Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 517 всичко

 3 посетители онлайн

От тук от там - Светлината на Бога
 
СВЕТЛИНАТА НА БОГА
 
 
"Спомням си, че се събудих една сутрин в къщи в 4.30 и просто знаех, че това е то. Това беше денят, в който щях да умра. Затова извиках няколко приятели и се сбогувах с тях. Събудих моята болногледачка и я уведомих. Имах лична уговорка с нея да остави мъртвото ми тяло на спокойствие за шест часа, след като бях прочел, че когато умреш се случват всякакви интересни неща. Отново заспах.
 
Следващото нещо, което си спомням, е началото на едно типично близко-до-смъртта изживяване. Внезапно напълно осъзнах, че стоя прав, но тялото ми беше в леглото. Около мен беше тъмно. Усещането, че бях извън тялото си, беше по-живо, отколкото обичайните преживявания. Беше толкова живо, че можех да видя всяка стая в къщата, можех да видя върха на къщата, можех да виждам около къщата, можех да виждам под къщата.
 
И светеше онази Светлина. Обърнах се към нея. Тя беше много подобна на това, което много хора описват в своите близки-до-смъртта изживявания. Беше толкова великолепна; беше осезаема; можеше да я почувстваш. Беше съблазнителна; изпитваш желание да навлезеш в нея, както ти се иска да бъдеш, обгърнат в прегръдката на своята идеална майка или баща. Докато започнах да се движа през Светлината, знаех интуитивно, че ако премина през нея, ще бъда умрял. Затова, докато се движех към Светлината, казах: "Моля те, почакай малко, просто задръж една секунда тук. Искам да обмисля това; Искам да говоря с теб преди да си отида".
 
За моя изненада, в този момент цялото преживяване спря. Наистина можеш да контролираш своето близко до смъртта преживяване. Не си като на влакче в пратер. И така, моята молба беше уважена и проведох някои разговори със Светлината. Светлината продължи да се променя в различни фигури, като Иисус, Буда, Кришна, мандали, архетипни образи и знаци. Попитах Светлината: "Какво става тук? Моля те, Светлина, изясни ми се. Наистина искам да разбера реалността на ситуацията" - не мога да посоча очните думи, защото това беше един вид телепатия.
 
Светлната отговори. Информацията прехвърлена към мен беше, че твоите вярвания оформят вида обратна връзка, която получаваш преди Светлината. Ако си бил Будист или Католик или Фундаменталист, получаваш съответната обратна връзка като последица от собствените си вярвания. Имаш шанса да погледнеш към нея и да я разгледаш, но повечето хора не го правят. Докато Светлината ми се разкриваше, осъзнах, че това, което наистина виждах, беше матрицата на нашия Висш Аз.
 
Единственото, което мога да ви кажа е, че то се превърна в матрица, мандала от човешки души и това което видях, беше онова, което казваме, че нашият Висш Аз във всеки от нас е матрица.То също така е и тръба до Източника; всеки един от нас идва пряко, като пряко преживяване от Източника. Всички ние имаме Висш Аз, или свръхдуша, като част от нашето същество.Тя ми се разкри в своята истинска енергийна форма. Единственият начин, по който мога наистина да опиша това е, че съществото на Висшия Аз е повече като тръба. Не че изглеждаше така, но то е пряка връзка с Източника, който всички и всеки от нас притежава. Ние сме пряко свързани с Източника.
 
И така, Светлината ми показваше матрицата на Висшия Аз. Стана много ясно за мен, че всичките Висши Аз са свързани като едно същество, всичките човеци са свързани като едно същество, ние всъщност всичките сме същото същество, различни аспекти от същото същество. То не е посветено на една определена религия. И така, ето какво беше подадено обратно към мен. И аз видях мандалата на човешките души. Това беше най-красивото нещо, което някога бях виждал. Аз просто влязох в него и то беше наистина завладяващо. Беше като цялата любов, която някога си искал и оня вид любов, който лекува, изцелява, регенерира.
 
Докато молех Светлината да продължи да обяснява, аз разбрах каква е матрицата на Висшия Аз. Около планетата ни има решетка, където са свързани Висшите Аз. Това е нещо като великолепна компания, следващото ниво от енергия около нас, духовното ниво, така да се каже. След това, след няколко минути, помолих за по-голямо изяснение. Наистина исках да знам всичко за вселената и бях готов да си отида по това време. Казах "Готов съм, вземи ме". След това светлината се превърна в най-красивото нещо, което някога съм виждал: една мандала от човешките души на тази планета.
 
Сега стигнах до това с моя отрицателен възглед за онова, което се е случило на планетата. И така, докато исках Светлината да продължи да изяснява нещата за мен, видях в тази великолепна мандала колко сме красиви в своята същност, нашата сърцевина. Ние сме най-красивите създания. Човешката душа, човешката матрица, която всички ние заедно съставляваме, е абсолютно фантастична, елегантна, екзотична, тя е всичко това. Просто не мога да кажа достатъчно за това как се промени моето мнение за човешките същества в този момент.
 
Казах, "О, Боже, не знаех колко сме красиви". На всякакво ниво, високо или ниско, в каквато и форма да сте, вие сте най-красивото творение, наистина сте. Бях изумен да открия, че не съществува никакво зло в ничия душа. Казах: "Как е възможно това?" Отговорът беше, че никоя душа не е вътрешно зла. Ужасните неща, които се случват на хората, могат да ги накарат да правят зли неща, но техните души не бяха зли. „Това, което всички хора търсят, което ги поддържа, е любовта”, каза ми Светлината. Това, което изкривява хората - е липсата на любов.
 
Откровенията, идващи от Светлината, изглежда продължаваха и продължаваха, а след това аз я попитах: "Това означава ли, че човечеството ще бъде спасено?" После, като звук на тромпет със струя от въртящи се като спирала светлини, Великата Светлина заговори и каза: "Помни това и никога не го забравяй; вие самите спасявате, избавяте и изцелявате себе си. Винаги сте го правили вие. И винаги ще го правите. Бяхте създадени така, със силата да го правите, от самото начало на света."
 
В този миг установих дори повече. Установих, че НИЕ ВЕЧЕ СМЕ БИЛИ СПАСЕНИ и че ние спасявахме себе си, защото сме били проектирани да се само-коригираме както останалата част от Божията вселена. За това става дума при второто пришествие. Благодарих на Светлината на Бог с цялото си сърце. Най-доброто, с което можех да приключа, бяха тези прости думи на пълна благодарност: "О, Мили Боже, скъпа Вселена, скъпо Велико Аз, обичам своя Живот". Светлината сякаш ме всмука навътре още по-дълбоко - сякаш Светлината напълно ме поглъщаше. Светлината на Любовта е, до ден днешен, неописуема за мен. Навлязох в друга област, по-дълбока от последната, и осъзнах нещо повече, много повече. То беше изключителна струя светлина, обширна и пълна, дълбоко в Сърцевината на Живота. Попитах какво е това.
 
Светлината отговори, "Това е РЕКАТА НА ЖИВОТА. Пий от тази вода-манна колкото ти сърце иска". Така и направих. Отпих една голяма глътка, а после друга. Да пиеш от самия Живот! Беше истински екстаз.
 
После Светлината каза: "Имаш желание". Светлината знаеше всичко за мен - минало, настояще и бъдеще.
 
"Да", прошепнах аз.
 
Поисках да видя останалата част от Вселената; отвъд нашата слънчева система, отвъд всякакви човешки илюзии. Тогава светлината ми каза, че мога да тръгна с Потока. Направих го и бях отнесен през светлината в края на един тунел. Почувствах и чух поредица от много меки звукови бумтежи. Какъв устрем!
 
ПРАЗНОТАТА НА НИЩОТО
 
Внезапно сякаш се изстрелях от планетата чрез този поток на Живота. Видях Земята да отлита. Слънчевата система, в цялото й великолепие, профуча и изчезна. Със скорост по-голяма от тази на светлината, аз летях през центъра на галактиката, абсорбирайки още повече познания, докато преминавах. Научих, че тази галактика и цялата Вселена, съдържат много различни видове ЖИВОТ. Видях много светове. Добрата новина е, че ние не сме сами във Вселената!
 
Докато пътувах в този поток на съзнанието през центъра на галактиката, потока се разширяваше в изпълнени с благоговение частични енергийни вълни. Супер струпванията от галактики, с цялата им древна мъдрост, отлитаха край мен. В началото мислех, че отивам някъде; че всъщност пътувам. Но след това си дадох сметка, че докато потока се разширяваше, моето съзнание също се разширяваше, за да обхване всичко във Вселената! Цялото творение премина край мен. Това беше чудо каквото не можеш да си представиш! Аз наистина бях Изуменото Дете; едно бебе в Страната на чудесата!
 
Изглеждаше сякаш всички творения във Вселената летяха край мен и изчезваха в петно от Светлина. Почти незабавно, се появи втора Светлина. Тя идваше от всички страни и беше толкова различна; една Светлина, съставена от нещо повече от цялата честота на Вселената. Отново почувствах и чух няколко меки звукови бумтежа. Моето съзнание, или същество, се разширяваше, за да взаимодейства с цялата Холографска Вселена и повече.
 
Когато преминах във втората Светлина осъзнах, че току-що съм задминал Истината. Това са най-подходящите думи, с които разполагам за нея, но ще се опитам да обясня. Когато преминах във втората Светлина, аз се разширих отвъд Първата Светлина. Оказах се в пълна неподвижност, отвъд всякаква тишина. Можех да видя или възприема ВЕЧНОСТТА отвъд Безкрайността.
 
Аз бях в Празнотата.
 
Бях в пред-сътворението, преди Големия Взрив. Бях прекосил отвъд началото на времето - Първата Дума - Първата вибрация. Бях в Окото на Сътворението. Имах чувството сякаш докосвах Лицето на Бога. Това не беше религиозно чувство. Просто аз бях едно с Абсолютния Живот и Съзнание.
 
Когато казвам, че можех да видя или възприема вечността, имам предвид, че можех да преживея как цялото творение генерира себе си. Това беше процес без начало и край. Това е разширяваща ума мисъл, нали? Учените смятат Големия Взрив като единично събитие, което е създало Вселената. Аз видях, че Големия Взрив е само един безкраен брой от Големи Взривове, създавайки Вселени безкрайно и едновременно. Единствените изображения, които поне малко се приближават от всички човешки термини до това, биха били онези, които са създадени от суперкомпютрите посредством дробните геометрични уравнения.
 
Древните са знаели това. Те казвали, че Божията Глава периодично създава нови Вселени издишвайки и разрушава други Вселени - чрез вдишване. Тези епохи били наречени Юги. Съвременната наука нарекла това Големия Взрив. Бях в абсолютно, чисто съзнание. Можех да видя или възприема всички Големи Взривове или Юги, които се създаваха и раз-създаваха. Внезапно навлязох във всички тях едновременно. Видях, че отделните парченца и всяко едно парченце от творението притежава силата да създава. Много трудно е да се опитваш да обясниш това. Все още ми липсват думи, за да го изразя.
 
Години ми отне след като се върнах, за да асимилирам изобщо някакви думи за преживяването в Празнотата. Сега мога да ви кажа това; Празнотата е по-малко от нищо и все пак повече от всичко, което е! Празнотата е абсолютната нула; тя е хаоса, формиращ всички възможности. Тя е абсолютно съзнание; много повече, отколкото даже Универсалната Интелигентност.
 
Къде е Празнотата? Аз зная. Празнотата е вътре във и извън всичко. Вие, точно сега, даже докато сте живи, винаги сте вътре във, и същевременно извън, тази Празнота. Няма нужда да ходите някъде или да умирате, за да стигнете там. Празнотата е вакуума, или нищото, между всички физически проявления. ПРОСТРАНСТВОТО между атомите и техните компоненти.
 
Съвременната наука започна да проучва това пространство между всичко. Те го наричат Нулева-точка. Когато и да се опитат да я измерят, техните уреди излизат извън скалата, или, така да се каже, отиват към безкрайността. Засега нямат начин да измерят с точност безкрайността. Във вашето тяло и във Вселената има повече нулево пространство, отколкото каквото и да било друго!
 
Това, което мистиците наричат Празнота (Вакуум), всъщност не е празно. То е толкова пълно с енергия, един различен вид енергия, който е създал всичко, което сме. Всичко след Големия Взрив е вибрация, още от първото Слово, което е първата вибрация. Библейското "АЗ СЪМ", всъщност има въпросителен знак след себе си. "Аз съм - Какво съм аз?"
 
И така, творението е Бог, проучващ Божието Аз по всеки възможен начин, в едно текущо, безкрайно проучване - посредством всеки един от нас. Посредством всеки косъм от главата ви, чрез всяко листо от всяко дърво, чрез всеки атом, Бог проучва Божият Аз, великото "АЗ СЪМ". Започнах да осъзнавам, че всичко, което е, е Азът, буквално, вашия Аз, моя Аз. Всичко е големия АЗ. Ето защо Бог знае дори когато падне едно листо. Това е възможно, защото където и да сте, там е центъра на вселената. Където и да е всеки атом, това е центъра на вселената. Има Бог в това и Бог в Празнотата.
 
Докато проучвах Празнотата и всички Юги или творения, аз бях напълно извън времето и пространството каквито ги знаем. В това разширено състояние аз открих, че при творението става въпрос за Абсолютното Чисто Съзнание, или Бог, навлизащ в Преживяването на Живота какъвто го знаем. Самата Празнота е лишена от преживяване. Тя е преди-живота, преди първата вибрация. Главата на Бога е за нещо повече от Живота и Смъртта. Поради това, във вселента има да се преживява дори повече от Живота и Смъртта!
 
Аз бях в Празнотата (Бездната) и осъзнавах всичко, което някога е било създадено. То беше нещо като да гледаш през очите на Бога. Аз бях станал Бога. Внезапно аз повече не бях себе си. Еднственото нещо, което мога да кажа, е, че гледах през очите на Бога. И внезапно знаех защо съществуваше всеки атом и можех да видя всичко. Интересното беше, че навлязох в Празнотата и излязох от нея с разбирането, че Бог не е там. Бог е тук. Ето за какво става въпрос.
 
И така, това постоянно търсене на човешката раса и опитите й да излезе и да открие Бога ... Бог е дал всичко на нас, всичко е тук - ето къде е то. И тов,а в което сме сега, е Божието проучване на Бога чрез нас. Хората са толкова заети да се опитват да станат Бог, че би трябвало да си дадат сметка, че ние вече сме Бог и че всъщност Бог става нас. Ето за какво става въпрос.
 
Когато си дадох сметка за това, бях приключил с Празнотата и исках да се върна към това творение, или тази Юга. Това просто изглеждаше като нещо съвсем естествено. Тогава внезапно се върнах през втората Светлина, или Големия Взрив, като чух още няколко по-меки бумтежа. Плъзнах се с потока съзнание назад през цялото творение и - какво пътуване беше това! Свръх струпванията на галактиките преминаха пред очите ми - процес, съпроводен от още повече прозрения.
 
Преминах през центъра на нашата галактика, който беше една черна дупка. Черните дупки са големите процесори, или рециклиращи механизми, на Вселената. Знаете ли кой е от другата страна на една Черна Дупка? Ние; нашата галактика, която е била преработена от друга Вселена. В своята цялостна енергийна конфигурация галактиката изглеждаше като фантастичен град от светлини. Цялата енергия от тази страна на Големия Взрив е светлина. Всеки под-атом, атом, звезда, планета, дори съзнание, сами по себе си са направени от светлина и имат честота и/или частица. Светлината е жива субстанция. Всичко е направено от светлина, дори камъните. Затова всичко е живо. Всичко е направено от Светлината на Бога; всичко е много интелигентно.
 
СВЕТЛИНАТА НА ЛЮБОВТА
 
Докато се движех с потока, можех да видя насреща си огромна Светлина. Знаех, че това е Първата Светлина; Светлинната Матрица на Висшия Аз на нашата слънчева система. След това цялата слънчева система се появи в Светлината, придружена от един от тези меки като кадифе бумтежи.
 
Видях, че слънчевата система, в която живеем, е нашето по-голямо, локално тяло. Това е нашето локално тяло и ние сме много по-големи, отколкото си представяме. Видях, че именно слънчевата система е нашето тяло. Аз съм част от това тяло и Земята е това огромно сътворено същество, което сме ние, а ние сме частта от него, която знае, че то е. Но ние сме само тази част от него. Ние не сме всичко, но сме част от това, което знае, че то е.
 
Можах да видя цялата енергия, която тази слънчева система генерира и това е едно невероятно светлинно шоу! Можах да чуя Музиката на Сферите. Нашата слънчева система, както правят небесните тела, генерира уникална матрица от светлинна, звукова и вибрационна енергии. Напредналите цивилизации от други звездни системи могат да откриват живота какъвто го знаем във вселената по шаблона на вибрационната или енергийна матрица. Това е детска игра за тях. Земните Деца Чудо (човешките същества) сега създават изобилие от звуци - като деца, които играят в задния двор на вселената.
 
Плувах с потока направо към центъра на Светлината. Почувствах се обгърнат от нея, когато тя ме пое отново със своя дъх, последвано от друг звуков бумтеж.
 
Аз бях в тази огромна Светлина на Любовта, а потока на живота протичаше през мен. Трябва да кажа отново - това е най-изпълнената с любов и най-неосъждащата Светлина. Това е идеалния родител за едно такова Изумено Дете!
 
"А сега какво?" чудех се аз.
 
Светлината ми обясни, че смърт няма; ние сме безсмъртни същества. Ние вече сме били живи цяла вечност! Дадох си сметка, че ние сме част от една естествена жизнена система, която се рециклира безкрайно. Никога не ми беше казано изрично, че ще трябва да се върна обратно. Аз просто знаех, че това ще стане. Това беше просто естествено следдтвие от онова, което бях видял.
 
Не зная колко дълго съм бил в Светлината, измерено в човешко време. Но дойде момент, когато си дадох сметка, че на всичките ми въпроси е отговорено и че моето връщане беше близо. Когато казвам, че на всичките ми въпроси беше отговорено от другата страна, имам предвид точно това. На всичките ми въпроси беше отговорено. Всеки човек има различен живот и набор от въпроси, които да проучи. Някои от нашите въпроси са Универсални, но всеки от нас открива това нещо, което наричаме Живот, по свой собствен уникален начин. Същото важи и за всяка друга форма на живот - от планините до всяко листо на всяко дърво.
 
И това е много важно за останалите от нас в тази Вселена. Защото всичко това допринася за Голямата Картина, пълнотата на живота. Ние буквално сме Богът, проучващ своето Божие Аз в безкрайния Танц на Живота. Вашата уникалност обогатява целия Живот.
 
ВРЪЩАНЕТО МИ НА ЗЕМЯТА
 
След това бях отведен обратно през Светлината отново във вибрационните сфери. Целият процес премина в обратен ред и ми беше дадена още повече информация. Върнах се в къщи и ми бяха предадени уроци върху механизма на реинкарнацията. Бяха ми дадени отговори на всички онези малки въпросчета, които си задавах: "Как функционира това? Как работи онова?" Знаех, че ще бъда реинкарниран. Земята е огромен процесор на енергия и индивидуалното съзнание се развива от това във всеки един от нас.
 
За пръв път си помислих за себе си като за човек и бях просто щастлив да бъда такъв. От това, което бях видял, щях да бъда щастлив да бъда дори един атом в тази вселена. Просто атом. А да бъдеш човешка част от Бога ... това е най-фантастичната благословия. Това е благословия, надминаваща пределите дори на нашите най-смели представи за това какво може да бъде благословията. За всички и всеки от нас възможността да бъде човешката част от това преживяване е изпълнена с влагоговение и великолепие. Всички и всеки един от нас, независимо къде е, провалил се или не, е благословия за планетата, точно там, където е.
 
И така, преминавайки през реинкарнационния процес, очаквах да стана бебе някъде. Но получих урок как се развиват идентичността и съзнанието на индивида. Затова се реинкарнирах обратно в това тяло. Бях толкова изненадан, когато отворих очите си. Не знаех защо, защото го разбрах ли, но въпреки всичко, беше такава изненада да бъда отново в това тяло, обратно в моята стая с някой, който ме гледа и си изплаква очите. Това беше моята болногледачка. Тя ме беше оставила час и половина, след като ме открила мъртъв. Беше сигурна, че съм бил умрял; всички признаци на смъртта са били налице - бил съм започнал да се втвърдявам. Ние не знаем колко дълго съм бил мъртъв, но със сигурност знаем, че е минал час и половина след като съм бил намерен. Тя уважила моето желание да остави моето току-що умряло тяло в продължение на няколко часа - толкова дълго, колкото могла. Разполагахме с усилен стетоскоп и много начини да проверим жизнените функции на тялото, за да видим какво се случва. Тя може да потвърди, че наистина съм бил мъртъв. Това не е било близко-до-смъртта изживяване. Аз преживях смъртта за поне час и половина. Тя ме открила умрял и следила монитора за стетоскопа, кръвното налягане и пулса в продължение на час и половина. След това се събудих и видях светлината навън. Опитах се да стана и да отида до нея, но паднах от леглото. Тя чула силно "тупване", влетяла вътре и ме открила на пода.
 
Когато се възстанових, бях много изненадан и в същото време изпълнен с благоговение за това, което ми се беше случило. Първоначално спомена за пътуването, който имам сега, го нямаше. Аз продължавах да се изплъзвам от този свят и да питам "Жив ли съм?". Този свят ми изглеждаше повече като сън, отколкото оня. В пределите на три дни, се почувствах отново нормално, с повече яснота и все пак по-различен, отколкото бях бил дотогава през живота си. Спόмена ми за пътуването се върна по-късно. Не можех да видя нищо нередно в никое от човешките същества, които виждах. Преди това бях повече от склонен да осъждам всички. Мислех, че много хора са истински боклук, всъщност мислех, че всички са боклуци, освен мен. Но се изчистих от това.
 
Около три месеца по-късно един приятел ми каза, че трябва да се прегледам - отидох и минах през скенерите и всички процедури. Наистина се чувствах добре и се боях да не чуя лоши новини. Спомням си лекаря в клиниката, който прегледа предишните и настоящите резултати от скенера и каза: "Е, тук сега няма нищо" Аз казах, "Наистина ли, това сигурно е чудо?" Той каза "Не, тези неща се случват, наричат се спонтанна ремисия". Държеше се като абсолютно невпечатлен. Но това си беше чудо и аз определено бях впечатлен, дори и никой друг да не беше.
 
УРОЦИТЕ, КОИТО НАУЧИХ
 
Мистерията на живота има много малко общо с интелигентността. Вселената изобщо не е интелектуален процес. Интелектът е полезен; той е блестящ, но точно сега, това е всичко, с което преработваме ние, вместо със своето сърце и с по-мъдрата част от себе си.
 
Центърът на земята е огромен преобразувател на енергия, точно като картините на нашето земно магнитно поле. Това е нашия цикъл, притеглящ отново реинкарнираните души назад във, и през, него. Знак, че вие достигате човешкото ниво е, че започвате да развивате индивидуално съзнание.
 
Животните имат групова душа и се реинкарнират в групови души. Един елен най-вероятно ще си бъде елен винаги. Но дори просто това, че си роден като човек - било деформиран или гений, показва, че си на път да развиеш индивидуално съзнание. Това само по себе си е част от това групово съзнание, наречено човечество.
 
Видях, че расите са струпвания от персоналности. Нации като Франция, Германия и Китай - всяка си има своя собствена персоналност. Градовете имат персоналности, техните локални групови души са онова, което привлича определени хора. Семействата имат групови души. Индивидуалната идентичност се развива като разклонения на математическа дроб; груповата душа проучва в рамките на нашата индивидуалност. Различните въпроси, които всеки от нас има, са много, много важни. Ето как Божията Глава проучва Божието Аз - чрез вас. Затова задавайте своите въпроси, правете проучвания. Ще откриете своя Аз и ще откриете Бог в този Аз, защото той е само това Аз.
 
Нещо повече от това, аз започнах да виждам, че всеки от нас - хората, сме сродни души. Ние сме част от същата душа, раздробяваща се в много посоки на творението, но все пак оставаща си същата. Сега поглеждам всяко човешко същество, което виждам, и виждам в него сродна душа, моята сродна душа, тази, която винаги съм търсил. Дори нещо повече, най-невероятната сродна душа, която някога ще имате сте самия вие. Всчки ние сме едновременно и женски и мъжки същности. Ние преживяваме това в утробата и в реинкарнационните състояния. Ако търсите тази изключителна сродна душа извън себе си, може никога да не я намерите; тя не е там. Точно както Бог не е "там". Бог е тук. Не търсете Бога "там". Търсете Бога тук. Гледайте през своя Аз. Започнете да изграждате най-голямата любовна афер,а която някога сте имали, със своя Аз. От това ще заобичате всичко.
 
Имах влизане в това, което бихте нарекли Ад, и това беше много изненадващо. Не видях там Сатана или зло. Моето слизане в Ада беше слизане в човешката мизерия, невежество и в мрака на незнането на всяка личност. Изглеждаше като мизерна вечност. Всяка от милионите души около мен имаше малка звезда от светлина, която винаги е на разположение. Но изглеждаше, сякаш никой не й обръщаше внимание. Но след нещо, което изглеждаше като вечност, започнах да викам към тази Светлина - както детето вика своя родител за помощ.
 
След това Светлината отвори и оформи тунел, който достигна направо до мен и ме изолира от целия страх и болка. Ето къде наистина е Ада. Затова нещото, на което ние наистина се учим, е да се хващаме за ръцете, да се сближаваме. Ние ще се свържем, ще се хванем за ръце и ще излезем от Ада заедно. Светлината дойде при мен и се превърна в огромен златен ангел. Аз казах "Ти ангела на смъртта ли си?" Той ми поясни, че е моята Свръхдуша, матрицата на моя Висш Аз, една свръх-древна част от самите нас. След това бях отведен при Светлината.
 
Скоро нашата наука ще признае съществуването на духа. Няма ли да е прекрасно това? Сега ние излизаме с устройства, които са чувствителни към фината или духовната енергия. Физиците използват тези атомни "бомбардировачи", за да разбият атомите и да видят от какво са направени те. Разпаднаха ги на кварки и charms и т.н. Е, един ден ще открият и малкото нещо, което ги държи заедно и ще трябва да нарекат това ... Бог.
 
Разпадайки атомите, те не само виждат какво има там, но създават и частици. Благодарение на Бога, повечето от тях са кратко живеещи милисекунди и наносекунди. Ние тепърва започваме да проумяваме, че и ние създаваме. Когато видях вечността, стигнах до една област, в която има точка, където ние преминаваме отвъд цялото познание и започваме да градим следващата дроб, следващото ниво. Ние притежаваме тази сила - да творим, докато проучваме. И това е Боаг, който се разширява чрез нас.
 
Откакто се върнах, преживях Светлината спонтанно и се научих как да достигам до това пространство почти всеки път по време на моята медитация. Всеки от вас може да направи това. Няма нужда да умирате, за да постигнете това. Вие разполагате с необходимото оборудване; вие предварително сте свързани и можете да го постигнете. Тялото е най-великолепното Светлинно създание, което може да съществува. Тялото е вселена от невероятна Светлина. Духът не ни тласка да разтворим това тяло. Не това е нещото, което става. Спрете да се правите на Бог; Бог се превръща във вас. Тук.
Умът е като дете, което тича из вселената, искащо какво ли не и мислещо си, че е създало света. Но аз питам ума: "Какво общо има майка ти с това?" Това е следващото ниво на духовна осъзнатост. О! Майка ми! Внезапно изоставяте егото, защото не сте единствената душа във вселената.
Един от моите въпроси към Светлината беше "Какво е Раят?" Бях преведен през всички райски области, които бях създал: Нирваните, Щастливите Ловни Полета, всички тях. Преминах през тях. Това са създания на мислоформите, които сме създали. Ние всъщност не отиваме точно в Рая - биваме отново преработени".

Превод от английски
 
 

Създадено: 27/07/2012 : 00:17
Обновено : 27/07/2012 : 00:17
Категория : От тук от там
Страницата е посетена 5031 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^