Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 961 всичко

 8 посетители онлайн

Орис - Въздействие на радиацията върху организмаВъздействие на радиацията върху организма


ИИССИИДИОЛОГИЯ, том 11

11.13087 Между другото, за дозите! Смята се, че всяка радиация е убийствена и че големите дози убиват веднага, а малките – постепенно, с натрупване на този вид излъчвания в клетките. Но това не е така! Например тези от Хирошима и Нагазаки, които не са били в зоната на директното облъчване и са получи малка доза радиация, не са измрели, а са станали по-здрави. Те са по-устойчиви на инфекции, по-малко боледуват от левкемия и рак на дебелото черво в сравнение с останалото население на Япония. Това е вече доказано от японските учени! Радиацията, във вредния й вариант, разрушава белтъчните комплекси комплекси, т.е. валентните, водородни връзки между атомите в сложните молекули на клетките на организма. Средното ниво на природната радиация е опасно за всичко живо не повече от лекото повишаване на гравитацията или атмосферното налягане. Нашият организъм е проектиран така, че увеличаването на радиационната доза (разбира се, до определена степен!) усилва - чрез изменение на активността на определени участъци от ДНК –функцията оцеляемост на организма (казано на научен език, радиационния хормезис, наричан още „радиационна хомеостаза”), след което има широка неутрална зона на индивидуалните адаптивни възможности, присъщи на всеки "човек" и едва при повишаване на нивото отвъд предела на допустимите възможности започва поразяващото действие на радиацията

11.13088 Тоест в малки дози, както и отровата, умереното облъчване с радиация се превръща в лекарство. Например, прагът, над който на радонът във въздуха, започва да унищожава тялото, е равен на 4500 Бк. Ниво от 400 Бк е много полезно за организма. На всички лекари е известно благоприятното влияние на радоновите вани. При въздействието на излъчванията на живите молекули с тях стават едновременно два процеса: йонизация (затова и радиацията се нарича йонизираща радиация) и възбуждане. При взрив на атомна бомба или при друго мощно отделяне на големи дози радиация, електронът просто отпада от молекулата и тя незабавно се унищожава. При слабо облъчване, обаче, това въздействие предизвиква в "атомно молекулярните", биологически структури само леко стимулиращо възбуждане: изхвърленият електрон преминава на друго енергийно ниво. Около молекулите се формират краткосрочни високо-честотни колебания на енергията, предизвикани от динамиката на проявление на поляритоните. Тяхната роля е енергоинформационна, т.е. - привнасяне в самосъзнанието на форми, структуриращи даден честотен диапазон на ирккуллигренните Реалности, определени (за всяка конкретна ситуация) блокове Информация с по-качествени видове Реалности от флакглааосния диапазон.

11.13089 Ако Самосъзнанието "личност", активно влияещо върху качественото състояние на нейната белтъчна съставляваща (организма), е структурирано от достатъчно високочестотни УУ-ВВУ-копия, малки дози радиация няма да причинят никаква вреда на организма, а само ще преразпределят функциите на свободните радикали в посока да се подобри устойчивостта на имунната система.
 
В резултат от радиацията някои функции (например, пикочо-половата, храносмилателната, хормоналната), автоматично ще бъдат подтиснати или леко променени (защото в по-качествените наши Форми тези функции, губят своята актуалност), но като цяло биологическият комплекс ще претърпи по-еволюционни преобразувания (префокусировки в по-качествени свои състояния, съпровождащи процеса на повишаване на степента на Самосъзнанието). В такива случаи, биологичната съставляваща "личност" не се разрушава, а продължава своето съществувание в по-качествено изражение.

11.13090 Ако една и съща доза радиационно облъчване е получила слабо развита в духовен план "личност", с мощна динамика на низшите Нива на първите два Центъра, то свободните радикали (поради липса на конфигурация на Съзнанието на Творческата Активност на Творците от флакглаассния диапазон - ОРЛААКТОР и АИГЛЛИЛЛИАА) нямат никаква възможност да се самоорганизират в нужното направление, защо започват хаотично да се нахвърлят на здравите клетки и ги разрушават, което води до бързо разрушаване на жизненоважни системи на организма (рак, левкемия и др.) Между другото, същото става и в резултат от префокусировка в НУУ-ВВУ-Конфигурации с мощно изразена активност наУУ-ВВУ-конгломерати на низшите Нива на първите два центъра, когато Формо-Творците от следващите два центъра просто нямат възможност да се проявят дори в регулирането на биологичните процеси (техният надзор над аргллаамурами и инглимилини и започва от петото синтезирано Ниво на първите две центъра).
                                                                                                    Орис
 
 
Мнението на учените
 
Концепцията за "радиационен хормезис или радиационна хомеостаза" е въведено в биологията през 80 - те години и, както и в хомеопатията, е постулирало, че ако големите дози радиация имат неблагоприятно въздействие върху живите организми - подтискат деленето на клетките, растежа и развитието, то малките дози стимулират практически всички физиологични процеси. Конкретни количества на ниските дози зависят от видовата характеристика, за бозайници те са в диапазона до 0,5 Гр. Експериментите показват, че под влиянието на малки дози йонизиращи излъчвания естествената продължителност на живота на животните се увеличава с 10-12% в сравнение с адекватния контрол. Поддръжниците на идеята за радиационния гормезис не без основание смятат, че  ядрената радиация е естествен, постоянно действащ на организма фактор, без които нормалното съществуване е невъзможно, както е невъзможен живота без гравитацията, магнитното поле, или кислорода. А.М.Кузин предложи непротиворечивата хипотеза, обясняваща различните ефекти на големите и малки дози на облъчване. Големите дози облъчване влияят на радио чувствителните тъкани, докато ниските дози променят регулаторните функции на радио устойчивите тъкани. Големите дози предизвикват в клетките патологични реакции, тъй като квантите енергия разрушават ДНК и този процес се усилва с биологично активните вещества на клетката. Малките дози влияят на свойствата на мембраните и цитозола без това да повлияе на генетичния апарат.

Съществуването на такова парадоксално явление като радиационния гормезис е потвърдено в различни лаборатории и на различни обекти. Гама облъчването в малки дози стимулира прорастването на семената, води до увеличаване на вегетативната маса на растенията. Ниски дози активират имунната система при различни животински видове и ключови мембранно-свързани ферменти, в частност аденилатциклаза, активират репарационните системи и, което е много важно, повишават резистентността на клетките и организма към следващите по-високи дози на облъчване.

Поразително противоречие между старите, широко използвани в балнеологията радонови вани, чиито лечебни ефекти никой не поставя под съмнение и опасността от радоново облъчване отдавна се обсъждат в медицинската и биологична литература, но да се стигне до каквото и да е разбиране на механизмите на тези ефекти извън радиационния гермезис едва ли ще бъде възможно.

Радиационните фактори са влезли толкова дълбоко в нашето ежедневие, че в много случаи изглежда, че те винаги са съществували. Радиохимичният анализ днес е неотменим метод за измерване на възрастта на скалите в геохимията, на изкопаемите останки на животни в палеонтологията, или за времето на изготвяне на обекти на културата в археологията. Без него е невъзможно да се определи съдържанието на микроелементи в организма, за медицински и биохимичен анализ, или в криминалистиката. Арсенът в косата от главата на Наполеон е бил открит именно по този метод. С помощта на радиация създадоха нови сортове растения, унищожават селскостопански вредители, стерилизират медицински инструменти и консервират храни. Вероятно нито една област на човешкото познание не може да мине без научни изследвания, в основата на които лежи използването на радиационни методи.

Човечеството трябва да се отърве от религиозно-мистичен страх от радиация, тъй като радиацията за години напред ще си остане естествен и главен спътник за развитие на човешката цивилизация. И разумното човечество ще бъде благодарно на радиацията за ползите, които тя носи на хората, предимно на тези, които със своите изследвания разкриват нови възможности за работа в полза на хората.

http://www.slavutich.kiev.ua
За автора:

Евгений Петрович Гусков през 1963 г. завършва Факултета по биология и почви на Държавния университет в Ростов, специалност зоология, пак там - следдипломно обучение във Факултета по генетика. 1976-1982 ръководител на катедра по генетика и цитология, РГУ, 1982 г. директор на Института по биология в РГУ. През 1989 г. той защитава дисертация на тема "Генетичните последици от оксидативния стрес" в специализирания съвет на Института по биология и развитие. акад. Н.К.Кольцова. академия на науките. От 1990 г. е професор, завеждащ катедрата по генетика, РГУ. Области на интереси - мутационен процес, еволюционна и екологична генетика. Пълноправен член на Московското общество на Генетиците и селекционери, академик на Академията по околна среда.
 

Създадено: 15/07/2012 : 18:33
Обновено : 09/06/2020 : 23:37
Категория : Орис
Страницата е посетена 4416 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^