Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 740 всичко

 1 посетители

Орис - Ако правите по-малко качествен избор

Орис 01-08-08-4

 

- ЛУУ-ВВУ формата, човечеството, се намира в еволюционно изместване,  но и в минусова форма също, така ли?

- Да. Аз обясних – това е структурата на световете. това обяснява – не че обяснява, а това става поради специфичната структура на самите светове. Защото самите светове се състоят от така наречените минусови и плюсови измерности. Но това са условни названия. В третата част на „Ииссииди” се постарах да опиша това по измерности и по време също, допълнително. Но засега не мога да ви дам това. Между другото и потоците време – това, за което разказвам сега, това също е подробно описано. Сега само го имайте предвид. Примерът с влака ми се струва достатъчно интересен. И моментите на нашите избори също ще станат по-понятни.

Ако вие правите по-малко качествен избор, то някъде в друг свят вие правите по-качествен избор, а това означава, че има свят паралелен на дадения и вие попадате в инволюционния поток.  Във всяка ситуация има възможност да се направи най-алтруистичния избор. И това води вашата форма, вашето самосъзнание към безусловното еволюционно направление, по вектора за подобряване на качеството. Ако някъде сте направили егоистичен избор, вие веднага сте се преформирали в минусова измерност и сте започнали да попадате под сценария на инволюционното движение и започвате да се движите в обратната посока, а там стават обратни сценарии. Т.е., със задълбочаването в деструктивните качества върви и задълбочаване на деструктивните обстоятелства, за да може формата да се активизира за такова творчество, разбирате ли – за по-позитивно. Фактически, ако тук, в този свят, вие правите по-малко качествени, по-егоистични избори, то практически вие се превключвате в паралелен свят и не разбирате как сте тръгнали обратно, как сте тръгнали в посока на регреса, а не на еволюцията, не в посоката на прогреса. И вие си мислите, че продължавате да се развивате така, както преди, но в действителност това не е така. Вие сте тръгнали и хоп – едно обстоятелство, един срив, друг срив. Това трябва да ви постави нащрек и да си кажете: „Момчета, май не вървим накъдето трябва”, или: „Аз не вървя накъдето трябва. Чакай да се превключа на позитиви”. И хоп – започвате да се превключвате на позитиви. А какво означава да се превключите на позитиви? Значи, че сте се превключили в друг свят, в друго време, което върви в посока на подобрението. И в резултат край вас започват да се формират все по-добри и по-добри обстоятелства.  И хоп – вие сте тръгнали по позитивния път и така ще вървите, вървите, вървите - докато вашите избори са алтруистични. Разбирате ли в какво е същността?

В детството ми, в селския клуб, ние момчетата трябваше да плащаме по 10 копейки за билет за кино, но нямахме десет копейки. Какво правехме – нас с Пашка механикът ни пускаше на сцената – в селския клуб за прожекциите се спускаше екран – тук бяха всички седалки, а от тази страна – сцена, на която излизаха изпълнителите по празници и т.н. И ние лягахме там, на пода и гледахме филма от обратната страна – всичко беше същото, но само че обратно. Но всичко се разбираше, всичко можеше да се съпостави, само че човекът върви надясно, а не наляво. Да допуснем – правиш в живота си не такъв избор, а ето такъв – обратен и в резултат започват да стават други неща. Разбирате ли? Примерно става същото, както, като гледаш филма от обратната страна на екрана.

Такъв е нашия живот – състои се едновременно от два противоположни процеса, един от които ние характеризираме като алтруизъм – ние сме нарекли това така. А как другояче можем да го наречем? – ами можем да го наречем позиция номер едно, или както си искаме. Нали? Но винаги под „позиция номер 1” ще се подразбира позицията „минус един”. По отношение на инволюционния процес, на противоположното направление, разберете, че противоположностите са разделени на нюанси. Има мъничко по-егоистичен избор и ти – хоп, по времето си тръгнал и изобщо си попаднал на друг влак. И развитието на световете е тръгнало още по-нататък. Съществува пълна противоположност на тази степен алтруистичност, в която ти си направил избора. И ти веднага рязко, колкото по-алтруистичен избор правиш, толкова по–егоистичен вариант на дадено развитие върви в паралелния свят. Има и мъничко по-малко алтруистичен, и още мъничко по-малко алтруистичен и още мъничко по-малко алтруистичен и т.н. Аз ви казах по повод на времето: „Бог да ви пази да не си представяте всичко това – измерност, време, в такова линейно направление. Веднага ще изпаднете в грешка и ще се объркате. Всичко върви или навън, или навътре. В посока навън има едни сценарии, а навътре – противоположните на тях сценарии. Но във всички различни направления: там, там, там – в направление на различните качества.

- А щом нашето самосъзнание е свързано с отрицателната мерност пряко, да допуснем, че аз, чрез дадената форма имам възможност да се проявявам в съзнанието на позитивната мерност. Да, нека това да бъде даже първата мерност на пространството, или там четвърта, или пета.

- Защо първата?

- Ами условно.

- Ако ние сега се намираме на нивото на, да допуснем условно плюс 3,78 стотни мерност, то паралелната на нас ще бъде минус 3,78 стотни мерност.   Само така можеш да вземеш решение. Само така. Ти не можеш да вземеш решение по друг начин – по-точно твоето решение не може да бъде в тази мерност и веднага да бъде „проецирано” на теб в минус първа мерност.

- Аз имах предвид същности, проявявани чрез самосъзнанието на дадената форма, т.е. чакрамните личности, които практически имат възможност да се проявяват на първа, втора мерност и имат възможност да се проявяват чрез дадената форма Имат възможност  да се проявяват чрез дадената форма и чакрамни личности от по-високи измерности от трета измерност, но ... отрицателните мерности. Как е свързана моята форма с отрицателните мерности?

- Изцяло. Взаимосвързани са. Това не е онова, което ние наричаме светове и антисветове, частица и античастица. Макар че ние - всеки от нас, се състои едновременно от частици и античастици. Даже на това ниво. От гледна точка на физиката правилно ли го казвам? Там материалността, която ние усещаме и в която ни има, и която едновременно се състои от частици и античастици.

- На нивото на ядрената физика това  е така.

- А именно отношенията, т.е. тези каузални връзки вървят на нивото на елементите на ядрените частици, или онова, което ние наричаме, което на нас ни изглежда като мезони и т.н. И ето, чрез тази си част ние сме завързани със своите античастици. И когато се префокусираме в нея, с помощта на какво се префокусираме? Главният механизъм за префокусиране е съзнанието. В нашето съзнание съществуват едновременно и плюсова и минусова мерност. Това е универсална структура. Всеобхватна структура. Обхваща всички светове, които са достъпни на дадената форма за реализация. Да речем, на мен са ми достъпни в по-голяма или в по-малка степен 14 мерности. Ако се постарая, мога да изляза и на 18  мерности. За вас са достъпни 3 и половина. Но това е тази активна част, с която вие можете да оперирате и в предела на която вие можете да се измествате тук-там-тук-там – където искате, макар и да има някаква инерция все пак. А световете и съзнанията са едно и също. Структурата на всеки стереотип, конфигурацията на неговото самосъзнание, е вкоренена във всеки свят – в неговия сценарий. Ако тя е вкоренена в свят, а светът има двуликост, то едновременно в този свят е вкоренена и противоположната конфигурация. Разбирате ли? – В друга част на света - минусовата. И всичко става именно по такъв начин.

Говорил съм ви за това – да речем някой лош човек ви прави зло – възлюбете го. Възлюбете го, защото чрез него се проявява тази част от вашето самосъзнание, която би могла да постъпи точно така. И всеки човек, който ви прави зло, можете фактически да го възприемате като минусова част на самия себе си. Като това, което вие бихте могли да направите, ако във вас не присъстваше ето този позитивизъм, който ви движи съвсем в друга посока. Този човек се движи в другата посока. Вие се движите в обратната посока. Но вие сте се съединили, така да се каже – сблъскали сте се, за да можете вие да му дадете да разбере, че е възможна и ето такава реакция и ето такова съществуване. Тоест – не око за око и зъб за зъб, а за някакво нормално отношение. И че на злото  може да се отвърне с добро. И ако не е напълно пиян, или ако не се намира в някакво невменяемо състояние, той ще се замисли и ще си каже: „А защо пък аз направих така? Защо постъпвам така?” На него може да му хареса това, че така сте постъпили – и той е видял във вас друга част от себе си. И ще започне – хоп, и ще започне да се движи заедно с вас в другата посока, но може би мъничко поизоставяйки в своето развитие, в своите СВООУУ-ФОРМИ.

Ще ви дам възможност да осмислите всичко това и да стигнете до положение, в което да си кажете: „А защо това е така? Не, това не пасва, не, не се получава”. И тогава всички тези проблемни места да ги обсъдим допълнително, защото сега вие не можете да вложите всичко това в себе си. На мен ми се струваше, че това е естествен момент за разбиране, и че това вече съм го описал, но явно е в третата част на „Ииссииди”.

Нашето самосъзнание, нашето съвкупно съзнание, това е вселената. По всички наши стереотипи, при което при всички наши ВВУ форми – човешките форми, да? Да вземем тази – няма да вземаме други протоформи. Да вземем само човешката форма – ние сме вкоренени в множество светове, а структурата на световете е създадена така, както лентата на Мьобиус – хоп – и сте от едната страна, хоп – и сте от другата. Тук сте вие – ето така, а в действителност мъничко, мъничко изменяте пространството.

С какво изменяме пространството ние? Със своите мисли. С какво променяме геометрията на пространството? Със своите чувства. С какво изменяме геометрията на пространството – със своите избори. Веднага изменяме геометрията на пространството. И веднага, благодарение на изменението на тази геометрия, ние преминаваме в следващия свят. Прескачаме от единия влак на друг. Ако успяваме по ротационния цикъл да направим ето тези скокове по-бързо, отколкото нашия влак да се размине с други влакове, ако успяваме да направим това, то ние се придвижваме в това направление, в което искаме. Ако не успяваме, то нашият влак отминава и ние сме принудени да преминем към други, към ето тези влакове. А тези влакове трябва да заобиколим, да прескачаме и да ги пропуснем. И тогава става много сложно да прескочим по пътя. И трябва да вземаме някакви решения, за да се върнем отново в предишното направление.

Собствено казано, именно на това е основана схемата на безсмъртието. Влаковете – това са световете, представени опростено. Не забравяйте това, че не става дума за линейност. Но сфероидалността вие не можете да си представите, както разбирам – да си представите едновременното разпространение по всички вектори – не можете. А влака можете да си представите.

Ето например като при ядрения взрив - ядрен взрив е всяко от вашите решения или възможности – това е момент от вашето съществуване. И ето - пум – тръгва ударната вълна, която се разпространява едновременно и в това разпространение се намира цялото множество от вашите избори. По всички възможни вектори. Вие от цялото това множество сте избрали само едно – един избор. И този избор задължително трябва или да съвпада с движението на влаковете в направление на еволюцията, или ако не съвпада, вие ще скочите на другия влак и той ще ви прекара известно количество вагони по-назад. И колкото по-дълго пребивавате в такива егоистични състояния, толкова по-далеч и по-далеч ще ви отнася в обстоятелства по-малко хармонични и по-малко спомагащи за вашия живот и вашето еволюционно формиране.                       

 


Създадено: 17/07/2012 : 15:45
Обновено : 21/07/2012 : 19:52
Категория : Орис
Страницата е посетена 3913 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^