Sirius

http://www.sirius-tr.net/

.23.02.2016 (Duaya Davet)

DÜNYA BARIŞI İÇİN 3 GÜNLÜK DUA NÖBETİ
21, 22 ve 23 Şubat  2016

 

Sevgili arkadaşlar,


Aniden kötüleşen uluslararası durum ve Ortadoğu'daki askeri çatışmanın küresel savaşa dönüşmesi tehdidi nedeniyle 21, 22 ve 23 Şubat 2016 yılında dünya barış için üç günlük bir dua nöbeti yapılmasını öneriyorum.

23 Şubat - 23 sayı dispenzasyon (takdir-i ilahi) günüdür. O gün bizim dua çabalarımız sadece aynı anda dua edenlerin sayısı ile çarpılmakla kalmayıp, aynı zamanda dispenzasyon uyarınca 23 sayısı boyunca en az bir saat dua edenlerin sayısıyla da çarpılacaktır.


Dua nöbetinin amacı: 

- Küresel savaşı, yerel savaşları ve çatışmaları, terör saldırılarını önlemek; 

- İnsanlığın bilincini yükseltmek. 

- 23 sayı dispenzasyonunu kullanarak az sayıda dua edenle önemli sonuçlar elde etmek;

Dua nöbetin tarihleri ve saatleri:

 

21 Şubat 2016'da Saat 14:00-14:30 arası Elohim Barış’ın Rozarisi- 1 okunacak

Ana bağlantı


Elohim Barış’ın Rozarisi- 1– http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_elohim_mir_23.12.2012_bdenie.htm

Elohim Barış'ın Rozarisi -1 Türkçe çevirisi

 

Yedek bağlantı

Elohim Barış’ın Rozarisi- 1– http://sirius-net.org/media/bdeniya/rosary_elohim_mir_23.12.2012_bdenie.htm

Elohim Barış'ın Rozarisi 1 Türkçe çevirisi

 

22 Şubat 2016'da Saat: 14:00-14:30 arası Elohim Barış’ın Rozarisi- 2 okunacak

 

Ana bağlantı

Elohim Barış’ın Rozarisi 2

– http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_elohim_mir_04.01.2010_bdenie.htm

Elohim Barış'ın Rozarisi 2 Türkçe çevirisi

 

Yedek bağlantı

Elohim Barış’ın Rozarisi 2  – http://sirius-net.org/media/bdeniya/rosary_elohim_mir_04.01.2010_bdenie.htm

Elohim Barış'ın Rozarisi 2 Türkçe çevirisi

 

23 Şubat 2016'da Saat 14:00-15:00 arası Barış Rozarisi okunacak

 

Ana bağlantı

Barış Rozarisi – http://sirius-ru.net/media/bdeniya/rosary_mira_bdenie.htm

Barış Rozari’nin Türkçe çevirisi    http://www.sirius-tr.net/articles.php?lng=tr&pg=282

 

Yedek bağlantı


Barış Rozarisi – http://sirius-net.org/media/bdeniya/rosary_mira_bdenie.htm 

Barış Rozari’nin Türkçe çevirisi    http://www.sirius-tr.net/articles.php?lng=tr&pg=282

 

Dua çabalarını yoğunlaştırmak için 21 ve 22 Şubat Rozari’yi okumaya başlamadan önce şu çağrının yapılması teklif ediliyor:

 

BEN OLDUĞUM BEN ADINA, Yüce Allah’ın adına, ben insanlığın evrimi ile ilgilenen ve Dünya insanlığının gelişimini İlahi Yola yönlendiren tüm Yükselmiş Üstatlara, Işık Hiyerarşi Güçlerine sesleniyorum. 

 

Ben dua enerjimin, savaşları, ulusal,  mülkiyet, dini temelli düşmanlıkları alevlendiren, terör eylemleri gerçekleştiren ve Dünya’da  gerilim ocakları oluşturan güçleri etkisiz hale getirmek için Yükselmiş Üstatlar tarafından yönlendirilmesini istiyorum. 

 

Ben aynı zamanda dua enerjimin, dünya barışı için ve Dünya gezegenindeki insanların bilinci, inancımız, dinimiz, rengimiz, milletimiz  ne olursa olsun Dünya gezegenindeki tüm insanların kendilerini kardeş hissedeceği seviyeye yükselmesi için Yükselmiş Üstatlar tarafından yönlendirilmesini istiyorum.


Kişisel dua.(Kendi isteklerinizi ve dileklerinizi söyleyebilirsiniz)


Ben dua enerjimin, dünya barışı için bu Dua nöbetine katılan insanların sayısı ile çarpılmasını istiyorum! 

 

Her şey Allah’ın Kutsal İradesine göre gerçekleşsin. Amin! 

 

Dua çabalarını yoğunlaştırmak için 23 Şubat Rozari’yi okumaya başlamadan önce şu çağrının yapılması teklif ediliyor:

 

BEN OLDUĞUM BEN ADINA, Yüce Allah’ın adına, ben insanlığın evrimi ile ilgilenen ve Dünya insanlığının gelişimini İlahi Yola yönlendiren tüm Yükselmiş Üstatlara, Işık Hiyerarşi Güçlerine sesleniyorum. 

 

Ben dua enerjimin, savaşları, ulusal,  mülkiyet, dini temelli düşmanlıkları alevlendiren, terör eylemleri gerçekleştiren ve Dünya’da  gerilim ocakları oluşturan güçleri etkisiz hale getirmek için Yükselmiş Üstatlar tarafından yönlendirilmesini istiyorum. 

 

Ben aynı zamanda dua enerjimin, dünya barışı için ve Dünya gezegenindeki insanların bilinci, inancımız, dinimiz, rengimiz, milletimiz  ne olursa olsun Dünya gezegenindeki tüm insanların kendilerini kardeş hissedeceği seviyeye yükselmesi için Yükselmiş Üstatlar tarafından yönlendirilmesini istiyorum. 

 

23 sayının dispenzasyonuna göre yerel veya küresel savaşlara neden olabilecek bir sonraki ayın karmasının dönüştürülmesini istiyorum!

 

Kişisel dua.(Kendi isteklerinizi ve dileklerinizi söyleyebilirsiniz)

 

Ben dua enerjimin, dünya barışı için bu Dua nöbetine ve 23 sayısı dispenzasyonuna katılan insanların sayısı ile çarpılmasını istiyorum! 

 

Her şey Allah’ın Kutsal İradesine göre gerçekleşsin. Amin!

Tatyana Mikuşina

Işık ve Sevgi!

 

Herhangi bir nedenle Sirius" sitesine bağlanamazsanız, Rozarilerin metinlerin önceden bilgisayarınıza kaydedin ve yukarıda belirtilen saatlerde tek başınıza okuyunuz.