Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 719 всичко

 2 посетители онлайн

Избрани цитати - Възпитанието на детето

 

ВЪЗПИТАНИЕТО НА ДЕТЕТО ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА
АНТРОПОСОФИЯТА
               GA034
(откъси)
Рудолф Щайнер
 
Има неща, които идват не от родителите или прародителите, а от съвсем други сфери - от закона за повторяемостта на земното съществуване - закона за прераждането.
При животните имаме сублимиране на вида, при човека - не само сублимиране на вида и развитие на рода, но и развитие на индивидуалността.
Човешката същност е плод на минали съществувания. Човек донася от предишните въплъщения една дълбока същностна сърцевина и я обвива в това, което му е дадено по пътя на унаследяването. Геният не се онаследява - иначе нямаше да се появява в края на генетичната линия, а в началото. Духовните качества се дължат на това, което човек е донесъл от предишните си въплъщения.
Така откриваме, че човек трябва да се приспособи към най дълбоката си същност и същевременно към онова, което му се пада по наследствена линия.
Човешката същностна сърцевина няма нищо общо с това, което се унаследява, а трябва само да се приспособи към най-подходящото за нея.
За онова, което от векове е живяло в съвсем друг свят и за пореден път бива пренесено в друг свят, е необходимо да съществува някакво посредничество, същностната сърцевина на човека да има нещо сродно в материалния свят, да съществува едно междинно звено.
ТОВА, КОЕТО ЗАСТАВА МЕЖДУ НАСЛЕДСТВЕНАТА ЛИНИЯ И ЛИНИЯТА, ПРЕДСТАВЛЯВАЩА НАШАТА ИНДИВИДУАЛНОСТ, Е ТЕМПЕРАМЕНТА - той стои между това, което донасяме със себе си като индивидуалност и произлизащото по наследствена линия. Двата потока се съединяват в човека в това, което наричаме темперамент.
Сякаш при спускането тази сърцевина се обвива като с един духовен воал
от това, което го очаква тук долу така, че когато същностната сърцевина се приспособи най-добре към обвивката за човека, тя се обагря според това, в което се вселява и според качествата, които носи със себе си. В средата се намира темпераментът. Той уравновесява вечното с преходното - като звената на човешката природа по строго определен начин в отношение едно с друго.
 
Гледаме човека като четиричленна същност: състояща се от физическо, етерно тяло, или тялото на строителните сили, астрално тяло и Аз.
 
1. ФИЗИЧЕСКОТО ТЯЛО: общото между човека и външната природа, сббора от физ. и хим. закони. Неговия израз е в сетивните органи.
 
2. Като първо свръхсетивно звено към него се присъединява ЕТЕРНОТО (или жизненото, или жлезистото) ТЯЛО, което остава съединено с физическото - разделят се при смъртта. То е строителя, ваятеля на физическото тяло - през цялото време води борба срещу разпадането на физ.тяло. Физ.сили действат така, че разрушават формата на живот - за да предотврати това разрушаване се бори непрестанно етерното тяло. Неговия израз е в жлезите. Носи знаците на унаследяването и качествата, които изграждат етерното тяло.
 
3. Трето звено - носителя на всички наслади и страдания, радости и болки, инстинкти, нагони, страсти, желания и всички възникващи и затихващи усещания и представи и всички представи за това, което означаваме като нравствени идеали - АСТРАЛНОТО ТЯЛО (или нервно тяло) - то не е следствие, а причина за физическото тяло - тази духовно-душевна сила го изгражда. Физически-сетивният му израз е нервната система. То е по-свързано със същностната сърцевина на човека.
 
4. Най-висшето звено, четвъртото, с което човека изпъква сред другите
видими създания е АЗЪТ. Изразът на Аза, същинският му носител, е кръвта в нейния кръговрат - този "специален сок". Най-дълбоката сърцевина на човека, същинския Аз, това, което се предава от едно въплъщение към друго и се проявява като вътрешен посредник, излъчващ навън съществените си качества. Те се приспособяват при встъпването на човека във физ.свят.
 
Всички тези 4 звена си взаимодействат, едното винаги влияе на другото - в това взаимно проникване се проявяват темпераментите в човешката природа - ако човек не можеше да оформи по този начин дълбоката си същност, всеки щеше да е резултат от прадедите си. Това, което бива оформяно, което съставлява индивидуалното, е силата на темперамента.
 
При навлизане на човека във физ.свят в него се сливат два потока - получава се различна смесица от 4-те звена - едно от тях придобива господство над останалите и им НАЛАГА СВОЯ ОТТЕНЪК - това определя окраската на темперамента. Предвечната мъдрост на човека, това, което се пренася от съществуване на съществуване, предизвиква определено взаимодействие между тези звена. От начина, по който се взаимодействат, зависи характеровата оцветка на човека.
 
Когато същностната сърцевина обагри физическото и етерното тяло, това, което се получава след оцветяването въздейства и върху останалите звена - от него зависи дали същностната сърцевина ще въздейства по-силно върху физ. тяло, или физ.тяло ще е по-силното. Човекът може да повлияе върху едно от 4-те звена и чрез ответното действие възниква темперамента. Човешката сърцевина може да даде превес на едно или друго свое същностно звено - напр. може да снабди своя Аз с прекомерна сила или на другите звена поради това, че е минал през определени преживявания в предишния си живот.
 
1. Когато Азът е станал толкова силен, че преобладава и господства, имаме ХОЛЕРИЧЕН темперамент. В холерика преобладава кръвоносната система - огнената, буйна кръв, мощно пулсираща кръв. При него най-вътрешната сила поддържа организацията стегната и силна. Такъв човек живее в приливите и отливите на чувствата и мислите, в представите на своя образен свят. Когато се проявява във външния свят, неговата Азова сила ще иска да предяви правото си - холерика се държи като човек, който иска да наложи своя Аз на всяка цена. От циркулацията на кръвта произтича всичко агресивно, силната волева природа на холерика. Между нервната и кръвоносната система действа астралното тяло - ако съществуваше само сангв.т., нервната система щеше да действа самостоятелно, да бъде силно преобладаваща - тогава светът на образите и представите на човека ще бъде много изменчив - хаос от свенящи се образи - преливане от усещане към усещане, от образ към образ, от представа към представа. Това, което не позволява на образите да се стрелкат един през друг са силите на аза - човек ги обуздава посредством своя аз за да не се сменят произволно, а не човека да упражнява господство над тях. Кръвта ограничава дейността на нервната система, слага й окови - тя е усмирителя на нервите. Какво става, когато усмирителя го няма - човек е анемичен, малокръвен: когато кръвта стане прекалена рядка, когато има недостиг на червени кръвни телца, човек лесно се поддава на сменящите се фантастни образи, стигайки до илюзията и халюцинацията. Трябва да цари равновесие между Аза и астралното тяло (между кръвон. и нервн. система), за да не стане човек роб на нервната си система, на приливите на своите усещания или чувства. Човек изпитва желание да се налага над всички съпротивления, да се утвърди. Този Аз е усмирителя и образите му са образи на съзнанието. Физическото е оформено според етерното, а етерното - според астралното - когато Азът вземе превес, може да
задържи растежа - не признава правото на етерното и астр. тяло - слага юзди на свободните градивни сили на астр.т. = ниска, стегната фигура /Наполеон/ - вътрешната същност известява за себе си чрез външния вид. В окото силно проличава къде астралното тяло или Азът действат градивно - силно излъчване на погледа, антрацитеночерни очи - не предоставя на астралното тяло възможността да оцвети онова, което Азовата сила на холерика привлича навътре и което при едни или други
хора се оцветява; твърда крачка - не допира с крак пода, а сякаш иска да го пробие стъпвайки.
Може да се изроди в злост.
Крайности: изблици на ярост.
Малка опасност: от израждане в младостта може да развие силно изразен Аз поради гневливост и неумение да се владее;
Голяма опасност е лудостта, която подтиквана от Аза преследва само
една цел.
 
2. Когато господства астралното тяло - САНГВИНИЧЕН темп. - във физ.т. определяща роля има нервната система. Ако няма пълно равновесие между Аза и астр.тяло, човек проявява интерес към някакъв обект, но скоро го загубва и преминава бързо към друг обект - човек просто не може да задържи вниманието си върху една представа - може да бъде въодушевен еднакво от всяко срещнато във външния свят нещо, но скоро го загубва и не може да го съхрани трайно - интереса бързо отлита. Лесна възбудимост на интереса и бързото му пренасочване, преобладаваща астралност, вятърничав характер. Вътрешна радост и веселост, подвижно, пъргаво и плавно тяло; строен и гъвкав, лека пружинираща походка, черти на лицето - подвижни, изразителни,
променливи; сини очи, вътрешна светлина - светлината на астралното тяло.
Може да се изроди във вятърничевост.
Крайности: умопомрачение.
Малка опасност: човек изпада в лекомислие.
Голяма опасност: непрестанната смяна може да доведе до умопомрачение.
 
3. Ако етерното тяло господства - ФЛЕГМАТИЧЕН темп. - във физ.т. определяща роля имат жлезите или ендокринната система - системата от която зависи вътрешния комфорт или дискомфорт на човека и човек бива изкушен да остане затворен уютно във вътрешния си мир. Етерното тяло води вътрешен живот /астралното изразява интереса си навън, както и Аза/. Когато това етерно тяло поддържа отделните функции в равновесие, което се изразява в общо задоволство от живота, човек се чувства добре щом в организма му всичко е наред и не чувства голяма нужда да насочна вътрешния си мир навън и не развива силна воля. Колкото по-уютно се чувства човек въ вътрешния си мир, толкова по-голяма хармония ще постигне между вътрешното и външното. Когато случаят е такъв и за това е помислено дори в излишък, имаме работа с флегматика. Пълнота на тялото, в образуването на тлъстини се съдържа онова, което изработват вътрешните градивни сили на етерното тяло; вътрешно задоволство, отпусната провлечена походка, безцветен поглед, безучастна физиономия; обърнатото навътре задоволство на етерното тяло;
Крайности: слабоумие.
Малка опасност: липса на интерес към външния свят.
Голяма опасност: идиотия, тъпоумие.
 
4. Когато физическото тяло преобладава - МЕЛАНХОЛИЧЕН темперамент. Човек трябва да е господар на физическия си живот както на машината, за да я използва. Но когато това най-плътно звено получи надмощие, човек се чувства сякаш не е той господарят, защото трябва да владее физ. тяло посредством по-висшите звена, но в случая то господства и оказва съпротива на другите тела - възниква дисхармония между физическото и другите тела, човек не може да отправи непринуден поглед към света около себе си. Това му създава вътрешна горест, което се усеща като болка и неудоволствие, лошо настроение. Определени мисли и представи стават трайни, човек се вглъбява в себе си, става меланхоличен, непрекъснато има някакви болки: физ. тяло оказва съпротива между вътрешния уют на етерното тяло, на подвижността на астр. тяло и на целеустремеността на Аза. Не може да овладее напълно физическия инструмент, не се справя с употребата му; наведена глава - сякаш няма сила да държи врата си изправен - вътрешните сили, които изпроавят главата, не могат да се разгърнат свободно. Очи - сведени, поглед - мрачен; походка равномерна, стегната - едновременно
провлечено и твърдо.
Може да се изроди във в мрачно настроение.
Крайности: лудост.
 
От това дали владеем практически живота, зависи умението ни да позволим върху душата ни да въздейства онова, което се изразява физически.
 
При възпитанието
ВИНАГИ ТРЯБВА ДА СЕ РАЗЧИТА НА ОНОВА,
КОЕТО Е НАЛИЦЕ, А НЕ НА ОНОВА, КОЕТО ГО НЯМА.

Създадено: 27/07/2012 : 11:37
Обновено : 10/06/2020 : 00:03
Категория : Избрани цитати
Страницата е посетена 4868 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^