Преводи

Затвори Астралния свят

Затвори Чакрамните личности

Затвори Ииссиидиология

Затвори Ведически лекции

Затвори Кираел за Великия преход

Затвори Оаспи

Затвори Урантия

Затвори Нибиру

Затвори Матрицата V

Затвори Операция Тера

Затвори ГМО

Затвори Сириус - въпроси и отговори

Затвори Къщи от сламени бали

Затвори От тук от там

Затвори Избрани цитати

Затвори Полезни съвети

Затвори Орис

Затвори В името на Иисус Христос

Затвори Лечение на рака със сода бикарбонат

Затвори Лечение на диабет без лекарства

Затвори Кредо Мутва

Затвори Рецепта за отказване на алкохола

Затвори Здраве без лекарства

Затвори Адът съществува

Затвори В защита на потребителите

Затвори Академия „Эндорфин”

Затвори Доктор Уолък

Затвори Олга Бутакова - лекции за лекари

Затвори А.Т. Огулов - лекции за лекари

Затвори Д-р Питър Глидън - лекции за лекари

Затвори Вълнова генетика (П. Гаряев)

Затвори Тайните на изцелението

Затвори 100% Божествено изцеление

Затвори История и метаистория

Затвори Съвременна метаистория

Затвори Калагия

Затвори Приложна кинезиология

Затвори Борис Увайдов – лекции за лекари

Затвори Евгений Божьев – лекции за лекари

Затвори Д-р Сейби - лекции за лекари

Затвори Дмитрий Троцкий

Затвори Предай нататък

Затвори ГАЛАКТИЧЕСКИЯТ КОДЕКС

Затвори НАШИЯТ ЗВЕЗДЕН ДОМ

Контакти
Брояч

 2 153 697 всичко

 3 посетители онлайн

Урантия - Съдържание

www.urantia.org
Българският превод: http://www.urantia.org/bg/knigata-urantiya 

 

Книгата Урантия
 
Разширено съдържание на книгата
 
ЧАСТ I.
Централната и свръхвселените
 
Седемте Абсолюта
Реалност
Концепцията за АЗ СЪМ
Раят
 
 
 
Неизбежностите
Благословията
 
Провидението
 
 
Всемогъщество вездесъщност и всеведение
 
Посвещенията на Вечния Син
Посвещенията на изначалния Михаил
 
Съзидателните Дъщери
 
Функционалното семейство на Третия Източник и Център
 
Отношение към Крайното, Абсонитното и Абсолютното
Правосъдие, Доказателство, Присъда
Граници на съдбата на смъртните
 
Ненаситеното пространство
Промеждутъчното пространство
Сила, енергия, вселенска енергия
 
 
 
    (1) Сферата на Божеството
    (2) Сферата на Сина
    (3) Сферата на Духа
    (4) Сферата на Наместниците
    (5) Сферата на Уединението
    (6) Сферата на Серафимите
    (7) Сферата на Духовното Извисяване
Изпълнителните светове на Седемте Главни Духа
 
Един ден в системата Рай-Хавона
Тъмните гравитационни тела
Местните на Хавона
Еднообразие и приключения
 
Стандарт за времето в свръхвселената
Кръговете на локалните вселени
 
Причинност, дълг, поклонение
 
Синове, тринитизирани от създания
 
 
Неизменните Синове на Троицата
 
 
Изначалният Михаил
 
Тринитизирани Синове на Постижението
Подбрани Тринитизирани Синове
Тринитизирани Синове на Съвършенството
Синове, тринитизирани от възходящи създания
Синове, тринитизирани от създания от системата Рай-Хавона
Тринитизирани Синове на Съдбата
 
Серафически и други скорости
Тринитизирани синове на съдбата
 
Грандфанда, първото еволюционно същество, достигнало Хавона
 
 
Попечителските духове на централната вселена
Попечителските духове на свръхвселените
Попечителските духове на локалните вселени
    (1) Съгласуващи
    (2) Главни архивариуси
    (3) Оператори на свръзки
    (4) Посланици
    (5) Координатори на събирането на информация
    (6) Транспортни личности
    (7) Резервни корпуси
Пристигането на възходящите създания в Хавона
Пристигането на възходящите създания в Хавона
Назначения на неуспелите кандидати
Синове тринитизирани от създания
 
Природа на покоя
 
    (1) Гласът на Съвместния Извършител
    (2) Гласът на Седемте Главни Духа
    (3) Гласът на Синовете-Създатели
    (4) Гласът на ангелското войнство
    (5) Оператори по транслациите
    (6) Транспортни личности
    (7) Резервен корпус
    (1) Гласът на Мъдростта
    (2) Душата на Философията
    (3) Съюзът на Душите
    (4) Сърцето на Съвета
    (5) Радостта на Битието
    (6) Радостта от Служенето
                (7) Определителят на Духове
    (1) Значението на Произхода
    (2) Паметта за Милосърдието
    (3) Същност на Времето
    (4) Важност на Доверието
    (5) Святост на Служенето
    (6) и (7) Тайната на Величието и Душата на Добродетелта
 
    (1) Върховни Управляващи Центрове
    (2) Хавонски Центрове
    (3) Центрове на свръхвселените
    (4) Центрове на локалните вселени
    (5) Центрове на съзвездията
    (6) Центрове на системите
    (7) Некласифицирани Центрове
    (1) Спомагателни Управляващи Енергията
    (2) Механични Регулатори
    (3) Преобразуватели на Енергията
    (4) Предаватели на Енергията
    (5) Първични Обединители
    (6) Вторични Разединители
    (7) Баромери
    (8) Хрономери
Първично Възникнали Главни Организатори на Силата
Вторични Трансцендентални Главни Организатори на Силата
 
I. Същества с триединен произход
II. Същества с двойствен произход
III. Същества с единичен произход
IV. Възникнали трансцендентални същества
V. Фрагментирани божествени същности
VI. Свръхличностни същества
VII. Некласифицирани и неразкрити категории
I. Райски божества
II. Върховни духове
III. Същества с троичен произход
IV. Божии синове
V. Личности на Безкрайния Дух
VI. Управляващи вселенската енергия
VII. Корпус на постоянното гражданство
Смесени групи личности
    (1) Изследователите на звездите
    (2) Небесните занаятчии
    (3) Управляващите Реверсията
    (4) Преподавателите в Подготвителни Училища
    (5) Различните Резервни Корпуси
    (6) Стажантите
    (7) Възходящите странстващи
    (1) Планетарни Смъртни
    (2) Запазили Живота на Спящи Създания
    (3) Студенти от Обителските Светове
    (4) Моронтийни Прогресиращи
    (5) Подопечни на Свръхвселените
    (6) Хавонски Странстващи
    (7) Пристигащи в Рая
 
 
ЧАСТ II.
Локалната вселена
 
 
Стандартното време в локалната вселена
 
Двойствената природа на човека
Това е пътят
 
Появата на Мелхиседек в плът
Първични Ланонандек
Вторични Ланонандек
Третични Ланонандек
 
Мидсонитите
Салвингтонските Светове на Завършилите
    (1) Духът на интуицията
    (2) Духът на разбирането
    (3) Духът на куража
    (4) Духът на знанието
    (5) Духът на съвета
    (6) Духът на поклонението
    (7) Духът на мъдростта
 
Създадените Вечерни Звезди
Възходящите Вечерни Звезди
Световете на Вечерните Звезди
Световете на архангелите
Упълномощените по расовите въпроси
Небадонския Корпус на Съвършенството
Световете на слелите се с Духа смъртни
Образователната система на Небадон
Единичните Посланици
Надзирател на Вселенските Кръгове е Андовонтия
Регистратор на Волеви Създания, Салсатия
Спомагателния Инспектор
Пълномощни Стражи
Всеобщите Миротворци
Юридически Съветници
Небесни Архивариуси
Моронтийни Спътници
    (1) Сузати
    (2) Унивитати
    (3) Материални Синове
    (4) Промеждутъчни създания
Абандонтери
Спиронги
Спорнаги
Доброволчески колонии
 
    (1) Кандидати за Възход
    (2) Промеждутъчни Херувими
    (3) Моронтийни Херувими
    (1) Първични промеждутъчни създания
    (2) Вторични промеждутъчни създания
 
    (1) Попечители на Синовете и Духовете
Посвещенчески персонал
    (2) Съдебни Съветници
    (3) Вселенски консултанти
    (4) Съветници по обучението
    (5) Ръководители на мисии
    (6) Регистратори
    (7) Свободни попечители
    (1) Информационен корпус
    (2) Гласът на Милосърдието
    (3) Духовни координатори
    (4) Младши учители
    (5) Транспортиращи
Серафическите транспортиращи
    (6) Регистратори
Операторите на връзки
    (7) Резерви
    (1) Старши помощници
    (2) Правни прогнозисти
    (3) Социални организатори
    (4) Възпитатели по етика
    (5) Транспортиращи
    (6) Регистратори
    (7) Резерви
    (1) Административни помощници
    (2) Съветници на правосъдието
    (3) Тълкуватели на космическо гражданство
    (4) Възпитатели по морал
    (5) Транспортиращи
    (6) Регистратори
    (7) Резерви
    (1) Гласове на Градината
    (2) Духове на братството
    (3) Души на съгласието
    (4) Духове на доверието
    (5) Транспортиращи
Отпътуването на серафическия транспорт
    (6) Регистратори
    (7) Резерви
 
Смъртни на преходното или емпирично пребиваване на Настройчиците
Смъртни, несливащи се с Настройчиците
Смъртни, притежаващи потенциал за сливане с Настройчиците
Неномерираните групи
Механизъм за съхраняване на човешката памет
 
 
    (1) Пространствен потенциал
    (2) Изначална сила
    (3) Възникващи енергии
          а. Силова енергия
          б. Гравитационна енергия
    (4) Вселенска енергия
    (5) Енергия на Хавона
    (6) Трансцендентална енергия
    (7) Монота
    (1) Типове разум, предшестващи спомагателния дух
    (2) Спомагателните духове на разума
    (3) Типове развиващ се моронтиен разум
Космическият разум
 
 
 
    (1) Светът на завършилите
    (2) Светът на моронтия
    (3) Светът на ангелите
    (4) Светът на свръхангелите
    (5) Светът на Синовете
    (6) Светът на Духа
    (7) Светът на Отеца
Родителски опит
Изпитателен приют на Сатания
 
    (1) Кръговете на Божиите Синове
    (2) Кръговете на ангелите
    (3) Кръговете на Вселенските Помощници
    (4) Кръговете на Главните Физически Регулатори
    (5) Кръговете на получилите назначения възходящи смъртни
    (6) Кръговете на доброволческите колонии
    (7) Кръговете на Корпуса за Завършили
 
Необходим родителски опит
Моронтийните Спътници
Сливането с Настройчика
 
    (1) Регулатори на кръгове
    (2) Координатори на системи
    (3) Планетарни опекуни
    (4) Универсални регулатори
    (5) Стабилизатори на връзки
    (6) Селективни групиращи
    (7) Спомагателни регистратори
    (1) Хранителите на странстващите
    (2) Спътниците, посрещащи странстващите и свободните компаньони
    (3) Приемащи небесните посетители
    (4) Координатори и управляващи връзката
    (5) Устни и писмени преводачи
    (6) Ръководители на екскурзии и реверсия
    (7) Пазители на региони и постройки
Свръхчовешки хумор
Човешки хумор
    (1) Серафически проповедници
Оригиналът на двадесет и трети псалм
    (2) Расови тълкуватели
    (3) Плановици на разума
    (4) Моронтийни съветници
Стереоскопичният ефект на мотата
    (5) Техници
    (6) Учители-регистратори
Истина и факт
    (7) Попечителски резерви
Успех, неуспех и его
 
    (1) Атмосферни типове
    (2) Елементални типове
    (3) Гравитационни типове
    (4) Температурни типове
    (5) Електрически типове
    (6) Консумиращи енергия типове
    (7) Ненаименовани типове
    (1) Приспособяване към планетната среда
Експериментални светове инспектирани от Табамантия
    (2) Типове мозък
    (3) Типове възприемане на духа
    (4) Епохи на планетните смъртни
    (5) Родствени типове създания
    (6) Сливане с Настройчика
    (7) Способност за освобождаване от земния живот
    (1) Периодически или групов начин за продължаване на живота
    (2) Индивидуални начини за възход
    (3) Възход, обусловен от изпитателните приюти
    (4) Вторични модифицирани типове възход
    (5) Първичен модифициран тип възход
 
Агондонтери
Табамантия - агондонтер
 
 
 
 
Дванадесет причини
 
 
Седемте етапа от развитието на една планета
Освобождаване на промеждутъчните създания
Освобождаването на Адам и Ева от планетарните им задължения
Безусловните Наблюдатели на Върховния
 
 
 
ЧАСТ III.
Историята на Урантия
 
Произход на слънцето
Ретроградно движение
Ерата на формиране на планетите
Приливното триене
Приливно-гравитационен взрив
Епохата на вулканите
Първичната планетарна атмосфера
Епохата на земетресенията
Световният океан и първият континент
 
 
Епохата на трилобитите
Епохата на безгръбначните животни
Периодът на коралите
Епохата на брахиоподите
Периодът на вегетативния наземен живот
Епохата на рибите
Каменовъгленият период на папратовидните гори
Епохата на жабите
Периодът на семенните растения
Епохата на биологичните трусове
 
Периодът на цветоносните растения
Епохата на птиците
 
Епохата на ранните млекопитаещи
Епохата на по-развитите млекопитаещи
Епохата на слона и коня
Последната голяма миграция на млекопитаещите
Произход на човекоподобните маймуни
 
 
    (1) Червеният човек
    (2) Оранжевият човек
    (3) Жълтият човек
    (4) Зеленият човек
    (5) Синият човек
    (6) Индиговата раса
Причини а съществуване на шестте цветни раси
 
    (1) Материалното електрохимическо ниво
    (2) Обикновената средна фаза на квазиморонтийното съществуване
    (3) По-високото, полудуховно ниво
Механичният неподлежащ на обучение разум
Немеханичният емпиричен разум
 
    (1) Съвет по въпросите на храненето и материалното благополучие
    (2) Комисията по въпросите на опитомяването и използването на животните
    (3) Съветници по въпросите на покоряването на хищните животни
    (4) Групата за разпространяване и натрупване на знания
    (5) Комисия по въпросите на занаятите и търговията
    (6) Колегия на богооткровената религия
    (7) Попечители на здравето и живота
    (8) Планетарен съвет по въпросите на изкуството и науката
    (9) Управление по въпросите на развитието на племенните отношения
   (10) Върховен съд по въпросите на племенната координация и междурасовото сътрудничество
 
 
    (1). Стадият на събирането
    (2). Стадият на ловуване
    (3). Стадият на чергарското скотовъдство
    (4). Стадият на земеделието
Осигуреността на хората със земя
 
    (1) Институциите по самоосигуряване
    (2) Институциите за запазване на вида
    (3) Институциите за самонаслаждение
 
Съвременният индустриализъм срещу милитаризма
 
 
 
 
 
 
Инспекцията на Табамантия
 
 
 
Сититското духовенство
Посланието на Михаил
 
Повествуванието за Ной
 
 
Потопяването на Средиземноморския басей
 
    (1) Укротяването на огъня
    (2) Опитомяването на животни
    (3) Поробването на пленници
    (4) Частната собственост
    (1) Европеиден тип
    (2) Монголоиден тип
    (3) Негроиден тип
Сила и правота
    (1) Природните условия
    (2) Средствата за производство
    (3) Научните знания
    (4) Човешките ресурси
    (5) Ефективността на материалните ресурси
    (6) Ефективността на езика
    (7) Ефективността на механичните устройства
    (8) Характерът на просветителите
    (9) Човешките идеали
   (10) Координацията на специалистите
   (11) Методите за трудоустрояване
   (12) Желанието да се сътрудничи
   (13) Ефективното и мъдро ръководство
   (14) Социалните промени
   (15) Предотвратяването на краха в преходния период
 
 
 
 
 
 
 
Изображения и идоли
„Свещени книги”
 
Култът към въздържание
Храмовата проституция
 
 
Молитвата и магията
 
    (1) Ученията на Даламатия
    (2) Ученията на Едем
    (3) Мелхиседек Салимски
    (4) Иисус от Назарет
    (5) Урантийските документи
Единадесет живи религии
 
Вярата
Седемте заповеди
 
Риг-Веда
Доктрината за реинкарнацията
Евангелието на Гаутама
Моралните заповеди
 
 
Материалистично провидение
 
Михей и Авдий
Ефрем и Юда
Саул и Давид
Соломон и налогооблагането
Израил и Юдея
Унищожаване на северното царство на Израил
Крахът на Юдея
Под властта на Вавилон
 
 
 
Фригийският култ към Кибела и Атис
Египетският култ към Озирис и Изида
Иранският култ към Митра
 
 
 
Дванадесет илюстрации на религиозната вяра
Седем аспекта на спасението
 
 
 
 
 
Бог-Седмократния
Висшето Същество
Пределната Троица
Пределното Божество
Абсолютната Троица
Безкрайният космос
    (1) Нивото на трите Троици
    (2) Нивото на емпиричното Божество
    (3) Нивото на АЗ СЪМ
 
На Урантия
На другите светове
Приносът на Табамантия
 
Личният Настройчик на Михаил
Вселичностни същества
 
Духовното послание на Настройчика към душата
 
Духовното послание на Настройчика към душата
Четиринадесет аспекта на личността
 
 
Регентското управление на Ворондадек
    (1) Ангели на епохата
    (2) Ангели на прогреса
    (3) Пазители на религията
    (4) Ангели на държавата
    (5) Ангели на расите
    (6) Ангели на бъдещето
    (7) Ангели на просвещението
    (8) Ангели на здравето
    (9) Серафими на семейството
   (10) Ангели на промишлеността
   (11) Ангели на развлечението
   (12) Ангели на свръхчовешкото служене
 
 
Космическият разум
Проблемът на равновесието
 
Синовете, тринитизирани от създания и растежът
Космическият морал – висш дълг
Трансцендентация на завършилия
Последствия от опита на хората
 
Eмпирични (субективни) времеви единици
Истина и факт
Пространство и еталон
Времевият регулатор на постепенното освобождаване на човека
 
 
ЧАСТ ІV.
Животът и ученията на Иисус
 
 
    (1) Епикурейска
    (2) Стоическа
    (3) Циници
    (4) Скептици
Мистерийните религии
    (1) Евангелието от Марк
    (2) Евангелието от Матей
    (3) Евангелието от Лука
    (4) Евангелието от Йоан
Забележка
 
Давидовият дом
Легендата за пастирите
Тримата свещеници от Ур
„Витлеемската звезда”
Бягството в Египет
 
Пребиваването в Египет
Четвъртата година на Иисус
Възпитанието на Иисус
Материални произшествия
 
Портретът върху пода на класната стая
Климатът в Галилея
Яков, синът на зидаря
Епизодът в Скитопол
Личен морал и групова лоялност
Мария, Марта и Лазар
 
 
Произход на „Божията молитва”
„Синът човешки”
Кой е Месията?
 
Епизодът със зилотите
С Яков на Пасхата
Посещение при Елисавета и Йоан
Смъртта на Амос
Отглеждане на децата
Посещението на Йерусалим за Пасхата
 
Нарастващо самоосъзнаване на божествеността
С Яков на Пасхата
Като ковач в Сефорис
Със Симон на Пасхата
Иисус се среща със Стефан
Предложението на александрийските евреи
С Юда на Пасхата
„Чичо Йешуа, разкажи ни някоя история.”
Женитбата на Яков
Омъжването на Мириам
Яков – глава на семейството на Йосиф
 
Зеведей от Капернаум
Иисус – строителят на лодки
Иисус посещава Йерусалим
Запознанството с Гонод и Ганид
Причина за пътуването до Рим
 
Обсъждане на доброто и злото
Търговецът от Монголия
Гръцкият работник и римският началник
Божията воля и волята на човека
Езра; отдалият се на порока евреин
 
132. В Рим
Влияние на водачите на тридесет и двете религии
На римския законодател
На римския войник
На оратора във форума
На бедняка, станал жертва на погрешно обвинение
Глупавият езичник
„Учителю, хайде заедно да създадем нова религия”
 
Кастовата система на Индия
Мъжът, който се държеше грубо със своята жена
Крисп – управляващият синагогата
Юст – търговецът
Двете жени с леко поведение
На мелничаря
На римския центурион
На водача на митраисткия култ
На учителя-епикуреец
На гръцкия предприемач и строител
На римски съдия
На владетелката на гръцка странноприемница
На китайския търговец
На пътешественик от Британия
На момчето-беглец
На осъдения престъпник
 
Завръщане в Назарет
Женитбата на Симон; женитбата на Юда
Самотни странствания
Краят на бунта на Луцифер
Суверенността на Небадон
Посещение на Йерусалим с Йоан
Работа в лодкарската работилница на Зеведей
 
Кръщаването на Иисус
 
Среща с Гавраил
Завършване на вселенската суверенност
Пътят на Отеца
Личностният Настройчик – начело
Нечувствителност на Настройчика към времето
Пътят на нормалното земно съществуване
Подчинение на природните закони
Отказ да се прави компромис със злото
Отказ от трона на Давид
”Ще се подчинявам на волята на моя Отец.”
 
Андрей и Петър
Яков и Йоан
 
Не праведниците, а грешниците
 
 
 
 
„Проповедта на планината”
“Щастливи са бедните духом – смирените.”
“Щастливи са гладните и жадуващите праведност
“Щастливи са кротките,
“Щастливи са чистите по сърце,
“Щастливи са скърбящите,
“Щастливи са милостивите,
“Щастливи са миротворците,
“Щастливи са преследваните за праведност
„Аз гледам по-дълбоко на своите действия”
Относно развода
Правосъдие и милосърдие
“На тях им е добре – не ги безпокой
    (1) Изпълняване на волята на Отеца
    (2) Отношение към политическите въпроси
    (3) Отношение към социалните въпроси
    (4) Отношение към икономическите въпроси
    (5) Лична религия
 
Личността на Иисус
Външността на Иисус
Помагайте на болните
Техерма – персийският търговец
Учението за царството
Спасение чрез вярата; свобода чрез осъзнаване на истината
 
 
 
 
Посещението при Ханан
Яков от Крит
Шест представи на евреите за Бога
Първите десет заповеди
Лагерът в Гетсимания
 
„Те направиха светлина от нашето послание.”
„Приличате ли на слабите?”
Три дни в планината Сартаба
В лагера на планината Гаризим
 
Седем молитви от други светове
“Идете и кажете на Йоан, че той не е забравен.”
 
Посещението на Рут
Религията е лично преживяване
Младият епилептик
Тъщата на Петър
 
Молитвата, благодарността и поклонението
Правосъдието и прошката
Молитвата и личното усилие
Етическата молитва
Религия, наука и философия
Увереността, пораждана от истината
Посещението в Завулон
Работа в мините
Изцеляването на прокажения
Видният жител Тит
 
Отделянето от апостолите на Йоан
Въпросът на Натанаил за златното правило
Притчата за лихваря
Статут и прогрес
Шестимата шпиони
„Съботата е за човека...”
 
Кирмет от Багдат
Кръщаването на трима от шпионите
 
Куриерската служба на Давид
Необичайни и необясними изцеления
Двете грешки на ранното Християнство
Славата на Иисус като целител
Признаването от него на равенството на жените
Обаянието на неговата личност
Коментар за гнева
Относно хармоничния характер
 
Беседа за „вълшебствата и суеверията”
 
Бурята на езерото
 
Вероника от Кесария Филипова
Отново притчата за сеяча
 
 
„Аз съм хлябът на живота”
Юношата, обладан от непокорен и разбунтувал се дух
“Как Сатана може да изгони Сатаната?
Изоставянето от частично повярвалите последователи
 
Затварянето на синагогите
„Как да постъпим с Иисус?”
 
Вярата и веруюто
Произход на религиозните традиции
 
“Този свят е само мост”
Притча за неразумния дърводелец
Изкушението и човешката природа
Условията за материалния успех
Духовен живот и самоуважение
Идеали и идеи
Такт, чар и мъдрост
Отношението на юдейските лидери
 
 
 
Иисус прави опит да се види със своето семейство
„Рибата, в чиято уста има сребърна монета.”
“Какво говорят хората – кой казват, че съм?”
Четирите етапа от живота на Иисус
Нови авторитетни изказвания
 
Яков от Сафед
“Господи, аз вярвам... помогни на моето неверие.”
 
„Ако моят брат греши против мен, колко пъти трябва да му прощавам?”
Притчата за царя, който искал да събере дълговете си от своите слуги
Опасността от това да съдиш своите ближни
„Каква е истината за Писанията?”
„...да нося неговия товар още една миля?”
 
Трите велики движещи сили
Уединението във вероизповедния размисъл
Предразсъдъците и виждането на истината
Приятелството, което подготвя за обществен живот
Огромната стойност на женитбата
Основните проблеми на тленното съществуване
Фактори на материалния успех
Значението на неуспеха
Какво представлява религията?
Идеята на Бога и идеала за Бога
Отецът е висшата ценност
„Но готови ли сме да платим цена...”
 
Петте аргумента на Натанаил
Разсъжденията на Натанаил и Тома
Разсъжденията на Натанаил и Тома
 
“Учителю, ... разреши ни да заповядаме от небето...”
Евер, упълномощеният представител на Синедриона
 
“Жътвата е наистина голяма, но работниците са малко
Богатството и любовта към богатството
Богатството и любовта към богатството
Напътствията на Иисус
Проповедта на посвещението на Петър
 
 
„Пазете се от фарисейската закваска...”
„...и космите на главата ви са преброени”
Притчата за глупавия заможен човек
„Където е твоето съкровище, там ще бъде и сърцето ти.”
„Каква полза ще имаш, ако придобивайки целия свят, изгубиш душата си?”
„Вижте лилиите как растат...”
 
Ритуалното измиване на ръцете
Правият и тесен път
„Мнозина първи ще станат последни...”
„Аз стоя на вратата на човешките сърца и чукам...”
Служенето и смъртта на Абнер
 
Изцелението на вярващия
“... не сядайте на най-почетното място...”
Фарисеят и митарят
Учението за брака и развода
Красотата като действен помощник в истинското поклонение
 
“Аз съм възкресението и животът.”
“По-добре да умре един човек...”
 
 
Обвиненията на Синедриона против Иисус
Иисус беше откровение на Бога
Елохим и Яхве
 
Грехът и прошката
Социалното и духовното братство
Нов, още по-велик Йоан Кръстител
Християнството и евангелието на Иисус
 
„..обещай ми, че моите синове ще бъдат удостоени с високата чест...”
Животът На Давид Зеведеев след това
Антиохия и Филаделфия
Прощални думи към Абнер
Симон и Петър и стоте меча
Предупреждението на приятелски настроените фарисеи
Натанаил обяснява смисъла на притчата
 
Мария помазва краката на Иисус
Иисус укорява Юда
Лептата на вдовицата
 
„Откъде дойде кръщението на Йоан?”
Отхвърленият от строителите камък
“Разрушете този храм и аз за три дни ще го въздигна.”
 
Личното приветствие към всеки от апостолите
Законно ли е да плащаме дан на кесаря
„Избавителят? Чий син е той?”
„Ако пшеничното зърно не падне в земята и не умре...”
„...ако бъда възнесен на земята и във вашия живот...”
 
„От поколение на поколение ние изпращахме своите пророци...”
„...нека сред вас този, който иска да бъде голям, бъде ваш слуга... ”
„Горко ви, книжници, фарисеи и лицемери”
„..вие ... очиствате чашата и блюдото отвън...”
„А сега ви напускам.”
Окончателното решение на Юда
 
Евангелието на Матей
Притчата за талантите
Продължавайте да се трудите, докато се върна
Коментар върху нарастването на живата истина
 
Йоан Марк и кошницата с храната
Пазете се от подкрепата на множеството
 
Научете се да бъдете предани даже в благополучието
Не изкушавайте опекунстващите ви ангели
Давид освобождава Юда от апостолските средства
Подготовка на тайната вечеря
 
 
„...обичайте се така, както ви обичах аз”
„Нека не се смущават вашите сърца”
„Учителю, покажи ни Отеца”
Тълкуване на златното правило
 
„На всеки от вас давам толкова, колкото пожелаете да приемете”
„Нека не се смущават вашите сърца”
 
Иисус разшири живото разкриване на името на Отеца
Изпращане на куриер при Авенир
Сбогуване с Давид Зеведеев
Духът е бодър, но плътта е слаба
 
 
Новото разкриване на човека пред Бога
 
Писмените обвинения против Иисус от трибунала на Синедриона
Подлагането на Иисус на бичуване
“Ето човека!”
 
Семейството на Иисус във Витания
Тридесетте сребърника
“Иисус съди Пилат”
“Това е Бог и човек!”
 
„Дъщери на Йерусалим, не мен оплаквайте...”
Симон от Кирения
Поръчението от Иисус към Йоан
 
Йосиф и Никодим при Пилат
Какво предаде Иисус в ръцете на Отеца
Статут на личността на Иисус
 
Тръгването на Личностния Настройчик
Петте жени
Иисус се явява на Мария Магдалена
Второто явяване – пред Мария Магдалена
 
Явяването пред неговия брат Яков
Явяването пред неговото земно семейство
 
Реакциите на отделните апостоли
Нива на моронтийното развитие
Благословени са тези, които в бъдещите векове
 
“Рибари, хванахте ли нещо?”
 
Шестнадесетото явяване при Никодим
 
Новото евангелие за Иисус
Мисията на Духа на Истината
Водачеството на тройствения духовен дар
Седмократното въздействие на духовните фактори на вселената
 
Причини за победата на християнството на Запад
Компромисите на ранното християнство
 
Живата вяра на Иисус в Бога
“Търсете преди всичко царството небесно”
“Защо ме наричаш благи?”
Какво означаваше молитвата за Иисус
Вярата на Иисус напомняща безметежната доверчивост на дете
Религията за Иисус
Религията като лично преживяване
Факт, идея и отношение
Разсъдък, мъдрост и вяра
Вещ, значение и ценност
Ако божественият възлюбен не живееше в човека
Морал и религия
Отецът е живата любов
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Създадено: 16/09/2011 : 09:57
Обновено : 09/06/2020 : 23:18
Категория : Урантия
Страницата е посетена 6336 пъти


Версия за печат Версия за печат

Проекти
 

Здравейте приятели, 

От 19 години чета и превеждам предимно безплатно изключително ценна информация от езотерични и окултни източници от английски и руски език. Част от тези преводи са достъпни на www.iskri.net/zefira. Липсата на средства ми пречи да ги издам и разпространя сред повече хора. По-долу е проекта, който би донесъл огромна полза на всеки. Ако резонирате с него и имате материални възможности и желание да ми съдействате, свържете се с мен за повече подробности: 

1. ИИССИДИОЛОГИЯ - поредица от 12 тома с изтеглена от будхичния план подробна информация за паралелните реалности (с космическите звукови кодове за достъп до тях, които осигуряват личен достъп до Вселенските бази-данни). Дадена е от Плеядите на човечеството като тест за вибрационната готовност на хората за инверсионно-лъчевите префокусировки (Квантовия преход). Уникални знания за учените и за всеки, който желае да се префокусира съзнателно в някой от по-високочестотните сценарии, където понятия като „смърт“, „болести“ или „стареене“ не съществуват. Дори прочитането на само няколко страници променя цвета на аурата на четящия, а при изучаване се активират нови участъци от мозъка. Том 1 (700 стр.) от "Основи на Ииссиидиологията", както и  томове 10 (500 стр.) и 11 (700 стр.) от "Ииссиидиология - Безсмъртието е достъпно всекиму", са вече преведени, но поради липса на средства все още не са издадени.   

 

За да помогнете със средства дейността ми, можете да използвате следните банкови сметки:

 
Първа Инвестиционна Банка АД (в BGN)
IBAN: BG48FINV915010BGN08NMB
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
Първа Инвестиционна Банка АД (в USD)
IBAN: BG37FINV91501003834709
BIC/SWIFT/:FINVBGSF
Емилия Луканова Манолова
[Emiliya Lukanova Manolova]
В IBAN номерата на банката не фигурира латинската буква О, а цифрата нула.
 
За подробности и контакти:
e-mail: emi_manolova@abv.bg
phone: 02 855 27 85 Vivacom
            0899 812 318 Globul
           
 

* Този сайт продължава да съществува не благодарение на нечия помощ, а въпреки нейната липса.
^ Нагоре ^