Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 740 всичко

 5 посетители онлайн

Орис - Ако видите негативни проявления
Ако видите негативни проявления
 
 
Вижте това куче – то лае и когато лае силно е много страшен и неприятен. Но след това идва тук, сяда край огъня и ви се иска да го погалите и той вече не е така страшен.
По същият начин, ако видите някакви негативни проявления, това не означава, че зад тези проявления се крие слабо развита или едва започнала еволюционния си път същност, да този опит тя наистина е започнала току що, но зад гърба си има толкова други наработки в други системи на реалността – много по-високи отколкото тази, в която сега е принудена да се въплъти, за да може да опознае себе си на по-ниските планове и значително по-съвършени, отколкото имаме ние с вас, но само защото си е поставила за цел да опознае себе си в такива ниски вибрации, тя ги преминава сега. Да, наистина този първоначален опит сега я поставя в не най-добрата светлина, но нека допуснем възможността някой академик да топи стомана. Няма никого – остава само някакъв математик-гений и с него има някаква негова приятелка – ето го цехът за стопяване, готов за работа, а на тях им е нужно да добият метал. И той започва – разбира се той, великият специалист в някакъв отрасъл на знанието, който няма опит в даденото направление на дейност и творчество ще направи такова нещо, че ще е страшно да го гледаш. Но от това той става ли дебил – не, един ден той ще придобие опит, сто пъти ще стопи нещо и на сто и първия път ще се получи и той ще усвои професията.
Същото става и с всички чакрамни личности и особено с тези, които в нашето разбиране се реализират в негативизма, в твърде похотливите сексуални желания. Ако тази свадхисханна личност иска да проработи чрез вас опит, свързан с низката похот, това не означава, че тя е такава паднала – това означава, че тя от най-големите висоти на спиралата на божествената любов и мъдрост се е спуснала по еволюционната спирала в най-гъстата материя, за да познае себе си в най-дълбоките слоеве, защото ако не познае себе си в тези реалности на чувства и похот, тя няма да може да твори такова разнообразие от форми, които ще й дадат възможност за достъп до по-високи нива знание и които ще разширят границите на нейната творческа космическа самореализация.
Не трябва към нищо да се отнасяте осъждащо и критично, защото когато критикувате някого, вие се наподобявате на него – ставате с нищо не по-добри от него. А щом сте като него, какъв е смисълът да го критикувате.
Тези неща трябва задължително да ги разберете, ако искате да работите над себе си. Аз всеки ден, особено по време на творчеството свързано с книгите, се натъквам с такива потресаващи проявления на най-разнообразни негативизми и несъвършенства, че как да ви кажа – натъквам се на най-удивителни желания, когато наблюдавам от астралния план мисъл формите, които обхващат хората,  че ако не разбирах всичко това, отдавна да съм полудял. А аз живея, и ви помагам, и правя и други неща, творя, и цялата тази мръсотия не прилепва към мен, защото аз разбирам, че това не е мръсотия – това е просто област от знанието, която някоя личност се опитва да усвои и я усвоява именно така – иначе просто не може.
Пробвайте например да сварите борш без да използвате огън – слагате всички компоненти, а огън нямате, но боршът трябва да се свари – задължително ще намерите огън и ще го сварите – иначе не може. Така се извършва и реализацията на нашите чакрамни личности - с помощта на различни мисъл форми.
Съществува цял набор от мисъл форми през който без да преминете вие няма да можете нито да реализирате тези свои свадхисханни личности, нито да ги трансмутирате на по-високи нива. Но за да трансмутирате трябва отначало да реализирате, тоест - да влезете в резонанс с тази мисъл форма. Мисъл формата е желание. Просто „желание” няма – желанието винаги има някаква форма, това е мисъл формата. И когато ставате тази мисъл форма, когато се отъждествявате с нея и получавате удоволствие от присъствието в тази мисъл форма – могат да бъдат включени различни обстоятелства, ситуации, хора, или не хора, а някакви обекти, които ви позволяват да се реализирате в едно или друго желание. И когато знаете как след това да насочите това удоволствие към по-висока творческа дейност, ето тогава се извършва реализация с последваща трансмутация. Просто „трансмутация” няма. Отначало трябва да бъдете, а после - да станете. Това е описано достатъчно подробно в раздела за Свадхисхана.
За да реализирате себе си в най-низшите сексуални форми трябва да разберете, че това е само борш, а тези желания са огънят, който е необходим, за да може боршът да стане и да нахраните други същности – анахатните същности, да ги подхраните с този борш. Какво е боршът – това е синтез на различните продукти, които са били отделни – картофи, зеле, вода и др. са съществували разделно. Точно така разделно съществуват и енергиите. Разделни мисъл форми. Прилагате някакъв технологичен процес. Точно така се извършва и трансмутацията. Но вие трябва да подхождате към това като към духовен процес именно знаейки, че зад всяка похот и зад всяко низко желание стои възможността да разширите своите анахатни нива, да дадете възможност на анахатните личности да активизират своите канали и чрез вас вече да работят по нататък с вашите свадхисханни личности, защото със свадхисхана могат да работят само анахатните учители – не манипурните или други. На тях (свадхисханните личности) никаква логика не им влияе, защото те са от друг свят – не от логическия. Ще наричаме нашия свят чувствен – ние с вас сме от тези светове, от тази спирала – от спиралата на божествената любов-мъдрост. Ние вече сме могли да синтезираме в себе си някакви трети качества, но не ние сме тези, които са успели да синтезират, а тези чакрамни личности, на които ние сега даваме възможност да се проявят чрез нас – анахатни, вишудхови, манипурни. Но има и такива, които през цялото време биват оставяни на заден план; ти почакай до утре, почакай до след това, а те чакат ли чакат, опитват се да се промъкнат някак, ту с тези желания, ту с онези другите, а ние с вас отново ги удряме по ръцете, или по лицето – затваряме вратата, слагаме катинара и край – до края на дните ви. А то чука, а то горкото - та то трябва да еволюира, тази същност. Ако вие в мозъка си сте си определили, че това е лошо, тя не разбира, че прави нещо лошо и срамно, защото тя не познава нашия морал, нашата нравственост – на нея просто й е нужно да премине през това, за да се издигне по-високо в своята еволюция, в своето развитие. А вие не й давате възможност - затворили сте вратата, окачили сте катинара на своя ум   - несъвършения, глупавия, привързания само към конкретностите на тази реалност и край – оградили сте се с тези врати като с огради, зад всяка от които сте хвърлили всичко, което вие считате, или което е прието да се счита за лошо, недобро, срамно, жалко и пр. - и в резултат си мислите, че сте съвършени. У вас „това го няма” - а там се чука ли чука, вратата ще излезе от пантите. И това също го няма - а там се задъхва еволюиращата същност, която сте уморили от глад, и това у вас също го няма – край. Това у вас го няма - но зад вратите ви е пълно със затворници, които държите там и на които не давате да се реализират. Ето такива сте вие – идеални, но малко да ви копне човек, веднага вратата излиза от пантите и оттам се изтръгва такъв ураган, такива негативизми.
Между другото, много от тези чакрамни личности, които се реализират чрез нас, с голям успех се реализират и чрез други царства – например тук на Земята ние имаме животинско царство, в други физически планове някои видове от животинското царство се явяват доминиращи точно така, както ние се явяваме доминиращи тук в тази реалност.
Какво е честота на вибрациите? Това е магнит за друга такава честота на вибрация, която да влезе в резонанс и да бъде привлечено към теб. Задължително. Цял куп магнити, всеки от които резонира на своето ниво и задължително притегля от съответното пространство – ако това се извършва дълго, извършва се продължително натрупване, резонанс и след като една мисъл тръгне на определено ниво – например как възниква ревността – отначало възниква мисъл, която като муха жужи, жужи, жужи, и докато жужи, тя нараства, нараства - нараства с мислите на вашите съседи от този план – вашите съседи отгоре, отдолу, през три квартири, през пет квартири, от съседния квартал – разстояние няма. Вчера ви разказвах как мога да оказвам помощ във всяка точка на земното кълбо. Разстояние няма – достатъчно е да възникне някаква вибрация и тя веднага започва да нараства. И ето вече е възникнала мисъл, след час, докато вие се занимавате с раждането на мисъл формата, в ума ви започват да възникват различни ситуации - ах, това и това, ама значи той и това и това – край, за вас това вече става реалност и вие вече се отъждествявате с тези мисъл форми, с тези обстоятелства и край – вие виждате картината. Край – това вече е станало – станало е във вашия ум. В действителност всичко може да е много далеч от тази реалност, но вие вече сте в това. И когато любимият ви човек идва без даже да подозира всичко това – край – напълно безполезно е да ви доказва каквото и да било. На вас са ви нужни конкретни доказателства, защото вие се намирате в своята реалност, а той – не. И всичко е започнало с мъничка мисъл. Някой ви казва по телефона – „слушай, а твоят защо толкова дълго го няма, а може би той някъде нещо?” И край. Това е достатъчно, за да устроите трагедия. При мнозина, в които не са реализирани тези муладхарно-свадхисханни нива - например мъжът може да бъде обхванат от агресия или да започне да бие жена си, опитвайки се да измъкне с бой някакви признания, или вие започвате да играете на мълчание, само защото мислите, че той ви лъже. Макар че най-често всичко това е напразно.            
 

Създадено: 21/07/2012 : 21:06
Обновено : 15/03/2019 : 00:25
Категория : Орис
Страницата е посетена 3779 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^