Историята и философите - 1. Епихейремите на Зенон
Епихейремите на Зенон

Зенон от Елея е третият виден представител на философската школа. Той е ученик на Параменид, а според някой свидетелства, осиновен от него. Посочва се, че заедно с Параменид е посетил Атина, където блеснал със своите философски познания. Той се отличава със спекулативните си разсъждения и начин на водена на спор. По-голямата част от своя живот прекарва в родния си полис Елея. Зенон загива в борба с тиранин. Ползва се с голяма популярност. Почти всички древни автори говорят с искрено уважение и респект за неговото философско дело. Той е писал в проза. Византийският автор Свида, посочва заглавия от съчиненията на Зенон - ”За природата” и “Против философите”, в които се оспорват идеите на питагорейците. Запазени са четири фрагмента от произведенията на елейския мислител, “За природата”- цитирани от древните автори.
Основните идеи на учението на Зенон, съвпадат с тези на Параменид. В трактатите си “параменид”, Плутон свидетелствува, че в действителност, Зенон е написал същото, което и неговия учител. Защото докато Параменид обосновава тезата за единността /еднородността/ на битието /съществуващото/, то неговият ученик отрича наличието на множеството. Подходът на пръв поглед е различен, но в действителност се обосновава на един и същи философски принцип - принципът на битието, като единствено съществуващо.
Главните усилия на Зенон са насочени към обоснованите идеи на Параменид и опровержението на онези схващания, които противоречат на тях. Зенон си поставя за задача да докаже, че определенията на неговия учител не са абсурдни схващания, а научни възгледи и сериозни проблеми на философската мисъл. В по-широк план и във връзка с това, Зенон подлага на критика общоприетите мнения и представи за света.
   Фактът, че Зенон се заема с обосноваването сериозността и научността на идеите, е твърде показателен. Той свидетелства, че елейската идея за битието е намерила известно разпространение и добър прием в научните сфери и среди на античното общество, и същевременно изглежда е предизвикала редица възражения. Защото в качеството си на оригинално схващане, тя поставя редица въпроси и заедно с това мотивира задължението да им се намери някакво разрешение.
Аристотел, според свидетелството на Диоген Лаерций, нарекъл Зенон, основоположник на диалектиката, както Емпидокъл, на реториката. И наистина, елейският мислител е видна фигура в тази област. Неговата диалектична дейност олицетворява онзи период от историята на научното познание, когато философските идеи не само се полагат като общи положения, но се подлагат на сравнително разпространен и задълбочен анализ.
Неин конкретен резултат е полагането на основите на т. нар. субективна диалектика, която допринася твърде много за обогатяване на диалектиката изобщо.
Диалектиката на Зенон Елейски, е основава на няколко общи положения, характерни за цялата школа. Тя изхожда от противното т.е. чрез доказването на истинността на тезата. Достоверността на тезата, се обосновава не само по себе си, а посредством неистинността на противоположната теза или теоретично положение. В този неин смисъл, диалектиката на философа се нарича отрицателна диалектика.
Основните положения на отрицателната диалектика, намират конкретно приложение в доказателствата, приведени против философските идеи на движението.
Следва

Създадено: 11/08/2010 : 12:06
Обновено : 23/08/2010 : 14:25
Категория : Историята и философите
Страницата е посетена 278 пъти


Версия за печат Версия за печат

Коментар:

Вси още няма коментари.
Може първи да добавите коментар!

Рубрики

Психика, природа, здраве

Кой, кога и защо?

Страница за теб - нашето бъдеще

Туй що е българско се е наше

Литература и изкуство

Историята и философите

Духовни простори

Наука за живия Бог

Нашите съдби и проблеми

Религиозен кът

Любопитно и забавно

Файлов архив

Тук ще може да преглеждате отделен брой от в. "Сияние" .

1 бр  2 бр 3 бр 4 бр 
5 бр  6 бр   7 бр 8 бр

От вас и за вас

За вас

От вас

Брояч

   всичко

   посетители онлайн

Информация
Ред. колегия:
Мария Герасова, Петър Граматиков, Иван Миленков, Емилия Казанджиева.
Дизайн: Таня Темелкова
^ Нагоре ^