода, можем да ги почувстваме и опит от всичко това ние имаме. Той е фиксиран в нашето подсъзнание. Когато седнеш да медитираш, ти задължително ще спреш на някоя от твоите СВУУРММ-форми. Бъдещето се състои от други СФУУРММ-форми.

Защо за теб, живеещият сега преди 2000 години и притежаващ, да допуснем, способности, каквито има при мен, е невъзможно (или е много тежко) да види ето тази окръжаваща действителност, да видиш себе си, да станеш себе си? - Ами защото „да видиш” означава да станеш част от конфигурациите; защото тези представи на твоите стереотипи, фокусирани от теб там в настоящия момент, ти се фокусираш и там, и тук, и в бъдещето; те са много далечни или изобщо никак не влизат в съприкосновение с твоите представи за възможностите, да допуснем, за комуникация.

Преди 2000 години и представа са нямали, че може с помощта на мобилните телефони да се прави нещо, или че може да се гледа телевизия, или да се лети в самолет, или че може да се возиш на колесница без коне и за още много друго. Да си представиш това е много сложно и това, че аз съм способен да спусна и някак да привържа към СФУУРММ-формите днешни това са максимум 20-25 години това, за щото мога да ви кажа: „Момчета, след 20 години ще бъде така, така и така”. Защо? - Защото аз разглеждам себе си - този, който живее на 20 години в бъдешето и мога да съпоставя моите знания с това, което имама сега тук и да кажа - ето това изглежда така, а това - така, а онова - така. По-нататък е практически невъзможно, защото всичко дотолкова се променя, светът е дотолкова по-различен, информацията се променя, резонационните потоци са толкова плътни, че след 10 години всичко ще се измени точно така, както сто предишни години са изменили - това е дори повече - мисля, 200 години. След 10 години разликата в състоянието на нас и нашето общество ще бъде както при 200 изминали години - дотолкова ние навлизаме в мощни потоци информация. Съвършено друго качество е моделирано и съвършено друга енергоплазма, други нива. 

Правилно ли разбирам, че фокусът на съсредоточеното внимание е оперативен механизъм на съзнанието, резултиращ интегрално фокуса на творческата активност на личността и в значително по-голяма степен изобразява всички наши представи на нашата стереоформа. 

Фокусът на творческа активност на стерео-формата е този творчески потенциал ВЛОООМООТ, който за дадената личност може да бъде достъпен. Всички фокуси на творческа активност на всеки от стереотипите, тоест тези конфигурации са вкрепени в тези конфигурации - това са вибрации, това са кванти; тези кванти са вкрепени в това творческо начало, което поражда формите на теб в тези групи светове, на теб - в тези групи светове, на теб - в тези групи светове. 

 Ако се заинтересуваме от някакви въпроси, в които сме по-малко компетентни, и започнем да се вглъбяваме именно в тази страна и проявяваме фокуса на съсредоточено внимание, именно 

Абсолютно точно 

и с това изменяме свя ВЛОООМООТ на .. 

Да, ако сега някой е чул цялата тази „глупост”, която аз слях, ще си помисли „Боже, каква глупост! Как я сля той?”, и каже: „Не, аз не искам да възприемам това, то е нещо измислено, и вместо това започне да се опитва да разбере, да улови този здрав смисъл, тази логика, която искам сега да ви предам, това виждане, което притежавам аз, но което може би в по-малка степен притежавате вие, и ако вие започнете да се префокусирате в тези свои форми, които на това ниво вече размишляват, живеят, разбират, но които се намират в по-качествени светове, в по-качествени тела, способни на по-качествени психо-соматични реакции, мислителни процеси, а това именно е там, където ви викам - в по-качествени светове. Световете, накъдето съм се упътил аз. Световете, откъдето аз вземам тези представи за живота и за себе си и за всички вас. Тоест ако си кажете: „мога да плюя на това - нищо няма да се случи с мен” - колкото и да плюете, колкото и да ме упреквате, всичко това е само ваша реакция, ваш проблем. Мен това не ме засяга - аз какъвто съм бил, такъв съм останал - аз даже няма да започна да се отърсвам от вашите плюнки.

Аз за вас съм път - възможност да се префокусирате там - във вашето по-качествено бъдеще. Ако съм ви убедил, тоест - аз сега няма да започна да ви агитирам и да ви казвам - „Момчета, там е раят, там има градини, ние там се разхождаме хванати за ръце, пием манна небесна”. Това са глупости. Не, аз ви казвам: „Момчета, квантите, образуващи това пространство и квантите, образуващи онова пространство, са еднакви - цялата разлика и целият проблем е в това да формирате този квант на окръжаващите ви светове на по-качествено ниво, а това, както вече видяхте и както се опитах да ви докажа - това са нива на вашето мислене и чувстване, на вашето разбиране. Това е главното, тоест вие творите с качеството на своите мисли, с качеството на своите избори, с качеството на своите убеждения, вие творите себе си в тези форми, които вече ги има. Вие просто се префокусирате там. Конфигурацията е станала по-хармонична с тази форма и ето, вие сте там - така или иначе, вие не можете да се намирате извън форма. Вие винаги сте фокус. Вие винаги сте резултиращи на някакви силови взаимодействия.

Аз се опитах да съединя науката - последните научни данни, които не се явяват последни - аз много неща опровергавам, много неща допълвам в книгите, които някой някога ще прочете и това ще даде възможност да се съвместим в по-хармонична с тези знания, които вие вече притежавате, които там притежава всеки ученик в тези светове от бъдещето, в които вас сега ви има, но към които трябва инерционно да се префокусирате, префокусирате, префокусирате. Дувуйллерртно, постепенно, хармонично, да се префокусирате ; можете да се префокусирате изобщо в противоположната страна и да преминете в тези светове в най-близкото бъдеще, където вече са се състояли ядрени катастрофи, където се приближават най-мощни катаклизми, където вие трупате съвсем друг опит и трябва да се фокусирате именно в това, което ви привлича - страхове, оцеляемост, сексуалност някаква антистресова, и т.н. - Щом се фокусирате върху това сега и не ви интересува друго - значи вие попадате там. А ако се фокусирате на същото - пак на този страх, на тази сексуалност, но осъзнавайки, че това е само процес на ситнез и че вие правите това, за да можете по-бързо да синтезирате в себе си неопознатите нива, то вие се фокусирате именно в направление на по-голяма хармонизация и на себе си с тези окръжаващи светове - окръжаващи вас там, в бъдещето, светове. Физика - да, физика, но да го кажем така - одухотворена физика. Защо? Защото навярно вече към това ще се привличат хора, които просто с тези приказчици за Бога, който седи там и клати крака и наглежда всеки от облаците и ги заплашва там с мълнии или нещо подобно - това няма да мине. Просто вие - тези, които се намирате в по-качественото бъдеще, сте много по-интлектуални, значително по-чувствени, по-алтруистични, по-самосъзнателни, отколкото това, към което апелират сега от високите трибуни хората, опитващи се да ви убедят в съществуването на някакви там Едеми и прочие. Тези „Едеми” са наработени от вас. Това е всичко онова, към което вие се стремите. Именно сега ще определите - просто ще се определите и ще си кажете: „Да, този човек говори нещо по-свястно”, или обратно - ще си кажете: „Тоя ни баламосва. Чух го, отивам си, нека баламосва други, а аз ще отида да правя това, което повече ме интересува и това, което в по-голяма степен ме убеждава” . Не мен, а вас - всеки от вас. Ами, за Бога, - това всичкото са пътища. Вас вече навсякъде ви има. Навсякъде. И навсякъде сте живи - даже там, където сте умрели, където смятате, че сте умрели.

И така, същността на безсмъртието. Същността на безсмъртието е в това, че всичко вече го има - извън привързаностите към времето. В този миг всичко вече го има. Абсолютно всичко - включително всички измерности на пространството, всеабсолютността на вселената, до която ние, може би, едва след милиони и милиарди години, след еони от време и над еоните - в извънвремието, можем само леко да се приближим. Ето това е всичко.

Вие не сте чели материала за безсмъртието. Това е тъжно. Вас ви интересува преди всичко такъв, какъвто сте - не като този, който се възприема от вас пред две хиляди години.  Аз постоянно повтарям - това е лечностно безсмъртие, защото без момента на индивидуалност и привързване към собствената си индивидуалност за вас засега все още е сложно да си представите безсмъртието. Ето този човек с милиарди такива като вас, имащи ето такава възраст, кой по-слаб, кой - по-пълен, при кого има повече коса на главата, при кого - по-малко, някой живее тук - някои - в други страни по цялата земя. Същността се състои в това, че за всяка система реалности съществува някакъв ротационен цикъл.  Ще разкажа какво е това реалност - всичко това е описано подробно в книгите ми.

Във всяка система от реалности присъства свое честотно изместване - по качеството на енергоплазмата. За дадения тип човешки реалности, които се творят именно на база творческата активност на нашето колективно съзнание, което ние наричаме човечество, това са 328 такива честотни измествания в една секунда. Що за честотни измествания са това - именно това са измерности - всяко честотно изместване е една измерност; към това честотно изместване е привързано време - времева същност - и тези времеви същности, техните качества, качествата на взаимодействие между тези запримчени пространства - защото при вас времето тече по своему, при друг - по своему, в зависимост от състоянието, в което пребивавате, и от мисленето, и от психическите ви състояния - от нивото на мислене. Именно това създава набор от измерности, който учените наричат трета измерност, но това е неправилно. Цялата трета измерност е само видимост, илюзия, това е лъжа, която ние възприемаме само във връзка с това, че по такъв начин е устроена системата на нашето възприятие - на нашето чувстване, на зрителното ни възприятие и т.н. - на петте органа на чувствата.

И този ротационен цикъл преминава през колективния разум на човечеството - целия колективен разум на човечеството. Доколкото съществува многомерие, множество светове - аз разказах как се образуват тези светове - чрез запримчване на всеки квант на вселената; доколкото 328 такива смени на измерността преминават през нашето самосъзнание всяка секунда, то съществува някакво общо средно качество на мислене, на чувстване на цялото човечество през което това ротационно изместване върви. Този ротационен цикъл, който е характерен не само за реалностите, но и за общопланетарната същност, бих казал индивидуално за всеки от световете, а „от световете” означава за всеки от нас идивидуално. За нас, в зависимост от това какво качество енергоплазма използвате в своя живот, това определя така наречения ротационен цикъл. Какво е ротационен цикъл? Вече ви давах пример - ето има точка, някаква пространствена точка, където се проявява цялото множество от тези бъдещи светове, които ще станат светове на съществуване на всяка от вашите форми - как се казвате?

- Валери.

- Ето, родил се е Валери - да речем, през 1958 година. През ноември 58-ма година, в течение до няколко минути, защото някъде раждането е минало със забавяне и това е повлияло на понататъшната съдба на детето, защото за това време, медицинската сестра ви е отнесла, да допуснем - там, а там е станала друга ситуация, и в течение на това количество мнути, което отличава момента на раждането на всеки от нас - се извършва флуктуация по събития, защото за това време - да реечем, за 10 минути разлика - умножете 328 по 60 - това са 18 000 свята - образували са се 18 хиляди свята и във всеки от тези светове събитията са започнали да се развиват по своему - тук вие вече сте си подали главата от утробата, а на друго място сте обърнати с краката напред и се налага да се прави кесарево сечение на майка ви. Но се появява една и съща форма - нарекли я Валери. Но не съвсем. Вие не навсякъде сте Валери. Защото Валери е това, което е дошло в някакъв момент. Но в друг момент тук е минала санитарката и казва: „Ето го вашия Вовка” - защото на нея й харесва това име и казва на майка ви: „Ето го вашия Вовка”. И майка ви казва: „Да, Вова, а защо пък не.” И ходи Вова с такова лице, с такова тяло - аз искам да ви приближа към колективния разум на човечеството. Този Вова, Валери, Коля, Петя - всичко това идва от една ваша стереоформа - цялото множество на тези вас е тръгнало. И понататък тук Вова се е наакал и са хукнали да го мият, и е започнало налагане на едни събития, квантовка - квантоване на събитията в бъдещите светове - различцни светове, с различен - както се казва, сюжет, с различни сценарии вече са тръгнали - тук Вова се е наакал, тук се е напишкал, тук нищо не е направил, тук още нещо - понататък са се образували множество други варианти на вашето бъдещо развитие. И всяка от тези форми на вас , получавайки наследство от мама и татко, баби и дядовци, с различни нива на активност на участъците от собствената ДНК - а участъците от ДНК представляват творци на Ииссииди центровете - Арглаамуни, Инглимиллисса, Орлаактор, Айглилиаа - и вълновата активност на всяка ДНК на всеки от вас, в една или друга степен, се отличава една от друга, а щом се отличава, значи и качествата на вас, предадени в по-голяма степен в това направление, се активизират. В това, да допуснем - в по-голяма степен се развива интелекта, в това - повече чувствеността, обстоятелствата влияят, социума наоколо, книгите, които ви попадат - тук попадат, тук - не попадат, тук - изобщо сте неграмотен.

Всичко това създава някакво колективно съзнание, под някаква една фамилия, да речем - вашата фамилия. Точно така, от такива различни, различни състояния, се образува и колективния разум на човечеството. Всички ние сме различни. Всички ние се проявяваме в пространствено-времеви континууми с различни конфигурации. Аз съм такъв, той е такъв, за този изобщо няма да говорим - няма смисъл; и какво се прави - всички по-малко качествени форми имат тенденция към изчезване от полето на понататъшната творческа активност в по-качествени ротационни цикли на дадената реалност или дадената планетарна същност. „Имат тенденция към изчезване” означава изчезване за окръжаващите хора, присъстващи в този момент в сценария на дадения свят. Затова трябва да знаем какво е сценарий на света - изглежда, че човекът е умрял. С всяко ротационнно изместване - във времевото изместване това е ето тази мембрана, която в континуума се образува между две пространствени измествания, между два кванта енергоплазма. И формата си отива - вашата форма си отива, отива си, отива си там, там, там - тук вие сте се родили и веднага умирате, там сте се родили и сте се разболели, там пребивавате в някакви други състояния и само в някакви определени моменти вие се насочвате - множество ваши форми се насочват  понататък, за да се проявяват творчески - пишкат, акат, някой учи, някой някак заявява за себе си в окръжаващия свят в определени направления. Има по-малко качествени, има и по-качествени конфигурации.

Заемайки по-качествени конфигурации, вие с това си обезпечавате изпреварване - ето главния отговор на вашия въпрос. Изпреварване на колективното качествено състояние, характерно за колективния разум на цялото човечество, разбирате ли? Ето, всичко онова, което е изпоразхвърляно по световете на нивото на всички хора, заема със себе си както най-ниските нива на психическо и интелектуално проявление, така и най-високите нива  на психическо и интелектуално проявление. Всяко ротационно изместване измества тези светове от състояние - условно казано, от състоянието „Памет на света за станалото”, - аз така го нарекох, защото не знам как да го нарека - нашето минало, но минало няма. Защо няма - прочетете благата вест. И текущото състояние, съдържанието на света - това, което всеки миг инерцията на нашето мислене на психическата дейност ни предлага, и бъдещото съдържание на света. Това, където нашият фокус в по-голяма степен, се притегля;

Какво е фокус - това е само резултат от електромагнитни взаимодействия. Това е на принципа на електромагнитната индукция - върви някакво възбуждане на сили и качеството, което ни окръжава и което организира нашето пространство, също имат електромагнитна съставляваща - в зависимост от качеството, електромагнитните полета ще бъдат с по-висока модулация или със занижена - честотата ще бъде по-малка. И ето, на принципа на резонирането, само че не резониране, а резонационен принцип - само дето честотата не е тази честота, която подразбират учените под „резонанс”, а резонация - това е по конфигурацията на своите мисли, чувства, състояния във всеки миг от времето; във всеки миг вие в по-голяма степен се измествате там, където тези полета, където тази електромагнитна съставляваща, е в по-голяма степен идентична на това, което вие си представяте. Вас като такива ви няма, разбирате ли - ето аз, като се превключа на друго ниво на виждане, виждам пред себе си само полета - полета съзнание. Защо казвам съзнание - защото те всичките са разумни - те всичките са вашите представителства на нивата на менталната дейност, чувствената дейност - това сте все вие - ето аз се превключвам на т.нар. астрално виждане и край - вас ви няма. Ето това се отличава със своя модулация, с преобладаване в себе си на някакви честоти, този - със свои нива на електромагнитна индукция в пространството, и всички вие се движите тук - в зависимост от това от какви честоти се състоите в дадения момент, всеки се движи в своя индивидуален свят за тези запримчени пространства, в свое направление на развитие. Всичките вие сега не се движите заедно с мен само заради това, че разговарям с вас. Всеки се движи в зависимост от този доминантен признак, който е присъщ на кофигурацията на всеки от вас. Мнозина от седящите тук никога повече няма да се срещнат с мен само защото това, за което им говоря, не им е интересно, непонятно, или пък им е интересно, но им е толкова непонятно, че си казват „Абе да върви на ..” - и вие разбирате, че няма да се разберете с този. А някои - да, ще могат, с тези временни тенденции, нещо да преодолеят и ще си кажат: „Абе какво каза той, как го каза, я да видя - „дувуйллерртност”, да - какво е дувуйллерртност - започвате да търсите нещо, и някаква искрица разум, логика, в моите думи ще намерите. И си мислите: „А, може пък той да не е толкова голям глупак, какъвто отначало ми се струваше”. И започва тази честота, която в това знание сте намерили, започва да се построява, построява, да намира във вас някаква съответстваща динамика, мисли, чувства, „да, да - тук съм съгласна”, „тук да - интересно”.

За какво говоря - говоря за това, че вашите полета, тоест качествата на вашата електромагнитна съставляваща и моята започват някъде да се пресичат, започват някъде да резонират, започват някъде да влизат на някакви нива в контакт - това означава, че ние се движим в едно направление - примерно в едно. Направлението може да бъде ето такова - условно казано - някакъв спектър на творческата активност на човешкия разум - сегмент от безкрайността, от сфероидалността на нашето съществуване. И ето, нещо присъщо в моя мозък и модулиращите пространството някакви мисли приемащи, ретранслиращи, ви стават близки и ето, вие сте започнали също така да мислите. Може и нещо да не разбирате, но ние вече се движим в един сегмент, а след това аз в още нещо съм ви убедил, още нещо съм ви казал и ви е станало понятно, и казвате „О-о! „ - и ние се сближаваме, сближаваме, сближаваме - вече спектърът на нашето жизнено творчество става по-тесен и вас вече ви привлича това, което сега привлича мен и това, което преди година вас изобщо не ви е привличало, или обратно - сега ви привлича нещо, което след годна ще ви стане неитересно и т.н. и гледаш, гледаш, гледаш - оказали сме се отново в едни и същи светове.

Накратко, съществува някакъв среден диапазон, който при определено изместване на колективния разум на дадения континуум - а континуумът също се развива във всички страни - в по-малко качествено направление, в по-качествено направление - аз например се движа в по-качествено направление в развитието на този континуум - там, където друг пространствено-времеви континуум вече е структуриран от още по-качествени светове, значи, следователно, аз вече се подчинявам на ето този Улар на ротационното изместване, което в това направление се движи, а някой - който е плюел на моите думи и на моите книги, се движи в друго наравление и е дошъл и започнал да прави черна магия, намерил песни на този Менсън или Мейсън и започнал да слуша тежък рок, и отишъл при друг - там има друга честота на ротационното изместване, и изместването в реалността е друга - с малко, но друга, - там върви повишаване на честотата по информационния поток, там - с намаляване на плътносттана информационния поток. И ето - измествайки се в своето самосъзнание в повече или по-малко качествена страна, вие или правите запис на разликата във вибрациите между колективния разум на човечеството - среден, който фактически нарязва смъртите на стерео-формите - за нас са смърти, когато виждаме човек да умира - това, обаче, е така за нас, а в действителност, в своето направление на развитие, този човек не е умрял, продължава да съществува там, където тази сфера на творческа активност за световете, в които той се фокусира, е нормална. А умират - обратно - тези по-качествени форми на хора, които в тези светове вече не могат да съществуват, защото се създава много мощен дисонанс. 

И така, принципите на безсмъртието в какво се състоят? В това качествено да се изпревари ротационното изместване, характерно като цяло за човечеството в дадената реалност.

Ако вие не попадате в тази тясна честота, то вие живеете нормално. Щом качеството на вашите избори се занижава, щом става по-ниско,  то вие в по-голяма степен се приближавате към честотата на това изместване  и когато то започва да се приближава към вас - към вашия живот, към вашето мислене, към вашата психика (по-точно - вие се приближавате към него), то при вас се появяват болести, нещастни случаи, неприятности в службата, и още, още, още. Защо? Защото вие се измествате в тази страна на своите стереотипи, които имат по-малък опит, по-малко качествен опит. Докато вие сте живи - ето сега, вие ставате обект за стоварване на вас на опита на всички по-малко качествени вас. Това означава, че вие, в дадения момент - всички присъстващи тук, изпреварвате общия ротационен цикъл, характерен за вашата стереоформа - а тя е вписана в различни светове със своите стереотипи. И по такъв начин вие оставате през цялото време осъзнаващи себе си живи.

Това не означава, че тези, които са умрели, са умрели. Парадоксът и простотата се състои в това, че всички са живи - всички винаги са живи. Ето това за вас е най-трудно да разберете, но за това трябва да прочетете. За да се убедите, че аз не съм глупак, пълен дебил, който твърди такива неща, който практически отрича всичко, което с хилядолетия е било натрупано и пренесено сега. Докажете. А аз ви казвам - всички са живи. И всичко, което са трупове, които ние виждаме, това са само биологически проекции в световете на нашето понататъшно съществуване.

Ние, в нашето възприятие, сме останали живи, а останалите са отишли в други направления на развитие, в други индивидуални светове - и по такъв начин фактически за нас, щом сме свикнали да не ги виждаме - свикнали сме с това, че край - тях ги няма. Но тях ги има! Това е първото, което осъзнах, когато в мен се появиха способности за виждане. Аз отначало мислех, че това са отвъдни светове. Написах цяла поредица книги, в които подробно описах как именно живеят в отвъдните светове. В действителност, това е описание на нашите ДРУОТМ-системи, в които те пребивават - прочетете, който не е чел. Понякога ме питат - „Орис, а защо вие така се държите? Защо говорите такива неща, такива думи? Защо така се изразявате?” - За да може тези ваши ограничени източници на информация, които са наработени във вас и изглежда, че информацията трябва да произхожда само от горе и че личността трябва да бъде светица или нещо подобно, а изведнъж идва някакъв си и започва едва ли не да се кара и да удря по лицето. И си казвате „Не, не, не - аз тази информация не я вярвам. Виж, ако се беше спуснал Бог, ако целият светеше, ако имаше манна небесна и говореше такива неща - тогава - да, тогава щях да повярвам. А така - не, това не е за мен”.

Ето с какви ограничени представи за себе си и света сте - затова аз прилагам тези препъни-методи, за да мога веднага да дам на човека да разбере. Човекът все още не е готов да общува с такава информация. Защото аз напълно преобръщам всички представи за света, за вас и на всеки - за самия себе си и тези хора, които не са способни да се освободят от такива наносни представи, те разбира се няма да поискат да се освободят и от значително по-дълбоките представи за себе си като за личности, като за това какво си представят те за себе си. От това към какво са привързани те. И си мислят, че именно такова нещо са те. Затова се налага да се правя и на идиот, и на тиранин, и на бияч по лицето - ами да, удрял съм по лицето. Налагало ми се е. Просто един човек дойде и започна да доказва, че той вече изобщо не е способен да се обижда, че е неспособен негативно да реагира на всякакви проявления - той седеше срешу мен, получи шамар по бузата и се убеди, че това не е така. :) А по какъв друг начин можех да му докажа всичко това? Просто да се занимавам с демагогия ли? 

През 2012 година ще заобиколим ли нещо? 

Да, в тези светове ние я заобикаляме. Отново по всички сценарии за развитие на колективния разум на човечеството. И тогава всичко, което става около нас, то е необходимо за реализацията на някакви свои аспекти на своето самосъзнание. Тези, които вече са концентрирани на по-високи аспекти на собственото си аз, които вече не ги интересува реализация в някакви низши сфери на нашето битие и небитие, те вече са натрупали опита, който ще дадат катаклизмите за другите нас, а на когото все още му се иска да се реализира в това - в страх, в ненавист, в агресия, в някакъв мощен авантюризъм, те автоматически се изместват в информационните потоци на пътя на които стоят такива събития, които ние наричаме катаклизми, тоест - в тези сценарии за развитие, където те имат великолепна възможност да реализират всичко това и да познаят себе си втова качество, в това творческо проявление, към което те се стремят.

Ако във вас това го няма, значи вие не отивате натам и на вас не са ви нужни тези моменти с катаклизмите. При вас има друго - има високи технологии, висока чувственост, решения за реализация на себе си на съвсем други нива на творческо проявление - в алтруизъм, в това да носите по-голяма полза на другите, да живеете със съвсем други интереси. Може все още да не сте намерили себе си, но да чувствате, че това, което го има, е малко за вас - иска ви се глобалност, дълбочина, мащабност в познаването на своята същност, на всичко това - заради какво живея? Нима само, за да се събуждам сутрин, да правя закуска на мъжа си, да ходя на работа, там като катерица в колело да се въртя, отново се връщаш, правиш вечеря, спиш, на следващия ден отново - и това ли е всичко? Ами да, по принцип, ако това ви устройва - то това е всичко. Това е всичко до момента, до който това започне да не ви устройва.

И тогава, когато започне момент на замисляне - ами тогава за какво? И ето, тогава започва изместване на фокуса в тези форми, които това вече не ги удовлетворява, на които им е нужно нещо по-голямо в своето проявление. Ами моля - винаги има избор. Да, има огромно количество форми, които напълно съответстват на конфигурацията на вашите мисли, чувства и на вашите интереси. Така че катаклизмите - аз казах „ние преминахме” - не е точно така, преминали са тези, които това вече не ги интересува. Тези, които това все още ги интересува - и тук седящите, и там живеещите - те попадат. Точно и уверено. Не че те загиват - те продължават да живеят в тези сценарии, в тези светове, където това се случва. В нашите светове, в моите светове, накъдето се движа аз, това ще бъдат излизания - смърт, смърт, смърт, различни допълнителни излъчвания, които нискокачествените форми не са в състояние да преодолеят, да се справят с тях, - пум, пум, пум - умират като мухи, а ти се мърдаш, както се казва, все още жив. Там някой е жив, там - друг е жив - не просто които се опитват да захванат отново съществуването в своите ръце и да подтиснат и заглушат всички останали, а тези, чийто интелект се стреми към съвсем различни реализации - към по-качествени. В колективните разуми, където агресията, злото - като такова, тоест насилието, всякакви негативизми изобщо отсъстват.

Ние засега тук сме полуживотни, доколкото използваме едни и същи чакрамни личности, които са характерни за зверовете, за домашните животни и за нас. Когато животинските програми престанат да ви интересуват, тогва вие автоматически ще станете участници в новите програми, които са заложени във вашата ДНК. Всичко вече го има във всеки от вас. Трябва само да се префокусирате на тези вълнови процеси, които стават между отделните участъци от гените във вашия геном - в генома на всеки от вас, и да се зафиксирате в това творчество. И толкова. В позитивно. В Човешко - с главна буква. А засега ние всичките сме, както се казва, твари полски. И да се обиждате и да не се обиждате - това е така. И дотогава на нас ни се иска нашите биологически системи много приличат на биологическите системи на животните. 

 И вие също ли? 

Аз също, да. Ами как иначе - иска ми се да ям, да пия течности. 

А ще има ли такива технологии, за които пише, че всичко ще се прави от вода и въздух?

Ще има. Сега, на база знанията, които се дават в моите книги, хората, заети в различни направления на научното творчество - тези, които вече са се запознали с тях и дълбоко са ги изучили, вече започват да издават това, което досега е било отвъд границите на разбираето. Например квантова геометрия - достатъчно интересно направление за развитие на математическото виждане на света, математическото обяснение на света, в резултат на което ще бъдат създадени напълно други концепции за разглеждане на геометрията на окръжаващото пространство и изчисляване на формите, образуващи нашето пространство.

По същия начин някой физик - да допуснем, подобен на вас, ще вземе това направление, в което вие се движите, в което проявявате практически интерес, ще вземе за основа тези знания, ще вземе за основа поне това, което пиша за бъдещето, а там има много бележки - аз не мога всичко да взема и поднеса. Аз вземам идеята и ви я давам - Защо? Защото иначе, при внасянето на някаква информация в световете на ншаето съществуване, изменят квантовото съдържание на тези светове и ние започваме да се движим в малко по-различно направление от това, където развитието върви без привнасяне на тази информация, от само себе си разбиращо се направление.

Много инфрмация ще бъде привнесена с помощта на технологиите при нас, на Земята, в различни други времеви континууми или в други типове реалности. Например в реалностите на съществуването на нашите водни форми - океаническите форми. Много информация е натрупана и се пази там и когато ние се избавим от собствената си агресивност, когато участъците от гените отговарящи за агресията - не за отделянето на, да допуснем, норадреналина или кортизола, или окситоцина, който влияе и на оцеляването на нашите форми, а участъците от генома, където се пази източника на агресията, където се пази нашата оцеляемост като биологични форми. Когато тези участъци бъдат дезактивирани, синтезирани по опит с по-високите наработки на творците на Орлаактор (3-та чакра - на мислещите личности, б.пр.) и Айгллиллиаа (4-та чакра - на любовта, б.пр.), тогава ще настъпи момента на общуване с други цивилизации. Сега това не става само по силата на неготовността на съзнанието на това човечество, в което ние сега пребиваваме, поради неговата агресия. А повярвайте, това е аспект от нашето жизнено творчество - да, той е необходим - без него ние няма да получим опита на нашето така наречено физическо, биологическо съществуване. Той е необходим за синтеза в нас на по-дълбоко разбиране на самите себе си.

Но когато това вече бъде синтезирано и асимилирано в по-висококачествено творчество, ето тогава с нас ще може да се общува истински, безопасно и доверително и ето тагава ще се отворят всички съответстващи на нашето развитие информационни потоци, които ще излизат от други космически цивилизации, от други планетарни цивилизации, но всъщност ние така ги наричаме - в действитеност абсолютно всичко е космическо. И тези технологии ще бъдат дадени вече на новото съобщество. Това, което сега гледате по Дискавъри за новите бъдещи светове - по новите технологии, какво може да се прави в бъдещите светове. Пълни глупости, защото светът се разглежда не от позицията на мощното изменение на колективното самосъзнание на всички хора, присъстващи, напълващи нашите бъдещи светове - световете на нашето бъдеще, в които буквално след 8-10 години ще стане нашето днес. След 8-10 години - помислете за това, ще е все едно са минали, примерно 70-100 години от предишното наше съществуване. От 1900 до 2000 година - ето какво свиване се извършва в енерго-информационните потоци. И създателите на тези филми изобщо не отчитат това, че се извършва изместване на колективния разум по спектрите на творческото проявление. И там, където се извършва синтез на висококачествени, ментални, чувствени енергии, там вече отсъства агресия, отсъства необходимост да се защитаваш от някого, на някого нещо да натрапваш - иобщо всичко, което е показано във филма, е много изкривено и объркано само поради отсъствие на информация за структурата на окръжаващите ни светове.

И ето сега, когато на английски излезе цялата Ииссиидиология и материалите за безсмъртието, и първата и втората книга, кито са вече написани и преведени на английски - всичко това ще излезе в Америка, ще започне да се разпространява по целия свят - вече се правят преводи и на английски и на немски език. Между другото - там има кутийка за волни пожертвувания. Това е тест за вашата зрелост - за зрелостта на тук намиращите се. Много хубав тест. Много хубав. Много дълбок. Тест, който ще покаже и който изобщо показва какво изобщо означава днешната среща за вас. Дали просто да дойдете и просто така да послушате един своеобразен, меко казано, човек - да чуете какво говори той, или за вас това е станало насъщен проблем.

Това е онова, което сте положили на чашата на везните на своя живот и сте определили за себе си - дали ще си кажете: „да, понататък аз ще живея в това направление, а не в което съм се развивал, живял, чувствал, старал се на всичко да се насладя - и на това и на това - не, сега ме интересува само това тук. Човекът разказа нещо, аз нещо разбрах - да, ето тук на мен ми е интересно”. И дали това наистина стане главното във вашия живот.

За когото това е игра - не се доближавайте до тази кутийка. Защото парите, които сложите там, аз все едно ще ги изхвърля. Всеки, който даде някакви пожертвувания, отлага своята енергетика на това, което прави. Ето - една жена ми подари тази химикалка и тя ми харесва - син цвят на енергията има на нея - това е висока сексуалност, бих казал, но много позитивна и неподразбираща бъдещи сексуални контакти на мен с тази жена. Но това е приятна вещ и на мен ми е приятно да гледам енергията на този предмет. Тоест тя е купила някъде нещо и е вложила енергията си в това творение и то вече е станало нейно творение. Каквото е имала - това е вложила. И това вече става част от окръжаващия нея и мен свят. Същото е и с парите. Дадете ли от немай-къде пари, с мисълта: „Е добре де - ето” - към тях ще се привлекат и такива жизнени ситуации.  Ако с тях купим цимент и ги вложим в стена или основа - тази стена ще се пропука, тази основа ще поддаде, тоест парите с лошо качество ще довлекат със себе си лоши обстоятелства. Затова днешният момент за някои от вас ще стане определящ. И по енергиите, които виждам във вас, аз вече виждам за кого това ще стане определящо - по реакциите, по това отношение, по това, което предизвикват моите думи.

Да, независимо от тази клоунада, която аз периодически разигравам пред вас, - това е, за да се отпуснете и да започнете да се проявявате по-естествено, за да не сте сковани, за да не сте зациклени на нещо от рода на скептичното: „О, ама какво е това?” - с резерви и съмнения. И тогава, ако човек се намира в такава скептична позиция, нищо не се случва. И самият той е затворен и не дава възможности на нещо да се извърши с неговото самосъзнание. А пък тези, които - съдейки по енергиите, са преминали вече на съответстващите вибрации, на определена честота, които моментално се отзовават - ето сега аз ви гледам и всичко става напълно очевидно. За тях днешната среща може да изиграе определяща роля. 

- Какво е поле - как функционира и как да се употреби? 

Аз преди да употребя това, и след това, ясно съм описал как се извършват взаимодействията с електромагнитните полета, как става налагането на енергоплазма - менто и астро плазма - налаганията на суперчастиците, които идват от другите светове, от другите измерности и, проявявайки се в диапазона на творческата динамика на нашия континуум, се квантуват от нашите мисли, а всяка мисъл винаги е кармична. Кармо-кванти - има такава представа. Квантуват се, следователно полето се превръща в частица, частицата започва да превежда себе си на нивото на кварките, кварките - с помощта на галионите започват да се формират ...кварки, лептони, които с помощта на взаимодействие на спиното ниво започват с помощта на 12-те качеств,а присъщи на нашата реалност, започват да взаимодействат помежду си, превръщат се отново в съставляващи елементи на нашата реалност в така наричаните от учените базонни полета, формионни полета, други разновидности на полетата, които се образуват при взаимодействието на различни аспекти на качествата - и тогава става всичко онова, което е свойствено за нашия свят.

Тоест фактически всичко онова, което не принадлежи на нашия свят, което не притежава маса и покой, а попадайки в сферата на нашата творческа активност, на нашето мислене или чувстване, фактически се овеществява, тоест се снабдява с определена маса - всяка частица, притежаваща едни или други аспекти на качествата, влизайки в пространството на нашата творческа активност, по определен начин взаимодейства с това ниво на нашата мислено-чувствена дейност, като придобива една или друга маса, става една или друга частица, тези частици започват да влизат във взаимодействие помежду си и формират ядрени сили. И по такъв начин от електромагнитните полета, от гравитационните, защото веднага се създават гравитационни полета и от ядрените сили, се образува целия окръжаващ ни свят, образуват се атомите, молекулите и т.н. Горе долу същото, както се образува поляритона. Всичко, което казах, което ти измъкна от мен сега, там е подробно описано. 

А какво ще стане с нашата безсмъртна душа? 

А какво е това душа? Четохте ли първата част на Ииссиидите? Там има много подробен и дълбок отговор на вашия въпрос - толкова задълбочено вие още в никаква литература или книга не сте го срещали. Какво е това душа? Какво е това човек? - в първата част. А ако дочакате новото издание на моите книги, а това ще зависи от това дали ще съберем тук пари за цяло издание или не, ще зависи и това дали вие ще разберете това или няма да го разберете. 

Аз тези книги едва сега ги намерих. 

Ако сте били силно заинтересувани от именно това направление на развитието, то при вас по-рано щяха да дойдат тези книги. Даже ако небрежно започнете да влизате тук-там в Интернет, вашата конфигурация сама би набрала, с вашите пръсти, названието на сайта на Орис и там бихте видели тази информация, за която дори не сте мечтали. След като прочетете поне първата книга - това за диапазона на плазмените сили го оставете, то е за учените, но там има и информация за ГООЛГАМАА-А, ТЛААССМАА, СМИИ-СМААА - това също е душа, но на космическо ниво на творчество, ТЛААССМАА - това също е душа, но на вселенско ниво, на нивото на Айфаар. Там има информция за това. 

А за душите които са предвидени за бъдещето - позволяват ли днешните технологии да създадем гравитолети още сега? 

Да.  Още повече, че става дума за фракталност и ако привържем моментите на фракталност към възможностите да влияем на геометрията на пространството, е много лесно - буквално по емпиричен път, можем да стигнем до създаването на гравитолети. Елементарно - така и ще бъде. Но наистина, по различни пътища.

Същото се отнася и за различните прибори по транскомуникации, по създаването на материални холограми - мтериализирани холограми. Който разбере, че няшата реалност се проявява на честота 328 кадъра в секунда, ако можем така да приложим 328 кварка в секунда, той ще разбере каква честота е нужна, за да може всеки тип квантово въздействие, а това могат да бъдат и лазерни лъчи, и други информационни носители, да въздейства на пространството, за да се материализира в него всяка форма, да се отквантова всяко нещо.

А ако знаем, че нашето пространство се състои не само от електрически магнитни радиовълни, да допуснем, а още и от 12 основни направления на силовите взаимодействия помежду си, при което те са взаимосвързани помежду си както в хармонично, така и по нашему дисхармонично взаимодействие, тези чисти космически качества, то там има просто безбрежно море от различни рационализаторски решения, но най-главното не е в това.

В какво е моята хитрост - защото аз съм хитър човек. Главната хитрост се заключава в това да изтегля вашите мозъци от тези кутийки, в които те пребивават, от този ограничен диапазон на мислене, в който вие сте свикнали да разсъждавате даже когато мислите на нива висша математика, теория на полето, квантова механика и т.н. Това е малко - това не е този диапазон - аз искам да ви изтегля в по-висок диапазон, откъдето вие вече ще черпите информация и ще манипулирате, ще отквантувате своите индивидуални светове в по-високи честоти и следователно вече ще вземате от бъдещите, по-качествени светове, ще вземате всичко онова, което вече го има. Всичко онова, което вече е наработено. Но не, че някакъв Орис ще дойде и ще ви каже и разпише всичко. Защо? Защото по принцип е все едно как вие тук, във всички тези свои светове, ще се справяте. Защото всичко е добро, всичко е хубаво - всичко, което преживявате - вашите войни, караници, обиди, вашите взевъзможни разпри, национални конфликти, етнически и прочие - всичко това е великолепно, защото всичко това води до опит, води до префокусировки. Щом познаете себе си в него - в някакви войни, например, вие ще бъдете способни да се префокусирате в други форми, за които дори не подозирате.

Но благодарение на Ииссиидиологията, на това знание, което сега давам, вие ще знаете - а там има това, а там - онова. Дали искам тук, там, или там - „а, ето тук искам”.  И край - започвате да живеете осъзнато, да творите осъзнато, но за да творите осъзнато трябва да вникнете в цялата тази „глупост” и да разберете къде наистина е глупост - за вас, не за мен, и къде наистина има нещо. Но за да отсеете за себе си зърната от плевелите, вие трябва или д асе постараете да опонирате на това знание, което се дава тук, при това логически, обективно, а не субективно - и тогава вие наистина ще станете част от тези честоти на жизнено творчество, към които аз ви повдигам. Не - не че аз ви повдигам - аз ви хващам за ушите и ви измъквам там.  Вие все още не знаете накъде ви тегля, но аз знам, че това е значително по-добро, по-дълбоко, по-широко, по-интересно, а вие сте свикнали да съществувате в тези свои кутийки, държите се за тези кутийки,. Защо? Защото други не знаете. И в рамките на тези кутийки се опитвате да намерите нещо. Но благодарение на това, че много от учените, много от духовно развитите хора са способни да мислят и да се възнасят - кой чрез молитви, кой с някакви размишления над някаква теория, математическа формула, теорема, способни да захващат тези слоеве енергоплазма, на които е написана Иииссиидиологията - ето именно от там се черпят и понятията, само че да загребете всичко наведнъж вие не можете. Затова се получава квантова механика, скоро ще се появи теория на полето, но много орязана и след това ще се окаже, че това съвсем не е това, което ни се иска, защото ням ада се стикова.

Накратко - благодарение на това знание можете осъзнато да провеждате своите научни изследвания, разработки, но само благодарение на това да се задълбочавате в него, да се задълбочавате, да се стараете да разберете какво съм имал предвид и всички абзаци, така йезуитски завъртяни от мен и формулирани, че само настроеният ясно и точно мозък, настроен на това да овладее тази информация, само този мозък може да открие всичко онова, което е заложено тук. А ако четете повърхностно и си кажете:  „Какво е това - а, да, ясно, ами другото - о, нищо от това не ми трябва”, и рови, рови, рови все по-близко до смъртта - такива хора няма да живеят там, където тази информация се явява естествен фон на съществуването, където за това знаят не учениците, защото там такива няма, а всяко дете. Всяко дете там знае това, което съм написал много по-задълбочено. Защото, когато това стане част от нашето колективно съзнание, ще дойдат нови възможности за разбиране на други нива.

Тогава ще ви кажа: „Момчета, забравете онова, което бях написал.” Сега новото поколение, което се ражда, има съвсем различна конфигурация на творческо проявление в дадения континуум, където ние с вас съществуваме. Не казвам в нашите светове, но там, където ние съществуваме. Това са сега наричаните деца-индиго. Този поток стана толкова масов, че фактически се прекратяват птоците на появяване на други форми - в това направление на развитието на световете, към което ние с вас се движим. Тук сценариите могат да се разгръщат съвсем иначе, защото това са хора имащи други степен и и нива на активност на участъците на ДНК. Това са хора по определен начин програмирани на различни творчески реализации, макар че при тях също остава този момент - скруулертни системи, където те могат да правят избори или в това развитие, или в това, или - в това. И тогава - ако те вървят в това направление на развитието - в негативното, бих казал, то те много бързо измират. Много бързо - те не преминават в тези светове, а започват да се развиват в по-малко благополучни, в по-малко благоприятни, в по-малко хармонични и по-деструктивни реалности. Там тях ги няма. Тук те умират, умират, умират. Формите им изпадат, изпадат, изпадат, остават - в своите ротационни цикли - те ясно се насочват към тези потоци на световете, за които са създадени. Тук те са се проявили - в тези светове. Максималната степен на активност в тези форми - сексуална активност - това са 20-25 години. Двадесет и пет години - това е горната граница за каквото и да било проявление в сексуалното проявяване на самия себе си - за сексуално познаване. И възможности - като такива, няма да има, и интерес към това няма да има. Затова пък това ще им даде възможност да се префокусират във форми, които са много активни и които ще се чувстват хармонично на по-високите нива. Ще излязат от животинските форми.

Тези проявления са започнали още дълго преди масовото внедряване в колективния разум на човечеството на тези форми. И много от известните учени, от хората,  постигнали някакви резултати в собственото си жизнено творчество - художници, поети, писатели, вече това са били първенци в колективния разум на човечеството, първенци на формите, даващи възможност за еволюиране в тези светове, към които аз сега се опитвам да завия.

Ще ви кажа, че сексуалността, каквато е тя сега, в най-близките 10-15 години изцяло - абсолютно изцяло ще се видоизмени. Тя ще започне мощно да се видоизменя в най-близките 5-7 години. Тоест това, което ние наричаме нанотегнологии, плюс самата форма на активизация на участъците в нашия геном - всичко това ще доведе до това, че тази картина, която я има сега, ще престане да интересува хората изобщо. А ще бъдат намерени такива начините за възпроизвеждане на човешките форми, че дори не можете да си ги представите. Като се започне от холографско моделиране и се свърши с медитационно моделиране и проявяване в окръжаващата реалност на онова, което вие имате ясното намерене да създадете. Защото изобщо сканирането и материализацията ще станат обичайна част от нашия живот. Само затова, защото ще се научим осъзнато да манипулираме с тази енергетика, които ние наричаме мисли и чувства. И нашият вътрешен потенциал, който създава желание, фактически ще синтезира от окръжаващото пространство всичко, което ни е нужно. Ето и всичко за любовта, може така да се каже. Останалото ще прочетете в двете книги на моя завет.  

Говори се и за други видове деца - кристални, звездни, вибрационни? 

Тези аз не ги знам. Кристали аз не съм виждал. Не съм виждал пред себе си на финия план да ходят кристали. Някой си измисля. 

Как да се справят родителите с такива деца? 

Трудно. 

За да могат те да тръгнат по правилни пътища, а не да умрат, какво тряблва да правят родителите, за да може техните деца да не тръгнат по неправилни пътща? 

Да не пречат. Самите родители трябва да се насочават и фокусират натам, където техните деца имат най-голяма възможност за проявление - тогава тяхното дете няма да умре. 

Детето ми много обича да гледа всички страшни филми, за които се говори, че не бива да се показват на деца. Но аз виждам, че след тези филми той се занимава с творчество, измисля - не знам какво да правя като родител - да му забранявам, или какво? 

И аз в детството си обичах да гледам лоши списания - тогава не беше като сега, тогава рядко някъде нещо се появяваше; но ако някъде сред бандитите - аз съм израснал сред бандити, сред углавни, ако нещо се показваше - гледах с широко отворени очи, но това не означава, че съм израснал като някакъв сексуален маниак. И при все това, както виждате - вие идвате - не аз съм дошъл при вас, а вие сте дошли при мен на срещата - при този, който поглеждаше към тези списанийца. Биех се - много се биех - тогава беше модно, за момичета, за танци, но не станах някакъв убиец; всичко това са програми. 

Как да подхождаме към такива феномени? 

Какво е феномен - това, което трябва да бъде проявено в системите на нашето възприятие. А вие възприемате само онова, което влиза в резонанс със сфуурмм-формите на вашето самосъзнание. Тоест това, което активизира УУ-формите на вашата НУУ-ВУУ форма, която се явява само проявлени ена стереотипите на вашата ЛУУ-ВУУ форма. Това е всичко. Толкова просто. 

С други думи онова, което привлича нашето внимание е онова, което съставлява нашето зрение, така ли е? 

Вижте,  има файл, има папка във вашия компютър. Там има и огромно количество други файлове или други папки. Когато вие се интересувате от нещо и там до папката или файла е написано какво е това. Когато отваряте на своя компютър дадения файл, то всичко останало за вас не съществува в този момент. Като че ли не съществува. Но него го има. Онова, което сте отворили за дадения момент, това е феномен от вашето съществуване. Това, което сте способни да анализирате и да пропускате през своето самосъзнание и субективно да строите някакви отношения в това направление на проявлението на нещо, било то явление, било то реакция, било то някакво събитие. А колко още неща има паралелно с всяко събитие и проявление. Ето тази писалка, за която ви говорих. За вас това е писалка, това е феномен, това е възможност да изследвате нещо, но когато казвам, че зад това стои някакво качествено проявление, аз не говоря за конструктора, който я е създал и който фактически е материализирал своята представа за това как дадена писалка трябва да изглежда. А какво остава пък за енергията, която се налага на даденото творение и която не се вижда и която не може да се прояви във вашето възриятие, докато за това не бъде готова вашата система на възприятие. Така е и с всичко останало. 

А как системата ни за възприятие може да се измени, че да я видим? 

Като се префокусирате - елементарно. 

А какво практически да правим? 

Просто трябва да искате това. Ако задавате този въпрос, значи това не е за вас. Когато се поставя въпроса как да направим това, как да го постигнем - ами никак. Аз съм ви подхвърлил тази възможност - не съм ви я дал. Ако исках изначално да ви ориентирам на положително отношение, за да получа позитивен отзив на това, тогава щях да ви я дам тази информация наготово. А аз съм ви подхвърлил тази информация - някой ще я подмине, някой ще потъпче наоколо, или друго нещо - даже няма да й обърне внимание, а някой щом я види - веднага си казва „какво е това? Я, колко интересно! И най-главното - няма инструкции за приложение.” И ще започне да копае и копае - „боже мой, как може такова нещо да се появи на пътя - всички минават, подминават, плюят го” - сама! Сама (или сам) разбрала, сама проявила интерес, сама или сам привлякъл вниманието си към това - срезонирал. И не й е нужно нито да се разказва, нито да се обяснява кое как и защо, а след това просто започваш - къде има още такава информация, още, още, още. Сън не те хваща, защото в мозъка ти всичко се обръща, става различно, сънищата стават различни, изобщо отношението е друго - и човекът става друг. И всичко това само защото не си го подритнал, а си се заинтересувал от това. Готов ли си в дадения момент за общуване с такава информация или не си готов.  Готови ли сте вие в дадения момен за общуване с такъв човек като мен, или не сте готови? Дали зад всичко това виждате театър на един актьор, или тук е тази пръчица на будисткия учител, която в дадения момент е готов да направи от вас просветлен. 

Как разбирате дмата просветлен? 

Ами ето, вие сега станахте по-просветлени - това е всичко. Тоест това е активизация в самосъзнанието на човека на информационни нива от съвършено друг род - по-високочестотни. А на всяка по-висока честота - енергоплазмата - вие не рабирате какво е това, защото то е описано в моите книги - има по-голям запас, по-голям потенциал - завързана е към по-плътни потоци информация. 

Основните източници на енергия? Слънцето ли е? 

Защо слънцето - то е като елемент на окръжаващото пространство. Това са ядрените енергии, гравитационните сили и електромагнитните сили. Това е онова, което Айнщайн се е опитвал да включи като съставни части на единната теория на полето. А то и е и така. Тоест ядрените сили - това, което образува въздуха (това, което ние наричаме въздух), това, което образува взаимовръзките, валентността и прочие, е главната енергия, която в бъдеще ще стане неизчерпаем източник на енергия. А в най-близкото бъдеще - това е водата, термоядрената реакция - реакцията, насочена към водороден синтез и слънчевата енергия. Как да ви кажа - жгутиране, вие няма да разберте - жгутиране на светлинните потоци - ето какво ще стане в най-близко време - концентрация. Лазерната енергия е най-примитивната форма на жгутиране на светлинната енергия. 

Каква е функцията на тези кристали, които сте сложили на масата и с които си играете? 

Никаква - просто така - камъчета, в които да се заглеждате, за да не се заглеждате в мен. 

Не искате да ви гледат ли? 

Да, не искам. Когато вие се спуснете до нивото на моето виждане, тогава ще разберете в каква степен масовото лицезрение на формата е неприятно. Доколко всичко това на квантово ниво влияе - вашите кванти бомбардират моята квантова форма, влияят даже на моментите на моето възприятие - на възможностите на моето манипуларане с по-високи енергии. Но аз искам да ви дам информация на максимално високо ниво, а за сметка на това, че вие се намирате на много заземено ниво, вие - сканирайки ме, прехвърляте в моята форма квантите енергия образуващи моята форма, прехвърляте в своите светове, преиначавате всичко това в субективно възприемане и когато има много хора, фактически върви много мощно отнемане на енергия от мен; всички вие сте затворени, доколкото вие сега сте дошли и сте разчетени на снемане на информация - вие нищо не давате. Никой от вас фактически нищо не дава, защото всички вие сте изначално настроени да вземете повече от мен. Някой каза, че тялото е по-умно. А какво е тяло? Ако вие под тяло подразбирате творчество на ДНК, тогава - да. Тогава - да. На генотипно ниво ние сме по-умни от тези, които са представени под формата на фенотип. Тоест вие сте фенотип - това е външното проявление на творчеството на вашия генотип. А естествено това, което ръководи, тук е по-умно от този, когото ръководят. Не на нашето ниво на възприятие, а в действителност; 

Мен ме интересува изхода на определени технологии. 

Изходът трябва да бъде намерен самостоятелно от всеки. Иначе това не е изход. Ако някой ви го донесе на чинийка - това престава по-нататък да интересува. Ще изобретите нещо - ще ви кажа къде и какви моменти не се стиковат и как трябва да се направи това - самият процес на творчество ще изгуби смисъла си. Ще постигнете резултат, а ще имате чувството, че „но това го направи Орис”.  Аз нямам предвид вас, а казвам защо аз не донасям от бъдещето тук конкретни елементи. Аз давам общо разбиране, което е по-качествено, отколкото го има в днешно време - по-дълбоко, дори бих казал - дълбинно, и ето сега от това - тоест аз фактически съм полял растенията в градината и съм сложил тор - все още непроработени, малко достъпни вещества, а аз фактически вече съм го дал под формата на лесно усвояем тор. И ето сега всяко дърво, всяко растения в тази градина е получило тази информация, този тор, този вътрешен стимул - този стимул, на вълново ниво. Ако си мислите, че вие тук седите и аз нищо не съм направил с вас - да, бе! Нашето ДНК работи на вълново ниво и всичко онова, което аз от мен сега активизирах, се транслира на съответните участъци от вашето ДНК и там, където е имало такава възможност, е активизирало тези нива и следователно информацията, с която аз сега бомбардирах вашите форми, тя ще легне и ще започне да осъществява своите въздействия, в резултат на които ще стане нещо, за което самите вие не си представяте и не разбирате. Тоест аз сега индуцирам такива полета съзнание, с които - за вашето съществуване, вие все още не сте се сблъсквали - с такива честоти и с такава информация от такива нива, а значи и вашето ДНК не е имало въздействие на тези нива. Поради това вие сте били активни на по-малко качествени нива, възприемали сте нещо в по-удобни и достъпни за вас форми на възприятие, а в резултат на това, което сега ви казах, някои от алелите, отговарящи за някакви процеси - това навярно е главния резултат от нашата с вас среща. Към информационно по-подготвените това ще дойде значително по-бързо, отколкото при други, а при някои изобщо няма да отиде. Това, че всеки от вас вече по някакъв начин се е заинтересуал от тази среща, това, повярвайте ми, е станало не случайно и не просто така. 

---
Значение на някои от космическите кодове

Ииссииди-Центрове - чакри

СФУУРММ-форми — Мисле-чувствени «Архетипи» на Самосъзнанията на Формо-Типите, моделируеми и активизируеми от СЛУИ-СЛУУ чрез специфичните динамизми на седемте «низши» Ииссииди-Центрове.

НУУ-ВУУ-форми — Кол. Съзнание на ФИЗИЧЕСКАТА обвивка

УУ-ВВУ — (Мисъл-Форма, активно структурирана от СФУУРММ-Формите с определено качество и имаща устойчиви енергоинформационни връзки с «Главната Времева Ос» на Самосъзнанието на «личността»; всяка от УУ-ВВУ, – това е като че ли «самите вие», само че тясно проявляеми само в строго ограничено направление на вашето жизнено творчество, формируемо от някаква част от вашите общи, непрекъснато изменщи се представи за себ еси и за окръжаващия Свят.

ОЛЛАКТ- и ДРУОТММ- системи — («електромагнитни дисполярности» и «гравитационни дискретности» на «физическите» пространствено-времеви структури – «Ноо-Сфери»); обеспечават възможности за реализация на абсолютно всичко, което съставлява информационното съдържимо на «съвк. Съзнания» на най-разнообразни Формо-Типи, включвайки и СФУУРММ («Архетипи на Съзнанието»).

СЛУИ-СЛУУ— Колективна Космическа Същност (ТОО-УУ) до състояние на пълен синтез на Качествата в ЕИЙГ-СС-МИИ (Сферата на Космическото творчество на Творците от низшите планове на космическото творение) и НАА-ГЛЛИИ-УУ (Сферата на Космическо творчество на Творците от средните планове на космическото творение) в качеството на чакрамна личност на ГООЛГАМАА-А

ТОО-УУ — Колективна Космическа Същност до състояние на пълен синтез на Качествата в ЕИЙГ-СС-МИИ(Коллективной Космической Сущности Колективна Космическа Същност до състояние на пълен синтез на Качествата в Сферата на Космическо творчество на Творците от низшите планове на космическото творение) и НАА-ГЛЛИИ-УУ (Сферата на Космическо творчество на Творците от средните планове на космическото творение)

ОО-УУ — Кол. Съзнание на Същности, отраяващи ЕДНО Чисто Качество 
     ВЛОООМООТ — «космически творчески Потенциал», обезпечаващ изпълнение на функциите, възложени на дадената реализационна Форма на нейните по-развити Кол. Разуми

Сллоогрентност — универсално свойство на Формите на Самосъзнание к безкрайно разпространение под формата на сфероидални енергоинформационни конфигурации.

СЛУИ-СЛУУ — Колективна Космическа Същност (ТОО-УУ) до състояние на пълен синтез на Качествата в ЕИЙГ-СС-МИИ (Сферата на Космическо творчество на Творците от низшите планове на космическото творение) и НАА-ГЛЛИИ-УУ (Сферата на Космическо творчество на Творците от средните планове на космическото творение) в качеството на чакрамна личност на ГООЛГАМАА-А

ССМИИЙСМАА-А — Кол. Лъч на Разума на ТЛААССМА-А («ДУША-Аналог на Духа») В една ССМИИЙСМАА-А има: 108 ГООЛГАМАА-А, 2592 ССМИИЙСС-ГЛЛИИ


                                                                                                                     www.iskri.net/zefira 

Създадено: 27/08/2012 : 10:14
Обновено : 29/04/2020 : 07:07
Категория : Орис
Страницата е посетена 3916 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^