Наука за живия Бог - 6. Поздравите
Размяна на поздрави
 
Първото, което си казват хората, когато се срещнат, е “Здравейте”. Това е обичай, въведен още в рицарско време. При среща, рицарят протягал ръка, за да покаже, че не държи оръжие, а също махал и шлема си. Сега мъжете, които разменят поздрави, също свалят шапка или просто допират ръка до периферията й, като имитират повдигане. Азиатците се покланят ниско и спускат надолу ръце, за да покажат, че намеренията им са миролюбиви. И сега индийците се поздравяват, като поставят ръце с открити длани към сърцето.
man_flowers.jpgПоздравите в почти всички народи, имат предназначението да покажат миролюбивите, искрени и приятелски чувства на хората един към друг. Когато казваме “Здравейте”, ние пожелаваме най-хубавото – здраве за човека, когото сме срещнали.
Вербално, поздравите могат да се изкажат още и така: Добро утро, Добър ден, как сте?, Добър ден, здравейте, как сте?, Здравейте, госпожо Иванова и други подобни комбинации. Не знаем дали имате усещането, че по-продължителните поздрави се възприемат като проява на емпатия (съпричастност). Не е вярно, че те са по-официални и могат да се използват, ако поздравяваме по-възрастни или по-уважавани хора.
Поздравите имат освен вербални и невербални атрибути.
 
1. Правила за размяна на поздрави според европейския етикет:
    * изисканият мъж, който среща своя позната на улицата, трябва да свали шапка и ръкавици, преди да я поздрави, особено ако има намерение да се спре за малко. Те могат да се поздравят и в ход;
    * ако двама мъже вървят и срещнат жена, която е позната на единия от тях, другият, въпреки че не я познава, трябва да повдигне шапка и да кимне с глава;
    * жените не свалят нито шапка, нито се извиняват, че са с ръкавици, когато се ръкуват;
    * когато се разменят поздрави в помещение, включително и служебно, мъжете трябва да стават винаги прави, когато влиза жена, независимо дали е позната или непозната.
 
2. Представяне и запознанство
Представянето и запознанството имат предназначението да установят контакт между хората. Неслучайно представянето върви “ръка за ръка” със запознанството. Първото, което двама непознати правят, е да си кажат имената. Името е код за идентификация, код за самоличност. Човекът държи на своето име, защото то е неговото “Аз”.
Хората се запознават сами, но използват и посредничеството на трети лица. Може би, защото човек е склонен да се доверява някому. Третото лице, което посредничи между двама при запознанство, очевидно винаги се ползва с доверието и на двамата. Неговото влияние е еднакво силно, или почти еднакво силно и върху двамата (това е интеракционистки подход в общуването, тъй като установените връзки между хората влияят и върху трети лица).
Основополагащо правило при представяне и запознанство с посредничество на трето лице е:
    * мъжът да бъде представен на жената;
    * по-младият да бъде представен на по-възрастния;
    * по-младшият (младшата) да бъде представен(а) на по-старшия (старшата).
Изключение от това правило възниква, когато трябва да се представи една жена на по-високопоставен мъж или на възрастен, много почитан и уважаван мъж.
 
Другото правило е да кажем имената на двамата, но първо да се обърнем по име към жената, на която представяме мъж, съответно към по-възрастния, по-старшия, а след това да произнесем името на лицето, което представяме. Изключение се прави, когато представяме някого на известна личност или на по-голям в йерархията човек. Тогава споменаваме само името на този, когото представяме, защото се предполага, че името на известната личност се знае.
 
Ако един мъж иска да бъде представен на една жена, но в момента тя говори с друг мъж, то първо този мъж трябва да се представи на кавалера на жената, а след това на самата нея. Ако един мъж желае да бъде представен на една жена, но в момента тя е в компанията на друга жена, представянето следва принципа на старшинството. Ако компаньонката е по-възрастна или по-старша от жената, на която мъжът иска да се представи, то първо се извършва представяне и запознанство с по-възрастната (по-старшата). Ако един мъж желае да бъде представен на една жена, но в момента тя е в компанията на повече хора, то първо мъжът трябва да бъде представен на кавалера на жената (или на този, който е най-близко до нея). Може и да се изчака, разбира се, по-удобен момент.
Никога не се прави представяне и запознаване на жена на мъж. Например: “Г-н Добричев, искам да Ви представя г-ца Милена Иванова.” Редно е да се каже: “Г-це Иванова, представям Ви г-н Добричев.”two.jpeg
Правилата за представяне и запознанство без посредник са същите. Казвате: “Г-н Илиев, искам да Ви се представя. Аз се казвам Тодор Христов, мениджър по продажбите във…” Жената, която иска да се запознае с по-възрастен или с по-старши от нея мъж, но няма посредник за представяне, би могла да направи това, особено ако е по-смела. В деловите ситуации това не изглежда неприлично. Все пак може да се помисли и за варианта на представяне чрез визитна картичка, която да изпратите по пощата или да потърсите среща, ако наистина имате делови въпрос.
Вербалните и невербалните атрибути на представянето и запознанството имат силно въздействие. Най-краткият вербален израз е: “Госпожо Добрева, познавате ли госпожа Йосифова?” Можете да употребите и изказа: “Госпожо Добрева, мога ли (разрешавате ли) да Ви представя госпожа Йосифова?” Когато казвате обаче само имената на двете дами, местата се разместват. Така например вие се обръщате поименно към г-жа Добрева и казвате “Госпожо Добрева”, обръщате глава към г-жа Йосифова, посочвате леко с ръка г-жа Йосифова и произнасяте нейното име. Става ясно, че искате разрешение от г-жа Добрева да й представите г-жа Йосифова. Вече знаете от предишните примери, че по-младата или по-младшата (в нашия случай това е г-жа Йосифова) трябва да бъде представена на по-възрастната или на по-старшата (а това в нашия случай е г-жа Добрева).
Невербалните атрибути на представянето и запознанството варират според ситуацията – кои са лицата, които се запознават, има ли посредник, къде и кога става запознанството, има ли други хора наоколо и прочие. Съществуват все пак общи невербални атрибути за представяне и запознанство. Това са: ясен и звучен глас, особено при произнасяне на имената, умерен темп, свежа интонация, ведро изражение, приветлива, вежлива усмивка, открит поглед, съсредоточен главно в средната част на лицето, показателни жестове от страна на лицето-посредник, енергично ръкостискане, изправено тяло, лек поклон и навеждане на главата напред при ръкуване, изправени и прибрани един до друг крайници, разстояние от 75 до 120 см и максимално 5 минути за размяна на няколко реплики.
Материалът издири Петър Иванов

Създадено: 13/01/2011 : 11:55
Обновено : 13/01/2011 : 11:55
Категория : Наука за живия Бог
Страницата е посетена 297 пъти


Версия за печат Версия за печат

Коментар:

Вси още няма коментари.
Може първи да добавите коментар!

Рубрики

Психика, природа, здраве

Кой, кога и защо?

Страница за теб - нашето бъдеще

Туй що е българско се е наше

Литература и изкуство

Историята и философите

Духовни простори

Наука за живия Бог

Нашите съдби и проблеми

Религиозен кът

Любопитно и забавно

Файлов архив

Тук ще може да преглеждате отделен брой от в. "Сияние" .

1 бр  2 бр 3 бр 4 бр 
5 бр  6 бр   7 бр 8 бр

От вас и за вас

За вас

От вас

Брояч

   всичко

   посетители онлайн

Информация
Ред. колегия:
Мария Герасова, Петър Граматиков, Иван Миленков, Емилия Казанджиева.
Дизайн: Таня Темелкова
^ Нагоре ^