Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Контакти
Брояч

 2 153 745 всичко

 2 посетители онлайн

Орис - Градовете на светлината, книгата "Урантия"
 
 
Градовете на Светлината,
          книгата "Урантия"
 
 
В Слънчевата система има специално „Място” за високоразвитите звездно-родени съзнания, чиято духовна Енергия е с по-висока честота на вибрациите от Енергията, излъчвана от самото Слънце (будхическата Материя, съставляваща външните (от 12!) тела на проявление на нашите Души-аналози. То не принадлежи към Слънчевата система, а е проявление на Космическия Разум от по-високо от нашия Слънчев Логос ниво). Но това не е някаква отделна планета - това “Място” няма материални граници и определена форма. Геометрията му се разпространява по неправилна елипса - орбитата на Киньота - и на две места, чрез две взаимодопълващи реалности, много тясно се пресича с Финия План на Земята.
Тези точки на пресичане представляват участъците, в Пространство-Времето на Земята, с най-големи възможности за заселване на техните бъдещи обитатели на Градовете на Светлината (но засега най-заселените места са разположени малко над точките на пресичане на орбитите на Втория Глобус на Венера). Тук, след окончателното си земного развъплъщение (Смъртта), ВЕЧЕ получават местожителство тези от хората, които в течение на много свои земни въплъщения са съумели в пълна мяра да си "заработят" висококачествено Светлинно Тяло.
Започвайки с вибрациите на най-вътрешния слой от границата на Вътрешната Астрална Сфера и включвайки горните слоеве от Външната корона на Ментала, се намира Пространството на Менталния План, заемано от многобройите реалности на развъплътената човешка цивилизация, условно разделени на два големи “териториални” пояса: хеллианически и алланктонически.
Хеллите и аните (Даниил Андреев нарича тези Космически Същества с една дума - “даймони”) са непредаваемо красиви и много приятни в общуването си "крилати" Същности, външно много подобни на прекрасните и добри ангели, изобразявани на христианските икони, но които, за разлика от последните, се подразделят на мъжки и женски особи. Те са напълно освободени от необходимостта от пребиваване в низкоастралните Светове на Възмездието, макар те да имат еднослойна Сфера качествено свързана с ангелическата реалност, намираща се на горните подпланове на Астрала.
Пребиваването в нея може по-скоро да се сравни с укрепване на здравето в санаториум или профилакториум, отколкото с това, което се асоциира от нас при думата "Чистилище". При тях този слой е предназначен основно за повишаване на Чистото Качество Любов-Мъдрост в представителите на една немногобройна от техните раси - лоссите, донякъде изостанала в своето духовно развитие от основната маса на тези Същности и поради това изискваща още известна опека и грижи от страна на по-развитите им братя.
Хеллите и аните отдавна вече са създали високодуховна - и заедно с това - “технически” много развита - цивилизация, която влиза в числото на участниците на Обединението на "Светлия Пръстен" и има пряко отношение към зараждането и развитието на нашето (днешното) човечество на Земята. За нас те знаят абсолютно всичко и много силно помагат на земното човечество в неговото духовно развитие, като изпращат в Менталния План на Земята безкрайно многообразие от позитивни Мисъл-образи, които се улавят от духовно настроените хора и спомагат за тяхното духовно самоусъвършенстване.  
Отношенията с цивилизациите на "Тъмния Пръстен", които се развиват в по-нискочестотни диапазони на енергията, независимо от многобройните разногласия по отношение на средствата и методите за еволюиране на разума, са крайно дружелюбни и - разбирайки ролята и необходимостта от противоположното начало за процесите на Еволюцията, те се стараят да поддържат с тях делови партньорски отношения. Тяхната духовна дейност с Антисвета се изразява преди всичко в доброволни мисионерско-просветителски въплъщения на нискокачествените нива на Астрала. В това те имат съществена помощ - като изкусни дипломати и фини познавачи на човешките Души, от страна на най-развитите туземци от нашето човечество, достигнали нужното духовно ниво на развитие и изцяло освободили се от Кармата на земните низкоастрални реалности.
При тези Същества, при които Творческият импулс играе значително по-голяма, отколкото за нас, роля, са много силно развити многообразните направления на космическата наука и всевъзможните видове изкуства, ярко и неподражаемо изразяващи се в цялото великолепие на окръжаващата ги архитектура и удивителна природа, поразяваща със своята завършеност и съвършенство даже най-фантастичното въображение на всяко попадащо там човешко Съзнание.
Само пребивавайки тук, по време на своите изследователско-познавателни пътешествия в менталното си тяло, аз започнах ясно да разбирам защо всичко това, което сме свикнали да наричаме красота на Земята, всъщност е не повече от жалък опит да бъдат отразени неограничените възможности на Божествения План в условия максимално приближени до адските.
Между другото, аните и хеллите, по силата на особеността на своя пространствен континуум, нямат собствени летателни апарати, способни да проникват на Физическия План на Земята и да правят там необходимите изследвания и манипулации с плътната Материя. За тези цели те „вземат под аренда” технически средства за преместване от цивилизациите, принадлежащи на Тъмния Пръстен или от независимите цивилизации, отнасящи се лоялно към човечеството, една от които отдавна се е установила в дълбините на нашия Световен Океан.
Населението на реалностите, качествено отнасящи се към алланктоническия вибрационен пояс, тоест съществуващи във вибрациите на Областта на Конкретната Мисъл, но, заедно с това, все още не избавили се напълно от своите висококачествени астрални обвивки, се дели на множество високодуховни съообщества, наричащи себе си различно: лангдини (“Лангда”), атми (“Атмия”), ойлангпийци (“Ойлангпийя”), тейгли (“Тейгл”), еисси (“Еисса”) и множество други високовибрационни Космически Зони, за висшата култура и неземно битие на всяка от които бих могъл да напиша цели томове.
Това, ако можем така да се изразим за тези достигнали върховете на човешката Еволюция Съзнания, е Висшето Човечество на нашата планета, представляващо най-качествените нива на Колективното Съзнание, обитаващо в три-четири-измерните пространствени континууми със значително по-голям, отколкото при нас, брой времеви координати. Обитателите на всички тези Светове вече са преминали еволюционен път по нещо приличащ и по нещо абсолютно не отличаващ се път на развитие на НАШЕТО човечество, но преминал, ако изобщо можем да кажем така, от „много хилядолетия” отпреди това, по-успешно, отколкото правим това ние сега. 
Между другото в съответния период, от Висшите Йерарси там - както и при нас, била организирана духовно спасителна мисия на Христос, която, за разлика от Физическия План на Земята, била изцяло изпълнена и донесла на тхното човечество голям еволюционен ефект, който - в тяхното настоящо съществуване, се е изразил в бързо постигане на много високи нива на духовно и „техническо” развитие.
На нас, привикналите към триизмерната тяснота и крайното несъвършенство на нашата физическа реалност, ни е много трудно, а по-точно - просто невъзможно, даже да си представим това „вълшебно” Пространство, в което, обаче, има и своя великолепна неземна флора, и даже своя фауна, притежаващи непостижими за нас съзнателност и разумност.
Този удивителен и наистина очарователен Свят на Красота, Творческа Радост и Хармония, се откриваше на моето Съзнание не изведнъж, а само доколкото моето СЪВКУПНО личностно Съзнание постепенно се усъвършенстваше и възвисяваше духовно, приближавайки по своето качество към вибрациите на неговата Материя. До тогава на мен, в многобройните ми астрални излизания, ми се наложи да премина по изключително трудните и опасни пътища на демоничните Светове и Сфери, гъмжащи и кипящи от чудовищните еманации на злобни чувства и черни Мисли. Повярвайте, че всяка нощ на съзнателна и целенасочена изследователска работа в деструктивните енергии на тези Адски Сфери, задълбочавана от необходимостта за внимателното описание на всичко изпитано и видяно от мен, ми отнема не само огромно количество Енергия, а и цели години Живот.
Но, по силата на поетата от мен духовна мисия, аз трябваше да изпитам всичко това на самия себе си и да премина не само през всичките девет вибрационно-вампириращи Сфери на Ада, но и през всички нива на Чистилището, защото именно в такава последователност всяка просветлена Душа на умрял се издига от Физическия План във Фините Светове, където пред нейния астрален взор постепенно се разгръщат всички видения и картини, характерни за всяка от тези Сфери.
Във вибрациите на Висшите ментални реалности аз можах да попадна едва на третата година от своята практика с астралните излизания и най-първите Същества, с които се срещнах и общувах ТАМ, бяха лангдините, обитаващи в реалност, която самите те наричат “Лангда”. Това название за тях е така естествено, както за нас - „Земя”, за която те знаят много, но се отказват изобщо да общуват на тази тема, защото тази информация при тях е свързана с много ниски вибрации - както например за мнозина от нас би бил не особено приятен разговор за ада.
Тази атмосферна цивилизация била формирана само преди двеста-триста години (естествено, в нашето разбиране!) от най-добрите представители на човечеството на Атлантида и понастоящем съставлява засега все още немногобройния авангард на бъдещото човечество. Те се съсредоточават във Външните енерго-информационни слоеве на Менталната Сфера, пронизващи със себе си най-вътрешния слой на Астралната Сфера на Земята и имат няколко „точки за преход” (хиперпространствени високочестотни канали), съединяващи отделните Сфери на реалността на тази цивилизация с планетата Киньота, която не принадлежи на нашата слънчева система и се явява едно от звената на механизма на натрупване на етерна Енергия в нашата Вселена.
Постоянните контакти със Съзнанията на Киньотта спомагат за бързия напредък на лангдините по всички направления на Еволюцията и духовното развитие. Преди да попаднат тук, след развъплъщаването си (Смъртта), високоразвитите човешки Съзнания дълго и внимателно се "смилат" в трудните физически въплъщения, всеки път "пресявани" след Смъртта през по-тясно и по-качествено астрално „сито”, многократно "претопявани" в реинкарнационния котел и "преливащи се" от една физическа обвивка в друга… Право на “регистрация” в тази реалност се придобива на цената на стотици качествено преживени земни Животи.
Населението на Лангда си е създало общество с истинско демократично устройство и съвършени форми на управление; всичко тук - образование, производство, наука, обществени и семейни отношения, се намира на най-високо духовно ниво. Огромен щат от психолози, космически биолози, биоинженери-кибернетици и генетици се занимават с изследвания на практически всички реалности на Менталната и Астрална Сфери на вътрешните Глобуси на Земята, в това число и нашата.
Неотдавна един мой читател ме помоли да изкажа мнението си за нашумялата книга “Урантия”. Когато четат такива книги много хора забравят, че в тях става дума не за строежа на ЕДИННА много-многомерна Вселена, а - според възможностите на авторите, се описва само тази част от НЕЙНИЯ многослоен вибрационен диапазон, която е достъпна за изучаване и познаване от Съзнанията на дадената конкретна реалност.
Вземете, например, нашия физически свят. Когато вдигнем глава и гледаме звездното небе, виждаме само безкраен брой “звездички”, всяка от които - в дадения тип триизмерна реалност, представлява крайно ограничени възможности за проявления и съществуване на едни или други форми на Живот и Разум. Астрономът, седящ до най-мощния в света радиотелескоп, вижда не много повече от нас. И когато всеки от нас говори за Вселената, то той преди всичко подразбира именно тази “вселена”, която е достъпна за неговото осъзнаване - тоест само за много малка част от физическия аспект на Вселената.
Защо много малка? Защото самите триизмерни реалности се делят на безбройно множество типове и видове, различаващи се помежду си не само по плътноматериалната си структура и принципите на вътрешния си строеж, но и по количеството на своите ВРЕМЕВИ координати, които също могат да бъдат безкрайно множество. Ето защо, паралелно с нас в същата “точка” на Пространство-Времето на Земята, могат свободно и едновременно да съсъществуват, без изобщо да си пречат, множеството други плътноматериални самостоятелно развиващи се реалности, които ние наричаме “паралелни”.
Представете си, всяка от тях съществува в свой собствен диапазон „физически” вибрации на Материя-Енергията и обитателите на всяка от тези цивилизации, гледайки „нощното” небе, ще виждат в милиардите плътноенергийни образувания само своята собствена „вселена”, която - нито като цяло, нито в подробности! - абсолютно по нищо не прилича на „нашата”. Там няма да има нито Земя, нито Марс, нито Слънце, нито познатите ни съзвездия в този вид, в който сме свикнали да ги виждаме. Говорейки за едно или друго съзвездие, планета или Галактика, нашите Духовни Учители просто се придържат към привичните за нас за нас понятия, защото в противен случай не бихме могли да се разберем.
Така е и с обитателите на многобройните реалности, принадлежащи към останалите шест Тела-Глобуси на нашата Планетарна Същност. Всеки от тях, „говорейки” за структурата и строежа на Вселената, подразбира преди всичко “вселена”, към която принадлежи неговата собствена реалност, “вселена”, която той сам ИМА ВЪЗМОЖНОСТ всестранно да изучава, познава и пропуска през своето индивидуално осъзнаване. Това, което съществува отвъд пределите на неговите ограничени възможности, НЕ СЪЩЕСТВУВА за него точно така, както и за милиардите от вас “не съществуват” всички тези многобройни Светове и реалности, в които аз, при все това, мога свободно да пребивавам и осъзнато творчески да съществувам практически във всяко удобно за мен време.
Книгата “Урантия” по обем е над две хиляди страници. По вибрациите, излъчвани от нея, аз ЗНАЯ, че тази информация е предоставена от Съзнанията, които са на високоманипурното еволюционно ниво. Какво означава това? Означава, че такова Космическо Качество, като “Божествена Любов-Мъдрост” от тях се разбира като “Висша Целесъобразност”.
Именно ТАКЪВ Път на развитие те са решили да изберат, за да познаят самите себе си. Помагайки ни да разберем строежа на Единната Вселена, те ни говорят за това, до което самите те имат ДОПУСК. Информацията в тази книга е великолепна. Информацията, дадена в тази книга, просто не се поддава на оценка в сравнение с други информации, каквито има в дадения момент. Това е ниво по-високо от даденото от Блаватска в „Тайната доктрина” и по-висше от „Трактат за седемте лъча” на Алис Бейли. Качествено по-високо. Хората, които са приели тази информация, са били с много високо интелектуално ниво - това е информация на нивото на интелекта. Описаното там се отнася към вселените от определено ниво. За огромния брой хора тази книга е еволюционна.
За тези, които са преработили само средната си Манипура, които не са преработили отрицателните си енергии, тази книга трябва да стане настолна. Този тип реалност, който съдържа даденото знание, се отнася към областта на конкретната мисъл. В ментала има различни градации. Най-низшата е областа на конкретната мисъл. Значи по ментално ниво тази информация се отнася към третото ниво на ментала, а областта на конкретната мисъл съдържа в себе си 4 нива. Информацията за “Урантия” идва от третото ниво на ментала. Тоест нашите ментални Учители - цивилизациите, които се развиват по спиралата воля-разум, са решили да внесат своя принос в развитието на интелекта на човека.
Молим за извинение за известното отклонение, но много ни се иска вашите представи за финоматериалните реалности и духовни общества да не се свеждат до стереотипното им разбиране като нещо, напомнящо нашите земни страни или даже континенти, строго ограничени във Времето и Пространството. Такова примитивно-заземено разбиране е пълен абсурд!
Всяко от описваните от нас финоматериални реалности е цяла ВСЕЛЕНА, а по-точно, такава нейна част, като и нашата триизмерна реалност, с всички, свойствени само за нея Качества, Принципи, енергийни възможности и методи за построяване на нейните „вътрешни” и „външни” енерго-информационни структури. Това означава, че всяка такава реалност вмества в себе си цели планетарни и звездни системи, цели светове и Галактики, в милиони пъти превишаващи по „размери” и възможности нашата материална вселена.
Ако вие внимателно сте се запознали с информацията, изложена в книгите „Дух и Душа” и „Чакрамните личности”, няма да ви е трудно да разберете, че менталните Прототипите на много, временно въплътени в тела хора на Земята, постоянно се намират именно в тази, описвана от нас, реалност и въздействат върху СЪВКУПНОТО Съзнание на въплътената на Земята личност (както и на личностите, временно въплътени в паралелните грубоматериални реалности) като вишудхо-чакрамни Съзнания. Тяхната задача е всячески да спомагат за духовно-интелектуалния растеж на останалите развъплътени чакрамни Съзнания (анахатни, манипурни, свадхистханни и муладхарни), съставляващи времевата основа на разума на съвкупната личност на човека.

 

Създадено: 17/08/2012 : 17:55
Обновено : 17/08/2012 : 18:07
Категория : Орис
Страницата е посетена 6181 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^