Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 265 всичко

 8 посетители онлайн

Орис - Напътствие към починал човек
                                               

НАПЪТСТВИЕ КЪМ ПОЧИНАЛ ЧОВЕК
 
Какво се случва с човека при умиране и как трябва да постъпи той, за да направи възможно най-плавен преход и да премине максимално лесно и сигурно през ниските нива на Астрала?
Ето напътствието на Орис:
 
Бъдете готови веднага да отхвърлите от Съзнанието си всички свои земни привързаности – към най-близките си и скъпи хора, към натрупаното имущество и към незавършените си дела. Защото веднага след Смъртта, Душата най-много се сковава не от външните видимости и обстоятелства, които са само следствие от вътрешното си състояние, а от своите собствени привързаности към това, с което се е разделила на Земята и със силните негативни чувства, които я завладяват.   
Това, разбира се, не означава, че трябва да престанете да обичате всички, които сте обичали. Няма да можете да направите това дори да искате. Но вие трябва да успеете временно напълно да откъснете от себе си всички връзки със земното съществуване и в своите следсмъртни мисли да не се вкопчвате в нищо свързано със Земята.
------------
Итака, да направим една промеждутъчна равносметка на възможните състояния на Съзнанието на умрелия веднага след Смъртта. През първия и втория ден след смъртта развитието на събитията за умиращия, в зависимост от неговата вътрешна подготвеност за факта на собствената си Смърт, може да тръгне в две посоки:
 
или пред него ще се появят Добрите стражи на вечността под формата на разнообразни фигури от бяла Светлина,
или обратното – ще се прояви с всичките си ужаси Тъмния свят.
През първия ден – светът на Девите, а през втория – Ада и пропадането в дълбоките пропасти с кошмари на Антисвета или в кармичните ужаси на най-ниските слоеве на Астрала. Вторият случай говори за това, че умиращият, поради много ниското ниво на своето Съзнание, изобщо не е способен да види никаква Светлина, защото самият той не я притежава.
Злите помисли или гневът, пребиваващ във вас, могат с голяма вероятност да ви тласнат в тази мамеща с всевъзможни привлекателни неща пропаст, да дръпне Съзнанието на умиращия към вибрациите, съставляващи основата на енергетиката на неговия астросом, тоест, към сивия здрач на Ада. Ако в течение на Живота си сте изживели в себе си зло, задължително ще затънете в това блато, излизането от което ще бъде дълго и тежко, пълно със страдания и душевни мъки.
Блясъкът на Ада, намирайки бързо идентични енергийни изблици във вашето тяло, в началото ще ви се стори толкова топъл, роден и съгряващ, че вие за нищо на света няма да искате да изпуснете този призрачен свят, който ви омайва с най-желаните ваши илюзии към себе си, докато сребристо-сивата Светлина на духовните Същества от Армията на Спасението ще ви изплаши, тъй като не сте привикнали към вибрациите на духовната честота и Любов
Ако във вашето астрално тяло има вибрации, присъщи на Адските Сфери, то вие просто няма да можете да се накарате да спрете гледате в тази привидно ласкава и така привличаща цялото ви същество подобна на пушек тъмна страна.
В тези първи три дни, докато още не сте скъсали напълно със своята етерна обвивка, вие ще можете да чувате и виждате своите близки и роднини останали живи на Земята и, оставайки невидими за тях, ще получите възможността да узнаете много от това, което е било преди, но което по едни или други причини е било внимателно скривано от вас. „Няма нищо тайно, което да не стане явно!” – така каза на хората Исус и това е буквална истина, която ще ви се разкрие след вашата Смърт.
Ето най-важният и отговорен момент, за който трябва да знаете и помните в най-първите дни след своята Смърт, докато реалността на физическия Живот е все още достъпна за вашето възприятие! В тези дни ще узнаете за всички подлости, извършени някога спрямо най-близките ви и скъпи хора, за предателството на приятели и познати, за измените и тайните пороци на любимите ви хора, ще чуете и незримо ще присъствате на споровете и делбата на принадлежалото ви имущество, ще се убедите колко бързо е забравила за вас вашата жена, или с какво облекчение е отишъл при любовницата си вашия мъж... и т.н. и т.н.
  Но пази Боже, виждайки всичко това, да се разгневите, или да ви обхване горещо желание за незабавно жестоко отмъщение – в такъв случай ще ви обхване енергийния вихър, който води към тъмните Сфери на Ада, където веднага услужливите психолози на Антисвета, които са способни да ви се представят даже като носещи светлина Ангели, ще ви предложат не по-малко фини начини и варианти за наказание на неприятелите ви или на неверните.
Достатъчно е само да помислите за отмъщение, за да усилите в себе си най-грубите астрални вибрации и вашата Душа ще бъде, така да се каже, „продадена на търг”, а самите вие задълго, ако не завинаги, ще застинете в страшни скърби и страдания. Но да продължим нататък без да се отвличаме към най-лошото и наивно да предположим, че Душата на умиращия не е толкова отежнена с низши инстинкти, пороци и престъпления.
 В такъв случай Душата попада в сферата на влияние на светещите Същности от космическата цивилизация на планетата Хирон, която не влиза в състава на нашата Слънчева система и излъчва промеждутъчна етерно-астрална Енергия.Световете на Хирон са заселени с приветливи и добри Същества, които беззаветно обичат хората от Земята. Те изпълняват задълженията на Придружители на онези, които още не са очистени от грубите астрални вибрации на човешките Души през всички Планове на Астрала на Земята към главното чистилище, което се намира на Луната. 
Тези Същности могат да се явяват на умиращия човек под формата на светещи кълба, да общуват с него, като приемат формата на всеки запечатан в паметта на умиращия човек, или да се явяват пред него като добър носещ светлина Ангел, а след това - отново да се превърнат в светещо топче. Тези Същества се явяват на всички хора в съдбовни или критични минути на Живота им, независимо от техните религиозни убеждения. Човекът, редом с такова Същество, от лъчите на което се излъчват Любов, Покой и необикновена топлина, започва да чувства пълно вътрешно удовлетворение.   
Външният вид на Съществата на Светлината, които се появяват пред умиращия в най-първите мигове на Смъртта, обикновено съответстват на нашите жизнени представи за това в Кого вярваме или кого най-много сме обичали и почитали по време на Живота си на Земята. Например на добрият християнин може да му се яви Иисус Христос, на мюсюлманина – Самият пророк Мохамед, на будиста – Буда, на кришнаря – самият Господ Кришна и т.н. Образите, които приемат тези духовни Същности, които охраняват Предвечността, се преобразуват съобразно най-високите очаквания и духовни възможности на умиращия.
Всички Те са най-светлите образи, въплъщаващи в себе си най-висшите вибрации, които се пазят в Съзнанието на умрелия. На по-малко религиозните хора могат да им се появят техните вече умрели родители – майка или баща, или могат да срещнат в първите мигове на умирането си преди това умрял син, дъщеря, баба, сестра или даже просто обикновено дете, което ще хване умрелия за ръка и ще го поведе по-нататък.
Когато срещне една от тези лъчезарни Същности, умрелият има и трета възможност значително да облекчи своята понататъшна съдба: съзрете я и не я пропускайте!
Ако човекът успее да види, назове и приеме в самия себе си тази Вторична Светлина в първия миг след Смъртта, назовавайки го с името на своето любимо Божество, - той впоследствие ще избегне много от това, което би му било неприятно.
ЗАПОМНЕТЕ: ако губите самообладание, направете крачка към Нея и възкликнете: „Господи! Приеми моята Грешна Душа! Целият съм тук, в Твоята власт, Господи!...” 
-------
ЗАПОМНЕТЕ:
 
на всеки от умрелите, с всяка поява на лъчезарните Същности, се предоставя нова възможност за спасяване от скорошна астрална Смърт: стига само починалият да разпознае в това сияйно Същество своето Собствено Божествено Начало, да не се изплаши от неговия Огън и смело да направи крачка насреща му щом пред него се открие скритата до този момент Тайна Пътека.
Веднага и най-разнообразни по своето звучене звуци могат да изпълнят с неочакван неземен грохот или гръм вече несъществуващите уши на мъртвия и освен Божествената Светлина, в която той не е могъл да разпознае самия себе си, удивително остри лъчи могат неочаквано и пронизително да избухват с безбройни привлекателни миражи ту тук, ту там.
Всичко това са въздействията на огромна армия астрални същества – стихиалиите, които съставляват основата на вашето тяло, които в различни моменти на умирането активно започват да проявяват всяка своя същност. Що се отнася до проблясващите и прелитащи край вас разнообразни видения и множество миражи, то всички те са просто заработените още приживе и неизживени, не успели да се материализират Мисли и чувства на самия умиращ.
Ако досега не сте успели да видите Светлината, не сте могли да разпознаете помощниците на бога в съществата на Хирон, но все пак сте се осъзнали и сте дошли на себе си и сте разбрали къде се намирате, то ето ви сигурен практически съвет: старайте се постоянно да държите в главата си една единствена Мисъл – смирение и искрено разкаяние за всичко лошо, което отново и отново изплува във вашата памет, обличайки се в одеждите на „реални” хора, събития и обкръжаваща ви „действителност”!
Когото и да срещнете – покорно се преклонете и си припомнете поне една кратичка молитва от миналия си Живот, или поне нещо хубаво, което се отнася до духовната сфера – това, в което искрено сте вярвали на Земята. Това ще бъде нашата „сламчица на давещия се”. Преклонете си и се зарадвайте на всеки срещнат от вас проводник, неочакван спътник, а ако познаете в него един от хората, които някога сте обидили в своя земен Живот, обърнете се към него с молба и разкаяние и тогава ще ви се открие пътеката, която ще ви изведе от мрака на вашата собствена бездуховност
Религиите казват: вървящият към Отеца с Него да пребъде. Това означава, че който върви към Ангелите – след смъртта си ще бъде с Ангелите, който върви към бога – ще бъде с Бога, а този, който цял Живот се е стремил само към проявление в своите тъмни страни – ще бъде с демоните. „Подобното се привлича от подобно!”
 
Това означава, че този, който още приживе сам си определи духовно придвижване и зададе на своето Съзнание ясно духовно направление, ще получи и по-добри постижения след Смъртта си.
Затова нашето напътствие към Душите, идващи от Земята, ще бъде: бързайте нагоре, без да се оглеждате назад!
Много важно е съзнателно и колкото може по-бързо да преминете през низшите слоеве на Астрала, за да може духовния взрив на Съзнанието да успее да прехвърли ядрото на Духа колкото може по-далеч, защото ако се вкопчите в низшите слоеве, след това ще ви е много трудно да се издигнете. И още: ако състоянието на Душата ви го позволи, използвайте последния взрив от еманацията на нервите под формата на въображаема ярка светлина за възторжен духовен полет, за да пробиете със своята Душа на този свой духовен лъч трудния път към висшите Сфери и за да може низшите слоеве на Астрала, които са потопени в мрака на низките желания по-бързо да започнат да оредяват.    
Когато тибетският светец Миларепа се готвел за собственото си умиране, той отишъл в пещера и продължавал в дълбока Медитация да привежда своето вътрешно състояние на Духа в хармония. напълно подчинявайки по този начин на своето висше Съзнание низшите обвивки на своята Душа, които били силно отслабени от болест и измъчвани от болка, той приветствал своята Смърт с песен като естествено и неизбежно завършване на земния Живот.
Прочитайки на учениците своята прощална проповед, тогава той създал прекрасен химн, възхвалявайки Божествения Дух, и веднага го изпял. Завършвайки да пее, той влязъл в спокойното състояние самадхи и излязъл от своето физическо тяло. Той умрял в състояние на Любов и Радост, както и подобава да бъде напускан този труден Свят от всички светци и мъдреци. Затова толкова често повтаряме: преди Смъртта трябва ясно да удържате в своето Съзнание твърдото и радостно решение да вървите към Светлината, към Бога, да бързате към духовно усъвършенстване
Всяко подобно наставление за умиращия е изключително важно. И макар че молитвите за блуждаенето на Душата да са много полезни, те все пак страдат от един, но много важен недостатък – те говорят за успокоение, докато на душата на умиращия трябва през цялото време да се напомня: бързай, Душа, бързай към Висшите Светове!
Озарението от радост и очакването на близка среща със своя духовен Дом, в момента на преход към Финия Свят, дава на Съзнанието на умиращия най-доброто направление, но тази радост трябва да можеш да я събереш тук, докато живееш на Земята. Ако вие, докато още се намирате на Земята, се приближавате към разпознаването на Божествената Светлина вътре в самия себе си, то при прехода във Финия Свят, това ваше духовно достижение ще се превърне в истинска благодат и в инструмент на вашето спасение от попадане в Сферите на астралните енергии с нисък диапазон на вибрации. Та нали само съзнателния стремеж към Сиянието на Божествената Светлина ще може по най-кратък път да доведе вашата Душа след Смъртта там, където ви очакват всички условия за усилен растеж и духовно усъвършенстване.
ЗАПОМНЕТЕ:
състоянието на отчаяние и безпокойство много силно пречи на усвояването от Съзнанието на умиращия на новите условия на следсмъртното му съществуване, но ако вие, умирайки, твърдо запомните към какво и защо трябва да се устремите след Смъртта си, то това веднага ще призове към вас много светли помощници, които ще облекчат вашия път Трябва само вашите постъпки, чувства и Мисли да бъдат пропуснати през призмата на Любовта и Красотата, да бъдат благородни и великодушни. Тогава вътрешното и неудържимо влечение към прекрасното ще възнесе вашата Душа при Прехода във финия Свят във Висшите Сфери.    
 
В тази връзка още една важна забележка:пазете си от закъснели следсмъртни разкаяния!помнете, че след тях след Смъртта задължително ще последва жътва от най-тежки спомени. Не бива да отлагате тежкия товар на извършения грях до последния момент – намерете в себе си мъжество и сили да си признаете всичко, което ви гнети всяка секунда, без да отлагате всичко най-тежко и опасно до последния момент, в „дълга кутия.  
Този лъжлив срам за извършеното може да ви изиграе в най-отговорния момент на Прехода много зла шега, като извади навън цялото ни „мръсно бельо”, вместо да даде на Душата възможност да се наслаждава на собствената си вътрешна Светлина. Но ако във вас не ви стига силата на Волята за такава крачка, то много по-добре и по-безопасно е да преминете във Вечността с кармична тежест, която мъжествено носиш на раменете си, отколкото да се плъзнете в задните дворове на Ада с чувство на страхлива неувереност
Ако се съгрешили в нещо, приемете този факт безболезнено и твърдо решете за самия себе си занапред никога повече за нищо на света да не повтаряте този грях; този, който в Мислите и в чувствата си се зацикля на своите грехове в най-последния си час, ще бъде принуден да ги преживява отново и отново след като прекрачи прага на Смъртта дотогава, докато не изчерпи от своя астросом всички вибрации на енергията, която съставлява мисле-чувствената основа на дадените кармични спомени.
Има закон: всяко действие се съпровожда със своето неизбежно противодействие. Именно затова след всяка причина следва нейното следствие, което нищо, с изключение на могъщата динамика на Силата на Волята, не може да промени. Когато Силата на Волята изменя последствията от предшестващата причина, това винаги става благодарение на възникването на противодействаща, по-мощна отколкото първата, причина. Тя е толкова по-силна, че първата бива отнесена заедно с нея подобно на това както силният поток отнася от откритата тръба слабата струйка вода.  
Ако вие вътрешно признаете факта на своя грях, но се срамувате да признаете извършеното публично, то бързайте поне да правите колкото може повече добри дела, които биха били значително по-могъщи, отколкото вашия грях. Тогава вие не само ще съберете награда за тях, но и ще получите опрощение за своите грехове.
 
И така, нека отново направим един междинен ИЗВОД:
ако в течение на първите „мигове” и „дни” от своя задгробен Живот не сте могли да се възползвате от трите възможности, предоставени ви от духовните Сили, за да облекчите значително своята понататъшна следсмъртна участ, то след като видите лично своето собствено погребение и се запознаете с другите следсмъртни обитатели на гробището, вие в края на краищата все пак се разделяте със своята етерна обвивка, временно като че ли „пропадайки” в тъмнина и „изплувате” със своето Съзнание вече в съвсем друг Свят, който значително се отличава от привичния за вас материален Свят.
Ето тук трябва да бъдете много внимателни и пределно нащрек, иначе рискувате да попаднете в много тежки кармични неприятности! Първо, трябва да се постараете ако не да се съвземете Духом, то поне вътрешно да се успокоите и да се приведете в душевно равновесие
Трябва да разберете, че вече няма за къде да бързате и няма смисъл да се плашите от каквото и да било, тъй като всичко, което става с вас – всичко има своята причина вътре във вас самите и се проецира в обкръжаващото ви Пространство от вас самите, от вашата собствена памет и въображение, като на филмов екран. Сега вие сте кинолента, а целият обкръжаващ ви Свят е „екран”, а съзнателната материя на Астрала – „кинопроектор”.
 
ЗАПОМНЕТЕ:
тук вече никой и нищо освен вас самите не може да ви навреди. Вече няма смисъл да се боите от своята Смърт, защото вие ВЕЧЕ сте умрели, защото вас ВЕЧЕ ви няма там, където сте били преди това! Току-що сте живели „ТАМ”, а сега живеете „ТУК”!
Смятайте, че просто завинаги сте сменили своето местожителство – само това! Та нали приживе сте пътували от един град до друг? Нали не ви се е случвало нищо страшно? Така е и след Прехода: от никого и от нищо не се страхувайте, защото сега вас вече не могат нито да ви убият, нито да ви причинят каквато и да било вреда, както това е било възможно при вашето земно битие.
Кажете, с какво може да ви навреди вашия собствен сън? Щом вече сте попаднали в този Свят, то това говори, че вие все още сте далеч от своето духовно съвършенство – иначе не бихте седели тук сред своите собствени сенки, а бихте се наслаждавали на общество, където има много по-достойни духовни Същности. Но какъв е смисълът сега да ахкате и охкате? – след боя не размахват юмруци.
 
През целият си Живот вие сте спали и сте виждали само сънища, които са ви се стрували вашия истински Живот. Спомнете си колко пъти сте се опитвали да се събудите, но упорито не сте искали да затваряте очите на своята Душа. Сега вие пак спите и продължавате да виждате своите сънища. Това е всичко!
 
Какво се е изменило с физическата ви Смърт вътре във вас? Нищо! Разберете това веднага, колкото може по-скоро и не се вкопчвайте за отиващото си, което не можете да върнете, не бълнувайте в своята Душа за чувствата, които – ако се разгорят, могат изцяло да погълнат вашето Съзнание и да ви потопят на страшни места и в минали тежки преживявания.
 
ЗАПОМНЕТЕ:
 
повече от всичко се пазете от своите непроизволни Чувства, Мисли и Емоции, които се превръщат тук в отделни и коварни, напълно осезаеми и опасни самостоятелни същности. Всяко от тях е ваше собствено творение, породено от вашето невежество, глупост, самомнение и пороци.
 
Затова от всички, които срещнете на своя път, колкото и страшни или ужасни да ви се сторят от начало, молете за прошка и помощ както с Мислите си, както във вашите собствени рожби. Та нали всички те са част от самия вас, това сте самите вие - такъв, какъвто може би не познавате себе си. Познайте самия себе си и се ужасете!
 
Молете се за помощ, като се обръщате към всички светци, към Божията Майка, към Христос, към когото успеете да си спомните и за когото във вас са останали най-светли спомени. И тогава скоро ще видите, че постепенно вашия страх ще премине, а помощ от страна на Същностите на Светлината задължително ще ви бъде дадена. Нека добросърдечието и добролюбието да станат вашите главни усещания.
След като в някаква степен приведете своите Мисли и чувства в ред, съсредоточете се погледнете всички наоколо с внимателен и добър поглед, защото, напомняме ви: всичко, което може да стане с вас и всеки, с когото тук можете да се срещнете – ТОВА СТЕ САМИТЕ ВИЕ – това е неизвестната ви, непозната от вас по време на земния ви Живот ВАША ВЪТРЕШНА СЪЩНОСТ!
ЗАПОМНЕТЕ:
 
тук можетне да станете всичко, което поискате – всичко зависи от самите вас, от качествата на вашите психически и духовни натрупвания. Да, вас вече ви няма, но този, когото го няма, заключва в себе си и нищо и всичко. Ако не познаете в цялото свое обкръжение самия себе си, ако не се разкриете вътрешно и не откликнете с Любов на всички тези многобройни видения и звуци, ако не съзрете своето родство с тях, то задължително ще ви обхване страх!
Затова вървете спокойно и покорно, като непрекъснато държите в Сърцето си молитвата: „Господи, Исусе Христе, Сине Божий! Помилвай мен грешния!...
 
Даже в земния си живот ние се изменяме много по-рано, отколкото съумеем да забележим в себе си тези вътрешни промени, които ни правят неузнаваеми даже за самите нас. Допускайки нещо в себе си, ние сами се превръщаме в това, на което преди това сме гледали като че ли отстрани, с чужди очи. След Смъртта АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ наши невидими Мисли и неосъзнати чувства, АБСОЛЮТНО ЦЯЛОТО наше вътрешно съдържание застава пред нас в „най-реален” и „физически осезаем” вид.
 
Разберете, че сега вече няма нищо на света, което да се намира извън вас – всичко, което възприемате, се намира само вътре във вас и се освобождава оттам навън с помощта на пластичната Материя на Астрала.
 
И грозното, дишащо огън чудовище, което се стреми да ви изгори, и яркия, чист пламък, който така силно сияе и до болка заслепява очите – всичко това са вибрациите, съставляващи вашето истинско Същество, вашата несъвършена Душа. В наследство от земния Живот вие сте получили и своята земна памет, в която има толкова от това, което сте смятали за завинаги отминало и безвъзвратно забравено! Всички наши бивши обиди и измени, предателства на приятели и духовна бедност, коварство, страх и унижения – ето вашия земен Живот, изпълнен с грехове и простъпки, с тайни пороци и чувствени обладавания, похотливи фантазии и внимателно скриван от останалите вътрешен разврат.
 
Всичките години от вашия изминал Живот, целият този астрален боклук, е лежал вътре във вас и търпеливо е очаквал възможност заблуждавайки вашата Воля и бдителност, да излезе навън с викове, писъци и ужасяващи крясъци, които придобиват от материята на Астрала напълно конкретни уродливи и застрашаващи форми.
 
 
Това – също сте вие!
 
Разберете, осъзнайте и покорно приемете всичко ТОВА – и тогава ще се спасите!
 
Освен това, на пътя си можете да срещнете и всевъзможни случайни минувачи, или прекрасни девойки на дърветата, или в реката приветливо ще ви викат при себе си, като ви обещават най-изискани сексуални ласки и всевъзможни, тайно лелеяни от вас приживе чувствени наслаждения. Всички те са вашите бивши съкровени Мисли и фантазии, желания и страсти на вашия земен Живот.
 
 Бъдете през цялото време нащрек: по този начин, с образите на тези симпатични съблазнителни русалки ще започне да се проявява, като ви проверява и изпитва, цялата ви низша същност. Помнете, че всички тези „реални” същества са само отрязъци от вашия следсмъртен път на възход към върха на вашето Съзнание: стига само да отслабите бдителността си, да се отпуснете, да пожелаете да притежавате или даже само да седнете за да си отдъхнете, - и пътят пред вас ще се провали в скърби и плач, в най-гадното място, където ще ви увлече тази съблазън.
 
Помнете, че зад вас път от самото начало няма, затова не се спирайте и не се оглеждайте каквито и близки гласове да ви зоват. Удръжте искреното си желание колкото може по-скоро да се избавите от всичко това! Избягвайте да се приближавате до места със сиво-синкава матовост, притеглящо спокойствие и приспивно обещание за неземно, изискано блаженство. Вървете към Светлината с жълт пламък (стихията на Земята), колкото и ярко или нетърпимо да ви се струва неговото сияние. станете тази Светлина!
 Ако не сте могли да разпознаете в себе си яркостта на жълтия Огън, то вие сте изгубили още една реална възможност да се освободите от това заслепение.  Какво ви остава да правите, ако сте били толкова глупави и невежи? Сега бягайте от сиво-червения полумрак, който ви обгражда от всички страни като вечерна мъгла. тази мъгла е пътят към мястото на обитание на обърканите Духове, където изобщо не можете да намерите спасение. Иначе ще станете един от тях – привидение, свързано с тях място и общ сюжет на душевно страдание.
 
Сега вече вашият път нагоре ще бъде тежък и дълъг! Но отчаянието е лош помощник във вашите астрални митарства. Затова се огледайте и упорито съсредоточете своя взор и цялата своя Воля върху яркия ален пламък, който олицетворява стихията на Огъня, разгледайте в него себе си, заставете се толкова силно да се измените, че да станете този Огън.
Но ако не сте успели да разгадаете себе си и в аления чист пламък, а продължите както преди да оставате това, за което сами себе си считате, то пред вас отново застава избор: или да се отъждествите с засиялия от северната страна чист зелен Огън, който олицетворява стихията Въздух, или – ако се изплашите, да пожелаете да се скриете в матовото зеленикаво спокойствие на ревността и завистта. В последния случай вашият път ще се прекъсне задълго по най-печален начин. Затова гледайте в упор блещукащия зелен пламък!     
 
Когато те застанат пред вашия взор всички заедно: блещукащ като чиста дъга бял (Вода), жълт (Земя), червен (Огън) и зелен (Въздух) пламък, не си помисляйте да избирате нито едно от тях, а обикнете всички заедно като отражение на вашите собствени Огньове, познавайки в тях собственото си, дотогава неизвестно. Съединете се чрез тях със себе си.
И не дай Боже да се съблазните от прелестта на преливащите редом с тях неясни огньове: бледо-бял, жълтеникав, червеникав, зеленикав и черно-сив! Иначе няма да избегнете един от шестте Свята, където няма нито увереност, нито защита. 
Запомнете, че нищо от описаното по-горе не би ви се случило, ако от самото начало на следсмъртния преход или поне на всеки от предшестващите етапи да отхвърлите от себе си булото на Илюзиите и във всичко ставащо да разпознаете своето собствено отражение. Разбира се, помощта може да дойде и от водещия ви, но даже това изцяло ще зависи от вас, от вашата свобода на избор, а значи – и от степента на чистотата на вибрациите на вашето астрално тяло.
В последния момент целият Живот ще се отрази във вашата памет, излизайки от забравени ъгълчета и ъгли – картина след картина, едно събитие след друго.  
Умиращият мозък ще изтласква паметта със силен изключителен импулс, затова паметта ще възстановява точно всяко впечатление, доверено й в течение на целия период на умствена дейност.
Това впечатление или мисъл, които са били най-силни, естествено ще станат най-ярки и ще надделеят над всичко останало, което ще изчезне, за да се появи отново само във Висшите Сфери.
 
По време на Смъртта, както и в съня, най-трудното е да се удържи Съзнанието, да се приведат в ред объркващите се Мисли, които не успяват да реагират на стремително изменящите се ситуации и да излязат изпод властта на страховете и чувствата. Всички низши и материални натрупвания, всички страсти и ненаситни желания непоколебимо и непреодолимо теглят Душата надолу, назад - към Земята, на която вас вече ви няма.
Затова нашият съвет към вас е: не губете напразно време, докато сте живи, защото вашата Смърт е значително по-близо, отколкото си мислите. Готвейки се всяка вечер да си легнете, и за среща с нея.
Разбира се, не всички бродят като слепи котенца по нейните владения. В момента на Смъртта Предвечната Светлина освещава Тайната на мигновеното озарение и моменталния възход. Да съумеете да разпознаете тази Светлина и да я приемете в себе си – ето в какво е задачата. Но за да бъдете способни за такова приемане, трябва да освободите в Душата си място за тази светлина и да имате сили да я изхвърлите зад борда на целия външен психически баласт, който тегли душата като камък на дъното, надолу.
 
 
 
Каквото и да стане с нас след Смъртта, в центъра на каквито и да са събития или хора да се окажете, каквито и чудовища или божества да ви преследват, запомнете ясно знаците на вашата Свобода: яркото блещукане на Слънцето (стремете се към него!), чистите безоблачни небеса (разтворете се в тях!), сладкият ароматна благовония (проникнете се с тях!), чудесната тайнствена музика (станете нея!)     
Страхът – ето главният и най-подъл враг на вашия следсмъртен път. Стига само да се изплашите и да побегнете в ужас, или да застинете безсилни и в паралич, - и в миг ще пропаднете в най-тъмните ъгълчета на своята Душа. Тук даже най-умния, най-самонадеяният, може да се подхлъзне и да пропадне, а най-ленивият и глупавият, но навреме опомнил се – ще се досети и с това ще се спаси.
Затова не се плашете от нищо и никого, не оставайте в задънена улица, познавайте във всичко самия себе си, своите Мисли и своите чувства – и вие, съединявайки се със себе си, ще се спасите.
Винаги помнете, че вие сте вълна Светлина, която се удря в монолитните блокове инертна Материя и, извличайки ги от тъмнината и небитието, възнася това, което може да бъде възнесено, към източника на Светлина. Каквито и вихри и бури на Астрала да ви въртят, изпращайте призиви за помощ нагоре и ще се развълнува Материята на Светлината и сияещи Ангели ще ви дойдат на помощ.  
 
Смъртта е връщане към Бога, връщане в Любовта
 
Намирайки се във физическото тяло, практически е невъзможно да разберете Бога, без да Го свързвате в своето въображение с някаква персонификация, образ, олицетворение. Вечността на принадлежи на нашия Свят. Ние нямаме даже и приблизително понятие, което да е толкова величествено и всеобхватно, че да може приживе да постигнеш и разбереш безграничната Божествена Любов.
За да можем нещо да разберем, ние, хората, трябва да създадем в своето въображение определен образ или поне схема. Бог просто не се намесва в нашето ограничено въображение. Само отхвърляйки от себе си най-тежкото и нелепо физическо одеяние, Душата може в по-голяма или по-малка степен да започне да осъзнава и чувства вътре в самата себе си и във всичко останало всепроникващите вълни на никога и в нищо не изчезващата Любов, която е Бог.
Отхвърлянето на физическото тяло и пълното потопяване на Душата в своята исконна обител, в безкрайния Океан на Божествената Любов, автоматически освобождава Съзнанието от Мисълта, че човекът с неговия малък Свят – Земята, - е „пъпът на Вселената”, слънцето на познанието ослепява Душата и много от тайното веднага става ясно и понятно.
Това непроизволно придобиване на Знания и мигновено препълване с Любов е невъзможно да се предаде с някакви думи, тези вибрации не могат нито с нещо да се сравнят или да се измерят, това може само да се ПОЧУВСТВА вътре, в самата дълбочина на Самия Себе си. Това дълбоко познаване в себе си на Истината НЕИЗМЕННО става по време на всяко умиране, стига да не направите традиционната грешка да олицетворите Бога-любов с нещо или някого, а още приживе изцяло се посветете на проявяването във вас на Любовта и Светлината, съставляващи Самата Същност на Бога.
Тогава стремежът към разбирането на Бога и към познаването на неговата Любов ще ви даде възможност още дълго преди вашата Смърт дълбоко да проникнете в Истината и да влезете в Любовта – именно това е същото това „златно ключе”, способно да отваря Вратата, водеща във вашата собствена Душа, а чрез нея – в извечната Светлина, която също се явява висшето проявление на Божествената Любов. Любовта това е всеобхватната безкрайна и вечна радост от Единението с ВСИЧКО, тя е неделима, защото не съществува нито „повече”, нито „по-малко” Любов. Просто ние, хората, далеч не винаги можем да усетим нея, вечната любов, в цялата й пълнота.
Когато съумеете да се разкриете дотолкова, че да изпитате на себе си поне частичка от Божествената Любов, тогава вече изобщо няма да е важно кой сте вие по вероизповедание: християнин, или мохамеданин, индус или будист – вашата Любов ще стане след смъртта вашата визитна картичка, която ви позволява да живеете във всеки от Божествените Светове. На Сърцето, преизпълнено с Любов, не му е нужна вече никаква религия.    
Искрено ни е жал за хората, които не разбират, че Смъртта е за човека най-великата и безгранична МИЛОСТ, позволяваща на освободилия се от Материята на Духа още по-дълбоко да прониква в Бога, постепенно сливайки се в любовта с ВСИЧКО в едно хармонично Цяло. Ако вие носите в своето Сърце само едната Любов към ВСИЧКО, ако се стараете да строите своя Живот по законите на Любовта, то вие няма защо да се боите от Смъртта. тогава естествената Смърт ще ви донесе истинско Спасение и духовно Освобождение.  
 
Осъзнайте, накрая, че Бог-Любов сте самите вие, това във вас – във всеки от вас – е същността на Бога! Ако ви се отдава приживе да осъзнаете в себе си тази Светлина, обхващащата всички Светове на любовта, то след Смъртта във вас просто няма да остане друга алтернатива, освен отново да се върне към своя Първоизточник, в тази Божествена Светлина, в тази всеобхватна любов, която е чиста, неизмерима Енергия. Разберете, че вие сте част от Вечността, вие сте част от Бога, а това означава, че вие сте вечни!
За да овладеете изкуството да умирате, вие трябва да се научите да постигате и правилно да разбирате до края всички основни взаимовръзки в своя Живот и да видите всичко в постоянното взаимодействие един с друг. Само така ще се научите да усещате в себе си Светлината на Първоизточника, Божествената любов и съзнателно да почувствате самите себе си като Божествени Искри. Това е онова, което лично ние разбираме под термина „изкуството да се умира”.
Човекът се ражда в този Свят, за да умре и самият факт на нашата поява във физическия Свят, вече сам по себе си установява за всеки от нас безусловната дата на нашия Преход в „отвъдното” Битие. Да се родиш на Земята, напълно да преживееш физическо въплъщение като личност и да преживееш Смъртта като Преход на духовното ниво на Битието – това е земният път на човека.
Етапът на Смъртта на този път не е краен, а само позволява отново да се възродим с всички познания, получени от нас за множество въплъщения на Душата не само на Земята, но и на други планети в Мирозданието, присъединявайки към него и опита на този пореден даден ви Живот.
Но умирането не трябва да се свързва само с акта и конкретната дата на Смъртта, защото в нашето разбиране процесът на „умиране” на личността за ТОЗИ Свят може (и трябва) да започне в човека много по-рано, още дълго преди физическата Смърт.
Може да „умираш” с години, но не физически, а духовно, все повече и повече възраждайки се духовно, получавайки духовните познания и губейки бившата привързаност към всичко материално, с нищо не свързано с истинските корени на Духа, постепенно отдалечавайки се от суетните земни дела. Такова „умиране” започва от момента, когато човекът приема твърдото и окончателно за себе си решение да върви по нататък в Живота по нов духовен път.
Много често Смъртта се съпровожда със силни физически страдания. Трябва да се постараете да разберете, че всичко, което става с вас в дадения земен Живот, не става само по себе си, а представлява единен, планиран ОТ САМИТЕ ВАС, учебен процес. Всички събития във вашия Живот са устроени именно така, за да може в максимална степен да предостави на вашата Душа възможността и условията, позволяващи с най-голяма полза за вашия духовен растеж да използва опита, предоставян от Живота на Земята.       
Моят собствен опит от работата със смъртоносните болести говори за това, че тези хора, постигайки това, че в умирането те продължават да се учат и да извличат за своя освобождаващ се Дух полза, започват да не обръщат внимание на своето болно тяло и все повече и повече разкривайки се духовно, продължават да получават опит от Живота. Всеки живеещ в този Свят е пристигнал тук именно, за да получи свой собствен опит от живота, който по никакъв начин не може да бъде сравнен с опита на другите въплътени Съзнания.
Когато умиращият започва, благодарение на менталната преориентация и духовна трансмутация, да се концентрира върху качествено нов за него Живот, свързан с нови, значително по-високи усещания и възприятия, неговото Съзнание във все по-малка степен става зависимо от процесите на Физическия План, болевите центрове на мозъка се препокриват с нови импулси и болките на физическото тяло, постепенно стихвайки, изчезват напълно. Той губи страх пред бъдещето, къса всички отношения със своята болка и започва да вижда тези, които го очакват на „другата страна на Битието”.
Удивително и необичайно вълнуващо зрелище представляват такива хора, в които изражението на лицата, независимо от физическата болка, съпровождаща тяхната болест, напълно се изменя, бръчките се заглаждат, очите светят с осъзнаването на предстоящото Освобождение, което не само връща Душата към нейния Източник, но също така и я освобождава от всички човешки страдания. Ето защо Смъртта винаги трябва да се разбира и приема като най-голяма Милост, дарена на въплътената Душа от Бога-Любов.
Само този, който навреме е съумял в течение на Живота да познае тази най-голяма Истина и, благодарение на нея, е разпознал своя Път, който е престанал трескаво да се вкопчва за илюзорните мирски блага, за съня на Живота – той ще намери в своята Смърт не край, а душевен покой, който ще му позволи по време на умирането, през цялото време да остава осъзнаващ, да види и разпознае Светлината при извършващия се Преход и да получи всички знания, необходими за началото на новото активно съществуване.      
Макар, че всяко Съзнание вече ИЗНАЧАЛНО, по природата на своя божествен произход, носи в себе си абсолютното Знание за ВСИЧКО, но само опитът от преживения Живот и преживяната Смърт позволява на Душата все повече и повече да го осъзнава и постепенно да овладява това познание и по такъв начин, духовно да се усъвършенства.
По време на Смъртта-Преход всяка развъплътена Душа, в съответствие с неговото развитие, получава достъп до определени нива на това Знание, което й позволява да продължи своя понататъшен следсмъртен път към Извора, започвайки от това духовно ниво, на което е съумяла да се изкачи за времето на своя Живот на Земята.
 Ето защо не си струва да съжаляват за материални загуби, тъй като само вашите духовни натрупвания ще съставят вашия собствен багаж по време на вашия Живот след Смъртта. Колкото по-качествен е той, колкото по-малко лъжливо, дребно, ненужно и несъвършено има в него, толкова по-ярко и по-светло ще започне вашето следсмъртно съществуване, толкова повече полезно място и свободно пространство ще остане в духовните хамбари на вашата Душа за приемането на Божествената Любов.
Попийте в себе си тази любов и живейте в Любовта. Щедро и безкористно дарявайте своята Любов на другите, без да очаквате взаимност. Любовта само дава и не изисква благодарности. Бъдете благодарни за това, което другият МОЖЕ сега да ви даде, защото, отдавайки, вие ще получите значително повече от този, който само взема. Очакванията насилват Душата на този, комуто е дарено и той постоянно усеща в себе си този дискомфорт и е принуден да се преструва, като чувства себе си притеснен поради това, че НЯМА С КАКВО да отговори на даващия.
Когато започнете да осъзнавате в себе си любовта и на основата на тази Любов да разглеждате своите ближни, ето тогава се появява в Сърцето това усещане, което може да се нарече Смирение. Истинското Смирение – това е просто постоянно осъзнаване в себе си на любовта. Само по ТАКЪВ НАЧИН разбирайки Смирението, може без съжаление и обида постоянно да отдавате своята Любов на другите хора, без от никого да очаквате в замяна благодарност.
Ние знаем, че вашият Живот е пълен с остри камъни, за които вие постоянно се спъвате и наранявате до кръв своето тяло, но когато приемете в своето Сърце Любовта, на вас ще ви пораснат крила, които ви дават възможност да излетите над всички материални прегради и да не получавате повече болезнени рани от падане. Физическият човек е несъвършен и да бъде несъвършен е неговата участ. Приживе на човека, който не с е отчаял и се е старал да достигне съвършенство, се дава възможност да усеща в себе си само част от Божествената Любов, само интуитивно да я почувства - иначе той просто би „изгорял” в нея.
Въплъщавайки се на Физически План, Душата взема със себе си само част от своето Познание за Любовта, защото в противен случай тя не би могла да използва пълноценно за себе си всички възможности, предоставяни от всички качества на Живота в материалния Свят. Но това изобщо не означава, че вие трябва да позволявате на някого от предоставените ви по Карма хора, да насилват вашите Души.
Във вас винаги има сила да разпознаете до каква точка от вашия път вие можете да вървите с друг човек. Никога не се отказвайте от Самия Себе си заради истинските капризи или гордостта на другия. Вървете с всеки дотогава, докогато е възможно без вреда за вашето духовно познание – та нали понякога отпуснатия ви от Живота път бива много кратък.
Всички наши падания са резултат от човешката неспособност да РАЗБЕРЕТЕ Любовта на Бога и от неумението да й позволите да заеме главно място в нашия Живот. Ето защо този несъвършен Свят, лишен от пълнотата на Божествената Любов, трябва да бъде скоро разрушен, преобразен духовно и отново построен по такъв начин, че обитателите на Новата Земя да могат в цялата пълнота да усещат в себе си и Божествената Милост и Божествената Любов.
 Щом четете нашите книги, значи, по свободна Воля и без принуждения вие сами сте вдигнали нишката, протегната от нас САМО ЗА ВАС. Това неизбежно ще ви доведе до ново познание, до Знание, което завинаги ще измени целия ви Живот и Съзнание. Ако вие без страх и съжаление тръгнете по този нов Път, ще загубите много от тези, които преди сте наричали приятели, но затова пък ще бъдете богато надарени с нови приятели както още по време на Живота ви, но особено – след него.
 

Създадено: 21/07/2012 : 22:04
Обновено : 09/06/2020 : 23:47
Категория : Орис
Страницата е посетена 6161 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^