Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 516 всичко

 4 посетители онлайн

Орис - За умирането_1
1. За умирането - интервю
 
Искам да ви разкажа малко за това, какво става с човека при самия процес на умирането, за да разберете, че този процес е много тясно свързан с нашия текущ живот, с нашето днес и от това дали ние ще разберем този процес сега, ще зависи цялата ни следсмъртна съдба. Работата е в това, че когато човек умира, първото с което се сблъсква, са неговите мисъл-форми, които е натворил в течение на текущия си живот. Що за мисъл-форми са това? На астрален план това са такива живи същности, каквито сме и ние с вас. Те притежават елементално съзнание, но по своята плътност, по активността им на действие и по възможността им за влияние върху своя творец, (тоест върху човека, който е умрял), те имат съвършено идентично влияние, както да речем от друг човек, който въздейства на мен. Та ето, в зависимост от качеството на тези мисъл-форми, които обкръжават умрелия, ще зависи неговото състояние след смъртта и то започва от момента на самата смърт. Работата е там, че всички събития, които стават с нас в течение на живота ни, всички наши мисли, всички наши думи и постъпки, не отминават безследно, макар да изглежда, че за някои от тях сме забравили, че някои са преминали край нас като че ли мимолетно. Злото което сме извършили, ние оправдаваме с някакви свои подбуди, винаги намираме оправдания за това, което безпокои нашата съвест. Но работата е там, че всичко това никъде не изчезва. То се намира около нас. Записва се още по-подробно и точно, отколкото видеокамерата записва събитията от вашия физически живот. И след това, когато вашата душа, вашата фина субстанция, се отдели от физическото ви тяло, всичко това става реалността на вашето следсмъртно съществуване. И много често хората, които са умрели и които за времето на своя живот са наплодили твърде много зло, и са причинили твърде много неприятности на другите хора, започват да съжаляват за това, че са живели така, а не по друг начин. Но всички тези съжаления вече не могат да помогнат на човека и по някакъв начин да подобрят неговото следсмъртно съществуване. За да не се случи това, има начин, който позволява още приживе самите вие да планирате своето следсмъртно съществуване. Как? Работата е там, че в нашата низша природа, която сме получили от физическата материя, от природата на нашата майка, са се съхранили вибрации от това, което наричаме животинска, низша природа. Това, което предизвиква в нас различни низши подбуди, желания по своята духовност – висш, начетен, колкото и хармонично да е водил живота си сред другите хора, той притежава всички тези енергии и вибрации. Той просто умее да ги подтиска, да ги натиква в дълбините на своето същество и да не им дава възможност да се проявят. Това е далеч не е най-добрият начин да се избавиш от тях, по-точно това даже не е избавление, а скриване, защото както и да подтискаш тези свои желания, тази своя низша природа, в момента на смъртта, тя ще се прояви на астрален план и ще бъде толкова реална, даже още по-злобна по своята активност, от тази, която е имала свобода прижизнено в човека. Има начин да се избавим от тези негативни вибрации в себе си. Първо – трябва да осъзнаем, че ги има. Второ – трябва да пожелаем да се избавим от тях. След това вече можете да пристъпите към прижизнено очистване от злото, което се намира във всеки от нас.
Когато човек заболее – какво прави? – звъни в бърза помощ. Той знае, че ще дойде лекар-специалист и ще ни помогне да се избавим, или поне ще облекчи неговото състояние. Когато някой ви обижда, прави ви нещо лошо, завижда ви, проклина ви, трябва да го възприемате като лекар от бърза помощ. Защо – защото всички тези негативни емоции, проявявани от другия към вас, се намират на астрално ниво, а законът на астралното ниво гласи: подобното се привлича от подобно. Тоест ако във вас има такива, ще привлече нещо, което в облика на човек ще дойде при вас и по отношение към вас ще извърши определени действия, ще се проявяви като зло. За да се избавите от това зло, трябва да разберете, че човекът, който проявява това зло към вас, без да знае какво прави, без да разбира какво рискува, проявявайки зло по отношение към вас, може да ви избави по закона за притегляне на подобното с подобно от тази гадост, която е вътре във вас. Какво е нужно за това? Първо – нужно е да се зарадвате на тази възможност, която животът ви е предоставил – изпратил е този лош човек при вас, за да прояви към вас тези свои отрицателни емоции. Трябва да осъзнаете, че при вас е дошъл този, който може да ви помогне да се избавите от това, от което искате да се избавите. Ако ви завиждат, ако знаете, че този човек ви завижда, ако разберете, че щом той ви завижда – значи тези вибрации съществуват и вътре във вас. Иначе той никога не би се приближил до вас с тази завист, не би обърнал своята завист към вас. Подобното се привлича от подобно. Ако във вас има ненавист към някое живо същество от себеподобните, или към животно, или към нещо друго, то задължително при вас ще има хора, които ще ви ненавиждат. Защо – защото подобното се привлича от подобно. Вашата ненавист, която може би подтискате, която не искате да пускате навън, поради това че разбирате нейната вреда, тази ненавист притегля към вас другите хора, които притежават такива качества и те обръщат тези качества по отношение именно на вас, като към носител на точно такива качества. За да се избавите от тази ненавист вътре в себе си, трябва да пожелаете да се избавите и да разберете, че този, който силно ви ненавижда, взема, изтегля от вас вибрациите, които са свойствени за него. Как става това в реален план? Например някой ме обижда – идва при мен и започва да ми говори някакви гадости. Какво представлява това на енергийно, на астрално ниво? Този енергиен заряд, който той изпуска в моето биополе, прониква в това биополе, притежава определени вибрации, определена енергетика и когато проникне в мен, той като магнит притегля към себе си идентични вибрации. Ако си спомня, че тази гадост, с която са се обърнали към мен, съществува и в мен и поискам да се избавя от нея, то тези вибрации, които съществуват в мен, веднага ще попълнят този енергиен заряд и какво ще стане? Ако остана равнодушен по отношение на дадената постъпка, аз няма да се разсърдя, а ще разбера, че човекът е дошъл да ми помогне, да ми помогне да се освободя от тази гадост, която е в мен. Ще му се зарадвам – тогава този заряд от нищо няма да се задържи в моята аура – той ще премине през мен и по закона за най-слабото съпротивление, ще се върне отново към този човек, който е изпуснал този заряд. Ако в човека, който ме е нападнал със своята агресия и недоброжелателство е имало, да речем, една условна единица от тази гадост, от това зло, от тази ненавист, то когато неговият заряд е бил в мен и аз съзнателно съм се освободил от него, всичко онова, което е било в мен, - това зависи от това доколко вие сте пожелали да се освободите от него, то ето тази част, която все още е в моите вибрации, се е прибавила към тези заряди и той вече е станал една и половина условни единици – той е взел от мен част от този заряд. Дошъл е друг, който ме ненавижда и аз знам, че той ме ненавижда, защото аз ненавиждам някой друг. А аз не искам да ненавиждам другиго, но това в мен го има – в животинската ми природа съществува и живее в мен – аз отново се радвам на следващия ненавиждащ ме и отново зарядът, пуснат от него, по обратния си път захваща това зло, тази ненавист, която съществува в мен – отново ще я извади, и така – колкото повече хора – но повярвайте, все по-малко и по-малко такива ще се обръщат към вас, защото законът за притегляне на подобното от подобно работи и вие просто няма да можете, доколкото във вас вече ще има малко от това, което да притегля такива хора, те няма да обръщат към вас своята ненавист, постепенно вие ще се освободите от даденото качество, но нашият живот е толкова многообразен, че не само с ненавист се обръщат към нас другите хора. На всяка крачка непрекъснато ни обкръжават изблици от емоции. И ако вие разберете, че щом те са насочени към вас, следователно вие се явявате магнита, който ги притегля към себе си и щом се радвате на всяка възможност да отдадете това свое зло на този, комуто то е нужно, защото щом човекът се обръща към вас с това зло, навярно то му е нужно, просто той все още не разбира към какво го води тази агресия, то вие постепенно ще се освободите от това, което сега обкръжава вашия живот – от ревността си към другите, от завистта, от злобата, от недоброжелателността си и т.н. Какво ще ви даде това освобождение – то ще доведе до това, че в момента на смъртта вие ще се освободите, тоест ще неутрализирате всички отрицателни мисъл-форми, които по един или друг начин сте насъздали в течение на своя живот до момента на смъртта. Така ще успеете в момента на смъртта да избегнете отрицателното въздействие на материята на астрала върху вас и ще можете спокойно и без суета да се определите в този нов свят в своето следсмъртно съществуване, което ще настъпи за вас. На това между другото е посветена четвъртата книга от поредицата „Изкуството да умираме”. Именно това определя вашето психо-емоционално състояние, което в момента на смъртта определя много дългия период на вашето следсмъртно съществуване. Това е много важно. И за да не съжалявате впоследствие за това, че не сте знаели това, за да не кажете, че никой не ви е подсказал, аз ви говоря за това от името на своите Учители. Който иска да прочете подробно за това, нека прочете книгата „Душата и космоса” – в нея има цял раздел „Прижизнено очистване от злото” – препоръчвам ви горещо да се запознаете с него.
 
2. Днес бих искал да поговоря за това какво става с всеки от нас в момента на така наречената смърт, която по своята същност не е смърт, а само преход
 
Здравейте уважаеми телевизионни зрители. Днес бих искал да поговоря за това какво става с всеки от нас в момента на така наречената смърт, която по своята същност не е смърт, а само преход от един план на съществуването, към следващото ниво на нашето битие. Когато нашият живот завършва, започва нашето раждане в съвсем друг свят, със съвсем други закони, подходи към живота, в така нареченото отвъдно съществуване. Не знаейки тези закони, които ни очакват в другите светове, ние просто – и то не само началото, а цялото ни по-нататъшно следсмъртно съществуване, или така наречения следсмъртен живот.
Тук бих искал за кратко да се спра на въпроса, който много вълнува множество хора и на въпроса, във връзка с който грешат тези, които се занимават с теософия и религия. Тук има един нюанс, който като цяло ни позволява да намерим истината. Съществува такова мнение, че има повторно въплъщаване на душата след един живот в друг живот и т.н. – че човек може да живее на Земята огромен брой животи. Православието казва, че съществува само един единствен живот на Земята и не съществуват животи на дадената личност отново на физически план на Земята. Истината е по средата. Това значи, че личността, която сега живее на Земята, повече никога няма да получи възможност за съществуване на физическия план на тази планета. Тоест, след смъртта нашата Душа преминава в друга сфера на битнието, започва в тази сфера свой нов живот и следващо въплъщение вече няма да има – тоест, въплъщава се само духовната част, божествената еманация, духът. Духът – да, ще бъде отново на физически план и ще твори астрално, ментално, физическо тяло за бъдещата личност и бъдещата личност ще живее – а не този човек, който е получил опит от живота в даденото съществуване. Тоест – православието е абсолютно право в това, че личността има само една единствена възможност за живот на тази Земя. Например Сергей Цвельов вече никога няма да се появи до така наречения Страшен съд или Преображението на физическия план на Земята. До този си живот Сергей Цвельов никога не е живял на тази планета. Всичко, което заработя в своя живот, това духовно ниво, което ще достигна за времето на своето съществуване в това тяло, напълно ще определя моята по-нататъшна следсмъртна съдба. Колкото по-високо ниво съумея да достигна към момента на своя п... могат да приемат моята Душа и да й дадат възможност за творческа самореализация след смъртта, на база този опит, който моята Душа и аз като личност съм могъл да получа за времето на своя живот на Земята. Никакви последващи животи и прочие няма да има – просто моят опит се доставя на моя Дух, който е сътворил моята Душа, тоест божествените еманации, божествените енергии на моята духовна същност се превръщат в оси от физическия план на дадената планета. Това е много важен въпрос. Защото едни казват, че има много животи, а други – че никакви последващи животи няма. За това, че има Рай и Ад ще поговорим отделно, а сега бих искал да ви подготвя за това, че вие сами определяте за себе си това, на какво ниво от своето астрално съществуване имате възможност да попаднете за дадения момент от своя живот – ако с вас се случи нещо. В зависимост от това към какво се устремяват нашите мисли, желания и интереси в нашия живот на Земята, нашето Съзнание заработва в астралното тяло особен тип вибрации – грубите ни желания спомагат за заработване в нашето поле на груба енергетика, по-възвишените желания, мисли, интереси, ни дават възможност да привличаме от обкръжаващото ни пространство енергетика от по-качествено ниво, която ще ни даде възможност след смъртта си да започнем своето съществуване именно от това ниво. Например – какво може да очаква този, който всеки ден и даже нощем, мисли само за това къде, какво по-евтино да си достави и как да го продаде по-скъпо, за да натрупа повече пари, да си купи престижен амтомобил, да построи огромна къща и всичките му стремежи и желания са свързани само с материалните неща. Тоест, съзнанието му е зациклено на материалното ниво. Когато слуша за това, че има нима по-високи нива, когато слуша, че има духовност – това предизвиква в човека не повече от насмешка и казва „това не може да се пипне, значи – то не съществува”.
Къде се устремява душата на този човек, след като лекарите констатират смъртта му? По закона за привличането на подобното от подобно, тази личност отхвърля физическото тяло и се устремява към световете и нивата на астралния план, които съответстват на низшите вибрации на астралното тяло. Какво означава това? Ако този човек не е направил нищо лошо – ако никому не е сторил съзнателно зло, никого не е убил, никому не е нанесъл сериозна морална, физическа или психическа травма, правейки това осъзнато, то той попада в света на двойниците – попадайки веднъж там по време на своите астрални излизания, аз се удивих на това, че хората и след своята смърт се вкопчват в това, с което през своя живот са се занимавали тук. Там също съществува търговия, материализирани желания, материализирани мисъл-форми – тоест, тези нива на вибрации, на които той е съществувал тук – те напълно се препредават в следсмъртния живот. И там той отново започва да си отваря свои дела, съвършено не подозирайки, че съществува и по-приятен и по-възвишен живот, започва да си строи къща – ако мислите му постоянно са били фиксирани на този предмет, даже автомобили от различни марки те влачат със себе си, без изобщо да подозират, че в астрала можеш да се придвижваш само с помощта на мисълта и желанието. Тоест този, който е бил зациклен на материален план, е удостоен само с това ниво – светът на двойниците. Да вземем например религиозните хора – богопослушните – тези, които в своя живот искрено – подчертавам това – са се стремили да правят добро на хората – не заради това, защото там е написано така. Един човек непрекъснато ми казваше „там пише, че”, докато всъщност животът му съвсем не отговаряше на това, за което говореше. Тоест, само нашите искрени желания, емоции, стремежи, подбуди и най-важното – мислите ни, които тук не забелязваме – именно те създават основата за нашето следсмъртно съществуване. Къде отива такъв човек, старал се всекиму да прави добро, като че ли не забелязвайки, че хората му въздават обратното, или го считат за чудак, за не съвсем нормален човек – къде попада душата на този човек? Пак по закона за притегляне на подобното от подобно, душата му попада в светове, където се събрани хора съзвучни по мисли, убеждения, желания съзвучни с мислите, убежденията и желанията на дадения човек. Там всичко е събрано в градове – даже не в градове, а в цели страни. Тоест, може да се преминава от един град в друг, градовете си имат имена и там живеят хора, които са в строгия диапазон на своите вибрации.
Човек по-духовен, който е посветил живота си на служене, не само на някакъв народ и отделни личности, а на служене на човечеството, на което е отдал всичките си мисли, чувства, за да може човечеството да се издигне на по-високо духовно ниво – този човек след смъртта си попада на нива, където такива като него личности продължават да се развиват в това направление – в посока на сътворяването на колкото може по-голяма полза за човечеството – те също са обединени в свои съобщества – градове, даже селца, където тяхното ниво на интелект е сътворило обкръжаващото ги битие, обкръжаващия ги свят – между другото именно духовното ниво, което сме достигнали приживе, определя срока, който ще можем да съществуваме във финия план след смъртта си. Тоест, светът на двойниците, обхваща нивото на продължителност на живота – разбира се, това е съвсем друго измерване по продължителност, защото „време”, като такова в астралния план отсъства, но протежение съществува – обхваща период, които може да се сравни с 85-90 от нашите земни години. Постепенно личностите, придобивайки веднага след смъртта си най-оптималната възраст – която съответства на 25-28-30-33 години от нашата земна възраст, постепенно започват да стареят, стареят, стареят и така да се каже, превръщайки се в старци на преклонна възраст, завършват своето съществуване и на астрално ниво. Това именно е онова, което се нарича астрална смърт. След това личността съществува само в холографски вариант и очаква така да се каже следваща възможност за възобновяване на своето съществуване на астрален план, след изтичане на определен цикъл от 26 000 години – едва след 26 000 години има възможност за тези личности, вече умрели, да възобновят своето астрално съществуване в други светове и планети от нашата слънчева система. По-високото ниво на духовност определя и по-голямата продължителност . През 1996 година имах възможност (докато живях 40 дни в пещера само на изворна вода – това го изискваха обстоятелствата на моя духовен живот) – там ми се наложи да се срещна с личности, които са напуснали физическия план преди 2000 години. Към момента на нашата среща бяха изминали практически 2000 години, но на външност, той имаше вид на 56-58 годишен. Втората личност, с която се срещнах там на астрален план – напуснала физическия план 450 години след Никодим – външно можеха да му се дадат 45 години и личност, напуснала физическия план на Земята преди 750 години, приличаше външно на 35-40 години. Така че моята беседа завършва с това – да се замислите още сега над какво да съсредоточите своите интереси, своето внимание, мисли и желания, към какво да прилагате работата на своя ум, на своето съзнание, защото именно от това, а не от това какво материално ще построите в този живот, още повече – лично материално, което удовлетворява само вашите нужди и потребности – не от това зависи къде ще попаднете, а от това до какви духовни нива ще достигне вашето съзнание за времето на земния ви живот.
Бог да ви благослови.
 
3. Днес нашата беседа ще засегне въпроси, които се отнасят към нашето днешно съществуване
 
Днес нашата беседа няма да засяга въпросите за живота и смъртта, а ще засегне въпроси, които се отнасят непосредствено към нашия днешен живот – към нашето днешно съществуване. Имах познат, който преди няколко години премина в отвъдното, който ми разказваше за това, че любимото му занятие е разходки по крйбрежната улица в Ялта и наблюдение на момичетата, които се разхождат по нея. Сядал на пейка, избирал си от безкрайния поток почиващи, разхождащи се по крайбрежната улица хора, тази девойка, която съответствала на неговата вибрация, чийто образ предизвиквал в него най-низшите въжделения и желания за близост – след това той просто затварял очи, материализирал този образ и удовлетворявал всички свои най-низши желания на астрално ниво, макар че у това момиче или жена, вече отдавна били го отминали, без изобщо да подозират какво става на астрален план с техните фантоми, с техните проекции. Бедата и опасността тук са в това, че практически всички венерически болести принадлежат към астралния план – в това число и три типа от вируса на СПИН. И ако този мъж, който си позволява покрай вашето съзнание да прави на астрално ниво подобни неща – ако е заразен с венерически болести, то тази венерическа болест – чрез вашата астрална проекция, чрез вашия астрален фантом, се предава във вашето астрално тяло и се проявява на физическия план с точно такива симптоми, както ако това би станало при физически контакт. Тази информация получих миналата година от своите Учители и написах за това в една от последните си книги. Считам за необходимо да ви предупредя за това. Каква е защитата или гаранцията, че такъв нискодуховен човек няма да прави с вашия астрален фантом такива манипулации – защитата е само нивото на вашата духовност. Защото хората, които се занимават с това, обикновено са много нискодуховни същества. Цялото им съществуване е зациклено на половите центрове. Цялото съществуване на такъв човек се осъществява, за да може той да има възможност да удовлетворява своите сексуални желания, страсти и колкото повече се потопява в това, толкова повече въжделенията му стават все по-груби, придобиват все повече животински характер и практически човек сам не забелязва как започва да деградира – след смъртта си се превръща в астрално животно, което изцяло насочва своето съществуване към удовлетворяване на тези свои желания и страсти, тоест – попада в сферата на гладните духове. Ако вашите вибрации, мисли, желания, не съответстват на това ниво, т. е. – ако не носите в себе си заряда на сексуалната енергия, а това е много модно днес – появиха се такива понятия като сексапил, секс-бомба и т.н. – тоест, това се счита като достойнство за жената, то има възможност да станете жертва на такъв астрален сексуален маниак и един ден да откриете, че сте се разболели от венерическо заболяване и даже от СПИН. Жената, която по своите интереси и желания е над тези вибрации, тя просто се намира като че ли извън сферата на внимание на подобни хора. Защото такава жена, която е устремена към духовните светове, към духовни мисли, към реализация на своите духовни стремежи, не може да предизвика низши личности с идентични вибрации – тя практически не съществува за такъв човек. Даже да е много красива, минавайки край него, той просто няма да я забележи – тя за него не съществува – за него съществуват само онези, които носят в себе си заряда на дадената сексуална енергия, на които цялото им съществуване е заето с това, да намерят удовлетворение на своите сексуални стремежи. Ето защо съществува тази опасност – например сега е много модно да се носят дрехи, които максимално подчертават местата, които предизвикват най-голям интерес в мъжа, съществува тенденция към максимално разголване на тялото – затова аз и моите Учители предупреждаваме такива жени, за да знаят, че много рискуват – рискуват не само това, че могат да се заразят. Рискуват и с това, че още приживе се лишават от възможности за пълноценно творческо и духовно съществуване след смъртта. Практически те попадат в сферата на гладните духове – сексуалната енергия, която са натрупали по време на живота си на Земята в сексуални оргии и които за реализация на тези енергии излизат в астрала, приобщават се към астралния план – там, откъдето е била взета от тези личности, а тези личности са толкова лишени от тази енергия, защото практически са живели за сметка на половите си енергии, които се намират в половия център, че те не могат да съществуват по-нататък. Тоест – те се спускат в световете на мафлоците, до нивата на антисвета, където последните останки от силите им ще отидат за това да оказват съпротивление на грубите енергии на тези подпланове на астрала и практически душите на такива личности много бързо загиват. Те претърпяват астрална смърт и може да се каже, че с това техният живот завършва. Ето такава информация исках да ви дам днес. И още: неотдавна получих информация относно най-добрата профилактика срещу заболяване от СПИН – ако имате вкъщи и куче и котка – естествено изпитвайки към тях голяма любов, ако обръщате най-доброто си внимание, ако проявявате към тях астрални положителни чувства, то между тези животни постоянно съществува енергиен обмен, а доколкото вирусът на СПИН се отнася именно към астралната материя, към материята на чувствата, то ако той някак попадне във вашия организъм или аура, той се изтегля, отмива се от този поток при вашето общуване с тези животни – при прояваването на вашата любов към тях, а за животните той не е опасен, защото низшата им природа им позволя безболезнено да понасят този вирус в астралното си тяло. Така ще можете да осъществите не само профилактика против дадения тип заболяване, а и профилактика против други вируси, които имат астрална природа.
 
4. Мнозина ме питат с кого контактувам
 
Мнозина ме питат с кого контактувам и кои са моите Учители, защото времето сега е толкова сложно, трудно и необикновено, когато се сблъскват две противоположни енергии, които ние интерпретираме като енергия на доброто и енергия на злото, за да изменят нашата реалност на физически план, за да изменят нашето духовно съдържание – всяка на своя страна, затова се появява недоверие към предаваната информация. Когато чуят дадена информация много хора се питат – не е ли демон той – значи тези вибрации са близки на тях самите. Човек с чисто сърце не би се замислял по този начин.
Контактът ми е с екипажа на звездолета Сириус Б, приех послание и от Архангел Михаил (наричам го така, защото се намираме под егидата на християнския егрегор – всъщност тези същности се наричат малко по-различно, но им давам такива имена, за да бъде понятно), послания от Елохим – създателите на нашата Слънчева система, от архангел Гавриил, от архангел Метатрон, от Бога на Слънцето и от Владика Майтрея, които дадоха информация за това, кои са висшите духовни същности, как се отнасят те към човечеството, и които дават своите съвети как трябва да се държим в дадения момент, как да настроим своя живот, как да обезпечим духовното си израстване в навечерието на глобалните събития, които предстоят за нашата планета. За да прецените тези същности първо трябва да прочетете техните послания и след това сами да направите своята преценка за тях. Аз не искам да натрапвам своето мнение и смятам, че всеки трябва да се съмнява във всичко и само съмнявайки се в това, което му се предлага и опитвайки се да намери свое разбиране на дадения обем знания, сам да стигне до съответната истина. Ако само приемате онова, което ви се каже без да се опитвате да разберете нещата, които ви се казват – ако ги приемате само защото човек, който притежава такива и такива спообности казва така – това е много неправилно, защото само творческата активност на вашата душа ще помогне за това постепенно да постигате самите себе си и своята вътрешна духовна същност. И не само духовната, а и низшата си същност и да разберете къде е низшата ви част, а къде – истината духовна и божествена. Знам, че много хора нямат възможността да прочетат тези книги, тъй като поради малкия им тираж тяхната единична стойност е висока, аз ще прочета посланието на Демиурга на Света и ще поясня кой е Демиургът на Света – това е висша духовна същност, която влиза в състава на нашия Галактически съвет и вземала много активно участие и е ръководила създаването на световете в нашата Галактика, в това число и на Слънчевата система, а доколкото ние, земните хора се отнасяме към Слънчевата система, това се отнася и за нас.
 
 
 

Създадено: 21/07/2012 : 21:49
Обновено : 09/06/2020 : 23:45
Категория : Орис
Страницата е посетена 5029 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^