Религиозен кът - 2. Религиите - продължение
Религиите
Продължение от брой
1
Отличителните черти на ранната религия е постепенното пренасяне на боговете от земята на небето и превръщането им от изключителни хора в напълно свръхчовешки и небесни същества. Първоначалният бог, както видяхме е бил един по- добър и по- могъщ магьосник- вожд, който правел неща, каквито могат да се очакват от един магьосник- докарвал дъжд и причинявал увеличаване плодовете на земята, на животните в полето и на рибите в морето. Но той не бил достатъчно божествен, за да умре от собствена смърт, да бъде погребан и гробницата му да се помни. Годишният кръговрат на живота и смъртта в природата, от която зависел живота на човека, дълго време бил единствената мярка за година. Но още преди възникването на цивилизацията, се почувствувала нужда от намиране на един по- точен начин за изчисляване. В началото то се основавало на фазите на Луната. Те са по-очевидни, отколкото годишното движение на Слънцето. Ето защо, в зората на цивилизацията, Луната играела важна роля в икономическия живот и божествата от земен произход често са приемали лунни атрибути. Тясната връзка на лунното летоброене с наченките на цивилизацията се вижда от факта, че в Египет приписвали изобретяването на писмото и календара на Тот, който в ранните стадии бил отъждествяван с Луната. В един текст дори се казва, е той бил сътворил света. Във Вавилония, богът та луната Син, бил наричан “повелител на мъдростта.” По- късно в резултат на наблюдения направени от жреци, които имали достатъчно свободно време, тропическата година била измерена с приблизителна точност. Оттогава насам в изчисленията на жреците, Слънцето взело преднина пред Луната и Земята, и върховни станали слънчевите богове, или по- старите богове били обличани в слънчеви атрибути. Така в Египет, Ра- Хор станал главният бог, а Тот бил понижен до писар. Този процес завършил едва, когато цивилизацията се утвърдила. Когато човек придобил известни сили над природата и когато зависимостта на годишните времена от Слънцето, станала вече установен факт. Въпреки непрекъснато увеличаващи от запас от знания, жречеството запазило традиционните обреди от магически произход, като източник на власт и доход. По такъв начин древните религии представляват несъвместима смесица от магия, тотемизъм, култ към прадедите, преклонение пред природата и митове, предназначението на които е да се осмислят чрез тях нещата, но които са противоречиви- “утайки от различни епохи от развитието на мисълта.” Можем да прибавим и от различни начини за производство и социални отношения, отделени едно от друго, може би с хиляди години. В тези противоречиви концепции са примесени последователни фази от развитието на магията и религията. Магьосникът, е смъртен човек, предизвикващ дъжд и умножаващ храната на племето, животното-тотем, което той олицетворява, за да предизвика размножаване. Легендарният прародител, за който се смятало, че е научил потомците си на магия и на полезни занаяти. Външните сили, които магията претендира да управлява - земята дъжда, годишните времена, Луната, Слънцето , всички те дават крайният продукт- Бога.


3svetiteli.jpg         

 
 

Успоредно с този процес, се наблюдава задълбочаващо се противоречие между идеологията на управляващата класа и вярата на трудещите се маси.
Египетските жреци започнали да почитат Ра, Хор, Амон, Пта, Апис, Озирис и останалите богове, като аспекти или еманация на едно, единствено същество- източник на целия живот, който те съвсем основателно за времето отъждествявали със Слънцето. Но тежко на този, който подковавал престижа им между народа, като публично разрушавал образи и отричал прерогативите на отделните богове!
Фараон Ехтанон /1375- 1358 г. пр. н. е / изпитал това на собствения си гръб, когато направил опит да отстрани жреците и да премахне всички култове, освен простото преклонение пред силата и светлината на Слънцето. Неговата революция загинала заедно с него.
Материалът представя Петър Богоев
Следва

Създадено: 11/09/2010 : 15:51
Обновено : 11/09/2010 : 15:57
Категория : Религиозен кът
Страницата е посетена 236 пъти


Версия за печат Версия за печат

Коментар:

Вси още няма коментари.
Може първи да добавите коментар!

Рубрики

Психика, природа, здраве

Кой, кога и защо?

Страница за теб - нашето бъдеще

Туй що е българско се е наше

Литература и изкуство

Историята и философите

Духовни простори

Наука за живия Бог

Нашите съдби и проблеми

Религиозен кът

Любопитно и забавно

Файлов архив

Тук ще може да преглеждате отделен брой от в. "Сияние" .

1 бр  2 бр 3 бр 4 бр 
5 бр  6 бр   7 бр 8 бр

От вас и за вас

За вас

От вас

Брояч

   всичко

   посетители онлайн

Информация
Ред. колегия:
Мария Герасова, Петър Граматиков, Иван Миленков, Емилия Казанджиева.
Дизайн: Таня Темелкова
^ Нагоре ^