Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 187 всичко

 8 посетители онлайн

Орис - Орис за преходаВъпрос: "Какви главни събития определят края на второто и началото на третото хилядолетие? Как да се подготвят за него тези, които нямат духовни наставници?"
 
ОРИС: Понястоящем, във връзка с необходимостта от най-скорошна корекция на Планетарната Карма, на Земята особено рязко се изостри противостоянието на две мощни енергийни космически влияния, едно от които носи в себе си аспекта на доброто и хармоничната емоционалност, а второто – обратно: оказва на всички обитатели на планетата много сурово, консервативно и дестабилизиращо въздействие. Този процес на дадения етап е напълно естествен и обусловен от прехода на функционирането на Планетарния Логос на по-висока и  „подредена” честота на вибрациите.
За хората това преди всичко означава, че всеки от нас трябва сега да стане добре поляризиран вътре в самия себе си и да се постарае да се намира в състояние на съвършено равновесие и с нищо да не пречи на изпълнението на космическия Закон и да не го нарушава, защото в предстоящите, вече плътно приближили се условия на съществуването в по-високите честоти всички полярни различия ще станат още по-размити и несъществени, а двата противоположни аспекта на силите постепенно се сливат в Едно. Всичко чуждо и съпротивляващо се, всичко, което не съответства на тези нови условия, ще бъде подложено на самоунищожение.
 
Затова:
Ето най-главните и важни енергийни процеси и духовни събития, които вече активно започнаха, които и по-нататък - буквално с всеки нов ден, ще се извършват активно със земното човечество, чрез които предстои да преминем всички ние, без изключение, в навечерието и в началото на 21 столетие.
 
• Спонтанна Трансмутация на "следпотопните" физически човешки форми до състоянието на уплътнената Материя на среднеастралния План и активно навлизане на Звездно-Родените Съзнания в качествено ново вибрационно измерение;
• временно Възнесение в трансмутирани форми на всички Звездно-Родени Съзнания, както и на други Съзнания, имащи активно ниво на вибрациите с необходимото качество;
• самоанихилииране на всички "допотопни" физически форми поради масовото развъплъщаване на повечето еволюционно-недозрели Съзнания на земляните;
• Възкресение до състоянието на астрално-уплътнените форми на всички Съзнания от категорята на т.ар. "умрели" хора, постигнали във всяка от историческите епохи определено качествено-допустимо ниво на вибрации, необходимо за активно осъзнато съществуване в условията на ново вибрационно измерение.
Доколкото подготовката на планетата и нейното Колективно Съзнание към изместването на оста и квантовия скок изисква усилване на процесите на разрушение и активизация на всички сили на ускоряващия се Хаос, то, по Закона за притеглянето на подобното от подобно, сега към Земята много интензивно започнаха да се привличат от обкръжаващия Космос всички отрицателни типове енергии (заедно с присъщите за всеки от тях вирусни инфекции на злото), както и всички все още неразвити „полета-Съзнания, не завършили напълно досега процесите на собствената си индивидуализация.
Във връзка със стремителното нарастване на вътрепространственото налягане в атмосферата на Земята, такива хора (млади Души) ще се стараят активно да отразят в човешкото общество най-хаотичните тенденции и да въплътят най-разрушителните  от своите лоши наклонности, в каквато и сфера на дейност да се намират. Да се справят с тази разбушувала се стихия ще могат само високоразвити и високоорганизирани хора, които знаят истинската скрита причина за всичко ставащо.
Енергиите на Земята сега са рязко поляризирани, затова Колективният Разум на Планетата се хвърля от хаос към ред и обратно: дезинтегриращите енергии на Уран противостоят на укрепващото въздействие на Сатурн, отрицателните енергии на Луната противостоят на духовния стремеж на самата земя; енергиите на Марс се гасят от хармонизиращите влияния на Венера; на уплътняващото въздействие на Плутон пречат разширяващите енергии на Юпитер и т.н.
 Но доколкото самият процес на ускорение носи в самия себе си едновременно и процеса на очистване, без който никакви промени не биха били възможни, то и целенасочената организация на ускоряващия се Хаос вътре в различните слоеве на населението на Земята неизбежно ще доведе до постепенно възстановяване на Нов Ред.
В периода, следващ веднага след първата глобална Катастрофа, отрицателните енергии известно време ще проявяват много висока активност: безпределна жестокост, насилие, садизъм и проявление на всички отклонения на човешката психика временно ще станат за останалото живо човечество норма на Живот. Но в края на краищата повечето най-агресивно и жестоко настроени хора се убиват един друиго, а всички тези, на които по Съдба или по произход е предназначено да оцелеят, ще изпитат хармонизиращото и успокояващо влияние на Нептун, Венера и Слънцето (под формата на рязко усилване на слънчевата радиация).
По време на квантовия скок на Земята всички разрушителни енергии ще бъдат рязко изтръгнати от Нея, заедно с астралните вируси на злото и хората-вирусоносители: ненавистници, злобари, завистници, егоисти и егоцентрици, фундаменталисти и духовни слепци, както и всички други проявления на разнообразното зло. Едва след това на Земята ще започнат да се образуват условията, необходими за проявление на бъдещата Ера на порядъка и Хармонията, което по своята същност е самото Преображение. 
Какво ще стане в този момент с хората, чиято ДНК има в себе си защитни алели? Както вече казах, най-активните вирусоносители на злото ще бъдат мигновено отхвърлени встрани и най-вероятно ще ги очаква не най-благоприятна участ. В навечерието на самия квантов скок, когато всеочистващият Огън в единен и общопланетен порив АХА-АХА да погълне всички нас, освободилите се в резултат от очистването енергии мигновено ще доосъществят чрез специалните алели програмираните мутации на физическите тела и грубите, бушуващи енергии на Хаоса веднага ще престанат да съществуват за всички мигновено преобразени хора, новите тела на които по своите вибрации ще бъдат значително по-високи, отколкото е нивото на активизация на земните стихии.
Аз вече съм ви казвал, че не само физическия, но в още по-голяма степен и астралния Глобуси на планетата Земя претърпяват сега дълбока и радикална енергийна трансформация независимо от това дали вие осъзнавате това или не. Процесът на индивидуална духовна трансформация значително прогресира при условие, че човек става способен самостоятелно да си „спомня” и осъзнава наличието на собствено кристалическо енергийно светлинно поле, въртящо се в противоположни направления, обхващащо със себе си както физическото тяло, така и останалите тела-проводници на човешката Душа, разпространяващи се наоколо в Пространството на 2-2.5 м и представляващо по своята природа геометрически кристал.
Този светлинен кристал или геометрична форма, обкръжаваща нашите плътноматериални тела, е самият този Божествен Образ, който лежи в основата на първоначалното сътворение на всички живи създания. Тази енергийно информационна структура се образува заедно с появата ни като хора и има микроскопични размери подобно на тези осем първични клетки, от които са възникнали нашите физически тела.
В самото начало на еволюцията на Космическото Съзнание тя има формата на звезда-тетраедрон, след това последователно еволюира в куб, сфера, докато накрая не се преобразува в две взаимотпроникващи пирамиди, едната от които е с върха нагоре, или към небето (мъжкия аспект на Съзнанието), а втората сочи с върха надолу, или на Земята (женския аспект).
Тази структура при формирането на човешкия ембрион много подвижно пространствено се съ-стикова с бъдещото физическо тяло в областта на неговата опашна кост и се нарича МЕРКАБА. Меркабата на преобладаващото мнозинство хора на Земята е в пасивно състояние.
Само при няколко хиляди човека измежду Звездно-родените тя в по-голяма или по-малка степен се използва съзнателно, но с приближаването на квантовия скок все повече и повече въплътени Съзнания започват осъзнато или неосъзнато да активират своите светлинни кристали за трансмутация на физическите проводници.
Ако започнете в своите Медитации да фиксирате своето Съзнание на тази своя енергийна структура, тя рано или късно ще започне да се появява пред вашия вътрешен взор и вие, започвайки полека-лека да манипулирате с нея, ще забележите много бързи успехи в собственото си духовно израстване, но най-главното е това, че ще започнете напълно реално да осъзнавате самите себе си не само като физическа личност, но и като нещо безкрайно по-съществено и значимо, което не е подвластно нито на влиянието на Времето, нито на физическо унищожение, нито на така наречената „Смърт”.
Постоянното осъзнаване на себе си не като „мислеща плът”, а като безсмъртен Космически Дух, призван да носи Светлина в материята, - ето в това се заключава най-главната подготовка за Акта на Преображението, която дава възможност за съвременна и безпрепятствена духовна трансмутация на материалната човешка плът в квазифизическа.
 
 
 

Създадено: 15/07/2012 : 18:20
Обновено : 09/06/2020 : 23:37
Категория : Орис
Страницата е посетена 4994 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^