Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 505 всичко

 10 посетители онлайн

Орис - За прехода, кръста и клетката


ЗА ПРЕХОДА, КРЪСТА И КЛЕТКАТА
 
01. Прехода
 
Кои сте вие по своята истинска, духовна същност и с какво желаете да продължавате своето съществуване по-нататък – със Светлината или с Тъмнината? – ето главните въпроси, които трябва преди всичко да вълнуват сега всеки земен жител. А Смъртта ... Такова нещо просто няма и нека мисълта за предстоящия Преход никак не ви безпокои – такова нещо [като смърт] просто няма да има! По-точно, то ще бъде „явно” само за онези, които го наблюдават отстрани – самите вие нищо няма да почувствате и усетите: заспали сте и... сте се събудили! И толкова.
„НЯМА ДА УМРЕТЕ, НО ЩЕ СЕ ИЗМЕНИТЕ!”
 
02. Кръстът е битувал сред славяно-прото-индоевропейците, нашите предци, а по-точно, сред нас с вас, дълго преди Пришествието на Спасителя. Той е бил предаден  в наследство на първите християни, дарил го е на славяните Вседържителят, а Исус Христос го е възприел като свой символ
Това е единственият космически знак, способен да прегради пътя на която и да е нечиста сила и да я накара да побегне обратно. Магията във всичките си ипостаси и разновидности използва за призив към демоничните сили пентаграм (звезда с пет върха), хексаграм (звездата с шест върха на Соломон), свастики, пентаедри, хексаедри и др.
Нека не ви заблуждават модните и разпространени сега измишльотини за така наречените “обърната” и “истинска” звезди. Това е уловка на тъмните сили, разчетена да привлече невежите хора към силите на Антисвета. Работата изобщо не е в това в какво положение се намира самият пентаграм, а в това, че вътрешното пространство на всички звезди и други фигури, образувани от пресичането на техните лъчи, при съответните приготовления и заклинания представляват тунели и канали, които съединяват Световете от демоническия ред с нашия Свят (който, между другото, също е демонически).
Чрез тези символики и с тяхна помощ магьосниците и маговете осъществяват всички видове връзки с владиците на Ада, с всички Съзнания на Преизподнята, а освен това се извършва и материализация на Физическия План на Земята с черната адска енергия на паралелните светове. Да прегради достъпа на тези сили на Злото може само кръстът.
Но силата на този знак зависи преди всичко от Вярата, с която човекът, който го прилага, го използва за защита на себе си и други хора от демоничните същности. Именно с този знак Исус е “отворил” вратата на АДА и е дал възможност на духовно развитите хора да достигнат Висшите Божествени Светове.
Използването от човека на сатанинска символика поради невежество или незнание може да повлече след себе си многобройни беди. Такива хора така и не получават пълноценна защита от Дявола, но и лишават самите себе си от покровителството и защитата от Силите на Светлината, тъй като използваните от невежите сатанински символи на свой ред преграждат пътя на низхождането на светлата Енергия на Доброто. Като нагледен пример за това може да послужи нашата многострадална Русия.
Колкото повече православни кръстове, а не обърнати сатанински звезди осеняват нейния лик, толкова по-бързо у нас Силите на Светлината ще могат да победят силите на Ада и Тъмнината. Възстановяването на православните храмове в славянските страни и издигането на кръстове над техните куполи ще спомогне за очистването на бивша Татария от пълчищата бесове и други демони, запълнили всички правителствени и държавни учреждения не само в нашата държава, но и в останалите страни в света.
 
 
03. Клетката
 
Съществуването на Колективното Съзнание накоето и да е нивокато се започне от атома, клетката, човека или Вселената, се подчинява на едни и същи Универсални Космически Закони. Всяка жива клетка се състои от протоплазма и ядро, а по-развитите клетки имат вътре в себе си и ядърце. Именно това е онова, което наричаме “микрокосмос”, който има в себе сиотразява в себе си) основните вибрационно-енергиининива на Макрокосмоса, които -като се започне от най-грубопримитивните (външни), могат (разбира се, крайно условно!) да бъдат идентифициранипо следния начин:
1) стени на клетката - аналог на строежа на физическото тяло на човека;
2) вътрешна обвивка на клетката – аналог навъншните” взаимовръзки на нивата на низшите подразделения на астралното тяло;
3) протоплазма – аналог на Праната (етерното тяло) на човека;
4) гранули, разсеянни в протоплазматаелементи на низшия Разум на човека (ума);
5) пространства в протоплазмата - аналог на Мисълформите на низшите желания и емоции;
6) ядро - аналог на Висшия “Аз” на човека;
7)ядърце - аналог набудхичното тяло; в него има център заретранслация нависшата нирваническа Енергия, която излъчва синтетичното (духовно)  Светило на нашата слънчева система; това е тази “точка” в Пространството, където колективното Съзнание на клетката влиза в съприкосновение с Атмата.
Правейки аналогия между физическия строеж на човека и енергоструктурите на Космоса ще кажем, че слънчевият сплит на човека съответства на макроскопичната екваториална зона или “сърдечния центърна физическатаСлънчева система. Физическото сърце функционално “съответствана видимото за нас Слънце (духовното Сърце наСлънчевия Логос), а главата, с нейния главен механизъм на проявление на Ума (интелекта) – на Земята, която активизира в човека низшето начало.
Всяка от обвивките, които съставляват Космическото интегрално Тяло на Небесния Човек,изпитват върху себе си непосредственото енергийно информационно въздействие, творчески излъчвано на Земята от Планетарните Логоси на основните планети от нашата система. Таканапример физическото и етерно тела изпитват върху себе си влиянието на Колективните Планетарни Съзнания на Луната и Сатурн; астралното и будхичнотона Логосите на Венера и Марс; менталното и каузалнотона Колективните Съзнания на Меркурий и Юпитер, а атмическото тяло се намира под непосредствения контрол наВисшите Космически Разуми на Слънцето и Сатурн.
В духовноразвития човек вибрациите нанеговото Сърце, които са средоточие на Качествата на Божествената Любов, която може да се проектира наземната магнитна ос, активизират Творческите Сили наслънчевия сплит (Духовната Воля), Които - посредством вихровите потоци на гърления център (Вишудха),се насочват към хипофизата (Аджна-чакрата), където ПОТЕНЦИАЛНО са съсредоточени Учителите, които (чрез Съзнанията на анахатните чакрамни личности) управляват Силите на проявление в човека със синтетическите Качества на Божествената Любов-Мъдрост.
 
 

Създадено: 21/07/2012 : 20:27
Обновено : 15/03/2019 : 00:20
Категория : Орис
Страницата е посетена 4073 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^