Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 971 всичко

 2 посетители онлайн

Орис - Другите ни личности


Другите ни личности
 
Следната информация наскоро намерих на такова високо ниво в Акаша, до което малко човешки Души имат санкциониран достъп. Затова ви моля правилно да се ориентирате в цялото многообразно множество на вашите финоматериални ”аз”.
Итака,всеки от седемте ГЛАВНИ психични центъра (чакри) на въплътената човешка личност се състои от 7 ОСНОВНИ вибрационни нива, които се отличават едно от друго по качеството на информираност в пределите на характерния за дадения център диапазон. На всяко от тези нива съответства не само качественото ниво на енергията, но и степента на достоверност, чистотата на информацията, носители на която се явяват дадените типове енергии.
Освен това, на всеки психичен център на човека във Финия свят съответства напълно определен и конкретен тип на неговото Съзнание, който от астралната Материя формира за себе си /във всеки отделен момент/ напълно конкретна астрална форма на проявление.
Най-често тези форми в една или друга степен дублират външния вид на своя физически прототип, но разликата между астралните личности на низшите психични центрове и астрално-ментални форми на личностните Съзнания на висшите центрове, както и на самата въплътена личност, винаги е много поразителна.
Най-низшите астрални форми на проявление на личностните Съзнания на психичните центрове едва ли могат да бъдат наречени човешки – дотолкова са препълнени с животински деструктивни еманации. Прочетете за мафлоците в моята книга “Митарствата на душата” и нагледно ще си представите цялата отвратителностна външния вид на самите себе си, активизирани във вибрациите на най-грубата Материя на Астрала.
И така, всеки чакрамен център на нашия астросом дава реална възможност за развитието на нивото на Финия план на ЕДНА от астралните личности, която има възможност АВТОНОМНО и ОСЪЗНАТО да се проявява в диапазона на седемте поднива на вибрациите на дадения психически център. Ако говорим още по-точно, то ВСЯКА ОТ ТЕЗИ АСТРАЛНИ ЛИЧНОСТИ СЪЗДАВА НА ВСЯКО ОТ СВОИТЕ 7 ЕНЕРГО-ИНФОРМАЦИОННИ ПОДНИВА ОЩЕ 7 ФОРМИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ НА ЛИЧНОСТИТЕ НА СВОИТЕ СОБСТВЕНИ СЪЗНАНИЯ АСПЕКТИ, ФУНКЦИОНАЛНО И ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕРСОНАЛНО СЪПОДЧИНЕНИ НА НЕЯ.
Когато разговарям със събеседник, аз мога по свое желание ясно да различавам със своето вътрешно зрение формата на това от Съзнанията, което в настоящия момент е най-активизирано в дадената физическа личност и повярвайте, от мен отпада всякакво желание да продължавам да общувам с човека, когато той внезапно премине от ниско развитата Анахата на по-ниските, но по-активни, нива на Манипура, Свадхистхана, или даже Муладхара.
Което е интересно – според това как бодърстващото Съзнание на човека рязко се “отпуска” /или “повдига”/ на друго енерго-информационно ниво, при това на Финия План се изменят не само външните очертания на формата на неговия астрален Прототип, но и дрехите, в които той /или тя/ са представени в Астрала.
Например, веднъж общуваща с мен на нивото на вибрациите на сърдечната чакра жена по време на беседата рязко премина на честотата на вибрациите на Свадхисхана. До този момент нейният астрален прототип беше облечен в златисто-изумрудена рокля, напомняща тънъкброкат или атлаз. На невисоката гръд сияеше тюркоазено-ахатов медалион, а събраните на главата йсветли коси бяха украсени с диадема с цвета на дъгата.
С неябеше приятно да се беседва на тема моите книги, докато активността на нейната анахатна личност, под напора на мощни инстинктивни импулси, не беше принудена да отстъпи място на нейния Свадхистханен Прототип. И тогава пред мен на Финия План вече не седеше, а полуразголено, похотливо се излежаваше на пода съвършено друго създание, рязко изменило се както по чертите на лицето, така и по формата на тялото и даже по отношение на дрехите. В непрекъснатите и плавни движения на нейното гъвкаво тяло прозираше неприкрита похот и нарастваща страст.
Прозрачната сиво-алена блуза не можеше да скрие откровената голота на нейната астрална форма, значително по-закръглена и пищна, отколкото нейния физически Прототип, който в това време, както преди, продължаваше да беседва с мен със сериозен и разбиращ вид. Когато аз, позовавайки се на заетост, бързо се сбогувах с моята читателка, след нейното заминаване към продължаващата да лежи на пода свадхистханна личност се включиха яркооранжевите и наситени със сексуални вибрации Мисълформи на нейното нереализирано желание. Достатъчно беше само да визуализирам на мястото на техните оргии мощен огън и цялата астрална група се разтвори в Пространството.
Интересното е, че формите на астралните личности на някои от центровете имат различни полови признаци в сравнение с тяхната физическа личност. Така например анахатните и свадхистханни Прототипи на някои мъже имат явно женски привлекателни форми, докато свадхистханните и вишудховите личности на някои жени, обратно – изглеждат като млади мъже или даже много красиви юноши.
Вероятно това обстоятелство зависи от степента на психическата уравновесеност на мъжкия и женски аспекти във всеки от центровете и в голяма степен влияе на сексуалната ориентация на човека. Например, ако в енергиите на Свадхистхана на мъжа в голяма степен е развит женския аспект, то в сексуален план него непременно ТРЯБВА да го привличат мъже. В същото време нито една жена няма да привлича мъжа, ако нейните полови и сърдечни центрове в голяма степен са активизирани от “мъжки” енергии.
Има още едно много интересно наблюдение, което ще приведа само като информация за размишление, тъй като не знам към какво да я отнеса. И така, в продължение на целия физически Живот на човека, буквално “рамо до рамо” с него, на Финия План съществуват такива негови астрални аспекти, които бих нарекъл “възрастови личности”. Кои са те?
Бих ги охарактеризирал като обобщени продукти на астрално-менталното творчество, създадени от бодърстващото Съзнание на физическата личност в продължение на всеки от седем-годишните цикли от нейния Живот. У всяка от тези възрастови личности съществуват привързаности към материалния План чрез различни предмети, обкръжаващи човека: снимки, филми, дрехи, всекидневие, конкретни географски места и обекти, в които човекът е преживял и е бил свързан с тях всеки ден във всеки даден седемгодишен период от своя Живот.
Механизмът на активизация на астрално-менталната дейност на всяка от нашите възрастови личности се явяват тези от чакрите, които са служили като най-стабилен източник на съществуване на човека в съответния седемгодишен период. Като средство за проявлението им служат определени нива на паметта и подсъзнанието, където с абсолютна точност е записано и отложено абсолютно всичко, за което човекът във всеки отделен период от своя Живот е живял, за което е мечтал, към което се е стремил.
Особено това се отнася до енергиите на НЕРЕАЛИЗИРАНИТЕ желания, които са преизпълвали астралната същност на личността, но на които в условията на физическата реалност не е било съдено да се самореализират и самоизразят. Тук можем да отнесем амбициозните, честолюбиви, сексуални, духовни и прочие мотиви, на които в своето време е било силно зациклено Съзнанието на човека, в резултат на което енергиите на неговите Мисли /въображение/ и желания /фантазии/ са породили в Астрала множество реални саморазвиващи се Мисъл форми – астрални личности, привързани към конкретния човек и хранещи се за сметка на енергетиката на неговата творческа чувствена дейност.
В Астрала всяка от тези възрастови личности живее СЯКАШ свой собствен Живот, като проиграва стотици и хиляди вероятно-невероятни варианти на понататъшното нейно развитие, в пределите на нейния седемгодишен цикъл, които биха могли да бъдат реализирани на материално ниво, ако физическият човек в един или друг момент беше взел съвършено друго решение.
Всяка от тези възрастови личности не се развива “по-високо” или не става “по-възрастна” от ограничаващият я праг: 7, 14, 21, 28 години и т.н. Те участват активно в нашите сънища не само обогатявайки по такъв начин подсъзнателната съкровищница на нашия жизнен опит, но и активно проработвайки “вместо нас” на астрално ниво тази част от текущата ни Карма, която сме придобили за сметка на невярно взетите някога от нас решения.
Да, възможно е много от НАШИТЕ възрастови личности да изглеждат днес в нашето разбиране смешни, наивни, нелепи, невежи, страхливи, опърничави и т.н. Да, някои от тези “отработени” части от ВАС САМИТЕ, според вашата днешна гледна точка, пребивават в тъмнина и страх. Но помислете: ТА НАЛИ ТОВА СА ВАШИ СОБСТВЕНИ ДЕЦА! От този факт не можете просто да се откажете – тях ги ИМА и те съществуват и са не по-малко реални от вас самите!
И те нямат друго средство за собствено просветление, освен чрез вашето дълбоко осъзнаване на ТЕХНИТЕ реалности и представяне на всяка от тях реалната възможност да види Светлината с очите на вашата Душа! В ТЯХНОТО съществуване Светлината им е необходима за индивидуална еволюция не по-малко, отколкото за вашата, защото без това те не могат да получат отговори на своите многобройни въпроси и да вземат верни решения за ликвидиране на своите собствени проблеми.
Това чувство на страх, което усещате вътре в себе си, най-често изобщо не се явява “атака на злите и тъмни сили”, а е предизвикано от емоционалната активизация на един от вашите личностни аспекти, която поради отсъствие на нужната информация /Светлина/, е изпаднал в паника и това негово негативно състояние автоматически се е проектирало на вашата нервна система. Да помогнете на него /и на вас/ да се справи с това можете само самите вие, осветявайки НЕГОВОТО Съзнание със Светлината на ЗНАНИЯТА на своите по-развити аспекти-личности.
Вие трябва да разбирате, че тези части от вас самите, които не са били в своето време просветени от вас, ще бъдат принудени отново и отново да се връщат към вашето бодърстващо Съзнание за свое по-пълно осъзнаване, за да може най-накрая да се просвети, да се измъкне от тъмнината на невежеството и да продължи по-нататък в своето развитие.
“Неговата” духовно неразвита личност е способна да види само себе си . Но с бързото разширение на Съзнанието, човек много скоро започва да придобива способността целенасочено, ментално и чувствено да създава в други реалности на Тънкия План активни финоматериални структури на своето собствено Съзнание – ментални изразители и чувствени реализатори на много аспекти от своето личностно “аз”, които нямат възможност за самоизразяване в несъвършения физически свят.
Вече споменах, че съм имал възможност активно да общувам на различни нива на Финия План с някои от тези мои личностни Съзнания-аспекти като Алджелис, Луа Андис, Грейли Вин... Всичко това, което го има в еволюционния набор на моето Съзнание, но по различни причини не е могло да намери възможност за самостоятелно отразяване в дадения тип реалност чрез личността на Сергей Цвельов, успешно се реализира чрез други аспекти на моето Съзнание, по-съвършени и духовни Светове.
На своите собствени финоматериални нива тези личности преживяват не по-малко, а значително по-творчески активен и съзидателен Живот, отколкото Сергей Цвельов, затиснат в строгите ограничения на физическата реалност. Те, раждайки се всеки в своя Свят точно така, както и ние тук, непрекъснато се сблъскват със своите собствени проблеми, по някакъв начин ги решават, като се учат от своите грешки, обичат, заработват опит и качества, свойствени за своята реалност и след това “умират”, тоест, преминават на по-високо ниво на Съществуване.
Между другото лично теб, Фироксанта, навярно ще ти бъде интересно да узнаеш, че жената на Луа Андис – красавицата Галантина – също се явява един от аспектите на твоя личностен „Аз”.
Фироксанта: И какво се получава – че освен Имлис – жената на Алджелис, аз на фин план чрез още една от личностните части на моето Съзнание съм тясно свързана с теб?
Орис: Излиза, че да. Имлис е твоята анахатна личност, а Галантина – анахатно-вишудховата.
Фироксанта : А Грейли Вин няма ли жена?
Орис: Не. Работата е в това, че Грейли Вин е проявление на моето личностно сахасрарно ниво на Съзнание и неговите задължения на духовен Учител от високоразвитата финоматериална реалност, в която даденият личностен аспект на моето Съзнание пребивава, не предвиждат активен енергиен взаимообмен със Съзнания от такова високо ниво с другите аспекти на личностното „аз”, което в нашия свят би се характеризирало като „съпружески отношения”.
У Грейли Вин в равна степен са активизирани и уравновесени и двата Ин-Ян аспекта, което го прави практически андрогинно същество. На него лежат много важни задължения – контрол във връзка с изпълнението и правилното приложения в практиката, в условията на вибрациите на реалностите от 11-12 обертонове на Астрала, на Универсалните закони на космоса.
Фироксанта: А аз ще мога ли някога да се срещна съзнателно с всички свои други аспекти или те живеят във Финия План отделно и независимо от нас?
Орис: Нищо „отделно” не съществува: всичко е взаимосвързано и взаимопроникващо. Затова понякога, при определено стечение на обстоятелствата и условията, тези „други” личностни аспекти на нас самите могат да се проявяват в нашата реалност. При някого това може да се изразява ненатрапливо, сякаш постепенно, а при някого може да има агресивен характер, който рязко се отразява на психическото състояние на човека. Всичко зависи от степента и нивото на развитие на целия индивидуално-колективен „Аз”.
Всяка от тези реални финоматериални личности, макар и да живее свой собствен живот, но на ментално и емоционално нива достатъчно силно и активно влияят на живота и качеството на вземаните решения от земната (въплътена) личност. Всички те са многобройни „посредници” между физическия, личностен „аз” и Колективното Съзнание на общата за тях Душа-аналог. Много хора са се сблъсквали с такива явления, но обикновено са приемали различни Прототипи на своето собствено Съзнание за Ангели-Хранители или за други „богоподобни” същества.
Между другото, заедно с приближаването на Часа на Преображението на Земята наближава и времето на „сливане” на всички наши многобройни Души-аспекти и техните Съзнания-аспекти, намиращи се на всички краища на Галактиката и даже на Вселената. Затова всеки от нас трябва да бъде готов за това, че сред другите аспекти има и такива части на нашето Съзнание, които могат дори само при Мисълта за тяхното съществуване да ни доведат до ужас.
Но при все това, всяко от тях е не по-малко реална част на това, което сме ние В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ и главният ни Изпит по време на Преображението ще се състои в това – заставайки лице в лице с тези невероятно тъмни по наше мнение наши „аз-аспекти”, да разберем, че те се явяват само отделни аспекти на нашата единна колективно-индивидуална Душа – нейни различни маски и външности, много често поради своето невежество намиращи се в конфликт сами със себе си.
Всеки от нас трябва да разбере, че главната арена на борба  между доброто и злото, Светлината и Тъмнината, се намира вътре в нас самите, а не на улиците и площадите, не в правителствата, парламентите и религиозните заведения. Нашата битка със „злото” е битка между различни, изкуствено разединени части от нас самите, които се явяват естествено продължение в множество измерения и инкарнации от уникалния комплекс енергии, характеризирани от нас като „индивид”.
Всички тези части от нас самите ще дойдат, за да се слеят ДОБРОВОЛНО заедно с нас В ЕДНО, защото те са част от нашия многолик „Аз”, проявявана в много измерения точно така, както ние се явяваме вместилища и носители на Светлината. Тогава вече няма да има тъмно, доколкото Светлината на отново съединената Душа ще просветли тъмнината на много несъвършени Съзнания-аспекти.
Когато нивото на осъзнаване на земната личност се разширява далеч отвъд пределите на Физическия План, човек непременно влиза в контакт с някои от своите Финоматериални „двойници” (както мъжки така и женски), получавайки от тях в трудни периоди от своя Живот помощ под формата на полезна информация, съвети, препоръки.
За хармонизация в своето съзнание на мъжкото и женско начала вие трябва да развивате своята интуиция. Благодарение на нея вие заставате на пътя на постепенното сливане в едно и уравновесяване на две дадени качества – мъжки (логически) и женски (емоционален) аспекти. Необходимо ви е да дадете на самите себе си реална възможност да се съедините с всички части на самите себе си съществуващи в различни измерения, за съществуването на които вие не сте подозирали, но които, въпреки това, реално съществуват.
Моят СЪВЕТ към вас е: ако общуването с подобно астрално същество става в спокоен, разсъдливи ненатраплив вид, то това означава, че сте встъпили в контакт с по-развит аспект от своето, още веднъж подчертавам – СВОЕТО! – Съзнание. Ако има момент на принуда, натрапчивост или даже груби заплахи, то в контакт с вас е влязла по-слабо развита част-аспект от ВАШАТА личност, неспособна да даде за вашето развитие нищо полезно и конструктивно. Това енергоинформационно ниво вече е повече или по-малко разработено от вашата Душа в предишните й въплъщения и вие няма смисъл да се връщате отново към него.
В никакъв случай не трябва грубо да гоните това СВОЕ по-низше Съзнание, а се постарайте, търпеливо благодарейки за искреното му желание да ви помогне и участва във вашите конкретни проблеми, да му обещаете, че при случай задължително ще се възползвате от неговите съвети. Иначе тази астрална част от ВАШЕТО космическо същество може да стане причина за това, което в психиатрията обикновено отнасят към различните типове фобии и паранои.
Психиатричните болниците във всички страни на света са препълнени с хора, които, така или иначе откривайки в себе си способността за вътрешно виждане, са видели нещо от финоматериалните реалности, но поради недостатъчна информираност и психическа подготвеност, не са могли нищо да разберат от „видяното”. Необмислено и прибързаноправейки крачка във Финия Свят, те са разкъсали логическата връзка с Физическия План и са загубили персоналната честота на своята земна личност, която закрепва всяка индивидуалност в системата от три измерения.
Не осъзнавайки себе си, нямайки възможност да се „настройва” към дадения тип реалност, те са разбалансирали своята фина нервна система и СЯКАШ са заседналимежду световете без да пребивават в пълна степен нито „тук”, нито „там”. Периодически тяхното Съзнание преминава на една или друга вибрационна честота, като им позволява да видят, почувстват и узнаят нещо, което излиза далеч извън пределите на триизмерния свят. Тъй като логическият ум на бодърстващото Съзнание не е в състояние да им обясни това, което става с тях в такива случаи, то споменът за подобен произволно излизане от тялото или ясновидско явление надеждно се блокира.
Ако искате да ускорите процеса на своя духовен растеж, запасете се с ТЪРПЕНИЕ, защото вашите личностни представи за „движение напред” никак не съвпадат с истинското положение на нещата на фино ниво. Надявайте се само на самите себе си (мен вече много пъти са ме връщали към това)! Най-често се доверявайте на собствената си интуиция, като в голяма степен разчитате на вътрешното чувстване, даже ако не виждате в това никакъв логически смисъл.
Култивирайте в своето Съзнание енергиите наТялото на Светлината и се учете да ги използвате по предназначение като все по-често и по-уверено излизате отвъд пределите на човешките възможности, като смело отмятате законите и забраните, които пречат на вашето духовно развитие, защото именно с тази просветителска цел сме дошли на Земята всички ние.
Само така някой път ще стигнете до взрив на Съзнанието, осъзнавайки в себе си Този, който винаги сте се явявали. Повече вярвайте на своя така наречен „вътрешен глас”, като не забравяте за това, че вашата Мисъл съществува на Фин План и притежава способността активно да съзидава. Мисълта СЪЩЕСТВУВА и тя в нашата реалност е първична, създавайки я такава, каквато искаме да я видим.
Енергията на Мисълта е квинтесенцията на цялото ни Мироздание. За каквото мислите и си представяте, това скоро и получавате! Много от хората смятат своето въображение за илюзия без да разбират това, че именно то лежи в основата на разбирането, манипулирането и реализацията на Земята на всички движения на разума.
ЗАПОМНЕТЕ: вашият духовен растеж и придобиване на свръхчувствени способности изцяло зависи от качествата и насочеността на вашите Мисли.
Всеки от нас е резултат от нашите собствени Мисли. Благодарение на своите позитивни и съзидателни Мисли, вие физически растете и духовно се развивате. Мислете широкомащабно и ще достигнете велики и наистина глобални цели.
Благодарение на ВСЯКАКВИ съмнения и отрицания, вие дълго тъпчете на място без да реализирате предоставяните ви възможности за разширяване на границите на собствения ви мироглед. Всеки момент на съмнение или установяване за самия себе си на някакви строги рамки много силно препятства разширяването на границите на собствения ви мироглед. Всеки момент на съмнение или установяване за себе си на някакви строги рамки много силно препятства разширяването на вашето Съзнание и достигането на замисленото.
Съмнявайки се в нещо, вие давате възможност на Мисъл формата на вашето съмнение да се реализира, защото съмнението – това е тази мисъл, която всячески се стреми да възпроизведе себе си и да се самореализира в дадения тип реалност. Съмненията са най-тежката част от духовния път, тъй като човек започва усилено да размисля съществува ли наистина това, за което пиша в своите книги. Но без този етап няма да има пробуждане на вашето осъзнаване на „Това, Което се намира вътре във вас.”
 
 
Воул: “Ами всички тези многобройни личностни, аспектни и възрастови Съзнания, за които ти пишеш и от които се състои личността на всеки от нас, в какви типове реалности съществуват те? По-точно, ние сами със своите Мисли, емоции и въображение създаваме среда и конкретни условия за тяхното обитание, или тези условия ВЕЧЕ съществуват?
 Орис: Всяка наша осъзната Мисъл за нещо или целенасочен размисъл за някакво конкретно събитие, при който се разглежда множество от неговите вероятностни варианти, мигновено създават в Пространството на Земята съответстваща на вибрациите на дадения тип мислене реалност или, ако щете, специфичен паралелен свят, в който РЕАЛНО става всичко онова, за което размишлявате или по-точно казано – всичко онова, за което творчески мислите.
Всяко мислене е съзидателно. Всеки път, когато ярко и конкретно фантазираме за нещо, произволно моделираме, или (макар и отвлечен) предполагаме една или друга възможност за развитие на едно или друго събитие, ние - от своите ментални еманации и Материята на чувствата, активно създаваме и съответстващ паралелен свят, като го населваме с всякакви същества и твърдопрограмираме сценариите на едни или други събития.
Всяка наша КОНКРЕТНА Мисъл създава отделен паралелен свят. В този свят, в моделираните от нашите чувства и мислене условия, възниква едно от нашите многобройни личностни Съзнания, които от този момент нататък съ-съществувапаралелно (и съвместно) с нашето текущо Съзнание. Но ние можем да възприемаме и него и светът, в който то се развива само в случай, че нашето текущо Съзнание влезе в хармония резонанс) с конкретен енерго-информационен слой на един от тези светове.
Тази хармония самосъздава и самовъзприема нашето текущо Съзнание. Ако тя напълно отсъства, тоест, ако ние - по качеството на своето мислене и чувстване, се намираме далеч отвъд пределите на интересуващия ни диапазон честоти, то ние никак не можем непосредствено (осезателно) да възприемаме нито едно от нашите аспектни Съзнания съществуващи в дадения диапазон, нито самите, създадени от нашите именно Мисли, паралелни светове с това качество.
По такъв начин за всеки направил разбор натази информация човек става напълно очевидно, че така наречената Смърт е само пренастройка на активността на текущото Съзнание на умрелия от един „Аз” аспект на друг „Аз”-аспект, от вибрациите на един от паралелните светове на честотата на реалността на друг тип, автоматически премествайки съвкупното Съзнание в различните планове и измерения.
 
Всеки от нас, Звездно-Родените, се е проявил в различните нива на реалността на дадената планета с напълно конкретна изначална кодировка, с вибрационен шифър, който му позволява да изпълни задачата на своето въплъщение както в плътноматериалните, така и в астралните реалности. Главната ни ОБЩА ЗАДАЧА е да носим със себе си Светлината и информация във всички слоеве на Материята, с цел да се даде мощен импулс за трансформация на Планетарното Съзнание на Земята и на човечеството - като съставна част на Разума на нейния Логос. Всяко от нашите тела-обвивки се явява само проводник във всеки конкретен тип реалност, на преобразуващите енергии на нашата светлоносна Същност или Душа, която, именно, е Светлина.
Но при развитие на Съзнанието, в условията на пълна свобода на  проявление на волята и избора, допускащо АБСОЛЮТНО ВСИЧКО, КОЕТО СПОМАГА ЗА ИНДИВДУАЛНАТА ЕВОЛЮЦИЯ, вътре в самото Съзнание - на нивото на неговите многобройни Прототипи интегриращи различните реалности, могат да възникватпротиворечия и противостояния.
Инстинктивният страхот срещата с това, от което повече от всичко се боите, възниква не от някакъв външен източник на страх, от някакви тайнствени „зли сили”, а от необходимостта от среща с някаква затъмнена част от самите себе си, за да просветлите тази закъсняла в своето развитие част със Светлината на своето Висше Съзнание. Концентрирайки се върху някоя от страните на „злото”, ние само влизаме в конфликтни отношения с някаква определена непросветлена част от самите себе си и се стараем да разберем в какво се заключават нейната същност и смисъл, като така, чрез тъмните аспекти на своя „Аз”, всестранно опознаваме самите себе си, а чрез себе си - и дадения тип реалност и нейните закони.
Осъждайки „злото” в себе си, ние изравняваме баланса на енергиите не само в себе си, но и в обкръжаващото ни Пространство на всичките му вибрационни нива. По такъв начин, постоянно и неотклонно самоусъвършенствайки се като посланици на Светлината, ние се преместваме в съставената от много нива система на собственото си Съзнание, обхващащо множество измерения и навсякъде, на всяко от нивата, изпълняваме ролята на Вестители на Светлината на Земята.
Ние ще трябва да се придвижваме в това направление дотогава, докато не достигнем в своето самопознание и самопросветление пълно Съвършенство и Хармония – едва тогава нашата кармична мисия може да се смята за изпълнена, защото заедно с нас ще достигнат определено ниво на Хармония и обкръжаващите ни Светове, сътворени при непосредственото участие на нашите Души-аналози.
Когато Съзнанията на Душите-аналози, с помощта на Медитация, са проектирали множество различни личностни Съзнания-аспекти на самите себе си в различните по плътност слоеве Материя на Пространство-Времето на дадената планета, на „най-уплътненият” от Душите-аспекти се налага да функционира във формите на биологически мислещи същества, в чиято дванадесет спирална ДНК по нормален начин са били активирани само две нишки. Подобна генетична система позволява на тези полуразумни същества само примитивно да оцеляват,  като се приспособяват към непрекъснато изменящите се неблагоприятни условия на обкръжаващата среда.
Това обстоятелство дало мощен тласък за саморазвитие на личностните Съзнания само на трите центъра, в ущърб на интелектуалното и духовно развитие. Спомнете си доколко примитивни са били познанията на човечеството само преди две-три столетия! Двуспиралното развитие не е давало достъп до генетичната памет на хуманоидната клонка, затова ниенапълносме забравили КОИ СМЕ ВСЪЩНОСТ.
Но за последните две столетия Космическият закон за Жертвата започна да призовава към три-четири измерното въплъщаване на Земята на все по-голям брой „зрели” и „стари” Души, чиито ДНК състоящи се от специално синтезирани физико-астрални форми са активизирани значително по-интензивно, отколкото в основната маса на „следпотопното” човечество. Тези Звездно-Родени Души са дошли на дадената планета вече притежавайки разширено качество.
Благодарение на това те имат по-високо ниво на достъп до дълбините на своето вътрешно Знание и Разбиране – ниво, каквото другите хора нямат.
За тези Съзнанияизмамнатаплътност на тяхната физическа форма е дотолкова очевидна, че те в значително по-голяма степен са способни да отъждествят самите себе си със своите по-развити финоматериални Прототипи, отколкото с проявените физически личности. Повечето от тях много бързо активно се включват в работата на своята група, носейки в себе си на другите хора съзидаващата честота на вибрациите на Любовта и чрез себе си – Знанията на Светлината.
Виждайки и знаейки кои В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ са, те бързо се пробуждат от съня на материалните Илюзии ясно осъзнавайки какви трябва да станат след освобождаването от своята физическа форма и изцяло стремейки се към тази заветна цел. За Звездно-Родените Съзнания не представлява трудност да разберат, че НЯМА ВРАГОВЕ НАВЪН, освен самите тях, защото ВСЕКИ НЕГАТИВ ПРЕДСТАВЛЯВА САМО ЕДНА ОТ РАЗНОВИДНОСТИТЕ НА НЕПРОРАБОТЕНИТЕ ВИБРАЦИИ НА ЕДИННОТО МНОГО-ФУНКЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ.
Ето защо на нас, Звездно-Родените, ни е значително по-лесно в съответствие със свободната воля, без осъждане и предубеждение, да се слеем с другите „аз”-аспекти на самите себе си, които, представлявайки най-малко проработената част на нашето ЕДИННО Съзнание, отначало могат да ни се сторят някакви „врагове” съществуващи ПРИВИДНО „отделно от нас” в най-разнообразни форми. Не трябва да забравяме, че ние сме се „разделили” в самите себе си на множество части само за да съберем изискваната за нашите Души-аналози информация, която отново ще ни доведе до осъзнаването на собствената ни цялостност”.
Вооул попита: „Кой конкретно влияе върху вземането от нас на едно или друго решение?”
Орис: „Повтарям още веднъж: всеки човек представлява множество личности, едновременно реинкарниращи се в множество различни системи от многоизмерната реалност. Всеки от нас, т.нар. „физически личности”, се състои от множество финоматериални личности с различно ниво на развитие, сред които има и немалко непросветлени, невежи Съзнания, зациклени на проработката на едни или други низши аспекти на Космическите Качества.
Тези личности, паралелно с нас, също водят своето индивидуално съществуване в своите астрални реалности, общувайки с цели войнства от други, идентични по ниво на развитие финоматериални личности. Нашата физическа личност изобщо не се явява „пъпът на земята”, както мнозина смятат, а само отразява някаква съвкупност от проявление и проработка на несъвършените нива на Съзнание на определени низши астрално-ментални енергии посредством тяхното постоянно обогатяване с информация от страна на по-развитите Съзнания.
Например, Сергей Цвельов, като СЪВКУПНА физическа личност, представлява резултат от съвместната дейнсот на множество личностни Съзнания, интензивно проработващи в дадения момент на своето развитие целият спектър от енергии на муладхарно-вишудховото ниво. Всяко от взетите от него решениясе явява сумарен сборот гласуването” и свободнотоволеизявление на абсолютно всички типове от неговите личностни Съзнания активизирани в дадената точка на Пространството в дадения момент от Времето.
 
 
 

Създадено: 15/07/2012 : 18:25
Обновено : 09/06/2020 : 23:38
Категория : Орис
Страницата е посетена 4326 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^