Нашите съдби и проблеми - 2. Новото училище
Новото училище
 
-Госпожице Томова, как виждате Новото училище?
- Нашето училище е съвсем ново и с един добър колектив. Надявам се, че ще мога да прокарам в учението нови идеи. Трябва да се откъснем от старите методи. Да бъдат по-различни, по-съвременни. Да въведем нови методи на преподаването, в Новото, българско училище.
novou.jpg
- Не се ли страхувате, че можете да влезете в конфронтация със старата система?
- Във всяка професия има риск. Така, че едни конфликти са нещо неминуемо. Но предполагам, че ще намерим компромисни решения, за да може да се утвърди нещо ново, нетрадиционно, нещо по- различно.
- Имате ли някакви идеи по отношение на това- ново? Виждате ли го?
- Това трябва да започне още от взаимоотношението между учителя и учениците. И да се опитаме ние- учителите, да следваме тяхната възраст, а не да ги караме, те да постигат нашата. И най- вече, по отношение на методите на организация, за провеждане на урока. Добре ще е да бъде обмислено всичко, съобразено с възрастовите граници и изисквания. Да бъде дозирано и добре преценено.
- Представете си, че се сблъскате с деца, с неетични норми на поведение. Примерно, срещнете дете, което краде във вашия клас. Как ще процедирате с него? Дали трябва да го откъснете от другите деца и да започнете да го третирате, като му казвате грубо: “Бягай, ти си такъв! Не трябва да контактуваш с децата!”
- Възрастта, с която работя е началната. Така, че такива прояви са възможни да се срещнат. Но все пак е важен примерът на учителя. А също и да потърсим съдействието на родителите, и съвсем тактично да намерим разрешение, без детето да почувства като норма. Компромисен вариант винаги може да се намери и преодолее. Изобщо, може да се разреши проблема.
- Мисля, че не е лесно да се разреши този проблем. Не смятате ли, че средата, в която трябва да го поставите, може би ще му окаже влияние? Средата, сред децата.
- Разбира се, тя е изключително важна и оказва влияние върху всеки един от нас. Особено, на едно такова дете на 6, 7, 8 годишна възраст. Така, че като го поставим сред своите връстници имайки примера предполагам, че това ще окаже много силно влияние върху него. Разбира се, че ще се намери начин да му се повлияе.
- Аз смятам, че за един преподавател е необходимо да преподава живата етика- норми на поведение. Виждам, че етиката е над всичко, а също и отношенията на учителя към детето, дете и родител. А изобщо смятате ли, че само училище, то трябва да отглежда детето? Или родителят? Какво е вашето мнение?
- Всичко започва от семейната среда. Много хора са склонни да прехвърлят вината или само на родителите, или само на училището. Според мен, трябва да се търси едно разумно съотношение на мярка между възпитанието в семейството и това, което му дава училището. Изобщо, да се допълват взаимно училище и семейство. Без подкрепата на родителите, без тяхното съдействие, не може да се разглежда единствено този въпрос. Винаги трябва да търсим помощта и отзивчивостта от двете страни.
- А как виждате, още от първи клас да се изучават нормите на поведение и живата етика, за изграждане на добродетели?
- Да, този проблем е доста труден. Поддържам идеята за изучаване на живата етика. Но корените се крият някъде в семейството. Отношенията и традициите в него. Това, оказва много силно формиращо влияние върху изграждане на личността- като индивид, който ще се развива по- късно. Това, че семейството когато не е здраво, колкото и да се мъчим ние- учителите, ще ни е трудно.
- Представете си, че се сблъскате с дете, което се отглежда в неморално семейство и неговите възгледи са такива. Бихте ли намерили пътя към сърцето му и как ще му помогнете?
- Това е задължение на всеки преподавател.
- И все пак, кажете! Как виждате Новото училище?
- С много светлина и сияещи от доброта деца, които виждат света такъв, какъвто е. Деца, с висша добродетел.
Интервюира Емилия Казанджиева 

Създадено: 11/09/2010 : 15:31
Обновено : 11/11/2010 : 08:20
Категория : Нашите съдби и проблеми
Страницата е посетена 217 пъти


Версия за печат Версия за печат

Коментар:

Вси още няма коментари.
Може първи да добавите коментар!

Рубрики

Психика, природа, здраве

Кой, кога и защо?

Страница за теб - нашето бъдеще

Туй що е българско се е наше

Литература и изкуство

Историята и философите

Духовни простори

Наука за живия Бог

Нашите съдби и проблеми

Религиозен кът

Любопитно и забавно

Файлов архив

Тук ще може да преглеждате отделен брой от в. "Сияние" .

1 бр  2 бр 3 бр 4 бр 
5 бр  6 бр   7 бр 8 бр

От вас и за вас

За вас

От вас

Брояч

   всичко

   посетители

Информация
Ред. колегия:
Мария Герасова, Петър Граматиков, Иван Миленков, Емилия Казанджиева.
Дизайн: Таня Темелкова
^ Нагоре ^