Sirius

http://www.sirius-tr.net/

... 26.04.2005 (Dikte I)

İkiz alevlerin Öğretisi

Sevgili Kuthumi

26 Nisan 2005


Bu elçi aracıyla size gelen BENİM Kuthumi. Daha önce size verilen öğretiden farklı olarak ikiz alevler hakkında yeni bir öğreti vermeye gelen BENİM.

Dünya’da bedenlenen her erkekte ve kadında, hem eril ve hem dişi başlangıcın mevcut olduğunu biliyorsunuzdur.

Aslında kendi yüksek aspektinizde (yönünüzde) Yüksek bedenlerinizin cinsiyeti yoktur, sizler androidsiniz.

Ve ancak ayrımlaşma, maddenin yoğunlaşma derecesine göre, önce fiziksel beden daha sonra bu veya öbür cinsiyetin belirtilerini ediniyorsunuz. Daha önceki görüşün yanlışlılığı, evrimin belirli bir etabında sizden ayrılmış, sizin dışınızda bir parçanızın olmasıydı.

Aslında ruhunuzun gelişim tarihine temas edersek, beyaz ateş özünüz veya BENİM Varlığınız, Tanrı’nın içinizdeki ölümsüz parçası, eril ve dişi başlangıcı olarak hiçbir zaman iki parçaya ayrılmamıştır.

Bu yanlış fikri, gelişimizin belirli etabında size verilmesine izin verdik.

Şimdi yeni bir etap geldi ve ruhunuzun gelişimi konusunda size birazcık farklı, öncekinden değişik bir bakış açısı verebiliriz.

Yüksek bedeniniz hiçbir zaman eril ve dişil kutuplara ayrılmamıştır.

Öyleyse ikiz alev fikri ve kendi diğer yarısını arama ve ikiz alevlerin yasal bir evlilikle birleşmesiyle ilgili bütün bu güzel efsaneler nereden çıkmıştır?

Açıklamama izin verin. Ruhunuzun ve Yüksek bedenlerinizin cinsiyeti yoktur. Onlar cinsiyetsizdirler. Yalnızca fiziksel bedeninizin bir cinsiyeti vardır ve o cinsiyet belirtilerini fazla uzak olmayan bir etapta, birkaç milyon yıl önce edinmiştir.

Cinsiyet belirtilerin ayrımına kadar çocukların doğum süreci bambaşkaydı. Ama şimdi bu konuya girmeyeceğiz.

Öyleyse ikinci yarınız ve ona bağlı mutluluk fikir nereden gelmiştir?

Evrimin belirli bir etabında, çeşitli dini sistemlerde farklı isimlerle adlandırılmış Yüksek beden almışsınızdır. Bu sizin İsa Benliğiniz veya Yüksek Benliğiniz veya Yüksek Manas’ınızdır.

Belki bu mesajlardan Yüksek Benliğiniz, kendilerinden bir parça hediye eden daha yüksek ruhsal varlıklar tarafından verildiğini anlamışsınızdır. Ve bu, insan evriminin belirli bir etabında gerekliydi. İnsan, tavsiyelerini takip ederek, size öyle yetişmeyen Tanrı’yla olan bir olma duygusunu elde etmeniz için kendi içinde bir aracı elde etmesini gerekirdi.

Sevgili İsa bedende bulunduğu zaman, ruhun birleşmesiyle ilgili öğretisini veriyordu.

Sizler gelin-damat menkıbesini hatırlıyor ve damadın gelişi için kendini hazırlamış gelin ile ilgili anmayı hatırlıyorsunuzdur.

İsa’nın açıkladığı ikiz alevler öğretisi ile ilgili farklı ama daha doğru bir anlamıdır.

İkiz alevinizle birleşmek, içinizdeki Yüksek parçanızla birleşmenizi temsil etmektedir.

Her birinizin kendi ikiz aleviyle, kendi İsa Benliyle birleşmesi gereken yeni bir kozmik etap geliyor ve bu etap artık fazla uzak değildir.

İkiz alevle birleşmek bir ritüeldir, alt bedenleriniz veya ruhunuz, titreşimleriyle Yüksek bedeninizle, İsa Benlinizle uyumlu hale geliyor.

Bu süre zarfında sizler alt bedeninizi tümüyle temizleyecek, enerji ise bedenlerinizi yıkayarak bedenlerinizde serbestçe dolaşacaktır. Ve içinizdeki Yüksek parçanızla birleştiğinizde hissettiğiniz bu birlik coşkusu sizi, fiziksel planda bir kadının ile bir erkeğin hiçbir birleşmesiyle mukayese bile edilmeyen sonsuz mutluluğun tepesine çıkartıyor.

O-o sevgililerim Tanrı’da, zamanla size açıklanacak daha pek çok sır ve pek çok gizem vardır. Ve belki bugün, önceki elçi aracılıyla verilen öğretiyle tanışmış olanların kalplerine çok yakın gelen, zihinlerinizdeki ikiz alevlerle ilgili güzel efsaneyi yok ettim.

Fakat er ya da geç çocuk masalarıyla vedalaşma ve yetişkin olma zamanı gelir.

Ve yetişkin bilinç durumdayken, en iyi masalarda bile karşılaşmadığınız mucizelerle yaşamınızda karşı karşıya kalmak her zaman güzeldir.

Çünkü İlahi Gerçeklik, İlahi Gerçekliğin idrakı, masal anlatıcıların en cesur fantezileriyle bile kıyaslanamamaktadır, çünkü ne de olsa onlar İlahi Hakikati insani bilinçlerinde yansıtıyorlardır.

Şimdi ise sevgililerim belki sizi şaşırtacak bir başka konu üstünde duracağım. O uzak zamanlarda, her Işık Varlığı pek çok hayat akımlara kendinden bir parça verdiğinden, birçoğunuzun sahip oldukları İsa Benliği, size kendinden bir parça vermiş aynı Işık Varlığın doğasına aittir.

Ve kendi Yüksek parçanızla birlik bilincine ulaştığınızda, başka insanlar da kendi Yüksek parçalarıyla birlik durumuna ulaşıyor ve siz kendi aranızda birleşiyorsunuz. Birbirinizle olan birliğinizi hissediyorsunuzdur. Ve tek bir ikiz alev yerine, İsa Benliğinizle aynı doğaya sahip milyonlarca ikiz alevle birliğinizi hissediyorsunuzdur.

Fakat ikiz alev efsanenin bir başka yönü daha vardır ve bu yön daha da erken bir kozmik etapla bağlantılıdır. Bir zamanlar bu evren yaratılmaya başlanıldığında, dişi ve eril kutup ayrımı gerçekleşmiş ve bu ayırım, evrenin tezahür olması için bir dayanak noktası olmuştur. Tüm yaratılışın tezahür olmaya başladığı nokta.

Bu yüzden evrimsel gelişiminizde evrenle birlikte tekrar noktaya geri döndüğünüzde, bu evrendeki dişil ve eril kutuplar da yok olacaktır. Fakat bu insan ölçülerine göre sonsuz uzaklıkta bir zamanda gerçekleşecektir.

Ve şimdi bilinciniz pek çok kozmik Gerçeğini alamıyor. Evet, ben de zaten bulunduğum yükselmiş seviyeden gördüğüm şekliyle bile size bütün Hakikati açıklama görevi kendime koymuyorum.

Şimdiye kadar söylediklerim size yeterlidir.

Teselli olarak size benim İsa Benliğimle aynı doğaya sahip İsa Benliği bireyleri, bir bakıma benim alev ikizlerim olduklarını söyleyebilirim. Bu yüzden hakkınız olarak kendi ikiz aleviniz olan İsa Benliğinizden başka İsa Benlik seviyesinde sizinle aynı doğaya sahip bedenlenmiş birkaç milyon alev ikiziniz daha vardır.

Ve bu bazılarınızı sevindirebilir bazılarınızı ise hayal kırıklığına uğratabilir.

Fakat İlahi Hakikati tanıma sürecini durdurmak imkânsızdır. Bu süreç devam edecektir, kesintisiz açıklama devam edecektir. Bunu isteseniz de istemeseniz de bilincinizin evrim süreci durdurulamaz ve eğer ilerlemeye karşı çıkacaksanız, İlahi Yasaya uygun mu hareket edeceğinizi bir düşünün?

Bugünkü konuşmamızda daima sizinle olan ve bu dünyanın illüzyonların peşinde koşmanızı ne zaman bırakacağınızı ve gözlerinizi ona çevireceğinizi sabırla bekleyen ikiz alevinizi işaret ettim. İkiz aleviniz sizinle ilişki kurmak istiyor, o sizi bekliyor. Ve bu dünyada, size onun kadar yakın ve tüm sırlarınızı onunla paylaşabileceğiniz ve güvenilir tavsiyeler alacağınız başka bir insan yoktur.

Bugünkü konuşmamızın konusunu oluşturan bu beklenmedik bilgiyi kavrayabilmeniz için susuyorum.

BENİM Kuthumi. Ve BENİM İsa Benlik seviyesinde pek çoğunuzla aynı doğaya sahibim.