Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 697 всичко

 3 посетители онлайн

Орис - Възможната активизация на 12тата спирала
                                     
                                           Възможната активизация на 12-тата спирала
 
 
Има знания, има други качества, но когато подаряваш любов, това не може да се сравни с нищо, защото нито знанията, нито другите добри качества, няма да могат да се проявят в човека без любов. Ако в чвека няма любов към всички – най-главното е любовта да не е избирателна, защото тогава тя вече не е любов, а нещо съвсем различно. Господ казва: „Аз съм любов”. Трябва да давате на другите всичко – давай на другите и нека чрез теб Господ да дава на всички останали.
 
Разкажете ни за възможната активизация на 12тата спирала на ДНК от позицията на енерго-информационните потоци.
 
Възможният механизъм за активизация  на 12те спирали се заключава в това да се придвижи това, което наричаме кундалини, тоест определени космически сили, които се занимават с разтварянето на кармичните канали в центъра на човек , да се активизират тези енергии и да им се даде възможност свободно да циркулират в колкото може по-голяма част от енергоструктурата на човека. За съжаление не всички могат да правят това, защото има много вмешателства, различни точки на уплътнение на пътя на придвижването на Кундалини.
Всичко, което човек не е проработил в своите качества, в негативизъм, в Муладхара, или Арглаамуни ииссииди, това, което не е проработено на Свадхисханния център, т.нар. Инглимилисса-ииссииди, няма да даде възможност на Лаангх-Круум – т.нар. Кундалини. Това не е просто енергия, както мнозина я разбират – че ето на, енергията се движи по разните меридиани в разни направления. Не е точно така – енергиите са само материалния носител на съзнания от определено ниво. На съзнания, които се проявяват в нашите реалности чрез нашия астросом, чрез нашата ментална, астрална дейност и се реализират в тази реалност със своите енергии.
Всяко съзнание ни подбужда да вземаме едни или други решения, предизвикват в нас желания да реализираме едно или друго действие и да се реализираме така или иначе.
Тези съзнания принадлежат на различни космически цивилизации, които са толкова различни и които толкова се отличават една от друга, даже в пределите на енергиите на една чакра, че просто сега няма как да ги опишем – те са описани в книгата „Чакрите”.
Дадена чакра няма да можете да я активизирате, докато не освободите пътя и не дадете възможност на тези космически сили да започнат свободно да работят в този диапазон от вибрации, които се състои от – да речем, искате да активизирате своите анахатни центрове, искате да активизирате своята Аджна, вишудховия център - нищо няма да се получи, докато не приведете в равновесие своите низши центрове – това, което се нарича Муладхара, Свадхисхана, Манипура. Ако там има непроработка на низките енергии, те няма да дадат възможност на космическата Сила Кундалини да проявява своето творчество на нивата на високите кармически канали, на нивото на високите духовни центрове. Затова целият проблем се свежда до това как да се освободим от тези натрупвания, които мнозина екстрасенси виждат като тапи или запушалки. В някаква степен това съвпада с това, че на даденото ниво на активност на чакрата, което се проецира в дадено ниво на астросома има енергии, които са непроработени, нереализирани.
 
 
Какво означава непроработени?
Означава, че вашата духовна същност чрез вашето съвкупно съзнание на човек на дадената личност още не е съумяла в пълна степен да познае себе си в даденото качество, а това качество винаги е свързано с различни конкретни ситуации и обстоятелства, и докато тази съвкупна духовна същност, която сме свикнали да наричаме Душа, докато не познае себе си чрез тези конкретни неща, този кармически канал ще се запълва с енергии от съответните реалности – астрални, ментални, които по принцип се явяват начини на различни космически цивилизации да съществуват в дадените типове реалности, защото всяка космическа цивилизация съществува в някакъв конкретен, строго ограничен диапазон, в достатъчно разширен диапазон.
Даже нашата човешка цивилизация, която съществува в района на активност на плътността на физическия план и плътността на менталния план. В някаква степен едни от диапазоните са активни, други – пасивни, някои са все още недоработени, само единици могат да излизат на тези ментални и астрални нива. Какво означава това – това означава, че проявяват в своето творчество високи чувства на любов, алтруизъм, тези анахатни реалности, високите ментални творчески наработки. Това са вишудхови, аджнови реалности. Целият проблем е в натрупаните низши енергии във всеки от диапазоните на проявление на вашето творчество.
В какво е принципът на моята работа – как изобщо работя аз?
Моята задача е колкото може по-истински да преведа на земното ниво на разбиране тези категории, тези качества - казвам „категории”, но това е грубо сравнение, защото никакви категории няма. Има просто енергийни проявления и взаимодействия. Всичко това трябва да се преведе в конкретни мисли и понятия. Ще мога да направя това максимално достоверно тогава, когато самият аз се намирам на съответното ниво – на много високо информационно ниво. Аз просто не мога, нямам право да седна пред компютъра и да привеждам в ред някакви получени материали, или да приемам нови материали, докато аз самият не съм на нивото на високо енергийно творчество. За съжаление, това не винаги ми се отдава да направя от самата сутрин, защото материлният живот внася своите корективи.
В много случаи от самата сутрин това ме заставя да мисля не за своето творчество и как по-добре и по-качества да предам на вас бъдещите читатели всичко, което зная.
За съжаление, много неща от манипурен муладхарен план внасят своите корективи – налага ми се да започна с телефонен звън – извинете ме, може би много пъти сте се натъквали на Фироксанта, която не ви е давала възможност да говорите с мен и - не разбирайки истинската ситуация, може би сте се обиждали.
Всеки ден ми се обаждат стотици хора и всеки се опитва да реши някакви свои проблеми. Обаждат ми се за много свои лични проблеми. В какво е същността - някой иска помощ – за да му помогна, аз отначало трябва да се спусна със своето съзнание на нивото на този, които иска тази помощ, тоест – да се адаптирам и отъждествя с тези енергии, които са довели до някакви дадени последствия. Обикновено причините се крият в низките енергии - муладхарни, свадхисханни или ниско манипурни – от неправилни решения или неправилно осъзнаване на някакви жизнени въздействия. И едва след това мога да кажа нещо на човека – да видиш причината можеш едва след като застанеш на едно ниво на вибрации с тази причина. Налага ми се да влизам в такива мощни кармични структури, за да видя какво е довело до дадената ситуация. Има телефонни позвънявания, които са просто вик за помощ. Но се налага да избирам – или да помогна на един човек, или днес вече просто няма да мога да пристъпя и да се издигна до това ниво на творчество, което изисква от мен написването на тези книги, в частност тези за Чакрите. Тези материали за чакрите ги няма никъде. Отнасям се толкова внимателно към този материал, за да може след моето напускане на Земята да няма никакви двусмислия и криворазбрани неща и никой да не може да каже, че написаното може да се оцени така или иначе. Всичко трябва да е пределно ясно и за да внеса тази пределння ясност, се налага много и внимателно да работя даже над материала, който е готов. Сега в Интернет е материала, взет ето как: излизам на будхичния план и вземам оттам някакъв обем информация. За да го осъзная като личност – защото, за да изляза на будхичния план като съвкупно съзнание просто не е възможно - на будхичния план отсъства всякаква материя и енергиите, които наричаме астрални, ментални , тоест те присъстват там, но качествата им са десетки пъти над качествата на енергиите, съставящи астросома. Аз няма да мога в съвкупното си съзнание – обикновено излизам в астралните, в менталните реалности, но в будхичния план не мога да отида – всичко това трябва да остане тук и една влизайки в енергиите на своята десета чакра, мога да се проявя и да взема каквото ми е нужно, да спра и ставайки една от чакрамните личности на десета чакра, да взема тази информация и да я спусна поне до нивото на Аджна. Важно е да присъстват и енергии от супраменталния план и тези идеи – това, което за нас може да се изрази само като идея, аз превръщам, формирам на нивото на най-високите ментални енергии. Там няма никакви форми, нито думи – нищо. Просто трябва някак да комбинирам това нещо. След това трябва това нещо да го спусна, да го концентрирам, да го уплътня, да го представя на нивото на материята, която съставлява, да речем, нашите вишудхови енергии, за да го облека в алтруистична форма на знания – знание, което е напълно лишено от егоизъм. Напълно лишено от егоизъм. И една след това да синтезирам това знание с енергиите на любовта, тоест с тези енергии, които ме преизпълват към всички хора на Земята, където и да се намират. Това, което движи моето творчество, е любовта – желанието да споделя с вас. И синтезирайки така на тези нива този материал, който съм материализирал до тези енергии, едва тогава мога да работя над формата – над изреченията, да внасям нещо в него, някакъв смисъл.
Вишудха дава логиката, анализа, анахата дава вибрациите на любовта, енергиите, които биха ви позволили да почувствате, че даденото знание е истина. Само този, който е способен да се издигне до тези енергии, е способен да почувства вибрациите на това знание. Който започне да работи на нивото на ниската манипура с този материал, той практически не е в състояние да постигне конкретиката на това, което се говори там. Ситуацията е много сложна.
Повярвайте ми, че на нито едно от нивата на Хроника Акаша на астралния план на Земята, на менталния – Хроника Акаша на всяко нна нивото на Христовото съзнание - това са най-високите енергии от астралната материя. Даже на нивото на супраменталната мисъл – тоест на нивото на мислите без привързаност към конкретни форми, това знание го няма. Навярно е настъпило времето за това хората, които наистина искат и са готови да се разберат в себе си в по-истински смисъл, е настъпило време да им се даде това знание. Орис няма нищо общо с това. Ако го нямаше Орис, щеше да е някой друг, защото има търсене на знание с даденото качестгво, тоест на Земята са се появили хора, които не могат да живеят по-нататък без да отговорят в себе си на някакви въпроси, които са жизнено важни за тях – толкова жизнено важни, че са по-важни за тях от хляба, по-важни от това ще имат ли утре какво да ядат, или не. Щом са се появили съзнания с такова ниво, следователно трябва да се появят и носителите на това знание на Земята. И не е нужно това да се привързва към моята личност. Тя няма нищо общо с това, защото можеха да бъдат и други – можеше да е всеки от вас. Всяка от вашите будхични чакрамни личности можеше да е носител на това знание.
Най-главното е, че във всичко, което ви казах сега за това, което съм направил, то е способно - по закона за резонирането, закона за притеглянето на подобното от подобно, е способно да активизира вас – тези саммите, които се опитват да възприемат това и го възприемат.
Много хора възприемат много лесно това знание. Тези енергии предизвикват верижна реакция в кармичните канали на високите духовни центрове. Постепенно започвате да чувствате как много моменти започват да се проясняват във вас. Това, което по-рано не сте го знаели и подозирали, след получаването на някаква информация четете, четете и изведнъж си казвате: „а, ето в какво била работата!” И край – цяла поредица знание се разкрива пред вас.
Какво означава това? Това не означава, че Орис или някой друг ви е разкрил това – нищо подобно. Просто енергиите на тази книга, например, или на тези разпечатки, са ви позволили да излезете на това ниво на вибрации, което преди това не е било активно. Това е. Били сте на това ниво на творчество - индивидуално творчество, и вече по принцип това, което аз съм описал, за вас се явява само фон и много от вече написаното за вас се явява вече ненужно, защото много неща вие вземате от себе си – не от някъде си, а от себе си.
Може да се каже така – влизал съм все по-дълбоко в самия себе си, там, където се намират именно тези чисти енергии. Най-чистите за нашето творчество – енергиите на будхичния план, защото всичко е в нас. Не е нужно да летите до някаква галактика, за да намерите там нещо такова, да го вземете и да го донесете със себе си. Нищо такова не е нужно – трябва само да видите това в себе си. Аз просто ви помагам да осъществите този процес и да станете такива като мен и да развивате тези идеи по-натък в своите индивидуални разбирания.
Разберете каква идея е донесъл Христос: Вие сте богове. Вие сте любов. Щом сте богове, следователно сте любов. Толкова. Това е главната идея на всичко. Следва: „Възлюби ближния си” и т.н. Самото учение се заключава буквално в няколко думи.   Така и аз ви предавам това, което съм намерил в по-дълбоки знания вътре в себе си. Това знание може да се заключава в следното: Аз не съм аз.    

Създадено: 22/07/2012 : 00:08
Обновено : 20/03/2019 : 21:06
Категория : Орис
Страницата е посетена 4026 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^