Sirius

http://www.sirius-tr.net/

.... 02.05.2005 (Dikte I)

Tüm canlı varlıklara yaptığınız her hizmet, tehdit eden bir sonraki felaketin gerçekleşme olasılığını azaltıyor
 
Dünya’nın Tanrısı Gautama Buda
2 Mayıs 2005


Gautama_Budda.jpgBu elçi aracılıyla size gelen BENİM Dünya’nın Tanrısı Gautama Buda.

BENİM, Dünya gezegeninde gerçekleşen ve gerçekleşmek üzere olan bazı olaylarla ilgili sizi bilgilendirmek için geldim.

Bildiğiniz gibi şu anda Dünya’nın Tanrısı görevini üstleniyorum ve bu görev içerisinde Dünya gezegeninin dengesinin korunması da giriyor.

Çok yakın bir zamanda, 2003 yılın sonunda Dünya zor bir durumla karşı karşıya kalmıştı. İnsanlığın negatif enerjilerini dengeleyebilmenin imkânsızlığına bağlı olarak bir dizi muazzam felaket gerçekleşmesi gerekiyordu.

Hiçbir şeyden şüphelenmeyen insanlık yaşamın bayramını kutlamaya devam ediyordu.

Verdiğimiz kehanetler ve kerametler insanları pek endişelendirmiyordu.

Enerjitik dengenin bozulması, Dünya’da var olan uygarlığının tümüyle yok olmasına bile sebep olabilecek bir karakter taşıyordu.

Niçin bir şey olmadı? Sizler mucizeler hakkında konuşabilirsiniz, kehanetlerinin gerçekleşmediğini söyleyebilirsiniz.

Fakat mucizeler sizin anladığınız anlamda olmuyor. Her mucize için ödemek gerekiyor.

Ve eğer gezegeni koyu bir halka gibi çevreleyen enerji dönüşemiyorsa ve dünyada ağır basan negatifi dengeleyebilecek Işık enerjisinin gücü yetmiyorsa, gereken dengeyi yeniden sağlayabilmek için girişimde bulunmak gerekiyordu.

Bildiğiniz gibi küresel felaketlerle ilgili olabilecek olayları tarafımızdan önceden bildirilmişti. Ve bizler bu olaylara hazırlanıyorduk. Ve insanlığın geçen yüzyılda elde ettiği mor alev armağanı bu dengeleyici faktörlerden birisiydi.

Ve eğer mor alev, planlarımız doğrultusunda kullanılabilseydi felaketlerin tehlikesi tümüyle bertaraf edilebilirdi.

Ama bildiğiniz gibi böyle gerçekleşmedi. Ve 2003 yılın sonunda dünya yok olma sınırına dayanmıştı. Şimdi bunu size söyleyebilirim.

Ne oldu? Neden felaket olmadı veya en azından var olan uygarlığı tehdit edecek bir felaket (olmadı).

Dünya’nın Tanrı’sı olarak ki bunun temel sorumluluğu içerisinde bu gezegenin dengesini korumak da giriyor, tüm bedenlerimi, başarılarımın momentumunu feda ettim. Altara bireyselliğimi oluşturan her şeyimi sundum.

Ve sahip olduğum Işık momentumu çok büyük olduğu için bu momentum felaketi önlemeye yetti.

Belki sorabilirsiniz böyle bir fedakârlık neden gerekliydi? İnsan ruhu ölümsüz olduğuna göre insanoğlu bu gezegenin ince planında varlığını sürdürmeye devam ederdi.

Sevgililerim, insanlığın büyük bir çoğunluğu ince planda varlığını sürdürmeye hazır değildir. Ve fiziksel platformdan mahrum kalarak kendi gelişiminden, Tanrı’nın belirlediği plandan milyonlarca yıl uzaklaşırdı.

Bu yüzden fedakârlığım tamamen haklıydı ve o yapıldı. Yaşama imkânınız vardır.

Fakat Tanrı’nın merhameti sonsuzdur ve Yüce Merkezi Güneş’in Karmik Kurulu’nun bir kararı olarak, hayat akımımın matrisine göre tüm bedenlerim yeniden canlandırıldılar. Ve bedenlerimin yeniden canlanması için sevgili Sanat Kumara’nın kauzal bedeninden enerji kullanıldı.

Anka kuşu gibi dirildim. Ve Dünya gezegenindeki tüm canlı varlıklara yeniden hizmet etme imkânı elde ettim. Bu evrende gerçekleşen tüm mucizeler, tüm Işık Varlıkların Hiyerarşisi’nin fedakârlıkları ve hizmetleri sayesinde gerçekleşiyor.

Ve daha üst bilinç gelişim basamağında bulunan her Varlık, gelişimlerinin daha alt basamaklarında bulunan varlıklara karşı sevgiden ve merhametinden dolayı kendini feda etmeye hazırdır.

Bu hikâyeyi davranışlarınız hakkında düşünmeniz için anlattım. Her biriniz negatif enerjiden oluşan koyu enerjitik kabuğuna katkı edebilir. Ve her biriniz Dünya gezegeni kaplayan bu kabuğun çözülmesi için katkıda bulunabilir. Her şey size bağlıdır sevgililerim. Göklerin ellerinden gelen her şey yaptığını görüyorsunuz. Ama İlahi lütfün sonu gelebileceğini hiç düşündünüz mü?

Size Dünya’nın durumun dengelemek için feda ettim momumentumun enerjitik olanağının tükendiğini söylemek için geldim.

Ve bu andan itibaren her birinizden, yakın gelecekte Dünya’nın aurasına hangi enerjiler hakim olacağına bağılıdır.

İleride küresel felakete neden olabilecek büyük gelirimi engelleyebilmek için geçen sene aralık ayın sonunda Güney Asya’daki deprem ve onu takip eden tsunami gibi daha küçük çapta felaketlere izin verme kararı aldık.

Bu yüzden bu yıl ve onu takip eden diğer yıllarda doğal afetler, doğal yıkımlar, teknolojik felaketler, savaşlar, terörist faaliyetler, sosyal patlamalar, oğlan dışı mevsim şartlar gerçekleştiğinde, bunlar sizlere Dünya gezegenin zor durumunu ve her biriniz gezegenin geleceği ile ilgili taşıdığınız sorumluluğu hatırlatsın.

Dünya gezegendeki pek çok insan, hareketleri, düşünceleri ve duygularıyla, Dünya’da gerçekleşen felaketler arasındaki ilişkiyi anlayamayacaklarını çok iyi farkındayım.

Fakat bu evrende geçerli yasa bu gezegende de etkilidir.

Aranızda daha gelişmiş bilince sahip olanlarınız, gezegende var olan her şey arasındaki yakın ilişkiyi kavrayabilecek seviyeye ulaşmayan bireylere hizmet etmeleri gerekir.

İşte bu yüzden bu mesajlarda yeniden ve yeniden düşünceleriniz, duygularınız ve hareketleriniz konusundaki sorumluluğunuzu tekrarlıyoruz. Hayatınızda yaptığınız tüm davranışlarınız için. Harcadığınız her erg İlahi enerji için.

Ve her zaman olduğu gibi daha yüksek bilinç seviyeye sahip olanların üstünde, Dünya’daki durumun dengelenme işinin ve sorumluluğun büyük bir kısmı yatıyor.

Yalnızca Budistlerin değil diğer ülkelerde de pek çok insanın doğum günümü ve aydınlanmamı ve Edebi Işıkla birleşmemi kutladıkları bu Wesak ayında size geldim.

Ve bu olaya ek olarak verilen lütuf sayesinde ve edebi Gurum ve en yakın Üstadım Sanat Kumara’nın desteği ve yardımı sayesinde, insanlığa hizmet etmeye devam etme imkânına kavuştuğum yeni doğum günümü de ilave edebilirsiniz.

Topluluklarınızda her zaman yardımlaşma, dayanışma ve hizmet etme ruhu hakim olacağını umuyorum.

Yakınınıza, tüm canlı varlıklara, yaptığınız her hizmet Dünya gezegenin titreşimlerini yükseltiyor ve tehdit eden bir sonraki felaketin gerçekleşme olasılığını azaltıyor.

Ruhsal ilerlemenizi, dua ederek veya meditasyon yaparak geçirdiğiniz saatlerle değerlendirmeyin. Ruhsal ilerlemenizi tüm canlı varlıklara insanlara, hayvanlara ve bitkilere dâhil olmak üzere, yaptığınız yardımlara göre değerlendirin. Ruhsal ilerlemenizi bilincinizde hakim olan duygu ve düşüncelere göre değerlendirin.

Bunlar, İsa’nın karar vermenizi çağırdığı meyveler olacaktır.

Sizlerle vedalaşıyorum.

BENİM dünyada kalıyorum. Gautama.

© Tatyana Mikuşina, 2005
 
Sevgili Gautama Buda'nın resmi Rus ressam Vladimir Suvorov’a aittir. Yükselmiş Üstatların diğer resimlerine ve Vladimir Suvorov’un başka çalışmalarına "Sirius": http://www.sirius-ru.net/liki/index.htm ve “Sirius-2” http://www.sirius2.net/kar/index.htm sitelerinden ulaşabilirsiniz.