Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 248 всичко

 7 посетители онлайн

Орис - Пламък-близнак

Пламък близнак – определян като половинка от андрогинното съзнание, което на определен стадий от своето инволюционно развитие се разединява и след това като цяло е заето с търсене на своята втора половина и т.н. Това наистина ли е така – андрогинът дели ли се наполовина като полярна същност и после търси своята половина и трябва да се съедини именно с тази половинка.
 
Момчета, каква инволюционна същност, какъв андрогин? От гледна точка на получената от мен информация съм ви говорил за чакрамните личности. Следователно можете да си кажете – щом аз като такъв не съществувам (защото, ако разбирам правилно) Профет привързват пламъка близнак. След развъплъщението съществува множество развиващи се чакрамни личности, които не фин план изглеждат съвсем различно отколкото изглеждаме ние тук. Този, който си на фин план не съществуваш в такова число и вид в какъвто си. В този смисъл какъв пламък близнак ще търсиш ти тук? Към коя своя личност?   Съществуват проработки както на мъжките аспекти на всяка чакрамна личност, така и женски аспекти. С повишаването на нивото на съзнанието по чакрамите, тези различия между мъжкото и женското начало стават все по-малко и по-малко различими. Ако кажа седмата по ниво свадхисхана към някаква мъжка личност като че ли към мъж. В действителност това не е така. Затова казвам, че това, което при нас се нарича съпруга, жена, втората половина на Алджелис е Имлис. Също привидно жена, но всъщност това не е съвсем така. Творчество от галактическо или - на чистите космически качества.И в зависимост от съчетанието от проработката на едни или други качества, ние говорим за даденото проявление на личността като за мъж, иначе не можем да го назовем. Аз казвам камък и ти си представяш камък. Но този камък се отличава от тази скала и от този камък, но все пак е камък. Точно така определям Имлис или Алджелик мъж или жена, нямам предвид пола, а тези проработени качества, благодарение на които те могат да правят впечатление на обкръжаващите. Ето тези качества активност и пасивност, мекост и твърдост по нашите разбирания, да допуснем чувственост или волеизявления. Всички тези качества определят това, което ние във фин план разбираме под мъж или жена. Но по принцип всяко същество на по-развъплътено ниво – например започвайки от анахатното, то е дълбоко андрогинно тоест в самото себе си носи и мъжки и женски качества. Ако проявеното същество носи и мъжки и женски качества, като твърдост на волята или чувственост в мъжете например, те се отнасят към различни аспекти на разбиране – мъжки, женски. Но във всеки човек това го има в една или друга степен проявено. Точно така се проявява това и на фин план. Да се върнем на пламъка близнак.
Как се е образувала двойката Алджелис-Имлис? Най-високото по вибрации анахатно ниво – там се е образувала тази двойка. Как? Всяко Съзнание еволюира и индивидуално и в съвкупност с тези Съзнания, които са дошли най-близо до даденото ниво. В пределите на диапазона на определени вибрации винаги има вътре в този диапазон на съзнание, който в по-голяма степен вибрира еднакво в модулация. Има мъничка разлика, но има и такива, при които няма разлика, които се отличават по вътрешното си съдържание с някакви качества – може да се каже, по-женствени, в друг има качества повече мъжки, но като цяло те най-пълно съответстват. По закона за привличането на подобното от подобно те веднага се намират. Те не мислят за това – къде да намеря Алджелис, Той ми е нужен – аз съм прототип на Фироксанта и ми е нужно на това ниво да намеря прототипа на Орис – Алджелис. Нищо подобно няма.  Просто всички тези взаимовръзки с Душите-аналози се проследяват чисто енергийно по будхичната верига. А вътрешно те не осъзнават как са се намерили. Т епросто са се срещнали, влезли във вибрации и осъзнали, че да творят заедно е доста по-лесно и просто допълвайки се взаимно, отколкото когато всеки от тях поотделно представлява определен набор качества, то другият представлява това, което на него не му достига. Запълвайки този недостиг, те стават по-мощни, по-могъщи в творческото проявление на Съзнанията. Ако съществуват три такива съзнания, то може да се събере съвкупност от три такива нива – развъплътени личности. Те винаги са самостоятелни, но те се обединяват, за да повишат нивото на своето творчество, на своите възможности в дадения тип реалност. И колкото повече се обединяват такива еднакво, синхронно вибриращи, резониращи съзнания, толкова по-голямо могъщество придобиват те. Придобивайки могъщество, те привличат към себе си мощни по този енергия от други съзнания различни от тях, но притежаващи други качества и те всмукват в себе си информация от тези разделни съзнания и получават от тази информация опит – така, както ние получаваме чужд опит от книгите. Ето, сега получават опит от лекцията. Точно така при обмен на енергия на тези високи нива подобни мощни духовни магнити привличат към себе си мощни духовни сили и рязко стават по-еволюционни, а щом рязко станат по-еволюционни, те изпадат, прескачат тази вибрационна низша и преминават на друго ниво  на реалност. И така става мощна еволюция на такива обединени съзнания. Винаги нещо към някого се привлича – винаги. Но да казваме, че има да речем Вооул  и някъде по Земята броди неговият пламък близнак – такива пламъци може да има толкова, колкото развъплътени чакрамни личности имаш.  На муладхарно ниво има свой пламък близнак, на свадхисханно ниво – свой, и т.н. При по-високите нива – също. Когато стигнеш до тях ще откриеш, че и там има такива личности, на които също са свойствени такива т. нар. пламъци. Това, което казах определя нивото на информация, която носи едно или друго учение. Даже тази мъничка подробност – например когато е казано Момчета, има пламък близнак, който трябва да търсите и като го намерите, ще придобиете любов и т.н. – това вече е неправилно, защото даденото учение не е пълно, то не притежава пълнота в плана на финия строеж на човешката същност. Те говорят за човека като за единна въплътена личност като съвършено забравят за това, че човекът не е единен в самия себе си – такъв, какъвто е и какъвто си го представят. Даденият пример говори за това, че има достатъчно високо ниво на дезинформация. 
Но в процеса на своята еволюция тези съзнания могат и да се разединяват. От какво се обуславя това разединение?
Ще говоря за това, което достоверно знам. Аз познавам достоверно Орис. Например на нивото на Душите-аналози Орис и нашата сестра Рамасанта някога са били такива резониращи съзнания. В определен период на познание преминавайки опит на реализация в Атлантида чрез внедряване на самите себе си на различни нива на реалността Орис е могъл да проработи по-дълбоко и основно някои от своите съзнания-аспекти. Съзнанието на нашата сестра Рамасанта  е получила отрицателен опит и не е проработила съвсем определени качества. Това не й дало възможност след проработката на дадения цикъл въплъщения да излезе на предишното ниво на идентичност, която до този цикъл е обединявала нея и Орис. Съзнанията, които наричаме сестра Рамасанта и всички съзнания, които наричаме Орис. Следователно се е появила някаква деструкция, макар и малка, по проработените качества между рамасанта и Орис. Веднага по закона за съответствието на подобното с подобно целият набор качества на Рамасанта е привлякъл набор от качествата на друго съзнание, който се намира брат Албелик. Сега те са обединени и се намират в оптимално състояние на резониране. Когато Орис е излязъл от състоянието на множествените проявления на различни нива на битието веднага по закона за привличането на подобното от подобно към него били привлечени вибрациите на съзнанието, което наричаме сестра Фироксанта. Прототипите на различни нива и на единия и на другия са могли да проработят в себе си най-компенсиращите качества – които се компенсират взаимно. И така се образували нови двойки. Дотогава и Рамасанта и Албелик принадлежали към различни двойки. След проработката на качествата в дадения цикъл се образувала друга двойка.

 
Без чувствени трагедии.

Какви чувствени трагедии, когато всичко е полза. Всеки разбира, че всяка деструкция в съзнанието, която не съответства на нивото, повлича след себе си понижение на съзнанието – понижаване на възможностите за индивидуално и колективно творчество. Ето защо в максимална степен, според закона, те влизат в контакт един с друг. Ако след сегашното въплъщение съзнанието, което познаваме като Фироксанта, по различни свои прототипни нива няма да може да проработи някакви качества, то при излизане от този творчески цикъл на творческо въплъщение с цел познание на различни реалности съзнанието на Орис ще притегли друго идентично съзнание, съзнанието на Фироксанта ще притегли друго съзнание, не защото иска или не иска. Така е правилно, иначе те ще изгубят възможност за бързо развитие и еволюция. И край. Това ще бъдат различни двойки и ще се съхранят качествата и нивата на вибрации по всички прототипи на това, което наричаме Фироксанта. Има вероятност те отново да останат синхронно да резонират и по нататък да работят в творчество, но тези нюанси не означават тяхното разделяне. В тази група ние сме се обединили по нивото на своите вибрации. И тези ,които наричаме Вооул, Фироксанта и т.н. – защо са се обединили в тази група, защото вибрират синхронно. Затова ви казвам – момчета, аз съм никой, аз съм такъв като вас. Просто е бил нужен ръководител и са го намерили, но това не значи, че Орис е по-добър от другите. Защото ако беше по-добър, той вече щеше да принадлежи към друго общество. Щеше да се отдели от това ниво и автоматически би преминал към друга група, която би вибрирала на тези честоти, на които вибрира съзнанието на Орис. Затова не трябва да ме определяте към никакви учители, мисионери и прочие. Аз съм такъв като вас – просто съм се пробудил малко по-рано. Виждайки моя пример вие сега започвате да се пробуждате и да вървите по моите стъпки и пътища, по информацията, която давам и има голяма доза вероятност всеки от вас да достигне в преображението до такива нива, както нас. Защото ще се разтварят центровете, в зависимост от информираността вие ще станете по-осъзнаващи себе си на астрален, на ментален, на каузален, на будхически план и нищо не ви пречи да се изравните такива, каквито сте в действителност. Но отъждествявайте себе си не с тези съзнания, на които сега сте зациклени - на муладхарни, свадхисханни и манипурни, а вървете на по-високи нива. Това именно ще бъде залога на вашето движение към духовна еволюция.
 
 
 
 

Създадено: 21/07/2012 : 23:07
Обновено : 09/06/2020 : 23:51
Категория : Орис
Страницата е посетена 4617 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^