Духовни простори - 4. Пребиваващият...
Пребиваващият в изобилие на Хесед


         Шимон-праведник, член на Великото Събрание от времето на Ездра, утвърждавал, че мирът се основава на три стълба (Авот 1:2): Словото Божие (Тора), служението или поклонението на Бога (авода) и добрите деяния на милосърдие (Хесед).
ezdra.jpgТо е главната отличителна черта на Израилевия Бог и основан на концепцията на завета. Хесед с доста широки понятия: това е и милосърдието, и непоколебимата любов, и верността, и предаността на завета, и дълготърпението, и даже благодатта.
Псалмопевецът провъзгласява: “Милостите (Твои), Господи, вечно ще възпявам, от род в род ще разгласям с уста, Твоята истина. Защото, казвам: навеки е основана милостта на небесата
Ти, утвърди Твоята истина...» (Пс. 88:2-3). Преведено на иврит, „Олам” значи “вечно”, също така би могло да означава и “нашия мир”. Древните мъдреци са дошли до заключението, че нашия мир е построен върху “Хесед”, върху добрите и милосърдни действия.
“Щедър и милостив е Господ, дълготърпелив и много милостив. Благ (цедек ) е Господ към всички, и Неговите щедрости (доброта – хесед) са върху всичките Му дела” (Пс. 144:8-9). Чедата на народа Божий, както и самия Всемогъщ Господ, трябва да пребивават в духа на хесед, и следва да бъдат известни със своите деяния на любов и доброта (милосърдие).
Самата дума Хесед, означава още и “излиза зад пределите на установените граници”.
В юдаизма, Хесед определя това, което “излиза извън рамките на буквата на закона”; това, което се подчинява на Бога със сърце, настроено за възприятие на Господните указания.
 Хората по природа са склонни към егоцентризъм и нарцисизъм, но именно деянията на Хесед ни пренасят отвъд определените от природата граници. Освен това, добрите и милосърдни дела изпълняват Божествената заповед от Третата Книга Моисеева; “обичай ближния си, като самия себе си” (Лев. 19:18б). Съгласно тази мицва, думите на Иисус са равни на най-великата заповед, която намираме в Тората (Мат. 22: 37. А Иисус му отговори: възлюби Господа, Бога твоего, с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум: 38. Тази е първа и най-голяма заповед; 39. А втората, подобна ней, е: възлюби ближния си като себе си; 40. На тия две заповеди се крепи целият закон на пророците).
В същия контекст Тората ни дава следната заповед: “по правда съди ближния си” (Книга Левит 9:15). Отнася ли се думата „правда” (праведност) към някакъв абсолют, към стандартите на нравственото съвършенство, според които ние сме длъжни да устройваме и оценяваме живота си?
Юдейската традиция пояснява, че подобна заповед подбужда човека “да върши най-доброто за своите съвременници”. С други думи, “да съди по правда” означава “да се стреми да вижда другия в най-добра светлина”. Подобен “съд” се извършва в атмосфера на Хесед, или на доброта и милост.
Такъв възглед напълно съвпада с учението на рави Иешуа, Който говори: “Не съдете и няма да бъдете съдени; не осъждайте и няма да бъдете осъдени; прощавайте и простени ще бъдете” (Лука 6:37). С други думи, не изземвайте функциите на съдия, и нека у вас пребивава не склонността към порицание, а тъкмо обратното, “предразположеност към доброта и милост”. Понеже точно с каквато мяра мерите/съдите, –осъждайки или проявявайки милост, с такава мяра ще бъдете съдени самите вие!
pla4.jpg
Една жена била хваната в прелюбодеяние, след което я довели за осъждане при Иисуса. Обвинителите, сами грешници, били готови да я предадат на смърт чрез убиване с камъни. Само, че равинът от Назарет, на Свой ред им отправил нелек въпрос: “А като настояваха да Го запитват, Той се поизправи и им рече: който от вас е без грях, нека пръв хвърли камък върху нея” (Йоан. 8:7). Тълпата осъдители мълчаливо се разотишла и ни един камък не бил хвърлен по жената, останала самичка пред Господа.
Внимателно да изслушаме думите, които й рекъл Той по-нататък: “Като се поизправи и не видя никого, освен жената, Иисус й рече: жено, де са твоите обвинители? Никой ли те не осъди? Тя отговори: никой, Господи! Иисус й рече: и Аз те не осъждам. Иди си и недей вече греши”   (Йоан. 8: 10-11).
Тук в пълнота се проявява Неговата милост и доброта: “и Аз те не осъждам”, след което я наставлява в истината: “Иди си и недей вече греши”. Както е написано в Псалм 84:11: “Милост и истина ще се срещнат, правда и мир ще се целунат”.  
Трябва да отбележим, че Иисус не е игнорирал нейния грях. Той показал истината и укрепил людете да разбират че – защото жената била достойна за осъждане и наказание. В същото време, я предупредил: “Иди си и недей вече греши!” Иисус не я осъдил; от съда, виновницата била спасена. Всъщност, Господ призовал към покаяние и отказ от предишния й начин на живот. Той й показал възможността, в отговор на проявата на Хесед (доброта) от милостивия Господ, да изостави своя предишен път и да започне да ходи по пътя, водещ към живот. „Или нехаеш за богатството на Божията благост, кротост и дълготърпение, без да разумяваш, че Божията благост те води към покаяние?”(Римл. 2:4).
В живота на Иисус се съчетават истината и милосърдната доброта. В Него, по удивителен начин се преплитат от една страна правда, или праведност – най-високите стандарти на Тората, и от друга страна мирът, покоят (милостта на нашия великодушен Отец). В личността на Месия, наблюдаваме въплъщение на този път, който води към живот. От образът на Сина, ни се разкрива ликът на Отца, пребиваващ в Хесед.
В бъдеще нека да творим добри дела на милост, ха’миллут хасадим, да сеем името Му и помагаме да се променя към по-добро този свят, изтощен и извратен, но предопределен, да провъзгласява славата на Отца.
Дуайт А. Приор
Превод: Петър Граматиков

Създадено: 12/11/2010 : 16:22
Обновено : 12/11/2010 : 16:24
Категория : Духовни простори
Страницата е посетена 363 пъти


Версия за печат Версия за печат

Коментар:

Вси още няма коментари.
Може първи да добавите коментар!

Рубрики

Психика, природа, здраве

Кой, кога и защо?

Страница за теб - нашето бъдеще

Туй що е българско се е наше

Литература и изкуство

Историята и философите

Духовни простори

Наука за живия Бог

Нашите съдби и проблеми

Религиозен кът

Любопитно и забавно

Файлов архив

Тук ще може да преглеждате отделен брой от в. "Сияние" .

1 бр  2 бр 3 бр 4 бр 
5 бр  6 бр   7 бр 8 бр

От вас и за вас

За вас

От вас

Брояч

   всичко

   посетители онлайн

Информация
Ред. колегия:
Мария Герасова, Петър Граматиков, Иван Миленков, Емилия Казанджиева.
Дизайн: Таня Темелкова
^ Нагоре ^